33. schôdza

12.6.2018 - 25.6.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.6.2018 o 13:02 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:02

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, žiadam zaradiť do programu schôdze bod s názvom Správa ministra spravodlivosti o riešení kolízie rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Coman s Ústavou Slovenskej republiky.
Odôvodnenie: Súdny dvor vyhlásil, že pojem manželský partner sa má na území všetkých členov Európskej únie vykladať rodovo neutrálne, čo je v rozpore so slovenskou ústavou. Rozsudok Súdneho dvora, podľa ktorého musí Rumunsko akceptovať práve pána Hamiltona z USA na voľný pohyb z dôvodu ich tzv. manželstva s pánom Comanom uzatvoreného v Belgicku, predstavuje pre Slovensko nebezpečný precedens. Môže to byť totiž cesta k faktickému zavedeniu homosexuálnych manželstiev na Slovensku skrze európske inštitúcie, čo je v príkrom rozpore s demokraticky prejavenou vôľou slovenských občanov, že manželstvo je zväzkom muža a ženy. Považujem za potrebné, aby v Národnej rade prebehla o tejto otázke vážna debata.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.6.2018 o 13:02 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:03

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Ospravedlňujem sa.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.6.2018 o 13:03 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:03

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Žiadam na základe § 24 ods. 1 rokovacieho poriadku o zaradenie nového bodu do programu 33. schôdze - prerokovanie vládou schváleného Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, Kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko, aj s implementačným Plánom konkrétnych krokov, ktoré je potrebné realizovať.
Odôvodnenie: Tak zásadný strategický dokument, ktorý má určovať smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich 10 rokov, si bude vyžadovať zhodu naprieč celým politickým spektrom, a preto by sme sa ním mali všetci zaoberať. Nazdávam sa, že ak chceme dosiahnuť zmeny v spoločnosti, tak najkratšou cestou je uskutočniť potrebné zmeny v školstve.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.6.2018 o 13:03 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:04

Katarína Cséfalvayová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, chcela by som požiadať o zaradenie nového bodu do programu pod názvom Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k eskalácii extrémizmu a násilným prejavom v spoločnosti. Návrh vyhlásenia nájdete pod parlamentnou tlačou 1043. Odôvodnenie: Slovenskou republikou otriasol v posledných dňoch brutálny čin, zabitie filipínskeho občana Henryho Johna Serafica Acordu násilníkom s extrémistickými postojmi. K situácii došlo, keď sa cudzí štátny príslušník zastal obťažovaných žien v centre hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy voči zjavnej presile. Šírenie extrémizmu a nenávisti, či už zo strany niektorých politikov, alebo na sociálnych sieťach, sa prejavuje aj zvýšením nenávistných nálad v spoločnosti. Podľa prieskumov verejnej mienky za posledných 10 rokov jasne narástli nepriateľské nálady verejnosti voči ľuďom s inou rasou, národnosťou alebo vierovyznaním.
V čase, keď sa slová menia na násilné skutky, treba jasne odsúdiť takéto prejavy aj formou vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.6.2018 o 13:04 hod.

Ing. PhD.

Katarína Cséfalvayová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:05

Ján Marosz
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Žiadam ctené plénum Národnej rady zaviazať uznesením ministra dopravy Árpáda Érseka, aby poskytol informácie, prečo rezort dopravy nechal vstúpiť do procesu výkupov pozemkov pod budúce odpočívadlá na R1 v okolí Nitry podnikateľa, o ktorom písal zavraždený novinár Ján Kuciak. Podľa medializovaných informácií na portáli Aktuality.sk podnikateľ Brath, bývalý zamestnanec firmy Bonul a známy pána Bödöra má skupovať pôdu pod budúce odpočívadlá na R1.
Je neprípustné, aby v súčasnosti rezort takýmto spôsobom šafáril s prostriedkami daňových poplatníkov, a nesnaží sa komunikovať priamo s vlastníkmi pozemkov.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.6.2018 o 13:05 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja mám dva procedurálne návrhy, prosím preto o predĺženie času.
Navrhujem doplniť program o uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré zaväzuje ministerku vnútra Denisu Sakovú, aby ministerstvo zverejnilo všetky zmluvy uzatvorené na základe 277 verejných obstarávaní z rokov 2007 až 2010, ktorých dokumentácia bola skartovaná niekoľko dní po tom, ako boli prokurátorovi Špirkovi odobrané spisy v prípadoch súvisiacich s Robertom Kaliňákom.
Odôvodnenie: Existujú vážne podozrenia, že v súvislosti s vyšetrovaním prokurátora Vasiľa Špirka došlo k účelovému zlikvidovaniu dokumentov, ktoré mohli byť podkladom pre vyšetrovanie rozsiahlej korupcie spojenej s verejnými obstarávaniami na ministerstve vnútra.
Druhý procedurálny návrh:
Podľa medializovaných informácií fínska televízia odvysielala reportáž o firme Patria a korupčných praktikách tejto firmy, ktoré sa mohli uplatniť aj na Slovensku pri vyjednávaní modernizácie armády a nákupu obrnených transportérov. Žiadame zaradiť nový bod do programu, a síce aby minister obrany Gajdoš reagoval na odznené informácie, predložil vierohodné dôkazy, ktoré vyvrátia akékoľvek podozrenia aj v súvislosti s najnovšími tvrdeniami podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Martina Glváča, ktorého slová vnášajú mimoriadne pochybnosti o efektivite celého verejného obstarávania na ministerstve obrany.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.6.2018 o 13:06 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Vzhľadom na nevyhnutnosť ďalších legislatívnych prác navrhujem vypustiť z programu tejto schôdze bod 20 (tlač 854). Verím, že bude návrh zaradený potom na ďalšej, septembrovej schôdzi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.6.2018 o 13:07 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Silvia Shahzad
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Žiadam Národnú radu Slovenskej republiky, aby zabezpečovala tlmočenie do posunkového jazyka tých bodov programu schôdze, ktoré sú kľúčové pre nepočujúce osoby. Tlmočenie žiadam zabezpečiť v pléne, ako aj na zasadnutiach výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Odôvodnenie: Aj na tejto schôdzi sa už v druhom čítaní prerokúva zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a je to jeden z kľúčových zákonov, ktoré sa týkajú osôb so zdravotným postihnutím. Mám za to, že nepočujúce osoby majú rovnaké právo plnohodnotne sledovať priebeh rokovania Národnej rady Slovenskej republiky či výborov. Zároveň by to bol signál, že vieme uplatňovať Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím v praxi.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.6.2018 o 13:07 hod.

Mgr.

Silvia Shahzad

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Silvia Shahzad
Skontrolovaný text
Vymazať rámček!!!
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.6.2018 o 13:08 hod.

Mgr.

Silvia Shahzad

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:10

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci (zaznievanie gongu), vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, predloženým návrhom zákona sa na rok 2018 stanovujú pevné sumy zvýšenia výsluhového dôchodku, a to v hodnote 0,60 eura za každý skončený rok trvania, doby trvania služobného pomeru, a stanovujú sa pevné sumy zvýšenia invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás o kľud v rokovacej sále.

Saková, Denisa, ministerka vnútra SR
... o pevnú sumu 15 eur. Ďalej sa návrhom zákona navrhuje aj vypustenie ustanovení o kúpeľnej starostlivosti. Tento bod bol prerokovaný aj s odborovým zväzom polície. Toto ustanovenie sa vypúšťa z toho dôvodu, že tieto úpravy nepriniesli významnejší finančný efekt a skôr sa ukázali ako obmedzujúce.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.6.2018 o 13:10 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video