51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.10.2019 o 9:14 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:14

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, my opakovane dávame tento návrh zákona, ktorého cieľom je posilniť práva poškodeného v trestnom konaní v Slovenskej republike. A viete prečo? Ten dôvod je veľmi jednoduchý. Nie je totiž nikto viac motivovaný na spravodlivom a patričnom odsúdení páchateľa ako práve ten poškodený človek, ktorému bola spôsobená konaním páchateľa ujma, či už majetková alebo na zdraví alebo na živote jeho blízkych. Jednoducho neexistuje, neexistuje žiadny prokurátor, neexistuje ani žiadny sudca, neexistuje akýkoľvek zástupca alebo zamestnanec, zamestnanec štátu, ktorý by bol motivovanejší ako samotný poškodený. Je pre nás nepochopiteľné, ako doteraz nemohla vzniknúť nejaká iniciatíva občanov poškodených trestnými činmi práve k tomu, aby zvýšili postavenie, svoju moc v trestnom konaní.
Asi najvypuklejšie je možnosť, alebo je teda tú situáciu bezmocnosti poškodeného v trestnom konaní, možnosť vidieť pri poškodení zdravia, teda pri násilných trestných činoch. Mnohokrát, a bolo to tu už dnes spomenuté, a ja považujem za potrebné to zdôrazniť, tí samotní poškodení s nemým údivom, s úžasom ako Alenka z ríše divov sledujú proces uzatvorenia dohody o vine a treste medzi páchateľom, ktorý im zničil zdravie a mnohokrát do konca života poznačil celý ich život, a zástupcom štátu, prokurátorom, ktorý by mal čo najviac sa snažiť teda hľadieť na to, aby páchateľ bol spravodlivo potrestaný. A títo poškodení iba bez akejkoľvek možnosti aktívne do procesu zasiahnuť sledujú, ako možno vďaka aj nejakému korupčnému správaniu, prokurátori súhlasia nieže s trestom, s dohodou o vine a treste, ale s výsmechom do očí samotných poškodených. Za trvalé následky finančná pokuta, za ťažké ublíženie na zdraví podmienka a podobné, podobné nezmyselné dohody.
Potom sa nemôžme čudovať, že takíto ľudia, poškodení, nevinní ľudia odchádzajú zo súdov totálne frustrovaní, totálne sklamaní, znechutení a povedia: ako má ten štát, ako ma ten štát chráni? No a my tu dnes stojíme a hovoríme, že my nie sme naivní a nechceme, aby zrazu všetci tí prokurátori boli zapálení úplne za každú vec toho poškodeného, za každého jedného a bojovali ako levy. Práve naopak, my túto možnosť bojovať sám za seba chceme dať tým ľuďom. A veľmi rýchlo, veľmi rýchlo by sme všetci zistili, veľmi rýchlo by sa aj na tých súdoch ukázalo, kto v skutočnosti lepšie zastupuje práva poškodeného. Či sú to prokurátori alebo je to samotný poškodený.
Myslím si, že aj tu v pléne Národnej rady Slovenskej republiky je odpoveď úplne jasná, je úplne odpoveď jasná. Však zoberme si príklad, stiahnime si akúkoľvek modelovú situáciu priamo na seba. Bude sa za ublížení na zdraví komukoľvek z vás biť viac prokurátor alebo vy samotní? Jednoduchá odpoveď. O to viac, že ak sú aj prípady, že okresný dozorový prokurátor naozaj si spis naštuduje do detailu a naozaj, ako sa hovorí, sa do toho vloží a snaží sa dokázať a v tom konaní nejako presvedčiť aj toho sudcu potom, aby tí páchatelia boli spravodlivo potrestaní a aby jednoducho ten poškodený mal ten pocit tej spravodlivosti, lebo aj takí sú prokurátori, tak keď ide odvolanie na krajský súd, tak viete veľmi dobre, že máloktorý krajský prokurátor sa už do prípadu tak osobne vloží. Máloktorý krajský prokurátor naozaj tak podrobne si naštuduje celý ten spis, podrobne si naštuduje tú vec, podrobne si naštuduje dôsledky, povedzme, toho ublíženia na zdraví, trvalé následky, dopady na život, na prácu, na spoločenské uplatnenie daného poškodeného človeka, aby sa ako lev bil za jeho práva pred krajským súdom. Málokedy, výnimočne, naozaj veľmi vzácne. Ale ten poškodený človek so zničeným zdravím, s trvalými následkami, ten príde aj na krajský súd bojovať za svoje práva. No ale dnes, keď je odkázaný alebo je vylúčený iba na tú časť, aby ako poškodený mohol sa vyjadriť k náhrade škody, tak si sám povie, že načo, tak si sám povie, že načo.
A tieto prípady, o ktorých rozprávam, tie máme my priamo z praxe. Pomáhame poškodeným rodinám, dávame im právnu pomoc a je to veľmi, veľmi ťažké, aby ste mohli aj formou zástupcu poškodeného sa nejakým spôsobom zapojiť do diskusie, do debaty o spravodlivom treste pre konkrétnych páchateľov. Sú to veľmi výnimočné prípady, hoci tí ľudia, hoci tí samotní poškodení majú naozaj motiváciu, chuť, energiu, dajú aj peniaze, pricestujú aj na krajský súd možno úplne aj z iného kraja. Niekedy, keď je to vecne príslušná alebo miestne príslušná vec, tak aj z iného kraja. Prídu, lebo im na tom záleží.
Prečo, prečo im nechceme dať takúto príležitosť? Prečo im nedáme možnosť naozaj využiť, využiť to vnútorné volanie po spravodlivosti a získať procesné postavenie pred tými súdmi. Veď je to absolútne prirodzená vec. Nikomu by sa tým neublížilo, štát by to v podstate nič nestálo a mnoho, mnoho ľudí by pocítilo zlepšenie legislatívneho prostredia na Slovensku. Tejto iniciatíve, nechápem, z akého dôvodu je možné sa brániť. Komu by mohlo vadiť to, že poškodení ľudia na Slovensku budú mať od účinnosti tejto nami navrhovanej novely Trestného poriadku väčšie a účinnejšie práva a budú mať efektívnejšie možnosti na obhajovanie spravodlivosti na súdoch. Spravodlivosti konkrétnej, nie nejakej všeobecnej, nejakej virtuálnej, nejakej legislatívnej, ale konkrétnej spravodlivosti v každom jednom konkrétnom prípade, prečine, zločine.
Však ak my dnes v súdnom konaní, v trestnom konaní vyznávame rovnosť strán, tak predsa nemôžme povedať, že ten poškodený človek, na ktorom sa ten zločin udial alebo trestný čin, že vlastne nie je stranou tohto procesu. Však vlastne on tam ani neni. Prokurátor bude dve hodiny rozprávať o ňom, polícia si na tom robí, ja neviem, niekedy niekoľkomesačnú robotu a nakoniec keď, keď dôjde vec pred súd, tak ten, na kom sa celá tá vec stala, spáchala, tak vlastne ten tam ani nie je. Toho tam úplne vygumujeme len preto, aby sme mu nemuseli priznať procesné postavenie strany v trestnom konaní.
Takže, kolegyne, kolegovia, týmto, touto novelou naozaj nikomu neublížime, nič to štát stáť nebude. Jediné, čo tým dosiahneme, bude totálne prehĺbenie práva na spravodlivý súdny proces a priznanie práva procesnej strany aj pre poškodených. Tí, ktorí žijete na východe, tí, ktorí žijete na strednom Slovensku, viete, aká je problematická situácia aj s útokmi agresívnych asociálov a aké smiešne a nízke tresty sa potom za takéto útoky vynášajú. A títo ľudia, ktorí sú napadnutí a zmrzačení, jednoducho potrebujú pomoc.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.10.2019 o 9:14 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:25

Ján Kecskés
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Stanislav Drobný a Ján Kecskés predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Cieľom predmetnej novely je úprava straty mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v prípade jeho vystúpenia alebo nevstúpenia do poslaneckého klubu. Toľko na úvod a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.10.2019 o 9:25 hod.

Mgr.

Ján Kecskés

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:25

Ján Marosz
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil ako spravodajca určeným ústavnoprávnym výborom. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady rozhodol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.10.2019 o 9:25 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:27

Ján Kecskés
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Politický systém Slovenskej republiky je založený na parlamentnej demokracii. Najvyšším zákonodarným orgánom štátu je parlament, Národná rada Slovenskej republiky, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zvolení občanmi Slovenskej republiky. Kandidátov na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky však do volieb môžu nominovať výlučne politické strany, politické hnutia a volebné koalície týchto strán a hnutí. Voliči si teda vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky vyberajú len z kandidujúcich subjektov. Ak chcú prostredníctvom preferenčných hlasov podporiť jednotlivých kandidátov, môžu tak urobiť len tým spôsobom, že odovzdajú svoj hlas jednému z kandidujúcich subjektov.
Vzhľadom na to, že občania Slovenskej republiky sú zastupovaní práve poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, voliči prirodzene očakávajú, že počas celého obdobia trvania mandátu poslanca bude poslanec reprezentovať politickú stranu, politické hnutie alebo volebnú koalíciu, za ktoré bol zvolený vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.
V priebehu volebného obdobia však často dochádza k situáciám, keď poslanec vystúpi z poslaneckého klubu politickej strany, za ktorú ho občania Slovenskej republiky zvolili, alebo do takého klubu ani nevstúpi a začne reprezentovať úplne opačné záujmy, program a ideológiu ako tento poslanecký klub. Stáva sa tak nezaradeným poslancom alebo vstúpi do poslaneckého klubu inej politickej strany. Takýto poslanec tak v podstate neguje primárne rozhodnutie voliča o výbere politickej strany a jej volebného programu, za ktorú svoj poslanecký mandát získal.
Cieľom návrhu ústavného zákona je odstránenie takéhoto správania poslancov, ktoré občania Slovenskej republiky oprávnene vnímajú ako zradu voličov a často aj ako bezcharakterné korupčné správanie poslancov. Z tohto dôvodu predkladáme návrh ústavného zákona, ktorý prostredníctvom straty mandátu poslanca, ktorý sa sám vzdal členstva v pôvodnom poslaneckom klube alebo do tohto klubu nevstúpi, zamedzuje takémuto konaniu. V záujme demokratických princípov návrh ústavného zákona nezavádza imperatívny mandát. Vystúpenie z poslaneckého klubu alebo nevstúpenie do poslaneckého klubu a tým aj strata mandátu je totiž vlastným rozhodnutím poslanca.
Navrhovaná úprava ústavného zákona sa nevzťahuje na prípady, ak je poslanec vylúčený z poslaneckého klubu, práve preto, aby nebol obmedzený výkon jeho mandátu. Predkladaný návrh ústavného zákona prinesie zodpovednejší a stabilnejší výkon mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a tým sa zlepší vnímanie Národnej rady širokou verejnosťou.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.10.2019 o 9:27 hod.

Mgr.

Ján Kecskés

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:30

Stanislav Drobný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, vážení páni kolegovia, pri hodnotení tohto návrhu zákona je potrebné mať stále na zreteli, že návrh zákona nezavádza imperatívny mandát. Poslancov vylúčených z klubu sa navrhovaná strata mandátu netýka, pretože opustenie poslaneckého klubu sa neudialo z ich podnetu. Rovnako sa netýka ani poslancov, ktorým klub zanikol.
Ku dnešnému dňu opustilo poslanecký klub minimálne 35 poslancov. Sú aj takí, ktorým sa podarilo opustiť aj dva poslanecké kluby. Napríklad nastúpili za SIEŤ, pokračovali v MOST-e – HÍD a odišli aj odtiaľ. Samozrejme, nie všetci 35 poslanci odišli z poslaneckého klubu sami. Sú prípady, keď boli zo svojho poslaneckého klubu vylúčení. Problémom sú hlavne tie prípady, keď sa poslanec dostane do parlamentu na kandidátke jednej strany, tú potom opustí z vlastnej vôle a dokonca svoj mandát uplatňuje v mene inej strany, a to aj v strane hodnotovo výrazne odlišnej od tej, cez ktorej kandidátku sa dostal do Národnej rady Slovenskej republiky. Tu už ide naozaj o zradu na voličovi.
Samozrejme, je náročné ostať v klube strany, ktorá robí úplný opak svojich predvolebných sľubov a tým posiela svojho voliča tam, kde chrbát stráca slušné meno. Z roku 2016 poznáme predvolebné heslo S Ficom nikdy! a vieme, ako to potom dopadlo s jeho realizáciou po voľbách, koľko dní má také predvolebné nikdy. Ale riešením pre poslanca nie je zdupkať z poslaneckého klubu a tým si symbolicky umyť ruky ako Pilát Pontský. Poslanec by mal zostať v klube a pôsobiť na ostatných poslancov klubu, aby plnili to, čo sľúbili svojmu voličovi. Buď uspeje, alebo ho z klubu vylúčia, čím sa vyhne pôsobnosti tohto návrhu zákona.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.10.2019 o 9:30 hod.

Bc.

Stanislav Drobný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:32

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Stano, perfektne si to rozobral. A dovolím si rozšíriť tvoju reč. Uvediem príklad z praxe. Ráno som si našiel na stole návrh na schválenie utvorenia poslaneckého klubu, poslanecký klub Demokratickej strany. Sú to odídenci zo strany SaS. No, pokiaľ viem, taká strana tu nebola zvolená v tomto parlamente a neviem, čo to má znamenať. Ale presne to ilustruje, to je príklad na to, prečo tento zákon by mal byť schválený. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.10.2019 o 9:32 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:33

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, ja teraz len veľmi stručne. Tento náš návrh v podstate sleduje jediný cieľ. Posilniť skutočný charakter a výkon parlamentnej demokracie v Národnej rade Slovenskej republiky, pretože vidíme, kolega to tu kvantifikoval, 35 poslancov vystúpilo z politických klubov strán, za ktoré boli do Národnej rady zvolení. To znamená, viac ako jedna pätina, viac ako jedna pätina Národnej rady proste sa vysmiala svojim voličom a jednoducho si povedala, že nejaký záväzok voči voličom je nič a idú si robiť, idú si robiť z toho anarchiu a nejakú osobnú, osobnú politickú dráhu.
Keď si uvedomíme, aké postavenie dnes v Národnej rade majú poslanecké kluby oproti, povedzme, napríklad nezaradeným poslancom, pričom nezaradený poslanec ako taký, nikto nebol za nezaradeného poslanca zvolený do Národnej rady, pretože vidíme, aj v ústave je to jasne napísané, že prostredníctvom politických strán vykonávajú, vykonávajú občania svoju vôľu, tak keď si teda porovnáme poslanecké kluby a nezaradených poslancov, tak vlastne vidíme, že poslanecký klub ako taký nemá v podstate, až na pár výnimiek, žiadne nejaké, povedal by som, výraznejšie práva alebo možnosti, a že členstvo poslanca v poslaneckom klube tomu poslancovi neprináša, neprináša, nieže nejaké výhody, ale nejakú spolupatričnosť alebo inú komparatívnu porovnateľnú vlastnosť, nenazvem to výhoda, ale vlastnosť, oproti poslancom, ktorí v poslaneckom klube v akomkoľvek, akomkoľvek nie sú.
Myslíme si, že ak by boli sprísnené pravidlá na to, akým spôsobom sa poslanci zaraďujú a vyraďujú z poslaneckých klubov, akým spôsobom to bude previazané so stratou poslaneckého mandátu, tak by to v každom prípade pomohlo znížiť mieru korupcie v radoch poslancov, znížiť mieru korupcie v radoch Národnej rady Slovenskej republiky. A o tej korupcii, to nie sme my, kto o tom hovorí, o tej korupcii sa dnes rozpráva verejne. O kupovaní poslancov, o kupovaní poslancov sa dnes hovorí verejne, hovorí sa o nej v súvislosti s tými najvážnejšími rozhodnutiami, v súvislosti s tými najdôležitejšími legislatívnymi aktami na Slovensku. Čiže asi na tej korupcii aj v radoch Národnej rady niečo bude.
A tým, že budú úplne jasne nastavené pravidlá aj v oblasti poslaneckých klubov, a aj v oblasti toho, kedy, kto a ako získava, stráca mandát v súvislosti s činnosťou alebo členstvom v poslaneckom klube, tak tým si myslím, že tej korupcii môžme iba skomplikovať situáciu. Jasne skomplikovať situáciu. A tí poslanci, ktorí to korupčné volanie budú chcieť využiť, budú ho chcieť vypočuť, tak budú mať omnoho ťažšiu, omnoho ťažšiu situáciu.
Nevidím dôvod, prečo by sme nemali naplniť naozaj ústavu do detailu aj v oblasti politickej reprezentácie občanov. Keď raz je to v ústave napísané a tá ústava platí a rešpektujeme ju a ja dúfam, že ju teda všetci rešpektujeme, tak potom ju treba rešpektovať celú, aká je. Celú, aká je. A to aj v súvislosti s tým, akým spôsobom sa reprezentuje vôľa občanov, akým spôsobom sa má vykonávať mandát poslanca Národnej rady.
Jedna vec je sloboda poslaneckého hlasovania, sloboda výkonu poslaneckého mandátu a druhá vec je príslušnosť ku strane a politickým myšlienkam a hodnotám, s ktorými a za ktoré bol poslanec do Národnej rady zvolený. Asi nie je totiž celkom v poriadku, ak sa z liberála stane konzervatívec alebo z konzervatívca liberál a tvári sa, že je to všetko v poriadku, ale tie hlasy tých ľudí, tých voličov mu, tomu človeku, konkrétne poslancovi išli s tými pôvodnými, pôvodnými hodnotami. Asi nie je celkom v poriadku, keď niektorá strana pred voľbami rozpráva niečo iné a po voľbách má zas úplne iný program. A podobne, podobne analogicky by sme to mohli prispôsobiť aj na správanie a hodnoty a hlasovanie jednotlivých poslancov.
Keď to poviem tak skrátene, trošku viac disciplíny by v radoch Národnej rady asi nezaškodilo. Hlavne v tom prípade, ak by tá disciplína súvisela s odstraňovaním korupčného správania a s minimalizovaním priestoru na to, aby akýkoľvek poslanec takýmto pokusom bol vôbec vystavený. Pretože ak by poslanci neboli vystavení korupčným pokusom, tak by tým pokusom nemohli ani podľahnúť. A ak by im nepodľahli, tak by sa dnes v médiách nerozprávalo o tom, že v Národnej rade sa dá za, neviem koľko, stotisíc eur kúpiť poslanecký hlas pre nejakú vec.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.10.2019 o 9:33 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:39

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja nebudem sa moc vyjadrovať k podstate toho zákona. Akože, pán Kotleba, keď sa vám rozpadá klub, tak si to riešte u seba doma. Ja nevidím dôvod, prečo by sa kvôli tomu mala meniť ústava. No celé blbosť. Len v jednej veci ste tam neuviedli pravdivú informáciu, a to je, že neexistujú nejaké vlastnosti, jak ste vy povedali, pre poslanecký klub, ktorý by, na základe ktorých by bol zvýhodnený člen poslaneckého klubu proti ostatným členom parlamentu, čo nie je pravda.
Poslanecký klub má nárok na finančnú podporu od Národnej rady. Poslanecký klub je jediný, ktorý dokáže nominovať do kontrolných orgánov Národnej rady. A poslanecký klub má prístup na poslanecké grémium a teda sa zúčastňuje na riadení Národnej rady. Poslanecký klub, keď sa spojí s inými poslaneckými klubmi, môže zvolávať grémium, môže navrhovať mnohé zmeny, ktoré nezaradení poslanci navrhovať nemôžu. Tak isto môže navrhovať nové body do rokovania Národnej rady. Ak toto pre vás nie sú dostatočne silné vlastnosti, ako ste povedali, na základe ktorých je ctené to, že sa poslanci a poslankyne do klubov združujú, tak potom obávam sa, že nerozumiete tomu, akým spôsobom Národná rada funguje.
Jedna vec, ktorú by sme tu, naopak, mali urobiť, je, rešpektovať presne to, čo odznelo aj od vás, aj od mnohých ľudí pred vami, že keď sa politická situácia v krajine zmení natoľko, že celá jedna pätina Národnej rady sú nezaradení poslanci, tak práve ich práva, ktorí tak isto vykonávajú svoj mandát, by mali byť rešpektované a mali by mať nejaké zastúpenie napríklad na grémiu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.10.2019 o 9:39 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:42

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Poliačik, ja som hovoril o jednotlivých členoch v poslaneckom klube. Takže nieže ja neovládam fungovanie Národnej rady, ale vy ste ma zase nepočúvali, hlava v oblakoch.
Ale chcem povedať alebo reagovať na tú poslednú myšlienku, čo ste povedali, že teda ak sa zmení situácia v Národnej rade natoľko, že viac ako, viac ako pätina, viac ako pätina poslancov zmení svoju politickú príslušnosť alebo sa stane nezaradenými, že teda chcete, aby mali možnosť sa zúčastňovať napríklad grémia. No ja si myslím, že práve naopak, je naozaj veľmi podivuhodné, ak nejaká strana, ktorá v tomto volebnom období do Národnej rady zvolená nebola a vďaka týmto politickým šachom a možno korupčnému správaniu, ťažko povedať, teraz to možno odmietnete, ale o pätnásť rokov sa ukáže, že to tak bolo, zrazu vytvorí skupinu poslancov, ktorí chcú tu založiť poslanecký klub. A táto strana sa vlastne bez volieb, bez volieb sa dostane do Národnej rady? Tak to je totálne popretie princípov parlamentnej demokracie a volebného systému ako takého. A na základe toho, že by aj vznikol možno poslanecký klub bez volieb a v proti nejakom, v protiklade s tým, ako voľby fungujú a fungovať majú, sa dožadovať, sa dožadovať toho, aby takíto ľudia mali prístup do orgánov Národnej rady a bolo s nimi zaobchádzané ako s ľuďmi, ktorí sa do Národnej rady dostali normálne legálnymi politickými zvolenými stranami, tak mi príde naozaj také zaujímavé a zvláštne a nemôžem s tým súhlasiť, pán kolega.
A inak ďakujem, ďakujem za kultivovaný príspevok, lebo nestáva sa to často.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.10.2019 o 9:42 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:44

Milan Špánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, prečítal som si tento návrh ústavného zákona a zobral som niektoré pasáže z tohoto ústavného zákona dosť osobne. Píšete tu tvrdé slová zradca, korupcia a podobné veci, ktoré sa tu píšu. Ale je to jednostranný zákon, ktorý vôbec nerieši, čo keď sa zmení politická strana, za ktorú kandidát v tom čase kandidoval.
Čo keď je to zrovna politická strana, ktorá zradí poslanca a svojich voličov, za ktorú kandidoval? Píšete tu o zmene ideológie. Pred voľbami sme boli národná strana, ktorá, ktorá sa hrala na národnú. Ale ako ste sa zmenili? Na trápne ľudáctvo. Zmenili ste úplne ideológiu. Ja som nerozdával šeky na 1488 euro, ja som nevešal čierne vlajky na výročie SNP, ja som sa netriasol pri otázkach o holokauste, ani som sa nenechal zdraviť Na stráž! Aj vďaka takémuto niečomu ste sa tu absolútne izolovali a tým pádom ste nepresadili absolútne nič pre ľudí.
A kto tu rozpráva o nejakej korupcii, kto sa tu necháva korumpovať? Hovoríte tu o nejakých cudzích záujmoch, hovoríte tu o odídencoch ako o niekom, kto zradil. Ale strana je tá, ktorá nakoniec hlasovala s Ficom. Čo ste za to od Fica a Pellegriniho dostali? Aké máte morálne právo vlastne vy hovoriť o tom, že poslanec má byť vylúčený alebo má prísť o mandát?
Prečo sa rozpadá, rozpadli celé vaše regionálne štruktúry, prečo sa rozpadá váš poslanecký klub? Koľkí z vás vedia, že váš predseda sa tajne schádza s Ficom? Potom sa neni čo čudovať, že ste sa, že hlasujete tak, ako to zrovna Ficovi vyhovuje. Za koľko ste takto zradili? Výmenou za nezrušenie strany, aby ste si mohli rozdeliť štátny príspevok štedrý? A prečo by potom mal poslanec, ktorý nie je členom strany, vstúpiť do takéhoto poslaneckého klubu, ktorý sa len hrá na národný?
Ako hájite národné záujmy? Prečo ste sa neozvali, keď maďarskí extrémisti išli páliť na futbalovom zápase štátnu vlajku alebo keď vypískali štátnu hymnu? Máte len plné huby toho, ako nás Brusel oberá o kompetencie, odzbrojuje obyvateľstvo. Ale vy ste zahlasovali za ten zákon, jednohlasne ste za ten zákon zahlasovali. Jediná opozičná strana, ktorá za ten zákon zahlasovala. Na tú dodávku, sme skutočne jediná opozícia, si dolepte, ktorá kolaboruje s Ficom a Pellegrinim.
Pred voľbami ste mali, mali veľké vyplakávačky na vašich mítingoch o tom, ako vám musia ľudia dať silný mandát, aby ste mohli riadiť štát. Veď vy nedokážete riadiť ani váš poslanecký klub. A práve preto potrebujete takýto zákon, aby ste strašili možno ďalších budúcich poslancov, ktorým by sa otvorili oči, ktorí by zistili, že ako sa vlastne bijete za Slovensko, za národ. Je hanba, ako ste pri mnohých hlasovaniach a zákonoch zradili. A tie oči sa otvorili mne, určite sa otvorili aj ďalším, ktorí odišli z vášho poslaneckého klubu. A nie sme to len my, sú to určite aj ďalší poslanci vaši, ktorí to vidia. Je to kopa ľudí, poslancov v regiónoch, sú to nejakí tí sympatizanti strany, ale aj kopa slušných ľudí, ktorých ste špinavo oklamali a len vďaka vám teraz nesú nálepku nejakí náckovia alebo niečo podobné. Vďaka nikomu inému.
A preto si myslím, že nemáte absolútne žiadne, žiadne morálne právo požadovať od poslanca, aby zotrval vo vašom klube, keď váš klub sa absolútne ideologicky otočí a absolútne sa nespráva tak, ako ľuďom pred voľbami sľuboval. Budem rád, keď ľudia pochopia, čo ste zač.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.10.2019 o 9:44 hod.

Ing.

Milan Špánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video