51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.10.2019 o 9:38 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:38

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, zákon o pohrebníctve nie je u mňa až taká srdcovka ako u kolegu Laurenčíka, ale napriek tomu som sa aj ja párkrát pokúsil prostredníctvom poslaneckého návrhu novely upraviť tento návrh, a teda venoval som sa najmä tej téme ochranného pásma pohrebísk a ochranného pásma krematórií, ktoré tu nie je riešené, ale, ale, ako som už teda povedal v prvom čítaní, myslím si, že to nie je nejaký zásadný problém. Teraz kolega Laurenčík predložil náš spoločný poslanecký návrh. Myslím si, že by to bol ústretový krok voči, voči menším náboženským spoločnostiam, ale ak sa to nepodarí teraz, no tak budeme sa, budeme sa o to snažiť neskôr.
Ale vrátil by som sa teda k tomu ochrannému pásmu. Keďže sme v druhom čítaní, ja by som sa vyjadril najmä k pozmeňujúcim návrhom, a teda chcem oceniť, že sa, že sa podarilo trochu ešte došpecifikovať ten návrh. Dnes existuje zo zákona ochranné pásmo pohrebísk v rozsahu 50 metrov, čo kritizujú mnohí ľudia, ktorí žijú v blízkosti, v blízkosti cintorínov a nemôžu, nemôžu napríklad na pozemku, kde majú nejaký dom, postaviť nejaký iný dom, niekedy dokonca ani robiť nijaké, nijaké úpravy a je to, je to logicky neodôvodnené, lebo, lebo mnohé domy tam aj dnes existujú, napríklad v obciach, a nie je s tým a nie je s tým žiadny problém.
Tak my sme presadzovali, aj ministerstvo, a potom vláda prišla s riešením, že sa, že sa zruší ochranné pásmo zo zákona a že sa obciam dá právomoc prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení, aby si ony samotné, samotné obce určili, že či chcú mať ochranné pásma, alebo nechcú mať ochranné pásmo pohrebiska, aké veľké a prípadne aj ďalšie podmienky, ktoré sa, ktoré sa ich týkajú. Na tomto je zhoda.
Jediná naša výhrada smerovala k tomu, že kým dnes zákon stanovuje ochranné pásmo v rozsahu 50 metrov, vládny návrh zákona nedával k tomu žiadny limit, čiže teoreticky obce by si mohli, mohli stanoviť to ochranné pásmo aj oveľa väčšie alebo nejako inak, čo sa nám nezdalo odôvodnené. A oceňujem, že na základe diskusie na ústavnoprávnom výbore sa aj koaliční kolegovia priklonili k tomu, že by bolo dobré dať do zákona maximálny rozsah, teda že obce si môžu určiť všeobecne záväzným nariadením ochranné pásmo, ale v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, aby sme teda nešli nad rámec toho, čo je dnes ochranné pásmo na základe zákona.
Ďalšia vec, ktorá, myslím, na to upozornil odbor legislatívy, ktorá tam vyvolávala nejaký problém, ktorý by asi nebol veľmi vážny v praxi, ale teda teoreticky mohol vzniknúť, je, že tie ochranné pásma zo zákona mali zaniknúť 31. marca, a pritom obce si už od 1. januára mohli vlastne všeobecne záväzným nariadením upraviť ochranné pásmo. Čiže teoreticky by mohla nastať situácia v niektorých obciach, že, že zároveň tam bude existovať ochranné pásmo na základe zákona, ktoré zanikne až 31. marca budúceho roku, a existovalo by tam aj ochranné pásmo na základe všeobecne záväzného nariadenia, ktoré mohlo vzniknúť od 1. januára a mohlo byť, mohlo byť v inej veľkosti. Aj toto sa podarilo ošetriť prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol schválený na zdravotníckom výbore, a je to bod 19, ktorý hovorí o tom, že "ochranné pásmo pohrebiska podľa § 15 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2019 zaniká najneskôr 31. marca 2020," a potom je to tu dôležité, "ak si obec všeobecne záväzným nariadením neustanoví inú šírku ochranného pásma pohrebiska skôr".
Takže ja môžem povedať aj za seba, keďže som sa tej téme venoval, aj za kolegu z poslaneckého klubu SaS, že tie problémy, ktoré sme tam ešte videli v prvom čítaní, už boli úplne, úplne eliminované, a teda je to, je to vyriešené tak, ako si my predstavuje, že by to malo byť.
Takže ďakujem za ústretovosť aj koaličným kolegom, aj pani ministerke a len zopakujem po kolegovi Laurenčíkovi, za poslanecký klub SaS že to podporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.10.2019 o 9:38 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:44

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, s radosťou sa pridávam k záverečnému konštatovaniu kolegu Dostála. My sme sem chodili s týmto návrhom ako s teplými rožkami roky. A, samozrejme, nie sme tí, ktorí žiarlia na to, že to nakoniec prichádza z inej adresy ako rozumné zakončenie tohto zápasu. Všeobecne netrpím tým, že pod niečím musí byť naše meno, ak je to dobré, nech to predloží a nech to schváli ktokoľvek, hlavne aby to bolo.
Ale bola to typická ukážka nestraníckeho návrhu zákona. Pretože ten, kto pekný pozemok na stavbu rodinného domu, ako mali tí dvaja mladí ľudia, ktorí nám napísali mail, ktorý to celé rozbehol pred rokmi, môžu mať i voliči SMER-u, i HÍD-u, i SaS a nedá sa povedať, komu sme tým pomohli. Pomohli sme zdravému rozumu.
A myslím si, že možno je jediná chyba, že to trvalo ďalšie roky, kým sa tak stalo. Ale ako hovoria naši nemeckí, európski spolubratia: Ende gut, alles gut.
Takže v tomto prípade som rád, že to dopadlo takto a mohlo by to byť aj do budúcnosti príkladom, aby sa neviedla pri vyslovene nestraníckych zákonoch permanentná zákopová vojna podľa zásady "opozícii nič". Pretože, ako aj tento príklad ukazuje, ide jednoducho o zdravý rozum a pomoc občanom bez rozdielu ich politickej preferencie.
A som rád, že teda nakoniec návrh SaS a OKS bude pretavený do niečoho pozitívneho. A ešte raz, nežiarlime na tých, ktorí predkladajú.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.10.2019 o 9:44 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:46

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Osuský, ďakujem za reakciu, presne tak. Je to jeden z tých návrhov, kde nejde o to, že či pravica, ľavica, liberáli, konzervatívci, koalícia, opozícia, a teda tiež súhlasím, že mohlo to byť aj rýchlejšie a snáď v budúcnosti sa zmení politická kultúra a pri návrhoch tohto typu nebude vládna koalícia hlasovať proti situácii, keď s nimi vecne súhlasí, len z dôvodu, že ich predkladajú opoziční poslanci.
Možno to budeme môcť aj my v budúcom volebnom období ovplyvniť, to uvidíme po 29. marci, ale v každom prípade v tejto chvíli som najmä rád, že, že sa konečne tú zmenu snáď už v pondelok podarí ohlasovať a od 1. januára sa tento problém vyrieši.
Takže ešte raz ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.10.2019 o 9:46 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:47

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, vážení kolegovia, kolegyne, už v prvom čítaní som vystúpila k tomuto návrhu zákona o pohrebníctve práve pri tej časti, ktorá spresňovala a dopĺňala povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zaobchádzaní s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom.
Chcem oceniť pani ministerku za to, že tento návrh je skutočne humánnejší a myslí na ženy, na rodičov, ktorí prežívajú veľmi ťažkú situáciu práve pri, najmä asi pri spontánnych potratoch, a predlžuje teda dobu, kedy môžu rodičia požiadať o to, aby im boli tieto pozostatky ich plodu vydané na pochovanie. A taktiež je dôležité, že každý musí lekár informovať o tom, že je to možné. To sú veľmi dobré kroky, naozaj humánnejšie a citlivejšie voči tým, ktorí prežívajú obrovskú bolesť po strate svojho túženého dieťaťa. Za to veľmi ďakujem.
Ja som už v prvom čítaní ale hovorila o tom, že ak teda naozaj aj týmto ukazujeme na to, že tieto potratené ľudské plody sú pozostatkami ľudskými, že možno dozrel ten čas, aby sme na Slovensku pochovávali všetky potratené ľudské plody, nielen tie, o ktoré si rodičia požiadajú. Keďže ide o ľudské pozostatky, nemali by byť spaľované v spaľovni odpadov, ale mali by byť pochovávané, alebo teda spopolnené v krematóriu.
A nehovorím nič nové. Nehovorím, ako keby my sme mali byť prvou krajnou, kde sa tak stane. V susednej Českej republike bola táto povinnosť uzákonená už pred dvoma rokmi. A podobná právna úprava je aj v iných európskych krajinách, napríklad v Škótsku aj Veľkej Británii.
Bolo by to znakom civilizovanej spoločnosti, aby sme všetky potratené ľudské plody a predčasne odňaté ľudské plody naozaj nespaľovali v spaľovni odpadov ako biologický alebo patologický odpad, ale aby sme im, bola im zaistená taká istá pieta a dôstojnosť ako živo narodeným deťom, ktoré zomrú bezprostredne po pôrode.
Spomínala som tu spontánne potraty. Snáď už mne sa vidí, že už asi každý jeden z nás, ako tu sedíme, sa v svojom živote stretol s rodičmi, so ženou, ktorá spontánne potratila. Ten počet spontánnych potratov je, je vysoký. Má trošku, mierne teraz v posledných dvoch rokoch taký charakter, ako keby ustal, ale v podstate v posledných piatich rokoch, do roku 2016, mal stúpajúci charakter. V 2016-om sme, myslím, mali najvyšší počet potratov spontánnych a v podstate sú v takej rovnakej, rovnakom, rovnakom čísle ako umelé potraty, ak teda hovorím o štatistike umelých potratov pre, ktoré boli uskutočnené ženám s trvalým pobytom na Slovensku. Tam sa jedná okolo 6 100 potratov za minulý rok, umelých potratov, a spontánnych za minulý rok okolo 5 900. Tie čísla sa vyrovnávajú.
Ja sama som teda stretla množstvo ľudí, aj v svojej rodine množstvo žien, ktoré zažívajú túto obrovskú stratu, túto bolesť. Pochovanie týchto ich plodov je pre nich takou, takou náplasťou za bolesť, ktorú zažívajú, a potrebujú to, je to isté.
Pri tejto príležitosti chcem aj povedať, že pracujem už dvadsať rokov vo Fóre života. A Fórum života už sedemnásť rokov robí takú osvetovú kampaň, ktorá sa nazýva, že Sviečka za nenarodené deti. A chcem tu pripomenúť práve v týchto dňoch, lebo už budúci týždeň budeme chodiť po cintorínoch a množstvo takých pamätníkov pre nenarodené deti, práve toto občianske združenie Fórum života už realizovalo a môžete ich nájsť na cintorínoch. A v tomto roku, ale aj bývalých, ale v tomto roku je významne zameraná pozornosť Fóra života pri Sviečke pre nenarodené deti práve na ženu. A taktiež Fórum života pripravilo veľa projektov, konkrétnych, práve pre tieto ženy, ktoré sú, ktoré zažili spontánny potrat, ale aj umelý potrat.
Takže, vážené kolegyne, vážení kolegovia, taktiež by som chcela povedať, že malo by byť jedno, či predkladá pozmeňujúci návrh opozičný poslanec, opozičná poslankyňa alebo poslanec koalície. Ak tento návrh je humánnejší, ak tento návrh pozmeňujúci a doplňujúci je dobre pripravený a naozaj by sme sa mohli ním zase pridať ku krajinám, ktoré takto humánne pristupujú k pochovávaniu alebo k spopolňovaniu v krematóriu aj predčasne odňatých plodov ľudských alebo potratených ľudských plodov.
Môj pozmeňujúci návrh teda v prvom rade navrhuje, alebo navrhujem, aby sme pochovávali všetky tieto ľudské potratené plody, aj tie teda, ktoré si rodičia nevyžiadajú.
V mojom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu je ďalej, ďalej chceme hovoriť alebo chceme zmeniť, chceme doplniť, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, použije potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody na vedecké účely alebo výučbové účely, takže ako bude povinný zabezpečiť ich pochovanie následne.
Ďalším návrhom mojím je, ďalším návrhom je definícia, alebo definuje povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vydať rodičom potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu na požiadanie aspoň nejaký úlomok pozostatku, ak bol ľudský plod bez zvyšku použitý na bioptické vyšetrenie.
Ďalším mojím návrhom je predstavenie právneho základu pre povinnosť zabezpečiť pochovanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie, ak neexistuje podozrenie z trestného činu.
Ďalšia definícia je, za akých podmienok sa môže uskutočniť preprava potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov na pochovanie.
Taktiež upravujem týmto návrhom povinný rozsah evidencie o pochovávaní potratených ľudských plodov.
Môj návrh obsahuje aj postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri tomto zabezpečení pochovávania, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie. Taktiež vzor žiadostí.
Dopĺňa sa teda nová príloha, ktorá upravuje postup poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu alebo predčasnému odňatiu ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovávanie vo veci zabezpečenia pochovania.
Tento návrh je taký dlhší, a preto som odôvodnenie chcela, aj som musela, povedať už teraz. Budem ho čítať.
Ešte raz vás chcem veľmi pekne poprosiť aj vás, pani ministerka, aj vás, pán spravodajca, aby ste boli ústretoví, aj vás, pani kolegovia a kolegyne, aby ste boli ústretoví, a žiadam vás a prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem pekne.
A teraz chcem prečítať môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Verešovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (tlač 1611).
1. V čl. I bod 2 znie: Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ustanovenie § 2 ods.1 písm. b), d) a e), k) až ab), ad) až af), ai) až ak), § 3, § 4 ods. 1 písm. f), § 5 ods. 2 písm. a), § 8 ods. 2 písm. c) a d), § 8 ods. 4 písm. g), i) a j), § 11 ods. 2, § 11 ods. 3 písm. d) až g), i) a k), § 32 ods. 1 písm. j) a l) a § 33 ods. 17 písm. c) sa vzťahuje aj na potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod vrátane biologických zvyškov po potrate, ak sa nedajú od ľudského plodu oddeliť (ďalej len „potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod")."
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„§ 42a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z."
V súvislosti s týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom vynímam bod 1 spoločnej správy na osobitné hlasovanie. To pre pána spravodajcu.
2. V čl. I bode 3 sa v § 3 ods. 6 za slová „ľudských pozostatkov," vkladajú slová „potratených ľudských plodov a predčasne odňatých ľudských plodov,".
3. V čl. I v bode 3 sa v § 3 ods. 7 za slová „použitý na bioptické vyšetrenie" vkladá bodkočiarka a slová „v takom prípade bude rodičovi na žiadosť vydaný úlomok alebo rez tkaniva použitého na bioptické vyšetrenie, ak o to požiada".
4. V čl. I bode 3 § 3 ods. 8 znie:
„(8) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu ľudského plodu alebo k predčasnému odňatiu ľudského plodu, ak rodič nepožiadal o jeho vydanie na pochovanie podľa odseku 7 a nepoužil sa na vedecké účely alebo výučbové účely a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, je povinný zabezpečiť jeho pochovanie. Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je upravený v prílohe č. 1b)."
5. V čl. I v bode 15 § 6 ods. 9 znie:
„(9) Preprava potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu na pochovanie musí byť doložená vypísanou žiadosťou podľa § 3 ods. 7 alebo 8."
6. V čl. I sa za bod 18 vkladá nový bod 19, ktorý znie: 19. V § 8 ods. 4 písm. e) znie:
"e) viesť evidenciu o pochovávaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorá obsahuje
1. meno a priezvisko matky, ak obstarávateľom pohrebu je rodič podľa § 3 ods. 7, alebo
2. označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, celkový počet ľudských plodov a obdobie, v ktorom došlo k ich potrateniu alebo predčasnému odňatiu, ak obstarávateľom pohrebu je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 3 ods. 8,".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I sa za bod 21 vkladá nový bod 22, ktorý znie: 22. V § 11 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) viesť evidenciu o spopolnení potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorá obsahuje
1. meno a priezvisko matky, ak obstarávateľom pohrebu je rodič podľa § 3 ods. 7, alebo
2. označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, celkový počet ľudských plodov a obdobie, v ktorom došlo k ich potrateniu alebo predčasnému odňatiu, ak obstarávateľom pohrebu je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 3 ods. 8,".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
8. V čl. I sa v 66. bode dopĺňa príloha č. 1b), ktorá vrátane nadpisu znie:
"Príloha č. 1b) k zákonu č. 131/2010 Z. z.
Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zabezpečení pochovania potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie
(1) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu ľudských plodov alebo k predčasnému odňatiu ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie, zabezpečí ich pochovanie.
(2) Ak sa na potratenom ľudskom plode alebo predčasne odňatom ľudskom plode podľa odseku 1 má vykonať pitva, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť jeho pochovanie po vykonaní pitvy.
(3) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený zabezpečiť pochovanie aj viac potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov súčasne za obdobie, ktoré nepresahuje 6 mesiacov. Za tým účelom je oprávnený uchovávať potratené ľudské plody alebo predčasne odňaté ľudské plody
a) v chladiacom zariadení po dobu nepresahujúcu 14 dní od uloženia,
b) v mraziacom zariadení po dobu nepresahujúcu 30 dní od uloženia alebo
c) v dezinfekčnom roztoku, ktorý umožňuje ich uchovávanie a súčasne následné pochovanie.
(4) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený zabezpečiť pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov ich individuálnym alebo spoločným uložením do hrobu alebo ich individuálnym alebo spoločným spopolnením v krematóriu s následným uložením urny s popolom na pohrebisku. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 1b).
(5) Pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov ich uložením do hrobu zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prostredníctvom poverenej pohrebnej služby.
(6) Pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov uložením urny s popolom na pohrebisku zabezpečí
a) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, alebo
b) poverená pohrebná služba.
(7) Uloženie urny s popolom na pohrebisku po kremácii môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečiť aj prostredníctvom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, občianskeho združenia, neziskovej organizácie alebo nadácie, ktorá má takúto činnosť zapísanú v predmete činnosti, ktorým poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe dohody udelí plnomocenstvo.
(8) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený pochovať potratené ľudské plody alebo predčasne odňaté ľudské plody aj s pohrebom.
(9) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poverená pohrebná služba, krematórium a subjekt zabezpečujúci uloženie urny s popolom na pohrebisku podľa ods. 7 sú povinní viesť evidenciu potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov v rozsahu označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, celkový počet ľudských plodov a obdobie, v ktorom došlo k ich potrateniu alebo predčasnému odňatiu, a na základe tejto evidencie poskytnúť informáciu rodičovi o prevoze, odovzdaní, kremácii alebo pochovaní jeho potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ak o túto informáciu rodič požiada."
Teraz prečítam aj vzor žiadosti.
"Žiadosť o pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je obstarávateľom pohrebu:
Názov, sídlo, IČO, pracovisko.
Žiadam o pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie, za obdobie od ... do ... v celkovom počte ... ľudských plodov.
Dátum žiadosti, meno, priezvisko, funkcia, podpis (prípadne aj odtlačok pečiatky).
V prípade, ak pochovanie zabezpečuje pohrebná služba:
Potvrdzujem prevzatie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov na pochovanie.
Subjekt (názov pohrebnej služby), sídlo, IČO, dátum prevzatia, meno, priezvisko, funkcia, podpis (prípadne aj odtlačok pečiatky).
V prípade, ak majú byť pozostatky spopolnené v krematóriu:
Potvrdzujem prevzatie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov na spopolnenie v krematóriu.
Subjekt (názov krematória), sídlo, IČO, dátum prevzatia, meno, priezvisko, funkcia, podpis (prípadne aj odtlačok pečiatky)."
V súvislosti s doplnením prílohy č. 1b sa vykoná legislatívnotechnická úprava úvodnej vety.
9. V čl. II bode 1 v § 6 ods. 11 sa slová „spálený v spaľovni odpadov podľa osobitného predpisu" nahrádzajú slovami "pochovaný poskytovateľom zdravotnej starostlivosti".
Slová „Poznámky pod čiarou k odkazom 6aa) a 6aaa) znejú:" sa nahrádzajú slovami „Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa) znie:".
Text poznámky pod čiarou a odkaz 6aaa sa vypúšťa.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.10.2019 o 9:47 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:06

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel poďakovať pani poslankyni Verešovej, ale na tomto mieste chcem poďakovať aj pani ministerke a ministerstvu za predloženie tohto návrhu zákona. Ja som veľmi rád, že sme sa rozhodli takýmto spôsobom vzdať úctu ľudských pozostatkom. Myslím si, že je to veľmi dôležité, zachovávať tento morálny štandard v súčasnej modernej spoločnosti.
Potrat je v živote ženy, jej manžela a v pokročilom štádiu tehotenstva celej rodiny je veľmi smutná udalosť a dôstojné pochovanie ich dieťaťa je veľmi dôležitý moment vyrovnania sa s touto životnou tragédiou. A som teda veľmi rád, že tento zákon to rieši.
Rovnako vystavovanie tiel pozostalých, najmä v prípade, pokiaľ títo ľudia za svojho života neodškriepiteľne a slobodne toto právo niekomu neudelili, je určite porušením ľudských práv. A som veľmi rád, že aj na tie výstavy, ktoré tu na Slovensku boli realizované, ministerstvo reaguje takýmto zákonom, pretože, pretože v podstate to bol jeden veľký škandál, že takéto niečo tu bolo a takýmto spôsobom sa zachovávalo s ľudskými pozostatkami.
Takže ešte raz, z mojej strany veľká vďaka a v princípe súhlasím aj s tým pozmeňovacím návrhom. On je sprísňujúci, ale vlastne viac-menej túto úctu k ľudským pozostatkom dáva a rozširuje a myslím si, že je to správna cesta.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.10.2019 o 10:06 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:08

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V podstate pán poslanec Krajčí už povedal vlastne to, čo som chcela povedať.
Ďakujem pani ministerke za tento zákon, ale hlavne pani Verešovej, pani poslankyni Verešovej, ktorá teda myslela, a za jej pozmeňujúci návrh, ktorý myslí aj na deti, ktoré boli, teda plody, ktoré boli umelo potratené, umelo potratené deti, aby sa aj týmto dala nejaká dôstojnosť a úcta.
Čiže, pani poslankyňa Verešová, určite podporíme aj váš pozmeňujúci návrh ako celý zákon. A ešte raz vám ďakujem za váš pozmeňujúci návrh.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.10.2019 o 10:08 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:09

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, naozaj ministerstvo zdravotníctva pripravilo veľmi dobrý zákon ohľadom pochovávania plodov tam, a teda je zabezpečená pieta tam, kde o to rodičia požiadajú.
Ja súhlasím aj a treba dať naozaj pietu a veľkú pokoru pozostalým aj plodom. A ja by som aj súhlasil s tým, čo hovorí pani kolegyňa Verešová, len nemôžem za to hlasovať a poviem z jednoduchého dôvodu.
Dáva sa povinnosť zdravotníckym zariadeniam pochovávať. Principiálne zdravotnícke zariadenia sú zriadené pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. To znamená, my im dávame do vienka ďalšiu povinnosť, a to pochovávať. Nemôžu to urobiť. Tak čo urobia? Musia nakontrahovať pohrebnú službu. No pohrebná služba si čo povie? No tak keď je to zo zákona, zahlen sie bitte.
A ja z tohto dôvodu neviem si predstaviť, ako by som sa pozrel do očí matke dieťaťa alebo komukoľvek, keby mal dostať onkologickú liečbu, a povie sa mu, že, viete, prepáčte, ale my sme ďalšiu dávku už nedostali, pretože nezaplatili sme prvých alebo tých desať dávok pred nami.
Ak si pozrieme, že máme 800 mil. nezaplatené faktúry, miliardový vnútorný dlh a my dávame ďalšiu povinnosť, aby to zaplatila nemocnica, tak ja súhlasím, že treba dať pietu, treba byť pokorný voči tomuto, áno, ale potom sme to mali dať, že toto musí zabezpečiť mesto alebo obec, veď tam predsa odvádzajú ľudia svoje peniaze, dane a aby sa aj o to postarali.
Viete, neviem si predstaviť, že akú pietu dá ten zriadenec, pri všetkej úcte, ja nechcem teraz spochybňovať, že tam tiež pracujú ľudia, ktorí dávajú pietu, ale ak sa rodič o to neprihlási, že on to chce pochovať, tak neviem si predstaviť, že ľudia, ktorí nemajú žiaden vzťah, zabezpečia tú pietu. Čiže, a dávať to zdravotníckemu zariadeniu, to sa má starať o iné veci.
Čiže súhlasím s filozofiou, len nemá to byť pre, ako povinnosť pre zdravotnícke zariadenia a s týmto teda ja ako lekár a ten, ktorý chce, aby sme sa starali, ak je tých peňazí málo, tak ich musíme dať v prvom rade pre živých a toto by mohlo byť. Neodmietam filozofiu, ale spôsob.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.10.2019 o 10:09 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:12

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán, pán spravodajca, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa predsa musí postarať aj o biologický odpad a taktiež ho to určite aj niečo stojí. Škoda, že ste teda nepodali aj vy návrh taký, kde by teda financovanie nestálo na poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ale teda na obciach. Ja som s vašimi kolegami viacerými o tom hovorila už dlhšie a mohli sme teda, alebo aj vy ste mohli takýto návrh určite podať.
Čo sa týka piety, no je to o tom, že my chceme rozlišovať, že ide o ľudské pozostatky a že nejde o nejaký patologický odpad. A to je práve tá pieta, lebo biologický odpad spaľujeme v spaľovni, ale ľudské pozostatky spopolňujeme v krematóriu alebo ich pochovávame. Tak to je práve to humánne.
A ako som aj povedala vo svojej rozprave, my sme neobjavili nič nové. To ak je to možné v našej susednej krajine, v českej krajine, robiť takto, prečo by sme sa k tomu nepridali aj my na Slovensku.
Myslím si, že rodičia prežívajú naozaj ako veľké ťažkosti pri potratoch, po potratoch ženy zvlášť, a toto je práve ten humánny spôsob, tá civilizovaná spoločnosť, ku ktorej by sme sa aj my k takýmto spoločnostiam pridali, aj Slovensko. Však ľudské, ak hovoríme, že ide o ľudské pozostatky alebo ľudské plody, tak im patrí tá istá pieta naozaj ako zomrelému dieťaťu, ktoré sa narodí.
Škoda, že ste teda aj vy do tohto nezasiahli, ma to mrzí. Predsa len si myslím, že môžeme o tom aj ďalej rozprávať. Hlasovanie je o jedenástej v pondelok.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.10.2019 o 10:12 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:14

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja som už povedal, že súhlasím s tým, Anka, čo hovoríš, že tú pietu treba dať. Ja mám len jeden jediný problém s tým, že zdravotnícke zariadenie by nemalo dostávať do vienka aj pohrebnú službu.
A toto je problém, že pokiaľ na to nebudú peniaze, musí to, bude to zo zákona, to zdravotnícke zariadenie to musí zaplatiť pohrebnej službe. A tu je pre mňa dilema ako pre lekára, keď viem, desiatky a desiatky ľudí chodia a doprošujú sa a vybavujú biologickú liečbu pre onkologických pacientov. Máme deficit 800 mil. a my im dávame ďalšiu povinnosť. Pritom rodič, ktorý to chce, si to môže zobrať.
Ale ja by som súhlasil s tou filozofiou, že treba dať všetkým takýmto, pozor, treba dať túto patričnú pietu. Len to ma mrzí, že to je pre zdravotnícke zariadenie. Pretože myslím si, že ako obyvatelia obcí a miest by z toho rozpočtu to kľudne mohli zaplatiť z mestského a obecných rozpočtov, a bolo by to vyriešené. A zároveň by bolo aj zabezpečené, že naozaj tá pieta tam bude. Pretože budú to robiť ľudia na to určení a poverení. Pokiaľ to odovzdáme len pohrebnej službe ako materiál, alebo teda ako ostatky, neviem, či tá pieta bude zachovaná. Toto jediné je.
Súhlasím s filozofiou, so všetkým, len nemôže to robiť, nemalo by to robiť zdravotnícke zariadenie ako také. A už vôbec nie financovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.10.2019 o 10:14 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:15

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja mám len otázku na pani ministerku zdravotníctva. Na mňa sa obrátili nejaké odborné kruhy od všeobecných lekárov a v zákone uvádzate, že v zdravotníckych zariadeniach sa mení a znižuje sa teplota v miestnosti pre uloženie mŕtvych tiel z 15 stupňov na 10. To by som chcel vysvetlil prečo. Prečo to meníte, lebo istým spôsobom sa zvyšujú náklady zdravotníckym zariadeniam.
A tiež by som sa chcel spýtať, že prečo v tomto zákone neriešime narábanie s mŕtvymi v sociálnych zariadeniach, lebo v časti zákona o tom, ako narábať s mŕtvymi telami, sa riešia zvlášť zdravotnícke zariadenia a sociálne zariadenia. A dnes je prax taká, že v tých sociálnych zariadeniach čakajú na prevoz mŕtveho výrazne viac jak dve hodiny a nedáva sa im povinnosť taká, ako sa dáva zdravotníckym zariadeniam, to znamená ani zriadiť chladiace zariadenie, ani zriadiť miestnosť, ktorá má mať určitú teplotu, kým príde ten, čo zabezpečuje odvoz mŕtveho.
Takže ak chceme a hovoríme o nejakej piete k mŕtvym ľuďom, tak hovorme aj tých, čo umierajú v tých sociálnych zariadeniach, a chcel by som pani ministerku požiadať, aby nám toto ozrejmila.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.10.2019 o 10:15 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video