33. schôdza

12.6.2018 - 25.6.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.6.2018 o 10:42 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:42

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Mám dve krátke poznámočky, že vždy sa trošku pousmejem, keď v prípade materskej hovoríme o dovolenke. To asi každý vie, kto má deti. A druhá vec, ja si myslím, že momentálne je ten problém otcovskej dovolenky, teda tie prvé dva týždne veľmi potrebný, a vzhľadom na to, že tie rodiny už nefungujú v takých zväzkoch, ako fungovali kedysi. To znamená tie deti sú častokrát už so svojimi rodinami práve bez matiek, bez svojich otcov, bez tej pomoci, ktorú kedysi dávno mali ako samozrejmosť. Dnes sú odkázaní sami na seba, musia stáť na vlastných nohách a teda aspoň takouto formou tá rodina môže viacej držať pohromade aj bez pomoci starých rodičov. Takže je to veľmi dôležité. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.6.2018 o 10:42 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:43

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Teda budem reagovať na pána Tomáša. Tešíme sa, že do konca tohto volebného obdobia sa zrejme zavedie otcovská, tak ako sa o nej tu v tejto rozprave bavíme. Fakt je však ten, že máme v parlamente, minulý týždeň sme sa o tom bavili, v prvom čítaní rozsiahlu novelu zákona o sociálnom poistení, pod ktorú táto tematika spadá. Je tam všeličo, sú tam aj tri veľmi pozitívne zmeny, pokiaľ ide o materskú, za čo ďakujem, aj som to povedal vtedy v rozprave, ale pokiaľ ide o zavedenie otcovskej, nie je tam ani slovo. Čiže čakáte. Nevieme na čo. No vieme teda na čo, vysvetlili ste, ale to čakanie je napriek tomu nepochopiteľné.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.6.2018 o 10:43 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:45

Simona Petrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja verím, že aj chcete mi dať to slovo, nielenže teda ho musíte, že aj chcete, a ospravedlňujem sa.
Ja len budem reagovať v tomto záverečnom slove práve na pána Tomáša. Mne to tiež príde také, ja tu fakt sa nesnažím pretekať, snažím sa, aby toto, tento návrh bol prijatý čím skôr, to je celá moja snaha a len vás fakticky poopravím, ja som tento návrh dávala do pléna v apríli 2017, teda skôr, ako pán minister reagoval, pretože on reagoval práve na ten môj návrh, lebo sa ho to pýtali médiá, to je prvá vec.
A druhá vec. Ja viem o summite v Göteborgu, o ktorom hovoríte. Je to, ja som to spomínala aj v rozprave, je to celoeurópska záležitosť, ale tri štvrtiny krajín Európskej únie už toto opatrenie majú. Čiže tam nie je, že my čakáme teraz, kým sa to celoeurópsky rozhodne. Tam práve Európska únia začala už tlačiť na Slovenskú republiku, lebo ona je v tej štvrtine krajín, kedy sa to ešte neudialo. Takže, takže pre toto. A bola to úplná náhodička, že ja som prišla so svojím návrhom, ktorý som si všimla, že je zavedený v iných krajinách, čiže to nie je, že ja som sa zobudila a má osvietilo, že je to super nápad. Skrátka, videla som, že je zavedený v iných krajinách EÚ, preto som ho priniesla. Bola to náhoda, že to akurát vtedy Európska komisia potom verejne nakázala aj Slovenskej republike. Takže preto hovorím, že stále čakám.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.6.2018 o 10:45 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:46

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Ja tiež využijem právo záverečného slova len a len na to, aby som nadviazal na faktickú poznámku a teda povedal, ak tento návrh bude dnes o jedenástej odmietnutý, čo vôbec nepochybujem, že bude odmietnutý – pravda, páni kolegovia? – tak že máme tu v prvom čítaní a bude v druhom čítaní na septembrovej schôdzi vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení, nie je problém pripraviť do neho pozmeňujúci návrh a som zvedavý, ako sa potom zachováte.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.6.2018 o 10:46 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:47

Simona Petrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som teda rada uviedla som návrh, ktorý hovorí o flexibilnom poberaní rodičovského príspevku, čiže to je, to je hlavným cieľom tohto návrhu. A dôvod, prečo opätovne predkladám tento návrh, je podpora rôznych stratégií rodičov s malými deťmi pri plánovaní rodičovstva, pri zabezpečovaní starostlivosti o dieťa a pri ich zlaďovaní rodinného a pracovného života.
Súčasná právna úprava ustanovuje mesačné vyplácanie základnej sumy rodičovského príspevku, ktorý je aktuálny v sume 214,70 fixne do dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa, čo z môjho pohľadu rodičov zbytočne obmedzuje.
Cieľom novely zákona je zavedenie flexibilného poberania rodičovského príspevku, čo znamená, že výška mesačne vyplácaného rodičovského príspevku by závisela od počtu mesiacov, za ktorý sa ho rodič rozhodne vyčerpať. Celkovú sumu, ktorá je aktuálne v sume 6 441 eur, ktorú by rodič získal za celú dobu poberania rodičovského príspevku, čo je v prípade dieťaťa s dobrým zdravotným stavom dokopy dva a polroka, keď si odrátame materskú, by bolo možné vybrať aj skôr, ako dieťa dosiahne tri roky veku. Navrhujem, aby dolnou hranicou výberu rodičovského príspevku boli dva roky veku dieťaťa. Čiže rodič by si mohol skrátiť poberanie rodičovského príspevku o jeden rok.
Výška rodičovského príspevku sa tak bude pohybovať v intervale od spomínaných 214 eur 70 centov, ak si ho bude poberať fixne mesačne počas troch rokov, až do sumy 357 eur 90 centov mesačne, ak by si rodič skrátil poberanie rodičovského príspevku na dobu, kedy dieťa dosiahne dva roky. Čiže mesačne by dostal zhruba o 140 eur viac, ako dostáva teraz po kratšiu dobu.
Opäť, rovnaký systém sa osvedčil v Českej republike, kde zavádzajú už štvrtú rýchlosť, myslím, že už zaviedli štvrtú rýchlosť čerpania, lebo rodičia túto možnosť radi využívajú.
Výhodou tejto úpravy je najmä finančná podpora mladých rodín a riešenie ich ťažkej finančnej životnej situácie, keďže súčasná výška rodičovského príspevku nestačí na dôstojné prežitie, aj napriek tomu, že sa zvýšil. Rodičia v rôznych životných situáciách by si mohli vďaka zvýšeniu mesačnej sumy rodičovského príspevku zaistiť na tú konkrétnu domu lepší životný štandard.
Očakávam, že ustanovenie pomôže napríklad osamelému rodičovi pri bežných výdavkoch na život, než sa opätovne zamestná. Taktiež by pomohol rodičom, ktorým sa narodili deti za sebou s menším časovým odstupom, ako sú tri roky, aby neprišli o finančné zdroje od štátu.
Čo sa týka nároku detí s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorých rodičia môžu poberať rodičovský príspevok až do 6 rokov veku, ten sa zachováva v plnej miere. Teda ak rodič čerpá rodičovský príspevok v tomto flexibilnom alebo v skrátenom čase a u dieťaťa dôjde medzitým k zhoršeniu zdravotného stavu, teda ono získa nárok na predĺžené poberanie rodičovského príspevku, bude musieť bezodkladne prejsť na poberanie rodičovského príspevku v štandardnej výške 214,70.
Toľko na úvod, viac by som ešte doplnila v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.6.2018 o 10:47 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:51

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 969. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1090 z 31. mája 2018 a rozhodnutím č 1019 z 24. apríla 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.6.2018 o 10:51 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:53

Simona Petrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Stíham, snáď to zvládnem pri tomto ruchu. Dobre, ja budem teda ďalej... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Počkajte chvíľku. Páni poslanci, prosím o väčší kľud.

Petrík, Simona, poslankyňa NR SR
Ja budem teda pokračovať ďalej v predstavovaní tohto návrhu, ktorý tiež nepredkladám prvýkrát. Opäť zopakujem, ide o návrh flexibilného poberania rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok je dlhodobo občanmi kritizovaný z viacerých dôvodov. Prvým a hlavným dôvodom je práve jeho výška aj napriek tomu, že sa v poslednom čase zvýšil. Aktuálne ide o 214 eur 70 centov. Ide o sumu, z ktorej sa dá po materskej chvíľu prežívať, ale rodina s malým dieťaťom sa musí tak či tak pripraviť na uťahovanie opaskov. Druhou negatívnou charakteristikou rodičovského príspevku je, že nie je citlivý na situáciu v rodine. Automaticky počíta s príjmom druhého partnera, ktorý pracuje na plný pracovný úväzok. Ak rodina nie je úplná, čo je na Slovensku pomerne bežná situácia, rodičovský príspevok niekedy vedie k poberaniu príspevkov v hmotnej núdzi, ale niekedy sú príjmy rodiny o kúsok vyššie a teda tieto rodiny nedosiahnu ani na sociálne dávky.
Aby som to objasnila, nerozprávame sa teraz o ľuďoch, ktorí pracovať nechcú alebo stratili pracovné návyky. Do situácie, kedy musí občan vyžiť len z rodičovského príspevku, sa ľahko môže dostať takmer ktokoľvek, úplne stačí, že jeden partner toho druhého opustí, starí rodičia už nežijú a dieťa nemôže ísť do jaslí, pretože má zhoršenú imunitu. Ide o tri pomerne bežné životné okolnosti, no ak sa vám v živote stanú, potom ste takmer s istotou odkázaní na niekoľkoročnú chudobu.
Poviem vám jeden krátky príbeh, ktorý som si prečítala v NotaBene a presne dokresľuje obraz reality niektorých rodín s malými deťmi. Mladej zdravotnej sestre sa narodil synček Samko, s mužom žili spolu 4 roky, no ten začal piť, až ju udrel v šiestom mesiaci tehotenstva, a tak od neho odišla. Býva v byte, ktorý poskytuje nemocnica za zvýhodnený nájom svojim zamestnancom. Pokým sestra pracovala, po materskej dávala Samka do jaslí. No čoraz viac vymeškávala z práce práve z dôvodu, že Samko býval chorý, pretože je to astmatik. Absencie jej v práci odmietali tolerovať. Nedalo sa teda inak, iba zostať doma. Dnes mladá žena nedostáva dostatok peňazí z rodičovského príspevku ani na to, aby sa prestravovala a aby zaplatila aspoň to lacné ubytovanie, ktoré jej ešte nemocnica z dobrej vôle stále poskytuje. Jej a jej synčekovi reálne hrozí bezdomovectvo.
Takýchto prípadov sú na Slovensku s malými obmenami tisíce. Riešenie zatiaľ nemáme a mojím názorom je, že chýba záchranná sieť, ktorú by mal predstavovať napríklad aj rodičovský príspevok.
Tretím negatívnym aspektom rodičovského príspevku je, že sa dá poberať len po fixnú dobu, teda tri roky. V prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom je to šesť rokov. Čiže podpora rodín medzi materskou a tromi rokmi malého dieťaťa je nastavená tak, že rodina dostáva malú sumu peňazí pomerne dlhú dobu, ak to porovnávame so zvyškom Európy. Mnohí rodičia však začínajú pracovať skôr ako v troch rokoch dieťaťa a rodičovský príspevok vymenia napríklad za príspevok na starostlivosť alebo poberajú rodičovský príspevok ďalej a popritom pracujú. Čo je okej. Lenže časy, keď sme všetci písali modrým perom, sú už preč. Táto jednotná politika troch rokov naznačuje rodičom, že s dieťaťom treba zostať doma do troch rokov veku, inak je to zlé. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, ak chcete vyrušovať, nech sa páči, môžte niekde vonku, a nie tu.
Nech sa páči, môžte pokračovať.

Petrík, Simona, poslankyňa NR SR
Ďakujem. V Českej republike pochopili, že rodičia majú dnes rôzne predstavy o tom, kedy sa vrátiť do práce. Flexibilné poberanie rodičovského príspevku majú už dlhšie a rodičia si ho obľúbili, ako som spomínala, zaviedli už štvrtú rýchlosť čerpania.
Preto v pléne Národnej rady opäť predkladám tento návrh, aby výška mesačne vyplácaného rodičovského príspevku závisela od počtu mesiacov, za ktorý sa ho rodič rozhodne vyčerpať. Podmienkou by bolo, že ak by chcel rodič poberať rodičovský príspevok 6 rokov, ihneď po uznaní dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu by bol povinný nahlásiť túto skutočnosť úradu práce a rodičovský príspevok by sa mu potom vyplácal v pôvodnej výške 214 eur 70 centov.
Ja verím, že tento môj návrh nájde u vás, milé kolegyne a kolegovia, odozvu a záujem a budem rada, keď ho v najbližšom, a myslím, že o ňom budeme hlasovať práve teraz v hlasovaní, podporíte.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.6.2018 o 10:53 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:57

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Veľmi krátka, veľmi krátka. Ja nechcem byť za žiadnu Vasilisu Premúdrelú, ale myslím si, že na toto stačí celkom kúsok zdravého sedliackeho rozumu. Tento návrh prináša z pohľadu rodiny, matiek, otcov, celkovo rodín iba pozitíva, tak verím tomu, že tá podpora sa skutočne čím skôr nájde. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.6.2018 o 10:57 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:03

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, aj po predchádzajúcej konzultácii s vami si dovolím navrhnúť presunutie bodov 66 až 68 na najbližšiu schôdzu Národnej rady. Tento svoj návrh odôvodňujem tak, že tie body boli časované, aby súladili aj s predložením vládneho návrhu v tejto oblasti do Národnej rady, ktorý mal byť na tejto schôdzi podľa pôvodného harmonogramu, ale vláda tiež ešte nepredložila svoj návrh, preto sa zdá byť účelnejšie tento návrh prerokovať na septembrovej schôdzi. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.6.2018 o 11:03 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:04

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som požiadal o preloženie hlasovania, hlasovať sa malo dnes o jedenástej, čiže teraz ohľadom návrhu zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 945). Poprosím vás, aby sa to odsunulo, hlasovanie, na piatok. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.6.2018 o 11:04 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video