46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

26.6.2019 o 9:55 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:55

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko. Napriek tomu, čo som teraz počul, vás chcem požiadať o podporu tohto návrhu zákona. Najmä preto, lebo som bol pomerne v komunikácii aj s mnohými manažérmi, ktorí mi povedali takú svoju osobnú skúsenosť, že pre každého človeka, ktorý sa pohybuje v určitej profesnej oblasti, je dôležité prijímanie výziev. A ja si myslím, že riaditelia sú manažérmi v oblasti školstva a tieto výzvy potrebujú. A my ak chceme veci zlepšovať, musíme nechať tú ambíciu týchto ľudí ísť a ju dokonca aj motivovať rôznymi spôsobmi. Toto je jeden z nich. Takže ešte raz prosím o podporu. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.6.2019 o 9:55 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:57

Peter Štarchoň

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:59

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 9. septembra 2019.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.6.2019 o 9:59 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:00

Peter Štarchoň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Opäť ďakujem. Vážený pán predsedajúci, rovnako vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ak sa pozriete na návrh predkladaného zákona, tak vo svojej podstate sa jedná o jednu vetu. Jedna veta, ktorá ale vôbec neznamená, že by vznikla len tak. Za tou vetou sa skrýva celý rad práce. A o tom by mohol dosvedčiť aj tu prítomný pán poslanec Kresák, s ktorým pôvodne tento návrh bol vytváraný. Avšak to už bolo niekedy na jeseň v roku 2017. To znamená, že keď sa pozriete na ten časový posun, tak asi prídete na to, že naozaj to nebola jednorazová záležitosť a bolo to prediskutované jednak aj na úrovni zástupcov ministerky spravodlivosti v tom čase ešte, pani poslankyne Žitňanskej. Takisto to bolo prejednávané aj so zástupcami Slov-Lex-u a nehovoriac už aj o diskusiách, ktoré prebiehali, jednak v kuloároch na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj s vybranými zástupcami jednotlivých poslaneckých klubov, bez ohľadu na to, či sa jednalo o politické subjekty v rámci koaličného alebo opozičného tábora.
Prečo takýto úvod? Z veľmi jednoduchého dôvodu, a to, že za jednou vetou sa neskrýva len nejaký jednorazový úmysel alebo nejaká zmena, ktorá by bola iniciovaná skrytými úmyslami a podobne. Práve naopak. Tento návrh zákona by mal sprehľadniť celý proces, celý legislatívny proces ako taký s tým, že vo svojej podstate je orientovaný nielen na zefektívnenie práce poslancov, ale aj na to, aby široká verejnosť sa mohla oveľa ľahšie orientovať v predkladaných návrhoch zákonov, ktoré vo svojej podstate novelizujú existujúce zákony.
Takáto povinnosť nevznikla len tak. Nie je to niečo nové. Existuje to napríklad aj v legislatíve Českej republike, kde ja si dovolím odcitovať z jedného zákona, je to zákon o rokovacom poriadku Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, časť XII a je to jednanie alebo rokovanie o návrhov zákonov. Prekladám z češtiny, nechcem hovoriť po česky, lebo tam má to "r" s mäkčeňom. A tu sa explicitne píše: "Podávanie návrhov zákonov v prípade, ak sa jedná o návrh novely zákona, návrh sa predkladá so znením platného zákona alebo jeho časti, ktorá sa týka novelizácie, s vyznačením navrhovaných zmien a doplnení." Ono je to krásne explicitne povedané. My to máme trošku naformulované krajšie, to je konsolidované znenie zákonov, tak ako by to naozaj malo byť. A keď si pozriete napríklad stránky Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, tak uvidíte, ako také návrhy zákonov môžu vyzerať.
Tí, ktorí ste užívatelia, napríklad nemenovaného softwaru, a to je Word, tak veľmi dobre viete, že môžete zaznamenávať jednotlivé zmeny tak, ako ich v pôvodnom dokumente robíte. A to isté predpokladá aj tento návrh zákona, ktorý vychádza práve z toho predpokladu, že taktiež aj v prípade noviel existujúcich zákonov je oveľa jednoduchšie tieto zmeny viditeľne zvýrazniť tak, aby sme sa jednak ľahšie mohli dozvedieť, o čom to vlastne je. Teraz budem počúvať argumenty typu, ale veď tam máme dôvodovú správu. Áno, v dôvodovej správe sa uvedie to, čo vy uznáte za vhodné, aby v dôvodovej správe bolo uvedené. A to, čo by ste chceli, v úvodzovkách, nejakým spôsobom ukryť alebo dať medzi riadkami, explicitne uvádzať v dôvodovej správe nemusíte. Ak ale teda návrh novely zákona predkladáte v konsolidovanom znení, tak aj, v úvodzovkách, bežnému laikovi, aj keď nemám rád slovo priemerný alebo bežný, stačí jednoducho si otvoriť elektronický súbor, kde vidí zreteľne vyznačené tie časti, ktoré sú navrhované, aby boli nejakým spôsobom pozmenené.
A v mnohých prípadoch, a nebudem tu hovoriť negatívne skúsenosti, mali sme ich v poslednom čase niekoľko, keď boli predkladané návrhy zákonov, ktoré naozaj boli zo strany poslancov schválené bez toho, aby vôbec poslanci zistili explicitne, čo predkladané návrhy obsahovali. A mali sme tu dokonca aj menšiu roztržku medzi koaličnými partnermi. Ale podotýkam, je to apolitický návrh zákona. To znamená, že neexistuje, aby niekto v tomto prípade vyčítal, že sa tu hráme na nejakú politiku a že sa pozeráme vpravo alebo vľavo. Vôbec nie. Alebo koalícia, alebo opozícia. Nie. Pokiaľ by páni poslanci a panie poslankyne mali hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia, tak určite každý, pokiaľ by nebol riadený nejakou svojou príslušnosťou ku konkrétnemu politickému táboru, tak by za tento návrh zákona jednoducho zahlasoval, pretože je tam jeho zmysluplnosť viac než citeľná.
Ďalšia vec. Prečo tento návrh bol predložený? Je orientovaný, alebo ďalší dôvod, je orientovaný aj na jednu takú zvláštnu skutočnosť, a to je predvídateľnosť. Viete, v prípade vládnych návrhov zákonov, tak máme v podstate úplne iný proces, v rámci ktorého postupujeme. Keďže tu máme k dispozícii okrem iného aj plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky a rovnako tu máme aj oveľa dlhší proces pripomienkovania a samozrejme aj spracovania dopadových štúdií. V prípade predkladaných poslaneckých návrhov takéto niečo niežeby sa nedialo, ale máme tu oveľa iné jednak časové limity a nehovoriac o tom, akým spôsobom vstupujú na rokovania do tohto pléna. Predvídateľnosť je teda kľúčové slovo.
Ďalším kľúčovým slovom, okrem apolitického a predvídateľnosti, by som, za ďalšie kľúčové slovo by som označil slovíčko transparentnosť. Pretože naozaj jednotlivé návrhy budú transparentné, ľahko porozumiteľné a orientácia bude týmto spôsobom zaručená veľmi jednoduchým spôsobom. A do istej miery sa tu rieši aj problém tzv. informačnej asymetrie. Čo tá informačná asymetria znamená? Myslím, že nemusím vysvetľovať do detailných spôsobov, ale vo svojej podstate ide o to, že ak máme občana Slovenskej republiky, ktorý sa napríklad venuje konkrétnej problematike, môžem si zobrať napríklad zákon o vysokých školách alebo môžem si zobrať ako príklad nejakého malého živnostníka, a sú tu predkladané návrhy, ktoré sa budú týkať napríklad živnostenského zákona alebo zákona o vysokých školách, tak v tomto prípade je veľmi jednoduché pozrieť sa, čo ten predkladaný návrh zákon rieši bez toho, aby som musel pracne si zobrať starý, pôvodný existujúci zákon a konfrontovať ho priamo tým, že jednotlivé časti alebo pasáže textu budem do neho dopĺňať tak, aby som pochopil, pokiaľ mi nie je všetko zrejmé z dôvodovej správy. To znamená, že informačná asymetria v danom kontexte by sa mohla do istej miery nieže vyriešiť úplne, ale tá asymetria by nebola tak zásadná a tak citeľná. Myslím, že, pozerám, kto z poslancov tu je alebo nie je, ďalší dôvod, prečo daný návrh sa predkladá, teda daný návrh zákona, je, že aj podnikateľská verejnosť práve v poslednom čase dosť zodvihla hlas vzhľadom na to, že prešlo viacero návrhov, ktoré neboli vládne, ale práve išli z radov koaličných poslancov, vďaka ktorým sa dramaticky menilo podnikateľské prostredie v rámci Slovenskej republiky.
A opäť tento návrh zákona do istej miery aj tým podnikateľským subjektom by dokázal napomôcť ľahšej orientácii. A myslím, že sme tu akurát dvaja poslanci, ktorí sa v danom kontexte zúčastnili aj jednej konferencie, ktorú organizovala Americká obchodná komora v Slovenskej republike. A názov tej konferencie bol, myslím, že zreteľahodný, Dôvera vo vládu zákona. Áno, týmto návrhom zákona by sme možno mohli prinavrátiť do istej miery dôveru vo vládu zákona tak, aby aj širšia verejnosť oveľa ľahšie sa dokázala zorientovať v tom množstve predkladaných návrhov zo strany či už opozičných alebo koaličných poslancov.
A ako som spomínal, tento návrh nemá prakticky žiadne negatívne vplyvy. A výhrady, ktoré v kuloároch zazneli, sa týkali skôr toho, že vznikne tu nejaké bremeno povinností alebo práce alebo nadpráce, ktorú by sme museli riešiť. Nuž, ono to nie je celkom tak, pretože v elektronickej podobe, pokiaľ vytvárate takýto súbor, musíte ho vytvárať aj v prípade, ak vytvárate samotný návrh zákona. To znamená, že keď vytvárate návrh zákona, ktorý novelizuje existujúci zákon, tak musíte mať ten zákon k dispozícii a následne pristupovať k samotným návrhom, ktoré budete zapracovávať do vášho vlastného návrhu zákona. Teraz to vzniklo tak trošku zacyklene, ale podstata je veľmi jednoduchá. Nie je to nadpráca. Nie je tu niečo, čo by nikto, ani z vás, ani vašich asistentov, asistentiek alebo niekoho, kto vám pomáha v rámci procesu legislatívnej tvorby, nedokázal spracovať.
A poviem to tak trošku aj, aj sarkasticky. Keď to Česi dokážu, tak Slováci nie? Prečo? Nebudem sa vyhýbať tej téme, ktorá tiež v kuloároch zaznela. Vládne návrhy by mali byť predkladané tiež v konsolidovanom znení. Áno, ale toto tento návrh zákona nerieši. Tento návrh, ako som povedal, je apolitický, je transparentný, rieši informačnú asymetriu, snaží sa o predvídateľnosť v rámci procesu legislatívnej tvorby. Zároveň sa snaží uľahčiť život nielen poslancom, ale aj širšej slovenskej verejnosti.
Čo tu ešte ale z mojej strany spomenuté nebolo, tak tento návrh bude musieť v prípade, ak ho panie poslankyne a páni poslanci posunú do druhého čítania, riešiť aj, aj uznesením samotné pravidlá, teda legislatívne pravidlá tvorby zákonov tak, aby z hľadiska reálnej praxe bol uplatniteľný.
Možno ešte jedna poznámka záverom, ale tu by som si nechcel veľmi rýpať, pretože, v úvodzovkách, máme tu... (Zaznievanie gongu, prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, v rokovacej sále sa nefotí. Vy, ktorí stále sa odvolávate na rokovací poriadok, toto by ste mali vedieť.
Nech sa páči, pardon, že som vás prerušil.

Štarchoň, Peter, poslanec NR SR
Áno, priznám sa, že to fotografovanie som si nevšimol. Ale môžeme sa naštelovať. Aha, to ste boli vy, aha, chápem. No nič, no, tak na budúce si dám nejaké, škoda, no, mal by som si dať možno nejaké krajšie šaty, no.
Ale späť, Slov-Lex, Slov-Lex je tá téma. Mnohí argumentujete tým, že Slov-Lex nie je užívateľsky priateľský, nie je komfortný, je tam ťažká orientácia a podobne. Tento návrh zákona neovplyvňuje pôsobenie a činnosť Slov-Lex-u. Možno bude iba stimulom na to, aby sa na jednom ministerstve alebo priamo vládni úradníci zamysleli, či v tomto smere nebudú potrebné nejaké malé zmeny v rámci informatizácie spoločnosti tak, aby aj Slov-Lex bol naozaj užívateľsky priateľský.
To je naozaj z mojej strany asi všetko. Pokiaľ niekto z vás bude mať akékoľvek otázky, komentáre, pripomienky, sú vítané. Taktiež ja na vás apelujem, povzneste sa nad to, do akého tábora patríte. Rozmýšľajte zdravým sedliackym rozumom a rozmýšľajte tak, ako keby ste boli vaša stará mama alebo otec, ktorý potrebuje zistiť, či sa náhodou v legislatíve niečo nechystá. Rozmýšľajte tak, ako stransparentniť to more návrhov, ktoré je tu predkladané, aby keď sa nám zmení program alebo keď sa bude hlasovať o desiatkach návrhov zákonov, tak aby stačilo si otvoriť jeden elektronický súbor a vy viete presne, o čo sa jedná.
Z mojej strany naozaj všetko. Vďaka a som zvedavý na výsledky hlasovania.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.6.2019 o 10:00 hod.

prof. Mgr. PhD.

Peter Štarchoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:13

Peter Kresák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Bolo tých faktických viac, ale zrazu sa stratili. (Smiech.) Nevadí. Ja pokladám za potrebné sa minimálne v krátkej reakcii venovať tomuto návrhu, pretože ako už kolega Štarchoň spomínal, ja som pred nejakým časom snažil sa predložiť podobný návrh. Chcem povedať len toľko, že samozrejme pán kolega už v svojom vystúpení tie výhody tohto návrhu zmieňoval, ale možno jednu treba aj osobitne zvýrazniť, a to je tá, že vlastne tento návrh, pokiaľ bude prijatý, tak on vlastne veľmi uľahčí prácu poslancom. Všetci, ktorí pracujeme v legislatíve a ktorí píšeme návrhy zákonov a ktorí čítame návrhy zákonov, ktoré predkladáte ako kolegovia a kolegyne, tak vieme, že mať konsolidované znenie je fantastická výhoda. Človek, keď pozrie do textu a vidí tú zmenu a vidí aj to, čo sa mení, čo je veľmi dôležité, pretože ten text, ktorý sa nahrádza, ten sa v konsolidovanom znení obyčajne prečiarkne, ale ostáva tam, a porovnáva sa s tým novým textom, ktorý sa navrhuje, často veľmi ľahko dokáže dokonca odhaliť aj chyby toho predloženého návrhu. Tá chyba sa oveľa ľahšie vidí, keď je to to takto urobené v tom konsolidovanom znení, ako keď si iba prečítate, že v § 12 v treťom odseku písm. b) sa slová "a, b, c" nahrádzajú slovami, čo ja viem, "c, d, f". Čiže to konsolidované znenie má strašne veľa výhod pre nás ako poslancov. Samozrejme, má veľa výhod aj pre, pre verejnosť, pokiaľ tá verejnosť má záujem si, si pozerať tie predkladané návrhy.
Čiže ten návrh je ozaj veľmi, veľmi pozitívny z tohto pohľadu a prispieva k transparentnosti, ale hlavne ku kvalite legislatívy.
Možno iba jedna veľmi krátka poznámka. Bolo tu už spomínané, že vlastne v legislatívnych pravidlách vlády už sú jednotlivé rezorty zaviazané, aby predkladali do legislatívneho procesu konsolidované znenie. Žiaľ, nerobí sa to.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.6.2019 o 10:13 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:16

Peter Štarchoň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Rozmýšľam, že či to doplním, prečo sa to nerobí. Asi by sme sa mali spýtať priamo na ministerstve alebo priamo pána ministra, prečo na Legislatívnej rade vlády nerieši tento problém? A možno je to celkom dobrý návrh na interpeláciu. A každopádne ďakujem za túto pripomienku a dovolil som si teda plynulo nadviazať na to, čo sa tu vlastne prerokováva. A naozaj podporte ten návrh. Je fakt dobrý. Žiadna práca sa nesťaží. Práve naopak, pán poslanec Kresák taktiež vám vysvetlil tie dôvody, pre ktoré je dôležité za tento návrh hlasovať. V druhom čítaní, ak sa dostane, vieme urobiť možno nejaké korekcie, zmeny tak, aby to bolo pre všetky zainteresované strany prínosné a podnetné. Vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.6.2019 o 10:16 hod.

prof. Mgr. PhD.

Peter Štarchoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:17

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, pardon, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám spolu s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky Petrou Krištúfkovou a Ľudovítom Gogom návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
Naším cieľom je ochrániť maloleté osoby pred používaním alkoholických a iných návykových látok, a to sprísnením podmienok pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré predávajú alkoholické nápoje maloletým osobám do 15 rokov a mladistvým osobám do 18 rokov.
Zákon č. 219/1996 Z. z. obsahuje jednoznačný zákaz používania alkoholu a iných návykových látok maloletými osobami a mladistvými. Právnické osoby a fyzické osoby aj napriek uvedenému zákazu preverujú alebo nepreverujú vek zákazníka len v ojedinelých prípadoch a maloletým a mladistvým alkohol predávajú aj napriek hrozbe pokuty, ktorá je veľmi nízka. V prípade, že právnické osoby a fyzické osoby tieto pokuty aj opakovane zaplatia, nehrozí im žiadna ďalšia sankcia. Preto sa pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie na podnikanie predávať alkohol, navrhuje zaviesť zásadu trikrát a dosť. Z uvedeného vyplýva, že ak obec právnickej osobe a fyzickej osobe, ktorá má povolenie na podnikanie a predaj alkoholu, v priebehu jedného roku uloží trikrát pokutu 170 eur a viac, navrhuje sa, aby na návrh obce takejto právnickej osobe a fyzickej osobe Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré vydáva povolenie na predaj alkoholu, takéto povolenie na alkohol odňalo.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, nebude mať tiež dopad na životné prostredie, zamestnanosť, informatizáciu spoločnosti, ani podnikateľské prostredie. Predpokladá sa však jeho pozitívny sociálny vplyv, ako aj pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Národnej rady, vážené kolegyne, vážení kolegovia, na záver môjho vystúpenia mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že uvedené argumenty vás dostatočne presvedčili o správnosti zavedenia zásady trikrát a dosť pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie na podnikanie a predávajú alkoholické nápoje maloletým osobám do pätnásť rokov a mladistvým osobám do osemnásť rokov. Z uvedeného dôvodu si vás dovoľujem požiadať o podporu a schválenie predloženého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužitím alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzky protialkoholických záchytných izieb a doplnení zákona č. 467 o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov. Schválením tohto zákona spoločne pomôžeme najmä rodinám a ochránime mladých ľudí v Slovenskej republike pred alkoholizmom.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.6.2019 o 10:17 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:21

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1533.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.6.2019 o 10:21 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:23

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcel len veľmi ľudsky ozrejmiť, prečo sme sa rozhodli k tomuto návrhu zákona. Viete, nerád používam, lebo v Rusku je to tak, alebo v Amerike je to tak, ale dovoľte mi, aby som vám priblížil situáciu, ako vyriešili tento problém v Amerike.
V Amerike je to vyriešené veľmi jednoducho. Každý takýto prevádzkovateľ, ktorý chce predávať alkohol, musí mať alkoholovú licenciu, licenciu na alkohol. Tá licencia nie je lacná. U nás to máte zadarmo. U nás si požiadate a máte. V Amerike musíte zaplatiť podľa typu prevádzky 5-, 10-, niektorí aj 20-tisíc dolárov na to, aby ste získali tú alkoholickú licenciu. Stáva sa, že na jednej ulici sú tri bary, sú vydané tri alkoholové licencie, už nemôžete získať štvrtú, piatu. Musíte si kúpiť od niekoho z tých prvých troch. A väčšinou sa to prepláca. Niekedy aj 20-, 50-, 100-tisíc dolárov dávajú za alkoholovú licenciu, lebo vedia, že tam vedia zarobiť, keď bude mať túto licenciu na alkohol. To znamená, že každý sa veľmi bojí o to, aby ju stratil, a dáva veľký pozor na to, aby náhodou nenalial niekomu, kto má pod 21 rokov, lebo v Amerike platí zákon, taká tá tzv. plnoletosť je až od 21, kedy môžu mladí ľudia chodiť do klubov, do barov a požívať alkoholické nápoje. To znamená, že v prípade, že by sa takéto niečo stalo a došla by kontrola a zistili by, že niekto je tam pod 21 rokov, tak ani sa nebudú pýtať, že či pil alebo nepil, on tam nemá čo hľadať a berú mu tú licenciu. To znamená, že v tom prípade si tento prevádzkovateľ veľmi úzkostlivo na každej bráne stráži a kontroluje IDE.
A prečo sme to predložili? No preto, lebo aj ja mám deti v tomto veku a ja som to zažil u mňa sám doma. Čiže ja sa tuná nebudem hrať, že som teda jednak spravodlivý medzi spravodlivými a taký, proste, ja som to mal u mňa doma. Tam moja dcéra vystrájala tiež v takomto nočnom podniku. Nemá tam čo robiť. A ja sa to dozviem z novín. To znamená, že, že ale tým nočným podnikom to vôbec nevadí, im to vôbec neprekáža.
Proste oni ich tam pustia, tá mládež sa tam nasáčkuje a minú tam 170 - 200 euro za večer. To znamená, že keď ten podnikateľ, keď im tam aj niekto dôjde, no tak tých 170 euro zaplatí a nič sa nedeje, ticho po pěšine. A to, keď chceme takto robiť ďalej, to neni len tunák, to neni len Kollárove decko, to je, to sú vaše deti, ani o tom možno veľakrát neviete, to sú deti druhých, ostatných, to je po celom Slovensku, proste neni problém v šenku naliať pod 18 rokov, to je bežná prax. Ale takto si vychovávame deti k alkoholizmu. Potom už len dospelý človek do 18, 19, 20 si nájde priateľku, nájde si ženu, bude ďalej pokračovať v alkoholizme, lebo už je dobre naučený, potom ju začne tĺcť a potom tu máme výsledok našich rodín - násilie v rodinách, alkoholizmus, strata, absolútny sociálny rozvrat a tak ďalej.
To znamená, že poďme už týmto zákonom to snažiť sa obmedziť, i keď vidíme, že tí podnikatelia nie sú zodpovední, lebo v prvom rade vidia zisk. Nie rozvrat v spoločnosti, nie postihnutie tých našich detí, ktoré proste potom veľakrát upadajú do alkoholizmu, lebo my si ich takto vlastne od pätnástich už vychovávame k tomu. My tuná, ktorí môžeme rozhodnúť o zákonoch, kašleme na to a tvárime sa, však máme zákon. No ale ten je špatný. Ten je veľmi zlý. To znamená, že keď neni nejaká represia, ktorá je dostatočná, no tak pozrite sa, čo sa deje v doprave napríklad. Mali sme teraz kopec úmrtí, no tak okamžite nastúpila represia. Začínajú platiť vyššie pokuty, polícia na to nastúpi, aby sme znížili tú nehodovosť a znížili aj úmrtnosť na tých cestách. No a teraz, keď nám sa tuná rozbieha alkoholizmus medzi deťmi, tak to je v poriadku, my sa tunák, si tunák hovkáme, prdkáme si tunák do tých lavíc a kašleme úplne na to, čo sa bude diať s našimi deťmi.
To znamená, že keď to nie sú zodpovední tí, tí prevádzkovatelia, no tak je na nás tá zodpovednosť, aby sme obmedzili a upravili ten zákon tak, aby sme im v tom zamedzili, lebo pre nich je ten zisk ďaleko vyšší ako nejaká trápna pokuta 170 euro, ktorú im môžete dávať do haleluja a nič sa im nestane. A preto vás chcem poprosiť, je to v jednom roku, to znamená, že môže sa stať, ja netvrdím, môže sa stať každému, že niekto si prešmykne, niektoré tie dievčatá, naozaj, sedemnásťročné už vyzerajú ako dvadsaťpäťročné baby, namachľujú sa, dajú si vysoké podpätky, neviete rozlíšiť. Ale môže sa stať. Preto sme to dali v troch (vyslovené s pobavením), ja to môžem povedať, to znamená, že v troch, trikrát tri, trikrát prípad v jednom roku sa môže stať, že môže pochybiť, ale keď to urobí na štvrtý, treba takémuto podnikateľovi zobrať tú licenciu preto, lebo aby už viacej nemohol predávať ten alkohol. To bude jediný bič a jediná zbraň na to, keď si niekto otvorí drahý klub a dá do toho niekoľko státisícov euro, možno veľakrát aj milión euro, tak si nenechá ten klub zavrieť kvôli nejakým 170 eurám. Ale dnes nemá žiadny problém to porušovať a povie si, tak to sú straty, ktoré sú povolené straty, ktoré sa o nič nejedná.
A cez to všetko musím povedať, že títo majitelia klubov sú tak dobre informovaní o všetkých policajných raziách, že dopredu vedia, dopredu vedia, ktorá zložka kedy im príde na kontrolu, či z daňového úradu, či zo ŠOI-ky alebo rovno z Policajného zboru. A to je veľmi nešťastné, že proste okamžite majú nahlásené a nemajú žiadne problémy. To znamená, že tá chorá spoločnosť je nielen v tomto, že máme zlé zákony a treba ich opraviť, ale že to ide až, proste tá korupcia siaha podstatne ďalej a ide až k Policajnému zboru a ide až ďalej k ostatným orgánom, ktoré by mali toto zabezpečiť a toto obmedziť.
Moja dcéra mala včera osemnásť rokov. Poprosila ma, aby som jej dal nejakú fotografiu, že proste s tou tortou. Tak som to urobil. A viete, čo som jej tam napísal? Že Alexandra má osemnásť rokov a konečne môže robiť to, čo už robí, legálne robiť to, čo už robí od pätnástich.
Takže ja si myslím, že je na mieste (vyslovené s pobavením) niečo s tým robiť. Ja sa tu nebudem hrať na nejakého vítečníka. Som človek z mäsa, z kostí, mám problémy ako každý ostatný rodič, ja tuná sa nebudem skrývať, toto nás napadlo presne vďaka, vďaka mojej vlastnej osobnej skúsenosti, že som si uvedomil, že ten problém tu je, mám ho aj ja, a tým pádom som sa ho rozhodol riešiť preto, lebo ten problém je tunák naozaj celospoločenský a vážny. Tí podnikatelia na to kašľú, vidia zisk, a na naše deti nemyslia. Proste je im to jedno. On bude vychovávať alkoholika od pätnástich, jemu je to absolútne šumafuk. A je len na nás, aby sme proste niečo s tým spravili.
Takže vás chcem, kolegovia, kolegyne, poprosiť, buďte tak dobrí, podporte tento návrh zákona a zastavme tento alkoholizmus u detí, lebo kvôli ziskom pár podnikateľom, aby sme si tunák ničili celú spoločnosť, vlastné deti, našu budúcnosť, je veľmi nešťastné. Lebo to neskôr má ďalekosiahle následky typu alkoholizmus, násilie v rodinách atď., atď., rozpad rodín. Takže som presvedčený, že chápete dôvod môjho, môjho návrhu zákona a ho podporíte.
Ďakujem velice pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.6.2019 o 10:23 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:29

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, naši liberálni kolegovia, niektorí liberálni poslanci by s vami asi nesúhlasili, oni by najradšej deťom dali aj marihuanu, aj kokaín, aj heroín, keby sa dalo, proste nech si odskúšajú všetko, veď nech si zažijú, veď takéto vystúpenia už Národná rada zažila. Ale ja rovnako tak, ako vy, vnímam ten obrovský problém naozaj nárastu alkoholizmu medzi mladými. A tu nehovoríme len o pätnásťročných deťoch. Už dvanásť, trinásťročné deti sa flákajú po sídliskách, v jednej ruke držia nejaký džús, ktorý slúži ako zapíjatko k tomu druhému alkoholickému nápoju, ktorý majú v ruke. Behajú si jedna radosť, popíjajú po lavičkách a ten problém neustále narastá. A keď to takto necháme, keď dovolíme nezodpovedným predajcom, ktorí neustále opakovane, ako hovoríte, predávajú alkohol maloletým, tak to nebude mať pre Slovensko v budúcnosti nejaké dobré následky, pretože tí, ktorí majú na zreteli mravnú a tú správnu výchovu mládeže, predsa nemôžu podporovať alkoholizmus mladistvých. A práve preto tento návrh zákona určite podporíme, pretože nezodpovední predajcovia, ktorí opakovane trikrát predali alkohol maloletým osobám, jednoducho musia byť potrestaní.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.6.2019 o 10:29 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video