49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

25.9.2019 o 16:57 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 16:57

Igor Matovič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Kolegovia, kolegyne, toto je naozaj vážny návrh zákona, ako som snažil predstaviť. Tu nejde o to, či teraz sme červení, zelení, z akej sme politickej strany. Týka sa to všetkých pacientov, ktorým diagnostikuje lekár podozrenie na rakovinu a odporučí ich na operáciu. V záujme toho, aby sme teraz nestresovali a za dve minúte nedokázali, hlavne ja by som chcem, aby vystupoval Marek Krajčí, ktorý gestoroval tento návrh zákona a ktorý po lekárskej stránke vie vysvetliť aj tie ostatné veci, ktoré v tom návrhu sú, tak by sme vás chceli požiadať, máte väčšinu koaliční poslanci, vieme, že chcete dnes skončiť a teraz bude posledné hlasovanie, že mi by sme teraz vlastne prerušili rozpravu a že by sme pokračovali v rozprave na budúcej schôdze. My to využijeme na to, aby sme aj oslovili vás, ktorí tu väčšinu máte, hlavne lekárov, ktorí tu ste, aby sme o tom diskutovali. Je to vážna vec, naozaj skúsme dať tým ľuďom na úkor zdravotných poisťovní, áno, na úkor zdravotných poisťovní právo, aby boli operovaní do dvoch týždňov ľudia, ktorí sú podozriví na rakovinu.
Dobre, čiže nebudeme vás zdržovať, ja by som to teraz ukončil a teda poprosím vás, ak by ste teda dokázali prerušiť ten proces, to nechám na vás, prerušiť tú rozpravu, aby pokračovala na budúcej schôdzi aj s hlasovaním. A my to využijeme, hlavne teda Marek Krajčí, na to, aby vás oslovil a lekári s lekármi aby ste diskutovali a debatovali o tom, že či tento ústretový krok voči pacientom chorým na rakovinu by sme spoločne urobili. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.9.2019 o 16:57 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:16

Ján Podmanický
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Áno, áno, ďakujem pekne za slovo. Ja chcem poprosiť o zápis opravy pri hlasovaní, tlač 1655, som hlasoval "proti". Hlasovacie zariadenie ma vykázalo "za". Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.9.2019 o 17:16 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:05

Peter Pčolinský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, dovoľte, aby som prečítal zápisnicu o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorá sa konala 25. septembra 2019. Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov, teda na na voľbe bolo prítomných 133 poslancov. Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 129 platných. podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Ladislava Duditša hlasovalo za 90, proti 14, zdržalo sa 25. Za Antona Dulaka hlasoval 1, proti 58, zdržalo sa 70. Libor Duľa - 78, 16, 35. Michal Ďuriš - 7, 52, 70. Boris Gerbery - 0, 57, 72. Martina Jánošíková - 37, 44, 48. Ladislav Juszkó - 45, 38, 46. Peter Kohút - 3, 53, 73. Štefan Kseňák - 2, 53, 74. Michal Matulník - 16, 50, 63. Peter Melicher - 69, 18, 42. Zuzana Pitoňáková - 3, 52, 74. Peter Straka - 113, 7, 9. Róbert Šorl - 43, 42, 44. Róbert Štefánik - 0, 56, 73. Slavomír Trnkócy - 1, 57, 71. Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za kandidátov na sudcov Ústavného súdu zvolení : Peter Straka, Ladislav Duditš, Libor Duľa a Peter Melicher. Overovatelia poverujú svojho člena Petra Pčolinského oznámiť výsledok hlasovania v Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

25.9.2019 o 18:05 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:07

Stanislav Kmec
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena regulačnej rady, ktoré sa konalo 25. septembra 2019. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 133 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných a 127 platných. Podľa platných overovatelia zistili, že za Sylvia Beňová hlasovalo za 49, proti 47, zdržalo sa 31. Eduard Hulík za 1, proti 61, zdržalo sa 65. Zsolt Lukáč za 4, proti 61 zdržalo sa 62. Na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní na člena Regulačnej rady nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov. Keďže nebol zvolený požadovaný počet kandidátov vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci nezvolení kandidáti. overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

25.9.2019 o 18:07 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 19:06

Miroslav Sopko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Prečítam zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, ktorá sa konala 25. septembra 2019 - opakovaná voľba. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 92 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 92 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady v opakovanej voľbe všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Z 92 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 88 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Sylviu Beňovú hlasovalo za 38, hlasovalo proti 35, zdržalo sa hlasovania 15, Eduarda Hulíka hlasovalo za 0, hlasovalo proti 48, zdržalo sa hlasovania 40, za Zsolta Lukáča hlasovalo za 1, hlasovalo proti 47, zdržalo sa hlasovania 40. Na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe za člena Regulačnej rady nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov. Keďže nebol zvolený požadovaný počet kandidátov vykoná sa nová voľba. Overovatelia poverujú svojho člena Miroslava Sopka oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
=====
Skryt prepis

Vystúpenie

25.9.2019 o 19:06 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video