45. schôdza

9.5.2019 - 22.5.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2019 o 10:00 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:00

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre sociálne veci a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory, predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2019 o 10:00 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:02

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, poslankyne, poslanci, na dnešné rokovanie predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predložený návrh upravuje najmä podmienky pre poskytovanie podpory obstarávania nájomných bytov právnickými osobami. Vzhľadom na nízky podiel nájomných bytov na Slovensku sa pre poskytovanie úverov na obstarávanie nájomných bytov v súkromnom sektore navrhuje:
- úprava maximálnej výšky úveru na meter štvorcový podlahovej plochy bytu a predĺženie maximálnej lehoty splatnosti úveru z 30 na 40 rokov,
- nelimitované výšky obstarávacieho nákladu na jeden meter štvorcový podlahovej plochy nájomného bytu,
- zvýšenie priemernej podlahovej plochy obstarávania bytov zo 60 na 70 metrov štvorcových,
- posudzovanie príjmu nájomníkov iba pri prvom podpise nájomnej zmluvy a
- nelimitovanej doby nájmu.
Cieľom podporiť mobilitu pracovnej sily navrhujeme zaviesť nový účel podpory, ktorým je obstarávanie ubytovacieho domu. V rámci obnovy bytovej budovy sa navrhuje podpora aj na vybudovanie nových spoločných častí a nových spoločných zariadení bytového domu.
Ďakujem za slovo, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.5.2019 o 10:02 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:04

Štefan Vavrek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore (zaznievanie gongu) do 18. júna 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2019 o 10:04 hod.

Mgr.

Štefan Vavrek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:06

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pokračoval by som.
Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predkladaný návrh zákona má aj za cieľ precizovať platnú právnu úpravu a ustanoviť novú právnu úpravu poskytovania verejných prostriedkov v oblasti civilného letectva zohľadňujúc právne predpisy Európskej únie pre štátnu pomoc a minimálnu pomoc rozhodnutia Európskej komisie a rozsudky Európskeho súdneho dvora vo vzťahu k oprávnenosti zlučiteľnosti poskytnutej pomoci vo vzťahu k letiskovej infraštruktúre.
Návrh zákona predstavuje právny základ na vypracovanie schém pomoci alebo ad hoc pomoci. Predmetným návrhom zákona sa umožní aj obci alebo vyššiemu územnému celku poskytovať verejné prostriedky formou príspevku. V návrhu zákona sa tiež upravujú spoločné zásady a ustanovenia výšky letiskových odplát a systém letiskových odplát vo vzťahu k vykonávaniu obchodnej leteckej dopravy, ako aj spoločné zásady na stanovovanie výšky odplaty za poskytovanie leteckých, navigačných služieb v súvislosti a právne záväznými aktmi Európskej únie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s platným právnym poriadkom.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.5.2019 o 10:06 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:08

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

10.5.2019 o 10:08 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:10

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Rád by som sa vyjadril k vládnemu návrhu, ktorý pán minister Érsek predložil. A v úvode by som chcel povedať, že okej, kvitujem záujem hľadať riešenie, ako pomôcť financovať letiská zo štátneho rozpočtu a hľadať na to legislatívny rámec. To je tá prvá časť tohto návrhu zákona. Teda tvoríme nový zákon, ktorý teraz nám umožní pomôcť akýmsi spôsobom letiskám či už v rukách štátu, alebo ak sú tam nejaké podiely povedzme samosprávnych krajov, tak ako sa pripravuje aj ten prevod akcií na Letisko Žilina.
Čo však mi prekáža na predloženom návrhu zákona, je tzv. prílepok, v ktorom meníme zákon 143/1998 Z. z., tzv. letecký zákon. A skôr než o ňom začnem, pripomínam, pán minister, keď sme mali tú mimoriadnu schôdzu na odvolávanie vás z funkcie ministra dopravy, tak poslanec Kollár vás tu oslovil s požiadavkou zväzov aeroklubov s tým, že tu hrozí zánik malých športových letísk a že zvážte, či toto predložíte do parlamentu. Vy ste mu vtedy povedali, že keď nepríde k dohode medzi nimi, medzi zväzmi a zástupcami ministerstva, tak to nepredložíte. Predložili ste to, napriek tomu, že k tej dohode nedošlo. Musíte vedieť, že k tej dohode nedošlo. A píšu mi zástupcovia aeroklubov, združení, združení ultraľahkých lietadiel, atď., atď. a nesúhlasia s tým, že sa rieši letecký zákon takouto formou. Neboli, tieto zväzy neboli ani oslovené pri príprave tohto zákona. Reagovali v rámci medzirezortného pripomienkového konania len ako verejnosť a toto považujem za nefér, pán minister. Takto sa letecký zákon meniť nemá.
Z toho, čo som si prečítal v tej časti 3 zákona, že meníte, meníte letiská, malé letiská, ktoré boli, boli podľa platných predpisov v svojom čase schválené podľa predpisov L14 a ktoré fungovali a fungujú, budú zrazu v ohrození, pretože podľa tohto zákona od budúceho roka najneskôr budú musieť žiadať o opätovné schválenie na prevádzku. Jednak nevieme, prečo musia zaplatiť ďalšie poplatky, aby mohli fungovať. Ak ste s nimi komunikovali alebo vaši pracovníci z ministerstva s nimi komunikovali, musíte vedieť, že sú na hranici ekonomických existencií, že to podnikanie nie je za účelom ziskovosti, ale je to podnikanie - športové lietanie, podpora mládeže, podpora ľudí, ktorí používajú a využívajú tieto letiská predovšetkým na športové lietanie.
Vy ste im dali teraz ranu. Ranu, ktorá pre nich môže byť ranou, ranou smrti a existencie a existencie týchto letísk. Okrem toho, že musia opätovne žiadať, aby mohli fungovať, tak, samozrejme, ako tak chodí v našich zákonoch, zavedieme aj ďalšie sankcie, zvýšime poplatky a radikálne zvýšime pokuty. Jednu len z tých, ktoré ste zvýšili, v § 53 za niektoré priestupky typu, že pilot športového lietadla nemal povedzme u seba doklady, niečo podobné, bola doteraz pokuta 330 eur. Dnes dávate dopravnému úradu kompetenciu dať takémuto pilotovi pokutu až do výšky 3 500 eur. Toto nie je, toto nie je ústretový prístup k ľuďom, ktorí lietajú dnes na približne 80 letiskách, malých letiskách po celom Slovensku. A vyzývam vás preto, aby ste túto časť zo zákona dali preč, riešili naozaj len odplaty, tak ako ste v dôvodovej správe uviedli, že tie sú potrebné. Čo ma teda mrzí a poviem to teraz, že aj v dôvodovej správe som k tejto časti 3, teda zmena leteckého zákona, našiel iba jednu vetu: v súvislosti s právnou úpravou poskytovania príspevkov, atď., atď. Nič konkrétne, prečo vlastne je potrebné meniť letecký zákon týmto zákonom.
Preto, pán spravodajca, žiadam, aby ste, a podávam týmto procedurálny návrh, aby Národná rada podľa § 73 ods. 3 písm. a) rokovacieho poriadku vrátila návrh zákona, parlamentná tlač 1423, navrhovateľovi na dopracovanie. Ide o vládny návrh o odplatách a poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zároveň, pán minister, dnes pošlem ako predseda komisie pre dopravu pod výborom pre hospodárske záležitosti pozvánku na zasadnutie tejto komisie členom, zväzom týchto aeroklubov a, samozrejme, pozvánka pôjde aj na vaše ministerstvo dopravy, aby prebehla naozaj odborná diskusia medzi nimi a vami a aby sme tam my poslanci boli prítomní. Tá komisia, zasadnutie tejto komisie sa bude konať 29. mája. Budem veľmi rád, keď tam prídu kompetentní ľudia z ministerstva dopravy, ktorí stoja za návrhom tohto zákona a budem aj rád, keď tam prídu zástupcovia dopravného úradu. A samozrejme, už mi potvrdili predbežne zástupcovia všetkých týchto zväzov aeroklubov, že veľmi radi na také zasadnutie prídu. Toto si myslím, že by mal byť postup, ako taký zákon prijímať, lebo ich sa to týka. Tí mali byť prví oslovení a s nimi malo byť toto uzavreté skôr, než to príde sem do pléna Národnej rady.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2019 o 10:10 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:17

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, aj kolegovi Mirovi Ivanovi, že sa zhostil tejto témy. Ja som dostal podobnú spätnú väzbu od priateľov a kolegov, ktorí sa venujú práve ultraľahkým lietadlám a preto by som prosil pána ministra, aby sme v tejto téme nepolitizovali, ale skutočne sadli si za jeden rokovací stôl a pomohli týmto ľuďom. Ide o to, že naozaj tie pokuty, ako povedal kolega Miro Ivan, 330 v súčasnosti a 3 500 v budúcnosti môžu byť až likvidačné. A takisto aj otázka tých poplatkov je pre nich otázkou možno prežitia. Takže prihováram sa k tomu, pán minister, aby sme toho 29. mája našli spoločnú reč. A poznajúc vás a poznajúc vašich kolegov na ministerstve verím, že sa dobrá vec podarí a skutočne tento problém v tomto zákone sa nám podarí spoločnými silami odstrániť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2019 o 10:17 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:19

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Teraz som tu videl pána Pčolinského, ktorý akurát odišiel, aby ste vedeli a dali veci na správnu mieru, lebo je zvykom zavádzať tu v Národnej rade. Pán Kollár osobne s pánom poslancom Pčolinským sa zúčastnili zasadnutia na skupine, ktorá im tento zákon, ako som vám tu sľúbil, keď ste ma odvolávali, boli na ministerstve dopravy. Treba sa ich spýtať. A samozrejme, boli tam vysvetlené všetky tie veci, ktoré boli sporné.
Poviem vám len jeden príklad. Vy hovoríte, zvyšujeme pokutu. Nedávno sa stalo, že malý, malé lietadlo s pilotom v nízkej hladine prelietal cez Atómovú elektráreň Jaslovské Bohunice. Samozrejme a čo spôsobil? Poplach, ktorý, jednoducho sme ho museli dať dole. On ako pilot mal vedieť a samozrejme mal koordináty, že kde môže lietať a kde nemôže lietať, a potom, aby z toho nebola, nebola taká hra, že no ja preletím cez Mochovce, či ma chytia, nechytia. Nie je to dobrá vec a preto je tá pokuta taká vysoká. Nech si to každý rozmyslí. A to je len možnosť do výšky 3 500 eur. Nie je to napísané, že tak je na základe, aké previnenie spravil. Myslím si, že s týmto by ste mohli aj vy súhlasiť.
Čo sa týka, trikrát sme sa stretli so všetkými, ktorí sú, zaregistrované malé letiská. Áno, samozrejme, prvé kolo rozpory, až sme sa dopracovali k tomu, že bola zhoda. A ja som povedal tu v Národnej rade, keď ste ma odvolávali, pokiaľ nebude v zhode, ja ten zákon, tú časť z toho vyhodím. Bola zhoda. Možnože vám píše jeden pán, ktorý vypisuje každému. Ja nemám problém, že ich zavoláte, nemám problém, že si s nimi sadnete, prejednáte, ale na druhej strane treba vedieť, že tieto malé letiská tiež treba zlegalizovať, treba dať podmienky, za akých podmienok môžu vzniknúť a zaniknúť. To je veľmi dôležitá vec, pretože nemôžem si zmyslieť niekde na lúke, že si otvorím letisko a bude tam lietať ktokoľvek, kedykoľvek, akokoľvek. Myslím si, že toto je, a absolútne nikomu neberieme možnosť, aby mohol pokračovať v tých malých letiskách, len ich musí legalizovať, lebo niektoré tie malé letiská nie sú ani legalizované, preto treba spraviť túto úpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.5.2019 o 10:19 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:21

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nepopieram, že ako vy to nazývate, že tie letiská treba zlegalizovať. Neviem, ako môžu teda, keď nie sú zlegalizované, byť používané, lebo tie letiská majú kolaudačné rozhodnutia, ako mi povedali. Majú ich podľa nejakých predpisov, ktoré, pán minister, platili. A je chyba ministerstva dopravy, že to už dávno neriešilo. Ak toto je problém, tak potom toto tu je len, že hasíme požiar. Tak potom ste mali už tri roky na to, aby ste toto riešili a nie riešili to spolu s týmto zákonom o odplatách.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2019 o 10:21 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:22

Ján Marosz
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len stručne. Nie som úplne involovaný do hĺbky tejto problematiky, ale čítal som si listy, ktoré išli zo Žilinskej univerzity. Takisto určite ste s nimi viackrát rokovali. Zjednodušene, polopatisticky, že v čom je tá nejaká obava. Trošku tá obava z tej strany odbornej verejnosti alebo aj tých malých letísk mi trošku príde ako keby v opozícii k tomu, čo hovoríte teraz, že vy hovoríte o tom, že by mal byť taký silnejší dohľad štátu a väčšia kontrola, aby si každý nelietal, ako chce, kde chce. V tejto súvislosti ma zaujíma tá problematika vydávania tých povolení na tie územné konania tých letísk, lebo podľa tých mojich informácií práve ako keby sa to dostáva z tej centrálnej úrovne dohľadu štátu na jednotlivé tie stavebné úrady okolo miest. A teda, že aká je tá garancia. Oni mali teda obavy, že sa stane, že no nejaký developer s pomocou miestnej samosprávy sa postará o to, aby malé letiská boli, boli zlikvidované, lebo si brúsi zuby na nejaké tie lúky, ktoré sú tam, aby mohol robiť nejaké svoje rozvojové projekty. A že teda im ako keby že dávame kompetenciu, aby o tomto mohli rozhodovať. Ale to je troška v kontraindikácii s tým, čo teraz nejak naznačujete.
Tak ja sa len chcem opýtať, pán minister, s úctou, že akým spôsobom tie diskusie skončili. Či boli akceptované pripomienky napríklad aj Žilinskej univerzity a ďalších odborných organizácií, ktoré sa k tomuto vyjadrovali, a či naozaj sa nemusia obávať tieto malé letiská zániku, likvidácie alebo nejakých nevyhovujúcich podmienok.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2019 o 10:22 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video