45. schôdza

9.5.2019 - 22.5.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.5.2019 o 17:59 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 17:59

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dúfam, že mi pán minister nebude vyčítať, že sa vyjadrujem ku všetkému, keďže k zákonu o štátnych symboloch som sa vyjadroval opakovane, a teda upozorňoval som aj na ten problém, ktorý po jeho schválení vyvolal najväčší rozruch.
Na úvod by som rád povedal, že samotný návrh poslancov za MOST - HÍD podporujem a budem zaňho hlasovať, a predpokladám, že ho podporí aj poslanecký klub SaS. Stotožňujeme sa s tým, že, že ak bude schválený, čo zrejme bude schválený, zákon, ktorý už parlament raz schválil na návrh Slovenskej národnej strany, tak sa tam vytvoria problémy, ktoré bude potrebné ošetriť a jedným z možných riešení, ako to ošetriť, je návrh, ktorý predkladajú poslanci za MOST - HÍD. Má sa ním dosiahnuť v podstate, v podstate to, čo bolo aj predmetom mojej kritiky počas, počas celého prerokovania návrhu zákona z dielne Slovenskej národnej strany v tomto bode.
A teda keď to, keď to teda veľmi zjednodušene poviem, tak poslanci, poslanci SNS v zákone o štátnych symboloch v súvislosti s hraním štátnej hymny iného štátu, ak je prítomná jeho oficiálna delegácia, navrhli a presadili doplniť slová "alebo spieva iba". Poslanci MOST - HÍD svojou novelou navrhujú vypustiť zo zákona slová "alebo spieva iba". Čiže bude to teda veľmi vtipné, že schválime zákon, alebo teda vy schválite, lebo my vám za to nebudeme hlasovať, schválite novelu zákona o štátnych symboloch vetovanú prezidentom, ktorou sa tam to slovo "iba" dopĺňa, a vzápätí, možno na druhý deň v treťom čítaní alebo, alebo, alebo o dva dni, lebo to bude asi až budúci týždeň, schváli parlament nápravu toho a vypustíme opäť to slovo "iba", dokonca aj to spievanie odtiaľ, odtiaľ vypustíme. Plus tam doplníme ďalšiu vetu, alebo, alebo teda poslanci MOST-u tam navrhujú doplniť ďalšiu vetu. Čiže predchádzajúcou vetou nie je dotknuté právo fyzických osôb a právnických osôb hrať alebo spievať štátnu hymnu iného štátu, čím sa teda urobí úplne jednoznačným, že právnické a fyzické osoby si môžu hrať a spievať štátnu hymnu cudzieho štátu bez akéhokoľvek postihu.
A zároveň sa z pokút alebo z možnosti pokutovať tých ustanovení, ktoré je možné pokutovať, vypustí § 13 ods. 2, ktorý upravuje práve to hranie štátnej hymny počas sviatkov, pamätných dní, výročí a iných významných príležitostí celoštátneho a miestneho charakteru, ale aj hranie štátnej hymny iného štátu. Dnes porušenie tohto ustanovenia nie je možné pokutovať. Ak prejde definitívne návrh SNS, tak ho bude možné pokutovať. A keď prejde návrh MOST - HÍD, tak zasa ho nebude možné pokutovať.
Čiže s výnimkou tej, tej druhej upresňujúcej veci sa v podstate v predmetnej téme vrátime do stavu pred novelou SNS, čo je, myslím si, vecne dobré.
Moja pochybnosť sa ale týka toho, či toto sú dôvody na skrátené legislatívne konanie, a to z dôvodu, že teda na skrátenie legislatívneho konania musia byť splnené nejaké, nejaké podmienky a ohrozenie základných práv a slobôd nepochybne, nepochybne patrí k takým podmienkam. Čiže keď sa, keď sa stotožníme s argumentáciou ministerstva spravodlivosti, že mohlo by to byť vnímané ako ohrozenie základných práv a slobôd, tak, áno, bol by to dôvod na skrátené legislatívne konania.
Len teda problém je, že teda v predchádzajúcom bode sme sa tu bavili o tom, že v rámci ministerstva spravodlivosti majú rôzne odbory rôzne názory na tú istú vec, tak v tomto prípade evidentne majú rôzne ministerstvá rôzne názory na tú istú vec. Pretože ministerstvo vnútra tvrdí, že schválením novely SNS sa vo vzťahu k hraniu a spievaniu cudzej štátnej hymny vlastne nič nezmení oproti, oproti súčasnému stavu, že žiadne postihy nehrozia, a teda boli sme ubezpečení, že práve ministerstvo vnútra, keďže obvodné, obvodné úrady dávajú tie, tie pokuty, je to, ktoré je, ktoré, ktoré je príslušné ten zákon vykladať prinajmenšom za, za hranie, hranie pokút.
Tak len upozorňujem na, na istú inkonzistenciu v postojoch vlády a vládnej koalície, pretože buď je pravda to, čo hovorí ministerstvo spravodlivosti, a, áno, budú, budú po schválení novely SNS ohrozené základné práva a slobody, ale v tom prípade by sme asi nemali prelomiť prezidentovo veto a potvrdiť novelu z dielne SNS, lebo predsa nemôže parlament vedome schváliť zákon, ktorý ohrozuje základné práva a slobody, alebo to nie je také vážne a je to iba, iba nejednoznačný výklad, môžu byť rôzne právne názory. A v tom prípade, áno, poslanci MOST - HÍD majú pravdu, že to treba opraviť, že to treba ošetriť, ale nemyslím, že sú dôvody na skrátené legislatívne konanie. Lebo keď je nejednoznačný výklad, a pritom ten orgán, ktorý to bude vykladať, teda ministerstvo vnútra, tvrdí, že tam, že tam problém nie je, tak, áno, no tak v záujme nejakej právnej istoty, právnej istoty spravme zákon jednoznačnejším, ale, ale nemusíme kvôli tomu robiť skrátené legislatívne konanie.
Takže návrh MOST - HÍD na rozdiel od návrhu SNS podporíme, ale myslím si, že je ho možné prerokovať a schváliť v normálnom legislatívnom konaní a nie je kvôli tomu potrebné robiť skrátené legislatívne konanie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.5.2019 o 17:59 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:06

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, tu sa úplne už naplno odhalila tá, tá fraška, ktorá sa tu vlastne udiala, že tvárime sa, že nič sa nestalo, a potom sa zistí, že sa stalo, ide sa naprávať a celé sa to zaobaľuje tým, že veď my sme to tak nechceli, aj keď teda Dušan Tittel presne povedal, že, že, že o čo mu išlo.
V momente, keď sa prelamuje veto prezidenta, tak sa tvrdí, že veď môžu sa spievať hymny, nikto tomu nebráni, ale zároveň nám sem príde ďalšia legislatívna úprava, ktorá to musí potvrdiť, a tí istí ľudia tými istými hlasmi, ktorí spievaniu cudzích hymien na území Slovenska chceli zabrániť, ho idú potom povoliť.
Takže tu budeme mať koľko potom, dva týždne, aký je tam rozdiel medzi, medzi nábehmi tých dvoch zákonov, kedy si ľudia budú musieť dávať pozor, či náhodou, ak si budú chcieť zaspievať hymnu iného štátu, sa musia vždycky ubezpečiť, aby tie dva týždne alebo koľko to bude trvať, niekde vedľa stál oficiálny predstaviteľ tohto iného štátu, aby im náhodou za to nehrozila pokuta, aj keď ministerstvo vnútra tvrdí, že, že vlastne pokutu netreba, lebo ono ten pôvodný zákon číta inak. To je fraška.
A znovu sa vraciam iba k tej základnej témy (pozn. red.: správne "téme"). Toto je pseudoproblém pseudonacionalistov, ktorý sa teraz žehlí len kvôli tomu, aby sa udržala táto koalícia pokope. Poďme, prosím vás, riešiť reálne problémy ľudí tam vonku, nie takéto blbosti.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2019 o 18:06 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:08

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pánovi Poliačikovi, a keďže nevidím alebo neevidujem zatiaľ nikoho z koalície prihláseného do rozpravy, tak nebudem mu iba ďakovať, ale skúsim s ním aj v niečom nesúhlasiť alebo polemizovať, aby sme teda dostáli tomu, že sme na pôde parlamentu.
Myslím, pán poslanec, že si opomenul jeden zásadný rozdiel, a to, že v poriadku je to pri prerokovaní bodu 5 a v neporiadku je to pri prerokovaní bodu 8. Čiže, čiže v bode 5 nie sú ohrozené základné práva a slobody a v bode 8 sú ohrozené. Sú to rozličné body, aj keď teda o tom istom, ale, ale teda berme to, že keď sú body rozličné, tak môže byť aj názor na to, či sú, alebo nie sú ohrozené základné ľudské práva rozdielmi.
Upokojím ťa, nikomu nehrozí žiadny postih, teda ľudia si pokojne môžu spievať hymnu. Je teda možné, že, že tým porušia zákon, ak platí ten druhý výklad, ale nebudú môcť byť za to postihnutí, pretože, pretože pokuty pre fyzické osoby odtiaľ v druhom čítaní, a opäť ďakujem pánovi poslancovi Hrnkovi a ostatným predkladateľom za ústretovosť, boli vypustené napriek tomu, že pôvodne, pôvodne ich tam chceli zahrnúť.
A posledná vec, no, áno, z hľadiska reálnych problémov, s ktorými sa boria ľudia, sú to pseudoproblémy, ale sú to veci, ktoré súvisia s identitou ľudí, s ich národnostnou identitou, a preto ich vnímajú citlivo aj na jednej, aj na druhej strane a myslím si, že by sme sa mali snažiť nastaviť také legislatívne prostredie, aby sa nikto nemusel cítiť zle.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2019 o 18:08 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:10

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne a kolegovia, som rád, že pán minister Gál prináša takéto riešenie, teda aby to bolo v skrátenom konaní, nie je dobré, ak ktokoľvek sa bude cítiť ohrozený, či môže, alebo nemôže spievať hymnu a či za to dostane on sám pokutu, to Ondro, Ondrej Dostál dobre povedal, on sám za to nemôže, ale organizácia, nakoľko sa to deje, toho pokutovať podľa návrhu SNS, ktorú schválila vládna koalícia a prezident vrátil, podľa tej možné je.
Tak ako pán minister vo svojom úvodnom vystúpení zdôvodnil potrebu zrýchleného konania, že sú ohrozené ústavou garantované práva na slobodu prejavu do tej miery, že je potrebné tento stav právnej neistoty odstrániť. Toto tvrdenie alebo prehlásenie ministra za MOST - HÍD je jednoznačným dôkazom toho, že kolegovia z poslaneckého klubu, poslanci za MOST - HÍD pred chvíľkou nás tu zavádzali, celú Národnú radu. Tvrdili, že ten zákon, ktorý pán prezident vrátil, je absolútne v poriadku a netreba na tom nič meniť a je to absolútne v poriadku tak, ako to je.
Tak keby to bolo v poriadku, tak tento návrh tu nie je a nejde, nepodporujú poslanecký návrh v skrátenom konaní. Je to len dôkaz o tom, že boli prichytení na tom, že niečo urobili zle.
Kolegyne, kolegovia, keď ste to urobili zle, nasypali ste si popol na hlavu. No rovno ste mohli povedať, že, dobre, ideme to takýmto spôsobom odstrániť. Vy tu dneska v pléne predvádzate pri prezidentom vrátenom zákone to, že absolútne ste nepochybili, ostatní sú vinní, vy ste v ničom sa nepomýlili. A minister, váš vlastný minister tu tvrdí, že ten zákon, ktorý ste tu v parlamente schválili z dielne SNS, je zlý.
Pán minister by skôr mal povedať jednu vec, čo ma zaujíma. Prečo ten poslanecký návrh nebol na medzirezortnom pripomienkovom konaní? Prečo ministerstvo v zmysle legislatívnych pravidiel vlády nedalo na medzirezortné pripomienkové konanie? Prečo k tomu nezaujala vláda stanovisko? Lebo to je zapísané a to vláda neurobila. Ako vláda sa môže rozhodnúť, že nezaujme stanovisko. Ale ministerstvo, komu Úrad vlády pridelí materiál na pripravenie stanoviska, musí vykonať skrátené rozporové konanie.
Ďakujem pekne.
Chcem záverom dodať, že ja aj skrátené konanie, aj ten návrh z dielne MOST-u - HÍD podporím, pretože mne ide o to, aby ten zákon v tej podobe, v akej podobe SNS a vládna koalícia aj vďaka MOST-u schválila, nebola v platnosti. Toto znenie, kde to MOST sám po sebe sa snaží napraviť, je oveľa prijateľnejšie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.5.2019 o 18:10 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:14

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Rovnako ako v športe, aj v živote sa musíme správať férovo, a práve z toho dôvodu treba dosiahnuť, aby zákon žiadnym spôsobom neobmedzoval práva menšín ani v praktickej, ani v teoretickej rovine.
Ako viete, sama som príslušníčkou maďarskej menšiny, som aktívnou členkou našej miestnej komunity a navštevujem aj futbalové zápasy a iné kultúrne podujatia a vnímam, že, áno, je to veľmi citlivá otázka. Ale zvyšovanie napätia medzi majoritou a národnostnými menšinami aj takéto reči tu v parlamente považujem za mimoriadne nebezpečné hlavne v dobe, keď mladí ľudia majú tendencie podporovať extrémistické názory.
Mne je nesmierne ľúto, že aj tu v parlamente, aj mimo neho sú politici, ktorí vzniknutú situáciu využívajú na získavanie politických bodov. Sú to veľmi lacné politické body, body, ktoré získavajú vytyčovaním národnostných otázok a vyvolávaním napätia medzi Slovákmi a Maďarmi, podľa môjho názoru vôbec nie sú lacné. Ich cena, pán kolega, môže byť veľmi privysoká.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2019 o 18:14 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:16

Tibor Bastrnák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že aj keď sme rozprávali vtedy, keď tam sme rozprávali o zákone, keď pán prezident vrátil tento zákon, ani vtedy sme nikoho neosočovali, ani sme neukazovali na niektorých iných, o tebe, Zsolti, aj vtedy sme hovorili, že to bola skôr politická reč, ako odborná. A teraz to isté si dokázal. Chápeme, že chceš politické body z toho vytĺcť, je to úplne normálne, ale na druhej strane nemal by si zavádzať ľudí a nemal by si nás osočovať s tým alebo takým spôsobom, ktorým si robil aj vtedy, aj teraz. Lebo jedno je isté, vyžiadal si veľa vecí od ministerstva, keď hovoríš, že a toto, toto, toto nedali, ale nevyžiadal si to, že ako vnímajú oni tento zákon, ako zatiaľ mimo ešte, samozrejme, Ústavného súdu, ktorý by mohli vykladať tento zákon, veď metodicky oni riadia jednotlivé okresné úrady. A poznáš ten list, v ktorom jednoznačne aj ministerstvo vníma tento zákon tak, že na právnej, právnej norme v týchto veciach nič nemení, to znamená, že každý môže pokojne spievať svoju hymnu, aj keby sa, aj keby tento zákon vstúpil do platnosti. To hovorí ministerstvo, to hovoria renomovaní právnici.
Ja nie som právnik, jedno ale viem, a preto sme sa snažili okamžite čo najskorej jednoznačne napísať tento zákon alebo výklad tohto zákona, preto sme urobili túto právnu normu, ktorú teraz budeme, dúfam, prerokovať v rýchlom konaní, aby bolo to jednoznačné, aby práve takí politici, ako si, prepáč, ty, nemohli to zneužiť proti nám, aby nemohli strašiť ľudí, že nemôžu spievať tú hymnu, keď môžu.
Takže preto ťa prosím, aby si bol trošku, aby si nezavádzal ľudí, lebo môžu aj naďalej spievať hymnu, veď... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2019 o 18:16 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:18

Elemér Jakab
Skontrolovaný text
Vážený pán poslanec Simon, milý Zsolt, som rád, že nakoniec uznáš, že aj strana MOST - HÍD sem-tam dá dobrý návrh.
Ešte by som chcel poprosiť, keby si opakoval, že ty podporíš náš veľmi dobrý návrh.
Ďakujem pekne ti dopredu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2019 o 18:18 hod.

Mgr.

Elemér Jakab

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:18

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Drahý Elemér, bývalý to môj kolega, ktorý sa rozhodol ísť do vládnej koalície so SMER-om a SNS, áno, chcem verejne prehlásiť, že podporím vaše snaženie napraviť problém alebo prúser, ktorý ste spolu vo vládnej koalícii vyprodukovali.
Politické body sa dajú vytĺkať len tam, kde vládna koalícia ten priestor vytvorí. Keby ste takýto nejednoznačný zákon, podľa mňa jednoznačný v časti zákazu spievania, neprijali, tak by tu nikto žiadne politické body nevytĺkal. Ale tomu ste sa mali venovať vtedy, keď to SNS do parlamentu predložilo, mali ste si prečítať, mali ste si to vyhodnotiť a povedať, kolegovia, je to nejednoznačné, toto ide z kola von. Ale vy ste si takto podmienku nepostavili, povedali ste, že je to absolútne v poriadku a z dielne SNS ste tento návrh schválili. A po schválení sa ukázalo, že tento návrh bol zlý a v rozpore so záujmami Maďarov, nehájili ste ich ciele.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2019 o 18:18 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:20

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Keď dovolíte, pár poznámok na záver.
Pán poslanec Simon, snaž sa byť nabudúce trošku férovejší, keď vystúpiš z tohto pultu, a nevkladaj mi do úst vety, slová, ktoré som nepovedal. No ale tak vidím, že si od teba na to trošku budeme musieť zvyknúť v rámci svojej politickej kampane aj k piár tvojej novej strany.
Všeobecne musím povedať aj k pánovi poslancovi Poliačikovi, že - nie je tu - ale nebude to ani prvýkrát, ani poslednýkrát, keď sa ani zákon nemení a musíme pristúpiť k zmene nejakého zákona, lebo zmení sa výkladové pravidlo. Tak viac ako pred rokom sme tu mali krátku novelu jedného zákona, ktorým sme museli reagovať na dve súdne rozhodnutia Krajského súdu Prešova a Krajského súdu Bratislavy, ktoré prelomili pôvodný zámer zákonodarcu, ale súdne rozhodnutia treba ctiť, a zákonodarca mal iný úmysel, tak k tomu bolo treba pristúpiť, a nič sa nezmenilo v zákone, len sa výkladové pravidlo zmenilo.
Nepovedal som, že všetko je v poriadku, práve tento zákon vyvolá pochybnosti, vyvolal výkladové problémy. Pochybnosti v tom, že ako sa má vykladať a to už je to zlé, na to už treba reagovať extenzívnym, môžem povedať priamo, že nejakým zlomyseľným výkladom v budúcnosti, keď to necháme tak, tak môže dôjsť k problému. A práve aj vláda sa rozhodla, že nemá záujem na tomto, že chce to čo najrýchlejšie, tento problém odstrániť, práve kvôli tomu, kvôli tomu pokoji, ktorá tu bola (pozn. red.: správne "pokoju, ktorý tu bol") v spoločnosti, že ako krásne nažívali spolu národnosti so slovenským národom. Čiže toto nepotrebuje nikto okrem, samozrejme, teba, lebo ty na tom teraz chceš uvariť svoju politickú polievočku. Vlastne začínaš hrať s maďarskou kartou.
A nechcem teraz, že kto ako hlasoval všetko, ale fakt zostaňme pri zemi, zostaňme pragmatikmi. Lenže aj do budúcna, my tu už dávno nebudeme a toto ctené plénum bude riešiť zákon alebo výklad, lebo proste život priniesol niečo iné. Lenže nemusí dôjsť k zmene zákona, stačí keď dôjde k zmene výkladu. Nemusí dôjsť k zmene predpisu, stačí, že nejaký kverulant bude spochybňovať textový výklad zákona. Aj to sme mali, že desiatky rokov ten zákon je jasný a našiel sa nejaký právnik a povedal, že no to treba ale vykladať inak, no a proste zákonodarný zbor na to musí reagovať.
A je každého právo zahlasovať, ako chce, ale keď nám ide o dobro veci, ako si povedal, pán poslanec, aj ty a ideme nám o dobro, tak mali by sme, mali by ste aj za skrátené legislatívne konanie zahlasovať a potom aj za ten zákon.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

9.5.2019 o 18:20 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:24

Martina Lubyová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť na rokovanie Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov.
Základom pre túto novelu v zákone o fonde je uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 404 z 5. septembra 2018, z ktorého vyplýva, že nedostatkový počet zdravotníckeho personálu je potrebné riešiť akútne nejakými stabilizačnými opatreniami. My sme sa na základe tohto uznesenia rozhodli riešiť problém systémovo všeobecnou právnou úpravou, čiže zákonom, s tým, že inštitúcie, ktoré zavádzame v tomto zákone, sa časom budú môcť použiť na ďalšie kategórie zamestnancov, nielen na zdravotnícky personál.
Medzi najpodstatnejšie zmeny, ktoré táto reforma prináša, patrí zavedenie nového druhu pôžičky, to je tzv. stabilizačná pôžička pre študentov, ktorá môže byť použitá ako motivačný nástroj, a to tým, že sa poskytne študentovi a potom, ako ukončí štúdium a zostane pracovať v danom odbore, ktorý vyštudoval na území Slovenskej republiky, tak sa mu postupne podľa počtov odpracovaných rokov tá pôžička bude odpúšťať, to znamená, stane sa z toho taký motivačný grand. Vychádzali sme z toho, že nie je možné nikomu obmedziť právo cirkulovať na pracovnom trhu v rámci celej Európskej únie alebo v zahraničí, ale je možné na kontraktuálnej dobrovoľnej báze dať možnosť tomu študentovi zobrať si takú pôžičku s takýmito podmienkami, a pokiaľ sa rozhodne, že chce, aby mu tá pôžička bola odpustená, tak je motivovaný zostať pracovať na území Slovenskej republiky, čo je veľmi výhodné pre našu krajinu.
Zavedenie zoznamu nedostatkových regulovaných povolaní bude vypracované naším Inštitútom vzdelávacej politiky v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a vždy patričným rezortom, do ktorého pôsobnosti patrí daná regulovaná profesia. A zároveň teda novinkou je odpustenie časti dlhu za každý jeden rok, ktorý dotyčný absolvent bude vykonávať nedostatkové povolanie na území Slovenskej republiky.
Sľubujeme si od toho naozaj systémový nástroj na stabilizovanie nedostatkových pracovných síl na Slovensku, pretože máme už pomerne veľa sektorov, kde zamestnávatelia nemajú kvalifikovanú pracovnú silu a zároveň dochádza k tomu, že v rámci aj verejnoprávnych škôl, ale aj súkromných škôl študenti skončia štúdium a potom nám odchádzajú do zahraničia. Čiže týmto stabilizačným nástrojom systémovo riešime nedostatok pracovnej sily v určitých regulovaných povolaniach.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ďakujem za pozornosť a dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predloženého materiálu.
Skryt prepis

9.5.2019 o 18:24 hod.

JUDr. Mgr. PhD

Martina Lubyová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video