49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

12.9.2019 o 14:37 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:23

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za odpoveď, pán minister. Viem, že vy zastupujete pani ministerku. Túto otázku som totiž položil jednak aj pánu predsedovi vlády a zároveň aj pani ministerke školstva, pretože sa na mňa obrátili práve zamestnanci tejto školy, ktorí tú situáciu zisťovali a zistili, že v rámci dohodovacích konaní, konkrétne na príspevok, už zverejnený príspevok iba nula eur, z ktorého by mohli byť jednotlivé, pokryté tie náležitosti, finančné náležitosti, aby mohli mať osobné ohodnotenie. Ale zase na druhej strane, a toto by som poprosil, aby ste tlmočili aj pani ministerke a ostatným kompetentným, ktorým som smeroval túto otázku, išlo do navýšenia na bazény.
Podľa mňa tak dôležitá práca, ako sú práve učitelia v špeciálnych školách, by mali byť prvoradým pred akýmkoľvek prerozdeľovaním finančných zdrojov, pretože potom až nemá žiaden význam hovoriť o významnosti tejto profesie, ak je možnosť a táto možnosť sa nevyužije, namiesto toho sa potom kryje nejaké pokrytie bazénov. Takže toto by som bol veľmi rád, aby sa poriešilo, pretože títo ľudia sa právom cítia veľmi zle.
A urobil som tam jednu malú chybu v tomto zadaní, nieže niektorí, ale žiaden učiteľ špeciálnych škôl nedostal žiadne osobné ohodnotenie.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

12.9.2019 o 14:23 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 14:23

Ján Richter
Skontrolovaný text
Pán poslanec, budem tlmočiť, neviem na to zareagovať, ale všeobecne platí, že kapitálové výdavky nie je možné použiť na niečo iné. Takisto osobné výdaje na kapitálové, takže to je len možno taká poznámka všeobecná, ktorá platí pre každý jeden rezort. Ale každopádne budem tlmočiť vašu, vašu poznámku pani ministerke. Viac v tomto prípade sľúbiť nemôžem.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

12.9.2019 o 14:23 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:25

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, opätovne sprostredkovaná odpoveď pána ministra zahraničných vecí.
Vážený pán poslanec, tak ako som vás informoval v nadväznosti na vašu interpeláciu zo dňa 18. 7. tohto roku, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky zadefinovalo podrobné technické požiadavky potrebné pre realizáciu prieskumu trhu s cieľom zabezpečenia požadovaných služieb v súlade s platnou legislatívou. Boli oslovení viacerí poskytovatelia rovnakých alebo podobných služieb na trhu za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.
S cieľom získať reálne a cenovo porovnateľné ponuky a ubezpečeniu sa, že oslovené spoločnosti požiadavkám rezortu dobre porozumeli a nedošlo v ich ponukách k chybám, ministerstvo zrealizovalo prieskum trhu dvakrát. Na základe výraznej výšky cien za služby, ktoré komerčné spoločnosti v prieskume indikovali, ministerstvo so starostlivosťou dobrého hospodára s cieľom efektívneho vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu v súčasnosti detailne analyzuje rozsah, potrebu a celkovú výhodnosť zabezpečenia poskytovaných služieb prostredníctvom komerčných subjektov.
Aj vzhľadom na skutočnosť, že vami spomínaný uchádzač niektorú z požadovaných položiek ponúka oproti ostatným spoločnostiam viac ako desaťnásobne drahšiu, určite súhlasíte, že je v takomto prípade povinnosťou rezortu spravujúceho prostriedky daňových poplatníkov postupovať s maximálnou mierou opatrnosti. Ministerstvo preto veľmi dôkladne skúma aj možnosť zabezpečenia služieb prostredníctvom vlastných odborných kapacít, prípadne zabezpečenie danej služby za účasti aj iných štátnych inštitúcií.
Hoci sa ministerstvo predlžovaním pôvodnej zmluvy formou tzv. dodatkovania nezaoberá, uvádzame, že vami spomínaný list jedného z uchádzačov považujeme za účelový a zavádzajúci najmä v časti týkajúcej sa rozhodnutia úradu verejného obstarávania, ktoré nemožno aplikovať všeobecne, resp. pre prípad ministerstva, nakoľko naša forma a spôsob zabezpečovania doterajšej služby je odlišná od spôsobu zabezpečovania služby Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Určite spoločne považujeme za neštandardné, ak sa podnikateľské subjekty dožadujú účasti na poskytovaní služieb pre štátny subjekt vytváraním tlaku a tendenčným zavádzaním. Poukazujeme na skutočnosť, že je v kompetencii každého verejného obstarávateľa určiť spôsob, zabezpečenie potrieb a nie je namieste, aby podnikateľské subjekty určovali spôsob, formu, rozsah potrebnej služby, to je, či má byť zabezpečená vlastnými kapacitami ministerstva, alebo má byť obstarávaná ako verejná zákazka. Ministerstvo tak ako aj v iných prípadoch každý výdavok na chod svojho rezortu racionálne zvažuje s cieľom dosiahnutia maximálnej úspory, transparentnosti a rovnakého zaobchádzania s dotknutými subjektmi.
Skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

12.9.2019 o 14:25 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:26

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tá otázka, samozrejme, by mala smerovať skôr na pána ministra zahraničných vecí ako na vás, pán minister, ale predsa len chcem, aby to odznelo v pléne. Moja otázka teda na ministerstvo zahraničných vecí je, či sa teda seriózne neobáva takej pokuty, ako dostal spomínaný subjekt, pretože už naozaj má len tri a pol mesiaca a zmluva, ktorá je dnes platná, končí a všetci dobre vieme, ako dlho trvá verejné obstarávanie a tobôž v takejto komplikovanej službe. Takže na toto by som potom prípadne ešte rád dostal odpoveď od pána ministra.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.9.2019 o 14:26 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:30

Ján Richter
Skontrolovaný text
Budem opätovne tlmočiť, ale myslím si, že vzhľadom na obsah tohto listu sa asi neobávam, to znamená, odpovedám na tú vašu otázku. Ale sprostredkujem tú vašu otázku pánovi ministrovi.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.9.2019 o 14:30 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:31

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, ďakujem za otázku, ktorou ste sa na mňa obrátili, a dovoľte mi uviesť nasledovné:
V trestnej veci starostu obce Vyšný Mirošov ste sa interpeláciou koncom roka 2017 obrátil na vtedajšiu ministerku spravodlivosti Slovenskej republiky pani Luciu Žitňanskú. V obsahu jej odpovedi uviedla, že proti vtedajšiemu zákonnému sudcovi nepodala návrh na začatie disciplinárneho konania ani takýto návrh už nemôže podať, pretože dotyčný sudca sa v decembri 2017 vzdal funkcie sudcu, ktorý mu zanikol k 31. 12. 2017. V predmetnej veci vtedy bol ministerstvom požiadaný sudca, ktorý bol vtedy poverený vedením Okresného súdu Svidník, aby dohliadol na bezprieťahovosť uvedeného súdneho konania.
Táto trestná vec bola pridelená novému zákonnému sudcovi a v súvislosti s možným vyvodením disciplinárnej zodpovednosti voči súčasne konajúcemu sudcovi uvádzam, že konanie po pridelení veci tomuto sudcovi je plynulé. Nevyskytujú sa žiadne obdobia bezdôvodnej nečinnosti. Konanie sa zmenou zákonného sudcu začalo od začiatku. To je ústava, keď obžalovaný nesúhlasí s tým, že sa zmení zákonný sudca, tak všetko sa začína odznova. Všetky úkony, ktoré boli robené pred súdom, musia byť zopakované.
Problém nastal s tým, že ten obžalovaný v inej trestnej veci bol vzatý do väzby. A ako taký musí mať v každej inej trestnej veci – aj v tejto – povinne obhajobu z radov advokátov. Tu skončila jeho obhajoba a bol pridelený potom súdom ex offo, lebo on si nezvolil v danom čase, ktorý mu bol súdom priznaný, aby si zvolil svojho obhajcu, nezvolil. Súd zas konal, zas neprijal obhajcu. Ten, nakoľko na vysoký vek skončil svoje pôsobenie v advokácii, tak zas mu bolo dané, že aby si zvolil obhajcu, nezvolil, zas sudca konal a náhodným výberom mu pridelil obhajcu. Ten zas požiadal inak o zrušenie pojednávania, ktoré bude teraz v októbri, že si nestíha naštudovať spis, ale táto požiadavka zo strany zákonného sudcu nebola akceptovaná, lebo ešte má mesiac, vyše mesiaca do pojednávania, čiže spis si môže naštudovať. Čiže tento nový zákonný sudca aj úkony, aj pojednáva, ale aj vypočúva svedkov, čiže priebežne koná.
To, že obžalovaný skúša všetky možnosti, aby to súdne konanie sa naťahovalo, to je vec obžalovaného. Vec justície, súdnictva aj ministerstva je to, aby nedošlo k nejakým prieťahom v konaní, a tie prieťahy nie sú. Hovorím, akonáhle uplynul čas na to, aby on si zvolil obhajcu, pán nový zákonný sudca neotáľal a pridelil mu nového obhajcu a keď ten sa vzdal a musel sa vzdať kvôli tomu, že on ukončuje svoju advokátsku činnosť, tak mu bola pridelená nová obhajoba. Ale teraz, keďže je už prepustený z väzby, čiže nie je tam povinná obhajoba, tak už by to malo byť v poriadku.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

12.9.2019 o 14:31 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:35

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, za odpoveď. No, možno to nie sú prieťahy z hľadiska konania sudcu, ale z hľadiska konania štátu a vymožiteľnosti práva to ako prieťahy nepochybne vidím, lebo tá žaloba tam bola podaná, myslím, v roku 2014. V čase, keď som interpeloval vašu predchodkyňu pani ministerku Žitňanskú, koncom roka 2017, tak tam bolo 25 odročení, zmenil sa tam sudca. Teraz, pokiaľ viem, je tam už 34 odročení. Pán Michal Petraník, starosta Vyšného Mirošova, bol medzičasom, ako ste aj spomenuli, trestne stíhaný za inú vec. Toto je trestne stíhaný za spreneveru, ktorá sa týka peňazí obce. Bol stíhaný v súvislosti so svojím podnikaním s nejakým podozrením na podvody s DPH. Takmer pol roka bol v kolúznej, kolúznej väzbe. Zanikol by mu, zanikol by mu mandát, ak by tam bol trochu dlhšie, ale tesne pred tým pol rokom sa vrátil a teraz s náramkom, lebo je sledovaný alebo teda predpokladám, že je to nejaké zaisťovacie zariadenie, tak teraz starostuje naďalej.
Keby konal štát rýchlejšie, tak v roku 2018, keď bol znovu zvolený za starostu, tentokrát už nie za stranu MOST – HÍD, ako som sa pýtal vtedy, keď bola ešte pani ministerka Žitňanská, ale teraz už za vášho koaličného partnera SMER – sociálna demokracia, ak by bol odsúdený, tak by pravdepodobne nemohol ani kandidovať. Čiže z pohľadu obyvateľov toto je, myslím si, že nekonanie, a teda ak vás môžem, tak by som vás chcel poprosiť, aby ste apelovali aj na vedenie súdu, aby v tejto veci zabezpeči... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.9.2019 o 14:35 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:37

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, doprial by som vám, aby ste si sadli troška, aspoň na mesiac do kresla ministra spravodlivosti a pochopíte, že čo vy žiadate, to úplne je za hranicou ústavnosti všetkého možného. Minister spravodlivosti je výkonný člen výkonnej moci. Ja mám disciplinárnu právomoc. My organizujeme logistiku, personálne nejdeme k veci, súdom. Ale my neriadime súdy. Keď vidím, že je porušený zákon, mám možnosť podať návrh na disciplinárne konanie. Ale tuto zákon ani pravidlá, nič nebolo porušené. Ten súd sa koná, priebežne koná.
A viete, sme právny štát. Demokratický právny štát, kde obžalovaný aj klamať môže beztrestne. On keď využíva možnosti obštrukcie, tak, bohužiaľ, demokracia má aj tú tienistú stránku, že tí obžalovaní majú aj svoje práva. A keď má, keď zákon hovorí, že keď je niekto väzobne stíhaný, musí mať povinne obhajcu a ten využije to, že využíva poslednú chvíľu, že nechce, nevie si vybrať, tak my sme mu pridelili. Ten sudca mu pridelil. Ja nemám dôvod teraz stíhať alebo sa nejako zaangažovať nezákonne do tohto prípadu. Tu aj ten obžalovaný má právo na zákonného sudcu. To sme si povedali my. A boli tu úvahy, že to zrušíme. Ale vieme to, že Európsky súd pre ľudské práva toto nám akceptovať nebude. Čiže ten starý sudca, ktorý bol stíhateľný disciplinárne, že konal, ako konal, ten už odišiel. A u tohto nového zákonného sudcu vidíme, že priebežne koná.
A, bohužiaľ, toto nie je jeden jediný prípad, keď takto obžalovaný vie naťahovať súdne konanie. Ale sú prípady, keď vidím, že to je problém aj u sudcu, že aj sudca nevyužíva všetky svoje možnosti, napríklad poriadkové pokuty, neakceptovanie takýchto návrhov, ako aj tento sudca neakceptoval požiadavku, aby bolo odložené pojednávanie, aby sa venoval obhajobe, ale vedel oboznámiť sa so spisom. Proste, bohužiaľ, ako neviem. My by sme mali zrýchliť trestné konania ako samotné. My musíme čítať, všetko ako proste je príliš formalizované ešte stále.
A, bohužiaľ, je to aj s Civilným sporovým poriadkom. Ja som si myslel, že po rekodifikácii to bude rýchlejšie. Kritizoval som to ešte ako opozičný politik, poslanec. Má to svoje nejaké negatíva, ale stále platí to, že keď využíva obžalovaný zákonné možnosti, zákonné, a sudca pritom koná, tak minister nemá možnosť do toho zasahovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

12.9.2019 o 14:37 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:42

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, myslel som, že tu nebudete v sále, lebo túto otázku, pokiaľ ma pamäť neklame, už ste dal asi druhýkrát alebo tretí. Odpoveď je taká istá piatykrát. (Reakcia z pléna.) Možno áno. Ale ďakujem za otázku, lebo sa to sluší. Dúfam, že nebudete mať doplňujúcu otázku.
Mám za to, presunutie tranzitnej nákladnej dopravy do ľavého jazdného pruhu na bratislavskom obchvate prinesie opačný efekt, pán poslanec, ako ste, je želaný z vašej strany. Jazda nákladných vozidiel v ľavom pruhu bude viesť k zvýšeniu pravdepodobnosti výskytu kolíznych situácií a zníženiu plynulosti cestnej premávky. Hovoríme o Prístavnom moste, tak o tom rozprávame, že? Viete dobre, na bratislavskom obchvate je prikázaná jazda nákladných vozidiel v strednom jazdnom pruhu iba v tých úsekoch, ktorých šírkové usporiadanie takúto organizáciu cestnej premávky umožňuje, ako napríklad Bratislava-Zlaté Piesky, Bratislava-letisko, Bratislava-Ružinov, Bratislava-Prievoz, pričom pravý jazdný pruh slúži na prejazd vozidiel medzi nasledujúcimi križovatkami.
V iných úsekoch, kde je organizácia cestnej premávky vedená v dvoch jazdných pruhoch, je vami navrhované riešenie ne-prí-pus-tné a viedlo by k zhoršeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v danom úseku.
Skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

12.9.2019 o 14:42 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:43

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Samozrejme. Ďakujem za odpoveď, pán minister. Ale opäť ste ma neuspokojili, takže budeme v otázkach pokračovať aj na ďalších schôdzach. Chcem povedať, že ste sa zmýlili nielen v tom, že nepoložím doplňujúcu otázku, ale myslím si, že sa mýlite aj v odpovedi. Podobný problém sme riešili, pokiaľ ide o tri pruhy medzi Gagarinovou a Prístavným mostom, dva roky za ministrovania pána ministra Počiatka a po všetkých možných výhovorkách, tak ako je to v tomto prípade, ktoré nie sú ničím podložené, ale je to len tvrdenie, ktoré niekto vyslovil, niektorý z úradníkov, ktorý vám to napísal. V tom období to boli rovnaké tvrdenia a nakoniec po dvoch rokoch sme sa dopracovali k záveru, že pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti, poprípade niektorí z úradníkov ministerstva chceli mať komfortný výjazd na bratislavský obchvat od národnej diaľničnej.
Chcem vás ubezpečiť, že budem naďalej, teda naďalej ma nebude zaujímať komfort úradníkov Národnej diaľničnej spoločnosti, prípadne vášho ministerstva, že nebudú musieť urobiť žiadne dopravné opatrenia, aby sa zlepšila situácia, a naďalej budem klásť tieto otázky. A pokiaľ bude potrebné, pán minister, tak vystúpim aj v interpeláciách, dám si vypracovať súdnoznalecký posudok na to, že či toto riešenie je možné alebo nie je možné, lebo sa mi zdá nelogické, aby tisíce motoristov denne takmer hodinu strávili na bratislavskom obchvate. Ak majú niektorí vaši úradníci s týmto problém, poprosím ich, aby sa oboznámili so skutkovým stavom, ktorý každé ráno vládne na obchvate. Pošlite ich v rámci plnenia pracovných povinností, ešte lepšie, predĺžte im pracovnú dobu o hodinu ráno a o hodinu poobede a možno potom budú hľadať aj iné odpovede, ako vám dnes napísali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

12.9.2019 o 14:43 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video