57. schôdza

21.1.2020 - 21.1.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.1.2020 o 13:40 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:40

Martin Poliačik

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:41

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Čiže navrhujem zaradiť nový bod do programu tejto schôdze s názvom "Ospravedlnenie občanom Slovenskej republiky za úplne zbytočné úmrtie 60-tisíc ľudí, ktorým nebola dopriata adekvátna a včasná zdravotná starostlivosť počas posledných troch vlád, ktorej súčasťou boli strany SMER, SNS a MOST - HÍD."
Zdôvodnenie: Na Slovensku ročne zomrie päťtisíc ľudí na tzv. odvrátiteľné úmrtia, a to sú úmrtia ľudí, ktorí zomierajú preto, lebo nedostali adekvátnu a včasnú zdravotnú starostlivosť, ale päťtisíc ľudí viac v porovnaní s tým, ak by sme na Slovensku mali len priemernú európsku zdravotnú starostlivosť. Tým, že SMER s SNS a s asistenciou MOST-u - HÍD rozkrádali verejné zdroje a nezostalo na zdravotníctvo, úplne zbytočne zomrelo 60-tisíc ľudí.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.1.2020 o 13:41 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:02

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda Národnej rady, vzhľadom na naozaj zvláštny priebeh začiatku tejto schôdze aj štýl jej vedenia vás žiadam, aby ste ako predseda Národnej rady dali vykonať dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu u všetkých poslancov, vrátane vedenia Národnej rady, ktorí sa tomu ochotne podrobia, a výsledky tejto skúšky zverejnili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.1.2020 o 14:02 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:02

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, hovorili ste, že teda v dobrom, tak ja vás v dobrom vyzývam. Popri všetkom ostatnom, čo ste dnes povedali, o tom nech si... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Procedurálny návrh poprosím.

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
Áno, vyzývam vás, aby ste sa ospravedlnili za svoj výrok, že si nectíte prezidentku Slovenskej republiky. Hovoríte ako prvý z rovných, ako reprezentant zákonodarného zboru a hovoríte o najvyššej ústavnej činiteľke v tomto štáte. Vy reprezentujete nás a predpokladám, že nie je nikto ďalší v tejto sále, ktorý by s vaším výrokom súhlasil. Preto vás žiadam, ak potrebujete na to nejaký čas, tak si ho zoberte, ale ospravedlňte sa za tento svoj výrok, pretože je nepatričný a nepatrí do úst predsedu Národnej rady.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.1.2020 o 14:02 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:03

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Žiadam opraviť hlasovanie č. 10. Hlasovala som proti, chcela som hlasovať za. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.1.2020 o 14:03 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:03

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Chcem vás takto na záver, je to zrejme posledný procedurál, ktorý zaznie v tomto volebnom období, ako predsedu Národnej rady vyzvať, aby ste ukázali aspoň na koniec, že ste trochu chlap a ospravedlnili sa prezidentke Slovenskej republiky. Ste druhý najvyšší ústavný činiteľ a pred chvíľkou ste nám tu hovorili, ste nás vyzývali, aby sme tu do nohy boli a uctili si hymnu. Z tohto, z tejto pozície predsedu Národnej rady podlo hovoriť o prezidentke, že si ju nevážite, že ňou opovrhujete, je nehodné druhého najvyššieho ústavného činiteľa a nielen od nejakého poslanca podľa vás fašistickej strany, ale najmä od predsedu Národnej rady.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.1.2020 o 14:03 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:10

Ján Kvorka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Národná rada schválila dňa 27. novembra 2019 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Pani prezidentka republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila Národnej rade uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí uviedla dôvody, ktoré ju viedli k tomu, aby využila svoju právomoc, ktorá jej vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Na základe uvedeného predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1945 z 20. decembra 2019 podľa § 90 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku pridelil predmetný návrh zákona na opätovné prerokovanie Národnou radou týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ako gestorský výbor určil výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie.
Prezidentka Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí 20. decembra 2019 pod č. 5418 uviedla dôvody na vrátenie zákona, ktoré sú odôvodnené v častiach 2 a 3 a navrhla, aby Národná rada po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Určené výbory prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky takto: ústavnoprávny výbor prerokoval zákon a uznesením č. 810 z 21. januára 2020 odporučil Národnej rade zákon schváliť v pôvodnom znení. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor rokoval o vrátenom zákone dňa 21. januára 2020 a neprijal uznesenie k návrhu spoločnej správy, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku. Preto v zmysle § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku podávam predmetnú informáciu.
Pán predseda, podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.1.2020 o 14:10 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:13

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán spravodajca, pani ministerka, podpredsedkyňa vlády, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, dovoľte, aby som už, myslím, po štvrtýkrát pri prerokovaní tohto zákona, teda novely zákona o pozemkových úpravách, vystúpil a povedal si svoj názor, ktorý myslím, že je názorom aj väčšiny občanov Slovenskej republiky, pretože každý, každý niečo vlastní. Každý. Je veľmi málo ľudí alebo rodín na Slovensku, ktoré by nemali ani meter štvorcový. Ešte aj tí, čo sú v bytovke, máte podiel mnohí v tých pozemkoch pod vašou bytovkou.
Hovoríme o vrátenom zákone o pozemkových úpravách. Musím povedať jedno a budem to opakovať stále, pozemkové úpravy je dobrá vec, pokiaľ sa urobia statočne, poctivo a spravodlivo a budú sa držať ústavy, ktorá v čl. 20 hovorí: "každý má právo vlastniť majetok, vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva, dedenie sa zaručuje". To hovorí ústava. Toto by malo byť alfa-omega aj tohto zákona 330, ktorý neni v reálnom živote kozmetickou úpravou, čo sa týka vlastníckych práv. Uvedomme si, že to, čo sa ide diať, to znamená, ideme komasovať a robiť krajinotvorbu v daných územiach, nemá v našej republike obdobu. Nemá obdobu. Budeme to robiť raz za 150 rokov, raz za 200 rokov. Takže keď to odflákneme, tak ďalšia generácia v tej danej obci bude na nás nadávať, čo sme to spravili, čo sa to udialo s naším majetkom.
Opýtam sa, čo je vlastne zmyslom pozemkových úprav? Veď to by malo byť alfa-omega, prečo by to malo byť urobené tak, aby každý povedal chvalabohu, poctivá, dobre vykonaná robota. No predsa hovoríme o malých podieloch. Hovoríme o miliónoch spoluvlastníckych podielov a miliónoch vlastníkov, ktorých tam máme. Pani ministerka vie, o čom hovorím, lebo je to rétorika stále tá istá, inú ani nemôžme dávať, lebo je to realita a fakt. Tak preto hovorím, že robíme to pre tých malých, áno, pre tých malých. Tí, ktorí možnože majú aj tam tých 600 metrov, 800, 1 200, 2 000. Nie pre tých veľkých, lebo tí veľkí to už majú scelené možno. Robíme to pre tých malých hlavne, pretože my sme tu už kráľov mali, že? Za Rakúsko-Uhorska. Mali sme ich možnože ešte aj predtým a my sme urobili nejakú prvú a druhú reformu pozemkovú. Hovorím o rokoch 1921, o druhej v štyridsiatom ôsmom, kde sme tých veľkých grófov, šľachticov, predsa im vzali majetky a rozdelili ľudu v Československu cez prídelové pokračovania, ľudia boží.
To znamená, my sme, táto republika Československá, sme vznikli Slovensko ako súčasťou Československej republiky, sme dali nášmu ľudu pôdu do vlastníctva a tá pôda prirástla k srdcu. Veď predsa vaši dedovia, otcovia chodili do Ameriky, aby posielali peniaze, aby sme kúpili, aby sme tu mali nejaký ten grunt, lebo grunt je základ, lebo pôda neni o biznise. Pôda je o dorábaní, hlavne poľnohospodárska a lesná, o dorábaní obživy a ďalších pôžitkov, ktoré môže tá pôda prinášať, a úžitkoch.
Takže, vážení, neviem, neviem pochopiť, prečo sa bojíme oznamovať a dať šancu tým, áno, tým drobným, ktorí sú v prvom rade dotknutí, že nemôžu so svojím majetkom nakladať, ako uznajú za vhodné.
A to, čo povedala pani prezidentka vo svojom teda vyjadrení, prečo to vracia späť a nechce to podpísať, musím povedať, že zdieľam jej názor a som veľmi rád, že zhruba sme v tých istých vlnových dĺžkach a je jedno, čo nám vytkla, čo som vytýkal aj ja, dával som aj pozmeňujúci návrh, ale prakticky neprešlo to, tak reku dobre. Opoziční to majú na politickej scéne Slovenska veľmi ťažko a môžte občania, berte na vedomie, že môžte dať aj perpetuum mobile, nič vám neprejde. Máte smolu, lebo ste opozičný poslanec, tak dúfam, že v ďalšej, v ďalšom volebnom období sa to zmení a že to bude trošku iná rétorika ohľadom prijímania, ale nesťažujem si. Dobrovoľne som tu, takže budem dobrovoľne aj zastupovať našich občanov a keď dajú šancu, ďalej pôjdem, keď nie, nič sa nedeje. Nájdete ma na pozemkovom úrade, kde budem tak isto konať podľa svojho svedomia a presvedčenia a robiť prácu, ktorá hovorí o tom, že vlastník má mať v demokracii prvé miesto. Užívatelia až druhí.
Takže poďme, vráťme sa späť, prečo vlastne pani prezidentka to vrátila. Samozrejme okrem toho nášho folklóru, že tu máme nepriame novely, ktoré mnohých, aj vás poslancov a poslankyne asi vytáčajú, keď zistíte, že v jednom zákone sa schvaľuje milión päť ďalších vecí, ktoré vás ani logicky nenapadnú. Tu aspoň to bolo tak, že to bol katastrálny zákon, pozemky, aspoňže sme v nejakej tej brandži podobnej, ale u mnohých je to tak, však viete za tie štyri roky, čo sme tu, bolo veľa tých nepriamych noviel, kde sa neviete potom zorientovať a hľadáte to v celkom inom zákone, tak by vás nenapadlo, že vôbec tam môže byť niečo aj toho zákona, ktorého vás sa to týka.
Takže to je hrubá konštatácia. Žiaľ, ani v tomto volebnom období sa to nezmenilo. Kritizovali sme to aj v minulom volebnom období, aj v ďalších. Ja som už tu tretie a stále sa to nejako, neni tomu koniec, ale dobre.
Ďalšia veľká výhrada, ktorá je tam, je výhrada týkajúca sa oboznamovania účastníkov konania, že idú pozemkové úpravy. Myslím, že je každému jasné, aspoň tomu, kto sa aspoň trošku pohybuje v tých vlastníckych a spoluvlastníckych podieloch, že keď ideme do veľkých pozemkových úprav, nejdeme do jednoduchých, lebo aj tie sú samozrejme, že teraz v kurze. Aj teraz tento zákon hovorí v prvom rade o tých veľkých, alebo tých 168 území pani ministerkou bolo odsúhlasené v minulom roku a ďakujem, pani ministerka, tlieskam a 120 teraz. Áno, tlieskam, len aby to išlo tak, ako to má ísť podľa zákona. A tým, že ste povedali, že 50 účastníkov, ktorým sa bude do vlastných rúk oznamovať, že sú nariadené alebo povolené pozemkové úpravy, tomu nenasvedčujú, pretože v každom katastrálnom území, v ktorých, kde idú veľké pozemkové úpravy, 50 účastníkov nenájdete. No nenájdete. Hovoríme o stovkách a tisícoch, viete ako.
Takže neviem, aká logika, raz za 150 rokov tento štát si nenájde na poštovné, aby každému vlastníkovi oznámil, že počúvaj sem, máš tu 401 metrov štvorcových, lebo to je ten, to je tá hranica, cez ktorú sa môžte dostať ako jeden, v jednom, v celku budete vlastníkom, budete mať 400 metrov štvorcových a viac, teda 400, dajme 400, dobre, 400 metrov štvorcových. Budete to mať scelené v jednej jednine. Váš pozemok bude mať obrábania schopný tvar a bude k nemu cesta. Dobrý pozemok? Dobrý. Užívania schopný? Beriem. A my raz za 150 rokov nie sme v stave minúť na poštovnom v jednom štádiu konania o pozemkových úpravách, aby sme oslovili všetkých známych vlastníkov, ktorí sú účastníkmi konania? Pritom Slovenský pozemkový fond to dostane. On je čo? On je výnimka. On je sólo. To, že zastupuje 700-tisíc hektárov plus-mínus na Slovensku, nehovorí o tom, že je niečo nad, ako ten, čo má 401, alebo čo má 20 metrov štvorcových, lebo ústava hovorí, že sú rovnocenní a my si to znovu mýlime. My si to znovu mýlime, vážení. No neberiem.
Skracujeme lehoty pri všeobecných zásadách funkčného usporiadania územia. Mnoho obcí, po ktorých teraz ja chodím, áno, chodím, bol som teraz v Brodzanoch a v Nitrianskom Pravne cez víkend, môžte sa ich tam ísť opýtať, čo vedia o týchto pozemkových úpravách. Nevedia nič. Hlucho nič, ani starostovia, žiaľ. Sa pýtam, kde je tá osveta, ak chceme urobiť zdravé, čestné, poctivé, spravodlivé pozemkové úpravy? Nevedia o registroch, o ROP-kách ani nehovorím. Som veľmi rád, že niektorí z tých mojich vystúpení už v predchádzajúcich kolách k tomuto zákonu v prvom a druhom čítaní si možnože niečo aj z toho vzali a už korigujú, akým spôsobom by sme možnože pri tých úvodných podkladoch, či to územie je schopné alebo neschopné cez tie registre, začínajú uvažovať, že urobia nejaké, zásobník, kde predsa len na tých pozemkových asi nebude tak dobre ísť, lebo tie registre sú urobené, nechcem povedať, že o ničom, ale o nejakom tom, o tej nejakej skrivodlivosti, ktorá sa tam stala, a budú uvažovať, aby do takýchto území sa neišlo.
Pokiaľ to padlo na úrodnú pôdu, ďakujem, lebo takýchto území, vám musím povedať, že na Slovensku máme veľmi veľa. To je o tom skracovaní týchto lehôt. Ja hovorím, že práca chvatná málo platná, a nebudem ju opakovať každý druhý rok. Keď nie je dobrá príprava, potom to aj tak vypáli.
O tom, že po pozemkových úpravách nemáme ďalšie drobenie zaevidované, aby sme sa nedostali o 20 rokov do tých istých pozícií, je tiež realita. To, keď mi teraz poviete, že sme to zvýšili na 3 000 metrov štvorcových, v zákone je 180. Vážení kľud, koľko tam máme v § 22? Koľko že hektárov by sme nemali pri dedičských konaniach, pri prevodoch a prechodoch, po čo ísť? No predsa tam máme 2 hektáre. Pravda? Paragraf 22. Paragraf 22, aká je sankcia, keď sa dedičia, resp. sa to poníži? Desať, resp. 20 % z ceny určenej podľa osobitného predpisu. To znamená, pôjdeme podľa bonity.
Sa pýtam, prečo, prečo toto nezvýšime? Veď tu by sme mali mať takú sankciu, ktorá by ani, že by ani neuvažoval, že pod dva hektáre nepôjde. Áno, zvýšili ste z 2 000 na 3 000 už pri tých výnimkách, ktoré nasledujú, keď tento § 22 miniete a idete do § 23, ale ja sa vás pýtam takto spätne, tie výmery máme aj v urbariátoch, že? A čo sme tam urobili? Áno, za vlády premiéra Fica sme urobili to, že v urbariátoch sme aj ten lesný, aj lesný pozemok a jeho podiel, ktorý je bežne 5-tisíc metrov, sme ho znížili na dvetisíc.
Takže, vážení, my niečo hovoríme, že ideme sceľovať, ideme, neviem čo, a na druhej strane tam, kde to môžme opraviť, to neopravíme. A myslím si, že tu, keď ste opravovali z tých dvetisíc na tritisíc, okamžite vás malo napadnúť, že aj v urbariátoch v zákone 97 máme podobný problém, kde sme znížili podiely u lesných pozemkov z 5-tisíc na 2-tisíc metrov štvorcových.
Vážení, to sú reálne čísla, kde mnoho urbárnikov sa chytalo za hlavu a ja neviem, prečo neboli vypočutí a prečo sa tam toto nezvýšilo. Ale dobre, je to tak.
Pani ministerka, vyzerá, že hovorím, ja som za pozemkové úpravy, nemám s tým problém a budem sa biť až do konca života, aby sme to nejako utiahli. Vyzerá, že momentálne ideme z dvoch, by som povedal, kás, z eurofondov a zo štátneho rozpočtu, pretože z tých 168 území vyzerá, že časť prešlo do tých 120, ktoré sú schválené teraz. Takže keď hovorím zle, opravte ma. Momentálne to vyzerá tak, že máme teda nejakých tých 143 území plus 120 území. Takže to je akože momentálne berná minca, tých 120 by sa malo zo štátneho rozpočtu, tých pôvodných 168, teraz nejakých 143 malo by ísť z eurofondov.
Pani ministerka, chcem sa opýtať na jednu vec. Keď hovoríte, že chcete pomôcť, lebo argumentácia je, že vlastníci sú predsa prednostní a my im chceme pomôcť touto novelou, nehovorím, že nie sú tam dobré veci, to by som zase, ja mám rád čistú kartu. Áno, zvyšujete tam vzdelanostnú úroveň, ako úradníkov, tak aj dodávateľov daných služieb, áno, zvýšili ste 2-tisíc na 3-tisíc, beriem, máte tam iné veci, ktoré myslím, že dopomôžu, len keď to dám tú druhú misku váh, a teraz poviem ten tretí prípad, kde prakticky konečne ten vlastník si bude môcť sám rozhodnúť o tom, že komu ju prenajme, tak vy, ja by som povedal ten základ, že konečne on sa dostal k tomu, že je sám sebe vlastníkom, tak vy ho znegujete, že bude musieť ísť podľa starej zmluvy. Samozrejme, pokiaľ to neni mladý, začínajúci a kadejaký, ja vám všecko beriem, máte tam nejakú túto, ale časť ľudí sa to dotkne a budem stále hovoriť to, čo hovoril pán Fico, že pokiaľ iba jednému človeku sa ukrivdí, tento zákon je zlý a naopak. Takže iba rétoriku beriem z volebných období, ktoré sa mi dostalo do uší, keď som tu mal tú česť byť v tomto parlamente.
Takže prečo, prečo sme to vyhodili, že po pozemkových úpravách jednoznačne by mali všetky nájomné zmluvy padnúť. Pýtam sa tak oficiálne, respektíve ľudsky, keď ste s nájomcom spokojný, vy ste vlastníkom, ste s ním spokojný, mi povedzte dôvod, prečo by ste mali dávať výpoveď? To mi teraz vysvetlite. Prečo by ste mu mali dávať výpoveď, keď vy ste s ním spokojný? Veď to je základná logická vec. A jak som povedal, pozemkové úpravy nebudú kozmetická úprava, budete premiestnený do iného kúta, budete premiestnený inde, vaše podiely sa spočítajú, áno, budú tam možno nejaké zóny, možno nejaké bloky, kde to bude, kde budú aj nejaké tie nadnárodné záujmy alebo nejaká diaľnica, cesta, všecko možné a tam sa by to podľa mňa malo nechať, to vlastníctvo, by to malo vypadnúť z tej komasácie. Tak sa pýtam, prečo nedáme šancu tomu vlastníkovi v jednej jedine, ktorý možnože má tú minimálnu výmeru, prečo mu nedáme šancu, aby on mohol rozhodovať o svojom majetku, ako s ním naloží? To, že ešte chcete dávať podnájomné zmluvy o pozemkových úpravách, tak to už ma dorazilo celkom, to som už, to už ani, to už ani o tom nehovorím, lebo prečo sme vyčleňovali náhradné pozemky cez pätnástku od roku ´91? No preto, že sme nemali prístup. Nebol prístup, hoci možnože mal to v jednej jednine, ale nebol prístup k tomu pozemku. A teraz má v jednej jedine, má prístup, a my povieme, že mu nevyčleníme?
Tak potom načo robíme tie pozemkové úpravy? Pre koho? Pre agrobarónov? Áno. Pre agrobarónov? My stále žijeme v socializme hlbokom? Že oni majú väčšie práva? Oni väčšie práva? Nebudem dvakrát citovať ústavu, som ju citoval na začiatku. Požíva rovnakú zákonnú ochranu. Keď je malý, kašlem naňho, keď je veľký, aha, pozor, lebo z toho bude niečo už tiecť možno, neviem komu a kde.
Vážení, ešte ani jedna vláda, ktorá tu bola od roku ´91, nemala v svojom, teda mala, v programovom vyhlásení majú, jasné, však tam to je. Ako budem podporovať malých, mladých, začínajúcich rodinných farmárov. Tu pán Jahnátek, aha, tu z tohto pultu, koľko má miliónov, v minulom volebnom období povedal. Idete sa pozrieť na realitu. Mladých, hovorím o mladých farmároch, viete ako. Realita je niekde celkom úplne inde, ako je na papieri. Papier znesie veľa a preto sme odtrhnutí od reality, páni poslanci, pani poslankyne, a to je problém.
Ja sa tiež hanbím, áno. V niektorých prípadoch možnože už strácam ten kontakt priamo s tými záhradkármi či urbárnikmi, ale snažím sa ešte ho udržiavať a hlavne, keď idem medzi ľudí, ma to nabíja energiou, pretože vidím, že ľudia, kým to poviete normálne ľudskou rečou, nie cez paragrafy a ustanovenia a vládne nariadenia a neviem cez čo všecko možné, tak oni chápu. Oni to chápu. Len my by sme mali takouto rečou rozprávať cez našich úradníkov či už na ministerstvách, či na okresoch a zvolávať tých ľudí, aby vedeli, do čoho idú. Pretože, keď tam prídu rôzni šikovníci na pozemky a tých je na Slovensku, to si píšte, že to majú v merku, kde čo sa začína, keď prídu tí šikovníci, okamžite vedia zmanipulovať určité konanie, ktoré beží v danom území a mnohí ľudia možnože si ani neuvedomia, akým spôsobom môžu byť ukrátení v tom novom stave, ktorý nakoniec, predsa len tá dve tretina plus jeden meter štvorcový vlastníkov musí dvihnúť ruky a schváliť. Tak je postavený zákon.
Ja keď budem mať tú česť, tak zdvihneme toto percento na tri štvrtiny, aby to bolo veľmi priehľadné a jasné, pretože Slovenský pozemkový fond je veľkým hráčom. Je veľmi veľkým hráčom a nehovorím o dvoch percentách, päť percent, hovorím o desiatkach percentách, ktoré má v danom katastrálnom území a pokiaľ s tým sa nebude nič robiť a teraz mám na mysli hlavne neznámych vlastníkov, tak Slovenský pozemkový fond bude rozhodovať v dosť veľkej miere v daných katastrálnych územiach.
Pýtam sa, prečo viac-menej, teraz reagujem na vás, pani ministerka, ste povedala, lebo ja som povedal, že chcem vyháňať všeckých vlastníkov aj geodetov do terénu a budem ich vyháňať, budem ich vyháňať, pretože áno, drony, ortofotomapy, satelitné snímky, krásne, super všecko, mapa znesie, mapa znesie veľa, ale realita je realita. Takže ja ich budem vyháňať, aby keď prídu do katastrálnych území, aj páni starostovia, ktorí budete v predstavenstve Združenia účastníkov pozemkových úprav, ukážte geodetom, lebo neverím, že ten geodet bude z vašej obce, no neverím tomu, ukážte mu chotár, choďte tam dva týždne s ním po tom teréne, aby si ho fyzicky omakal, ako to tu vyzerá, aby videl, kde už sú napríklad vývery, lebo už meliorácie nefungujú, aby videl, kde je už nejaký holorub, ktorý neni zaznačený nikde, aby videl, kde je možnože skládka divoká, ktorá nikde neni zaznačená, a vy budete počítať s týmito pozemkami v novom stave pre nejakých ľudí, ktorí to dostanú do vlastníctva a potom začnú byť problémy.
Takže ja naopak, pani ministerka, od vás, ja ich budem vyháňať do terénu, aj všeckých vlastníkov, pretože tí vlastníci, keď sú cezpoľní a sú presťahovaní a sú iba dedičia a nežijú v tej obci, tak samozrejme, že nemajú šancu, aby vedeli, ako ten terén vyzerá a potom ten nový stav, ktorý im navrhnú iba cez mapu, nezodpovedá skutočnosti, ktorá tam je. Keď mi poviete, že v každom budú lietať drony a že na to budeme mať ďalšie stotisíce vyčlenených financií, tak chvalabohu, aj napriek tomu realita žiadnu u mňa satelitnú snímku nenahradí.
Bol by som veľmi rád, keby sme si ujasnili aj to, že tie pozemkové úpravy, keď je územný plán, mali by byť v súlade s ním. Mali by byť s ním v súlade. Keď územný plán neni, tak beriem, že tí starostovia to vítajú ako podklad pre následne nejaký územný plán, keď budú mať peniaze, ja hovorím taký predbežný územný plán, ktorý môžu urobiť cez tie svoje verejné a spoločné zariadenia. Áno, je to v zákone, je to super, je to dobrá vec, neni problém, myslím, že financie sú rozvrhnuté. Teraz, keď som povedal v jednej obci, že aká je výška financií vysúťažená, že toľko budú môcť dať to tých pozemkových úprav, ktoré samozrejme sa delia na komasácie a krajinotvorbu, dve ako veľké súčasti, tak musím povedať, že tí starostovia, skoro im sánky spadli, neveria, že toľko peňazí na ich pozemkové úpravy prídu do ich obcí a budú môcť možnože aj urobiť tie verejné a spoločné zariadenia či už na tú rekreáciu, odpadové vody, čističky, cesty poľné, lesné, skládky a ďalšie veci.
Zákon je postavený dobre. Samozrejme, žiadny zákon neni taký, ktorý by mohol ísť až do nekonečna, aby sme boli všecky muchy vychytané. Až realita ukáže, akým spôsobom sa tento zákon zrealizuje v praxi, čo prináša. Mal by v prvom rade prinášať dobrý pocit pre tých, ktorých sa to týka. Žiaľ, tento zákon, bojím sa, v takomto znení, v akom ste ho teda prijali na minulej schôdzi, tento pocit asi nenavodí u tých, ktorých sa to hlavne týka. To znamená u tých vlastníkov, ktorých práva majú byť rovnakou mierou zachované a garantované Ústavou Slovenskej republiky, ako som to už čítal.
Chcem sa ešte opýtať jedno, pani ministerka, keď už vás tu máme, neviem, či možno aj vystúpite v rozprave, máme tu aj kolegov z ministerstva, chcem sa opýtať, že akým spôsobom prípravné konania, ktoré sú, kedy vlastne končí tá lehota, že to prípravné konanie je už nerelevantné, že nemôže sa s ním počítať do pozemkových úprav. Je to po dvoch rokoch, po troch, po piatich, po ôsmich, po desiatich? Koľko je to vlastne, lebo zatiaľ som sa nedočítal, keď som to prehnal, tak sa ospravedlňujem, že nech mi niekto povie, či po desiatich alebo ôsmich rokoch prípravné konanie, ktoré povedalo, že minimálne 50 % vlastníkov je ochotných ísť do pozemkových úprav v danom katastrálnom území, či po ôsmich rokoch je tento prieskum schopný byť použitý pre pozemkové veľké úpravy. Myslím si, že mala by tam byť nejaká korekcia, aby sme vedeli a hlavne, aby sme potom už v tom ďalšom priebehu nemali problém s tým schvaľovaním tých dvoch tretín plus jeden meter štvorcový.
Chcem ešte povedať jedno ku jednoduchým pozemkovým úpravám. Je to síce možnože iba zástupný problém, ale, pani ministerka, chcel by som veľmi pekne vás poprosiť a toho ministra, ktorý príde po vás, a možnože nás aj teraz počúva, aby si dal pozor na to, akým spôsobom sa možno aj kontroly, ktoré boli udiate alebo ktoré sa urobili na základe nejakého podnetu, že nejaké pozemkové úpravy jednoduché boli zle urobené, ako sa s tým vysporiadajú príslušní pracovníci okresných pozemkových odborov a lesných, pretože ani protokol ich neprimäl k tomu, to znamená, závažná chyba, ktorá bola zistená, že je to v rozpore so zákonom, ich neprimäl k tomu, aby ju opravili a robili v súlade so zákonom.
Takže, pani ministerka, neviem, aký ešte dosah budete mať na nich, alebo máte. Bol by som rád, keby ste aj na to nejakú kontrolnú komisiu tam poslali, aby si pozreli, či boli splnené tie ich výtky, ktoré boli aj pri tej kontrole nájdené, tie nezrovnalosti či boli vôbec odstránené, lebo bojím sa, že to, čo sa mi dostáva do úst, mnohé veci ani neboli odstránené a ešte dokonca bola, bol väčší záber v rozpore so zákonom, ako to malo byť.
Takže, vážení, na základe týchto mojich nejakých argumentov a úvah, ktoré som si tu dovolil v tejto pol hodine predniesť, zopakujem ešte raz. Pozemkové úpravy budú dobrá vec a sú dobrá vec, aby sme to naše uhorské právo konečne nejakým spôsobom dali dokopy a aby vlastníci si mohli so svojím majetkom nakladať, ako uznajú za vhodné, ale musíme ich v plnohodnotnej miere chrániť v tomto konaní, aby neboli iba podružnými nejakými účastníkmi, ktorí budú až v ďalšom kole, pokiaľ pôjdu až za fondom, katastrom, úradníkom, developerom, realitným maklérom a neviem, za kým všeckým možným, keď budú až na tomto chvoste chvosta, tak toto neni dôstojné postavenie účastníka konania vlastníka pozemkov Slovenskej republiky, ktoré nám naša ústava garantuje.
Chcel by som ešte poprosiť, ak by sa dalo, neviem ako sme s tými bývalými pozemkovými úpravami, ktoré boli rozbehnuté, neviem, akým spôsobom sa tam dotiahli tie verejné a spoločné zariadenia, či vôbec sa dotiahli a v koľkých percentách aspoň z tých 430 územiach, ktoré tu máme, lebo zdá sa mi, že tam jak keby sa to poloumrtvilo a potom to nejak ostalo visieť, takže nechcel som dávať nejaký procedurálny návrh, aby sme na tejto schôdzi dali nejakú informáciu ešte k tomu, ale prípadne keď, tak by som poprosil aj pracovníkov z ministerstva, aby aj takúto nejakú informáciu pustili, že koľko prakticky sa už urobilo tých verejných a spoločných zariadení až do konečného štádia, to znamená tie rôzne alternatívy, ktoré tam mohli byť či už na ochranu proti povodniam, vodozádržné, ekológia, sucho, rekreácia, šport, zábava a ďalšie veci, čo mohli robiť, či v jakých percentách to tam bolo naozaj urobené.
Takže, vážení, ďakujem veľmi pekne, že ste ma vypočuli. Chcem veriť, že tieto slová padnú na úrodnú pôdu. Ja nemôžem na základe tých troch vecí, že znižujeme počet účastníkov, že znižujeme lehoty na dovolanie sa nápravy a že nájomné zmluvy majú pokračovať ďalej aj v novom stave, a to je jedno, či máte tam výnimku, nemáte tam výnimku, dotkne sa to nejakých ľudí. Na základe týchto argumentov, ktoré zopakovávam znovu, po ďalšom konaní nemôžem sa stotožniť s tým, aby tento zákon bol prijatý, takže nebudem hlasovať za prelomenie veta pani prezidentky a aj náš celý klub bude hlasovať za to, aby sme výhradu pani prezidentky prijali, aby zákon išiel z tohto miesta späť, aby sme to možnože v tej novej vláde, aby sa tým zaoberali nové osadenstvo vlády Slovenskej republiky, ktoré, dúfam, že vzíde po voľbách v marci, teda februári 2020.
Vážení, ďakujem veľmi pekne za doterajšiu spoluprácu. Myslím, že ak sa niekto cíti, že som ho urazil, tak sa ospravedlňujem z tohto miesta a stále sa snažím byť tým, čím som. A pokiaľ sa už neuvidíme v ďalšom volebnom, tak ďakujem veľmi pekne aj predsedníctvu a budem končiť stále tak, že žime tak, aby bolo aj chleba aj neba.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.1.2020 o 14:13 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:43

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. (Doznievanie potlesku.) Pán kolega zhrnul výhrady, ktoré zdieľam tak isto, ide o nepriamu novelu. Je to významná zmena, o ktorej kvalite neprebehla dostatočná diskusia, na čo upozornila aj pani prezidentka, tak isto budem podporovať to, aby sa jej veto neprelamovalo. Ale všeobecne chcem najmä zhrnúť, že, pani ministerka, v tomto volebnom období sa vám nepodarilo s touto oblasťou pohnúť. Je to veľmi bolestivá oblasť a stále prevláda na Slovensku pocit nespravodlivosti, že malí vlastníci s rozdrobeným vlastníctvom si nevedia pomôcť, nevedia ho kapitalizovať, že štát a vaša vláda slúži veľkým poľnomagnátom, ktorí si zabezpečujú zákony tak, aby im išiel biznis najlepšie a nie drobným farmárom. Vy osobne, pani ministerka, aj vláda ste sa celý čas snažili represívnymi administratívnymi opatreniami dotlačiť reťazce, aby kupovali slovenské výrobky, ale na to potrebujú byť naši farmári konkurencieschopní, na to potrebujú naozaj dlhodobú, dlhodobú perspektívu a nie nárazové kampane, aby väčší podiel slovenských výrobkov bol povedzme v letákoch. To naozaj ten farmár sa nad týmto musí iba smutne usmiať. Kamuflovanie v letákoch nezmení nič na tom, v akom zlom stave je slovenské drobné roľníctvo. Keď si to porovnáte s výkonnosťou Poľska, ktoré, ktoré má nadpolovičnú, nadpolovičné množstvo tovaru, ale dokonca aj priemyselných Čiech, ktoré vždy boli od nás na tom v poľnohospodárskej výrobe oveľa, oveľa slabšie, dneska aj oni majú väčší podiel. Slovensko neprekonalo svoju kliatbu, a ňou je ignorácia malých farmárov.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.1.2020 o 14:43 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:45

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán kolega, ďakujem za doplnenie, pretože áno, výrobným prostriedkom pre poľnohospodára a lesníka je predsa pôda. A keď nedáme pôdu do poriadku, tak nič tu nebude. Nechceme mať také farmy, ako majú v Rakúsku, v Nemecku? Nechceme mať obrobenú krajinu? Nechceme mať sebestačnosť potravinovú a jej bezpečnosť potravinovú? Nechceme, aby ten náš mladý, malý farmár cítil, že ho ministerstvo, resp. republika podporí, keď bude mať problémy? Toto nechceme? My stále ešte žijeme v socializme, že tí, čo sprivatizovali štátne majetky a družstvá, tak tí ako budú rozhodovať, hej? No ďakujem pekne.
Vážení, dajte im šancu, lebo ten, kto robí na svojom, nechce, aby to išlo do krachu, ten bude sa byť až do poslednej krvi, aby sme znovu nejakým spôsobom to rodinné, farmy a firmy dostali do slovenského povedomia podnikania, pretože to nám tu chýba. My sme naučení na kadejaké štátne podniky, kadejaké eseročky a kadejaké verejno-aké spoločnosti, akciovky. Prečo nedáme šancu, prečo vláda neprijala zákon o rodinných firmách a farmách? To by ma zaujímalo, pretože všecko iné vieme, len tomu malému nevieme, nieže nevieme, vieme, len nechceme, nechceme mu pomôcť, pretože neni na behu na toku dňa.
Konštatovalo sa to aj v správe pána Jahnátka v roku 2014, kde povedal, že tí drobní a malí, to sú iba tá pridružená ako keby výroba, ktorí budú robiť iba špeciálne a nič iné. Ja sa pýtam prečo? Aj keď chceli, nemohli, lebo z 2-tisíc žiadostí je podporených 320-400? Veď to je hanba.
Takže, pán kolega, veľmi pekne ďakujem a myslím si, že toto, keď Európska únia hovorí, že základom sú družstevné a rodinné firmy a farmy, ktoré budú vlastniť pôdu, tak prečo my ideme proti prúdu?
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.1.2020 o 14:45 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video