45. schôdza

9.5.2019 - 22.5.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.5.2019 o 9:59 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:59

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda vlády, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, kolegyne, kolegovia, využijem neviem či zo zriedkavých nie úplne zo zriedkavých ale povedzme jednu z príležitostí, aby som pochválil niečo s čím prichádza, prichádza vláda takže moje vystúpenie nebude, nebude kritické, pretože si myslím, že ten návrh, ktorým sa novelizuje zákon proti byrokracii opäť trochu zlepší prostredie v ktorom budú žiť a pôsobiť slovenskí občania a fyzické a právnické osoby. Dá sa na to pozrieť aj tým kritickým okom samozrejme, že, že tieto vec o ktorých sa hovorí už strašne dávno a vynaložilo sa na to strašne veľa peňazí mali byť funkčné už, už pred mnohými rokmi. Ale, je dobré, že sa, že sa veci aspoň postupne zlepšujú. Slovo postupne je dôležité z môjho pohľadu pretože keď sa samotný zákon proti byrokracii pripravoval a ešte tá jeho prvá verzia bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní na jeseň v roku 2017 tak sme aj s kolegami z Občianskej konzervatívnej strany Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika, Združenia občanov miest a obcí Slovenska ďalších mimovládnych organizácií, niektorých komunálnych, niektorými komunálnymi poslancami atď. sme prišli s hromadnou pripomienkou kde sme žiadali upraviť ten návrh ešte hovorím v tej pôvodnej podobe do do takého, aby sa princíp jedenkrát a dosť, na ktorom je to založený uplatňoval dôslednejšie.
Naša hromadná pripomienka mala štyri body. Ten prvý bod bol taký všeobecný, že aby, aby ten princíp jedenkrát a dosť mal mal prednosť a teda, aby to bolo zakotvené priamo v správnom poriadku. Ale tak to je viacmenej, viacmenej deklaratívne ustanovenie. A potom sme tam mali tri konkrétne body, tri konkrétne návrhy, samozrejme, že všetky boli zložité a systémové. Prvý z tých troch konkrétnych bol zrušenie povinnosti predkladať výpisy z verejných registrov aj pre mimovládne neziskové organizácie nielen pre podnikateľské subjekty, Druhý bol, nevyžadovanie ďalších informácií, ktorými disponuje verejná správa, daňový úrad, Sociálna poisťovňa a ďalšie a uplatňovanie princípu jedenkrát a dosť aj pri povinnom oznamovaní zmien a údajov vo verejnej správe. Keďže sa nám podarilo zozbierať pod našu hromadnú pripomienku viac ako 600 podpisov, tak sa na úrade podpredsedu vlády vtedy ešte pána Pellegriniho uskutočnilo rozporové konanie kde sme so zástupcami úradu rokovali o našej hromadnej pripomienke. Výsledok bol taký síce, že ako y sme nedosiahli nič lebo nič z tých našich pripomienok sa nezapracovalo do, do návrhu zákona, ktorý potom išiel druhýkrát do pripomienkového konania takže, takže ako by sme nedosiahli nič ale dostali sme prísľub, že práve tie veci, ktoré žiadame čiže, aby, aby sa zrušila povinnosť predkladať výpisy z registrov, aby sa táto povinnosť nezrušila iba pre obchodné subjekty ale aj pre mimovládne neziskové organizácie a aby sa zrušila povinnosť predkladať rôzne potvrdenia o daňových a odvodových nedoplatkoch, že toto sú práve kandidáti na druhé kolo keď sa, keď sa bude, bude zákon o byrokracii meniť.
A som rád, že sme k tomu dospeli už v priebehu tohto volebného obdobia, že máme teraz v parlamente návrh zákona, ktoré dva z tých troch bodov konkrétnych, ktoré sme, ktoré sme žiadali ošetruje a dostane ich do zákona. Čiže možno drobný rozdiel oproti kolegovi Hegerovi, ktorý sa na to pozrel cez, cez početnosť tých žiadostí a porovnal to s rodnými listami, z môjho pohľadu je veľmi dobre, že, že sa tam rieši práve teraz výpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií, čo je samozrejme možné aj vďaka tomu, že sa v tom urobilo trochu, trochu poriadok a máme ten register zjednotený. V podstate poslednou vecou, ktorú, ktorú sme žiadali a ktorá ešte nie je doriešená a ktorá je, je v podstate aj podobná stým, čo hovoril pred chvíľou kolega Eduard Heger, je uplatňovanie toho princípu jedenkrát a dosť nielen pri predkladaní povolení ale aj pri povinnom oznamovaní zmien údajov verejnej správe. Lebo základná poloha princípu jedenkrát a dosť je také, že keď taká, že keď, keď úrad verejnej správy disponuje nejakou informáciou a ja ako občan alebo firma alebo organizácia chcem niečo od úradu no tak úrad by nemal odo mňa žiadať nejaké potvrdenie, ktoré si ten úrad sám môže vypýtať od iného úradu. Toto sa zdá sa darí napĺňať stále viac a viac aj keď ešte to nie je, nie je úplne, úplne univerzálne.
Ale, princíp jedenkrát a dosť má aj druhú polohu takú povedal by som náročnejšiu a síce keď ja ako občan alebo firma oznámim niečo, niečo orgánu verejnej správy tak informačné systémy orgánov verejnej správy by mali byť do tej miery prepojené, aby som ja zmenu toho údaju nemusel oznamovať na tri, štyri, štyri rôzne, rôzne miesta. Poviem príklad zmením trvalý pobyt, oznámim to, že som zmenil, zmenil trvalý pobyt alebo teda stane sa to v registri a zároveň som štatutárnym zástupcom občianskeho združenia, mám, mám firmu kde som, kde som štatutárom, mám živnosť všade tam sa, tam sa registruje, registruje trvalý pobyt a informačné systémy verejnej správy by mali byť do tej miery, miery prepojené, aby, aby tieto dáta dokázali, dokázali byť zladené a teda stačil by jeden oznam. Nebolo by to treba opakovať, opakovať na ix rôznych miestach kde je ten konkrétny údaj, ktorý sa zmenil zaregistrovali. Ja si uvedomujem, že to je náročnejšia úloha, že to, že to nejde, nejde napísať, že napíšeme to do zákona a bude to, že musí to byť ošetrené, ošetrené aj nejakými softwérmi informačnými systémami ale je to vec, ku ktorej by sme mali, mali smerovať a teda nemali by sme sa uspokojiť iba s tým princípom jedenkrát a dosť v jeho úplne základnej, základnej forme, že úrady nebudú od nás žiadať informácie, ktoré si môžu vyžiadať, vyžiadať od iného, iného úradu.
Tak moja otázka by bola, že aké sú, akú sú vyhliadky podľa vášho názoru, aby sa ten princíp jedenkrát a dosť začal uplatňovať aj vo vzťahu k informáciám, ktoré občania firmy, organizácie hlásia verejnej správe, aby, aby nemali tú povinnosť opakovane. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.5.2019 o 9:59 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:08

Eduard Heger
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Kolega Dostál ďakujem, veľmi dobré vstúpenie som rád, že si priniesol aj ten kontext vlastne tej vašej hromadnej pripomienky. Ja som nechcel teda určite vyznieť v tom vystúpení tak, že teraz namietam proti tým ostatným výpisom, ktoré sú menej početné to, to by som nebol rád ale však myslím, že takto ani nebolo pochopené len to chcem doplniť. Iba preto, že akékoľvek zjednodušenie je pozitívum. Chcel som len možno poukázať na to, že, žeby som rád videl v tom počte výpisov aj tie teda početné omnoho početnejšie a teda určite by ma zaujímal nejaký celý zoznam aj tak ako je to pri týchto 11 výpisoch to vidieť pri všetkých výpisoch ako sa to nachádza, aké sú k tomu teda dáta a aká je nejaká taká postupnosť. Veľmi dobrý postreh s tým povinným oznamovaním zmien pretože toto je myslím si, že tiež kľúčové k tomu, aby ľudia cítili tú spokojnosť so štátom a ja som práve toto bola tá skúsenosť, ktorú som mal, že vlastne je to pri dávkach ŤZP kde vlastne opakovane každý rok ten úrad žiada viacero informácií a pritom sú to informácie, ktoré opäť ten človek urobí toho poštára pre ten úrad lebo musí ísť na daňový úrad, musí ísť na Sociálnu poisťovňu a pod. ale bol som na tak na jednej strane milo prekvapený ale jedna vec čo ma zaujala bola, že tá pani úradníčka vyžiadala teda jeden údaj a povedala, že ale ak by sa vám to nepodarilo zohnať tak ja si to viem vytlačiť z môjho počítača.
Tak ja som nakoniec teda ju poprosil, že nech si teda ten údaj vytlačí a jednalo sa teda o moju mamu ale, že si to vytlačí, čiže to bolo pozitívum, že bola nakoniec ochotná to urobiť ale na druhej strane ma prekvapilo to, že vôbec ešte mala takže, keď môžte tak doneste to vy ale je to zbytočná cesta navyše pre toho človeka, ktorá nemusí byť keď teda ona to má priamo v systéme. A toto je možno aj to čo sme hovorili, že tak trénovať zaškoľovať preškoľovať tých úradníkov, aby naozaj nežiadali to čo (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.5.2019 o 10:08 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:10

Eduard Heger
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
... zaškolovať, preškolovať tých úradníkov, aby naozaj nežiadali to, čo ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.5.2019 o 10:10 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:10

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán poslanec Heger ďakujem za reakciu, však nie sme v spore, to je, to je jasné, len som sa odpichol od tvojho vystúpenia, že aby si vedel, že som ťa aj počúval, keďže toto nie je téma, ktorá by zrejme zaujímala celý parlament a súhlasím s tým, že, že v minulosti častokrát dochádzalo aj k úplne absurdným situáciám, dokonca k situáciám, keď úrad alebo inštitúcia žiadala nejaké potvrdenie, ktoré vydala iná zložka tej istej inštitúcie, čiže, čiže na druhé poschodie ministerstva ste museli zaniesť nejaké potvrdenie, ktoré vám vydali na štvrtom poschodí ministerstva, obrazne povedané alebo, alebo keď sa Sociálnej poisťovni živnostníci museli nahlasovať potvrdenie o daňovom, daňovom priznaní, teda doniesť potvrdenie z daňového úradu, ale okrem toho si to tá Sociálna poisťovňa, aby si to overila ešte, ešte vypýtala aj sama z daňového úradu, tak áno aj takéto absurdnosti sme mali v systéme a teda ja sa teším z toho, že pomaly, postupne sa nám ich darí odbúravať a dúfam, že, že časom dospejeme k tomu, že tieto absurdnosti z nášho systému úplne zmiznú.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.5.2019 o 10:10 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:10

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Pán poslanec Heger, ďakujem za reakciu
=====
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.5.2019 o 10:10 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:12

Richard Raši
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ešte raz, opäť by som prešiel pár, pár bodov. Čiže aj preto vznikol Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, pretože každé ministerstvo, každý úrad si robil svoje veci po svojom, vrátane informatizácie, nákup informačných technológií, nákupu licencií a aj preto sa a možno sa tomu dotkneme v ďalších rokovaniach, keď tu budú ďalšie zákony, preto sa pripravuje jednotná metodika nákupu, preto sa pripravujú podmienky, že licencie budú musieť byť, nebudeme môcť byť blokovaní tým, kto nám licencie predá, aby sme sa vyhli venderlokom a, a mnohé a mnohé ďalšie opatrenia na to, aby štát vedel riadiť aj svoje organizácie v celkovej informatizácie verejnej správy, aby ich vedel prepájať a potom údaje zdieľať. Tento zákon je naozaj špecifický v tom, že keď sa hovorí niekedy a používa veľmi často slovo paradigma, tak toto je zmena paradigmy. Toto je zmena zaužívaných vzorcov a týka sa 40 tisíc úradníkov. Čiže aj preto som opakovane vravel, že keď sa vám stane, že od vás úradník niekedy pýtať bude papier alebo vám povie, že vie si to nájsť, ale mi ho radšej doneste, tak je to preto, že toto je naozaj veľká zmena nastane a veľká zmena práce a časť, čas, ktorý sme museli stráviť my pri hľadaní výpisov, peniaze, ktoré sme museli platiť za jednotlivé výpisy, všetko toto prechádza na toho úradníka, teda najmä ten čas, lebo musí si to vyhľadať teraz on, je to preňho nová povinnosť, ktorá mu vzniká, ale v tom konečnom dôsledku je to veľký benefit pre občana, my úradníkov preškolujeme, na stránke www.stopbyrokracii.sk máte možnosť nahlásiť akýkoľvek problém alebo priamo na našom úrade, pokiaľ sa stane, že od vás pýtajú výpis, aj keď ho pýtať nemajú a my tam okamžite ideme a zistíme, či je chyba technická alebo je to chyba iba ľudská. Na otázku, ďakujem pekne obom pánom kolegom, prečo v týchto 11 výpisoch sú výpisy, aj ktoré nie sú najpočetnejšie. Áno, je to práve preto, lebo občianske združenia, nadácie a mimovládne organizácie mnohokrát áno nie sú početné z hľadiska počtu, ale zastupujú obrovské množstvá ľudí, čiže možno tú početnosť by som násobil aj v tom, že každé občianske združenie, nadácia či nezisková organizácia zastupuje množstvo ľudí, čiže aj preto sme ich zaradili a aj preto, lebo sme to vedeli technicky vyriešiť. Tretia vlna. Tretia vlna bude o matrike, tretia vlna bude aj o rodnom liste a keď sa nám podarí po rodnom liste zvládnuť aj sobášny a úmrtný list a jeho zdieľanie, tak to bude ten cieľ, ktorý sa zase zahrnie veľkého množstva ľudí v mnohých životných situáciách. Máme teraz, aj preto máme projekt dátovej integrácie, aby sme vedeli v treťom vlne zahrnúť ďalšie veľké množstvo špecifických organizácií, ktoré od vás pýtajú niektoré potvrdenia. To, aby bolo všetko automatické, áno, k tomu smerujeme. Bola tu otázka na ministerstvo školstva a to, čo zverejnilo Slovensko.Digital včera. No našim cieľom je, aby ste si to nemuseli hľadať, aby ste nemuseli využívať tento portál, pretože, pretože to si máme nájsť sami hej. Čiže fajn, že je takáto možnosť, ale my to máme nájsť sami. Aby ste teda nemuseli ani ten čas tráviť za tým počítačom, aby ste si zisťovali niektoré z overení. Čo sa týka OverSi a používania portálu fyzickými a právnickými osoba, stále si musíme uvedomiť, že zdieľanie informácií, ktoré o vás má štát, má byť len tým, ktorí to nevyhnutne potrebujú na to, aby urobili úkon pre vás, ktorí chcete. Pretože si uvedomte, že v tomto systéme je aj výpis z registra trestov a nie len politicky, ale aj obchodne by to mohlo byť zneužité, keby nejaká fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je na to kompetentná, pracovala s týmito vašimi údajmi. Čiže je to mimoriadne citlivá záležitosť a preto aj pri potvrdení o návšteve školy, kde chceme dať možnosť vstúpiť a napríklad súkromnému poskytovateľovi dopravných služieb, chceme to urobiť tak, aby sa dostal len k údaju, ktorý potrebuje, aby nezískalo o danom klientovi údajov viac, ako je to nevyhnutné. Čo sa týka prepájania, ktoré sa pýtal pán poslanec Dostál. Teda, keď urobíte zmenu, aby ste nemuseli to hlásiť všade, ale vaša zmena trvalého bydliska týkajúca sa napríklad nadácie alebo občianskeho združenia, bola automaticky zdieľaná všetkými, ktorí, ktorým by ste to oznámiť mali, ale netýka sa to iba mimovládnych organizácii, týka sa to aj registra fyzických osôb, právnických osôb, obchodného registra, registra adries. Z hľadiska mimovládnych organizácií, keď ministerstvo vnútra sprevádzkuje register mimovládnych organizácií, tak my ho budeme vedieť prepojiť na CSRÚ, na Centrálnu správu referenčných údajov a, a budeme to vedieť robiť s mimovládnymi organizáciami. Čo sa týka všetkých ostatných, nevyhnutnou podmienkou, aby sa k tomuto prišlo, je vyčistenie registrov. Registry obsahujú mnohokrát neaktuálne alebo nesprávne dáta, prebieha, je to veľmi dlhý proces, pretože tie dáta sa tam menili, ostane, v niektorých registroch máme staré dáta, nové dáta, čiže musia sa vyčistiť a potom ich vieme znova cez Centrálnu správu referenčných údajov prepojiť a môžme to zdieľať. Čiže jedna vaša zmena sa automaticky prejaví vo všetkých iných zmenách a pani kolegyňa mrzí ma, že teda položila žiadnu otázku, len skritizovala štandardne a potom si nenašla ani chvíľu času, aby tu ostala, tak jej chcem odkázať, že na budúce, keď sa ma niečo chce spýtať, tak nech má tú slušnosť a tu ostane sedieť, pretože povedala, že otec je po pôrode dieťaťa dezorientovaný, tak verím, že väčší problém má mama, pre ktorú, matka, pre ktorú je pôrod dieťaťa asi ťažšia situácia ako pre otca, otec je šťastný a niekedy na základe veľkých osláv býva dezorientovaný, ale v každom prípade aj to, čo jej chýbalo, si nájde na Slovensko.sk. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.5.2019 o 10:12 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:19

Richard Raši
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani podpredsedníčka. Dovoľte mi, aby som teda v stručnosti uviedol túto novelu, teda ktorá sa už týka nie informatizácie. Hlavný cieľ reaguje sa na zistenia auditov Európskej komisie, ktoré si vyžadujú úpravu niektorých ustanovení tak, aby bola garantovaná miera ochrany práv a záujmov žiadateľov v každej fáze uchádzania sa o príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zároveň obsahu úpravy, ktoré vznikli, vyplynuli z implementačnej praxe, ide najmä o zjednodušenie, zrýchlenie a spresnenie existujúcich pravidiel. V podstate ide o zjednodušenie dvojkolového, dvojkolového výberu žiadostí a to tým spôsobom, že výsledok posudzovania projektového záveru v prvom kole nebude mať vplyv na samotné konanie žiadosti a slúži ako príprava o kvalite pripravovaného projektu a ak aj nesplní podmienky po jeho dopracovaní, nebude nijakým spôsobom znevýhodňovaný. To, to sa doteraz dialo. Druhé je zníženie administratívnej záťaže žiadateľov a zase v prípade dvojkolového prístupu už nebude potrebné, aby žiadateľ v novom kole predkladal výsledok z predchádzajúceho konania, pretože s ním už poskytovateľ disponuje. Pozitívny fakt nový je, že sa bude možné odvolať proti rozhodnutiu o neschválení žiadosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Týmto teraz na, ktoré boli teda alokované na danú výzvu a tým sa zúži počet prípadov, keď sa vlastne žiadateľ nemá nejak možnosť brániť prostredníctvom opravného, riadneho opravného prostriedku a ďalej sa využije alebo umožní sa použitie informačného monitorovacieho systému ITMS 2014 plus na administráciu dotácií, ktoré poskytuje zo štátneho rozpočtu Pôdohospodárska platobná agentúra, doteraz to možné nebolo. Takže bude to, bude sa môcť využiť systém ITMS, zjednoduší tú administráciu dotácií a zároveň tento systém, v ktorom sa komunikuje elektronicky, je z nášho pohľadu aj tou najtransparentnejšou a najčistejšou formou, takže vyhovie sa žiadosti, aby bolo ho možné používať no a precizuje sa aj oprávnenie získať informáciu o bezúhonnosti žiadateľa prostredníctvom elektronickej komunikácie s Generálnou prokuratúrou, čiže na získanie potrebných informácií bude možné použiť aj spôsob, ktorý bol zavedený teda v zákone boja proti byrokracii a tieto informácie o bezúhonnosti budú môcť byť získané tak, ako to prezentujeme, teda bez toho, aby teda v tomto prípade cez portál OverSi, teda bez toho, aby žiadateľ musel tieto papiere nosiť a plus sa spresnili textácie v oblasti finančného riadenia. Vážená pani podpredsedníčka ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.5.2019 o 10:19 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:22

Peter Kresák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pardon. Ďakujem pekne za slovo pani predsedajúca. Vážená pani podpredsedníčka, pán predseda vlády, pani ministerka, kolegyňa a kolegovia a dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca výboru predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade správu výborov, túto spoločnú správu výborov o prerokovaní tohto návrhu zákona. Národná rada svojim uznesením č. 1664 z 26. marca 2019 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Jednak výboru samozrejme Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi týchto výborov a ktorým bol zákon, návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory nasledovné stanovisko. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Z uznesení výborov uvedených v bode 3 tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode 4 spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy 1, 2 a 3 hlasovať spoločne, s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh vlády schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená gestorským výborom pod číslom 412 dňa 9. mája 2019. Týmto uznesením výbor zároveň mňa poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzke Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona prekladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení ...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.5.2019 o 10:22 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:25

Peter Kresák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
dňa 9. mája 2019. Týmto uznesením výbor zároveň mňa poveril ako spoločného spravodajcu aby som na schôdzke Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Toľko teda na úvod ďakujem pani predsedajúca skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.5.2019 o 10:25 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:26

Ľubica Laššáková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, ďakujem pekne za slovo, vážení páni poslanci, panie poslankyne, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2019. Cieľom návrhu zákona je zvýšiť konkurencieschopnosť systému podpory audiovizuálneho priemyslu na Slovensku a akcelerovať ekonomický nástroj stimulácie súkromných investícií do sektora audiovizuálneho priemyslu so zásadným vplyvom na rozvoj daného hospodárskeho prostredia. Návrhom zákona sa navrhuje zvýšiť percentuálny podiel dotácie, ktorú fond poskytuje na podporu audiovizuálneho priemyslu, z 20 % oprávnených výdavkov na 33 % oprávnených výdavkov, ktoré boli uhradené v súvislosti s realizáciou filmového projektu. Podpora audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom tzv. vratiek je v európskych krajinách bežnou formou podpory a jej úlohou je motivovať producentov, aby realizovali filmový projekt v konkrétnom štáte, ktorý im po dokončení projektu spätne preplatí časť nákladov, ktoré v tomto štáte investovali. Je potrebné uviesť, že v tejto oblasti v súčasnosti prebieha v rámci nášho regiónu konkurenčný boj pričom okolité štáty sú v pritiahnutí investícii do filmového priemyslu a filmových projektov realizovaných na ich území podstatne úspešnejšie ako Slovensko. Pre príklad uvediem, že Maďarsko má od roku 2018 zavedenú podporu v objeme 30 %, podobne je to aj v Poľsku, Česká republika aktuálne zvyšuje podporu na 30 % a Rumunsko úspešne dokonca zaviedlo podporu vo výške 35 % z možnosťou navýšenia o ďalších 10 % ak projekt priznanie odkazuje na Rumunsko, teda ak sa tento film odohráva v Rumunsku. Je zrejmé, že aktuálna podpora na Slovensku v objeme 20 % nie je konkurencie schopná a prichádzame tak o možnosť významných investícii do daného sektora. Audiovizuálny priemysel na Slovensku však už dnes vytvára pracovné príležitosti pre takmer 5000 ľudí a predstavuje významný ekonomický sektor s výrazným potenciálom rastu a kvalitnou profesionálnou bázou. Ide o sektor ktorý vytvára kultúrne produkty s vysokou pridanou hodnotou a hlavne v prípade investícií ide o dlhodobé zdroje, ktoré zostávajú na našom území. Predloženým návrhom zákona sa upravuje aj nová kompetencia audiovizuálneho fondu, ktorá mu umožní zrušiť osvedčenie o registrácií filmového projektu ak sa po vydaní osvedčenia o registrácií dodatočne preukáže že filmový projekt nespĺňa všetky zákonom stanovené kritéria. Návrh zákona obsahuje aj doplnenie zákona č. 40/2015 o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré je nevyhnutné z dôvodu rozšírenia okruhu osôb, ktorí sa zapisujú do zoznamu osôb pôsobiacich v audiovizuálnom, tento je verejnou evidenciou vedenou Slovenským filmovým ústavom a osoby zabezpečujúce verejné kultúrne podujatia, vzdelávacie, alebo prezentačné aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu a to hlavne preto, aby tento zoznam bol komplexný. Navrhuje sa aby zákon, návrh zákona nadobudol účinnosť 1.januára 2020 okrem článku I, 1. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021. K reálnemu čerpaniu financií súvisiacemu so zvýšením intenzity dotácie tak prvý krát dôjde v roku 2021. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Predkladaný návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a nemá žiadne sociálne vplyvy, žiadny vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.5.2019 o 10:26 hod.

Ľubica Laššáková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video