23. schôdza

28.11.2017 - 13.12.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

28.11.2017 o 18:00 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 18:00

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Končím rozpravu k tomuto bodu. Chcem sa opýtať pána ministra ako navrhovateľa, či chce niečo dodať v záverečnom slove. Nie, nie je tomu tak. A chcem sa opýtať pána spoločného spravodajcu... Alebo je tomu tak, pán minister?
Nech sa páči.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

28.11.2017 o 18:00 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:00

Ján Richter
Skontrolovaný text
Chcem len veľmi poďakovať, že sme sa dokázali v takejto dôležitej veci dohodnúť naprieč celým parlamentom. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 18:00 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 18:00

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (pod tlačou 751).
Poprosím pána ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpáda Érseka, aby zaujal miesto určeného pre navrhovateľov, a dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodárske záležitosti poslancovi Milanovi Mojšovi, aby predniesol spravodajskú informáciu k tomuto bodu.
Nech sa páči.

(Pokračovanie rokovania o vládnom návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 751.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

28.11.2017 o 18:00 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:00

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu, návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
V zmysle § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 18:00 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 18:00

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne otváram rozpravu, písomne sa do rozpravy neprihlásil nikto, otváram teraz možnosť prihlásiť sa ústne. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.
Prihlásil sa pán poslanec Ivan. Nech sa páči.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

28.11.2017 o 18:00 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:00

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Nuž, pán minister Érsek, tak už sme sa tešili, že, že konečne tí motoristi sa dočkajú znížených pokút, tak ako boli v navrhovanom zákone, kde ste navrhovali liberalizáciu staníc technickej kontroly a zároveň aj zníženie pokút. No a pomôžem si, pomôžem si výrazom, ktorý používa jedna pani ministerka u nás, že som teda vážne znepokojený tým, čo tu okolo tohto zákona prebieha.
Ja sa schválne vrátim len do histórie, my sme takto rok dozadu predložili zákon alebo novelu tohto zákona, aby tie drakonické pokuty, ktoré dnes motoristi dostávajú za to, že len o jeden deň sa omeškajú s kontrolou vozidla na stanici technickej kontroly, 165 eur za STK, 165 za, za emisnú kontrolu. Nepodporili ste to. Predložili sme to rok dozadu takto a navrhovali sme to vtedy, účinnosť 1. máj 2017.
Čo sa stalo? Prišiel vládny návrh 20. júla 2017, kde ste si teda zrejme uvedomili, že je to, je to teda silná káva, tieto pokuty pre motoristov, a predložili ste zákon, v ktorom okrem zníženia pokút ste aj chceli liberalizovať počet staníc technickej kontroly. Potešili sa určite motoristi. Ja som sa už dočítal v rôznych médiách, ktoré sa venujú motorizmu, áno, motoristi, budú pokuty znížené. Nakoniec počas priebehu rokovania o tohto, o tomto zákone prišli rôzne návrhy, nakoniec vo vlastnej vašej koalícii nebol jednotný názor na liberalizáciu, tak sa odložilo hlasovanie o jeden mesiac. Motoristi zase boli vlastne šach-mat a čakali, čo bude ďalej.
Dnes sme si už mysleli všetci a hlavne oni, že bude konečne hlasovanie o tom zákone, ktorý ste v júli predložili. Nakoniec, je mi jasné, prečo ste ho stiahli, predkladáte nový návrh, ale už sa mohlo o ňom dnes hlasovať a účinnosť ste tam navrhovali 1. apríl 2018. My sme mali predložený pozmeňovací návrh, aby to nebolo od 1. apríla, ale už od 1. januára, tým, že ste stiahli tento celý návrh, všetko padá. Predkladáte nový návrh. Ja chápem, že toto všetko v ňom je. Je v ňom aj liberalizácia, je v ňom aj zníženie týchto pokút. Ale ak vám na tých motoristoch trochu záležalo, mohli ste to tam nechať a mohli ste schváliť našu, náš pozmeňovák a bolo by to od 1. januára. Tým, že ste to stiahli, navrhujete teraz účinnosť tohto, čo predkladáte, zákona, konkrétne v týchto veciach od 20. mája. Takže ani nie podľa nášho 1. máj 2017, ani potom podľa vášho, ktorý ste sem dali v lete, od 1. apríla, ale až od 20. mája. Takže, vážení motoristi, toto je odkaz pre vás, takto, takto na vás, s prepáčením, kašle ministerstvo dopravy, pretože odďaľuje to, a ešte nevieme, aký bude osud rokovania o tomto zákone, pretože vôbec nie je vylúčené, že opäť nastane tá nezhoda o liberalizácii staníc technickej kontroly.
Takže nič, nič, čo, čo, nič iné som nechcel, len skutočne vyjadrené veľké vážne znepokojenie, kam, ako sa ťahá, a chcel by som možno až, až jeden vulgarizmus povedať k tomuto, ale ak sa ťahá tento, tento zákon týmto parlamentom, už dávno, viac ako pol roka sme mali to, mohli toto zo stola mať preč. Nemáme. Som fakt, teda mrzí ma to za všetkých motoristov Slovenska, naďalej budú platiť pokuty, je ich, samozrejme, vy to viete, že okolo 140-tisíc motoristov čaká pokutu každú chvíľu domov za to, čo len jeden deň zmeškali túto kontrolu.
Takže len toľkoto som chcel vyjadriť, je mi to veľmi, veľmi smutno z tohto a mrzí ma to za všetkých týchto motoristov. Nemuselo to takto byť, stačilo, keby koalícia pozerala na obsah zákona alebo novely, a nie na to, kto ho predkladá.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 18:00 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 18:00

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
Jedna faktická poznámka na vaše vystúpenie, pán poslanec. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.
Pán poslanec Dostál, nech sa páči.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

28.11.2017 o 18:00 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:00

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Ivan, no občas sa stáva, že aj koalícia prihliada na to, čo je obsahom návrhu, nielen na to, kto ten návrh predkladá. Pred malou chvíľou sme tu mali taký príklad, keď koaličný minister, alebo teda minister a zástupcovia koalície si dali povedať a dali si vysvetliť v situácii, keď nebolo to nejako politicky žeravé, skôr teda išlo riešenie, riešenie vecného problému, a teda dúfam, že zajtra sa ten návrh podarí odhlasovať.
Ale je, žiaľ, fakt, že v iných veciach, a nielen veciach, ktoré sú predmetom nejakých politických sporov, ale aj, aj vo veciach, v ktorých by sa, by sa dalo postupovať tak, že si sadneme k tomu a vecne to posúdime, je tu nejaká averzia zo strany vládnej väčšiny schvaľovať dobré návrhy, ktoré predkladajú opoziční poslanci, ale toto je ešte iná situácia, že v podstate s tým dobrým návrhom prišla samotná vláda a vládna koalícia, akurát pre, pre spor v inej veci, veci sa, sa teda rozhodla návrh stiahnuť a oddialiť tú, tú zmenu, ktorú vnímame ako pozitívnu. Tak ja som teda veľmi zvedavý, že či pán minister zareaguje, lebo naozaj by ma zaujímal jeho názor na túto vec. Samozrejme, že pochopím, ak, ak to bude v polohe, že musí si to koalícia ešte, ešte dodiskutovať, ale zasa nejde úplne o fazuľky, a ide o zmenu, ktorú verejnosť čakala, ktorá bola široko, široko diskutovaná, tak si myslím, že nejaké vysvetlenie si verejnosť zaslúži.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2017 o 18:00 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 18:00

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
S reakciou na faktickú poznámku, pán poslanec Ivan.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

28.11.2017 o 18:00 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:00

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za, za vyjadrenie pána kolega Dostála. Ja mám ešte možnože jednu vec, že ak som to v rozprave nepovedal, tak tam je dôležité to, že keby aj, veď aj teraz touto, týmto novým celým zákonom o STK sa vlastne ruší celý ten, ten zákon, ktorý je v súčasnosti platný.
Čiže vôbec by sa nič také nestalo, keby naozaj nechali ten zákon, ako bol, schválil by sa, mohla byť tá účinnosť oveľa skôr, no škoda, škoda pre všetkých tých, ktorí teraz budú dostávať tie pokuty naďalej, najmä, najneskôr do 20. mája to tak bude a to len preto, že skutočne tento návrh nebol podporený, lebo sme ho predkladali my. Tak bol takmer, takmer identický a nemuselo to už takto byť. A uvidím na tejto, na tejto schôdzi predkladáme aj návrh, aby diaľničná ročná platila skutočne rok, tak som zvedavý skutočne na tie argumenty, prečo, prečo by toto nemohlo byť podporené, lebo ja už neviem, kde, kde hľadať, hľadať logiku pri presadzovaní niektorých noviel zákonov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 18:00 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video