23. schôdza

28.11.2017 - 13.12.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 15:03 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:03

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, keď som videla, že je podaný návrh o náhradnom výživnom, tak som sa potešila, dúfajúc, že celá tá mašinéria sa zjednoduší a bremeno vymáhania výživného sa z pliec matky presunie na úrad práce.
No, žiaľ, nič také sa nedeje. Predmetom vládneho návrhu zákona sú síce zmeny, ale spočívajúce iba v úprave poskytovania náhradného výživného ako preddavkovej dávky plus kozmetická zmena administratívnej procedúry. Dokonca sa do zákona vkladá nové ustanovenie v § 2 ods. 6, v ktorom sa povinnej osobe umožní zaplatiť bez sankcie výživné, a to po termíne stanovenej súdom alebo na základe dohody. Ani jedna z úprav však nepomáha samotnej matke. Z rozpočtu na rok 2018 sa dozvedáme, že rozpočtovaná suma na náhradné výživné je skoro o 15 % nižšia oproti tomuto roku. Ministerstvom uvádzaný dôvod tohto poklesu je, že žiadatelia nespĺňajú kritériá na poberanie náhradného výživného. Je to asi podobný argument, ako keby som tvrdila, že 15 % rodičov, ktorí majú povinnosť platiť si výživné, si vstúpilo do svedomia. Ja sama som podávala návrh na úpravu zákona o náhradnom výživnom, tak mi dovoľte povedať, že tieto údaje sú výsmechom pre osamelých rodičov, najčastejšie teda matky.
Celý zákon o náhradnom výživnom je zlý. Ak sa matka aj k náhradnému výživnému dopracuje, tak jej zároveň vzniká povinnosť vymáhať ho od neplatiča. Som presvedčená, že štát by bol vo vymáhaní výživného, ktoré, mimochodom, sám poskytol, úspešnejší ako samotná matka. Každopádne má na to výrazne silnejšie a účinnejšie možnosti.
Musíme si v prvom rade všetci uvedomiť, že za týmto zákonom stojí konkrétny rodič, matka, ktorá v prvom rade rieši základné existenčné výdavky, ktoré zahŕňajú, či bude mať jej dieťa čo jesť, pretože už len jeden mesačný výpadok výživného jej reálne spôsobuje likvidačné problémy. A to sa bavíme o matkách, ktoré majú príjem nižšie ako 2,2-násobok životného minima, čo je jedno z kritérií pre poskytnutie náhradného výživného. Takže si musíme uvedomiť, že táto pomoc musí prísť rýchle a účinne.
Na záver by som spomenula jedno hrozivé číslo, 72-tisíc detí na Slovensku je v hmotnej núdzi. Veľmi dobre vieme, že sú to práve deti, ktoré sú najviac ohrozené chudobou, a je na nás poslancoch, ako sa k týmto číslam postavíme, a či máme vôľu ich zmeniť.
Čo sa týka návrhu zákona o náhradnom výživnom, tak my hnutie SME RODINA opäť podáme ten náš návrh, pretože tam je cesta, ako pomôcť osamelým matkám.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 15:03 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:07

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
A ja by som chcel doplniť pani poslankyňu, že v podobnom duchu predložila pripomienku v rámci medzirezortného pripomienkového konania aj Generálna prokuratúra, takže predpokladám, alebo teda dúfam, že pán minister sa k tomu vyjadrí.
Generálna prokuratúra konkrétne zásadnou pripomienkou odporúčala prehodnotiť navrhovanú právnu úpravu, podľa ktorej, ak povinná osoba dodatočne výživné zaplatí alebo ak sa exekučným konaním vo veci plnenia vyživovacej povinnosti vymôže výživné, je povinnosťou poberateľov náhradného výživného vrátiť náhradné výživné. Generálna prokuratúra upozorňuje, že Slovenská republika je jedinou krajinou, ktorá vymáha náhradné zálohované výživné od poberateľa náhradného výživného a spravidla vo všetkých krajinách, menuje sa tam Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko a Švédsko, poskytnutím náhradného výživného prechádza právo na výživné na štát, ktorý ho vymáha, a to napriek tomu, že vymožiteľnosť je nízka.
Takže zaujímalo by ma, že ako sa k tomu stavia pán minister, lebo som si vedomý, že ministerstvo odmietlo túto pripomienku Generálnej prokuratúry, a, a myslím si, že je to aj téma, ktorá by si zaslúžila aj verejnú diskusiu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2017 o 15:07 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:08

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Zamýšľam sa nad tým, samozrejme, čo bolo povedané, ale ja si myslím zase, že nemôžme zbavovať zodpovednosti nezodpovedných otcov, teda rodičov. To znamená, že ak prenesieme úplne bremeno na bremeno, na bremeno štátu, aby náhradné výživné platil štát, potom sa nám automaticky začne rozširovať a vlastne rady tých, ktorí budú nezodpovední. Ja chápem, že je to preddavok, plne to chápem, ale považujem za systémovejšie to, čo sme hovorili na výbore, že sa budeme zaoberať legislatívne, aby sme pomohli osamelým matkám, aby sme pomohli ženám, ktoré sú samoživiteľky, aby sme im teda zvýšili buď príspevky, alebo prídavky na deti. Toto považujem za omnoho dôležitejšie a myslím si, že sa tým musíme zaoberať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2017 o 15:08 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:10

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcela by som v podstate podať taký návrh pre vás, pán minister, a ľudí z vášho ministerstva. Z praxe jednak s rodičmi, s osamelými rodičmi, v drvivej väčšine s osamelými matkami, ale aj s pracovníkmi úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vyplýva jeden taký alebo dotazujú sa na jeden taký fakt, ktorý im veľmi robí problém, tak úradníkom, pracovníkom v tomto úrade, ako aj matkám.
Ak ide o to, že, samozrejme, keď si vymôže oprávnená osoba náhradné výživné, musí si ho vymôcť aj cez exekútora, toto náhradné výživné dostáva a je, samozrejme, takáto osoba povinná výživné vrátiť v čase, keď povinná osoba, budem teraz hovoriť napríklad otec, toto výživné matke zaplatí. Vtedy dochádza ale k takej situácii a vy ste tu hovorili o aplikačnej praxi a o poznatkoch a spätných reakcií z aplikačnej praxe, že matka následne často nedostáva ďalej už potom ani náhradné výživné a určité mesiace zase nedostane výživné ani od povinnej osoby a ona tieto peniaze jednoducho v čase svojej finančnej núdze naozaj minie. Vtedy, úradníci mi hovoria, že je obrovský problém vlastne riešiť tento, tieto, tieto príbehy no utrápených ľudí. Ja nechcem, aby sa štát choval tak paternalisticky a skutočne tak, že, že ako keby, ako keby sme mali vstupovať do rodín a všetko za nich robiť a ochraňovať ich ako malé deti, sú to predsa dospelé osoby, toto nechcem. Ale predsa nejak tak vás vyzývam, že keby ste riešili tento dlhodobý problém na úradoch práce, a teda a je to problém samotných osamelých žien alebo osamelých rodičov.
Ja verím, že je to možné nejakým iným spôsobom, neviem, vrátiť tie peniaze priamo úradu a podobne, neviem. Verím, že, že, rozmýšľali sme nad tým, ale verím, že to na ministerstve dokážete nejako vymyslieť, pretože sami hovoríte o tom, že počúvate prax, počúvate tých ľudí v praxi, a že naozaj legislatíva má ošetriť to, čo sa v praxi deje nedobré pre ľudí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 15:10 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:12

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Kolegyňa hovorila, že ako to vymyslíte v praxi. Mne sa už páči v tom zákone, že v praxi je vymyslené vlastne alebo z praxe je prebraté to, že už nebude musieť žiadateľ dlhodobo preukazovať status svojej veci o svojom ex, ktoré aj tak štát môže získať zo svojej databázy. Sprehľadnia sa a skrátia termíny. A v nepodstatnom rade myslím si, že je to dôležité, ak napríklad rodič odmietne spolupracovať s Centrom pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže a štát, už tu mu štát podá pomocnú ruku, to znamená, že už mnoho vecí toho dokazovania a takýchto komplikácií, ktoré v tomto predtým to boli, tak tieto sa naozaj skrátia, a aj to vymáhanie a vlastne aj to poskytovanie tej dávky bude omnoho rýchlejšie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2017 o 15:12 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:18

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi stručne. Treba vidieť, že táto novela reaguje na konkrétne veci z aplikačnej praxe. Bohužiaľ, v tejto, v tomto čase máme veľmi veľký problém hlavne s cudzinou. A sú isté veci, kde medzinárodná právna ochrana detí, oddelenie, ktoré máme, nie je vždy schopné konať. Preto sme boli nútení viaceré veci realizovať, lebo tých, použijem výraz, zmiešaných manželstiev a z toho vyplývajúcich detí je relatívne veľmi veľa. Tam boli veľmi komplikované situácie, na ktoré máme záujem v tejto, v tejto novele reagovať.
Čo je dôležité, v tejto novele, je jasne vymedzené, kedy nevznikne výživné. Po prvé, pokiaľ je dieťa v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a pokiaľ je dieťa na základe rozhodnutia súdu v zariadení, ktoré, ktoré smeruje k jej, k jeho prevýchove. To tiež, s týmto bol vážny problém aj dosť veľká polemika.
Ďalej spresnenie právnej úpravy o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky. Veľmi dôležitá otázka, ktorá s týmto súvisí, veľmi pragmatická. Za ďalšie urýchlenie správneho konania o náhradnom výživnom, pretože niekedy tá agenda bola veľmi, veľmi dlhá a máme záujem aj na tieto veci zareagovať.
K pánovi poslancovi Dostálovi, áno, a možno som to mal povedať aj v tej prvej časti, resp. k tomu predchádzajúcemu zákonu, k tej pripomienke Generálnej prokuratúry, to nebola zásadná pripomienka, to bola obyčajná, vykonzultovaná, tu bola zásadná. My sme sedeli, už nie je. Dohodli sme sa presne to, čo ste pomenoval vy, že takáto novela si žiada skutočne takú väčšiu celospoločenskú diskusiu. Áno, my máme záväzok sa vrátiť k tej pripomienke Generálnej prokuratúry a v budúcom roku by sme sa mali zaoberať aj týmto.
Otázku, ktorú však je treba povedať, terajšie znenie zákona je takto upravené až na základe odporúčaní Generálnej prokuratúry a ministerstva spravodlivosti, to znamená úplne opačne meníme tú fazónu, čo život prináša, k čomu sa je treba vrátiť, ale práve preto to chce aj dlhšie časové obdobie a každopádne je záujem, aby sme odborníkov, ale aj verejnosť, pretože toto je otázka, ktorá môže sa dotknúť každého alebo každej jednej ženy na, na Slovensku, aby sme v maximálnej miere, miere uľahčili tú situáciu, pretože myslím si, že osamelé ženy na Slovensku majú veľmi veľa problémov a našou povinnosťou a úlohou je im v tejto situáciu pomáhať.
Takže odpoveď, áno, v budúcom roku pôjde ďalšia novela, ktorá sa bude týkať aj tej pripomienky Generálnej prokuratúry, je na tom všeobecná dohoda Generálnej prokuratúry a ministerstva.
Ďakujem, všetko z mojej strany, očakávam podporu tohto zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 15:18 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:18

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi predložiť návrh na opakovanie druhého čítania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (tlač 663).
Podľa § 85 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov navrhujeme predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že uvedený vládny návrh zákona prerokuje len na schôdzi Národnej rady.
Ďakujem.
Skryt prepis

28.11.2017 o 15:18 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:21

Gabriela Matečná

Vystúpenie v rozprave 15:23

Ján Kvorka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 863 z 12. októbra 2017 pridelila vládny návrh zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach (tlač 701) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
– ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenie nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov,
– Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 131 z 21. novembra 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami,
– Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo uznesením č. 76 z 21. novembra 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy 1 až 22 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade vládny návrh zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach (tlač 701) schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 139 z 28. novembra 2017. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 15:23 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:28

Gabriela Matečná
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak ešte raz, všetci, dobrý deň prajem. Pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci predložený návrh zákona má za cieľ reagovať na skúsenosti z aplikačnej praxe doteraz platného zákona, a to tak na strane orgánov štátnej správy, ako aj na strane pozemkových spoločenstiev a ich členov, a jednak je jeho cieľom riešiť dlhodobé problematické otázky vyplývajúce z existencie špecifického typu nedeliteľného spoluvlastníctva, ktorou je spoločná nehnuteľnosť, ako aj jeho organizačného substrátu, ktorým je pozemkové spoločenstvo.
Návrh zákona sa preto dotýka niektorých systematických problémov, najmä čo sa týka nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou a jej podielmi, a vo väčšej miere sa návrh týka vnútornej organizácie a fungovania pozemkových spoločenstiev, vzťahu pozemkových spoločenstiev so Slovenským pozemkovým fondom a správcom lesného majetku štátu a zabezpečenia riadnej starostlivosti a obhospodarovania poľnohospodárskych a lesných pozemkov, resp. lesných porastov.
Návrh zákona zásadným spôsobom zasiahne do konaní okresných úradov pri vedení registra pozemkových spoločenstiev. Návrh zákona popritom rieši aj viac detailných nedostatkov súčasnej právnej úpravy.
Pri príprave návrhu zákona sa vychádzalo nielen zo zámeru predkladateľa a z jeho záujmov v nasledovaní poriadku v štátnej správe obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy a v štátnej správe lesného hospodárstva, ale predovšetkým reaguje na podnety praxe, to znamená, priamo od pozemkových spoločenstiev a ich členov a ich záujmovej samosprávy. Návrhom sa realizujú aj možnosti novej ústavnoprávnej ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy, a to najmä tým, že sa vytvárajú a posilňujú možnosti usporiadania vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti, ako aj možnosti nadobudnutia vlastníctva podielov spoločnej nehnuteľnosti spoluvlastníkmi alebo samotným spoločenstvom, čo má okrem iného pôsobiť proti nadobúdaniu vlastníctva týchto podielov v prospech tretích osôb, ktorí získajú vlastníctvo lesných pozemkov so špekulatívnymi zámermi.
Vážený pán predsedajúci, vážení, vážené kolegyne a kolegovia, vzhľadom na vyššie uvedené, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predloženého návrhu a jeho posunutie do druhého čítania.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 15:28 hod.

Ing.

Gabriela Matečná

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video