51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.10.2019 o 17:21 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 17:21

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený podpredseda, pani prvá námestníčka, kolegovia a kolegyne, (zaznievanie gongu) rada by som sa tiež vyjadrila k správe o činnosti prokuratúry za rok 2018.
Na začiatku ešte len využijem situáciu, že tu je pani poslankyňa Vaľová, pretože jej faktická poznámka ma veľmi pobavila a možnože aj, aj odzrkadľuje tú situáciu, ktorá v prokuratúre je. Pani poslankyňa povedala, že no tak sa čudujem opozícii, že vôbec dávate tie trestné oznámenia na generálnu alebo na prokuratúru, keď jej tak veľmi nedôverujete. No poviem vám, že áno. Niekedy je to také, že bolo by asi jedno, či to dáme na lampáreň alebo na prokuratúru, ale ctíme si zákon a keďže ten legislatívny postup je taký, že sa dávajú trestné oznámenia na políciu alebo na prokuratúru, tak ju dávame aj na prokuratúru. Ale chcem povedať, nie vždy je to ako na lampáreň, ale stáva sa to. Pretože tak ako to bolo aj opakovane povedané, aj na prokuratúre sú čestní a spravodliví prokurátori, ktorí sa naozaj snažia, snažia zodpovedne pristupovať k svojej práci, mnohokrát, žiaľ, aj oni sú zastrašovaní alebo hatení pri ich práci možno aj takými nepriamymi nejakými úkonmi, ako napríklad, ak majú nejakú nepríjemnú kauzu riešiť, tak sú umelo zavaľovaní množstvom iných prípadov, aby nemali dostatok času sa prípadom venovať. Ale to len na taký úvod.
To, čo bolo tuná povedané, ja som to aj, reagovala som v úvodnej časti v rámci rozpravy, faktickej poznámky, že to, čo sa dnes v spoločnosti deje, tak sú také znaky, že kauzy sa premlčávajú, naťahovanie času, obštrukcie, len aby sa mohli niektoré prípady schovať pod koberec, pretože už budú nevyriešiteľné. Nechcem sa opakovať, to, čo tu povedali moji ďaleko fundovanejší predrečníci v otázkach najmä trestnoprávnej situácie a konaní v našej krajine a jednotlivých konaní, ja by som sa predsa len napriek tomu, čo sa dnes deje a čo počúvame z každej strany z médií, rada venovala aj inej oblasti a poukázala na ďalšie skutočnosti, na ktoré treba poukázať a čiastočne aj v správe sú spomenuté, avšak myslím si, že mohli byť ďaleko, ďaleko obšírnejšie opísané. Týka sa to najmä situácie v oblasti nevymožiteľnosti práva, v oblasti životného prostredia, ale taktiež aj nevymožiteľnosti alebo možno nedostatočného konania prokuratúry v správnom, v správnych procesoch, v správnom konaní. Poviem najprv ohľadom toho, čo sa týka v oblasti životného prostredia, kde chcem čiastočne zahrnúť aj situáciu s, v oblasti poľnohospodárstva.
Minulý rok sme boli svedkami toho, ako na ulice vyšli ľudia v rámci protestov, ktoré sa diali nezákonných, v nezákonnosti pri poskytovaní príspevkov cez Poľnohospodársku platobnú agentúru. Ľudia boli vyhnaní do ulíc, aby poukazovali na nespravodlivosť a nečinnosť vlastne týchto orgánov, ale taktiež aj samotná, samotná prokuratúra, nevieme, ako konala, ani tu nebolo vlastne v tejto správe uvedené, akými, aké závery, k akým záverom dospela v rámci tých desiatok podaní, ktoré, ktoré boli podané a ktoré sa konali ešte v roku 2018. Možnože už tam bolo aj nejaké preklenutie na, do tohto roku, ale tým, že naozaj to bola situácia, ktorá otriasala spoločnosťou, očakávala som, že aspoň čiastočne tá správa bude obsahovať aj tieto informácie.
Z oblasti trestnoprávnosti v životnom prostredí sú vymenované niektoré, niektoré také kauzy alebo výpočet trestných činov. Avšak napríklad to sú také veci, ktoré vidno, hej, pytliak, výrub stromov, odpady, to sú trestné činy, ktoré, ktoré vidíme. Avšak to, čo tu vôbec nie je, ani prokuratúra nekoná, je voči, nekonanie napríklad orgánov ústrednej, teda ústrednej štátnej správy, nečinnosť, čím môže dochádzať k závažným poškodzovaniam životného prostredia, napríklad moje podania, ktoré som dala aj na prokuratúru v oblasti znečistenia podzemných vôd na Žitnom ostrove, oblasti toho, že ľudia do dnešného dňa možno pijú toxický kokteil zo studní na Žitnom ostrove. Tieto konania nie sú otvorené, nebola som ani len predvolaná na to, aby som podala nejaké ďalšie vysvetlenie a pritom naďalej, hoci ministerstvo jedno, druhé, aj tretie o situácii vie, tak nekoná. Najlepšie je v podstate v tejto polohe nič nerobiť, pretože plynie čas, činnosť a možnože aj trestnoprávna zodpovednosť sa premlčí.
Závažné nedostatky ja vidím v porušovaní v správnom konaní. Tam prokurátor ako keby minimálne vykonával dozor. Vidno to aj zo štatistiky, ktorú správa uvádza. V podstate sú to len zopár podaní, kde prokurátor dal námietky, ktoré zistil v nedostatkoch v dodržiavaní zákonnosti a poviem konkrétne prípady.
Napríklad prieťahy v procese strategického parku Jaguar, kde dochádza, už dá sa povedať, tri roky k prieťahom, k obštrukciám, k nedokončeniu, ani len nezačatiu súdnych konaní a pritom ten Jaguar nám už pomaly bude vypúšťať von prvé vozidlá. Napríklad diaľnica D4, došlo k rozhodnutiu krajského súdu o tom, že je nezákonné záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia a nariadilo opakované konania v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo nekoná a diaľnica už pomaly bude stáť a už v niektorých úsekoch je odovzdaná a nezákonným spôsobom vlastne tuná ústredný orgán štátnej správy ministerstvo životného prostredia, ale aj ministerstvo dopravy a výstavby porušuje flagrantným spôsobom, drzým spôsobom zákon a prokuratúra nekoná. Ústredné orgány zatajujú alebo nechcú poznať pravdu, aby nemuseli konať, ale myslím si, že aj na tomto je tá prokuratúra aj postavená, že by mala dohliadať na dodržiavanie zákonnosti, na, dohliadať na záväzky, ktoré má Slovenská republika voči svojim občanom, ale aj voči iným inštitúciám a napríklad k európskej inštitúcii a dodržiavať zásady, aby ústavné práva občanov boli dodržané, napríklad právo na životné prostredie, právo na informácie a právo na správne rozhodovania vo veciach životného prostredia.
Čiže naozaj sa nečudujme, že v uliciach sú ľudia, ktorí sa sťažujú na zlé životné prostredie, sa sťažujú na to, že spoločnosť nedostatočne reaguje na klimatickú zmenu. Aj tu je zodpovedná prokuratúra, pretože to je zúfalstvo tých ľudí, zúfalstvo v nevymožiteľnosť práva, pretože keby fungovala vymožiteľnosť práva v životnom prostredí, tak by mnohé, mnohé výruby lesov, mnohé znečistenia podzemných a zdrojov pitnej vody nemohli byť. Nemohli by sa dochádzať k nezákonnosti, jak pri schvaľovaní územných plánov, kde nám developeri určujú, ako sa má využívať táto krajina. Nezákonnostiam umiestňovania rôznych obrovských stavieb do krajiny, ktoré nám následne likvidujú všetky ekologické procesy. Aj za toto je zodpovedná prokuratúra, v tejto veci prokuratúra, ktorá má dohliadať na dodržiavanie zákonnosti, vôbec, ale vôbec nekoná. Máte to aj uvedené v svojej správe ohľadom toho, že dohliadate na, na procesy v rámci samosprávy a týchto územných plánov. Áno, tam je tiež obrovský problém, len tá vymožiteľnosť alebo ten skutočný výstup, alebo ktorý by dokázal reálnym spôsobom túto nezákonnosť zastaviť, je prakticky nulový. Mnohokrát ide o úmysel, úmysel verejnej správy nekonať. Nekonať pri právom chránených záujmov občanov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.10.2019 o 17:21 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:31

Viera Kováčiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v podstate zhrniem aj moju odpoveď a odpoviem na mnohé otázky spoločne pre vás viacerých, ktorí ste mi otázky položili. Veľmi ťažko sa mi počúvali niektoré vaše pripomienky. Nechcem sa vyhovárať, ja som na Generálnej prokuratúre päť mesiacov. Do všetkých týchto oblastí zatiaľ nemám poznatky a nevnikla som, ale chcem povedať, že niektoré tie, tie vaše pripomienky, si myslím, že sú veľmi nepresné, pramenia z neznalosti práce prokurátorov a skutočne mala som pocit, že prokuratúra je v podstate, by mala byť všemohúca a mala by zodpovedať za úplne všetky neduhy, ktoré sa v spoločnosti dejú.
Prokuratúra nevyhľadáva trestné činy a porušenia zákona. Reaguje na podnety, reaguje na zistenia, ak sú signalizované, tak využíva oprávnenia a prostriedky, ktoré má jednoznačne uvedené a vymedzené v zákone o prokuratúre, kde je definovaná pôsobnosť prokuratúry.
Veľakrát sa, mnohé tie otázky, ktoré ste mi položili, alebo ste, tie konštatovania sa týkajú trestných vecí, ktoré patria do pôsobnosti ÚŠP. Skutočne pôsobnosť ÚŠP je výrazne odčlenená od prokuratúry. Nikto z prokurátorov nemôže zasahovať do činnosti ÚŠP. Generálny prokurátor je jediná oprávnená osoba, ktorá, v podstate aj v zákone je uvedené, že, že vlastne či už ide o nejaké spisy alebo riadi túto prokuratúru, ale prostredníctvom špeciálneho prokurátora. To si môžete pozrieť v zákone.
Ja som hovorila, tí, čo tu boli, tak vedia, že som spomínala v rámci svojho vystúpenia, že som si vyžiadala spisy, respektíve časti spisov, aby som vedela posúdiť a vyhodnotiť, či je možné vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť voči tým prokurátorom, ktorých konanie v súčasnej dobe rezonuje v médiách a v spoločnosti. Žiadala som to z pozície zastupujúceho generálneho prokurátora. Sama som sa snažila vysvetliť, pokiaľ ide o prekážku rozhodnutej veci, ako som už povedala, vysvetľovali to už aj sudkyne zo Súdnej rady, ktoré som, myslím, že včera alebo predvčerom videla v televízii, zástupca Rady prokurátorov. Ja skutočne nemôžem za to, že nie ste ochotní pochopiť, že naozaj pre ten istý skutok, teraz sa hovorí o skutku, nie je možné konať v inom konaní.
Ak hovoril pán poslanec Dostál, že je možné vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť za iný skutok, napríklad za to, že niekto má kontakty so závadovou osobou, každé jedno, každý jeden disciplinárny návrh musí byť presne naformulovaný a musí byť v ňom uvedené, že čo vlastne sa kladie tomu prokurátorovi za vinu a v čom spočíva to disciplinárne previnenie. Ako len, len holé konštatovanie, že sa stretáva so závadovou osobou, neexistuje disciplinárna komisia, ale ani súd, ktorý môže v konečnom dôsledku preskúmať to právoplatné disciplinárne rozhodnutie, ktorý by uznal takéhoto prokurátora za vinného z disciplinárneho previnenia. Ja, ako som už povedala, mám nejaké vedomosti. Ja, bohužiaľ, nemôžem vám v súčasnej dobe zverejniť, čo som si vlastne pozrela a naštudovala, aké mám poznatky, ale môžem vás ubezpečiť, že obidve kauzy dozorujú skutočne zodpovední a poctiví prokurátori a garantujem vám, že v najbližšej dobe skutočne sa dozviete aj o ďalšom posune v týchto trestných veciach.
Ak sa spomínalo, aj pán poslanec Baránik spomínal, pokiaľ ide o súčinnosť generálneho prokurátora pri zbavovaní mlčanlivosti, pán poslanec, v tomto čase vyšetrovateľ, nič mu nebránilo, aby konal, nič mu nebránilo v tom, aby keď 1. marca alebo teda neviem presne, ale v marci začal trestné stíhanie, aby už vtedy vedel, o koho ide, aby už vtedy požiadal o zbavenie mlčanlivosti. Pokiaľ ide o JUDr. Trnku, v ďalších troch veciach okrem tejto, teda dokopy v štyroch veciach v rovnakom období behom krátkej doby bol, bol Trnka zbavený mlčanlivosti, aby mohli, ale, ale to hovorím, to nie je podmienka, aby mohol konať, pretože vyšetrovateľ môže vykonávať všetky ďalšie dôkazy. V tejto veci, kde, kde sa, spôsobil to predovšetkým vyšetrovateľ, ktorý, ktorý napriek tomu, že s ním bolo osobne hovorené, akým spôsobom má doplniť tú svoju žiadosť, aby v nej teda identifikoval, o čo, o akú vec ide, pretože an block nemôžeme nikoho, žiadneho prokurátora zbaviť mlčanlivosti. Tak znie zákon. Takže to nie je výmysel či už generálneho prokurátora alebo, alebo niekoho, nejakého ďalšieho prokurátora. Postupovali sme v zmysle zákona. Áno, po piatich týždňoch vlastne v konečnom dôsledku bolo, bol zbavený mlčanlivosti v tejto veci, ale išlo skutočne, dá sa povedať, že len o nejaké administratívne nedopatrenie.
Ak sa tu vyslovil pán poslanec Budaj, že ma ľutuje, vôbec ma nemusí ľutovať, vôbec ma nemusí ľutovať. Ja som celý svoj profesionálny život si plnila zodpovedne a poctivo svoje úlohy, ktoré boli na mňa, na mňa kladené a ktoré vyplývali zo zákona a naďalej si tieto povinnosti aj takto budem plniť. Ja sa môžem čestne pozrieť každému jednému človeku do očí, pretože vždy som postupovala v súlade so zákonom. Ja, mňa veľmi znepokojilo takisto, tieto, tieto udalosti, ktoré vyšli najavo v poslednom období. Za moju dlhoročnú prax som sa nikdy s takýmto niečím nestretla. Môžem povedať veľmi otvorene, že hanbím sa, hanbím sa za týchto prokurátorov a hanbím sa aj povedať niekomu, že som prokurátorka. Som si vedomá toho, že tento tieň podozrenia padá na celý prokurátorský stav, ale znovu vás chcem ubezpečiť, že väčšina prokurátorov je čestných a zodpovedných a skutočne si zodpovedne plnia svoje povinnosti. Takže je potrebné, a tu by som aj poukázala na vyjadrenie pani prezidentky, ktorá zdieľa tento istý názor a ktorá takisto povedala, že verejnosť nie je potrebné poburovať tým, aby sa jej imputoval názor, že všetci prokurátori sú podvodníci, všetci prokurátori sú prepojení na takých mafiánov, ako bol Kočner a podobne.
Pomerne dlho som riadila krajskú prokuratúru, aj vrátane okresných prokuratúr, kde som veľmi detailne, podrobne poznala každého jedného človeka. A skutočne nesiem, nesiem, veľmi zodpovedane môžem povedať, že to boli ľudia čestní. Áno, došlo, došlo aj v obvode tejto krajskej prokuratúry k podozreniam zo spáchania trestnej činnosti. V týchto veciach bol, bola poskytnutá takisto súčinnosť. Je pravdou, že v konečnom dôsledku bol prokurátor oslobodený spod obžaloby, pretože vec sa dostala až na súd. Každý, kto ma pozná, vie, že som vždy konala absolútne nekompromisne bez ohľadu na to, o koho išlo.
Pýtal sa ma, nie je tu pán Pčolinský, pýtal sa ma, ako vnímam medializovanú komunikáciu. Odpovedala som, pokiaľ ide o hodnotenie dôkazov, to mi neprináleží. To mi neprináleží, sú to, je to záležitosť orgánov činných v trestnom konaní, ktoré v týchto veciach konajú zrejme prostredníctvom znaleckého dokazovania. Môj osobný názor tu nebudem hovoriť, ale som presvedčená, že tieto dôkazy budú zadovážené, budú správne vyhodnotené a bude rozhodnuté spravodlivo v týchto veciach tak, aby skutočne boli páchatelia takejto závažnej trestnej činnosti spravodlivo a exemplárne potrestaní. To je v podstate z mojej strany všetko.
Ja vám ďakujem za pozornosť a želám vám príjemný priebeh ďalšieho rokovania.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.10.2019 o 17:31 hod.

JUDr.

Viera Kováčiková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:45

Dušan Kováčik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s ustanovením § 55d zákona o prokuratúre predkladá špeciálny prokurátor správu o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a o poznatkoch Úradu špeciálnej prokuratúry a o stave zákonnosti za rok 2018.
Táto správa je spracovaná na základe štatistických podkladov a na základe zistených poznatkov zo spisov, analýz vykonaných Úradom špeciálnej prokuratúry. Správa hodnotí činnosť prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry pred začatím trestného stíhania v prípravnom konaní, na súde, vrátane ich súčinnosti s ďalšími orgánmi činnými v trestnom konaní, najmä orgánmi policajného zboru.
Svojím spôsobom, tak ako minulého roku aj tohto roku, správa je koncipovaná tak, že v prvej časti sa venujeme základným informáciám o Úrade špeciálnej prokuratúry a zabezpečenia plnenia jej úloh. Druhá časť obsahuje poznatky o stave kriminality. Tretia časť je zameraná na činnosť Úradu špeciálnej prokuratúry pred začatím trestného stíhania. Štvrtá časť na činnosť Úradu špeciálnej prokuratúry v prípravnom konaní. Piata je venovaná zhodnoteniu spolupráce Úradu špeciálnej prokuratúry s orgánmi policajného zboru. Časť šesť obsahuje činnosť Úradu špeciálnej prokuratúry v súdnom konaní a siedma časť je venovaná aplikačným, organizačným a personálnym problémom.
Čo sa týka samotnej časti číslo jedna, príslušnosť Úradu špeciálnej prokuratúry, tak oproti roku 2017 sa v podstate v príslušnosti nič nemenilo. Príslušnosť pre Úrad špeciálnej prokuratúry vyplýva z § 14 Trestného poriadku, kde sú presne vymenované trestné činy, ktorými sa zaoberajú prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry. Sú to tie najzávažnejšie formy trestnej činnosti. Čo sa týka úloh, ani v tomto smere nenastala oproti roku 2017 žiadna zmena. Úlohou Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá bola zriadená ako samostatná organizačná súčasť Generálnej prokuratúry na čele so špeciálnym prokurátorom v sledovanom období, ako aj od samotného jeho zriadenia, vykonáva aktívny prokurátorský dozor vo vzťahu k najzávažnejším formám kriminality, korupcie, extrémizmu bez akéhokoľvek vonkajšie vplyvu, atď. Je potrebné poznamenať, že orgány prokuratúry a teda aj Úradu špeciálnej prokuratúry sú represívne orgány, ktoré vstupujú do konania až vtedy, ak je odhalené podozrenie z trestného činu, kedy začína prokurátorský dozor. Prokuratúra nemá ani oprávnenia, ani procesné, personálne a materiálne podmienky na odhaľovanie trestnej činnosti. Touto úlohou alebo respektíve túto úlohu majú v kompetencii policajný zbor, predovšetkým jej operatívne zložky.
Čo sa týka činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry, vykonáva dozor aj v iných veciach. Niektoré vyplývajú z § 14 Trestného poriadku, a to v tom prípade, keď generálny prokurátor využije svoje oprávnenie v zmysle § 51 zákona o prokuratúre, kde svojím opatrením môže založiť príslušnosť pre Úrad špeciálnej prokuratúry, ale musia byť splnené dve zákonné podmienky. Prvá je, že príslušná kompetentná prokuratúra, ktorá by bola príslušná na vybavovanie tejto veci, dá na to súhlas a špeciálny prokurátor takisto musí dať súhlas na to, aby pán generálny mohol týmto opatrení poveriť Úrad špeciálnej prokuratúry, aby vykonával aj v iných veciach, než ktoré jej patria do pôsobnosti.
Čo sa týka tejto správy, bola doručená v podstate do parlamentu, bola doručená každému, pani poslankyni a pánovi poslancovi, predpokladám, že s touto správou ste sa oboznámili. Ja som túto správu predkladal v dvoch výboroch, vo výbore pre obranu a bezpečnosť a predkladal som ju, túto správu, aj v ústavnoprávnom ako gesčnom výbore. Neviem, či snáď by nebolo za vhodné, keby som radšej vytvoril väčší priestor pre vás, pánov poslancov, na prípadné otázky alebo vyjadrenia k tejto správe. Alebo ak, lebo vzhľadom na to, koľko vás tuná sedí, neviem, či je záujem, aby som túto správu tak podrobne nejako predkladal, že či by nebolo za vhodné radšej vám nechať priestor, aby ste vy sa mohli pýtať na činnosť.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem zatiaľ za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.10.2019 o 17:45 hod.

JUDr.

Dušan Kováčik

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:50

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní správy špeciálneho prokurátora za rok 2018 vo výboroch. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1719 z 26. augusta 2019 pridelil predmetnú správu na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky za gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetnej správy vo výboroch. Obidva výbory odporučili vziať predmetnú správu špeciálneho prokurátora na vedomie.
Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vziať predmetnú správu na vedomie.
Spoločná správa výborov, tlač 1489a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 767 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledkoch rokovania výborov Národnej rady a predniesol návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.10.2019 o 17:50 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:52

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predsedajúci, vážený pán špeciálny prokurátor, tak ako o správe generálneho prokurátora, aj o správe špeciálneho prokurátora rokujeme v čase, keď našou spoločnosťou otriasajú kauzy spojené s prokurátormi.
V prvom rade chcem skonštatovať, že model špecializovaného trestného súdu a špeciálnej prokuratúry z inštitucionálneho hľadiska je potrebné tieto úrady chrániť pred akoukoľvek snahou o ich oslabenie. Už počas prvej Ficovej vlády sme boli svedkami útoku na špeciálny súd, ktorý vtedy viedol Štefan Harabin ako nominant Mečiarovej HZDS a verejný tlak vtedy likvidácii tejto inštitúcii zabránil. Aj dnes, viac ako predtým, je potrebný verejný záujem a verejný tlak na to, aby tieto inštitúcie viedli čestní ľudia a aby si čestní prokurátori a sudcovia mohli vykonávať nezávisle svoju prácu a nestranne.
V tejto súvislosti nadviažem na samotnú správu špeciálneho prokurátora. V úvode konštatuje neobsadené miesta na špeciálnej prokuratúre a opisuje náročné výberové kritériá na miesto prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktoré majú byť garanciou vybraných odborne zdatných prokurátorov. Z tohto hľadiska je pravdou, že na úrade naozaj pôsobia prokurátori, ktorí v poslednom čase ukázali ochotu ísť aj do ťažkých prípadov previazaných s vládnou mocou, ako napríklad prokurátor Špirko alebo prokurátor Šanta a ďalší. A patrí im za to poďakovanie. A takýchto prokurátorov by sme mali podporovať a mali by sme im držať doslova v boji s mafiou palce. Horšie ale z toho vychádza práve špeciálny prokurátor Kováčik.
Pokladám za povinnosť pripomenúť vám nelichotivú bilanciu 61 prípadov ku nula podaných obžalôb, ktorá sa už nejaký čas spája s vaším menom a pôsobením na prokuratúre. Ďalej je tu kauza Bašternák, kedy ste vy osobne odobrili zastavenie vyšetrovania ešte v roku 2014. Opätovne začali kauzu preverovať po mediálnom tlaku až v roku 2016. Dnes je Bašternák právoplatne odsúdený za, podľa odborníkov, triviálny podvod.
Ďalej je tu kauza Hlas podobný Ficovi, kauza nelegálneho financovania strany SMER, ktorá dnes nadobúda novú a znovu aktuálnu podobu zmluvy s oligarchami. Tu ste ani len nezačali trestné stíhanie.
Potom prípad Gorila a údajné obštrukcie pri vyšetrovaní. Najnovšie podivný vklad hotovosti, z ktorého vyplynulo, že šéf špeciálnej prokuratúry nevie, do akej výšky môžu podľa zákona prebiehať platby v hotovosti.
A nakoniec tu máme aj svedeckú výpoveď o vašich údajných kontaktoch s kamarátom Mariana Kočnera Norbertom Bödörom, v prípade ktorého je mimochodom aj aktuálny postup polície a prokuratúry veľmi zvláštny. A ja by som očakávala, že verejnosť dnes dostane odpovede napríklad na otázky, či a aký vzťah máte alebo ste mali s touto osobou.
K samotnej správe, k štatistikám kriminality by som sa krátko zastavila pri trestných činoch spáchaných organizovaným zločinom. Je pozitívne, že vykazujete nárast trestne stíhaných osôb, ako aj viacero príkladov stíhania dlhodobo známych zločineckých skupín na Slovensku. Problémom pri týchto štatistikách je, že poviete A, ale nepoviete B. Vidíme to aj na príklade, kedy v správe konštatujete, že, citujem: "V roku 2018 došlo k právoplatnému odsúdeniu 15 členov zločineckej skupiny označovanej ako Okoličányovci, čím sa zavŕšil súdny proces, ktorý trval od roku 2005, a dlhodobo traumatizoval slovenskú spoločnosť. Traja, trom odsúdeným boli uložené tresty odňatia slobody na doživotie, ostatní členovia boli odsúdení na spravidla dlhoročné tresty odňatia slobody.". Ale tu v správe ste zabudli doplniť, že hlava celej zločineckej skupiny Róbert Okoličány na obrovskú hanbu polície ušiel v deň vynesenia rozsudku, pričom zodpovednosť si doteraz prehadzuje polícia, prokuratúra a súd. A nejde ani zďaleka o prvý prípad, v ktorom ušiel významný člen podsvetia spôsobom, ktorý vzbudzuje oprávnené pochybnosti o záujme našich orgánov skutočne zabezpečiť aj dodanie niektorých zločincov do výkonu trestu.
Aj preto by som bola veľmi rada, keby z tohoto miesta sme počuli reálne opatrenia na úrovni efektívnejšej spolupráce polície, prokuratúry a súdov tak, aby k podobným situáciám už nedochádzalo. A som presvedčená, že sebareflexia zo strany špeciálnej prokuratúry a polície je aj z takýchto dôvodov viac ako nevyhnutná.
O to zvláštnejšie vyznieva vaše konštatovanie v súvislosti s trestnou vecou úkladnej vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky, kde hovoríte o negatívne vnímanej skutočnosti, že, citujem: "Médiá, ktoré vyšetrovaniu vraždy venovali osobitnú pozornosť, sa prostredníctvom právnych zástupcov poškodených dostávali k získaným dôkazom založeným vo vyšetrovacom súpise a tieto následne publikovali. Prokurátori vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v prípravnom konaní v tejto trestnej veci viackrát žiadali médiá o zdržanlivosť a poukazovali na škodlivosť takéhoto konania z hľadiska budúceho dokazovania na súde, avšak neúspešne."
V tejto súvislosti by som sa vás, pán špeciálny prokurátor, chcela opýtať, ako si predstavujete ideálny vývoj vyšetrovania takejto trestnej veci. Predpokladám, že by to malo byť utajené vyšetrovanie, kde by verejnosť nemala možnosť kontrolovať vážne podozrenia z personálnych presahov na políciu a prokuratúru, pretože vyjadrenia vyznievajú tak, akoby verejný záujem na naozajstnom a dôslednom vyšetrení všetkých aktérov nebol totožný so záujmom vyšetrovacích orgánov, v tomto prípade prokuratúry. A ja som presvedčená, že keby ten verejný tlak nebol, tak mnohé kauzy sa ani nezačnú, neotvoria opätovne a nezačnú sa znovu vyšetrovať. Určite, keby mediálny tlak a tlak verejnosti, médií, opozície nebol, tak kauza Bašternák do dnešného dňa nie je vyšetrená a Bašternák si užíva svoje milióny na slobode. A len vďaka mediálnemu tlaku sa znovu otvára kauza Trnka. A len vďaka zástupcom poškodených a vďaka médiám sa ukázali kontakty obvinených na políciu, prokuratúru a dokonca, sa zdá, aj na súdy.
A ja sa pýtam, ako by pokračovalo vyšetrovanie, keby verejnosť o týchto podozreniach nevedela? Pravdepodobne by sa stalo, že by sa to podobalo vyšetrovaniu kauzy Gorila, kde sa menili vyšetrovatelia s nekonečnými obštrukciami, Gorila, ktorá do dnešného dňa nie je riadne vyšetrená.
Aj z doteraz zverejnených informácií je práveže zrejmé, že je nutná silná verejná kontrola a informovaná verejnosť, čo zároveň chráni vyšetrovateľov a prokurátorov pred pokusmi mariť vyšetrovanie zo strany mafie a oligarchov. A zároveň vás chcem ubezpečiť, že vyšetrenie vraždy a potrestanie všetkých zainteresovaných je prioritným záujmom, ktorý vnímame my poslanci a ktorý vníma aj verejnosť na Slovensku. A samozrejme opačný záujem majú strany a osoby, ktoré vy máte namiesto kritiky verejnosti a médií stíhať. Nie je náležité kritizovať verejnosť, nie je náležité kritizovať médiá, je náležité v prvom rade kritizovať zločincov, mafiánov a gaunerov.
Osobitnú pozornosť chcem venovať špeciálnej prokuratúre a boju proti korupcii. Zaujal ma predovšetkým argument o tom, že Národná protikorupčná jednotka, teda elitná jednotka, má problémy s dokumentáciou korupcie kvôli nekvalitnej technike, hoci podľa môjho názoru bol donedávna problém Národnej protikorupčnej jednotky skôr v jej samotnom vedení. Je absurdné, ak je prekážkou odhaľovania korupcie v 21. storočí nedostatočná technika. A tu je pozoruhodné konštatovanie špeciálneho prokurátora, že, citujem: "Nie sú výnimočné prípady, kedy iba z dôvodu nekvalitných obrazovo-zvukových záznamov nie je možné na súde preukázať, že naozaj došlo k prevzatiu či odovzdaniu úplatku, nakoľko na zázname nie sú z dôvodu nízkeho rozlíšenia obrazu rozpoznateľné bankovky či identifikovateľné odovzdávané predmety. V takomto prípade potom úsilie orgánov činných v trestnom konaní vychádza nazmar iba kvôli nekvalitnej technike."
Ja keď si predstavím, že my nalievame milióny, desiatky miliónov eur do nejakých kamier, do nejakých systémov a my nevieme mať v normálnom rozlíšení, zachytiť bankovky a páchateľov, mne, táto situácia mi príde absurdná. Takých, ak táto skutočnosť je prekážkou odhaľovania korupcie, tak ja očakávam ako občan, že ministerstvo vnútra spoločne s vedením policajného zboru aj v súčinnosti s vami, pán špeciálny prokurátor, začne okamžite konať a podnikne všetky potrebné kroky na to, aby sa táto situácia zmenila. A tým špeciálne apelujem na ministerku vnútra Denisu Sakovú, aby namiesto pochybných tendrov a predražených zámerov, ako je napríklad rušenie rodných čísiel, radšej zabezpečila adekvátne vybavenie našim policajným jednotkám. Ani jeden tender, ktorý v súčasnosti ministerstvo vnútra robí, sa netýka týchto prístrojov.
Správa sa tiež vyjadruje k nízkej ochote ľudí oznamovať korupciu. Aj viackrát som od vás zaznamenala vyjadrenie smerom k verejnosti, tu budem citovať zo správy: "Dôvodom neoznamovania korupcie zo strany či už fyzických alebo právnických osôb tak môže byť obojstranná výhodnosť korupčného vzťahu, obava z trestného stíhania, vnútorná akceptácia úplatkov, vyplývajúca z historického vývoja, nedôvera v orgány činné v trestnom konaní, správne, a súdy.". Hlavne konštatovanie nedôvery v orgány činné v trestnom konaní a súdy vítam. Zároveň by som však vyžadovala oveľa väčšiu mieru sebareflexie od predstaviteľov prokuratúry a predovšetkým od vás ako špeciálneho prokurátora, či náhodou práve vaša osoba nie je pre občanov dôvodom na nedôveru v prácu prokuratúry.
A zároveň tu by som mohla dlho hovoriť o prípadoch ľudí, ktorí mali tú odvahu, korupciu nahlásili, mnohých z nich poznám osobne, a dopadli veľmi zle - šikana na pracovisku, vyhrážky, vyhodenie z práce, či dokonca účelové trestné stíhania. Mimochodom disciplinárne bol stíhaný aj prokurátor Špirko, ktorý si dovolil hovoriť o podozreniach z obrovských daňových podvodov, kde mali byť namočení aj dvaja vrcholoví politici SMER-u.
V podobnom duchu sa dajú hodnotiť aj spomínané aktivity prokuratúry v prevencii boja proti korupcii vo vzťahu k mladej generácii. Som presvedčená, že najefektívnejšia preventívna aktivita je osobná dôveryhodnosť a práca každého jedného prokurátora. Mladí ľudia dnes si veľmi ľahko vedia nájsť všetky informácie, všetky nevyšetrené kauzy SMER-u a našich ľudí.
S čím však môžem súhlasiť, je konštatovanie špeciálneho prokurátora o tom, že operatívna a analytická činnosť polície sa však iba veľmi okrajovo a s malou efektivitou zameriava na odhaľovanie komplikovaných korupčných schém pri verejných obstarávaniach, vybavovaní dotácií z rozpočtu Slovenskej republiky a EÚ, verejných zákazkách s vysokou hodnotou a v obdobných závažných veciach, kde dochádza k obrovskému plytvaniu s verejnými financiami. Na to upozorňujeme opakovane. Podávali sme podnety aj na Úrad pre verejné obstarávanie a v tomto skutočne má polícia veľké rezervy.
Napriek tomu sa mi javí rétorika prokuratúry ako značne alibistická aj preto, že mnohokrát nie je podkladom na vyšetrovanie len nevyhnutná práca policajných analytikov. V roku 2017, keď prepukol eurofondový škandál, ktorý bol historicky najväčší škandál, aký sme na Slovensku mali, na školstve, ukázalo sa, že polícia vedela o podozreniach z korupcie v tomto prípade minimálne už celý jeden rok. Odvtedy ubehli ďalšie dva roky. Medzičasom pochybenia skonštatoval Najvyšší kontrolný úrad, ale zo strany polície ani prokuratúry sa neudialo nič. Začiatkom roka som teda podala trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru, nakoľko ani polícia ani prokuratúra jednoducho nemali záujem konať z úradnej povinnosti a napriek množstvu závažných podozrení.
V správe poukazujete aj na nedostatočnú spoluprácu s inými štátnymi inštitúciami, napríklad s Najvyšším kontrolným úradom, ale je pritom, ja správy NKÚ čítam veľmi pozorne a vo viacerých prípadoch práve Najvyšší kontrolný úrad už dávno upozorňoval na vážne podozrenia pri čerpaní eurofondov, napríklad pri podivných dotáciách na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. A práve v čase, keď ministerstvu šéfoval nominant SMER-u Jahnátek. A ani v tejto veci nemáme žiadne informácie o tom, že by polícia a prokuratúra niečo začali vyšetrovať, vyšetrili a došetrili.
Zároveň by som chcela pripomenúť, že prehadzovanie zodpovednosti na políciu špeciálny prokurátor používa pravidelne. Keď sme analyzovali správy špeciálneho prokurátora za rok 2015 v súvislosti so slabými výsledkami v boji proti korupcii, tak tam sa konštatuje, že polícia nevyvíja dostatočnú aktivitu, a to najmä v operatívnych zložkách, odhaľovaniu korupčnej trestnej činnosti neprospieva ani nízka dôvera občanov vo vzťahu k justícii, prokuratúre a polícii.
Namieste je otázka, či za tie roky prokuratúra iniciatívne boj proti korupcii zlepšovala, alebo sa obmedzila len na každoročné takmer identické konštatovanie do výročných správ.
Posledná oblasť, ku ktorej sa chcem vyjadriť, sú korupčné trestné činy policajtov, ktoré sa spomínajú v správe. Ide o prípady, ktoré sú síce dôležité, ale z pohľadu veľkej korupcie sú skôr lokálne. Verejnosť intenzívne zaujíma, ako sa vyšetrili podozrenia z možnej korupcie aj policajtov v prípade IT-tendrov, ktoré vyšetroval prokurátor Špirko, až kým teda nebol od prípadu odstavený. Ľudí zaujíma, ako je možné torpédovanie káuz Gorila, Hlas podobný Ficovmu a ďalšie. A z pohľadu korupčnej a inej trestnej činnosti policajtov verejnosť mimoriadne zaujíma prípad nezákonných lustrácií a sledovaní Jána Kuciaka a ďalších novinárov, vynášanie informácií z policajných vyšetrovaní, prepojenie dôstojníkov policajného zboru na nemenovaných oligarchov a tiež zaujímavý prípad bývalých vyšetrovateľov, ktorí pri vyšetrovaní ekonomickej trestnej činnosti vždy rozhodli náhodou v prospech Mariana Kočnera.
Mimochodom v tejto veci som podala podnet aj na Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra a zaujímala by ma teda kvalita a intenzita spolupráce a prokurátorského dozoru v prípadoch, ktoré inšpekcia vyšetruje.
Na záver chcem reflektovať na upozornenia, ktoré špeciálny prokurátor uviedol v súvislosti s praktickými problémami, ako je napríklad problém kapacitných možností polície s nedostatkom prekladateľov, nedostatku skutočne efektívneho a funkčného finančného vyšetrovania, problému odčerpávania majetku, ktorý by mal prepadnúť v prospech štátu prostredníctvom exekúcií na základe fiktívnych pohľadávok. Tak isto pripomienku z praxe Úradu špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu k tomu, že najzávažnejšie korupčné trestné činy sa darí doposiaľ preukazovať často iba ako prečin nepriamej korupcie a navrhované opatrenia na to beriem ako podnetné. Ale v každom prípade zo strany špeciálnej prokuratúry potrebujeme razantné kroky na očistu celého prokurátorského stavu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.10.2019 o 17:52 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:12

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Všímam si, že počas vystúpenia pani prvej námestníčky Generálnej prokuratúry, ktoré začalo o druhej po obede, tak bola zaujímavejšia téma mediálne, a to bola tlačová konferencia Roberta Fica o tom, že on údajne nie je účastníkom Gorily. No a teraz pri vystúpení pána špeciálneho prokurátora už je príliš neskoro na to, aby sa médiá o túto vec zaujímali. Pekne to máte všetko vymyslené. Treba povedať, že asi nikto nepochybuje o tom, že to všetci hráte pekne spolu, je to úplne logické, pretože tento špeciálny prokurátor je vo vrecku Kočnera a celej tej bandy, ktorá nám tu vládne. To, že Kočnera ste museli obetovať, to bolo Kočnerove jedno veľké nedopatrenie, samozrejme, je jedna veľká chyba a nebyť toho, že sa tejto chyby dopustil, tak dneska je tu pán špeciálny prokurátor ako veľká hviezda a bol by asi ešte viacej teflónový, ako je dnes.
Ja som k tej jeho správe hovoril viac detailne na ústavnoprávnom výbore a tak sa budem vracať len k takým veciam, ktoré si myslím, že sa viacej hodia na toto fórum. Tou hlavnou, skoro by som povedal, je absolútne neospravedlniteľné, síce vysvetlené, ale aj tak nevysvetliteľné konanie špeciálneho prokurátora, kedy 203 či 204-tisíc eur v hotovosti priniesol do banky a keď sa to prevalilo, tak potom sa vyhováral, že on mal inú interpretáciu zákona, ktorým sa nielenže má povinnosť riadiť, tak ako my všetci ostatní, ale ktorý má za povinnosť ochraňovať, pretože to je presne ten zákon, ktorý patrí do jeho sféry pôsobnosti. Čiže je to zákon, ktorý sa týka boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti.
Ani na výbore, ani dosiaľ nijak inak nám pán špeciálny prokurátor nevysvetlil prijateľne, že odkiaľ nie on, lebo to on vysvetlil, že má peniaze od jeho brata, ale odkiaľ jeho brat údajne zobral 204-tisíc v hotovosti. Je samozrejme možné, že pán brat bol v nejakom takom postavení, kde 204-tisíc, keď sa manželka spýta, daj mi nejaké peniaze, prosím ťa, tak on povie, zober si 100-tisíc a už ma neotravuj, prosím ťa, tam zo skrine si zober. Ale toto, aj keby to bolo normálne, tak toto nie je normálne pre špeciálneho prokurátora, ani pre jeho brata. Čiže poďme sa tým trošku zaoberať.
Pán špeciálny prokurátor si myslel, že toto ustojí. Jednoducho si povedal, no a čo. Bude to blbé, chvíľu budú pindať, možnože aj v parlamente niekto, ale mne sa nič nemôže stať. Ja som tu bol zvolený dokonca dvakrát ústavnou väčšinou, bol som vymyslený nie terajšou koalíciou, ale niekdajšou koalíciou a som nedotknuteľný. Nič sa mi nemôže stať. Tu sa dostávame k princípu toho, že ako zle je nastavené fungovanie prokuratúry ako celku. Prokuratúra nemá čo byť nedotknuteľná. Je to totálna komunisticko-mečiarovská hlúposť a ešte väčšia hlúposť je mať špeciálneho prokurátora, ktorého si mafia ovládne a hoci mohol byť na začiatku dobrý, aj keby, aj neviem, že prečo by bol niekto dobrý, taký, ako je pán špeciálny prokurátor, ale aj ak bol dobrý, tak to je len otázka času, kedy si ho mafia tak či onak kúpi alebo alebo nejak ináč sa ho zmocní a že úplne zblbne až do tej miery, že si myslí, že to je úplne v pohode doniesť 200-tisíc v hotovosti do banky.
Tak ja v podstate na dôkaz toho, že špeciálna prokuratúra je v princípe ovládnutá mafiou, nepotrebujem žiadny, uviesť nič iného ďalšieho. Proste takto to je, špeciálna prokuratúra koná vo veciach, ktoré boli prevalené, kde, kde proste nejaký Kočner a takéto veci, kde sa to proste prevalilo, kde je to medializované, ale nekoná v žiadnych takých veciach, ktoré by na základe povedzme nejakého vyšetrovania polície v tichosti riešila, proste nič také nerobí. To sú proste šúchači nohami, ktorí tam berú peniaze za to, že nič nerobia, okrem tých niektorých, ktorí to robia, pretože sú tam dobrí ľudia, samozrejme, a tí teraz vyšetrujú tie závažné veci a tých mnohých z nich alebo viacerých z nich chceli dokonca ľudia ako Kočner nechať zabiť. Čiže to sú tie veci, ktorými sa bude pán špeciálny prokurátor brániť, že takéto úžasné veci na jeho úrade sa dejú. Lenže tie veci sa tam dejú nie kvôli nemu, ale napriek nemu. To je ten vtip celý. Čiže tieto veci sú už tak veľké, že ani on ich nedokáže zobrať, ako tých 61 vecí, a zamiesť pod koberec. O tomto to celé je.
Čiže nebyť toho, že je Threema a že ktovie, s koho pomocou a za akých okolností došlo k tomu, že sa odhalili vrahovia alebo objednávatelia vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, špeciálna prokuratúra za tohto vedenia by fungovala presne tak, ako funguje Generálna prokuratúra. Je to niečo, čo úplne zjavne je ovládané zločinom a je úplne jasné, že tento špeciálny prokurátor je nástrojom zločinu. Že aj tie indície sú úplne jasné a my nepotrebujeme trestné stíhanie špeciálneho prokurátora na to, aby sme všetci vedeli, že je tu na to, aby ochraňoval zločin. O tomto to celé je.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.10.2019 o 18:12 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:20

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dámy a páni, špeciálna prokuratúra v tieto dni a v tieto roky je v istom zmysle symbolom a ich šéf sa stal ikonou súčasnosti, ikonou tejto doby. Raz keď budú ľudia spomínať, možno vám to nebude lichotiť, pán špeciálny prokurátor, ale váš profil a vaša tvár, vaša fotografia, vaša schopnosť vydržať to skóre 61 ku nule, odrážať, ako niekto to tu nazval, teflónovým spôsobom akékoľvek ponosy a obavy, ktoré vyslovujú poslanci, sa stane symbolom tejto doby, v ktorej tu klasik povedal "vyhraj voľby a potom môžeš všetko". Skutočne sa stotožňujem s názormi, že tak ako je postavená prokuratúra, aj všeobecná, aj špeciálna, má nedostatok spätnej väzby, nikto už nevie s ňou pohnúť, nie je pod verejnou kontrolou, a to nie je tá inštitúcia, ktorá má byť úplne odpojená od verejnej kontroly. Ja som za všetky verejnoprávne inštitúcie, aby boli odpojené od verejného alebo politického zásahu, aby riaditeľ RTVS skutočne pracoval len zodpovedný svojmu odbornému svedomiu, ale vážnosť a váha, akú má celkove prokuratúra, je celkom z iného sveta, iného kalibru.
Z vašej správy, pán špeciálny prokurátor, nie je možné spochybniť, že špeciálna prokuratúra má nejakú bilanciu. Uvedomme si ale, že ešte nikdy nebol vyvinutý taký tlak verejnosti, aj verejnosť nebola nikdy tak šokovaná a vtiahnutá do sveta, ktorý mal byť zabezpečený demokratickými inštitúciami. Dneska ľudia denno-denne musia čítať nahrávky, ktoré ale u vás už dávno ležali. Keby sa bolo konalo, keby sa boli zanalyzovali a vyvodili sa dôsledky, dneska by sme vás chválili, pán Kováčik. Vy ste mali všetky šance nemať takúto bilanciu 61 ku nule.
Už tu bolo spomínané, že za ten rok sa udialo aj veľa vecí, na ktoré nemožno byť v oblasti justície hrdý. Utiekli zločinci, ktorí predstavovali špičky podsvetia a zistili sme, že sme naozaj amatérska krajina, ktorá si nevie poradiť so zločinom. Raz zlyhá prokurátor, inokedy Najvyšší súd alebo polícia, špičkový zločinec nám odíde pešou nohou zo súdu, ako keby tam bol na výlete a ľavá ruka justície nevie, čo robí pravá. Tie jej prekryté oči tou slávnou páskou to nie je o tom, že justícia je hlúpa, slepá a hluchá, ale že je spravodlivá.
Už vám bolo vytknuté, že za celé roky nebola vyšetrená kauza Hlas podobný Ficovmu. Spomenuté bolo aj celý rad ďalších káuz a preto tie preskočím, nebudem ich opakovať. Faktom je, pán Kováčik, že špeciálna prokuratúra užíva mimoriadne výsady. Je to inštitúcia par excellence, de facto bez akejkoľvek ďalšej kontroly. Mali ste aj vy odvážnych prokurátorov, verím, že aj máte, ale to, čo vidíme my ako poslanci a aj väčšina verejnosti, je len tváre takých prokurátorov, ktorí boli príliš usilovní a zrazu boli odídení, napríklad ak posvietili tým svetlom smerom ku strane SMER. Hlavnou témou, s ktorou toto volebné obdobie začínalo a kde sa čakali od špeciálnej prokuratúry výsledky, bola až do vraždy mladého novinára a jeho snúbenice, bola jednoznačne kauza Gorila. Aj keď tá vražda ešte stále je ďaleká od toho, že by sme videli odsúdených, definitívne odsúdených zločincov, predsa len nie je možné, aby sme úplne dali zo stola kauzu Gorila, a tieto dni vy ste práve prišli predniesť túto správu v okamihu, keď táto kauza hýbe celým Slovenskom. Znovu po dlhej dobe.
Na tej nahrávke, pán špeciálny prokurátor, je tvrdenie, tvrdenie predsedu strany SMER o nelegálnych financiách, ktoré pre ňu získaval istý pán Flašík, a z ktorých si niečo nechával. Ja by som bol rád, keby ste nám v záverečnej reči povedali, ako vás toto oslovilo a ako vnímate túto šokujúcu správu.
Politicky je to nesmierne výdatná správa, lebo my sme sa dnes dozvedeli, že text Gorily, tak ako bol publikovaný, ktorý vyvolal škandál pred voľbami 2012 a de facto priniesol strane SMER taký politický prospech, že prvýkrát od novembra 1989 vládla táto strana sama, že tento text bol scenzurovaný, bol vykastrovaný napríklad o túto pasáž. Každý, kto rozmýšľa logicky, tak veľmi rýchle príde na to, že komu to bolo ku prospechu, bolo pred voľbami. Kauza rozbúrila celé Slovensko. Pred úradom vlády horeli ohne, na námestiach boli demonštranti.
Vo vzduchu bola agresivita, aj tu pred Národnou radou stáli demonštranti, kordóny polície, ale všetko to, všetok ten hnev ulice vychádzal z materiálu, ktorý bol zmanipulovaný a v ktorom chýbala jedna z dnešného hľadiska kľúčová pasáž. Ja som bol vždy kritik korupcie rovnako u modrých ako u červených. Kto bol v tomto parlamente, vie, že veľmi skoro po tom, ako som sa dostal ako poslanec po roku 1998 do tejto budovy, som ostro kritizoval vlastné šíky za prvé náznaky korupcie. Potom, keď vzniklo SDKÚ, bol som ich otvoreným a verejným kritikom.
Všetky podozrenia pána Malchárka a ostatných ministrov druhej Dzurindovej vlády treba prešetriť do posledného, do posledného písmena. Ale znovu, Dzurindovci dostali výprask, Fico zostavil sám vládu v roku 2012 na základe obrovského pozdvihnutia verejnosti nad správou Gorila, z ktorej boli ale pasáže týkajúce sa strany SMER vyňaté. Dnes teda, práve dnešný deň vidíme obrovskú manipuláciu, aká ovplyvnila celú jednu etapu, veď odvtedy je už pomaly dekáda, celú jednu etapu politického života. V tej etape sa vlastne rozpadla, teda poviem otvorene, najprv zdemoralizovala a potom rozpadala tá tzv. tradičná pravica, tak ako ona vznikla po roku 1990, po prvých slobodných voľbách. Pán Bugár je z tejto skupiny posledný politik, aj ten odišiel spod zástav a prešiel na druhú stranu.
Tento obrovský rozklad, ktorý problematizuje politický život na Slovensku, a dokonca by som povedal otvorene, že ho problematizuje aj ľavici a strane SMER, lebo boli obdobia, keď sa cítili všemocní a zdalo sa im, že ich stromy rastú do nebies, čo je naozaj, to bol veľmi nešťastný rozklad, tento rozklad, ale bez odsúdenia vinníkov vzišiel zo zverejnenia sfalšovaného spisu Gorila, z ktorého boli vyňaté pasáže o tom, že pán Fico hovorí, že ide o 250 miliónov, z ktorých si pán Flašík nechal osemdesiat. Kľúčovú, kľúčovú to informáciu, dnes vieme, dámy a páni, že na prokuratúre sa stotožnili výroky na tejto páske s osobami. Čo s tým urobíte, pán špeciálny? Uplynul mi, žiaľ, čas, bolo by o čom hovoriť. V každom prípade vašu správu ste prišli predniesť v prelomový okamih, kedy máme právo a povinnosť byť hlasom nespokojnej verejnosti, ktorá vám prestala veriť už definitívne a ktorá žiada nápravu a potrestanie zločinu.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec.

Budaj, Ján poslanec SR
Ak sa vlúdil medzi vás, tak aj tam. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.10.2019 o 18:20 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:24

Dušan Kováčik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v prvom rade by som chcel ešte zareagovať na pána poslanca Baránika, ktorý ma vyzval na ústavnoprávnom výbore, keď som mu nevedel zodpovedať na otázku, ako dopadla vec - trestné oznámenie pána prokurátora Špirka z Úradu špeciálnej prokuratúry za 200-miliónový úplatok pre, budem citovať, "pre strapatého", tak ako ste, pán poslanec, sám povedali. Priznám sa, ja som vedel, že podanie pána Špirka prešetrovala Generálna prokuratúra, bol som na Generálnej prokuratúre. Zistil som, že takouto skutočnosťou sa nikto nezaoberal ani na našom úrade, preto som išiel priamo za pánom prokurátorom Špirkom, ktorý mi povedal, že nikdy takéto oznámenie nedával, že to asi ste to nejak zle pochopili, alebo museli ste vy zle nejako vnímať. No darmo krútite hlavou, pán poslanec, to mi povedal pán Špirko. (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás, pán poslanec, upokojte sa!

Kováčik, Dušan, špeciálny prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR
Dobre. Pán Špirko nedal takéto oznámenie nikdy, takže takéto sa neprešetrovalo, takéto oznámenie, čiže to je stanovisko pána doktora Špirka.
Čo sa týka, keď som už pri vás, pán poslanec, tých vašich doslova útokov a vylievania výkalov na moju hlavu a môjho brata, budem úprimný a budem sa snažiť byť čo najslušnejší. Na tieto sprostosti, ktoré ste tu vy povedali na môjho brata a na mňa, ja nebudem ani reagovať, že som prepojený na SMER, na Kočnera, som mafián a ja neviem, čo všetko. Prosím vás, na to nebudem reagovať, je to pod moju úroveň, aby som na také niečo reagoval.
Na druhej strane by som chcel veľmi vysoko vyzdvihnúť pani poslankyňu Remišovú, pretože ma veľmi milo prekvapila, že prečítala správu, čo nebýva zvykom, bohužiaľ. Čiže veľmi si, pani poslankyňa, to vážim, že ste si našli ten čas a prečítali ste si túto správu. Vážim si aj vašich inšpiratívnych pripomienok v tejto správe a ak si vy nájdete čas, bol by som celkom rád, keby sme sa mohli aj stretnúť, poprípade aj s prokurátormi Úradu špeciálnej prokuratúry, keby ste prejavili činnosť, ak moja osoba by vám bola nejakou prekážkou, alebo nesympatie nejakej, kľudne vám zabezpečím stretnutie s mojimi prokurátormi, lebo ja som to zdôrazňoval viackrát a zdôrazňujem to znova.
Je to síce správa špeciálneho prokurátora, ale všetky podklady mi, samozrejme, dávali prokurátori. Čiže aj tie podklady, ktoré sa týkali práve k tej, k tomu ohavnému činu vraždy Jána Kuciaka, keď tam dozorujúci prokurátori, tí, ktorých, podotýkam, vy ste označili za excelentných a elitných, tam uvádzali tieto skutočnosti, že práve naozaj je chybou, keď sa zverejňuje v tom prípravnom konaní, a toto bol ich podnet, toto tam oni napísali, oni to tam chceli, aby to tam bolo zverejnené. Aj pán poslanec Dostál mi to vytýkal na ústavnoprávnom výbore. Ja viem, že by sa tam dali písať iné veci, ale ja nemôžem opomenúť stanoviská pánov prokurátorov. To je to isté pri korupcii, čo sa týka tej techniky, atď. Hovorím, naozaj asi toho času tu nie je veľa a neni ani priestor na to.
Ja by som bol rád a ja som vždy vyzýval pánov poslancov, kedykoľvek my sme otvorení na diskusiu, na debatu, lebo viete, vychádzať z informácií, z média, atď. a potom súdiť tých ľudí, mne je jedno ľúto. To, že sa na moju hlavu vylievajú tie výkaly a špiny a som tu označený za, ja ani neviem, čo všetko. V poriadku, ja som vedúci prokurátor, asi si to musím strpieť, ale je mi ľúto, je mi naozaj ľudsky ľúto, že tí 22 prokurátori, ktorí v roku 2018 tam boli, podotýkam 22 prokurátori, zhruba z 950 alebo koľkých prokurátorov, čo na Slovensku je, si ozaj nezaslúžia, aby tu boli takto označovaní, aby boli nejakí bezpohlavní, nič nerobia atď. To je, je to totálna tragédia tých ľudí takto nazývať. Naozaj, naozaj zaslúžia si nielen vašu úctu, ale úctu všetkých občanov Slovenskej republiky a ja za nich vždy budem bojovať.
Ja sa postavím voči týmto obvineniam, voči takýmto. Viete, bavíme sa tu o správe o činnosti a toto sú len vylievania ozaj výkalov na hlavu, toto, to človek nemusí ani na to reagovať. Preto si veľmi hlboko vážim, že ste si to prečítali. Ešte raz, že naozaj máte záujem a ide tu o dobrú vec, pretože my sme, stále si to dovolím tvrdiť, rozprávajte o mne, čo chcete, my sme na jednej strane lodi a práve prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry a špeciálna prokuratúra sa postarali o stíhanie toho dotyčného človeka a o to, že je podaná obžaloba atď., atď. Ja si tam zásluhy neprihrievam. Ja len hovorím, títo ľudia, ktorým sa na druhej strane hovorí, že takmer nič nerobia. Je to, je to veľmi, je to veľmi zvrátené, podľa môjho názoru.
Čo sa týka tej inšpekcie, spolupráce, pani poslankyňa, no my sa s nimi dostávame do kontaktu len v tom prípade, keď riešia korupciu policajtov, len vtedy. Tá ich ďalšia činnosť, to riešia s prokurátormi iných prokuratúr. My len vtedy, keď sa rieši tá príslušnosť naša, a to je práve korupcia, a tej nejak veľa nie je zase na druhej strane. Je, samozrejme, ale nejak veľa určite, určite nie.
No, disciplinárne, ste hovorili pána Špirka. Ja si dovolím troška napraviť tie vaše vyjadrenia. Vy ste hovorili, že bol stíhaný disciplinárne za to, že hovoril, alebo resp. dával oznámenie na vysoko postavených funkcionárov polície. To nebola pravda. To je úplne iné, prozaickejšie, on nerešpektoval príkaz pána generálneho prokurátora. My máme príkaz, ktorý nám hovorí, ako môžme komunikovať s médiami, kedy sa môže, akým spôsobom, spravil tú tlačovku. Spravil ju pred budovou Úradu špeciálnej prokuratúry vonku, a toto bol ten dôvod, nič iné. A chcel by som ešte podotknúť, určite viete, že pán Špirko v podstate sa priznal, keď bolo disciplinárne konanie. Áno, povedal áno, porušil som tento príkaz, som si toho vedomý a v podstate ani nedal opravný prostriedok. Ja som navrhoval tam vtedy upustiť od potrestania, že prejednal sa ten priestupok, ale upustilo sa od potrestania.
Čiže je to oveľa, oveľa prozaickejšie a úplne iné, než sa tu zase podsúva. Viete, že za to, že si dovolil niečo povedať na funkcionárov, to nie je pravda. To nie je pravda. To je takisto, ako sa tu znova podsúva, že ja som bol potrestaný za to, že som vložil 204-tisíc na účet. Za to som potrestaný nebol colným úradom. To bolo v poriadku, to bolo v súlade so zákonom, že som ja vložil peniaze. Ja som bol potrestaný za to, že od fyzickej osoby som prevzal. A to bolo to, čo som rozprával, nie, že nepoznám zákon. Ja ten zákon veľmi dobre poznám, len ja slovo platba som si vysvetľoval, že to nie je pôžička. Ja mám od brata pôžičku, a tam bola platba. Ja som to nepovažoval, je to moja chyba. Priznal som si svoju chybu, oľutoval som to, zaplatil som. Áno, lebo ja som si myslel, že pôžička nemôže byť platba, že platba je niečo iné. Bohužiaľ, tento zákon za platbu považuje všetko, čokoľvek, aj pôžičku. Takže toto je moja chyba, áno. Ešte raz hovorím, Slovenská republika má 54-tisíc zákonov, noriem, naozaj som spravil chybu, ale, bohužiaľ, neni to dôvod na to, tak ako zase sa tu podsúvalo, nemyslím dnes, ale na výbore, že by mi mala byť previerka zobratá, alebo čo. Veď preboha, Národný bezpečnostný úrad o tom vie, ten bol prvý informovaný o tom a podliehame previerkam.
Pán Budaj, vaša, vaše vystúpenie, ktoré sa týkalo Gorily, a tým budem už, tým budem už končiť. Áno, ja som zachytil dnes z médií, že nahrávka Gorily bola verejne nejakým spôsobom publikovaná, dokonca som zachytil informácie, že je totožná s tým materiálom, ktorým my disponujeme takmer sedem rokov a je to materiál, ktorý bol zavesený na webovej stránke niekedy v decembri 2011 a, samozrejme, že zachytil som aj informáciu, že nie všetko na tej nahrávke je úplne totožné s tým, nazvime to nejakým písomným materiálom alebo ako, ktorý bol na tej webovej stránke. Takže ja vám môžem iba toľko povedať, ja len si musím počkať, kto mi vlastne nahradí pána vyšetrovateľa Kyselicu, lebo vedúci tímu je môj partner. Neviem, nemám o tom žiadnu vedomosť, že by pani ministerka už vymenovala niekoho iného. Ja asi predpokladám, kto to bude, ale hovorím, počkám si. Samozrejme, že túto vec budeme prejednávať, samozrejme, že sa budeme zaoberať všetkými vecami, všetkými, ktoré boli uvedené v týchto skutočnostiach. Robí sa tak sedem rokov, len jednu vec vám chcem povedať na margo toho, že ak sa tu skonštatovalo, že tá nahrávka je totožná s tými písomnými vecami, veď my sa sedem rokov tým zaoberáme. Sedem rokov v podstate vychádzame z toho, že toto povedal, ja neviem, bývalý minister pán M., toto povedal ten človek, ten človek, veď my sme sa tým nezaoberali, že my nevieme, kto tam niečo hovorí. Veď tam je to jasne napísané. A teraz je tu tá nahrávka, ale hovorím, že my o týchto skutočnostiach, lebo pokiaľ mám informácie ešte od bývalého pána vyšetrovateľa, je tá nahrávka takmer totožná s tým, čo sme mali, čiže my sme sa tým zaoberali.
Áno, sú tam niektoré rozpory. Vy hovoríte upravovaná. Dúfam, že si nemyslíte, že ja som ju upravoval, to dúfam, že nie, lebo ja neviem. A ide teraz tu o to, viete, stále sa tu bavíme o nejakej nahrávke Gorily. Len, pán poslanec, tu nikto nepovedal, že toto je nahrávka Gorily. Toto môže povedať jedine Slovenská informačná služba a dostávame sa potom do inej situácie, iného levelu, kde máme rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý hovorí, ak by to tak bolo, tak sa to musí odovzdať na slovenskú informačnú, musí sa to zlikvidovať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tých problémov je tam veľmi veľa. Bude čo riešiť, bude čo riešiť, ale hovorím, že problémov je naozaj veľa.
Mňa len mrzí jedno, že zasa sa začalo vykrikovať posledné obdobie, že ja som chcel preto originál nahrávky, aby som ich dal, nedajbože, do žemle a zjedol asi, alebo čo s tým spravil, zlikvidoval. Nie. Pre Kristove rany, ak tu na jednej strane tvrdíme, že toto je originál a že to pochádza zo SIS-ky a pochádza to z týchto nahrávok, tak na druhej strane hovorím, musíme rešpektovať aj rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý hovorí jednoznačne. Nezákonné príkazy dané, všetko, čo bolo vyhotovené, je nezákonné a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže je tam veľa toho, s čím sa treba vysporiadať. Ale určite vás ubezpečujem, že možnože nie ja, už možnože môj nástupca, ale určite týmito všetkými vecami sa zaoberať budeme.
Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia.
Skryt prepis

16.10.2019 o 18:24 hod.

JUDr.

Dušan Kováčik

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:42

Ivan Šramko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý večer, vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, pán predsedajúci ma požiadal, aby som bol stručný. Tak ja sa budem snažiť byť stručný, tak, aby som (reakcia z pléna), dobre, ďakujem pekne.
Takže dovoľte mi, aby som predniesol správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti. Takže Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predložila na rokovanie Národnej rady správu o plnení hodnotenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti za rok 2018. Táto správa posudzuje plnenie pravidiel vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Okrem hodnotenia najdôležitejšieho pravidla ústavného limitu na dlh prináša pohľad aj na ďalšie zákonom stanovené povinnosti.
Podľa tejto správy, ktorú sme predložili, hrubý dlh ku koncu roka 2018 bol na úrovni 48,9 %, čo znamená, že prvýkrát od roku 2012 klesol tesne pod sankčné pásma ústavného zákona. Tu mi len dovoľte povedať, že ministerstvo financií k návrhu rozpočtu verejnej správy skonštatovalo, že pravdepodobne bude upravené notifikáciou Eurostatu táto hodnota a nová hodnota, ktorá bude oficiálne zverejnená 21. októbra, bude mať 49,4 % hrubého domáceho produktu, čo znamená, že nie je pravdou to, že nie je v prvom sankčnom pásme, ale po tejto notifikácii, ak sa to potvrdí 21. 10., tak sa do prvého pásma dostane opäť.
Záväzkové, záväzné výdavkové limity v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti ministerstvo financií zatiaľ nezaviedlo, ale deklaruje, že jednotlivé varianty stanovenia výdavkových stropov pripraví do konca tohoto volebného obdobia. Efektívne fungujúce výdavkové limity by mohli prispieť k rýchlejšiemu poklesu dlhu mimo sankčných pásiem. Potrebu zavedenia týchto záväzných výdavkových limitov zvýrazňuje aktuálne hodnotenia pravidla o vyrovnanom rozpočte v roku 2018, za rok 2018, v ktorom sme skonštatovali, že nastala výrazná odchýlka s potrebou spustenia korekčného mechanizmu.
Rozpočtová rada upozorňuje, že v roku 2018 boli prijaté opatrenia s negatívnym vplyvom na hospodárenie samospráv bez toho, aby tieto dopady boli transparentne vyčíslené. Na základe hodnotenia pravidiel, plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti sme sformulovali odporúčania, ktoré by tieto pravidlá posilnili.
Prvé je, berúc do úvahy aktuálny vývoj rozpočtu a rizík identifikovaných Radou pri hodnotení programu stability na rok 2019 až ´22 by bolo potrebné prijať dodatočné opatrenia na splnenie stanovených rozpočtových cieľov v strednodobom horizonte, čo by zabezpečilo udržanie úrovne hrubého dlhu mimo sankčných pásiem.
Za ďalšie, z tohoto pohľadu je dôležité pokračovať v príprave záväzných viacročných výdavkových limitov tak, aby boli zavedené do praxe v priebehu nasledujúceho volebného obdobia.
Za ďalšie, na vyhodnotenie toho, či úpravy pôsobnosti samospráv sú spojené s adekvátnym financovaním zo strany štátu, je potrebné uskutočniť audit kompetencií obcí a vyšších územných celkov.
A posledná vec, povinnou súčasťou doložiek vplyvov pripravovaných zákonov by okrem vyčíslenia dopadov na rozpočty samospráv mala byť aj informácia o tom, či sa im ustanovujú nové úlohy alebo rozširujú existujúce úlohy.
Druhá časť tejto správy hovorí o tom, ako sú, ako posudzujeme pravidlá rozpočtovej transparentnosti definované ústavným zákonom. Požiadavky zákona boli splnené, ale rozpočtová rada pri hodnotení rozpočtu identifikovala zníženie kvality poskytnutých informácií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Viaceré legislatívne opatrenia schválené v priebehu roku 2018 neobsahovali, napriek požiadavke vyplývajúcej zo zákona o rozpočtových pravidlách, vyčíslenie vplyvov na verejné financie. Rozpočet obsahoval aj nešpecifikované opatrenie bez bližšieho vysvetlenia v rámci daňových príjmov, vďaka ktorému vláda plánovala získať dodatočné prostriedky. Zároveň z dokumentov rozpočtu nie je možné zistiť rozpočtovanú výšku daňových príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie.
Ďalej upozorňujeme, že schválené rozpočty opakovane obsahujú riziká výpadku v príjmoch, ktoré sa vo veľkej miere aj napĺňajú. Ide najmä o nedaňové príjmy, výdavky samospráv a zdravotníctvo.
Ďalší problém z hľadiska transparentnosti predstavuje opakované zvýšenie daňových príjmov rozpočtu nad rámec prognózy výboru pre daňovú prognózu. Z identifikovaných nedostatkov v oblasti rozpočtovej transparentnosti vyplynuli aj odporúčania, pričom tieto sú najdôležitejšie.
Po prvé, vo výbore pred daňové prognózy schvaľovať prognózu všetkých daňových príjmov a odvodov v zmysle metodiky ESA 2010 a aj vybraných nedaňových príjmov.
Za ďalšie, uzákoniť používanie prognózy daňových a odvodových príjmov schválených výborom pre daňové prognózy v celom rozpočtovom procese, to znamená, od prípravy programu stability až po schválenie rozpočtu v Národnej rade.
Za ďalšie, zvýšiť záväznosť trojročného rozpočtu schvaľovať v Národnej rade celý trojročný rozpočet verejnej správy a pozmeňujúce návrhy k nemu v súlade s metodikou ESA 2010. Súčasný spôsob schvaľovania nepostačuje na zachytenie kľúčových sledovaných parametrov a všetkých zmien vo verejnej financiách.
Za ďalšie, upraviť legislatívny rámec tak, aby sa posilnila záväznosť rozpočtovaných výdavkov, vrátane stanovenia transparentných pravidiel pre tvorbu, použitie a zverejňovanie informácií vo všetkých rezervách.
Za ďalšie, zvýšiť kvalitu poskytovaných informácií v rozpočte uvádzaním rozpočtových vplyvov jednotlivých legislatívnych opatrení v zmysle príslušného ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a popisom všetkých opatrení zapracovaných do rozpočtu, vrátane použitých predpokladov pri vyčíslení ich vplyvov.
A posledná vec, v dokumentoch rozpočtu informovať na jednom mieste o všetkých daňových príjmoch a odvodoch zapracovaných do rozpočtu vrátane zmien prijatých počas schvaľovania v Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.10.2019 o 18:42 hod.

Ivan Šramko

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:49

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2018.
Správu pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1760 zo dňa 28. augusta 2019 na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet do 10. septembra 2019. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet, ktorý podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady.
Výsledok rokovania vo výbore. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady výbor prerokoval správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2018 a prijal k nej uznesenie č. 463 zo dňa 5. septembra 2019. Uvedený výbor správu zároveň zobral na vedomie a odporučil Národnej rade správu zobrať na vedomie.
Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 475 zo dňa 10. septembra 2019 a zároveň ma určil za spravodajcu výboru. Výbor ma taktiež poveril predniesť túto správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Zároveň odporučil Národnej rade vysloviť súhlas, aby predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pán Ivan Šramko správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady.
Ďakujem pekne. Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.10.2019 o 18:49 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video