49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.9.2019 o 13:57 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 13:57

Elena Červeňáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemné popoludnie. Vážený predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi takisto sa vyjadriť k zákonu 448 o sociálnych službách ako sestre s tým, že aj v zariadení sociálnych služieb sa poskytuje klientom ošetrovateľská starostlivosť 24 hodín.
dovoľte mi takisto sa vyjadriť k zákonu 448 o sociálnych službách ako sestre s tým, že aj v zariadení sociálnych služieb sa poskytuje klientom ošetrovateľská starostlivosť 24 hodín. Je to dôležitá starostlivosť a, žiaľ, do zariadení sociálnych služieb prichádzajú klienti, ktorí sú chorí, bezvládni a chronicky chorí.
Žiaľ, na škodu veci, ako už tu bolo povedané, nemáme samostatný zákon, čo sa týka dlhodobej starostlivosti. Tento zákon nám absentuje už roky. Roky sa vlády nestarali, dovolím si tvrdiť, 30 rokov sa vlády nestarali o to, aby sme mali samostatný zákon o dlhodobej starostlivosti, je to na škodu pre našich občanov. Aby bol doriešený systém financovania z ministerstva práce a sociálnych vecí a, samozrejme, z ministerstva zdravotníctva. Tento zákon, ako som povedala, už absentuje dlhodobo. Trpia tým občania, trpia tým poskytovatelia a trpia tým aj zdravotnícki pracovníci.
Takže, vážené poslankyne, poslanci, nemôžeme dopustiť skutočnosť, ktorá bezprostredne ohrozuje ošetrovateľskú starostlivosť, komplexný manažment zdravia pacientov v zariadeniach sociálnych služieb a sociálnej pomoci v útlom štádiu jeho úspešného zavádzania od júla 2018.
Dovoľte mi, aby som vám objasnila, čo znamená pojem ošetrovateľský, ošetrovateľská starostlivosť a ošetrovateľský paušál pre zariadenia sociálnych služieb. Dovoľte mi tlmočiť odborný názor expertov pre ošetrovateľskú a dlhodobú starostlivosť, ktorí stoja za vznikom prvých národných štandardov pre ošetrovateľstvo.
Zavedenie ošetrovateľského paušálu na základe série legislatívnych zmien v roku 2018 je ojedinelým, výnimočným krokom, za ktorým stojí tvorivé úsilie odborníkov, sestier z praxe, ktorým záleží na naplnení modelu prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti, starostlivosti o bezvládnych a ťažko chorých seniorov tak, ako je všade vo vyspelom svete bežné.
Zariadenia sociálnych služieb sú dnes plné ťažko chorých ľudí. Staroba ide ruka v ruke s chorobou a zďaleka nie každý, kto je chorý, vyžaduje nemocničnú starostlivosť. Navyše starkí nechcú veľmi chodievať do nemocnice, bránia sa tomu. Indikácia dostupnosti sesterskej starostlivosti je naliehavejšia ako kedykoľvek predtým. Je našou morálnou povinnosťou podporiť cesty zabezpečenia adekvátnej starostlivosti týmto trpiacim ľuďom, ktorí sú v zariadeniach sociálnych služieb.
Určite ste sa aj vy stretli s tými nešťastnými ľuďmi, ktorých mamka alebo otec je vo vážnom stave, má napríklad, samozrejme, má dekubity, má sondu nazogastrickú, tracheostrominálnu sondu, má poruchy prehĺtania, dusí sa, trpí glykémiou, má vysoký tlak a tak ďalej, rôzne choroby.
Sestry v zariadeniach sociálnych služieb neboli povinnou výbavou, ale teraz už v niektorých zariadeniach sú, preto je nevyhnutné naďalej etablovať a podporovať úspešné profilovanie zariadení, ktoré sú vo vyspelom zahraničí piliermi optimálnej dlhodobej mimonemocničnej starostlivosti. Títo poskytovatelia sú slovenskou alternatívou v zahraničí veľmi rozšírenou mimonemocničných, hovorí sa tomu nursing homes. Súbia, snúbia sa v nich odborné zdravotnícke prístupy a, samozrejme, s dôležitým sociálnym a duchovným rozmerom starostlivosti. Po doladení legislatívnych východísk majú ten najlepší potenciál uskutočňovať model starostlivosti, ktorý je pre občanov so zdravotným a zároveň sociálnym hendikepom najvhodnejší.
Vnímam ako historický počin, že v roku 2018 v gescii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vznikol pojem „ošetrovateľský paušál“, ktorý na základe splnenia zákonom stanovených podmienok umožňuje slovenským zariadeniam sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť poskytovať a zároveň ju mať hradenú zo zdravotného poistenia. Stanovil sa odborný i ekonomický rámec tejto nevyhnutnej inovácie. Došlo k revolučnému posunu v kvalite služieb o klientov v zariadeniach sociálnej pomoci.
Na Slovensku dnes už máme tisíce lôžok, kde je poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti bežným denným štandardom uhrádzaným zo zdravotného poistenia klienta, a tento pozitívny rozvoj neustále pokračuje. Prvýkrát dochádza k prepojeniu sociálno-, sociálnej a zdravotnej starostlivosti v komplexnom ponímaní. Prvýkrát je tu národný štandard kvality pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb. Tie zariadenia, ktoré na základe tohto štandarda, štandardu pracujú, sa dokážu plnohodnotne postarať o ľudí s vážnymi diagnózami. Vypracovaním národných štandardov kvality a zavedením ošetrovateľského paušálu sme sa pokúsili o zásadnú ľudskú, odbornú premenu prístupov v zariadeniach, kde starí, ťažko chorí, chronicky chorí umierajú a trpia.
Preto, vážení poslanci, apelujem na vás z pozície sestier, ktoré stoja na strane pacientov v mene tvorcov národných štandardov pre zdravotnú starostlivosť o bezvládnych seniorov v zariadení sociálnych služieb a pomoci účinných od 1. 1. 2019. Sme presvedčení, že rovnako vy, my máme zodpovednosť a ešte väčšiu moc ovplyvniť a zo všetkých síl sa pobiť o elementárne práva pacientov a nás poskytovateľov, síce kvalitných a zodpovedných, ale pri takomto prístupe odsúdených na zánik.
Ak dopustíme odpočítavanie ťažko vybojovaného a zaslúženého ošetrovateľského paušálu, dopustíme likvidáciu rozvoja, ktorý prináša do stoviek zariadení sociálnych služieb takú úroveň starostlivosti o zdravie, aká je nevyhnutná minimálne na vzhľadom na komplikované zdravie klientov, nielen seniorov v sociálnych službách, zlikvidujeme tých, ktorí sa odhodlali ísť cestou rozvoja, a za ich odvahu, zvládanie komplikácií pri úsilí napĺňať štandardy starostlivosti, navýšené náklady na zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti a tiež zvládnuť, obhájiť poskytnutú starostlivosť pred zdravotnou poisťovňou. Za to, že svojim klientom dali to, čo potrebujú, ich naša spoločnosť potrestá? A to ťažko vyrobené, zarobené im vezmeme z iného vrecka? Alebo z druhého vrecka? To predsa nemôžeme dopustiť.
Zdôrazňujem fakt, že krátenie príspevku na prevádzku sociálneho zariadenia o výšku ošetrovateľského príspevku je nielen nespravodlivý, ale zároveň nekorektný manažment verejných zdrojov. Išlo by o presun verejných zdrojov, ktoré boli určené na krytie nákladov v súvislosti s úhradou realizovanej ošetrovateľskej starostlivosti z jedného rezortu, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, do druhého rezortu, ministerstva práce a sociálnych vecí. Žiadame, aby ošetrovateľský paušál bol nedotknuteľnou a neodpočítateľnou osobitnou zložkou financovania bez odpočtu zo sociálneho príspevku.
Vážené poslankyne, poslanci, k téme zariadení sociálnych služieb ešte riešením naliehavého problému súvisiaceho so zlyhávaním financovania a ďalší veľmi nespravodlivý jav, týkajúci sa zariadení pre seniorov u neverejných poskytovateľov zo strany miest a obcí. Akiste mi dáte za pravdu, že ide o jav nespravodlivosti, keď rovnako starý, chorý a chronicky chorý a bezvládny človek, občan Slovenskej republiky s rovnakými právami umiestnený v neverejnom zariadení sociálnych služieb musí a často nedokáže kompenzovať výpadok príspevku na prevádzku zo strany miest a obcí, a to spôsobuje kolaps zariadení sociálnych služieb, čo rovnako starý, chorý a bezvládny človek, občan Slovenskej republiky s rovnakými právami, ale umiestnený v špecializovanom zariadení vôbec nerieši.
Na nedávnej celoslovenskej konferencii asociácií na ochranu práv pacientov v dlhodobej starostlivosti bola predstaviteľmi mimovládnych organizácií aj táto téma nanesená ako naliehavý a dlhodobo neriešený problém. V konečnom dôsledku naň doplatí občan a jeho rodina v ťažkej sociálnej, životnej situácii, ktorí vo väčšine prípadov netušia, že mesto alebo obec sa dištancuje od adekvátnej participácie na financovaní jeho starostlivosti. Vzhľadom na veľmi vážnu situáciu a stupňujúce sa riziko finančného kolapsu zariadení pre seniorov, ktoré sú neverejnými poskytovateľmi, hrozí aj riziko nezabezpečenia občanov odkázaných na sociálnu starostlivosť u uvedených poskytovateľov.
Preto, vážení poslanci, žiadam, aby ste pomohli nájsť adekvátne riešenie k zákonnej povinnosti zabezpečenia príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom v adekvátnej výške. Ide o čiastku približne 300 eur mesačne na klienta. K naneseným podnetom musíme pristúpiť s plnou zodpovednosťou a vážnosťou. Od našich krokov totiž závisí, kde a v akej podobe a či vôbec bude najbezvládnejším starostlivosť poskytovaná. Tento problém sa dotýka viac ako 22-tisíc občanov umiestnených v neverejných zariadeniach sociálnych služieb. Ak neverejní poskytovatelia padnú na kolená, padne aj kľúčový pilier inštitucionálnej starostlivosti.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.9.2019 o 13:57 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:08

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
!!! Prosím, vymazať rámček. V danom zvukovom zázname neodznelo vystúpenie uvedenej pani poslankyne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.9.2019 o 14:08 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:10

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
!!! Prosím, vymazať rámček. V danom zvukovom zázname neodznelo vystúpenie uvedenej pani poslankyne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.9.2019 o 14:10 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:12

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
!!! Prosím, vymazať rámček. V danom zvukovom zázname neodznelo vystúpenie uvedenej pani poslankyne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.9.2019 o 14:12 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:12

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani kolegyňa za tvoj príspevok. Áno, je veľmi dôležité, aby k sociálnym zákonom vystupoval zdravotník a k zdravotníckym zákonom sociálny pracovník, pretože naozaj ľudia s chronickou diagnózou sú naším spoločným cieľom, keďže chceme posunúť ich kvalitu života.
Áno, ošetrovateľský paušál, ktorý si spomínala, je nateraz zazmluvnený pre 5-tisíc lôžok, avšak určite túto starostlivosť potrebuje viac ľudí, takže do budúcnosti bude potrebné niečo urobiť aj s tou sumou, pretože za 3,30 denne nastaviť starostlivosť kvalifikovanej zdravotnej sestry nie je niekedy v silách konkrétneho zariadenia, a preto bude potrebné v budúcom volebnom období naozaj vytvoriť systém, kde zdravotné poisťovne to zoberú ako jedna z možností
pre starostlivosti o chronicky chorých ľudí.
Na druhej strane je určite potrebné stanoviť aj vzorec pre prevádzkový príspevok, aby nedochádzalo k anomáliám, a teda verejní a neverejní poskytovatelia sa medzi sebou nehandrkovali, kto je v práve, a úplne na konci je ten občan, ktorý v konečnom dôsledku znáša tie všetky spory.
Takže každopádne ošetrovateľský paušál, ako aj vzorec na prevádzkový príspevok a samotné podielové dane bude potrebné do budúcnosti riešiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.9.2019 o 14:12 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:12

Elena Červeňáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, kolegyňa. Ja by som chcela ešte podotknúť, že teraz sme robili šnúru po zariadeniach sociálnych služieb, čo nás volali riaditelia alebo poskytovatelia, hovorím o východnom Slovensku.
Dovolím si tvrdiť, že som bola prekvapená, ako pozitívne prekvapená, že v zariadeniach, kde sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť o našich chronicky chorých a bezvládnych seniorov, sú teraz už na vysokej úrovni, dovolím si tvrdiť. Hovorím o východnom Slovensku. Nie je to všade tak. Ešte máme dosť týchto zariadení, ale tieto zariadenia sociálnych služieb trpia tým, že nemajú tam dostatok sestier alebo nemajú tam dostatok zdravotníckeho personálu, ktorí sa majú postarať adekvátne o našich seniorov. Je to na škodu veci a dovolím si tvrdiť, keby mali aj finančné podmienky iné, úplne iné, myslím si, že by prišli tí ľudia sa starať, proste zdravotnícki pracovníci že by prišli do zariadení sociálnych služieb sa postarať o našich seniorov, lebo, žiaľ, doba je úplne iná, úplne iná. Mladí musia ísť do práce a o starkých sa nemá niekedy, keď už sú chronicky chorí, nemá sa kto o nich postarať.
Takže je dôležité, aby aj ministerstvo práce, sociálnych vecí, pán minister, aby ste ich podmienky finančné a pracovné zlepšili.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.9.2019 o 14:12 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:12

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani kolegyňa, otvorili ste dosť bolestivú a obšírnejšiu tému, než čoho sa týka novela tohto zákona, a to je teda prednostne informatizácia a vytvorenie nejakej databázy, aby sme v nej mali prehľad o tom, že či klient je nahlásený do viacerých zariadení.
Ale okrem teda ošetrovateľov a zdravotníkov a sociálnych pracovníkov mňa ešte osobne trápia aj iné pomáhajúce profesie, ktoré dnes nie sú riešené. K tomu aj otvárame tému či už s Komorou sociálnych pracovníkov, ale aj zástupcami ministerstva zdravotníctva a je to veľmi ťažká téma, pretože otázkou potom je, každá komora má svoje predstavy, svoje záujmy, obhajuje svoje nejaké kompetencie a napríklad dnes nemáme zastúpených napríklad špeciálnych pedagógov alebo sociálnych pracovníkov, tí nám vypadávajú nejako, máme síce zdravotných sociálnych pracovníkov, ale nie sú zaradení ako zdravotnícky personál.
Čiže to je naozaj tak, ako to tu už dnes odznelo, veľká téma, ktorá sa bude musieť do budúcna riešiť, pretože ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, či už zdravotnú, alebo sociálnu, tak pribúda a máme tuná odborníkov, ale nie je to doriešené medzirezortne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.9.2019 o 14:12 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:23

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Končím možnosť nahlásiť sa do rozpravy.
Nech sa páči, pani poslankyňa Bašistová.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.9.2019 o 14:23 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:25

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, páni poslanci, vážený pán minister, predkladaná novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách prináša hlavne zmenu výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý platí samospráva. Navrhovaná zmena v praxi jednoznačne prinesie zvýšenie tohto príspevku na prevádzku a bude znamenať zvýšenie príjmov neverejných poskytovateľov. Dnes sa výška tohto prevádzkového príspevku vypočíta tak, že od sumy priemerných nákladov na jedného klienta mesačne sa odráta štátny príspevok, úhrada klienta, príspevok zdravotnej poisťovne, ak má poskytovateľ s ňou uzavretú zmluvu, a zvyšok je výška toho FPP-čka, čiže príspevku na prevádzku.
Rozdiel bude spočívať v tom, že namiesto skutočnej výšky úhrady klienta sa do vzorca dosadí priemerná úhrada u verejného poskytovateľa a príspevok zdravotnej poisťovne sa vypúšťa úplne. Takže FPP, teda príspevok na prevádzku, sa vypočíta tak, že od sumy priemerných nákladov na jedného klienta mesačne sa odráta iba štátny príspevok a priemerná úhrada klienta vo verejnom zariadení. Keďže úhrady klientov u mnohých verejných poskytovateľov sú nižšia, nižšie a spravidla o stovky eur, nový výpočet FPP prinesie neverejným poskytovateľom mesačne na klienta stovky eur navyše oproti súčasnosti. Odhadujem, že rozdiel bude predstavovať 300 až 400 eur pri zazmluvnení zdravotnej poisťovne.
Áno, toto prinesie zvýšenie nákladov zo strany samospráv. V prvom rade treba povedať, že združenie krajov s týmto návrhom od začiatku súhlasí a z hľadiska celkového objemu prostriedkov poskytujú na príspevok na prevádzku kraje viac ako polovicu všetkých výdavkov samospráv na tento účel. Zároveň však platí, že FPP bude samospráva miestna i krajská vyplácať nie automaticky, ale iba na základe zmluvy medzi obcou, krajom a neverejným poskytovateľom. Takúto zmluvu obec, kraj, podpisuje pre poskytnutie sociálnej služby iba takému svojmu obyvateľovi, ktorému predtým vydá rozhodnutie o priznaní sociálnej služby.
V praxi to teda znamená, že obce, kraje majú v rukách naďalej kľúčovú kompetenciu, a to posúdiť, či vôbec má ten-ktorý obyvateľ na danú sociálnu službu nárok. Pritom súčasťou posudzovania nielen posúdenie zdravotného stavu, ale aj sociálnej odkázanosti, teda posúdenie, či si danú starostlivosť naozaj nemôže zabezpečiť obyvateľ sám, resp. jeho rodina. Upozorňujem na ustanovenie zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, podľa ktorého má vyživovaciu povinnosť aj dospelé dieťa voči rodičovi. Ak teda nikto iný, ale práve obec či mesto, pokiaľ ide o výhrady ZMOS-u, rozhodne, že žiadateľ, jeho obyvateľ potrebuje, je odkázaný na konkrétnu sociálnu službu, potom je, samozrejme, povinná, povinné mu túto službu poskytnúť alebo zabezpečiť jej poskytovanie. Pritom je to práve obec, mesto či kraj, komu musí obyvateľ s rozhodnutím podať žiadosť o poskytnutie alebo zabezpečenie služby.
Takže opäť má obec, mesto, vo svojich rukách, ako, kde, či u koho poskytnutie tejto služby zabezpečí. V praxi to znamená, že sa zodpovedný, zodpovedná, pracovník, pracovníčka, stretne s odkázaným obyvateľom a preberie s ním možnosti alebo ho informuje o možnosti, ak je jediná. Ak sa obec, mesto, v konečnom dôsledku rozhodne o poskytnutí sociálnej služby u vybraného neverejného poskytovateľa, je podmienkou vyplácania FPP dohoda na zmluvných podmienkach medzi obcou, mestom a poskytovateľom.
Takže navrhovaná novela je jednoznačne v prospech neverejných poskytovateľov a prinesie im mesačne stovky eur na klienta navyše oproti súčasnosti, zároveň však ponechá kľúčové kompetencie v rukách samospráv, takže ich vzťah považujem za dostatočne vyvážený.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.9.2019 o 14:25 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:25

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Ďakujem. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce sa vyjadriť navrhovateľ?
Nech sa páči, pán minister.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.9.2019 o 14:25 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video