23. schôdza

28.11.2017 - 13.12.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2017 o 11:41 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 11:41

Robert Kaliňák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, predovšetkým mám pocit, že takisto aj v prípade tejto rozpravy došlo k nepochopeniu samotného zákona predovšetkým z pohľadu pána Mazureka, pretože tento návrh nám nenadiktoval Brusel, ale my desať rokov tlačíme Brusel, aby konečne takýto návrh prijal. To je hlavný rozdiel ako medzi tým. To znamená, preto som to spomenul, že hovoríme o tej téme už od roku 2005. Takúto výmenu informácií máme už veľmi dávno so Spojenými štátmi, s Kanadou. Je to predovšetkým vec, ktorá sa dotýka bezpečnosti a možnosti zabránenia štátu, aby na jeho územie vstúpil človek, ktorý je preňho rizikový. To znamená, neschopnosť si prečítať ten návrh a pochopiť ho, čo je jeho cieľom, je pre mňa, samozrejme, v tomto prípade veľkým sklamaním, ale vlastne nie prekvapením.
Čiže ešte raz sa k tomu vrátim. Toto je vec, ktorú sme navrhovali už veľmi dávno, a Brusel, naopak, práve preto, že aj parlament, najmä parlament v Bruseli bránil prijatiu tejto novely, tak v podstate sa mohlo skorším prijatím tejto novely zabrániť mnohým, napríklad aj parížskym útokom, kde došlo k cestovaniu jednotlivých aktérov týchto útokov medzi Európskou úniou a rizikovými oblasťami až príliš často a mohlo dôjsť v podstate k zabráneniu a k stíhaniu týchto ľudí omnoho skôr ako až po samotnom útoku.
K téme pána poslanca Dostála. Pán poslanec Dostál, my môžme mať a máme štandardne už desať rokov pravidelné prestrelky, ale demokracia je vždy hranica, kde sa je potrebné zjednotiť tam, kde to prekračuje do rámca, ktorý je mimo pravidiel, ktoré tu dodržujeme, a sa hádať vždy aj budeme, aj do budúcna, ale v týchto veciach platí naozaj jednotný názor.
A tu by som odkázal pánovi Mazurekovi, že samozrejme, najprv si musí pozrieť, čo má na mysli pod bezpečnosťou svojich občanov, pretože tento zákon presne smeruje voči tým, ktorí tú bezpečnosť ohrozujú. Na jednej strane hovoríte o neobmedzenom prístupe ľudí, ktorí pochádzajú z rizikových oblastí, na druhej strane postojom proti tomu zákonu chcete toto umožňovať. Takže vaším jazykom to poviem jednoducho. Ak sa ste proti tomuto zákonu, chcete, aby nekontrolovane bojovníci Islamského štátu naďalej cestovali do Európskej únie. Takže idete proti svojim vlastným slovám a v tomto máte politickú schizofréniu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2017 o 11:41 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:44

Robert Kaliňák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takisto ide o technický návrh, ktorý je predovšetkým prebratím dvoch podôb, či už je to európska transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívania finančného systému na financovanie terorizmu, alebo aj odporúčania výboru Moneyval Rady Európy, ktorý má tú istú snahu. Dlhodobo v zásade v týchto úpravách zákona dochádza ku kontrole tokov finančných prostriedkov naprieč Európou, ktoré majú slúžiť predovšetkým k financovaniu terorizmu a ďalších nelegálnych aktivít.
Je tu ešte jedna vec, ktorá bude nasledovať a ktorá by mala nasledovať, súvisí aj s registrom občianskych združení, ktorý pripravuje aj splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť, kde častokrát sú zakladané rôzne schránkové občianske združenia, ktoré slúžia jednoúčelovo iba na prechod niektorých financií, ktoré majú práve smerovať k financovaniu napríklad terorizmu, a treba po tých rokoch urobiť poriadok predovšetkým v neživých občianskych združeniach, ktoré vlastne slúžia práve iba na to, aby mali svoj nekontrolovaný a anonymný účet.
Ďakujem pekne za podporu tohto zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2017 o 11:44 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:46

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Prosím, pani podpredsedníčka, aby ste otvorili rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.11.2017 o 11:46 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:47

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Som skutočne rád, že tieto dva zákony idú jeden po druhom, takže môžem aj v krátkosti zareagovať na slová pána ministra, keď mi povedal, že nepodporiť zákon, ktorý v podstate dovolí totálne špehovanie všetkých pasažierov leteckých spoločností, archiváciu ich údajov a ich možné zneužitie, znamená v podstate akýmsi spôsobom súhlasiť s dovozom nejakých teroristov do Európy, tak je podľa mňa totálny nonsens, pretože už dnes máme zoznamy osôb, ktoré sú v Európe jednoducho neželané. A ešte som nevidel, že by sa nerobili na letisku jednoducho pasové kontroly a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, takéto špehovanie občanov slúži iba na to, aby posilnilo právomoci Bruselu, aby mohlo viac a viac kontrolovať občanov žijúcich v priestore Európskej únie.
Opäť tu máme ale zákon, ktorý nás chce chrániť pred terorizmom. Ten terorizmus, to je taká čarovná formulka, že zaňho, ako som hovoril, môžme skryť úplne, úplne všetko. Keď si povieme, že ideme občanom brať akési slobody, stačí tam zakryť to tým slovíčkom terorizmus, že ideme chrániť, a naraz je všetko v poriadku.
Tak ako sa aj tento zákon snaží vyzerať dobre, snaží sa vyzerať pozitívne, snaží sa ľuďom nahovoriť, že sa zamedzí praniu špinavých peňazí a že sa zamedzí možnostiam financovať terorizmus, tak opätovne je za tým ale skrytý jeden veľký háčik. A ja ho vidím v tom, že zákon skôr hovorí o tom, že sa akýmsi spôsobom snaží obmedzovať platby v hotovosti. To znamená, platby všetkých ľudí, ktoré nie sú uvedené, povedzme prevodom alebo bankomatovou kartou a všetkými týmito inými možnosťami.
To znamená, zákon si dáva za cieľ tieto dve veci: za prvé, znížiť tú mieru platieb v hotovosti, a za druhé, poskytnúť Európskej únii ešte viac možností ako čo najlepšie špehovať a kontrolovať svojich občanov. To znamená, rovnako ako predchádzajúci zákon.
Množstvo občanov Slovenskej republiky, a stretávam sa s tým často, nerozumie tomu, ako funguje platba bankomatovou kartou, či už v hypermarkete alebo v malej prevádzke, alebo na internetovom obchode a nevie o tom, že napríklad banka si berie z každej tejto platby určitý percentuálny podiel, ktorý je vyrátaný z celkovej sumy tej zaplatenej sumy. Tam ten percentuálny podiel sa môže líšiť v závislosti od zmluvných vzťahov medzi tým subjektom, ktorý poskytuje tú platbu kartou, a bankou. Každopádne banky na týchto platbách kartou úplne fantasticky zarábajú.
To znamená, občania Slovenskej republiky, ktorí si myslia, aká je to výhoda platiť kartou, ako nemusia sa báť, že stratia peňaženku s nejakou väčšou hotovosťou a ako je to jednoduchšie, rýchlejšie, efektívnejšie, nemusia sa hrať s drobnými a tak ďalej, tí v skutočnosti častokrát ani nevedia, ako veľmi pomáhajú bankovému sektoru neustále a neustále rásť. Okrem toho, že z každej platby je strhnuté určité percento pre banku, tak si musia ľudia uvedomiť to, že každá táto platba je archivovaná, že jednoducho je vedomé, banka vie a neskôr určite aj vláda, za čo platil, kedy to platil, v akej výške to platil a jednoducho takto si môžu, a hlavne, kde to platil, takto si môžu o tomto človeku pekne vyskladať celý jeho profil. To znamená, oni po niekoľkých pravidelných nákupoch zistia, čo radi jete na obed, čo radi jete na večeru, aké veci si radi kupujete, kde radi trávite voľný čas, akú zábavu preferujete. Dokonca z toho vieme vyčítať častokrát aj to, aký máte filmový vkus podľa toho, na aké filmy chodíte do kina, keď to platíte kartou, a tak ďalej a tak ďalej.
To znamená, sú to obrovské možnosti, ktoré dávajú bankám a vláde v podstate právomoc vás otvorene nielen špehovať, ale vytvárať si o vás taký ten psychologický profil.
A preto je to nebezpečné? Pretože mnoho občanov si myslí, že keď nemám čo skrývať, nemusím sa čoho báť. Veď ja predsa nie som terorista, ja nie som žiadny nebezpečný človek. Nemám nijaké aktivity, ktoré by mi mohli uškodiť v budúcnosti, a tým pádom sa nemám prečo báť poskytnúť banke alebo vláde všetky informácie o tom, čo mám rád, čo rád robím, kde rád chodím a tak ďalej a tak ďalej. Lenže problém je v tom, že ako vidíme na tejto dobe, stať sa nebezpečným extrémistom je čoraz jednoduchšie a jednoduchšie. Stačí, že niečo napíšete niekde na Facebooku, vyhodia vás z práce a už ste zaradený medzi túto sortu nebezpečných extrémistov. Stačí, že poviete niečo proti vláde. Stačí, že objektívne skritizujete nejaké náboženstvo s využitím dôkazov alebo skritizujete nejakú menšinu, ktorá sa odmieta prispôsobiť väčšinovej spoločnosti, okamžite sa stávate extrémistom.
A zase budem hovoriť o tých možnostiach konšpiračných teórií, na ktoré môže tak rád reagovať tu kolega Dostál, že keď si tak predstavíme takú víziu, neviem, bližšej alebo ďalekej budúcnosti, to uvidíme sami, a úplne sa zrušia sa hotovostné platby vo verejnom sektore, tak ľudia budú v podstate úplní otroci bánk a tých bankomatových kariet. A keď sa potom stanete nebezpečným extrémistom a povedia si, že vás jednoducho z toho systému odpíšu, stačí, že vám zablokujú tú bankomatovú kartu, váš bankomatový účet, a ste úplne skončili. Nemáte možnosť platiť hotovosťou, nemáte možnosť si nič kúpiť a jednoducho ste totálne vypnutý zo systému a vláda sa vás jednoducho takto pekne krásne zbavila.
A toto je presne ten plán, ktorý má Európska únia aj Spojené štáty americké tu na našich občanov, pretože keď môžu takto jednoducho pekne odstreliť kohokoľvek, kto im prekáža, hovorím o vízii budúcnosti, môžete to opäť nazvať o utópii, tak sa takýmto občanom, takýmto národom, takýmto masám ľudí vládne totálne jednoducho. A tu už nemôžme hovoriť o žiadnej demokracii a ani o žiadnych iných veciach, ktoré sa tomu čo i len trošku podobajú.
A preto chcem opätovne vyzvať všetkých občanov Slovenskej republiky, aby si uvedomili, ako veľmi slobodní môžu byť, kým ešte platia v hotovosti. Aby si uvedomili, aké je dôležité platiť v hotovosti a aké je dôležité čo najmenej platiť bankomatovou kartou. Naozaj je to výraz o vašej slobode a keď vás o túto pripravia a postupnými krokmi, každým rokom vidíme, že tie zákony prichádzajú a znižuje sa tá miera, kedy ešte môžete platiť v hotovosti, tak už jednoducho bude neskoro.
Preto všetci Slováci, Slovenky sa musia zamyslieť. Musia sa obzrieť okolo seba, otvoriť oči a zdvihnúť hlavu a uvedomiť si, že naozaj to, čo sa na nich chystá z toho Bruselu, z toho jadra EÚ, z tej Európskej komisie a zo všetkých tých zbytočných agentúr, ktoré oni sami platia, nie je naozaj nič pozitívne a že tá budúcnosť naozaj nie je ružová, ale skôr temná. A vďaka tomu vás chcem ešte raz všetkých vyzvať: plaťte v čo najväčšej miere v hotovosti! Je to vašou slobodou. Neplaťte kartou, nepomáhajte bankovému sektoru, vláde a tejto medzinárodnej bankovej mafii, aby vás mohla takto jednoducho ovládať!
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2017 o 11:47 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:55

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Presne si to povedal, Milan, je to obmedzovanie platieb v hotovosti. Pán minister niekedy vravel, že dávno, niekedy dávno bola doba kešu. A ja som ostal v tej dobe. Nepoužívam kartu pri platbe, lebo si nedám ešte viac rozrobiť celkom svoj profil. NAKA už aj tak vie veľa na mňa.
A osobne si nemyslím, že by zo Slovenska išli nejaké toky peňazí teroristom. Jediné, čo majú teroristi slovenské, sú naše samopaly vzor 58, ktoré predal Galko za pár korún, a záhadne sa dostali k bojovníkom Islamskému štátu. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2017 o 11:55 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:56

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pán kolega, Miňo, veľmi dobre si to povedal, ďakujem ti. Chcem len trošku poopraviť ten výraz, že stanete sa nebezpečným extrémistom. Nie, nestaneme sa extrémistom, označia vás za extrémistu, vy sa nestanete, vy nebudete extrémista, ale budete označený za extrémistu tak, ako sa to začína už teraz. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2017 o 11:56 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:56

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďalšie podnetné vystúpenie, pán poslanec Mazurek. Keď hovoríme o vás, že ste fašisti, no tak nehovoríme to preto, že máte nejaké vystúpenia, ale preto napríklad, že vy konkrétne hádžete a napádate rodinu zo Saudskej Arábie na stanici len preto, že je to rodina zo Saudskej Arábie, a hádžete po nej kamene. Ale teda naozaj to bolo veľmi podnetné a teda chcem sa pripojiť k vášmu apelu, aby sa občania nenechali špehovať cez banky a nenechali sa ovládať zlou Európskou úniu a Spojenými štátmi americkými v diabolskom pláne tým, že budú používať platobné karty, takže treba platiť v hotovosti. A ešte by som to chcel rozšíriť, lebo možno ste si nevšimli, že napríklad aj Facebook, ten vás tiež sleduje, ten o vás toľko vie, kde ste boli, o čo sa zaujímate, na aké reklamy klikáte. Aj to je nebezpečné, takže by ste svoju výzvu, predpokladám, že vašim voličom, mohli rozšíriť aj o tom, aby sa odhlásili z Facebooku, aby náhodou neboli cez Facebook ovládnutí. Existujú aj nejaké bezpečnejšie alternatívy, napríklad ruská sieť VKontakte, tam je to určite bezpečné a tam o vás žiadne informácie zhromažďovať nebudú.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2017 o 11:56 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:58

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak, pán poslanec Dostál, opätovne budem reagovať na tentokrát na vaše naozaj úsmevné vystúpenie. Okrem toho, že ste ma opätovne označili za fašistu, aj napriek tomu, že už druhýkrát, druhýkrát v poradí po sebe som obhajoval slobodu jednotlivca a právo jednotlivca nebyť neustále špehovaný či už bankami, či už vládou, či už Bruselom, jednoducho kýmkoľvek, jednoducho som, ako hovorím, obhajoval právo jednotlivca, a zase ste si v tom našli ten váš povestný fašizmus. Je ale naozaj pekné, že sa, pekné alebo je naozaj zaujímavé, že sa neštítite ani tých najhrubších, najúbohejších, najzúfalejších klamstiev, ktoré totálne podčiarkujú to, akou vlastne osobnosťou ste.
Nechápem, kde ste došli na nejaké informácie k tomu, že ja som po niekom hádzal dlažobné kocky alebo kamene. Už som to tu vyvracal v tomto pléne. Choďte sa pozrieť k tomu, k tej bratislavskej hlavnej stanici, asfaltová cesta, asfaltový chodník. Keď tam nájdete dlažobnú kocku, pán Dostál, tak budete lepší ako David Copperfield. To je jedna vec.
Druhá vec, ja som tam síce kričal a veľakrát som sa za to ospravedlnil, ani jedno médium to nikdy nezverejnilo. A bolo to dávno pred tým, než som sa stal poslancom, a povedal som, že som sa nechal vyprovokovať drzým malým moslimom a že by som to dnes urobil úplne inak a nezachoval by som sa tak ako vtedy. Áno, je mi to ľúto, to som povedal veľakrát, ale žiadnu kocku, žiadny kameň, nič podobné som po nikom nikdy nehodil. A ešte predo mnou predsa stáli asi piati príslušníci Policajného zboru. Veď si predstavte, že hodíte do nejakého dieťaťa dlažobnú kocku pred policajtmi! Veď keby ste mali IQ aspoň tých 90, tak by ste pochopili, že sa to nedá, že by ste hneď ležali spacifikovaný na zemi. A ja nechápem, a už keď chcete argumentovať, povedzme fakticky, chcete sa so mnou hádať, ale používajte aspoň pravdu a neklamte takto úboho, lebo som nikdy po nikom žiadnu dlažobnú kocku ani nič podobné nehodil.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2017 o 11:58 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:00

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Môžme aj k veci už. Najprv zareagujem na kolegu Mazureka. Ja si, pán kolega, nemyslím, že toto je zmyslom toho zákona, ktorého, ako ste to vy prezentovali. Úprimne poviem, myslím že si to trochu nafúkol, prehnal a ten zákon je trošku o niečom inom. Nie je to o nejakej zlej Európskej únii. Sa zhodneme v mnohých veciach, čo sa týka Európskej únie a ich nezmyslov, ale tento návrh zákona ja osobne považujem za dobrý. Nie úplne dobrý, je tam čo ešte vylepšovať, ale podstata toho návrhu zákona je o tom, že sa znižujú napríklad limity na kontrolu finančných operácií v medzibankovom režime, to znamená, keď sa robia nejaké prevody a tak ďalej. Keď ideš do banky a vkladáš tam alebo urobíš transakciu, alebo poviem to inak, máš účet v banke, chodí ti tam výplata a zrazu ti tam príde 20-tisíc z nejakého účtu súkromného. Tých 20-tisíc tam trošku pobudne, potom ide niekde inde a tak ďalej a tak ďalej. Podľa súčasnej úpravy všetky takéto operácie nad 15-tisíc euro sú vyhodnocované ako neobvyklá finančná operácia. Tieto operácie automaticky vyhodnocuje nejaký software, ktorý v prípade, ak ten software vyhodnotí, že ide o neobvyklú finančnú transakciu, tak ju posunie ďalej orgánom, ktoré sa týmto zaoberajú. To je spravodajská, pán minister, spravodajská finančná jednotka, ktorá následne operatívnou činnosťou preveruje, odkiaľ prišli tie peniaze, kam išli, na čo boli použité, kto sú tie osoby. Lebo nie je normálne, ak zarábaš 600, 700, 800, 1000 euro oficiálne a zrazu tam je 20-tisíc, hej. A tento návrh zákona znižuje hranicu z 15-tisíc euro na 10, čo je, si myslím, že je úplne v poriadku. Znížme tú hranicu! Lebo mňa v tejto chvíli napadla, možno je to hlúposť, ale mnohí si spomínate, že keď pán Mečiar sa lúčil, mával, hovoril, že odchádza s korzičkou, a za pár mesiacov obrovská vila v hodnote, ja neviem, koľko to bolo, desiatky miliónov korún. Potom to mal problém vysvetľovať, dodnes to nebolo normálne vysvetlené. Ja si myslím, že takéto podobné, to možno som prehnal, podobné prípady by veľmi rýchlo zistili, odkiaľ prišli peniaze, kto mu ich dal a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je jedna z týchto vecí.
Ďalšia vec je, že dnes máš v banke takú, sa to volá customer group, triedu klienta, ktorý má tam účet, a volá sa to, že politicky exponovaná osoba. To znamená, že tento zákon ozaj sprísňuje pravidlá pre politikov nielen súčasných, ale aj bývalých, a kontroluje tie finančné toky aj u politikov. Je to tam vyslovene v zákone definované "politicky exponované osoby". (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec Pčolinský, prepáčte, nerada vás vyrušujem, len sa chcem opýtať...

Pčolinský, Peter, poslanec NR SR
Dve minútky.

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Dobre, nech sa páči.

Pčolinský, Peter, poslanec NR SR
Jednou z ďalších vecí, spomína sa tam hazard. Tento zákon určuje to, že pri výhrach nad 2-tisíc euro musíš vytiahnuť občiansky preukaz a musia sa zaznamenať tvoje údaje, keď svieti vyplácaná suma v prípade výhry nad 2-tisíc euro. To je tiež v poriadku, pretože dnes je bežnou praxou, že drogoví díleri, ktorí majú veľký keš, nabehne do herne, tam to naláduje za 5 minút, potom sa tvári, že chce vyplatiť výhru. Všetky peniaze nad 5-tisíc euro sa musia posielať účtami, to znamená, že herňa, tá firma mu oficiálne pošle výhru na účet a má krásne vyprané peniaze. V tomto prípade už bude musieť vytiahnuť občiansky preukaz, už pri sume 2-tisíc euro a bude zaznamenané, kto dostal tie peniaze, prečo ich dostal a tak ďalej. Čiže ja by som nevidel tak tragicky tento návrh zákona.
Ja si myslím, že tento návrh zákona my podporíme a môžem súhlasiť s tým, že banky dnes kontrolujú strašne veľa údajov o klientoch a archivujú, ale súhlasím aj s tým, že radšej si zruš konto na Facebooku, ktoré o tebe má podstatne viac informácií ako nejaká banka, ale podstatne viac. Čiže niekedy by som to až tak nepreháňal s tou Európskou úniou. Zhodneme sa na mnohých veciach, ale v tomto prípade ja si myslím, že to bolo troška vedľa.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2017 o 12:00 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
23. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní
 

Zodpovedanie otázky 14:02

Robert Kaliňák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu vlády a podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených zastupovaním.
Začal by som predsedom vlády, ktorý, ako iste viete, je na zahraničnej pracovnej ceste na summite Európskej únie a Afriky ohľadne nelegálnej migrácie.
Ďalej je neprítomný podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, zahraničná pracovná cesta. Zastúpim ho ja. Rovnako je neprítomný minister zahraničných vecí, európskych záležitostí Miroslav Lajčák, ktorého takisto zastúpim ja.
Neprítomná je pani ministerka školstva vedy, výskumu a športu Martina Lubyová, ktorú zastúpi pán minister obrany Peter Gajdoš. Neprítomný je aj minister zdravotníctva Tomáš Drucker, zastúpi ho pán minister práce, sociálnych vecí Ján Richter. Neprítomný je aj minister financií Peter Kažimír, na zahraničnej pracovnej ceste. Zastúpi ho pán minister Ján Richter, rovnako tak aj v prípade pána ministra hospodárstva Petra Žigu. Podpredsedníčka vlády, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská má neodkladné pracovné povinnosti, nie sú však na ňu žiadne otázky a to isté platí aj o podpredsedníčka vlády, ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pani Gabriele Matečnej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

30.11.2017 o 14:02 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video