38. schôdza

27.11.2018 - 7.12.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 12:01 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:01

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán poslanec, toto naozaj nie je žiadny kompakt, ktorý sme, ktorému sme uznesenie schvaľovali pred malou chvíľou. Nie je to o žiadnych ekonomických migrantoch. Je to o nedostatku pracovnej sily, ktorá chýba na Slovensku, chýba slovenským firmám, slovenským spoločnostiam. Aj to skrátené legislatívne konanie je odôvodnené tým, že naozaj vznikajú potom hospodárske straty, pretože to HDP nemôže rásť bez týchto ľudí, ktorí sem prídu na Slovensko naozaj pracovať na tieto voľné pracovné miesta. A ja som rád, že takýmto spôsobom nám minister v tejto novele zjednodušuje prísun takýchto ľudí, ktorí sem idú pracovať, ktorí sem idú za prácou na chýbajúce miesta. Nie sú to žiadni ekonomickí migranti.
Spomínal pán minister aj vo svojom slove, že; a spomínal Trenčín napríklad. Najnižšia nezamestnanosť na Slovensku je v okrese Trenčín, 1,9 percenta. Naozaj tie firmy na Považí nemajú už koho zamestnávať. Radi by sme zamestnávali Slovákov, radi by zamestnávali Slovákov, ale proste tých ľudí momentálne to Slovensko a tie firmy, ktoré sú na Slovensku, nemajú. Nie je ich dostatok a ja som veľmi rád, že minister prichádza teraz práve s takýmto zjednodušením celého toho procesu. Ešte raz hovorím, nie je to o žiadnych ekonomických migrantoch, o ľuďoch, ktorí by tu mali žiť z tohto nášho sociálneho systému, ale sú to ľudia, ktorí sem prichádzajú tvoriť HDP Slovenska.
A veľmi rád; aj môj predchodca pán poslanec Paška povedal, že napríklad aj v Trenčianskom kraji máme najviac žiakov v systéme duálneho vzdelávania, ale stále je to málo. Proste tieto zmeny, ktoré sú v systéme duálneho vzdelávania, trvajú určité roky, obdobie. Len teraz vyšli prví žiaci zo škôl, ktorí sa učia pre konkrétne firmy. A to bude určité obdobie trvať. A ja som rád, že takýto zákon tu je teraz na stole v parlamente.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 12:01 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:03

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Reagovali na mňa páni poslanci Paška a Baška, tak ak sa pán poslanec Paška neurazí, pôjdem podľa abecedy a najskôr zareagujem na pána poslanca Bašku.
Pán poslanec, vy ste povedali, že to nie je o ekonomických migrantoch. Neboli ste tu, keď pán minister priznal už vo svojom záverečnom slove k skrátenému legislatívnemu konaniu, že to je o ekonomických migrantoch. Pretože práca je ekonomická aktivita. Tí ľudia sem prichádzajú pracovať. To nie je ekonomická migrácia? Veď to nie sú utečenci, ktorí utekajú pred vojnou alebo, ako povedal pán minister, preliezajú ploty. Pán minister priamo povedal, že my chceme riadiť a usmerňovať proces ľudí, ktorí k nám prídu pracovať. Práca je ekonomická aktivita. To sú ekonomickí migranti. Rovnako ako sú ekonomickí migranti z tohto uhla pohľadu Slováci, ktorí musia robiť v zahraničí.
K pánovi poslancovi Paškovi. Pán poslanec Paška, oceňujem, že ste sa snažili argumentovať vecne, len vám poviem niekoľko faktov, o ktorých asi neviete. Tak ten prvý fakt je, že ministerstvo práce a sociálnych vecí vedie aj štatistiku, aké kvalifikačné predpoklady majú tí ľudia, ktorí zo zahraničia u nás pracujú. A to nie sú žiadni jadroví inžinieri, myslím teraz tí ľudia zo Srbska alebo z Ukrajiny. To nie sú ani inžinieri. Tí, ktorí najmä prichádzajú, to sú väčšinovo veľmi nízko kvalifikovaní ľudia a tie firmy ich rady zaškolia.
A keď som sa bavil s ľuďmi z Jaguaru, viete, aké pracovné profesie sú najžiadanejšie na preškoľovanie, keď ich prijímajú do Jaguara? Napríklad kontrolóri kvality. Vyložene hľadajú kozmetičky a kaderníčky, ženy, ktoré majú cit pre krásu a ktoré sa im aj v Británii odskúšali ako veľmi dobré kontrolórky kvality. Ak dokáže Jaguar vyhľadávať a zaškoľovať kozmetičky a kaderníčky ako kontrolórky kvality, tak to asi nebude žiadna veda, budú vedieť zaškoliť aj našich ľudí.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 12:03 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:05

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, klub SaS je známy tým, že podporuje podnikateľské prostredie, podporuje podnikanie, podporuje podnikateľov, podporuje všetky aktivity, ktoré by k zvyšovaniu kvality podnikateľského prostredia a k podpore podnikateľov smerovali, a veľmi dobre počúvame podnikateľov vo všetkých situáciách. A musím povedať, že ja rozumiem tomu, prečo firmy dnes kričia, že nemajú dostatok ľudí. Ono je to aj holý fakt, že tých ľudí majú nedostatok.
SaS je síce propodnikateľská strana, ale nie nekriticky súhlasná so všetkým, čo dostane pod ruky. A aj tuto táto kvázi pomoc podnikateľom, ktorá je podľa mňa; ako to povedať; ani nie tak falošná, ale najprv sme spôsobili problém a potom ho ideme hasiť. Čiže nevnímam toto ako úprimnú pomoc o zlepšenie nejakých systémových vecí, je to naozaj len o hasení nejakých problémov.
A kto tie problémy spôsobil? Ja už som to povedala aj vo faktickej poznámke. My tu za peniaze daňových poplatníkov, za peniaze vyzbierané od našich podnikateľov doslova kupujeme vznik nových pracovných miest, ktoré potom nie je kým obsadiť. A to, že ich nebude možné niekým obsadiť, že nebudeme v budúcnosti vedieť, kým tieto dotované, doslova kúpené pracovné miesta vytvoríme, to sa vedelo. To vedela aj vláda, keď podpisovala zmluvu s Jaguarom v roku 2015, kedy sa už v zmluve zaviazala, že pomôže tejto firme s urýchlením procesov a pomôže im zamestnávať ľudí z tretích krajín.
To znamená, my sme v 2015. kupovali pracovné miesta, ktoré sme vedeli, že nebude kým obsadiť. Inými slovami, naši podnikatelia sa skladajú na pracovné miesta pre ľudí z tretích krajín. Toto jednoducho nie je správne. Toto jedna príčetná vláda nemôže urobiť.
A čo ste spravili s platmi? Bolo to tu už dnes povedané. Platy sú, pokiaľ; v prostredí trhového mechanizmu, tak ak je nedostatok pracovníkov a je dostatok pracovných miest, to znamená, že je vyšší dopyt po ľuďoch, tak prirodzene platy rastú, prirodzene. Ale pokiaľ vy pomôžete vstúpiť na trh tisíckam ľudí s nižšími platovými nárokmi, tak jednoducho ten prirodzený rast miezd zastavíte. A týmito neustálymi umelými vstupmi do trhového mechanizmu v ňom páchate veľké škody. Na jednej strane kúpite pracovné miesta, teraz ideme púšťať, zamestnávať na tieto pracovné miesta Srbov, Ukrajincov a neviem ešte koho, a na druhej strane teda zabrzdíte rast týchto miezd. A keď sa vám nebude páčiť, ako pomaly rastú mzdy, tak potom umelo zasa poviete, že tie mzdy zvýšite zákonom. Toto jednoducho nie je dobré. Vy na začiatku umelo vstupujete do procesov, ktoré potom opäť len umelo sanujete, ich zlé a negatívne dopady.
Ďalšia vec, ktorá mi prekáža na tomto zákone, je, že sem opäť ide nejakým neštandardným procesom, a to je to skrátené konanie. Vy ste to už v tom 2015. vedeli, že tento problém nastane, vedeli ste to aj v 2016., vedeli ste to aj pred rokom, vedeli ste to aj pred pol rokom. Prečo takto? Prečo takto nasilu, narýchlo, bez riadnej diskusie, bez riadnej diskusie so zúčastnenými, s odbornou verejnosťou, bez analýz? Ja som nevidela žiadnu serióznu analýzu, ktorá by povedala, aké bude mať toto dopady na spoločnosť, na ekonomiku, na verejné financie. Vy uvádzate v dôvodovej správe, že to nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy ani pozitívny, ani negatívny. Ja neviem, či mám tomuto tvrdeniu veriť, pretože ja neviem, ako ste sa k nemu dostali. Aký vplyv to potom bude mať? Na čo to potom bude mať vplyv?
Toto sú možno tie najzásadnejšie výhrady. Ja som presvedčená, že v takomto procese pri takto vážnych veciach my sa môžeme naozaj veľmi pomýliť a môžeme opäť len páchať škody, ktoré budeme musieť neskôr sanovať zase nejakými rozhodnutiami, zase nejakými umelými politickými vstupmi do procesov, ktoré by naozaj sme mali nechať tak a mali by sme ich nechať riadiť sa trhom.
A poslednú vec, ktorú chcem v tejto súvislosti povedať, je, že je to tak vážna vec s dopadmi na podnikateľské prostredie, a tie aj uvádzate v dôvodovej správe, že to bude mať vplyv aj negatívny, aj pozitívny na podnikateľské prostredie. Chcem dať procedurálny návrh, aby sme sa týmto zákonom venovali, tomuto zákonu venovali aj na hospodárskom výbore, nielen na ústavnoprávnom a na sociálnom, pretože si myslím, že tie dopady majú vplyv na podnikateľské prostredie a má to byť riadne prerokované aj na zasadnutí hospodárskeho výboru.
Takže, pán spravodajca, poprosím vás, zaevidovať takýto procedurálny návrh, ak to je možné.
Klub SaS za týchto okolností, pri tých vstupoch, ktoré máme, nemôže tento zákon podporiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2018 o 12:05 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:11

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pani poslankyňa Kiššová spomínala, že už v roku 2015 ste vedeli, a ja nechápem, čo ste robili za tie roky. A za tie roky naozaj bolo dosť času vyškoliť našich ľudí, ak bolo treba nejakú kvalifikáciu. To je, to je jedna absurdita. A chcem povedať, že toto, tento návrh zákona, pán minister a všetci, ktorí ste sa toho zúčastnili, je zločin na Slovenskej republike. Je to zločin na Slovákoch, je to zločin na občanoch Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 12:11 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:12

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V tejto súvislosti chcem povedať ešte jednu vec, že za tie roky od toho 2015. sme sa na túto situáciu, ktorú tu dnes máme, mohli pripraviť nielen tým, že sme mohli pripraviť riadne podmienky na prijímanie ľudí z tretích krajín, ale hlavne sme sa mohli pozrieť na to, čo vieme spraviť pre to, aby sme tieto pracovné miesta obsadzovali jednak našimi ľuďmi, máme veľkú prezamestnanosť v štátnej správe. Nie je cesta aj trošku zoštíhliť štátnu správu a posunúť týchto ľudí do výkonnej sféry, ktorá teda je tá jediná, ktorá platí verejné statky a ktorá zarába na to, aby sme mohli fungovať? Či sme sa nevedeli pozrieť na to, ako vieme tých, tie stotisíce ľudí, ktorí žijú v zahraničí, tých Slovákov v zahraničí dostať domov na Slovensko, či aj týmto smerom sme nejaké aktivity za tie roky nemohli spraviť? A či sme sa nemohli pozrieť, či náhodou nemáme nejakých ľudí zamestnaných v sférach, ktoré ideme utlmovať, napríklad Hornonitrianske bane, a či týchto ľudí nejakou rekvalifikáciou nevieme umiestniť a pomôcť im zamestnať sa na tom trhu práce v iných oblastiach?
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 12:12 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 12:14

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, kratučko. Už tu bolo povedané veľa, ale naozaj sa tu ukazuje a toto je to, že tu dnes rokujeme o tomto zákone, je vizitka vlastne vašej práce ako ministra vášho rezortu pri riadení pracovného trhu. To si musíme povedať úplne prvé. Pretože naozaj jednak opozícia na to poukazovala, odborníci na to poukazovali a myslím si, že je to pomerne logické si uvedomovať, že k tomu prehriatiu ekonomiky príde, že bude nedostatok pracovných síl. Naozaj, však už sme to v 2016., sme to hovorili, tí, ktorí tu boli aj skôr, tak hovorili to aj v dvetisícpätnástom. Opatrenia, ktoré ste robili na pracovnom trhu, sme videli, že nefungujú. Ľudia naozaj boli vyháňaní ako keby zo Slovenska za prácou do zahraničia. Čiže jednoznačne vidíme, že vláda zlyhala pri riadení pracovného trhu. Riešenia vlády, ktoré prinášala a prináša, sú neúčinné.
Na druhej strane ste zvolili cestu dotovania pracovných miest a naozaj skúsme si teraz, keby sme, pán minister, keby ste teraz vyčíslili, že tak viete čo, za posledné dva roky sme zadotovali pracovné miesta pre investorov takouto sumou. Keby sme si zobrali len samotný Jaguar, píšu sa rôzne čísla, ale keby sme zobrali aj s tými, investíciou do infraštruktúry a podobne, 400 mil. eur, len tak akože dám od pása to číslo, ale môže byť 250, môže byť 500, ťažko povedať, tak som to nejak tak zaokrúhlil. Uvidíme, keď sa to úplne presne vykvantifikuje. Zoberme si, že len túto jednu čiastku, to je pri jednej investícii, by sme teraz povedali, že viete čo, Slováci, slovenské firmy, toto ide vám na zvýšenie miezd. Pretože aký je problém? Prečo sa Slováci nevracajú na Slovensko? Pretože sú tu pre nich nízke mzdy. Oni by sa, mnohí by sa vrátili, lebo keď už pracujú v Rakúsku za 1 500 euro, tak určite by na Slovensko sa nevrátil kvôli 500 eurám, ale možno kvôli 900 eurám už by sa na Slovensko vrátil, pretože bude pri rodine.
Vy teda robíte opatrenia, na jednej strane preškoľujeme krížom-krážom, robíme, investujeme 20 mil. do preškoľovania ľudí, aby išli robiť do fabriky, kde aj tak si ich všetky fabriky automobilové dokážu preškoliť úplne samy, nepotrebujú na to ani financie, nepotrebujeme učiť niekoho vypisovať životopis, keď dneska zoberú, čo má ruky, nohy. To zoberú, nepotrebujú jeho životopis vidieť. Oni chcú vidieť toho človeka. A my učíme ľudí tri týždne životopisy a stojí nás to veľké milióny.
Po druhé, zvyšujete minimálnu mzdu, ako následok ako idete zvyšovať mzdy. Stále to nefunguje, stále tí Slováci sú v zahraničí a stále sa nechcú vrátiť. Pretože tak ako tu odznelo, tento zákon naozaj v konečnom dôsledku ide proti Slovákom. Pretože v prvom rade my potrebujeme, aby Slováci sa vrátili na Slovensko. To je tá naša túžba, pretože to bude mať sekundárne pozitívne efekty. Veď tí Slováci, ktorí dnes sú v zahraničí, a počujeme to, tie matky tých detí, či už keď starnú, nemá sa o nich kto starať a tak ďalej. O čo by bolo; a teraz naozaj to hovorím tak prierezovo; aké mnohé sekundárne pozitívne efekty by nastali, keby sa Slováci, ktorí vycestovali za prácou len kvôli tomu, že boli vyhnaní, lebo nemali sa ako živiť, tak by sa vrátili, mali by vyššie mzdy.
Čiže tuto sa jasne ukazuje krátkozrakosť vlády. Vy vôbec sa nepozeráte vizionársky dopredu, že tak zavádzame takéto opatrenie a v horizonte piatich až siedmich rokov to bude mať takéto následky. Tu sa jasne ukázalo, že vy riešite to, čo vám horí pod nohami, to hasíte a takto aj potom vyzerajú tie riešenia.
Pretože dnes by sme sa mali baviť o úplne inom zákone. Nie o tom, ako pustiť zahraničných na trh. My by sme sa mali baviť o zákone, ako Slovákov pritiahnuť na Slovensko. Toto je to, čo by tu mal byť prerokovaný zákon. Aké riešenia sú tie, aby sme dostali našich Slovákov, pretože chceme aj tie sekundárne pozitívne efekty, ako je starostlivosť o starých rodičov, ako je starostlivosť o deti a podobne, všetko, čo s tým súvisí, rozvoj. Však spotreba, samotná spotreba, keď sa viacej Slovákov vráti domov, tak samotná spotreba v tých regiónoch bude. Dneska nám vymierajú tie regióny. To je to, o čom tu hovoríme.
Takže vy na jednej strane hovoríte, musíme podporovať nové pracovné miesta, musíme do nich dávať, musíme podporovať investorov, aby prišli, aby nám tu dali ľuďom prácu. Na druhej strane hovoríte, ale nemáme ľudí. Tak pre koho dotujeme tie miesta, keď nemáme ľudí? Načo sem teda voláme tých investorov, keď teraz vy vyslovene deklarujete, ľudia nie sú. Tak potrebujeme tie nové pracovné miesta alebo nepotrebujeme? Beveridgeova krivka jasne ukazuje, že máme 70-, 80-tisíc pracovných miest, máme aj nezamestnanosť, tak tu o tom, čo sú tie čísla. Akože to tu, proste niečo tu nesedí, pán minister, to vidíte sám. V tej argumentácii, ktorá sa tu uvádza pres to, že sa hovorí, nemáme ľudí, v žiadnom prípade, už tu neni ani človek, ktorý by sa zamestnal, musíme teraz priniesť.
Skutočné opatrenia na návrat Slovákov, to sú tie veci, o ktorých sa potrebujeme baviť a potrebujeme sa teda rozprávať o tom, ako zvýšiť mzdy Slovákom, ako zvýšiť mzdy v hospodárstve na to, aby sa tí Slováci boli ochotní vrátiť. A tie opatrenia v skutočnosti nie sú o tom, že ja budem zvyšovať minimálnu mzdu. Tie opatrenia sú, že budem rozvíjať nové odvetvia, že budem sa; a to opäť ste zaspali. Však sa tu bavíme o vede a výskume. Jediné opatrenie, ktoré ste urobili, je, že ste; dvojnásobný odpis, keď investuje firma do vedy a výskumu. To akože má pomôcť firmám? Však tá firma, keď sa nevenuje vede a výskumu, tak načo, akože čo jej pomôže takýto?
My potrebujeme reálne podporiť spoluprácu sektoru firiem s univerzitami. Toto je to, čo potrebujeme. Potrebujeme zjednodušiť podnikanie, my naozaj, tu opäť sa ukazuje, že ste aj tu zaspali v tejto oblasti, že sa nepodporovali inovácie, nepodporili sa nové odvetvia, investovalo sa do priťahovania investorov len do jedného sektoru, automobilového, a že však to sa samo nejako udělá. No neudělalo sa to, a preto máme dneska problém. A pozvali sme sem i veľkých investorov, ktorých sme zainvestovali, dali sme im úľavy a oni dneska nemajú ľudí.
Čiže my potrebujeme v skutočnosti rozvíjať nové odvetvia a tam naozaj nerobíte nič okrem toho jedného opatrenia, ktoré samo osebe nefunguje. A to vidíme, že nefunguje, keď sa pozriete do rozpočtu, tak vidíte, aké veľké čiastky sa na túto položku míňajú. A ďalšie zjednodušenie podnikania. My potrebujeme odbúrať byrokraciu, mnohí Slováci by sa vrátili radi na Slovensko a začali by podnikať ako živnostníci a mohli by byť outsourcovaní týmito firmami, by pre nich robili tie služby, ale už ako živnostníci. Lenže dnes sú, tu je toľko prekážok, že oni sami sa boja, však taká pokuta na mňa hrozí, hentaké prihlásenie, také tlačivo, toľkoto budem musieť po papieroch, úradníci ma budú buzerovať a podobne. My jednoznačne potrebujeme pre tých najmenších, aby; na rozbeh; zjednodušiť to podnikanie. Tuto opäť nevidíme, že by ste niečo urobili. Pán minister Žiga ohlási ďalší balíček s 35 opatreniami, ktoré budú mať účinok rok, dva, tri, štyri, čiže opäť ten podnikateľ si povie, dobre, je tu nejaký balíček, ale čo reálne môžem dnes, ako mi to pomôže? A vidíme to na samotných hodnoteniach a indexoch nášho podnikateľského prostredia.
A posledné, to, čo už spomenula aj kolegyňa Kiššová, máme tu ľudí v baniach. Na jednej strane hovoríte, kolega Baška hovorí, však na Považí, tam už naozaj neni koho, a hneď na Považí máte Hornonitrianske bane. No tak hovoríte, nemôžme tých baníkov predsa dať na ulicu. Na akú ulicu? Však teraz ste povedali, že ich tam potrebujú, že neni tam koho zamestnať. No tak jak? Tomu nerozumiem. Na jednej strane hovoríte, že ostanú na ulici, na druhej strane hovoríte, že potrebujú ľudí a že zobrali by úplne všetko. Však tí baníci by takto mohli pekne ráno vstať a ísť na iné pracovisko vo vedľajších obciach, keď na Považí sa bavíme. Takže tiež tomu nerozumiem.
Ďalšia vec, v štátnej správe. Už dlhodobo sa tu hovorí o efektivite. Je tu určitý balík práce, ktorý tu je, a my už, my potrebujeme zvyšovať produktivitu. A produktivitu zvýšite tak, že zvýšite efektivitu. Že tú istú prácu bude buď robiť menej ľudí, alebo budú robiť nové odvetvia ako keby. A toto je ďalšia vec. Čiže opäť, my keď zvýšime; a zvýšiť platy ľuďom vo verejnej správe a v štátnej správe určite treba, pretože tie platy boli nízke, ale my potrebujeme zefektívniť ich procesy a priniesť tam omnoho vyššiu produktivitu práce. To nám uvoľní ďalšie pracovné miesta, teda to nám uvoľní ľudí, áno, uvoľní to vlastne, zredukuje sa počet pracovných miest, uvoľní to ľudí na pracovný trh a zase máme riešenie.
Takže; a to nehovorím o tom, že v rozpočte počítate s tým, že budúci rok chcete prijať 6-tisíc ľudí do štátnej a verejnej správy. A dnes hovoríme, že a kde? Čiže migrantov budeme prijímať, keď hovoríme teda, keď to už tak zjednoduším. Čiže budeme z tretích krajín prijímať aj do štátnej a verejnej správy, tak tomu rozumiem, pretože neviem, kde tých 6-tisíc ľudí chcete zobrať, ktorých ste si v rozpočte naplánovali, keď tu dneska riešime, že nie sú žiadni ľudia, ako tu odznelo aj od vašich kolegov.
Takže záverom, tu mal byť zákon o tom, ako ideme urobiť opatrenia na to, aby sa nám Slováci vrátili domov, pretože tých je v zahraničí veľa, sú tam kvôli tomu, že zarábajú lepšie, na Slovensko by sa vrátili, nepotrebujú mať rovnaké platy, ako sú v zahraničí, môžu byť aj nižšie, ale vrátili by sa. A toto je primárne skupina, na ktorú sa treba zameriavať a nie nad tým zalomiť ruku. Samozrejme, nevrátia sa všetci, však nebuďme naivní, ale určite mnohí by sa vrátili, pretože chcú byť pri svojich rodinách.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

29.11.2018 o 12:14 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:24

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som rada doplnila ešte jednu vec k tým nízkym mzdám, o ktorých môj predrečník hovoril. Nielenže my kupujeme na Slovensku pracovné miesta, ktoré nie je kým obsadiť, my kupujeme miesta s nízkou pridanou hodnotou a toto je tiež jeden obrovský problém tohto celého procesu. My zo Slovenska budujeme montážnu dielňu. Nám zo Slovenska odchádzajú mozgy, odchádzajú kvalifikovaní, šikovní mladí ľudia, ktorí sa chcú veľmi aktívne zapojiť do pracovného procesu, a my týchto ľudí vyháňame, pretože, pán minister, mladí ľudia nechcú všetci stáť pri páse v montážnej dielni. Nechcú, majú iné predstavy o svojom uplatnení.
Vy kupujete za peniaze tu vyprodukované miesta pri páse pre zahraničného investora a nám odchádzajú zo Slovenska mladí ľudia, mladí šikovní ľudia a týchto mladých šikovných Slovákov nahradia Srbi, ktorí sú ochotní stáť pri páse vo fabrike. A vy mi nehovorte, že toto nebude mať dlhodobo vplyv na spoločnosť, že toto sa na tom Slovensku nejako neukáže za roky. Ako bude to Slovensko vyzerať za roky, keď toto tu my postupne, potichučky, v zrýchlenom konaní robíme? Neverím, že toto nebude mať vplyv.
Možnože sa mýlim, pán minister, ale dokážte nám to, že sa nemýlim. Dajte nám takú analýzu, ktorá vyvráti túto moju obavu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 12:24 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:25

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán poslanec Heger, tých ľudí nevyrobíte za deň ani za mesiac, ani tých občanov Slovenska nedokážete urobiť zo dňa na deň. A Slovenská republika nie je jediná krajina, ktorá má problémy s nedostatkom pracovnej sily. Pozrime sa len na okolité krajiny V4 – Poliaci, Maďari, Česi –, koľko ľudí dovážajú z Ukrajiny, zo Srbska, čiže nie sme jediná krajina, ktorá má takéto problémy s nedostatkom pracovnej, pracovnej sily. O kvalifikovanej sile som už rozprával, že to trvá určité roky, pokiaľ si pripravíme svoju vlastnú kvalifikovanú pracovnú, pracovnú silu. A bez dovozu týchto ľudí, ktorí tu chcú naozaj pracovať a robiť a podieľať sa na tvorbe hrubého domáceho produktu, tu na Slovensku, tak tí naozaj, tak tí sú naozaj potrební a musíme ich z týchto krajín doviezť.
Spomínali ste Hornú Nitru. Pripravuje sa akčný plán a chcem povedať, že nám naozaj na tých ľuďoch záleží a nie každá voľná pracovná pozícia je vhodná pre baníkov, treba ich najskôr rekvalifikovať a urobiť ďalšie veci a tí baníci predsa majú ešte prácu a budú mať minimálne do konca roku 2023 a ďalší z nich ešte budú tie bane postupne uzatvárať, takže tá potreba pracovnej sily je tu práve teraz v tomto období, v tomto čase, a nie je možné ju nahradiť v Trenčianskom kraji napríklad baníkmi z Hornonitrianskych baní.
Uvediem aj pekný príklad, keď sme na Hornej Nitre, spoločnosť Brose, tiež firma, ktorá robí v automobilovom priemysle, je to dodávateľ pre veľké automobilky, bol som tam niekoľkokrát pozrieť, vytvorili nové pracovné miesta, vracajú sa ľudia do Prievidze, ktorí pracovali niekde v zahraničí, prichádzajú tam ľudia normálne z východného Slovenska, ale aj inžinieri a vzdelaní ľudia, takže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 12:25 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:28

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Heger, pýtali ste sa, načo sem ťaháme investorov, keď nemáme pracovnú silu. Ja sa tiež pýtam, načo sa za obrovských dotácií ťahá tu ďalšia a dotiahla montážna dielňa automobilov, keď v tejto oblasti je skoro 100-percentná zamestnanosť. A k tomu by som len doplnil to, čo som už neraz vravel tu v parlamente, akurát vtedy ste tu boli vy aj pani Kiššová. Jednostranná, jednostranne orientovaný priemysel je veľké riziko. Náhly otras svetovej ekonomiky a ekonomika takej krajiny sa môže zrútiť ako domček z karát. Toto je riziko jednostranne orientovanej ekonomiky.
Američania majú jedno heslo z minulosti: "Pamätajme na Alamo!" A ja by som k tomu pridal moje heslo: "Pamätajme na Chicago!"
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 12:28 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:29

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán tieňový minister financií Heger, ak budete používať takýto jazyk a takúto rétoriku, tak sa asi ťažko dostanete na úroveň tu prítomného pána ministra financií, ktorý bol viackrát označený v Európe za najlepšieho ministra financií, a poviem vám prečo. Minister financií by mal používať fakty, mal by byť technokrat a do značnej miery si to na vás vážim, že pri väčšine vašich vystúpení to aj robíte. Dnes ste ale predviedli populizmus a demagógiu. Keď to robia strany ako Ľudová strana Naše Slovensko a SME RODINA, tak už trochu mám aj pre to pochopenie, pretože oni, je to súčasť ich štýlu politiky a už voči tomu asi ťažko namietať.
Takže mali by ste použiť čísla. 0,3 %, 0,3 % všetkých zamestnancov predstavujú cudzinci z tretích krajín. Čiže bavíme sa o takomto čísle. Nezamestnanosť klesla na 5 %, ak vy ešte chcete v tejto skupine hľadať nejakých ďalších ľudí, tak si treba povedať, že medzi tými ľuďmi sú už len ľudia, ktorí buď nechcú, alebo nemôžu pracovať, možno ešte niečo. Čiže naozaj ľudia nie sú. 80-tisíc voľných pracovných miest, to je fakt.
No a potom ma trošku prekvapujete vy aj kolegyňa Kiššová z SaS, ktorá ešte ma prekvapila viac ako zo strany, ktorá je vlastne friendly voči podnikateľom, tak ona sa postaví proti tomu zákonu napriek tomu, že najväčšie zamestnávateľské zväzy po ňom tak volajú. Mohli ste si pozrieť tlačovú besedu, pani kolegyňa, spred dvoch dní. No a to vaše riešenie, že teda ste len položili otázky obaja, aj vy, aj pani Kiššová, treba riešiť návrat Slovákov zo zahraničia. Len ste si položili tie otázky, ale nepočuli sme tie riešenia. Tak ja budem veľmi, veľmi zvedavý, veľmi, veľmi zvedavý, ako chcete Slovákov zo zahraničia dostať na Slovensko, a hovorím to naozaj úprimne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 12:29 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video