3. schôdza

28.4.2016 - 28.4.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.4.2016 o 9:32 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:17

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predsedajúci, ja mám návrh, aby Národná rada požiadala v rámci schvaľovania programu vládu o predloženie správy v lehote 30 dní o priebehu vyšetrovania kauzy daňových podvodov vo veci Chovanec a spol. a vo veci Bašternák. Zdôvodňujem to tým, že vládna koalícia zaujala postoj, že k starým kauzám sa vracať netreba a nové kauzy sú živé kauzy. Čiže tie treba, samozrejme, riešiť nie je možné tiež. Čiže sme v takej situácii akoby Hlavy XXII. A vládni poslanci v rozpore s praxou z minulosti blokujú rokovania, dokonca tí istí, ktorí ich neblokovali predtým, mimoriadne rokovania výborov. Tak si myslím, že by o tejto veci malo rozhodnúť plénum.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.4.2016 o 9:17 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:18

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, chcel by som požiadať, aby Národná rada požiadala vládu o predloženie správy o vyhodnotení využitia eurofondov za obdobie 2007 – 2013 podľa jednotlivých operačných programov, vrátane súvisu korekcií, ktoré boli uplatnené pre Slovenskú republiku.
Odôvodnenie: Slovenská republika za toto obdobie nevyčerpala viac ako 1 mld. eur a niekoľko 100 mil. eur musela zaplatiť zo štátneho rozpočtu pre chyby pri poskytovaní eurofondov. Tak bolo by dobré, keby sme dostali takého vyhodnotenie.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.4.2016 o 9:18 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:19

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Chcel by som navrhnúť, aby sme z program vypustili bod č. 1 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575//2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 47). Dôvodom je, že tento návrh nespĺňa podmienky pre skrátené legislatívne konanie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.4.2016 o 9:19 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:19

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Dovoľujem si zaradiť nový bod rokovania s názvom, aby plénum prerokovalo slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, nakoľko si myslím, že či už samotný rezortný minister zahraničných vecí a európskych záležitostí deklaroval, že na túto debatu pred plénom je vysoko pripravený. Niekoľkokrát sme sa snažili pre potreby slovenského predsedníctva otvoriť túto debatu v pléne. Viem, že je k tomu ochota aj poslancov na výbore pre európske záležitosti. A vzhľadom na to, že máme tretiu schôdzu a ja tento bod nevidím zaradený, bol by som rád, aby sme bod informovanie o stave prípravy Slovenskej republiky na predsedníctvo zaradili na túto schôdzu.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.4.2016 o 9:19 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:26

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predložil návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zabezpečiť odborný administratívny a personálny výkon kompetencií, za ktorých koordináciu a politické riadenie zodpovedá podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície. Návrh zákona má vytvoriť reálny nástroj na plnenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, v súlade s ktorým majú byť posilnené princípy transparentnosti, efektívnosti, účelovosti a výsledkovej orientácie pri využití fondov Európskej únie, a tento cieľ má byť dosiahnutý prostredníctvom účinných opatrení na posilnenie riadiacich, koordinačných a kontrolných kompetencií podpredsedu vlády.
Ak budeme hovoriť o tom, či návrh spĺňa alebo nespĺňa náležitosti, dovoľte mi uviesť niektoré skutočnosti potreby prerokovať tento zákon v skrátenom legislatívnom konaní. Prvým je potreba zahájiť výkon reálnych opatrení smerujúcich k pozitívnemu vplyvu na štátny rozpočet bez akéhokoľvek odkladu, implementácia programovacieho obdobia 2014 – 2020 v podmienkach Slovenskej republiky je aktuálne, t. j. už v druhom kvartáli roku 2016 ešte stále len na začiatku. Alarmujúci stav na niektorých rezortoch je doplnený aj aktuálnou situáciou pozastavenia implementácie národných projektov, prostredníctvom ktorých sa má zabezpečiť využitie významnej časti alokácie určenej pre Slovenskú republiku.
Legislatíva Európskej únie v tomto programovom období ešte prísnejšie sleduje včasné napĺňanie cieľov stanovených v operačných programoch, pričom oneskorený začiatok môže mať výrazne negatívny vplyv na možnosť Slovenskej republiky vyčerpať všetky poskytované prostriedky. Už skúsenosti s ukončovaním programového obdobia 2007 – 2013 poukazujú na to, že je potrebné vyhnúť sa chybám z minulosti a prijať včasné a účinné opatrenia, ktoré zabezpečia plynulé čerpanie finančných prostriedkov už od najskoršieho možného momentu. Akýkoľvek ďalší odklad len zvyšuje riziko, že navrhované opatrenia nebudú tak účinné, aby mohli reálne napomôcť k dosiahnutiu jasne definovaného cieľa – efektívne a včasné využitie zdrojov z európskych štrukturálnych investičných fondov.
Skrátené legislatívne konanie sa preto odôvodňuje reálnou finančnou hrozbou v podobe nevyčerpania prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, nezískaním zdrojov výkonnostnej rezervy, ktoré sú finančným benefitom za včasné a efektívne čerpanie týchto fondov, a teda aj negatívnym vplyvom na štátny rozpočet, ale aj rozvoj ekonomiky vo všetkých oblastiach, kam investície z Európskej únie sú cielené.
Ďalším z dôvodov je potreba definovania jedného nositeľa úloh v oblasti informatizácie. Informatizačná spoločnosť, ktorá je základným pilierom už teraz, ale aj smerom do budúcnosti budú výkonnejšie krajiny sa líšiť od tých menej výkonných a ktoré budú mať náskok v rámci stále rastúcej konkurencie v rámci rozvoja jednotlivých ekonomík.
Neuspokojivý stav fragmentácie výkonu úloh v tejto oblasti neposkytuje dostatočne stabilný a prehľadný priestor na prijímanie zásadných a koncepčných rozhodnutí a úloh v tejto oblasti. Skráteným legislatívnym konaním sa umožní v tejto oblasti posunúť ďalej s minimálnym časovým odkladom tak, aby bolo možné napredovať a posilniť všetky ambície Slovenskej republiky v oblasti informatizácie a digitálneho trhu. Toľko oficiálne dôvody.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, je úplne normálne, ak sa krátko po zložení vlády rozhodne vláda upraviť svoje kompetencie. Pre tých, ktorí budú možno vystupovať k tomu, či je splnené alebo nie sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie, chcem pripomenúť prax, ktorá v tomto parlamente sa opakuje aj viackrát, a kľudne môžeme pozrieť aj hlasovanie, ja som si ho dal vytiahnuť, ešte ho tu nemám so sebou, ale počas rozpravy, ak bude nejaká a budem ho mať pri sebe, krátko po vzniku vlády Ivety Radičovej jedno z prvých skrátených legislatívnych konaní, ktoré do parlamentu predložené boli, bol návrh na vznik ministerstva životného prostredia, ktoré predtým vláda Roberta Fica zrušila a rozdelila jeho agendu medzi iné rezorty. Takže poprosím kolegov, ktorí budú spochybňovať túto prax pri zmene kompetenčného zákona, aby brali v úvahu, či náhodou nie sú aj uvedení v hlasovaní za návrh Ivety Radičovej znovu zriadiť v skrátenom legislatívnom konaní ministerstvo životného prostredia, ktoré sa tu aj takýmto skrátením legislatívnym konaním schválilo.
Chcem ešte raz povedať, že naozaj nejde z našej strany o zneužitie tohto inštitútu, ale úprimnú snahu čo najskôr nastaviť nový spôsob koordinácie a riadenie čerpania štrukturálnych fondov, nový efektívny a transparentný spôsob čerpania prostriedkov na informatizáciu spoločnosti, riadenie týchto projektov a tak ďalej. Preto vás chcem naozaj úprimne požiadať o podporu tohto skráteného legislatívneho konania, pretože v opačnom prípade ten cieľ dosiahnutý môže byť, ale bolo by tak na základe dĺžky legislatívneho procesu až o niekoľko mesiacov, možno až na konci tohto roka. Ja si myslím, že oblasť čerpania eurofondov, snaha o zlepšenie čerpania, ako aj snaha o lepšie narábanie prostriedkov v oblasti informatizácie, po čom volá aj samotná odborná verejnosť a ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, neznesie odklad a bude lepšie aj pre krajinu, ak nové pravidlá budú zavedené čo najskôr. A preto si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto návrhu na skrátené legislatívne konanie tak, aby sme zákon ako taký mohli prerokovať a nový spôsob riadenia informatizácie a štrukturálnych fondov Slovenskej republiky mohlo byť nanovo riadené už od 1. júna 2016 tohto roku.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.4.2016 o 9:26 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:32

Dušan Bublavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi, aby som predniesol informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač č. 47.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím z 25. apríla 2016 č. 42 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač č. 47, na prerokovanie Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne ihneď. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 3. schôdzi dňa 27. apríla 2016.
Výbor súhlasí s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona a odporučil Národnej rade s predloženým návrhom zákona vysloviť súhlas s tým, že Národná rada prerokuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač č. 47, v skrátenom legislatívnom konaní a prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Dovoľte, aby som vám predniesol návrh na uznesenie Národnej rady. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač č. 47. Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač č. 47, prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.4.2016 o 9:32 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:36

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, dúfam, že nám prečítate pri hlasovaní o skrátenom konaní pri kompetenčáku aj svoje hlasovanie. Moje hlasovanie tam nie je, ja som nesúhlasil so skráteným konaním. Bol som člen vlády, ale opakovane som aj na vláde nesúhlasil so skrátenými konaniami, ak neboli splnené podmienky, pretože všetci vieme, že v tomto prípade nie sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie. O to viac, že vy ste vo vláde už štyri roky. Skrátené legislatívne konanie sa uplatňuje vtedy, keď nastane nejaká nová skutková okolnosť, nepredvídateľná, ktorá vyžaduje kvôli značným hospodárskym škodám alebo potenciálu porušovania ľudských práv, vyžaduje rýchle prijatie zmeny legislatívy.
Vy už vo vláde kempujete štyri roky a teraz prichádzate s tým, že je potrebné vytvoriť nový úrad. Možno je, možno nie je, v princípe si myslím, že je vecou novej vlády, ako si usporiada v kompetenčnom zákone ministerstvá a kompetencie. Na to má nová vláda právo. Ale myslím si, že musí rešpektovať platnú legislatívu, a to je aj skrátené legislatívne konanie. Ja na účely, keď ideme hovoriť o hlasovaniach, ja na účely potom druhého čítania, ak to stihnem, vytiahnem rozpravu spred šiestich rokov k skrátenému konaniu a budem sa pýtať poslancov, ktorí namietali, že skrátené konanie o kompetenčáku nespĺňa parametre zákona o rokovacom poriadku. Vaši poslanci, ktorí tu vyskakovali 3 metre 20, že či dnes sa im zdá, že sa už legislatíva zmenila alebo sa úplne zmenili skutkové okolnosti. A vy dobre viete, pán podpredseda vlády Pellegrini, a ja vám želám vytvorenie nového úradu, čím väčší, tým lepšie, ale ako ste hlasovali vy pri skrátenom legislatívnom konaní? Boli ste "za" pred šiestimi rokmi, keď máte pomôcku?
Takže by som bol veľmi na principiálnosť, principiálnosť, by som sa na ňu veľmi neodvolával byť na vašom mieste. (Reakcia v sále.) Však veď môžeš potom vystúpiť, úplne v pohode. Ak je dôvodom na skrátené legislatívne konanie tento zákon, tak potom môžeme prerokovávať v skrátenom legislatívnom konaní každý zákon. Každý zákon. A aj moji kolegovia z bývalej opozície, ktorí by, ak by neboli v tomto vašom zlepenci, ak by ste toto predložili do parlamentu, tak som presvedčený, že mnohí právnici, pani poslankyňa Pfundtner, pán poslanec Gál, pán poslanec Procházka by namietali, že nie sú splnené parametre skráteného legislatívneho konania. Dnes zahlasujú "za", ale to už je, samozrejme, že trošku iný príbeh. A ja si nemyslím, že by sme mali ako právnici meniť názor len podľa toho, či sme v koalícii alebo v opozícii. Ja si nemyslím, že to je príliš principiálne.
Totižto každý zákon, samozrejme, že môže mať, a predpokladám, že aj má, každý jeden zákon má aj nejaké hospodárske dôsledky. Koniec koncov inak by asi nebol predložený. Každá novela Zákonníka práce, každá novela nových predpisov má dopad aj na hospodárske výsledky. Je to tak? Znamená to, že každý takýto zákon môžeme prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní? Ťažko, ťažko. Ten parameter je jednoznačný. Používa sa to vtedy, keď nastane nejaká nová skutková okolnosť, nejaká proste vis major dajme tomu a je potrebné rýchlo zmeniť zákony, pretože inak vieme, aké sú podmienky, buď hrozia značné hospodárske škody, príde kalamita, príde zemetrasenie, príde povodeň, príde teroristický útok. Ale to, že sa zmení vláda, ktorá, opakujem, má právo, a v tomto by som bol ja napríklad zdržanlivý, upravte si úrady, ako chcete, je to, je to prelogatívum v princípe exekutívy, ale rešpektujte zákon o rokovacom poriadku. A tuná všetci veľmi dobre vieme, že parametre na skrátené konanie proste splnené nie sú a že hlavný účel je, proste čím skôr mať pre vás úrad, a ja vám ho ľudsky želám, aby ste ho mali, ale iný dôvod, však môžte potom vystúpiť, ale iný dôvod, ani bledomodrý, na skrátené konanie, samozrejme, že nie je. Lebo opakujem, ak je v tomto prípade, je v každom jednom prípade každého jedného zákona, každého jedného. Tak potom sem šúpajte zákony každý jeden v skrátenom konaní. Zrušme rokovací poriadok a budeme rokovať v stave núdze stále.
Ale včera ste schvaľovali váš program, kde hovoríte o tom, akí budete transparentní v legislatíve. To je jedna z tém, ktorá sa týka vládneho programu. Transparentnosť v legislatíve tra-la-la. Pár hodín po tom, ako ho schválite, šupnete do parlamentu zákon, novelu kompetenčáku, pri ktorej nie sú splnené podmienky skráteného legislatívneho konania. A keby bola moja bývalá kolegyňa pani ministerka Žitňanská v opozícii, tak predpokladám, že predo mnou vystúpi z tohoto miesta ako prvá, ako prvá by vystúpila. Aha, doba sa zmenila. Všimol som si aj včera na výboroch. Takže návrh, ktorý je v zjavnom rozpore s rokovacím poriadkom, ako ste ho vy interpretovali ešte pred šiestimi rokmi, aj pán poslanec Číž ho tak interpretoval, aj vy, aj pani poslankyňa Laššáková a všetci ďalší, tak dnes, keď ho chcete lámať cez koleno v rozpore s jeho jasným znením, je podľa mojej mienky znovu prejavom toho, že pekné vzletné slová vo vládnom programe za pár hodín, za pár hodín sú dymom z fajky a skutky sú úplne iné. A kvôli tomu si myslím, že ani nieže politicky, ale ľudia, ktorí sa principiálne hlásili k tomu, že je potrebné využívať skrátené konanie vo výnimočných prípadoch, ak sú splnené presné parametre rokovacieho poriadku, tak by za to hlasovať nemali. Nerobím si nejaké veľké ilúzie, ale myslím si, že aspoň minimálna principiálnosť by tomuto parlamentu v nejakom okamihu prospela.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.4.2016 o 9:36 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:43

Renáta Kaščáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem za slovo. Takže, áno, pridávam sa k tomu názoru, že skrátené legislatívne konanie je v princípe nesprávne, pretože musí preň existovať teda nejaké ohrozenie, a to buď základných ľudských práv, bezpečnosti alebo štátu musia hroziť značné hospodárske škody. V dôvodovej správe sa dozvedáme, že vláda si vybrala evidentne ten posledný dôvod, to znamená, že štátu hrozia značné hospodárske škody. Ja by som chcela povedať, že vláda vlastne týmto návrhom otvorene priznáva, že za štyri roky fatálne zlyhala, že nedokázala pripraviť Slovensko na čerpanie prostriedkov z fondov EŠIF a že tým reálne ohrozila Slovensko, jeho rozpočet, ako aj všetky oblasti ekonomiky, na ktoré sú tieto fondy zamerané. Vlastne vláda kontinuity týmto vládnym návrhom a dôvodovou správou k nemu usvedčuje samu seba, svoje predchádzajúce pôsobenie, ak berieme, že je to vláda kontinuity, že svojou činnosťou priamo ohrozila Slovensko. A teraz v stave ohrozenia v skrátenom konaní pridávame nové kompetencie centrálnemu koordinačnému úradu, orgánu a presúvame ho priamo pod nejaký nový úrad podpredsedu vlády, de facto vytvárame nové ministerstvo, neviem. Pretože ten doterajší nezvládol prípravu Slovenska na eurofondy a uviedol nás všetkých do stavu ohrozenia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.4.2016 o 9:43 hod.

Mgr.

Renáta Kaščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:44

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Rovnako to vnímam, veľmi podobne to vnímam ako pani Kaščáková a pán poslanec Lipšic. Rovnako beriem, že je to naozaj zlyhanie vlády, ktorá tuná bola štyri roky a mala šancu upraviť všetky podmienky na čerpanie eurofondov. Zdá sa, že sa jej to nepodarilo. A je mi ľúto, že v skrátenom legislatívnom konaní nás takto vlastne obabráva opäť. Vytvárame si nový úrad, ktorý znova bude zároveň aj prinášať alebo bude žiadať určité finančné prostriedky.
Rada by som upozornila ešte na jednu vec, ktorá sa týka, už potom, ja to potom aj v rozprave v krátkosti poviem. Toto skrátené legislatívne konanie má v obsahu aj presun kompetencií, dotácií v oblasti dotácií z ministerstva zahraničných vecí na ministerstvo spravodlivosti. Je to vec, ktorá sa naozaj mohla urobiť ku sklonku vlády, minulej vlády, teda druhej vlády Roberta Fica. Ktovie, z akých dôvodov sa neurobila? A takže v priebehu troch mesiacov sa zistilo, že hurá, že je to naozaj asi rozumné aj normálne a je dobré tieto kompetencie presunúť tam, kde je aj kompetencia vlády v tejto oblasti, to znamená ministerstvo spravodlivosti. Takže je mi ľúto, že na pripomienky, ktoré vtedy sme ako opozícia dávala, nejakým spôsobom nereagovala, ale hlavne že teraz prichádzame v skrátenom legislatívnom konaní opraviť to, čo nedokázala vláda urobiť za štyri roky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.4.2016 o 9:44 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:46

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Lipšic, no podľa intenzity, razancie vášho vystupovania, človek by mohol predpokladať, že zastupujete väčšinu občanov tejto krajiny. Ale dobre. Problém skráteného konania je, indikuje skôr to, že máme absenciu v našom právnom poriadku mechanizmu na rýchle a okamžité uskutočnenie zmien, ktoré sú potrebné, ktoré sú logické. Zvolili sme mechanizmus skráteného konania. Pán Lipšic, ak si pozrie ktokoľvek parlamentné rokovanie, už trikrát sme si vymenili pozície v tom, že vždy kritizujeme, keď sme, podľa toho, v akej sme pozícii.
Ale pán Lipšic bol ministrom spravodlivosti vo vláde. Pán Lipšic bol ministrom vnútra, bol ministrom spravodlivosti. Za Radičovej vlády bolo 127 skrátených konaní. Nemilosrdne tu vystupoval, podporoval, neviem, čokoľvek a tak ďalej. Stodvadsaťsedem, mám, mám taký údaj, musím ho ešte overiť, ale v každom prípade hrozne veľa. Bez problémov ste schopný, pán Lipšic, sa tam postaviť a bez problémov zdôvodniť každý návrh, že je potrebné ho prerokovať v skrátenom konaní. Ani trošku serióznosti. Jak pani Jurino... No.
Z toho, čo ste povedali, že vláda mala pripraviť niečo v minulom období. Veď vznikli nové koaličné pomery, vznikla nová vláda, nepredvídaná, ktorá rozdelí svoje kompetencie potrebné na základe dohôd, ktoré sa uskutočnili. A v danom prípade je potrebné a je záujmom Slovenskej republiky, aby sa uskutočnili čo najskôr, aby sa vláda usadila, aby dostala sto dní na rokovanie, aby spracovala plán legislatívnych úloh, plán vecných úloh a začala normálne pracovať. Tým, že úplne prestávajú fungovať štandardné politické mechanizmy v tomto parlamente, za to ste okrem iného aj vy osobne, pán Lipšic, zodpovedný. A že tým, ideme týmto, mechanizmus konfrontácie za každú cenu od začiatku a čo možno najrazantnejšie, ja neviem, ja len chcem pripomenúť kolegom, že nech uvedomia si jedno, že keď mám porovnávať konfrontáciu a kooperáciu, pre krajinu je kooperácia tisíckrát efektívnejšia. Konfrontácia tohto typu nám v ničom nepomôže a tento parlament ľudsky dehonest... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.4.2016 o 9:46 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video