35. schôdza

16.10.2018 - 24.10.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

16.10.2018 o 13:33 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 13:33

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Budem celkom stručný. Pán minister, chválim vás, že ste prišli s týmto návrhom zákona... (reakcia z pléna). Nie, nekončím s týmto prejavom (povedané so smiechom), čo je škoda, že prichádzate s ním až teraz. Mali sme, zo strany Sloboda a Solidarita sme predkladali takýto návrh zákona a vyhľadal som si teraz, kedy sme ho predkladali, bolo to v apríli 2017 a mal byť účinný od 1. augusta 2017. Už mohol byť účinný viac ako rok. Nemuseli sme tu mať zakázanú spoločnosť, súdom zakázanú spoločnosť, ktorá v tejto oblasti podnikala, mohli sme byť oveľa, oveľa ďalej. A takto to, bohužiaľ, v tejto Národnej rade funguje. Inšpirovali ste sa už dvakrát, najprv keď sme predkladali zákon, aby sme znížili tie nehorázne pokuty za to, že niekto používa diaľnicu bez kúpy známky. Predložili ste to neskôr. Rovnako to tak bolo s pokutami za, za zmeškanie kontroly technického stavu vozidla v STK-čkach.
Teraz toto, ja len možno by som vám pripomenul, ešte sme predkladali jeden zákon, novelu stavebného zákona, mohli by ste sa tiež inšpirovať, aby sme nemali také havárie stavieb, ako sme tu v minulosti mali. Ja viem, že to je možno mimo tejto témy, ale tú vec, že to je inšpirácia z nášho poslaneckého klubu, tak toto spoločné s tým má.
A možno len na záver, budeme k tomuto zákonu, ja teda deklarujem zároveň, že za náš klub tento návrh zákona váš podporíme, obsahovo je prakticky zhodný s tým naším návrhom a budeme k nemu organizovať dopravnú komisiu pod výborom pre hospodárske záležitosti 15. novembra, tak ak môžte, tak si možno poznačte tento termín, pozveme všetky dotknuté osoby, ktorých sa tento zákon bude týkať, či už to budú aj súčasní taxikári, či to budú nové firmy, ktoré využívajú platformy, ale aj ďalšie iné organizácie, ktorých sa to môže týkať.
No a na základe tej komisie a záverov z nej potom predložíme v druhom čítaní pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli precizovať tento návrh zákona, lebo ako som si všimol, tých pripomienok v ňom bolo počas pripomienkového konania dosť.
Takže na teraz len deklarujem, podporíme to výborne, škoda, mohlo to už dávno platiť a vidíme sa potom v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.10.2018 o 13:33 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:36

Ján Marosz
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som možno zareagoval už na tento. Pán kolega, áno, chválite, ja tiež nemôžem tomuto zákonu nič vyčítať, ale naozaj stačí mi faktická poznámka na to, aby sme povedali, že k tomuto zákonu je treba chrániť najlepší záujem občana.
Občania sa potrebujú rýchlo, pohodlne, v príjemnej atmosfére, bezpečne presúvať z miesta A do miesta B, na to využívajú mobilné telefóny a sú radi, keď, aj ja som rád, že, keď nemusím vyťahovať hotovosť z vačku. Dá sa povedať, že aj táto novela zákona robí nejaký balans medzi príliš veľkou reguláciou a povinnosťami, ktoré majú taxikári, a zároveň možnože žiadne alebo minimálne nároky, ktoré mali tie webové aplikácie. Ku mne sa dostali akurát vyjadrenia istej spokojnosti aj s rokovaniami, ktoré prebiehali na ministerstve dopravy, takže pokiaľ sú spokojní účastníci zainteresovaní a nemáme tu štrajky taxikárov a podobne, takže môžem aj ja vyjadriť istú takú spokojnosť a podporiť túto novelu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.10.2018 o 13:36 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:38

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja tiež pomerne pravidelne využívam tieto služby, a preto, ak kolega Miro Ivan hovoril o tom, že niekedy lepšie neskoro ako vôbec, ja sa s ním stotožňujem v tom, že tuto je to príliš neskoro, pán minister. Jedna firma nám už odišla na základe súdneho rozhodnutia, ktorá, ktoré umožnilo, aby iná firma zostala, ktorá v podstate ponúka presne tie isté služby, takže škoda, že to trvalo rok, ale predsa len chválim to, že ste tu a že ten návrh zákona je momentálne pripravený na schválenie. Len nech už čím skôr začne platiť, pretože zdravé podnikateľské prostredie, s ktorým sa stotožňujú rovnako aj existujúci taxikári, aj nové inovatívne spoločnosti na trhu, je presne to, čo potrebujeme nielen v hlavnom meste, ale aj podľa možností čo najskôr aj v ostatných mestách na Slovensku.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.10.2018 o 13:38 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:39

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Chcel by som poďakovať obom kolegom za ich komentár k mojej rozprave a možno by som dodal len jednu vec, že, pre pána ministra.
Viete, tie moderné technológie sa naozaj rýchlo vyvíjajú a bude potrebné oveľa rýchlejšie v budúcnosti reagovať aj na ministerstve na to, ako sa tie technológie naozaj v reále vyvíjajú, lebo ak nebudeme legislatívne stíhať za tým moderným pokrokom, ktorý je vonku za týmito dverami, tak budeme neustále len dobiehať a chytať za chvost tú realitu vonku. A určite mi dáte za pravdu, že máme tu za chvíľu autonómne autá, budeme riešiť ďalšie veci, ktoré, na ktoré sa bude treba rýchlo pripraviť, legislatívne predovšetkým, a možno menej jednoducho zostávať na tých rigidných pravidlách, ktoré tu kedysi platili, že tu boli nejaké uzavreté skupiny taxislužieb, ktoré medzi seba nechceli a ani teraz nechcú pustiť. Prídu, prídu ešte zásadnejšie zmeny v oblasti cestnej dopravy a chcem len povedať, že naozaj ministerstvo dopravy musí byť v strehu a urýchlene reagovať na tú realitu, ktorá, ktorá je vonku, tak aby tá legislatíva výrazným spôsobom nemeškala za tou realitou.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.10.2018 o 13:39 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:40

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne za podporu. Viete, páni poslanci, keď dvaja robia to isté, nie je to asi to isté. Samozrejme, chceme ísť s touto modernou technikou ďalej. Či to trvalo rok, pol roka, neviem usúdiť, ale my sme to spravili včas a, samozrejme, zabránili sme tomu, že každý môže na tomto trhu podnikať za rovnakých podmienok. To je naším cieľom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.10.2018 o 13:40 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:42

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán podpredseda, ctené kolegyne, kolegovia dovoľte mi, aby som teda uviedol uvedený vládny návrh zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Cieľom tohto vládneho návrhu zákona je presunúť oblasť koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja spôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky do pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky. Ide o racionálne dôvody a dôvody, ktoré priniesol život a ktoré, ktoré priniesla prax.
V rámci úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu sú tri sekcie, z ktorých každá úzko kooperuje a koordinuje aj s mestami a obcami a má na starosti aj regionálny rozvoj, či je to sekcia investícií, ktorá má na starosti prípravu stratégie rozvoja Slovenskej republiky a regionálneho rozvoja, alebo sekcia informatizácie, ktoré úzko kooperuje najmä so ZMOS-om z hľadiska informatizácie a digitalizácie našich miest a obcí, ale najmä sekcia Centrálny koordinačný orgán, ktorá koordinuje regionálny rozvoj prípravou špeciálnych výziev na podporu najmenej rozvinutých regiónov, ale aj na podporu rozvoja našich miest a obcí. Predložený návrh zákona bol predmetom rokovania ústavnoprávneho výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe k návrhu zákona, vás teda požiadam o ich schválenie a zároveň vás chcem požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého vládneho návrhu zákona a jeho schválení.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán predseda.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.10.2018 o 13:42 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:44

Stanislav Kmec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1072), podala Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rade č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady. Národná rada uznesením č. 1317 z 11. septembra 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelení, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 440 z 9. októbra 2018 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj s uznesením č. 166 z 11. októbra 2018 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu k dispozícii. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
- hlasovať spoločne o bodoch 1 až 10 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 172 zo 16. októbra 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.10.2018 o 13:44 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:47

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predseda, pán podpredseda vlády, kolegovia, kolegyne, mám len kratučké vystúpenia takú otázku, že nie, pán podpredseda, pod vlastne túto organizáciu patrí aj Agenda 2030 a vlastne úlohy, ktoré vyplývajú z uznesenia vlády k plneniu 72. zasadnutia valného zhromaždenia OSN, kde Slovensko pristúpilo k vážnym záväzkom, a chcela by som sa opýtať na to, ako sa plnia tieto úlohy, pretože boli niektoré v roku 2017 uložené na plnenie v tomto roku, nestalo sa tak, či to bol dôvod rekonštrukcia vlády alebo aký, ale teraz bolo prijaté uznesenie vlády, že sa všetky úlohy presúvajú o ďalší rok, na rok 2019.
Chcela by som sa vás opýtať, že či mi viete garantovať, že tieto zmeny, ktoré navrhujete, urýchlia plnenie týchto cieľov, lebo je to 17 vážnych cieľov pre trvalo udržateľný rozvoj Slovenskej republiky. Týka sa nielen životného prostredia, ale aj sociálnej oblasti, zdravotníctva a vlastne komplexného udržateľného charakteru Slovenska. Je tam 164, myslím, konkrétnych cieľov. Či bolo už zasadanie tej poradného Rady ministrov, ako je táto rada konštituovaná, a či s návrhom vášho zákona bude garancia, že vlastne začnú veci fungovať tak, ako má.
No neviem, či je toto priestor na vašu odpoveď, ale možno v záverečnom slove, keby ste sa, keby ste sa mi mohli vyjadriť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.10.2018 o 13:47 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:49

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani poslankyňa, áno, Agenda 2030 je v gescii úradu podpredsedu vlády, je to sekcia investícii, ale ktorá má na starosti aj túto agendu, a táto agenda bola prvýkrát, aj preto je ten odklad, lebo prvýkrát bola prezentovaná na pôde Organizácie Spojených národov na dobrovoľnej prezentácii Slovenskej republiky, ktorú som teda urobil ja aj s tímom v júli tohto roku, a na to, aby Agenda 2030 sa stala súčasťou aj politiky, ktorá vojde do realizačnej fázy, tak práve preto sme poskytli niekoľko krokov, aby to vošlo aj do praxe, pretože ku Agende 2030 sa prihlásili všetky členské štáty OSN, má 17 cieľov, ako ste povedali. Z týchto 17 cieľov sme my extrahovali na základe širokého participatívneho procesu 6 národných priorít. Naozaj týchto 6 národných priorít v priebehu jedného roka bolo zadefinovaných akadémiou, neziskovým sektorom, odborníkmi, ministerstvami, tímami, ktoré robia stratégie, týchto šesť národných priorít zahŕňa väčšinu z tých 17 cieľov, pretože niektoré z tých 17 cieľov OSN nám nepatria, lebo sú to celosvetového ciele, ktoré sú napríklad fokusované a zahŕňajú problémy napríklad aj Afriky v prístupe ku pitnej vode napríklad, čiže z tých 17 cieľov sme extrahovali 6 národných priorít. Teraz na základe šiestich národných priorít zase na základe veľkého participatívneho procesu, ktorý prebieha po celom Slovensku, sa pripravuje Stratégia rozvoja Slovenskej republiky, ktorá bude mať svoju národnú aj regionálnu časť, a na to, aby táto stratégia sa vedela aj premietnuť do praxe, pretože tam sa za definujú úlohy a smerovania, nato sa po pilotnom návrhu robí Národný investičný plán. Čiže Agenda 2030, šesť národných priorít, vytvorenie aj na základe toho Stratégiu rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, čo lícuje s cieľmi agendy 2030 a vytváraním Národného investičného plánu, kde sa tieto stratégie, pokiaľ majú investičný charakter, zadefinujú, a plus aj v rámci prípravy na nové programové obdobie, ktoré sa teraz pripravuje na roky ’21 - ’27, ale pri možnosti čerpania N + 3 to môže byť až do roku 2030 aj z hľadiska zmluvy s Komisiou na ďalšie programové obdobie. Aj toto sa robí v súlade a robí sa to práve preto, aby agenda, ku ktorej sa každý zaviazal z členských štátov, aby nezapadla prachom len ako napísaný papier, aj kvôli tomu budeme, keď sa bude finišovať so stratégiou, budeme robiť prezentáciu týchto stratégií zahrňujúcich Agendu 2030 aj na pôde Národnej rady, lebo chceme dosiahnuť to, aby aj ďalšie vlády, ktoré prídu, mali zadefinované stratégie, ktoré nie sú viazané iba na jeden volebný cyklus, ale teda aby pokračovali ďalej bez ohľadu na to, ako sa ďalšia vláda vyformuje, a naozaj vám dávam ponuku, keď chcete, tak prídete k tímu, ktorý to pripraví, a určite dostanete naozaj komplexnú informáciu.
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.10.2018 o 13:49 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:53

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ctený pán predseda, ctené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, teda aby som uviedol za vládu Slovenskej republiky návrh zákon o verejnom obstarávaní, ktorý teda pripravil tím Úradu pre verejné obstarávanie pod gesciou, a teda pod riadením pána predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, a táto predložená novela je výsledkom intenzívnej diskusie, ktorá bola iniciovaná ešte v čase pred medzirezortným pripomienkovým konaním a ktorá bola následne vedená počas celého legislatívneho procesu so všetkými zainteresovanými stranami. Bol to štátny sektor, samospráva, podnikatelia či tretí sektor.
Cieľom tejto novely je zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty, a to prostredníctvom efektívnejšej legislatívnej úpravy konkrétnych inštitútov v zákone o verejnom obstarávaní a v neposlednom rade tiež odstránením národného goldplatingu, to je prísnejšej národnej úpravy v porovnaní s Európskymi smernicami. Návrhom novely zákona o verejnom obstarávaní sa taktiež sleduje odstránenie niektorých problémov z aplikačnej praxe. V kontexte uvedeného sa zavádza koncepčná zmena delenia zákaziek, v rámci ktorej sa stanovuje nový druh zákaziek, na ktoré sa do určitého finančného limitu zákon o verejnom obstarávaní nebude vzťahovať - zákazky do 5-tisíc eur. Navrhovanou právnou úpravou sa ďalej „zjemňuje“ prílišná tvrdosť súčasnej úpravy uzatvárania dodatkov na úroveň európskych smerníc spočívajúca v možnosti opakovanej zmeny zmluvy a uvoľnenia pravidla de minimis pri zadávaní podlimitných zákaziek.
Ďalej sa zavádza nové znenie právnej úpravy pri dynamickom nákupnom systéme. V tejto súvislosti novela prináša rozšírenie výnimky na odkladnú lehotu pri uzatváraní zmluvy v rámci dynamického nákupného systému, čo významný spôsobom zrýchli nákupy prostredníctvom tohto systému.
Významným debyrokratizačným opatrením, ktoré prináša novela, je vypustenie konceptu dvojobálkového predkladania ponúk, ktorý sa v praxi verejného obstarávania neosvedčil a ktorý spôsoboval predovšetkým zvýšenú administratívnu záťaž pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov a zbytočné predlžovanie procesu verejného obstarávania.
Z pohľadu pozitívneho vplyvu na podnikateľské prostredie novely prináša novú úpravu zábezpeky vo verejnom obstarávaní, v rámci ktorej dochádza k obmedzeniu časového obdobia, v rámci ktorého musí byť povinne zložená u verejného obstarávateľa, čo by malo priniesť k zníženiu nákladov na účasť vo verejnom obstarávaní a v konečnom dôsledku k širšej hospodárskej súťaže a taktiež k vytvoreniu prirodzeného tlaku na verejných obstarávateľov zdynamizovať proces verejného obstarávania.
V rámci koncepčných zmien je, upravuje táto novela podmienky používania elektronického trhoviska, významný prínosom novely je taktiež legislatívne vyprecizovanie postupu zadávania zákazok s nízkou hodnotou, s nízkou hodnotou, keďže súčasná právna úprava bola historicky pre aplikačnú prax v tzv. šedej zóne príliš nejasná. Novela zavádza aj nové, zjednodušené paragrafové znenie postupu pre zadávanie podlimitných zákazok a, samozrejme, si kladie za cieľ zefektívnenie a zjednodušenie revíznych postupov. Novela sa dotkla aj sankcií za porušenie pravidiel verejného obstarávania, prináša nový katalóg skutkových podstát správnych deliktov a mnoho ďalších novelizačných bodov.
Účinnosť predkladaného právneho predpisu sa navrhuje stanoviť na 1. januára 2019.
Ctené dámy poslankyne, vážení poslanci, verím, že, a teda žiadam aj v mene Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý naozaj si dal s tým veľa, veľa práce, že návrh zákona podporíte.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.10.2018 o 13:53 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video