33. schôdza

12.6.2018 - 25.6.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.6.2018 o 10:01 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:01

Ján Kvorka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem poprosiť iba v krátkosti, že vynímam bod 38 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. (Reakcia z pléna.) 38, 33. (Reakcie z pléna.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
19.
Tak sa dohodnite.

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
20.
(Reakcie z pléna.) 38. 33 žiadaš ty vyňať na osobitné hlasovanie, ale ja hovorím o bode 38. Hej, ty si požiadal, to, samozrejme, o tom budeme, a ja žiadam o vyňatie na osobitné hlasovanie bod 38.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.6.2018 o 10:01 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:01

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za príspevky. Viete, že zákon o rybárstve ešte k tomu, keď robíme nový takýto zákon a keď je 120-tisíc len členov rybárskeho zväzu, to znamená, nehovorím o všetkých rybároch, lebo nie sú všetci členmi Slovenského rybárskeho zväzu, tak samozrejme, že to ľudia vnímajú veľmi intenzívne a je to, jak by som povedal, taký problémový zákon. Takisto ako povedzme poľovnícky, takže tam práve preto dôjsť proste k nejakým zhodám je ťažké, komplikované.
Tie rokovania boli veľmi ťažké, bola za tým obrovská práca, robilo sa na tom, myslím, že viac ako rok a pol. Takže ten návrh, ktorý tuná je aj s tými pozmeňovacími návrhmi, je výsledok tej dlhej práce, fakt.
Išiel by som od toho, išiel by som odzadu. To znamená, že to, čo si hovoril, pán poslanec, ohľadne toho bodu, čo vyňať. Poviem úprimne, že to bol nejaký legislatívny návrh z nejakej legislatívy, neviem od ktorej. Takže keď to tak nie je v poriadku, tak neni problém s tým sa vysporiadať teraz v rámci hlasovania. Takže ja ďakujem pekne, nevidím v tom taký problém, čo sa týka riešenia.
Čo sa týka petície, viete, keď robíte zákon, tak to má určitý proces a, samozrejme, ministerstvo musí navrhnúť nejaký návrh zákona do legislatívneho procesu, paragrafové znenie nejakého, potom ide PPK-čko, MPK-čko a tak ďalej a v rámci toho procesu ten prvotný návrh, ktorý bol daný, tak tam boli určité zmeny navrhované v rámci § 4, čo sa týka rybárskeho práva alebo užívateľského práva, a tam vznikla, ja by som povedal, že skôr hystéria o tom, že ministerstvo tu chce niečo privatizovať alebo neviem čo. Vznikla tá petícia, ktorú petíciu organizoval rybársky zväz. Tu sú páni na balkóne, to znamená počúvajú, čo tu hovoríme. Organizoval rybársky zväz a potom v tom legislatívnom procese pri tej tvorbe toho zákona pre nás bol partnerom rybársky zväz.
A teraz nechcem polemizovať s vami o tom, ak máte nejaké informácie, ja také nemám, či to vedenie je legitímne alebo nie je. Podľa mňa je to legitímne vedenie, je to vedenie rybárskeho zväzu. Samozrejme, nie každý člen rybárskeho zväzu musí súhlasiť alebo môže byť spokojný s vedením, ale oni sú legitímne zvolení. Pre nás, pre ministerstvo oni sú legitímny partner, nikto iný. To znamená, určite existujú nejaké prípady, keď nejaký miestny rybársky spolok nesúhlasí s niečím, ale nás to v tomto prípade pri tvorbe tohto zákona nemôže zaujímať, lebo to by sme sa nedopracovali k ničomu.
Takže tá petícia je. Tá petícia nebola, myslím, že ani podaná. Je pozbieraných 50-tisíc podpisov, ale ja si myslím, že keď prijmeme tento zákon, tak tí, ktorí to podpísali, s tým budú spokojní a budú súhlasiť. Takže toľko o tej petícii, o ktorej sme, o ktorej sme, už tunák sa kolovalo, ale proste takto to je. Môžu vám to vysvetliť tí, ktorí to iniciovali, že prečo to iniciovali a jako to potom prebiehalo všetko.
Čo sa týka vyhlášok, sú pripravené tie vyhlášky a po skončení, vlastne po prijatí tohto zákona ide do procesu, takže tie vyhlášky budú vydané, aj čo sa týka napríklad školenia atď.
Pri tom školení sú, je to 4- alebo 5-dňové školenie, kde sú aj školitelia z Policajného zboru, z Generálnej prokuratúry, to znamená, ten, ktorý chce byť členom rybárskej stráže, tak musí prejsť cez to školenie. Ten celý paragraf, čo sa týka rybárskej stráže, veľmi dlho sme konzultovali s legislatívou. To znamená s ministerstvom spravodlivosti, s Generálnou prokuratúrou, s Policajným zborom, to znamená, nevymýšľali sme my tie veci, ale je to veľmi, veľmi dôkladne odkonzultované s tými, ktorí k tomu môžu dávať odborné stanovisko, že čo tam môžme napísať a čo nie. Práve v tomto zákone sme odstránili problémy, kde rybársky zákon išiel do iných zákonov, kam by už nemal, hej, do Trestného poriadku a tak ďalej atď. To znamená, že sa to vyšpecifikovalo, že sa to vyčistilo.
Čo sa týka tých dvoch problémov, plochy pod nádržami aj pod hrádzami povedzme a čistenie tých vodných plôch a vodných nádrží, jednoduchá odpoveď: peniaze. Jednoducho Slovenský vodohospodársky podnik postupne zo svojich zdrojov vykupuje tie pozemky, ktoré sú, najprv ktoré sú prioritne dôležité pre Slovenský vodohospodársky podnik. Tam, kde chceme povedzme vybudovať protipovodňové opatrenia a chceme na to používať zdroje z Európskej únie, tak pod tým projektom musíme mať vysporiadané pozemky, inak sa k tým peniazom nedopracujeme. Jednoducho je to podmienka, nedá nám to Európska komisia, hej. Takže tam prioritne robíme a prioritne vykupujeme tie pozemky a riešime tie, ale jednoducho to sú obrovské, obrovské peniaze, za čo by sme museli čistiť, čistíme to, čo je dôležité, to znamená vodné toky tam, kde musíme lodnú prepravu, dopravu atď. riešiť, a tam, samozrejme, kde je to nevyhnutné.
Dnes akurát, no, nebudem na vláde, ale na vládu ide teraz jeden materiál, kde dávame na vládu správu o havarijných situáciách na vodných nádržiach atď., kde už to prerástlo do takého stavu, že to musíme ako havarijnú situáciu riešiť a musíme na to nájsť nejaké zdroje, lebo hrozí to rôznymi, rôznymi katastrofami. Čo sa týka, takže to je o tom.
Čo sa týka uhynutých rýb, čo tu bolo dnes povedané, tak musím niečo prečítať. Lebo najhoršie je, viete, pani poslankyňa, keď vytvárame, keď rozprávame niečo a nemáme to podložené a jednoducho potom zbytočne šírime paniku. Takže poviem, že čo sa týka týchto úhynu rýb na Malom Dunaji, čo zistila inšpekcia, lebo ja nechcel by som, nešpekulujem nikdy, nikdy nevytváram nejaké špekulácie, počkám na to, že čo zistia tie úrady, ktoré to majú zistiť, a potom sa k tomu vyjadrujeme.
Takže štátna radkyňa Slovenskej inšpekcie životného prostredia, tí, ktorí vykonali kontrolu, hovoria: "V dôsledku vysokej zrážkovej činnosti bol enormne zvýšený aj prítok odpadových vôd do Ústrednej čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni. V dôsledku čoho došlo aj k odľahčeniu odpadových vôd z predmetnej čistiarne. Vplyvom vyššie uvedeného došlo k deficitu kyslíka vo vodnom toku Malý Dunaj a k jeho zakaleniu s následkom úhynov rýb."
Nepleťme tam Vrakuňu, nepleťme tam nič, keď nepotrebujeme, zbytočne to robíme, zbytočne vytvárame nejaké fámy. Jednoducho takýto je výsledok šetrenia, toto hovoria orgány. Takže asi toľko k tomu.
Čo sa týka informovanosti, samozrejme, pozrieme sa na ten pozmeňovací návrh, ale už tento zákon práve dáva povinnosť užívateľom tých revírov, že keď veterinárna správa, lebo ona to má pod kontrolou, zistí, že tam je proste nejaká kontaminácia, čo môže byť v svalových hmotách tých rýb, tak jednoducho aj užívateľ, aj ministerstvo životného prostredia to musia, musia, to znamená, ten zákon hovorí, že on to musí upovedomiť tých, ktorí tam idú a vyberajú si rybársky lístok, aby mali, aby vedeli o tom, že proste taká situácia tam je, musí to tam aj na tých tabuliach priamo pri tom toku zverejniť, ale musí to zverejniť aj inde. To znamená, že či to je dostatočné, či to nie je dostatočné, o tom sa môžme ešte pobaviť, ale jednoducho tento zákon už to dáva za povinnosť.
Takže ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj tým všetkým, ktorí na tomto zákone robili, aj rybárskemu zväzu a všetkým tým, ktorí po 15 rokoch vytvorili nový zákon o rybárstve.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.6.2018 o 10:01 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:11

Ján Kvorka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v úvode by som chcel ozaj zdôrazniť z tohto miesta, že všetkým nám ide o jednu vec, názory sú rôzne a tie sa nedajú voľakým spôsobom odbúrať a zabrániť. Myslím si, že aj vám, aj funkcionárom, či už sú to z ministerstva životného prostredia, ktorí sa spolupodieľali na tvorbe tohto zákona, alebo predstavitelia Slovenského rybárskeho zväzu končiac aj s predstaviteľmi Národnej rady, ktorí mali v pôsobnosti tento zákon a snažili sa ho vytvoriť taký, aby bol najlepší, aby bol najprístupnejší. A verte mi, za celú tú dobu, pán minister tu spomenul, že tento zákon bol odborníkmi prejednávaný a rýchle takmer dva roky, rok a pol, takmer dva roky s týmito zástupcami, ktorí na tie veci sa dívajú z odborného hľadiska a týmto veciam rozumejú.
Čo tým chcem povedať? Tým chcem povedať, že ozaj v každom prípade nám ide o zachovanie všeľudového rekreačného a športového rybárčenia. Verte mi, že to je podstata tohto zákona, samozrejme, s tým, že je potrebné dodržiavať určité pravidlá, ktoré sú nevyhnutné, pretože sto ľudí, sto pováh, sto názorov, ale aj sto záujmov a končí sa to niekedy aj tým pytliactvom. A to je vec, ktorá, ktorá do spoločnosti nepatrí a ktorú treba odstrániť, a preto vznikli aj určité poukázania na veci tie, ktoré sa týkali sebaobrany výkonu rybárskej stráže, kde, samozrejme, je toto možné použiť, tieto donucovacie prostriedky, len v prípadoch, ktoré sú extrémne. A ja chcem povedať zo svojej skúsenosti, že som 50 rokov profesionálne rybárom s rybárskym lístkom a mimo pár takých len vecí, ktoré, ktoré netreba brať ani do úvahy, nedochádzalo k takýmto záležitostiam, že by to ohrozovalo spoločenské nažívanie nás všetkých, ktorí v tejto rybárskej spoločnosti sa pohybujeme.
Vieme, že Slovenský rybársky zväz je organizácia, najväčšia organizácia na Slovensku, ktorý združuje takmer 200-tisíc rybárov. Združuje tam mládež, združuje tam 122, všetci títo rybári sú združení v 122 základných organizáciách. A tu chcem pripomenúť, že počas tých rokovaní, ktoré sme viedli, tak bolo od predstaviteľov Slovenského rybárskeho zväzu nám jasne poukázané, že všetky tieto dotazy, pretože vzišlo zo základných organizácií až 210 pripomienok; 210 pripomienok z pohľadu na veci tak, ako to tá základná organizácia vidí. A tu si treba uvedomiť jednu vec, že aj keď Slovenský rybársky zväz pôsobí v rámci celého Slovenska, jednoducho sú tu určité rozdiely v rámci polohy, ako sú uložené tie rybárske spolky. Čiže niečo iné je na severe Slovenska, niečo iné je na juhu Slovenska, poviem, na západe na Dunaji alebo na ramenách, alebo na vodných plochách ostatných a bočných vodných plochách. To sú veci, ktoré potom vyplývajú k tomu, že v rámci komunikácie to ťažko zjednotiť do toho, aby bol spoločný názor, a preto tí odborníci na tieto veci zaujímali stanoviská tie, ktoré zaujali, a ja osobne po vysvetleniach niektorých pojmov, ktoré aj ja som si vykladal určitým spôsobom inak ako profesionálne, t. j. som dospel k názoru, že napĺňame ozaj vôľu druhého bodu petície, napĺňame vôľu 50-tisíc rybárov, 50-tisíc rybárov túto petíciu podpísalo a 50-tisíc rybárov, keby sa vám dostalo znenie petície do ruky, tak budete vidieť, o čo tam žiadali. Žiadali o urýchlené prijatie nového zákona, nového rybárskeho zákona a žiadali ho hlavne kvôli tomu, že bolo potrebné vyriešiť tie veci, ktoré boli sporné z pohľadu, tie veci, ktoré sa riešili a ktoré sa v tomto zákone aj vyriešili.
Samozrejme, nedokázali sme všetko vyriešiť stopercentne, veď to sa ani nedá, to by sme sa klamali, keby sme si povedali, že sme takí majstri sveta a všetko bude oňo-ňuňo tak, ako to má byť. To sa nedá.
Ale dovolím si z tohto miesta tvrdiť a chcem sa poďakovať predstaviteľom životného prostredia aj Slovenského rybárskeho zväzu za to, že našli zhodu, aj keď tie začiatky boli ťažké, nakoniec v tom, že sa dospelo určitému zneniu, ktoré budeme odsúhlasovať dneska. A tým spôsobom chcem aj využiť túto príležitosť a požiadať o hlasovanie o tomto zákone o 17.00 hod., keby sa to preložilo na 17.00 hod., lebo z priebehu rozpravy, či už písomnej, alebo ústnej, vyplynuli nám nejaké povinnosti, ktoré potrebujeme legislatívne ešte upraviť, dať do podoby tak, aby to bolo v poriadku.
Čiže chcem pána predsedajúceho poprosiť, aby sme toto hlasovanie mohli urobiť o tej 17.00 hod.
Čo na záver, aby som dlho nerozprával, ozaj chcem vás všetkých požiadať a poprosiť o podporu tohto zákona pri hlasovaní, pretože, verte mi, máme troška skreslené informácie, ktoré sa podsúvajú rôznymi ľuďmi, ale podstata veci, ktorá sa riešila a vyriešila, je dobrá, je v prospech členov rybárskeho zväzu, je v prospech mládeže, ktorú pri všeľudovom rekreačnom rybárskom vykonávaní považujem za veľmi dôležitú, obzvlášť v dnešnej dobe, keď máme dobu počítačovú, keď nám deti väčšinou sedia pri hrách a počítačoch, a je to úplne, úplne pre nás výhodné, že môžeme tie deti zobrať k tej vode, že môžu tie deti si tam pobehať, dokonca ich môžeme začať učiť a prispievať k tomu, aby sme ich na tú rybársku činnosť dostali, čo je veľmi krásny šport.
Čiže na koniec, verte mi, ideme urobiť dobrú vec, keď sa urobia ešte určité pripomienky, ktoré vzišli z tejto rozpravy, a chcem vás ozaj z tohto miesta požiadať a poprosiť o podporu o 17.00 hod. pri hlasovaní v rámci tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.6.2018 o 10:11 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:19

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážená Národná rada Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladaným návrhom zákona sa transponujú niektoré ustanovenia smernice Európskej únie č. 2016/1629, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby. Vykonáva sa s ním nariadenie Európskej únie č. 2017/1 o postupoch na identifikáciu plavidiel podľa smernice a rekreačných plavidiel a vodných skútrov. Návrhom zákona sa tiež dopĺňajú a precizujú niektoré ustanovenia zákona, čo si vyžiadala aplikačná prax.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi Slovenskej republiky a právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona má mierne pozitívne vplyvy na verejné financie a na služby verejnej správy, na občana. Zároveň má pozitívny, ale aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a na procesy služieb o verejnej správe, ktoré sú spôsobené zavedením administratívnych procesov na vykonávanie vykonávacieho nariadenia Komisie Európskej únie 2017/1 a za vydanie povolenia na prevádzku prístaviska, prekladiska, výveziska alebo kotviska.
Nemá však žiadne vplyvy na sociálnu situáciu obyvateľstva, zamestnanosť a fungovanie trhu, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
Dovolím si vás požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého vládneho návrhu zákona a o jeho schválenie v prvom čítaní.
Ďakujem za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.6.2018 o 10:19 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:22

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 988). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.6.2018 o 10:22 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:25

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
30.<br /> Dobr&yacute; deň. V&aacute;žen&yacute; p&aacute;n podpredseda, v&aacute;žen&eacute; d&aacute;my, v&aacute;žen&iacute; p&aacute;ni, vl&aacute;dny n&aacute;vrh z&aacute;kona sa predklad&aacute; na z&aacute;klade potreby transpoz&iacute;cie delegovan&eacute;ho rozhodnutia Komisie E&Uacute;, na z&aacute;klade ktor&eacute;ho zubn&iacute; lek&aacute;ri od 1. j&uacute;la 2018 nesm&uacute; použ&iacute;vať zubn&yacute; amalg&aacute;m na o&scaron;etrovanie mliečnych zubov, zubov det&iacute; mlad&scaron;&iacute;ch ako 15 rokov a tehotn&yacute;ch alebo dojčiacich žien.<br /> Obsahom n&aacute;vrhu z&aacute;kona v nadv&auml;znosti na požiadavky aplikačnej praxe je &scaron;pecifikovanie &uacute;čelu poskytovania finančn&yacute;ch prostriedkov z kapitoly ministerstva zdravotn&iacute;ctva na rezidentsk&eacute; &scaron;t&uacute;dium. Ustanovuj&uacute; sa povinnosti pre rezidenta, zamestn&aacute;vateľa a doplňuj&uacute; sa povinnosti pre vzdel&aacute;vaciu ustanovizeň. Ustanovuj&uacute; sa tiež podmienky pre poskytovateľov v&scaron;eobecnej ambulancie a &scaron;pecializovanej ambulancie, v ktorej sa uskutočňuje praktick&aacute; v&yacute;učba dan&eacute;ho rezidenta.<br /> &Uacute;čelom navrhovanej &uacute;pravy je doplnenie lek&aacute;rov nedostatkov&yacute;ch &scaron;pecializ&aacute;ci&iacute; v dan&yacute;ch regi&oacute;noch, v ktor&yacute;ch je ich nedostatok.<br /> V&aacute;žen&iacute; pr&iacute;tomn&iacute;, dovoľte mi vyjadriť teda prosbu, aby ste dan&yacute; z&aacute;kon podporili.<br /> Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.6.2018 o 10:25 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:25

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
31.<br /> Ďakujem pekne.<br /> Teraz d&aacute;vam slovo spoločn&eacute;mu spravodajcovi, predsedovi v&yacute;boru pre zdravotn&iacute;ctvo poslancovi Zeln&iacute;kovi, ktor&eacute;ho ale tu nevid&iacute;m. Kľud, pomaly, pomaly, p&aacute;n poslanec, lebo už sme mali &uacute;raz.<br /> Takže p&aacute;n poslanec ako predseda v&yacute;boru bude n&aacute;s informovať o v&yacute;sledku prerokovania tohto n&aacute;vrhu, nech sa p&aacute;či.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.6.2018 o 10:25 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:25

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil vládny návrh zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor.
Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote. Súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952), schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 26 pozmeňovacích návrhov. Gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 9 a 11 až 26 spoločného návrhu gestorského výboru schváliť. O bode 10 samostatne s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 114 z 12. júna 2018, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.6.2018 o 10:25 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:29

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, pani ministerka, asi vás neprekvapím, keď začnem hovoriť o podľa mňa najväčšom probléme tohto zákona a viac-menej ani nie tak úplne len tohto zákona, ale celkovej zdravotníckej legislatívy a o tom, akým spôsobom prichádza do platnosti a akým spôsobom prebieha.
Aj tento návrh zákona obsahuje opäť raz narýchlo pozmeňujúce návrhy zákonov, ktoré sa týkajú v tomto prípade ambulantnej pohotovostnej služby alebo pohotovosti. Určite ste počuli a viete, že ministerstvo dokázalo v podstate zabezpečiť, zazmluvniť iba 40 % pohotovostí na území Slovenska. Všetci ostatní majú problém a momentálne nemajú pohotovosti a je teda predpoklad, alebo neviem si predstaviť, akým spôsobom inak by sa dalo stihnúť, čiže myslím si, že od 1. 7. takmer naisto nestihnú, nestihnú zazmluvniť 100 % určite. Toto už teda potvrdila aj Slovenská lekárska komora.
No, teraz si ministerstvo, ministerstvo sa snaží dohodnúť sa s dočasnými prevádzkovateľmi, ale prichádza na to, že keďže ako teda už býva v zdravotníckych zákonoch zvykom, je v legislatíve veľa chýb, na veľa vecí sa nemyslelo, tak sa zase narýchlo hasí a do výboru nám prišli pozmeňujúce návrhy zákonov doslova v minúte, kedy sa o nich začalo rozprávať, v minúte hlasovania. Myslím si, že teda obsahujú nejaké chyby, ale začnem na začiatku. Na začiatku toho príbehu o pohotovostiach.
Myslím si, že na začiatku bol dobrý zámer, s ktorým viac-menej súhlasím. Na začiatku bolo presvedčenie, že treba pomôcť všeobecným lekárom, lebo jednak starnú, je ich menej, a myslím si, že také tie povinné, povinné celonočné šichty, veľmi zle platené v tom čase, ich len postrkávali k skoršiemu, k skoršiemu odchodu.
V podstate sa o tomto polemizovalo, keď som postrehla, tak už od roku 2008 a dokonca aj som pán prezident Slovenskej lekárskej komory, pán Kollár, to mal vo svojom volebnom programe viac-menej, však preto ho aj zvolili na kongrese znova. Tak keď nastúpil pán Drucker, tak pán Kollár prišiel na návštevu, a teda dohodli sa, že pohotovosť sa konečne skráti. Prešiel celkom dlhý proces, kde pán Kollár požadoval ústupky, raz menej, raz viac, napravo, naľavo, pán minister Drucker vtedy súhlasil výmenou za to, ale že teda lekári budú skrátenú, skrátenú pohotovosť akceptovať. No toto celé prešlo pomerne dlhým procesom. Nakoniec to prešlo legislatívnym procesom, zákon bol prijatý.
No zistilo sa, že problémy existujú, že sú, že ich treba teda nejako riešiť, ale ako inak, teda riešili sa problémy cez hektolitre pozmeňovákov, pozmeňujúcich návrhov narýchlo, podotýkam, k zákonu o radiačnej ochrane, bolo ich vtedy cez sto. Takže aj tieto, aj tieto zmeny sa robili takýmto spôsobom.
Ten proces predpokladal, že bude teda vyhlásená riadna súťaž a nie že nejaká súťaž krásy, ale teda, teda normálne, normálne výberové konanie, ktoré aj vyhlásené bolo, akurát, že trošku, poviem, masochistickými podmienkami, lebo boli tam také veci, že napríklad, ak chýbal formálny papier, tak nebolo možné vlastne, rovno bol ten uchádzač vylúčený a nebolo možné ho požiadať o doplnenie, alebo že žiadosť musela prísť poštou, ak teda náhodou ju niekto priniesol do podateľne, tak bol zase vylúčený. Viem, že boli problémy, stužky napravo, naľavo, jednoducho také tie technické veci. Strašne veľa žiadostí povylučoval, nakoniec aj pani ministerka hovorila, že veľa uchádzačov bolo vylúčených pre technické problémy, nie pre nezáujem, ale máme teda množstvo bodov, kde bol vyslovený nezáujem a nikto sa neprihlásil.
Výsledok tak či onak je taký, že vo výberovom konaní teda sa podarilo nájsť alebo zazmluvniť 40 % pohotovostí, napríklad v Bratislavskom kraji nie je zazmluvnený ani jeden z ôsmich bodov, ako vieme.
Po 1. 7. teda, keďže, keďže zo zákona musí vlastne to výberové konanie trvať dva mesiace na nové pohotovosti, tak sa to teda nestihne určite do 1. 7, čiže na toto, na toto legislatíva myslela a vraví, že v tomto prípade sa má ministerstvo dohodnúť, podotýkam, dohodnúť obojstranne, dobrovoľne s nejakým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, či už nemocnice, alebo ambulancia všeobecného lekára, tam, kde nie je nemocnica, môže sa s ním dohodnúť, že tam bude teda dočasne poskytovať túto pohotovosť. Ale to sa bavíme len o priestoroch. Pretože ak nebude mať dostatok personálu na to, aby potiahol tento poskytovateľ vlastne tú službu do desiatej, tú pohotovosť, tak v tom prípade rozpisuje služby lekárom príslušný kraj.
Toto, toto dočasné poverenie, na to netreba ani povolenie, nevyžaduje si to žiadne priestory, keď to poviem tak nejak trošku s nadsádzkou, tak môže to byť naozaj aj v garáži, pretože tam nie sú žiadne podmienky.
Zaujímavé je napríklad v prípade Bratislavského kraja práve to, že minimálne 15 rokov sa tu nerobili rozpisy lekárov. V Bratislave lekári nepoznajú, že povinne idem slúžiť, pretože sme tu mali dve LSPP, ktoré jednoducho fungovali, ktoré majú svojich lekárov a tým pádom tento problém nebol. Keď prišlo ministerstvo so svojou legislatívou, tak ten problém vyrobilo. Čiže momentálne problém, ktorý neexistoval, vďaka teda takémuto procesu teraz momentálne existuje. Takže, keď hovorím konkrétne v tomto prípade, sa lekári neviem kedy, keďže už máme polovicu mesiaca, možno týždeň posledný júnový, týždeň pred letnými prázdninami dozvedia, že teda idú povinne slúžiť. Ak majú náhodou nejakú dovolenku s rodinou naplánovanú, smola, nevídalo.
Ešte ako bonus nebudú slúžiť za 12 eur, lebo to treba povedať, že naozaj kedysi dostávali 2-3 eurá lekári, no smiešne peniaze, a slúžili celú noc. Preto som aj na začiatku hovorila, že toto teda som nepovažovala za správne. Teraz mali dostať, povinne zo zákona bolo teda napísaných, že 12 eur, ale v prípade, ak sa neprihlásia dobrovoľne, čo sa v tomto prípade nestalo, v prípade, že sa neprihlásia dobrovoľne, tak sa tá ich odmena znižuje, malo to byť o 50 %, je to teda teraz podľa týchto najnovších pozmeňovákov o 25 %. Čiže nedostanú 12 euro na hodinu, ale 9. Zaujímavé ale je, že poskytovateľovi, keď teda v prípade, že poskytovateľ nenájde týchto lekárov dobrovoľne slúžiacich, tam teda poskytovateľ, tam organizátor, keď nenájde takýchto lekárov, tak organizátorovi sa neznižuje, ak som to správne pochopila, tá odmena. A to je už troška že odbočenie, len taká rarita, že lekárom sa znižuje, ale organizátorovi sa neznižuje. Dobre. Ale v prípade teda Bratislavského kraja napríklad nie sú lekári, teraz prídu slúžiť, týždeň pred dovolenkami, dovolenkovým obdobím sa dozvedia, že musia povinne a ešte ako bonus teda za menej peňazí. Takže viete si asi predstaviť to nadšenie tých lekárov a myslím si, že je úplne jasné, kto si to nadšenie zlizne. Nemyslím si, že takto vyzerá správne riadenie.
Ešte je veľmi zaujímavé, že tým, že idú tie pozmeňováky opäť raz na poslednú chvíľu, a keď je ich takéto množstvo, robia sa takto rýchlo, tak, samozrejme, obsahujú chyby. My na nich prídeme, na niektoré prídeme časom, na niektoré možnože aj skôr. Ja som napríklad, ak to teda správne chápem, prišla na to, že vďaka týmto pozmeňovákom od 1. 7. nemusíme mať v Bratislavskom kraji žiadnu pohotovostnú lekáreň, pretože slúženie pohotovosti lekární je naviazané na povolenie pre organizátora pohotovostí a ambulantných pohotovostí, a keďže dočasný prevádzkovateľ nedostáva povolenie, preto som o tom hovorila, ale v podstate nejaké dočasné poverenie, tak tým pádom podľa mňa z litery zákona teda nevyplýva povinnosť lekárňam slúžiť pohotovosti. To sú také maličkosti, ktoré jednoducho, keby to išlo normálnym procesom, normálne sa to naplánuje a je na to nejaký čas, tak nemusíme takýmto spôsobom novelizovať zákony, ktoré ešte ani nezačali platiť a už teda sa to deje.
Čiže keď to zhrniem, aj teraz na výbor prišli, teda niekoľko pozmeňovákov a toto je obrovský problém v zdravotníckom, v riadení zdravotníctva obrovský. Keď si pamätáte, ja som to zrátala pánovi ministrovi Druckerovi, keď odchádzal, tak za tie dva roky podal 584 pozmeňujúcich návrhov. To sú návrhy zákonov, kde napríklad, ako som vám teraz hovorila, kde rozhodujeme o ambulanciách a o pohotovostiach pri zákone o radiačnej ochrane, kde sa vôbec nediskutuje s odbornou verejnosťou, kde nie je priestor a čas na to, aby práve tí, ktorí tam denne slúžia, ktorí tú robotu robia a dobre poznajú ten proces, aby napríklad upozornili na nejaké chyby, aby dali nejaké dobré mienené rady, aby pomohli nám legislatívcom robiť dobré zákony, ktoré netreba tak často novelizovať a netreba jednoducho tak často zasahovať. Už v poslednej dobe zaznievajú, zaznievajú také názory, že asi by bolo najlepšie, keby ministerstvo zdravotníctva nerobilo vôbec nič chvíľu, lebo tých zmien je tak strašne veľa, že to viac škodí, ako pomáha.
Takže aj, aj tieto zákony a tak ako, alebo pozmeňujúce návrhy prišli teda na výbor opäť teda na poslednú chvíľu, chcem podotknúť, že poslanci, ktorí hlasovali pôvodne za túto legislatívu, dnes obviňujú kadekoho. Ministerku, ktorá je tu naozaj chvíľu, obviňujú úradníkov, obviňujú bývalého ministra, ale ja si myslím, že každý z nás poslancov je svojprávny, má svoj rozum a jednoducho nie je sa na čo vyhovárať, keď sa odhlasovala a schválila zlá legislatíva, treba povedať nahlas, áno, stala sa chyba, a teda otvorene a nie zvaľovať chybu na kdekoho. Aj keď teda v tomto prípade musím povedať, že ja mám teda pocit, že keď už by som mala niekde hľadať vinníka, tak asi v projektovej kancelárii, kde teda, kde je generálnym riaditeľom pán Saloň, ktorý bol, ktorý bol aj na výbore. Lebo ak teda mám správne informácie, tak toto oddelenie vlastne celý ten proces výberového konania pre pohotovosti malo na starosti.
No, poďme sa pozrieť na tie zmeny, o ktorých hovorím, tie, ktoré teda teraz prišli narýchlo. To, čo som si teda nejakým spôsobom vypichla, to sú také pre mňa najzaujímavejšie, lebo aj pán Zelník hovoril, že nejde o nič podstatné, tak podľa mňa toto sú podstatné veci.
Jednak teda je to, je to tá, tá mzda, ktorú bude dostávať lekár, tak upozorňujem na to, že teda bude o 25 % nižšia, to už som hovorila. Neviem, či je taká možnosť, ale ak teda v prípade, že, že nechávam na ministerstvo, ale myslím si, že nie úplne je okej táto politika, že teraz dáme im na poslednú chvíľu príkaz, príkaz slúžiť a ešte im dáme aj menej peňazí, je to na zváženie, ale je to teda v týchto pozmeňujúcich návrhoch. Viem, že je to zníženie, že bolo to pôvodne 50, teraz 25. Myslím si, že presne takéto opatrenia chcú dlhšiu diskusiu s tými, ktorých sa to týka, a my tu teraz máme pár minút na to, aby sme nejako rozhodli a odhlasovali niečo, považujem to za strašne nešťastné.
Ten výbor k týmto zákonom, priatelia, trval 4 hodiny, 4 hodiny iba k tomuto bodu, kde sa pani ministerka a koaliční poslanci a úradníci z ministerstva dohadovali, čo vlastne chcú robiť. Hej, to, to nebolo, že prišli s hotovým riešením a toto je dobré a bolo to vydiskutované a bolo to bezchybné, 4 hodiny sme sa tam rozprávali o tom, že či takto alebo inak a či to nebude lepšie a nakoniec sme teda niečo schválili, o čom všetci vedia, že nie je to dobré, ale teda bolo by to vraj horšie bez toho, tak, tak aspoň nie až tak dobre, iba trošku zlé sme schválili. A je to oprava niečoho, zákona, ktorý bol veľmi zlý a na ktorý sme upozorňovali, a práve kolegovia z koalície zaňho hlasovali, čiže toto si treba povedať.
A jednoducho keby tie procesy išli normálne a bol na to normálny čas, tak sa vám toto nestáva a nemusí vás zachraňovať opozícia pri hlasovaniach. Lebo to si treba povedať, keby neboli moji kolegovia natoľko korektní k vám a nehlasovali by s vami, tak by vám to neprešlo. Ja som teda nehlasovala práve preto, lebo nemám pocit, že v tomto treba vám pomáhať, ale ste boli v tomto prípade odkázaní aj na opozíciu.
No, ďalšia zaujímavá zmena je podľa mňa veľmi veľká, ak 4 mesiace nebude o nejaký bod záujem, tak po štyroch mesiacoch prestáva existovať. To sa mi teda zdá zaujímavé, ak to správne chápem, tak, tak jednoducho my zasahujeme do tej siete pevných bodov a potichučku nám môžu takto zanikať, lebo keď nebude nikde záujem, tak proste vyriešime to tak, že tú pohotovosť zrušíme a tí ľudia nebudú kam mať ísť na pohotovosť.
Takisto dôležitá vec na, rozširujú sa teda okruhy odborností, ktoré môžu slúžiť na, na pohotovostiach ambulantných. Ale čo je zaujímavé, môže tam slúžiť neatestovaný lekár a dokonca neatestovaný lekár bez dohľadu, úplne bez dohľadu. Ja viem, že takto je to aj na urgentoch v nemocniciach, ale, viete, predsa len v tej nemocnici je zrejme nejaký odborník, na ktorého sa dá v prípade komplikovaného problému obrátiť, avšak keď niekde, hlavne napríklad v menších mestách, bude niekde nejaký nový lekár, neatestovaný, sám bude mať problém sa na niekoho obrátiť, neviem, či toto je úplne šťastné. Opäť je to, ja nehovorím, že na tieto veci poznám úplne jasnú odpoveď, nakoľko na to bolo veľmi málo času, len zdôrazňujem, že presne takéto veci, jednoducho by na to malo byť viac času na vydiskutovanie a práve s tými, ktorých sa to týka.
Takže ja osobne a klub SaS určite za, za takéto, za takýmto spôsobom podané narýchlo, amatérsky improvizované zákony, chyba za chybou, opravy, novelizácie, ešte opravy ešte, ešte, ešte zákonov, ktoré ešte ani nezačali platiť, my sa na tomto teda podieľať nebudeme. Toľko za nás.
Ešte by som chcela, len taká otázočka možno. By ma zaujímalo, čo sa stane, lebo teda hovoríte aj, myslím si, že svojich kolegov, mojich kolegov z opozície ste ukecali na to, že bola by to katastrofa, kebyže toto neodhlasujú, bolo by to horšie. Ja by som chcela vedieť, ktoré ustanovenie, ktoré dnes nie je platné, je také, ktoré pomáha obsadiť teda viacej, viacej pohotovostí, ktoré tento prípad riešia. Lebo podľa mňa, jak som si to čítala, tak tam také nie je. A zaujímavé je, lebo to sú len také akože kozmetické opravy, ale celkovo si nemyslím.
Ešte, ešte dôležitá vec je tam napríklad, že môžu byť ambulancie v inom okrese, teda v tom istom okrese, ale inom mieste, ako je teda pevný bod. Ja som sa pýtala pani ministerky na výbore, že či je to myslené tak, že keď je niekde pevný bod v nejakom meste, či teda tento návrh zmeny hovorí o tom, že v rámci okresu môže byť ambulancia aj v inom meste, a teda lekár a tam, kde je lekár, a budú za ním pacienti dochádzať, alebo ambulancia zostáva, pevný bod zostáva a iba lekár príde z iného, z iného nejakého mesta, ale je tam teda v rámci spádového územia napísané. No, pani ministerka mi povedala, že je to tak, že pevný bod zostáva na mieste, ale mne to stále z tej legislatívy teda nie úplne tak vyplýva, nie je tam takto napísané a môže sa teda stať, že ten pevný, podľa mňa, keď by si niekto zmyslel, tak ten pevný bod teda nemusí byť v tom meste, kde, kde jednoducho bol plánovaný a môže byť aj inde. Tiež to nepovažujem za úplne šťastné riešenie, keď už sme sa teda rozhodli nejakú sieť, sieť vytvoriť, nejakú veľkosť toho oka vytvoriť a teraz to riešime takýmto spôsobom, takýmito zmenami a plus takými, že keď neni záujem 4 mesiace, tak ich úplne zrušíme.
No a ešte by ma zaujímalo, čo sa stane, keď napríklad prezident nájde chyby v tomto zákone a nepodpíše to a vráti to. Keď už, že, že ja len chcem poukázať na to, že či sa vám zdá takýto timing normálny. Keď bolo vyhlásené výberové konanie, tak tá vyhláška ministerstva alebo nariadenie ministerstva, ktoré hovorí o tom, koľko peňazí dostane organizátor, tak toto, toto nariadenie vstúpilo do platnosti 9 dní po tom, ako bolo ukončené výberové konanie. Čiže ľudia, ktorí sa hlásili do výberového konania, nevedeli, koľko za to dostanú peňazí. Teraz tu máme, že na poslednú chvíľu, je jednoducho polovica júna a od 1. 7. majú začať platiť nejaké zmeny, doslova na poslednú chvíľu tu šijeme horúcou ihlou zmeny, čo spôsobí obrovské množstvo chýb.
Toto je obrovská, obrovská chyba zdravotníckej politiky a to je politika, ktorá sa, lebo viete, lebo keď urobíme pri cestách chybu alebo pri nejakých iných veciach, okej, ale my sa tu bavíme že o zdraví ľudí, o životoch ľudí doslova. A robiť takýmto spôsobom zdravotnú politiku pre mňa je to nepochopiteľné.
Ja som nezažila výbor, kde by som dostala dopredu pozmeňováky. My tam máme vojnu, každý jeden zdravotnícky výbor začína vojnou o tom, že prečo dostávame pozmeňováky na poslednú chvíľu. Je treba povedať, že toto nie je štandardom na všetkých výboroch a na ostatných teda, ako mi bolo povedané, a je naozaj veľká ústretovosť, pani ministerka keď prišla, tak sme dostali tie jej návrhy pozmeňujúce vlastne dva týždne predtým, ako sa o tom rokovalo, to bolo raz. Ale veľmi veľké množstvo tých návrhov, ktoré sú takto dôležité, takto zásadné, dostávame v tej chvíli, keď o nich máme hlasovať, a ony keď sa v tom výbore už odhlasujú a zapracujú sa do tej legislatívy, tak už veľa sa s tým teda nedá robiť, ako dá sa tu ešte v pléne. Ale jednoducho ja len apelujem na to, aby takýmto spôsobom, aby sa nerobila takto tá zdravotná politika. Treba lepšie plánovať, nechávať si viac času hlavne na tú diskusiu, a teda aj tie zmeny robiť trošku s rozvahou. Lebo ja si teda nemyslím, že keď by sme neprijali tieto kozmetické úpravy, ktoré nejako zjednodušujú situáciu, lebo, lebo teda naozaj ste ju nezvládli, tak ja si nemyslím, že by to bola až taká katastrofa, ona je to totiž katastrofa celé a hlavne je teda katastrofou riadenie zdravotníckej politiky takýmto spôsobom.
Takže odo mňa toľko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.6.2018 o 10:29 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:50

Tibor Bastrnák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, viete, je to veľmi ťažké v dvoch minútach reagovať na tie polopravdy a pravdepodobne nepochopenie situácie, o ktorej ste hovorila. Nehovorím, že vo všetkom ste sa mýlila, ale asi vo väčšine vaše, vo vašom prejave ako bolo fakt ako veľa, veľa poloprávd.
Prvá vec je, že tento zákon obsahovalo aj programové vyhlásenie vlády a od roku 2004, keď dobre pamätám, každá vláda sľubovala, že zmení LSPP na podobný spôsob, a som rád, že táto vláda a bývalý a dnešný minister toto dodržali.
Samozrejme, dobrovoľnosť v službách nikdy nebola spochybnená alebo ani zrušená. To je chyba, že práve lekári si mysleli, že tým, že sa prejde na kratší čas, aj dobrovoľnosť je z tohto zákona, bohužiaľ, Lekárska komora niekedy ale aj to tak komunikovala, že dobrovoľnosť je zrušená. Nikdy nebola zrušená dobrovoľnosť v službách. Takže preto je aj nepochopiteľné, ale, bohužiaľ, preto niektorí lekári teraz začali sa hádať o tom, či je to 12 eur, alebo 16 eur, alebo 20 eur. Samozrejme, na vidieku, kde doteraz slúžili za 2 eurá na hodinu, tak tých 12 je, samozrejme, viac a napríklad v Bratislave, kde možnože slúžili za 16, tak, samozrejme, 12 je menej a sú nespokojní.
Ťažko vytýkať to, že nakoľko bol transparentný, veď stále hovoríte, že musí byť transparentné výberové konanie a teraz aj kvôli tomu, lebo to bolo transparentné, bohužiaľ, robili také detinské chyby, ktoré trebalo ich vylúčiť.
Ešte len to dotknem, lebo už mám málo času, že pozmeňováky, bohužiaľ, viete dobre alebo, chvalabohu, viete dobre, že každý poslanec má právo aj v poslednej chvíli, aj teraz podať pozmeňovák, takže nemusíte nám vytýkať, že ako podávame to 3, 4 dni pred... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.6.2018 o 10:50 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video