23. schôdza

28.11.2017 - 13.12.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 18:00 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:00

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V krátkosti, aby ste nemysleli, že nevystúpim, tak, samozrejme, neobávam sa. Máte čiastočne pravdu, pán poslanec. Na druhej strane účinnosť toho zákona, ktorý dnes som stiahol, by bola o mesiac skôr, pretože ministerstvo vnútra nebolo pripravené a potrebuje na to 3 mesiace, aby nabehli na ten nový systém pokút a všetkých tých, čo s tým súvisí. Je to teraz v pláne na 20. 5., pán poslanec, je to na poslancoch Národnej rady.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 18:00 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 18:00

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán spravodajca chcete niečo dodať? Nie, nie je tomu tak prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Teraz pristúpime k druhému čítaniu o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej.

Návrh vlády má parlamentnú tlač 739 a spoločná správa výborov má tlač 739a. Návrh vlády odôvodní pán minister dopravy.
Pán Érsek, nech sa páči.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

28.11.2017 o 18:00 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:15

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Dovoľte mi, dovoľte mi uviesť odôvodnenie, materiál návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej.
Tento návrh predkladá vláda Slovenskej republiky na rokovanie Národnej rady podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého Národná rada vyslovuje súhlas medzinárodnými zmluvami, ktoré priamo zakladajú, priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb. Zároveň ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. VII ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, pred ratifikáciou ktorou si vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Na jej vykonávanie nie je potrebné prijať alebo meniť žiadne vnútorné právne predpisy. Dohoda bola podpísaná v Bruseli dňa 2. decembra 2010 všetkými vtedajšími členskými krajinami Európskej únie, zástupcom EÚ, zástupcom Gruzínska. Dohoda bola, pardon, inicializovaná 5. marca 2010 ako pokračovanie horizontálnej dohody o leteckých službách medzi Gruzínskom a Európskym spoločenstvom, ktorá bola v platnosti od marca 2008. Dohoda vytvorila na leteckom trhu Európskej únii s Gruzínskom nové liberálne podmienky pôsobení leteckých dopravcov zmluvných strán.
Uzavretím tejto dohody existuje možnosť nadviazania priameho pravidelného leteckého spojenia medzi letiskami na území Slovenskej republiky a Gruzínska. V súčasnosti evidujeme záujem gruzínskeho leteckého dopravcu Georgian Airways na presun letov z Tbilisi z letiska Viedeň na letisko v Bratislave od marca 2018. Predkladaná dohoda nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyv, vplyv na životné prostredie, na informatizáciu a služby verejnej správy pre občana.
Dohoda je v súlade so zahraničnými záujmami Slovenskej republiky. Odporúčam vysloviť súhlas.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.11.2017 o 18:15 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:16

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou aj s členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 789 z 10. novembra 2017 pridelil návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady o návrhu rokoval 14. novembra 2017 a prijal uznesenie č. 297. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 23. novembra 2017 a prijal uznesenie č. 177. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej a rozhodnutie, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86, písmena d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s predmetnou dohodou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 194 z 28. novembra 2017. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som informoval o výsledku rokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru, uvedenie spoločnej správy a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.11.2017 o 18:16 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:19

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, chcel by som v mene svojom a verím, že aj v mene názoru väčšiny poslancov demokratickej opozície vysloviť podporu predkladanému návrhu, a to z dvoch dôvodov, jeden ten dôvod je ekonomický, že je užitočné rozvíjať vzťahy s inými krajinami a vytvárať dobré ekonomické podmienky, je to dobré, dobré vo všeobecnosti.
A ten druhý dôvod je symbolický, a teda v tejto chvíli mi je možno trochu ľúto, že schôdzu nevedie pán predseda Národnej rady Danko, pretože ide o zmluvu medzi Európskou úniou, a teda jej členskými krajinami na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej. A teda akékoľvek rozvíjanie a posilňovanie vzťahov medzi Európskou úniou a krajinami Európskej únie na jednej strane a krajinou, ako je Gruzínsko alebo napríklad aj Ukrajina na strane druhej, je vysoko žiaduce a zodpovedá našim národným záujmom.
Pán predseda Národnej rady bol nedávno na návšteve nie v Sovietskom zväze, v Rusku, a teda vystúpil tam aj v Štátnej dume a hovoril o dobrých vzťahoch a o slovanskej vzájomnosti. Problém je, že Rusko sa v duchu slovanskej vzájomnosti nespráva ku svojim susedným krajinám, teda najmä krajinám, ktoré boli súčasťou Sovietskeho zväzu, a krajiny, ktoré to pociťujú najintenzívnejšie, sú Ukrajina, ktorej zobral Krym, zobralo Rusko Krym, a kde vedie agresiu na Donbase, a druhou takouto krajinou je práve Gruzínsko. Práve Gruzínsko, ktoré tiež prišlo o časť svojho zvrchovaného územia, prišlo o Abcházsko, prišlo o Južné Osetsko a prišlo o tieto územia v dôsledku politiky Putinovho Ruska.
Preto považujem za dôležité, aby krajiny Európskej únie aj Európska únia rozvíjali spoluprácu práve s týmito dvoma krajinami, teda s Ukrajinou a s Gruzínskom, a vyjadrovali im podporu v konflikte, kde čelia agresii svojho silnejšieho suseda, a vytvárali priestor pre to, aby tieto krajiny pokiaľ budú mať záujem, pokiaľ ich občania budú mať záujem, mali možnosť nielen užšie spolupracovať, ale časom sa aj integrovať do Európskej únie. Čiže dôležité je nielen, nielen smerom dovnútra, ako sa Európska únia bude vyvíjať, aj to je, samozrejme, dôležité, ale aj smerom navonok, aby pôsobila ako spoločenstvo slobodných a demokratických krajín, ktorej, ktorému záleží na tom, aby aj krajiny v jeho susedstve boli slobodné a demokratické.
Ja si uvedomujem, že zmluva, ktorá sa týka letectva, nie je úplne podstatná v tomto ohľade, ale je to drobný krôčik a aj ako ten drobný, symbolický krôčik si zaslúži podporu. A ešte raz, škoda, že schôdzu práve nevedie pán predseda Národnej rady Danko, lebo myslím, že práve s ním by bola na túto tému veľmi užitočná debata.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 18:19 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:23

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán kolega Dostál, pri všetkej úcte, vaše vystúpenie bolo o Andrejovi Dankovi, nie o zmluve. Čiže mne tam chýbalo, ja neviem, zmysel toho vystúpenia.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2017 o 18:23 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:24

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Pčolinský, no nemáme na programe rokovania bod Informácia predsedu Národnej rady o vystúpení v ruskej Štátnej dume. Keby sme takýto bod mali na programe, tak určite by som sa rád zapojil do diskusie aj k tomuto bodu, ale máme na programe bod, ktorý sa týka Európskej únie a ktorý sa týka vzťahov Európskej únie a Slovenskej republiky ako jej členského štátu s Gruzínskom. A Gruzínsko je krajina, na ktorej sa dá demonštrovať, v čom bolo napríklad problém vo vystúpení nášho pána predsedu Andreja Danka v ruskej Štátnej dume, ktoré nemuselo byť problém samé osebe, ale bolo by dobré, keby využil takúto príležitosť, ktorú má máloktorý politik, ako sám zdôrazňoval, to jeho vystúpenie, teraz ani neviem, že koľkí, koľkí z politikov pred ním mali, mali takúto možnosť, keby túto príležitosť využil na to, aby upozornil aj na problémy, a teda okupovanie územia inej, susednej krajiny, zhodou okolností krajiny, s ktorou teraz ideme uzatvárať zmluvu a hlasovať o nej, problémom je.
Rovnako ako by sa pri vzťahoch s Čínou, ak sa aj rozvíjajú obchodné vzťahy, vždycky malo upozorňovať na to, že v tejto krajine sa porušujú ľudské práva a že demokratické krajiny, krajiny Európskej únie, krajiny Západu majú problém s tým, ak sa v Číne naďalej masovo porušujú ľudské práva, bez ohľadu na akékoľvek obchodné záujmy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2017 o 18:24 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:26

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, vážené poslankyne, poslanci, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v druhom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických, elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky vypracovala predložený návrh zákona z dôvodu dosiahnutia úplnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/61 Európskej únie z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí a transpozície rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 585/2014 Európskej únie z 15. mája 2014 o zavedení interoperabilnej služby eCall v celej Európskej únii, ktorou sa rozšíria služby poskytované obyvateľom na čísle tiesňové volanie č. 112 o volanie eCall. Návrh zákona ďalej zabezpečuje rovnaký prístup k tiesňovým službám poskytovaných na čísle tiesňového volania 112 aj pre osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom krátkych textových správ, SMS.
Boli sme oboznámení so spoločnou správou gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Súhlasíme so všetkými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Vážené dámy, vážení páni poslanci, prosím o súhlas.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.11.2017 o 18:26 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:29

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážení páni poslanci, pán minister, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z., v zmysle rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prerokovať spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 866 z 12. októbra 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 296 zo 14. novembra 2017, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 176 z 23. novembra 2017 a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 193 z 28. novembra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.11.2017 o 18:29 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:36

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý večer prajem. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, prepáčte za meškanie, ale neodovzdali mi včas informáciu. Ide to? (Reakcie z pléna a prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
No ako to je s tým mikrofónom pre pána ministra? (Reakcie z pléna.)

Sólymos, László, minister životného prostredia SR
Už to ide? Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, takže ešte raz, prepáčte za meškanie.
Účelom vládneho návrhu zákona je ustanovenie povinností pre spoločnosti zahrnuté do schémy obchodovania registrovať sa a predkladať vybrané údaje o emisiách prostredníctvom elektronického systému správy o emisiách, správy o úrovni činnosti, správy o overení a monitorovacie plány.
Návrh zákona okrem toho upravuje aj predaj nových emisných kvót a ustanovuje nové spôsoby použitia výnosov z ich predaja. Tieto nové emisné kvóty slúžia na pokrytie vlastných emisií zo sektorov mimo schémy obchodovania a obchodovať s nimi môžu iba členské štáty. Slovenská republika predpokladá nadbytok týchto kvót do roku 2020, a preto ich bude môcť predávať. Z tohto dôvodu novela definuje túto novú emisnú kvótu, určuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správcu kvót a definuje spôsoby ich predaja.
Okrem toho novela určuje Environmentálny fond ako príjemcu výnosov získaných z predaja týchto kvót s odkazom na konkrétne spôsoby ich použitia.
V súvislosti s definovaným predajom nových kvót je potrebné v čl. II novelizovať aj zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. Návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona nemá žiadne sociálne vplyvy a vplyvy na životné prostredie.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený vládny návrh zákona schválite.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.11.2017 o 18:36 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video