23. schôdza

28.11.2017 - 13.12.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

30.11.2017 o 14:29 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:29

Ján Richter
Skontrolovaný text
Platí odpoveď, ktorú som dal k otázke č. 1.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2017 o 14:29 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:29

Ján Richter
Skontrolovaný text
Platí odpoveď, ktorú som dal k otázke č. 1.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2017 o 14:29 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:32

Miroslav Beblavý

Zodpovedanie otázky 14:33

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, myslím si, že vo vláde, keď sa bude prerokovávať návrh tejto novely a pôjde do parlamentu, bude niektorý z členov vlády poverený, aby predložil túto novelu tu v parlamente. To znamená, v tejto chvíli sa k tomu vyjadrovať je veľmi zavčasu, je to na otázku rozhodnutia vlády.
No na druhej strane viete, ako za tejto vlády sa najviac zvyšuje minimálna mzda, čím sa zvyšuje aj ten čistý minimálny príjem pre jednotlivých poberateľov minimálnej mzdy, čo je treba oceniť, čo je pozitívum. Znova treba povedať, že do výšky základnej minimálnej mzdy sa zo zákona musí vyrovnať tá mzda. A opakujem to, čo som povedal predtým, pokiaľ tam vznikne disproporcia, ja ju mám záujem v rezorte, kde mám priamy dosah na svojich kolegov a podriadených, riešiť pohyblivou čiastkou mzdy.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

30.11.2017 o 14:33 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:33

Ján Richter
Skontrolovaný text
Opakujem znova, že odpovedal som pri otázke č. 1.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2017 o 14:33 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:35

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Vážený pán poslanec, v mene pani ministerky školstva, vedy, výskumu a športu, ktorú dnes zastupujem si dovoľujem vám odpovedať na položenú otázku a prečítať odpoveď pani ministerky Lubyovej.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo v roku 2015 sumu 14 mil. 500-tisíc euro obciam na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou dotácií. O pridelení dotácie rozhodovala v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona komisia na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Ministerstvu školstva v čase rozhodovania o pridelení dotácie neboli známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili podpisu zmluvy o pridelení dotácie pre obec Čierne Pole. Po predložení zúčtovania dotácie poskytnutej obci Čierne Pole ministerstvo školstva skontroluje zúčtovanie rovnakým spôsobom a v rovnakom rozsahu ako v prípade ostatným prijímateľom dotácie v rámci predmetnej výzvy. V prípade ak obec Čierne Pole poruší zmluvné podmienky, bude povinná vrátiť dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa do 30 dní od zistenia porušenia.
Vážený pán poslanec, na záver mojej odpovede si dovoľujem uviesť, že som vo svojej odpovedi na vašu interpeláciu neposúdila účelnosť udelenia dotácie obci Čierne Pole, ako tvrdíte, a to z dôvodu, že by v tejto fáze dotačného procesu išlo o predčasné vyjadrenie.
Vážený pán poslanec, ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

30.11.2017 o 14:35 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:37

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pánovi ministrovi za prečítanie odpovede, pani ministerke, ktorej tiež ďakujem, ale v podstate to bolo iba prečítanie odpovede na interpeláciu. Ja som sa pýtal, či je podľa nej tá odpoveď v poriadku a či na tom trvá. Pretože ja som upozornil na to, že obec Čierne Pole dostalo dotáciu na škôlku, ktorú päť rokov predtým zrušilo, lebo tam neboli deti, ktoré by tam reálne chodili, a potenciálne tam bolo možno jedno dieťa, ktoré by chodilo do tej škôlky. Spýtal som sa, či je to v poriadku. A odpoveďou mi je, že obec sa zaviazala udržať existujúci počet tried a aj počet novovytvorených tried. No tak keď teraz je tam nula, tak udržať nulu naozaj nie je veľmi ťažké.
A pýtal som sa na to, že či nie je problém, že obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že má vrátiť škola dotáciu, alebo obec dotáciu. A opäť v tom nie je žiadny problém, pritom prevádzka škôlky môže byť udržiavaná iba z rozpočtu obce, o ktorom rozhoduje zastupiteľstvo. Čiže reálny problém, reálny problém to je.
A nepýtal som sa len na základe, len tak z vody nejakej informácie, ktorú som dostal, to by možno mohlo zaujímať pána ministra Kaliňáka, ktorý tu pred chvíľou hovoril, že nevytiahnem päty z bratislavskej kaviarne. Ja chodím aj po obciach a chodím aj po malých obciach. A Čierne Pole je veľmi malá obec, ktorá má 300 obyvateľov. Zúčastnil som sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva tejto obce v okrese Michalovce, čo teda je dosť ďaleko od Bratislavy, pán minister Kaliňák, a tam som sa dozvedel, že poslanci s tým nesúhlasia, lebo nie sú v obci detí, ktoré by do tej škôlky chodili. Tvrdili, že je jedno dieťa, ktoré by potenciálne mohlo chodiť do škôlky. Napriek tomu starosta vo veľmi emotívnom prejave tvrdil, že deti sú naša budúcnosť. Tak som sa teda spýtal, či ministerka školstva má takýto názor a, bohužiaľ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

30.11.2017 o 14:37 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:39

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Nemám skutočne informáciu na to, aby som vám mohol fundovane odpovedať, ale ubezpečujem vás, že uvedenú otázku a problematiku pani ministerke prednesiem a určite vám dá písomnú odpoveď. Ďakujem.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

30.11.2017 o 14:39 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:40

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec dovoľte, aby som vám predniesol odpoveď pána ministra Druckera na vašu otázku.
Slovenskú kandidatúru na presídlenie Európskej liekovej agentúry som prezentoval prakticky každej členskej krajine Európskej únie. Či už na rôznych spoločných stretnutiach alebo som priamo so svojím tímom a tímom ministerstva zahraničných vecí, ako aj kolegami z rezortu dopravy a výstavby cestoval predovšetkým za ministrami zdravotníctva daných krajín, aby som im osobne našu ponuku odprezentoval. Navštívil som Českú republiku, Maďarsko, Poľsko, Litvu, Lotyšsko, Estónsko, Bulharsko, Rumunsko, Nemecko, Slovinsko, Belgicko, Veľkú Britániu a s ďalšími som rokoval počas bilaterálnych stretnutí v rámci iných podujatí na úrovni Európskej únie. S tými kolegami, s ktorými sa nebolo možné sa osobne stretnúť, som komunikoval telefonicky. Kolegovia z rezortu zahraničných vecí zasa vyvíjali enormné úsilie na poli diplomacie. Rovnako vyvíjal diplomatické aktivity na svojej úrovni aj pán predseda vlády. Urobili sme maximum, dôsledkom čoho je aj špičkové odborné hodnotenie našej ponuky Európskou komisiou. Veľmi ma mrzí, že v záverečnom hlasovaní sme, žiaľ, neuspeli. Som však presvedčený, že sme v každom prípade urobili kus práce pre posilnenie dobrého mena našej krajiny v Európskej únii.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2017 o 14:40 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:42

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán minister. Ja mám ešte doplňujúcu otázku, ale keďže odznie aj v interpeláciách, tak ju budem potom adresovať priamo pánovi ministrovi, ale dovolím si ju predsa len prečítať aj v súvislosti s hodinou otázok. Jedná sa mi totiž o to, že sme sa nezúčastnili druhého kola hlasovania a slovenský hlas mohol de facto rozhodnúť o tom, kto bude nositeľom budúcej Európskej liekovej agentúry, a teda či Taliansko alebo, alebo Holandsko, no a my sme trestuhodne takejto možnosti vzdali. A dávam to do súvislosti aj s tým, že sa čoskoro bude hlasovať o šéfovi euroskupiny alebo v budúcnosti nás čakajú možnosti hlasovania o ďalších agentúrach, hovorí sa napríklad o kyberbezpečnosti a o európskej agentúre na túto tému, či sme neurobili diplomatickú chybu, a na to sa chcem teda pána, pána ministra opýtať a podobnú otázku adresujem v interpelácii aj pánovi predsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2017 o 14:42 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video