46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.6.2019 o 14:03 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:03

Stanislav Kmec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Sa ospravedlňujem, bol som vylosovať hodinu otázok.
Informácia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 1559).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1652 z 26. júna 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 1559 ), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne ihneď. Výbor súhlasil s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu zákona a odporučil Národnej rade s predloženým návrhom zákona vysloviť súhlas s tým, že Národná rada prerokuje návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 1559), v skrátenom legislatívnom konaní a prvé a druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 46. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Dovoľte, aby som vám predniesol návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 1559). Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 46. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.6.2019 o 14:03 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:08

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Jasné. Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo a dovolím si teda vyjadriť stanovisko nášho poslaneckého klubu k predloženému návrhu na skrátené legislatívne konanie. K samotnému zákonu budem vystupovať v predmetnom bode neskôr.
Na úvod si dovolím jednu jednoduchú citáciu, ak dovolíte, a to konkrétne z § 89. Neruším? (Zaznievanie gongu.) A to konkrétne z § 89 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý hovorí nasledovné: Skrátené... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Šuca, poprosím o kľud v sále. Ďakujem.

Klus, Martin, poslanec NR SR
Skrátené legislatívne konanie, po prvé, sa môže konať za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona. Druhá možnosť, o skrátenom legislatívnom konaní môže Národná rada rozhodnúť aj vtedy, ak si rozhodnutie Rady bezpečnosti Organizácie Spojených národov o akciách na zabezpečenie medzinárodného mieru a bezpečnosti vydané podľa čl. 41 Charty OSN vyžaduje neodkladné prijatie zákona.
Myslím, sa zhodneme na tom, že dvojka v tomto prípade rozhodne neplatí, a pokiaľ ide o jednotku, vy ste, pani ministerka, spomínali, že tu môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd a že by mohlo dôjsť k spochybneniu legality a legitimity volieb, ktoré máme pred sebou vo februári alebo marci 2020. Čiže už o osem mesiacov. Mne to ale príde tak, že takýmto spôsobom vlastne spochybňujeme aj všetky voľby, ktoré sa udiali podľa platnej právnej normy od roku 2014, a každé jedny z nich môžu byť napadnuteľné z hľadiska legality a legitimity a teda aj ohrozenia základných ľudských práv a slobôd. Inak povedané, a na to by som rád dostal odpoveď od vás, pani ministerka, keďže vás vláda Slovenskej republiky poverila, aby ste nám prišli prezentovať tento návrh na skrátené legislatívne konanie, kde ste boli doposiaľ, keď to musíme riešiť takto, šité horúcou ihlou. Nehovoriac o tom, že máme za to, že riešime zákon, ktorý obmedzuje slobodnú súťaž politických strán, a teda v istom slova zmysle aj právo voliť a byť volený a teda máme za to, že bude pravdepodobne tento zákon skúmať aj Ústavný súd, či nedošlo k porušeniu Ústavy Slovenskej republiky.
Takže z tohto uhla pohľadu sa my za žiadnych okolností nemôžme stotožniť so skráteným legislatívnym konaním a predpokladám, že viacej detailov k tomu povie ešte kolega poslanec Ondrej Dostál.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.6.2019 o 14:08 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:11

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka vlády, kolegyne, kolegovia, máme pred sebou návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu novely volebného zákona, návrhu novely, s ktorou prichádza skupina poslancov Dankovej SNS. A aby som teda použil jazyk, ktorému pán Danko dobre rozumie, tak poviem, že jeho návrh, návrh jeho poslancov aj návrh na skrátené legislatívne konanie je nehorázna drzosť. Je to niečo, čím sa vládna koalícia, a teraz poviem, to, čo povedal Miroslav Beblavý na ústavnoprávnom výbore, dostáva na úroveň vlády Vladimíra Mečiara. Vlády, ktorá tiež zmenila volebné pravidlá krátko pred voľbami, ale nerobila to skráteným legislatívnym konaním. Tiež si účelovo prispôsobila volebné pravidlá, tak ako to teraz idete urobiť vy, a nemáte ani toľko odvahy, aby ten návrh prešiel normálnym legislatívnym procesom, kde by sa mohli k nemu všetci vyjadriť. A keď to už má byť poslanecký návrh, tak aspoň aby sa neskracovalo legislatívne konanie.
Kolega Martin Klus tu citoval zo zákona o rokovacom poriadku, ktorý v § 89 ods. 1 hovorí o tom, že za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona. Martin Klus povedal, že nie je naplnená ani jedna z týchto podmienok. No ja by som to formuloval inak. Základné ľudské práva na Slovensku sú dnes ohrozené, ale nie sú ohrozené súčasným znením zákona o volebnej kampani, sú ohrozené vaším návrhom na zmenu pravidiel volebnej kampane krátko pred voľbami, na zmenu pravidiel volebnej kampane skráteným legislatívnym konaním, ku ktorému nemá možnosť sa vyjadriť verejnosť a ku ktorému majú veľmi obmedzenú možnosť vyjadriť sa poslanci Národnej rady. Teraz si tu odmávate skrátené legislatívne konanie, vzápätí prebehne prvé čítanie, večer po schôdzi alebo ráno pred schôdzou výbory a zajtra o jedenástej to máte pod strechou.
Pravidlá volebnej kampane sa v slušnej demokratickej spoločnosti nemenia tak krátko pred voľbami. Pravidlá volebnej kampane a volebnej súťaže sa v slušnej a demokratickej krajine menia na základe konsenzu všetkých relevantných demokratických politických síl. Pravidlá volebnej súťaže a volebnej kampane sa v demokratickej a slušnej spoločnosti nemenia narýchlo skráteným legislatívnym konaním. Pravidlá volebnej súťaže a volebnej kampane sa v slušnej demokratickej spoločnosti nemenia účelovo, tak ako to robil Vladimír Mečiar v deväťdesiatych rokoch a tak ako sa to dnes a zajtra chystá urobiť vládna koalícia SMER-u – sociálnej demokracie, Slovenskej národnej strany a MOST-u – HÍD. Demokratická politická strana MOST – HÍD bude hlasovať za skrátené legislatívne konanie o účelovej zmene volebných pravidiel?
A myslel som, že tento návrh, návrh na skrátené legislatívne konanie nám tu prednesie pán minister spravodlivosti Gábor Gál, pretože volebná legislatíva patrí do rezortu, teda patrí do rezortu ministra vnútra, ale, ale keď sa bavíme o volebných pravidlách, tak by k tomu mal čo povedať minister spravodlivosti, o pravidlách legislatívneho postupu. Ale nie. Alebo pani ministerka vnútra Saková, rezort vnútra má kompetenciu – volebné pravidlá. No a, máme tu ministerku pôdohospodárstva, jediný dôvod je, že pani podpredsedníčka vlády je čerstvo aj podpredsedníčkou Slovenskej národnej strany, tak je teda primerané, aby návrh, ktorý skrsol v hlave predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka, tu pred nami obhajovala ona.
Chcem sa spýtať, kedy vznikla táto potreba na také skrátené legislatívne konanie? Už tu máme v krátkom čase druhýkrát návrh, návrh vlády, lebo iba vláda môže navrhnúť skrátené legislatívne konanie, návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o poslaneckom návrhu zákona. Nie, nie je to bežná prax, ja si nepamätám za celé volebné obdobie, že by sme, že by sme takto postupovali, až pri zákaze hrania maďarskej hymny a teraz, lebo Andrej Danko si zmyslel, že treba zmeniť pravidlá vedenia volebnej kampane. Keby ste s tým prišli pred mesiacom na predchádzajúcej schôdzi, už to by bolo neskoro, už to by vyvolalo podozrenie, že na tak, tak na poslednú chvíľu sa pravidlá meniť nemajú. Ale vy s tým prichádzate teraz, keď zajtra možno skončí schôdza, aby ste mohli ísť na prázdniny?
No zaujímalo by ma, že kedy tá potreba vznikla, lebo je to poslanecký návrh zákona. Ale keď sa, keď sa pozrieme do vlastností dokumentu, a myslím teraz paragrafové znenie aj dôvodovú správu k návrhu zákona, ktorý predkladajú poslanci Slovenskej národnej strany, tak ako autor je tam uvedená pani Eva Chmelová. Pani Eva Chmelová môže byť všelikto, teoreticky možno máte medzi svojimi asistentkami pani Evu Chmelovú, ale pani Eva Chmelová je okrem iného riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na sekcii verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dva dokumenty, ktoré sú tu predložené ako poslanecký návrh, s ktorým prichádzajú poslanci Slovenskej národnej strany, majú vo vlastnostiach dokumentu uvedené ako autora riaditeľku odboru volieb a referenda a politických strán na ministerstve vnútra. Čiže ministerstvo vnútra pracuje na realizácii politických účelových zámerov Slovenskej národnej strany? Alebo je to iniciatíva ministerstva vnútra, ktorá len chce obísť riadny legislatívny proces, ako sme toho svedkami nie až tak zriedkavo.
A ďalšia vec, ktorá je zaujímavá, že kedy tie dokumenty boli vytvorené. Boli vytvorené dnes, dnes 9.28. Čiže dnes 9.28 bol vytvorený nejaký dokument, ktorý o jedenástej, alebo na hlasovaní, ktoré začalo o jedenástej, zaradila Národná rada do programu ako návrh na skrátené legislatívne konanie. A zajtra to má byť schválené.
Takto si vy predstavujete riadny legislatívny proces? Takto, takto chcete napraviť podľa vás hroziace ohrozenie základných ľudských práv? Tým, že porušujete zákon o rokovacom poriadku, tým, že prichádzate s účelovými návrhmi na poslednú chvíľu tak, že sa s nimi poriadne nestihnú oboznámiť poslanci?
Keby sme chceli teraz dávať k tomu nejaké pozmeňujúce návrhy, napríklad na zasadnutí výboru, tak my budeme mať ústavnoprávny výbor o devätnástej. Do devätnástej rokuje Národná rada, čiže poslanci by sa mali venovať rokovaniu Národnej rady a o devätnástej bude výbor. Čiže keď chce poslanec prehovoriť do obsahu zákona, tak sa musí rozhodnúť. Buď nebude prítomný na rokovaní Národnej rady a bude si pripravovať pozmeňujúci návrh, študovať ten materiál, alebo sa bude venovať svojim poslaneckým povinnostiam a bude prítomný v rokovacej sále, počúvať, čo sa tu hovorí, vyjadrovať sa k tomu, ale potom si nestihne pripraviť žiadny pozmeňujúci návrh.
Takýmto spôsobom nemenil volebný zákon ani Vladimír Mečiar. A je to, je to priam symbolické, že práve dnes ste prišli s tým návrhom. Práve dnes Ústavný súd odmietol sťažnosť KDH, ktorá sa týkala volieb do Európskeho parlamentu a takzvaného brexitového mandátu, teda otázky, ktorý zo štrnástich zvolených slovenských europoslancov bude musieť čakať na brexit.
Ten problém je dôsledkom skráteného legislatívneho konania, pretože v skrátenom legislatívnom konaní na návrh ministerstva vnútra tento parlament, áno, aj hlasmi opozície, schválil mechanizmus výpočtu, ktorej strane sa má de facto až do brexitu odňať mandát, ktorý získala voľbami, lebo sme zvolili štrnásť poslancov, ale jeden z tých poslancov si ten mandát bude môcť uplatniť, až keď Spojené kráľovstvo odíde z Európskej únie. Tiež to bolo skrátené legislatívne konanie, blížili sa eurovoľby, tak sme všetci uznali, že, dobre, bude ten, bude ten zákon v skrátenom legislatívnom konaní. Toto je konečne ten príklad, keď sa nezneužíva skrátené legislatívne konanie, ale sú na to dôvody dané zákonom o rokovacom poriadku. A neostávalo nám nič iné, iba veriť ministerstvu vnútra, že ten spôsob výpočtu, ktorý navrhlo, spôsob najmenšieho zvyšku, je dobrý, je v poriadku, je spravodlivý.
Keby ten zákon nebol prerokovávaný v skrátenom legislatívnom konaní, tak takmer určite by v priebehu toho mesiaca, ktorý uplynie medzi prvým a druhým čítaním, si bol niekto všimol, že ten výpočet je zlý, že ten výpočet môže viesť presne k tomu, k čomu nakoniec viedol. Teda k tomu, že až do brexitu bude mať strana, ktorá získala menší počet mandátov, menší počet hlasov, väčší počet mandátov ako strana, ktorá získala viac hlasov. A je teraz úplne jedno, že vďaka tomu zlému
volebnému zákonu, vďaka tej zlej narýchlo urobenej a odfláknutej zmene volebného zákona bude tou zvýhodnenou stranou SaS a tou znevýhodnenou stranou KDH. To nikto, to nebol účel, že niekto mohol vedieť, koľko ktorá strana dostane hlasov a koľko bude hlasov odovzdaných celkovo, ale bol to zbabraný návrh, ktorý sa dal opraviť v normálnom legislatívnom procese, ale v tomto parlamente sa systematicky ignorujú pravidlá normálneho legislatívneho procesu, obchádzajú sa pravidlá cez rôzne výnimky, zneužíva sa skrátené legislatívne konanie. A áno, potom to dopadne tak, že schválime zlý a nespravodlivý volebný zákon, ktorý spôsobí, že strana s viac hlasmi bude mať v Európskom parlamente prinajmenšom niekoľko mesiacov menej poslancov.
A je teda nehorázna drzosť, že v deň, keď Ústavný súd potvrdil výsledok volieb podľa toho zlého volebného zákona, ktorý bol schválený skráteným legislatívnym konaním, si vláda dovolí prísť s návrhom na ďalšie skrátené legislatívne konanie, na ďalšie skrátené legislatívne konanie, ktoré sa týka volebných pravidiel, ale tentoraz, na rozdiel od toho predchádzajúceho prípadu, je za tým zlá vôľa. Vtedy to bol omyl. Zle to spočítali. Navrhli zlý mechanizmus. Mohli sme to opraviť, ale určite za tým nebol zlý úmysel niekoho zvýhodniť alebo znevýhodniť. Lebo to nikto nemohol vedieť, ako presne voľby dopadnú, kto presne koľko hlasov získa. A bol dôvod sa ponáhľať, lebo eurovoľby boli za rohom, eurovoľby sa blížili.
Ale teraz? Teraz nie je splnená ani jedna z týchto podmienok. Nie je dôvod sa ponáhľať, nie z dôvodu, že by parlamentné voľby neboli za rohom, ale z dôvodu, že parlamentné voľby sú tak blízko, že tak krátko pred voľbami by sa pravidlá volebnej súťaže vrátane pravidiel volebnej kampane už meniť nemali. A po druhé, za týmto návrhom zlý úmysel je. Nie je to snaha riešiť nejaký vecný problém. Je to snaha zasiahnuť do pravidiel volebnej kampane, snaha znevýhodniť nové politické strany, ktoré vznikajú a ktoré nemajú nárok na štátny príspevok. Je to snaha obmedziť slobodu prejavu a slobodu šírenia informácií inými subjektmi, ako sú politické strany. A je to predovšetkým nehorázna drzosť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.6.2019 o 14:11 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:28

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V tóne rečníka je cítiť prekvapenie aj isté rozhorčenie. Naozaj takto nás pred hotovú vec staval v blahej pamäti Vladimír Mečiar, ktorý tesne pred voľbami prijal zákon, ktorý menil pravidlá, pravidlá kandidovania politických strán. Tentoraz ide o pravidlá financovania politických kampaní. Skutočne sme na posledných dňoch schôdze, a ak chceli predkladatelia vyvolať podozrenie, že chcú zasiahnuť do férovej súťaže, horšie nemohli postupovať. Predložili zákon v extrémne krátkej dobre bez toho, že by sa s ním mohla oboznámiť verejnosť, mienkotvorci, odborná verejnosť a samozrejme politická scéna. A idú, zdá sa, že v dohode v koalícii, meniť pravidlá... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.6.2019 o 14:28 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:30

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem, je to v poriadku. Čiže aj teraz sa ocitáme v takom déja vu. Párkrát sa nám to stalo. Chcem upozorniť a pokúsim sa dostať aj do rozpravy, že naozaj sa to môže vypomstiť, naozaj vám nikto neuverí na svete, že takto pred letom de facto polroka pred voľbami chcete pomôcť férovosti politickej súťaže. Nikto na svete by neuveril, keď to robíte potajomky, keď to robíte za chrbtom verejnosti a keď to robíte bez diskusie s odborníkmi a s politickou scénou.
Čudujem sa pani ministerke, že sa prepožičala práve ona tu vlastne suplovať ministerku vnútra, prípadne ministra spravodlivosti, pretože toto je naozaj, tieto parohy si nasadzovať nemusela. Zákon, zákon určite... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie

26.6.2019 o 14:30 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:31

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len rád reagoval, Ondrej, na tie slová, ktoré si hovoril v súvislosti s tým, že nám prišla pani podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva predložiť tento návrh zákona. A ja verím, že sa dočkáme aj odpovede, že kde je konkrétne minister spravodlivosti a pani ministerka vnútra, ktorí toto majú v gescii. Pretože aj toto svedčí o úcte, akú prejavuje vláda Slovenskej republiky voči Národnej rady Slovenskej republiky. A pripomínam, že stále ešte, pokiaľ viem, podľa Ústavy Slovenskej republiky fungujeme v systéme parlamentnej demokracie. Takže prosím zástupkyňu vlády Slovenskej republiky pani podpredsedníčku, aby na tvoju otázku podľa možnosti reagovala.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.6.2019 o 14:31 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:32

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie. No ja, ako som povedal vo svojom vystúpení, ja sa vôbec nečudujem, že sa na to prepožičala pani podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva, hoci rezortne to patrí ministerke vnútra, nejaká súvislosť sa tam dá nájsť s ministerstvom spravodlivosti. S pôdohospodárstvom, no to by ma zaujímalo, akú súvislosť by ste našli. Mňa narýchlo takto napadajú iba veci, ktoré si netrúfam povedať do mikrofónu, lebo predsa len by sme si mali zachovať nejakú úroveň vyjadrovania. Ale nemá to nič spoločné s pôdohospodárstvom.
A aj by ma teda zaujímalo, to neviem, či pani ministerka pôdohospodárstva bude vedieť odpovedať, lebo nie je to z jej rezortu, že či je to teda poslanecký návrh, keď vo vlastnostiach dokumentu je uvedená ako autorka šéfka príslušného odboru ministerstva vnútra, alebo, alebo je to vládny návrh. Teda či vláda obchádza normálny legislatívny proces, ako sme toho svedkami bežne, alebo, alebo vláda sa nechala prepožičať alebo ministerstvo sa nechalo prepožičať na realizáciu čisto politického zámeru Slovenskej národnej strany.
A to, na čo som teda veľmi zvedavý, je, ako sa zachovajú koaliční partneri SNS, lebo je to návrh SNS, a teda najmä MOST – HÍD, že či MOST-u – HÍD tak krátko pred voľbami bude stáť za to urobiť si ďalšie škvrnu na svojom štíte.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.6.2019 o 14:32 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:34

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. No viete, mne to tuná pripadá ako búrka v šerbli. Preto, lebo teraz sa tunak ideme, pri všetkej úcte, pán kolega, k vám, my zastávame úplne iný názor, ale nebudem vás kvôli tomu napádať, hejtovať, ani urážať, len vyslovím ten náš. Mne to pripadá ako búrka v šerbli.
O čo nám tuná ide? Ide nám tuná o to, aby, že demokracia môže byť demokraciou len vtedy, keď minieme 10 miliónov, 20 miliónov, 100 miliónov euro, keď minieme koľkokoľvek miliónov euro? Tuná ľudia nemajú čo jesť. Matky nemajú čo dať deťom do úst, nemajú ich za čo obliecť a my si tu chceme robiť kampane za 5, 10, 15, 20, 30 miliónov euro. A keď to teraz obmedzíme na 3,5, tak sa, tak nám ide vyletieť dekel preto, lebo náhodou nemôže nejaký oligarcha zaplatiť tučnú kampaň. A my sa tu ideme rozčuľovať, že tu nám niekto ide obmedziť naše volebné právo pred voľbami. Ale ja tu voľby ešte nevidím. My nevieme, či budú voľby v októbri, my nevieme, či budú v decembri, my nevieme, či budú v jasnom termíne, a keď, tak je to až rok 2020. Ešte stále sa píše rok 2019.
Ja toto nepovažujem, veď tuná táto vládna koalícia urobila kopec blbých zákonov, obmedzila nás kde-kade, ale toto ja necítim ako obmedzenie. Máme na to 3,5 milióna. Ja vôbec nemienim minúť 3,5 milióna. Ja radšej dám niečo chorým, chudobným deťom, ako by som mal vylepiť ďalších 100-tisíc bilbordov. A vy sa tuná bijete za nejakých oligarchov, ktorí to môžu porozhadzovať. Však vidíte, čo robia! Nemajú zaplatené dane, ale nemajú problém doniesť a požičať politickej strane peniaze. To vám neprekáža. To vám, ani ste nemukol, pán kolega, keď tuná niektorí poslanci nemali problém nemať zaplatené štátu dane, ale požičiavali jedna radosť strane, dávali vklady. To vám nevadilo. Mne toto napríklad vadí. Toto mi napríklad veľmi vadí.
A teraz pozrime sa na tých oligarchov. Máme tuná oligarchov dobrých a zlých. A ktorí sú tí zlí oligarchovia? To sú tí, ktorí sú nalepení na štát, proste berú tie financie, sú proste, veľmi toho nenavymýšľajú, len cucajú, drankajú ten štát a sprostým spôsobom nás všetkých okrádajú. A potom tu máme tých dobrých oligarchov, ktorí vlastnou myšlienkou, svojou pílou, v poriadku, ja to beriem, je to veľmi fajn, keď niekto z garáže vypracuje firmu, ktorá naozaj robí obrovské obraty, zisky, a to je úžasné. A to som rád, že keď proste takýmto spôsobom človek sa vypracuje. No a taký typický príklad takého dobrého môže byť napríklad Bill Gates alebo majiteľ Facebooku, proste z garáže vytvorili z ničoho nič. A zrazu, to sú tí dobrí, ktorí podporujú rôzne nadácie a kadečo, otvorené spoločnosti a neviem čo, a zrazu zistíme, že títo dobrí oligarchovia prestávajú platiť dane. Utekajú s tými daňami. Sú vyšetrovaní parlamentnými výbormi, sú vyšetrovaní senátmi a utekajú a neplatia dane. Napríklad aj na Slovensku. Vyberú to všetko a zmiznú s tým niekde preč. A musíme to riešiť preto, lebo týmto spôsobom to riešia. Potom neomaleným spôsobom potláčajú svoju konkurenciu, až gangsterským spôsobom.
A teraz sa pýtam, ešte stále sú dobrí oligarchovia? Alebo už sú, už sú teraz, dnes tí zlí? Z nich.
No a teraz si zoberte, z môjho pohľadu neexistuje dobrý a zlý oligarcha. Z môjho pohľadu existuje len oligarcha, ktorý má svoje záujmy. A keď si tak radi pomáhame tou Amerikou, tak jeden z najväčších investorov na svete Warren Buffett povedal: "Priatelia, žiadna večera nie je zadarmo." Takže ani ten dobrý oligarcha, ktorý do vás narve milióny eur, to nerobí len preto, že je tým dobrým oligarchom, ale má svoje záujmy.
A teraz sme pri koreni veci. Teraz si predstavte, že budeme tu mať v štáte o dva, o tri roky zákazku za 1, 2, 3, 5 mld. euro. A ja keby som bol ten dobrý oligarcha, nadnárodná korporácia, spoločnosť, tak si poviem, že chcem to vyhrať, tak čo urobím. Tak nafedrujem, vyberiem si nejakú politickú stranu, nafedrujem im jeden rok 10 miliónov, druhý rok 20. Nemá problém, taká firma nemá problém toto urobiť. A my týmto zákonom toto obmedzíme, aby sa nestalo, že si niekto takýmto spôsobom toto kúpi. Ja nebudem tuná bojovať proti tomuto návrhu zákona len preto, lebo to predložila vládna koalícia. Ja budem bojovať proti nim vtedy, keď predloží niečo, čo naozaj ide proti ľuďom, čo ide proti štátu. Ale v tomto prípade si myslím, že obmedzujeme, obmedzujeme možnosti okrivenia, okrivenia politickej súťaže.
Skutočne, pri všetkej úcte, my sa chystáme dať niekde medzi 500 až 500-tisíc až možno jedným miliónom euro do kampane. Predpokladám, že ostatné politické strany, tiež bude okolo jedného milióna. Možno tá najsilnejšia strana SMER, ktorá dostala od štátu, neviem, 17 miliónov, možno dá dva milióny. Ale určite nikto sa tu nechystá dať 10, 20, 30 miliónov. Dneska ako to máme nastavené môže niekto cez tie strany tam nasypať koľko len bude chcieť.
Ja neviem, pán kolega, ale moji kolegovia, či nám nestačí 3,5 milióna na kampaň? Aj novým politickým subjektom, ktoré nie sú v strane, ktoré, teda, nie sú v parlamente, ja si myslím, že 3,5 milióna je nehorázna suma, ktoré je nemorálne minúť, nemorálne. Tak prečo sa tunak ideme postaviť na hlavu a úplne sa z toho zblázniť, že čo totok tunak sa ide diať, lebo nebudeme môcť dať 20 miliónov. Čo sme sa zbláznili?! Toto, toto napadáme kvôli tomu?!
Však to je, no jeden rozumný návrh, ktorý proste obmedzí krivú súťaž. Tuná každá politická strana môže minúť tri milióny. Prosím, tak miňme tri milióny, ale cez tie všelijaké tretie strany, štvrté strany. Zrazu ten dá 100-tisíc, ten dá 300-tisíc, ten dá milión a zrazu zistíme, že vy ste ako strana síce dodržali tri milióny, ale potom tunak vedľa ste si to ešte našupali ďalšie dva, tri milióny. A to je korektné, si myslíte? To je korektné? To je ten boj proti tej, tej, to je boj za demokraciu?! To neni korektné, vážení. A je to nemorálne. Keď tunak deti nemajú čo jesť, je nemorálne míňať takéto obrovské sumy peňazí. Pre mňa, za mňa, keby bolo 500 tisíc, som za. Hlasujem okamžite za. Čo to je za morálku, sa bojovať a biť do pŕs, že pre boha živého, musíme tunák mať otvorené, musíme tuná míňať stámilióny. A kde sú tie decká? Ja neviem, či toto má nejaký zmysel vyhadzovať státisíce, milióny za bilbordy, miesto toho, aby sme sa hanbili a aby sme robili normálne korektnú kampaň za pár korún tak, ako sa patrí a radšej venovali tie peniaze deťom. Nie, my sa tuná ideme postaviť na hlavu a biť a búšiť zato, že proste musí to byť otvorené, musí to byť liberálne. Jasné. Musí tu byť možnosť, aby nejaký dobrý oligarcha došiel a nasypal tie ťažké milióny a skrivil celý trh. Ja neviem, či vám to nestačilo doteraz, keď ste dostali trikrát ukážku, ako to vyzerá. Či vám toto nestačilo, či to potrebujete ešte, dostať akože od podlahy na šupu po krížoch?
To znamená, že tri milióny je za mňa veľmi veľa. Milión by úplne stačilo, úplne by stačilo, aj 500-tisíc. My sme sa dostali do parlamentu za 350-tisíc euro, pre boha živého. A kľudne sme urobili konkurenciu SMER-u, ktorý má podstatne viacej finančných prostriedkov, ale bolo nás cítiť. A ja nebudem teraz tunák sa biť za to, že musí to byť otvorené. Milión úplne stačí. A my teraz tunak budeme toto napádať?
Práveže je to veľmi rozumný návrh zákona, ktorý určite podporíme, preto lebo obmedzí špekulantov, obmedzí tých dobrých investorov, tých oligarchov, tých dobrých, tých dobrých. A obmedzí to, aby sa mohol skriviť trh, aby sa mohla skriviť táto súťaž medzi politickými stranami, ktorí majú alebo aspoň sú, aspoň toľko rozumní, že nie sú ochotní dať dva, tri, päť miliónov euro do kampane preto, lebo je to nemorálne, priatelia. Je to nemorálne, je to sprosté a je to urážajúce tých obyčajných bežných ľudí, ktorí si nevedia kúpiť ani lieky, lebo ani to sme im neboli schopní tuná v tomto parlamente odsúhlasiť, aby tí chorí ľudia, tie matky s tými malými deťmi a dôchodcovia, aby si mohli ísť do tej lekárne zadarmo zobrať ten liek. Ani to nemôžu. A my tu budeme sa bojovať a hádzať o zem, aby sme napadli tento rozumný návrh zákona?! Akože pre mňa je to nepochopiteľné a ja za toto určite zahlasujem preto, lebo týmto odstavujeme tím špekulantov, tých dobrých investorov, tých dobrých oligarchov, ktorí majú len svoje záujmy. A je mi úplne jedno, či je to ESET alebo či je to PENTA alebo ktokoľvek. Je to raz oligarcha, ktorý má svoje záujmy a bude vplývať na tú politickú stranu.
Vy si myslíte, že nejaká večera je zadarmo? Žiadna večera neni zadarmo, žiadna finančná koruna, žiadne euro, ktoré dostanete od niekoho, je každé jedno investované s úmyslom, s úmyslom a so záujmom. A kým si to neuvedomíme, bude veľký problém. Tieto politické strany by mali prinášať hodnotové svoje riešenia, ktoré, o ktorých sú presvedčení. Ja nemusím súhlasiť s Kotlebom, nemusíte vy súhlasiť so mnou, ale, pre boha živého, buďme rôznorodí, buďme farební, ale nedovoľme, aby nejaké strany z vonku si nás kupovali týmto spôsobom. Tak to obmedzme a bude svätý pokoj. Tri milióny musí každému stačiť. Ja by som hlasoval za milión a veľmi ma mrzí a to vyčítam vládnej koalícii, že boli tak krátkozrakí a tak slepí, že to navrhli na tri milióny. Ja by som bol za milión.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.6.2019 o 14:34 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:43

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Kollár, možno ste si nevšimli, ale sme tu v bode návrh na skrátené legislatívne konanie. Nie sme tu v bode nejakom, zákona o oligarchoch. Samozrejme, že možno... (Zaznievanie gongu, reakcia z pléna.) Nevykrikujte tu na mňa, pán poslanec Kollár. Možno súhlasiť, áno, že sú tu oligarchovia, ktorí majú rôzne záujmy, niektorí gangsterským spôsobom potláčajú konkurenciu, niektorí možno až mafiánskym spôsobom. Ale to nie je predmetom tohto bodu. Predmetom tohto bodu je návrh na skrátené legislatívne konanie o poslaneckom návrhu zákona, o návrhu, ktorý ide proti politickej súťaži, ide proti slobode šírenia informácií. Avšak vy ste ukázali to, že, dobre, urobíte si kampaň, natočíte si nejaké videjká na facebook a stačí vám 350-tisíc a dostanete sa do parlamentu. Peniaze nie sú všetko. Boli tu strany, ktoré v minulosti dali oveľa viac peňazí na kampaň a nedostali sa do parlamentu. Peniaze nie sú všetko. Týmto sa ale narúša súťaž, lebo sú zvýhodnené strany, ktoré dnes sú v parlamente, sú vo vláde, majú prístup do médií. (Reakcia z pléna.) V možnosti vynakladania finančných prostriedkov. Samozrejme, že keď je nejaká nová strana, tak, tak potrebuje investovať viacej, aby sa, aby ju bolo vidno, ako to, lebo my tu dnes, niektorí z nás budú, budú v médiách, že čo sme tu povedali, ale strany, ktoré sú napríklad mimoparlamentné, tú možnosť nemajú.
A ak je to aj podľa vás dobrý návrh, tak myslíte si, že dobré návrhy sa majú prijímať takýmto spôsobom, že príde nám to tu dnes naobed a zajtra naobed to už bude schválené? To je podľa vás normálne?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.6.2019 o 14:43 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:45

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, ja som mal v zásade tú istú pripomienku, pokiaľ ide o to, že sme v bode o skrátenom legislatívnom konaní. Ale, keď už teda pán poslanec Kollár otvoril túto otázku, tak áno, existujú aj systémové a podľa nášho názoru spravodlivé riešenia a v tom ďalšom bode o nich budem hovoriť, ktoré my máme dlhodobo v programe a ktoré rozhodne nebudeme ponúkať v skrátenom legislatívnom konaní. A možno aj na vás potom tá istá otázka, ktorú som dával pani podpredsedníčke vlády, že kde boli doposiaľ? Prečo práve pre takýto vážny návrh zákona bolo potrebné takto znásilniť rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky a prísť so skráteným legislatívnym konaním? Čo vo svojej podstate obmedzuje aj vás samotných v hnutí SME RODINA. Pretože ak máte pocit, ak si myslíte, že tri milióny je veľa a mal to byť jeden milión, o ktorom ste sa vyjadrovali, tak máte možnosť predložiť pozmeňujúci návrh. Akurát, že naň máte podstatne menej času, ako keby to bolo v riadnom legislatívnom konaní a mohli by ste si ho pokojne pripraviť počas celého leta až na septembrovú schôdzu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.6.2019 o 14:45 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video