10. schôdza

23.7.2020 - 24.7.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.7.2020 o 11:10 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:10

Eva Horváthová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Vy ste ma s vaším procedurálnym návrhom predbehli s gratuláciou, takže pripájam sa ku gratulácii pánovi profesorovi Krčmérymu, ktorý celý svoj život obetoval pomoci núdznym. Venuje sa aj práci s migrantami, s utečencami, že ja mu chcem týmto tiež vyjadriť veľkú poklonu a prajem mu všetko najlepšie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.7.2020 o 11:10 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:10

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem vás vyzvať, aby ste dodržiavali rokovací poriadok, pán predseda, a preto vás žiadam cez procedurálny návrh, aby ste vysvetlili plénu, akým, podľa ktorého bodu rokovacieho poriadku ste postupovali, ak ste odročili schôdzu o jednu hodinu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.7.2020 o 11:10 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:10

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Pán predseda Národnej rady, ja sa chcem len opýtať, že prečo je také dôležité mať obednú prestávku medzi 12.00 a 14.00 hod., keď sme ešte ani nezačali rokovať?
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.7.2020 o 11:10 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:10

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, ctená snemovňa, vážená vláda, nemôžem sa ubrániť dojmu, že táto schôdza začína tak rozpačito a tak protirečivo, ako je reprezentovaná aj táto súčasná vláda, pretože pán predseda parlamentu vždy bol taký, že bude ústretový a dnes tu odsekáva jednu pripomienku za druhou, a pritom opodstatnenú, lebo ja nevidím dôvod, prečo by sme mali mať dvojhodinovú prestávku, keď budeme, obedňajšiu prestávku, keď budeme rokovať až dlho do noci. Ale dobre rešpektujeme to. Máte väčšinu, a preto to rešpektujeme, avšak máme na to iný názor.
Ctené dámy a panie, vážené pani poslankyne, páni poslanci, mrzí nás, že tento návrh na vyslovenie nedôvery sme museli podať práve v deň, keď sme si pripomínali 140. výročie narodenie veľkého syna národa, zakladateľa prvej Československej republiky a trúfam si povedať, že tým aj zakladateľa súčasnej štátnosti Milana Rastislava Štefánika. Bezpochyby je to najväčšia osobnosť našich dejín a bol to prvý diplomat, ktorý hovoril v mene Slovenska a vtedajšieho Československa, reprezentoval nás naozaj veľmi dobre a vďaka podpore, ktorú dokázal získať u veľmocí vtedajších, máme dnes vlastnú štátnosť. Bol to naozaj veľká osobnosť a je možno tragédiou, že práve v tento deň sme podávali návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Igorovi Matovičovi, pretože o ňom sa takéto niečo nedá povedať. A zdá sa, že sa ani v budúcnosti nebude dať povedať.
Využívame ústavné právo, aby sme predložili tento návrh, pretože ústava hovorí, že musí sa prerokovať tento návrh, ak ho zvolá pätina poslancov. To sme urobili, a preto mi na úvod ešte dovoľte, aby som doplnil jednu technickú vec, pretože v tom zozname poslancov chýbajú ešte dvaja poslanci, pán Kuffa starší a mladší, ktorí nedopatrením neboli do toho zoznamu pridaní, ale podpísali sa rovnako pod zvolanie tohto, tohto rokovania, pod túto schôdzu. Takže splnili sme všetky náležitosti, a preto tu dnes stojíme, aby sme diskutovali o tom, či naozaj predseda vlády Igor Matovič má byť ten, ktorý má reprezentovať ďalej Slovensko alebo by mal odísť. Tých dôvodov je tu niekoľko a ja sa pokúsim to priblížiť.
V prvom rade je potrebné povedať, že požiadavka na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Igorovi Matovičovi nie je len preto, že priznal plagiátorstvo pri diplomovej práci, ale čo je dôležitejšie, že celá jeho politická kariéra a pôsobenie je založené na podvode, krivých obvineniach politických oponentov a klamstvách na úkor voličov. Áno, je to tak. To, že hovorí sa dnes o jeho diplomovej práci, to je len prejav jeho charakteru. Avšak ide o to, že jeho politická kariéra je založená na podvode, krivých obvineniach bez dôkazov. Veď si len spomeňte, čo všetko dokázal na svojich oponentov, od nahrávania počnúc až po bonzáctvo, urobiť. My sme to zhrnuli asi do nejakých štyroch oblastí, tie dôvody, medzi ktorými sa nachádza aj to, čo dnes najviac v médiách je pertraktované, a to je plagiátorstvo. To znamená, nie je to to, že toto je tá hlavná téma, ako sa snaží predovšetkým koalícia dnes to komunikovať, že je to kvôli tomu, že ideme poukazovať na plagiátorstvo. To je len ten vrchol toho všetkého správania sa predsedu vlády Igora Matoviča. K tomu ale by som ešte pridal piaty bod a ja ho poviem, keď vymenujem najskôr tie štyri, lebo tie sme už, ten piaty sme už nestihli zapracovať, pretože ten sa odohrával priamo v Bruseli.
Takže po prvé je to neplnenie sľubu predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite, v záujme občanov.
Ten druhý je neplnenie a odchyľovanie sa od programového vyhlásenia vlády, na základe ktorého bola vláde vyslovená dôvera parlamentnou väčšinou. My sme ešte stále parlamentná demokracia, a preto parlament je nadvládou a toto je veľmi dôležité.
Tým tretím je nepripravenosť na manažovanie plnenia ústavných povinností vlády najmä tých, ktoré sú zamerané na hospodársky, sociálny a všestranný rozvoj Slovenskej republiky, a prekrývanie nedostatočnej osobnej výbavy predsedu vlády aktivitami v oblasti politického marketingu a na sociálnych sieťach. Viete veľmi dobre, že v modernej dobe za vládnutia tejto vlády a Igora Matoviča ako predsedu na čele sa už neriadi vláda tak, ako sa má v zmysle zákona, ale riadi sa cez statusy. Napokon ste to mali možnosť vidieť aj počas krízy COVID-19.
No a štvrtým je neexistencia ucelenej stratégie postupu transformácie spoločnosti a ekonomiky po kríze.
No a tým piatym, čo sme nestihli sem dať, ale určite sa k nemu vyjadria naši odborníci, predovšetkým exminister Ladislav Kamenický, to je spackaný brazílský, bruselský summit. Spackaný bruselský summit, spackaný bruselský summit. (Reakcia z pléna.) Dámy a páni, ak vy ste nikdy neurobili brept, nech sa páči, ale ak toto má by tá hlavná obhajoba... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím kolegov, aby sa nevysmievali, každý sa môže pomýliť, buďte takí láskaví. (Povedané súbežne s navrhovateľom.)

Blanár, Juraj, poslanec NR SR
Ak toto má byť tá vaša hlavná obhajoba (povedané súbežne s predsedajúcim) a posmešky, no tak to som naozaj zvedavý. Ešte raz opakujem, spackaný bruselský summit, kde Slovenská priš... Slovenská republika prišla o stovky miliónov eur a budeme o tom rozprávať.
Takže poďme k tomu prvému bodu, k nenaplneniu sľubov predsedu vlády. Zložením sľubu predseda vlády potvrdil záväzok riadne plniť povinnosti ústavného činiteľa a z veľkého počtu prípadov preukazujúcich dôvodnosť predloženia na schválenie tohto návrhu - vyslovenie nedôvery, vám môžem spomenúť niekoľko.
Prvý je téma právneho štátu. Najvýznamnejšie rezonovala v predvolebnom období a práve s ňou mala byť spojená najviac ponúkaná zmena. Predseda vlády si, žiaľ, vo filozofickej rovine vybral alternatívu prehlbovania priepasti rozdeľovania spoločnosti. Namiesto toho, aby, práve naopak, vytváral atmosféru spoločnosti, aby sa spoločnosť spájala pre dobré veci a práve v čase, keď sme v koronakríze a čaká nás veľká ekonomická kríza, tak on pokračuje v altime... alternatíve prehlbovať tieto spoločenské rozdiely a v spoločnosti stále zasievať nepokoje. Tému právneho štátu predseda vlády uchopil svojím spôsobom tak, ako to on vie. Čiže takým svojím spôsobom matovičovským a ako prvotinu po vyslovení dôvery vláde predložil vládny návrh, ktorým vecne spojil mimoriadne opatrenia súvisiace s nákazou COVID-19 s opatreniami v justícii. Určite si na to pamätáte. Toto bola tá najdôležitejšia vec, ktorú bolo potrebné vtedy riešiť. Nie to, že potrebujeme naozaj zachraňovať našich dôchodcov v domovoch sociálnych služieb, lebo tí boli najohrozenejší, ale nie, preňho bolo najdôležitejšie, a jeho vlády, aby sa riešila táto vec. No a preto jednoducho predložili zákony, ktoré tu nemali byť. Veď si len spomeňte, akým spôsobom nabúraval ešte rokovanie vtedajšieho krízového štábu vtedajšej vlády svojimi bombastickými návrhmi o aplikáciách, ktoré už majú pripravené, dokonca budú funkčné.
Potom prišiel s návrhom zákona a jeho vláda o tzv. špicľovacom zákone. Pamätáte si novelu telekomunikačného zákona, ktorý sme my museli napadnúť na Ústavnom súde a Ústavný súd ju pozastavil. Tým povedal, že v podstate je tam nejaký problém a účinnosť bola pozastavená. Avšak keď si zoberiete, akým spôsobom to pokračovalo ďalej, v podstate tri mesiace žiadnu aplikáciu, ktorú avizoval pán premiér vtedy na tých krízových štáboch, keď ešte nebol vymenovaný, sa neudia... neukázala ani na svetle božom ju nebolo vidieť. A keď prišla, tak potom bola nefunkčná, dokonca bola bombasticky ohlásená, a keď ľudia sa na ňu spoľahli alebo mali sa spoľahnúť, tak bola nefunkčná. To je jeden krásny príklad toho, že to bolo nič iné len marketing, ako oblbnúť voličov, ale neriešiť reálne problémy Slovenska.
No a zákon o prokuratúre, dámy a páni, to je, myslím si, že úplne jasné. Týmto hrubo chce zasahovať a ovplyvňovať prokuratúru. Dámy a páni, tak ako je naformulované, možnosť odvolávať generálneho prokurátora a o to rozšírenie ešte aj špeciálneho prokurátora, je jednoducho nič iné len spôsob, ako ovládať justíciu a generálneho prokurátora. A pritom mali plné ústa toho, akým spôsobom nesmie sa zasahovať do vyšetrovania, nesmie sa zasahovať do orgánov činných v trestnom konaní. Toto je jasný dôkaz toho, že právny štát je len bublina, ktorú vytvorili v programovom vyhlásení vlády, o ktorom budem hovoriť ďalej.
Druhý je, poslanec parlamentu Igor Matovič vedel, ako je možné zviditeľniť sa pri zneužití problémov v cestnej doprave. Stačí zablokovať dôležitý bod relatívne malým počtom motorových vozidiel a aký veľký problém je, to vyvolá, to je jasné všetkým. Či už to bude pred Úradom vlády, alebo hocikde inde, ale, samozrejme, vyvolá to problém či už vláde, ale aj parlamentu. Jednoducho je tým možné dosiahnuť veľkú publicisti... publicitu a mediálnu pozornosť.
Pamätáte si, ako vtedajší opozičný poslanec, súčasný premiér Igor Matovič bol prvý, ktorý podporoval takéto protesty. Bol prvý, ktorý chodil a vyjadroval sa či už na statusoch, alebo priamo chodil ku tým ľuďom. Dokonca sa s nimi stretával, ktorí takto blokovali napríklad príjazd do Bratislavy, či už to bolo kamiónmi, alebo to bolo traktormi. Dokonca, dámy a páni, určite si spomeniete a dúfam, že to neodškriepi, dokonca týmto protestujúcim ponúkal, že aby boli na jeho kandidátke. Čo potom oni zrejme odmietli, pretože asi ho prekukli, pretože vzápätí sa ukázalo, keď sa ujal Igor Matovič vlády, že toto je niečo, čo je pre neho neprijateľné. To, čo on vehementne v minulosti podporoval, dnes je to preňho neprijateľné a dokonca sa vyjadril, že bude zvažovať trestnoprávnu úpravu, to znamená úpravu Trestného poriadku, že toto bude trestný čin, ak niekto bezdôvodne upchá tepnu ekonomiky, či už diaľnicu, alebo hocijaké iné dôležité miesto, a ekonomika príde o milióny eur alebo bude spôsobená nejaká iná ujma či škoda. Tak kde máme toho opozičného pána poslanca Igora Matoviča, súčasného premiéra, ktorý tak vehementne podporoval tieto protesty? A zrazu, keď to je za jeho vlády, tak už chce všetkých zatvárať. Len kvôli tomu, že sa domáhajú toho, čo potrebujú.
Pamätáte si veľmi dobre na tých, ktorí majú tie fitnescentrá, ktorí majú tie rôzne zariadenia pre relaxačný a fyzický pohyb. Nemohli sa jednoducho dovolať premiérovi, pretože on je tak vyťažený písaním svojich statusov, že jednoducho museli pristúpiť už po dlhom, dlhom rokovaní k tomu, aby urobili protest. Nuž a aký, aká bola odpoveď? Pán premiér to okomentoval takto: "Jeden magor takto lusknutím prsta urobí alebo spôsobí 100 mil. eur škody a nefunkčnosť ekonomike." Jeden magor, počuli ste to? To je slovník predsedu vlády. Zabudol... (Reakcia z pléna.)
To je, ja som citoval, pani poslankyňa, ak vám to nevadí ako koaličnej poslankyni, tak, prosím, nech sa páči, ale toto som citoval, úvodzovky na začiatku, úvodzovky na konci. Ja som nič nepovedal, čo by bolo z mojich úst, že som to ja povedal. Toto povedal váš predseda vlády Igor Matovič. Sú to magori podľa neho.
Takto sa pristupuje k ľuďom, ktorí sa domáhajú svojich práv, ktorí chcú mať minimálne také podmienky, ako mali povedzme obchodníci, veľké reťazce, kde sa mohli nájsť spôsoby, akým sa môže fungovať počas koronakrízy, ale on ich ani nevypočul a potom ich ešte nazval, že sú magori.
Ale čo je najhoršie, keď sa také niečo stalo, tak integrita predsedu vlády Igora Matoviča sa zrazu zmenila. Zrazu už je potrebné novelizovať Trestný zákonník a dať tam takéto ustanovenie. To je, to je, ja neviem to ani ináč nazvať, je to flagrantné narušovanie základných práv, ktoré máme definované v Ústave Slovenskej republiky. Prečo mu to nevadilo, že budú škody v ekonomike, keď bol v opozícii? Čiže vtedy nemyslel so Slovenskou republikou to tiež tak dobre alebo to bolo podľa toho, že čím horšie, tým lepšie? Bohužiaľ, musím povedať, že zdá sa, že to vyzerá aj teraz tak, že čím horšie, tým lepšie. Takže musím skonštatovať v tomto prípade, že uvedené je prejavom osobnej integrity čestného a svedomitého plnenia funkcie v záujme občanov. V úvodzovkách "je", no nie je, nie je to. Toto nie je integrita jedného ústavného činiteľa, ktorý pred voľbami zneužíva svoju pozíciu na populistické, marketingové vyjadrenia. Keď má tú moc, tak sa úplne obráti a urobí salto mortale.
Na ilustráciu ešte jeden krátky príklad. Pamätáte si, že aj zahraničie zareagovalo na špecifickú osobnú a integrálnu výbavu predsedu vlády Igora Matoviča. Zatiaľ čo predstavitelia susedných okolitých krajín štátov koordinovali cezhraničné otázky súvisiace s opatreniami, s opatreniami a zníženia dopadov COVID-19, nuž ukázalo sa, že Slovensko bolo v izolácii. Igora Matoviča vtedy nikto neoslovil. Pamätáte si? Bola to koordinácia Česko, Rakúsko, Maďarsko a sčasti aj Poľsko. Vtedy nebol ani oslovený, ba dokonca vtedy Igor Matovič riešil so svojou vládou aj to, že dá na plecia všetkým pendlerom platiť si 70 eur povinnú, povinný test na COVID-19. Keď sme ob..., keď sme sa postavili proti tomu, že ako je to možné, že určitá časť občanov to dostane zadarmo a táto časť, ktorá si plní svoje úlohy, platí dane, chodí do zamestnania a len preto, že žijú v okolí nejakých hraníc našich, jednoducho to umožňuje Európska únia voľný pohyb pracovnej sily atď. Ako je to možné, že oni by si mali platiť 70 eur? Naviac nehovoriac o tom, že je to nezmysel, pretože každý mesiac veď vycestuje a môže dostať bez problémov ten vírus a nemusí mať ani, a nemusí ani mesiac čakať. Čiže keď sme na to poukázali, zrazu na facebooku sa objavil status: "Nerobte si testy, počkajte ešte, vláda rozhodne ináč!" To je to, čo som hovoril na začiatku, že štát sa začal riadiť cez facebookové statusy. To tu ešte nebolo. A tak to aj dopadlo, dámy a páni, jak ste si to niekto nevšimli. Áno, táto povinnosť bola zrušená a ukázalo sa, že vlastne to bola len taká bublina. Avšak niektorí, bohužiaľ, ľudia, ktorí boli vystrašení, pretože snažia sa rešpektovať autoritu, v tomto prípade vládu Slovenskej republiky a predsedu vlády, a dali si urobiť mnohí testy a tie peniaze jednoducho vyhodili, ale dobre. Premena dlhoročného opozičného marketéra, ktorý používal neľútostné výpady voči politickým odporcom a partnerom vrátane skrytého nahrávania opozičných partnerov na najvyššieho manažéra vrcholného orgánu výkonu moci v danom prípade nie je možná. Už vôbec nehovoriac o vtesnaní sa do parametrov obsiahnutých v ústave predpísanom sľube.
Pri kritickom položení otázky od začiatku výkonu funkcie nedokázal skryť dispozíciu k svojej samotnej výbave, ktorú má. Viete, použil som tam slovo aj že skryté nahrávanie. Nedá mi, ale možno je teraz príležitosť, aby som to povedal, pani podpredsedníčka Remišová bola tá, ktorá bola ešte pred voľbami v jednej diskusnej relácii, kde bol tuším kolega Šipoš a ešte niekto, Naď, pán minister Naď. Ste sa tam hádali ako krížom-krážom, ale čo bolo čarovné, keď už ste tlačili pani Veroniku Remišovú, že nech teda je konštruktívna, lebo Igor Matovič to chce dobre, tak povedala jednu dôležitú vec: "Igor Matovič neustále klame a všetkých si nahráva." To som nepovedal ja. To povedala pani podpredsedníčka Veronika Remišová. Dúfam, že to potvrdí. Áno, je to tak, dámy a páni. (Potlesk.) Tak si potom kladiem otázku, ako môžu fungovať vo vláde, kde podpredsedníčka, ktorá ho má zastupovať, povie, že klame neustále a že všetkých si nahráva? Aká je to dôvera? Potom ako môžu dôverovať obyčajní ľudia predsedovi vlády? Ako, ako to môžu, ako môžu tí ľudia pendleri, ktorí čakajú na jasné vyjadrenie, čo majú urobiť alebo nemajú urobiť? Ako môžu dôverovať, keď samotná jeho zástupkyňa povie, že je klamár a že v podstate neustále si všetkých nahráva. Toto ešte raz, pani Zemanová, som nepovedal ja, povedala to vaša podpredsedníčka vlády Veronika Remišová.
Závažné problémy s integritou predsedu vlády Igora Matoviča ešte prehĺbili jeho postoje na sociálnych sieťach v súvislosti s medializovaným škandálom jeho plagiátorstva pri vypracovaní diplomovej práce. Pri obdobnom probléme bývalého predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, určite si na to dobre pamätáte, Andreja Danka sa vtedajší poslanec, vtedajší poslanec dopúšťal hrubého osočovania a požadoval vyvodenie politickej a ústavnej zodpovednosti. Áno, bol to Igor Matovič, ktorý tu kričal z tohoto miesta a žiadal Andreja Danka, že ak nemá vyoperovanú hanbu, tak mal by sa okamžite vzdať. A potom ho ďalší podporili a hovorili o tom, že, že v iných krajinách, v iných krajinách za menšie prehrešky odchádzajú predsedovia vlády a tu sa čudujme svetu-sveta, jednoducho zrazu Igor Matovič má iný názor. A ukázalo sa to už pri probléme, ktorý mal predseda parlamentu pán Kollár. Možno vám neuniklo pozornosti, ak ste sledovali jednu zo súkromných televízií, kde bol Igor Matovič na debate a zaznela tam jedna otázka: "Čo by ste vy urobili na mieste predsedu Kollára?" A Igor Matovič vtedy zareagoval, nuž to je zaujímavá otázka, taká, no, nepríjemná. (Rečník sa otočil a rozprával mimo mikrofónu.) Ospravedlňujem sa, ale chcel som sa pánovi predsedovi pozrieť do očí. Že "taká nepríjemná otázka no, ale ja by som odstúpil".
Dámy a páni, Igor Matovič povedal, že on by odstúpil v prípade pána Kollára. To je, to je, to je niečo úžasné.
No a k vlastnému plagiátorstvu bol v podstate zhovievavejší reakciou typu "kradol som duševné vlastníctvo, no a čo?", sa dopracoval k absolútnemu nedostatku integrity kladenej na jedného z najvyšších ústavných činiteľov, dámy a páni, predsedu vlády Slovenskej republiky. Zároveň sa zľahčovaním svojho plagiátorstva dostal do zásadného problému s ústavou stanoveným sľubom a zložením na svoju česť a svedomie, dámy a páni, preto to pripomíname. Ak má nejakú česť a svedomie, tak nemôže hovoriť niečo pred voľbami iné, dokonca aj po voľbách v prípade pána Kollára, a potom, keď sa to jeho týka, tak úplne iné. Asi, áno, lebo toto salto mortale je preňho úplne normálna vec.
No a teraz mi ale dovoľte, ja som si včera naozaj pozrel aj s veľkým utrpením, ale som si pozrel, tú tlačovku predsedu vlády Igora Matoviča v súvislosti s tým ohlásením, ako sa on vyjadrí k svojej diplomovke. Dámy a páni, ja som bol šokovaný. A, médiá predovšetkým, čo ste tu, v podstate vy ste vinné za všetko, vy médiá. Nie Igor Matovič jednoducho plagioval, ale vy ste vinní, pretože ste to tak alebo onak odkomunikovali, čo jemu jednoducho nesedelo. Tak to tu ešte nebolo, nehnevajte sa na mňa, aby niekto, ktorý je vinný, ktorý spáchal niečo, odvolával sa na to, že on bol stále v domnení, že on o ničom nevie a že všetko bolo úplne v poriadku, tak nakoniec sú vinné médiá. Dokonca tú redaktorku z jednej, z jedného plátku, ktorí tam boli zastúpení, tak nazval, že ona sama plagiuje svoje vyjadrenia. A postavil to na niečom, čo je absolútne absurdné. Ja som žasol, že ako sa jeden predseda vlády môže takýmto spôsobom vykrúcať bez akejkoľvek hanby a druhému odporúča, ako vtedajšiemu predsedovi vlády Andrejovi Dankovi, že ak by nemal vyoperovanú hanbu, tak by sa určite vzdal. Nuž potom, pán predseda vlády Igor Matovič, čo máte vy vyoperované? Ja fakt neviem, lebo to, čo ste dokázali včera na tej tlačovej besede, doobviňovať všetkých, dourážať a stále vykrúcať sa, vykrúcať sa len v jednej jedinej otázke, ktorá vám bola položená, či zverejníte svoju prácu. Kto to bol, kto kričal na Andreja Danka, že nech zverejní svoju prácu? No boli ste to vy a teraz, keď máte odpovedať na otázku novinárov, že či to zverejníte, tak poviete, nie, lebo som v nejakom statuse napísal, že už sa nechcem ňou zaoberať a pre mňa je to vybavené. Toto je odpoveď predsedu vlády, ktorý má konať čestne a svedomite v zmysle svojho sľubu? Veď toto sa už ani nedá nazvať, že vôbec nejaká integrita osobná. To už je dezintegrita osobná.
K tomu druhému bodu. K neplneniu a odchyľovaniu sa od programového vyhlásenia vlády. Nevídaná pozornosť televíznych kamier a novinárskych fotoaparátov upútala predsedu vlády tak, že v podstate riešil krízu, áno, my sme neboli tí, ktorí sme to nejakým spôsobom napádali, lebo bolo potrebné prijímať mnohé veci. Ale predseda vlády bol ten, ktorý hovoril pred voľbami, máme toľko odborníkov, že všetko zvládneme bez akýchkoľvek problémov, môžeme ísť hocikde, hocikde ich dať. A zrazu sme zistili, že programové vyhlásenie nemá kto spracovať. Dokonca bolo ešte odložené. Už bolo avizované, že už bude k dispozícii, bolo odložené a dostali sme ho na poslednú chvíľu, pamätáte si? To sa ešte nestalo v histórii Slovenskej republiky, nemali sme ho ani 24 hodín pred otvorením rokovania o programovom vyhlásení vlády. A toľko odborníkov, koľko majú pripravených, sa ukázalo, že nemajú. Nemajú. Urobili len zlátaninu, ktorú sme my podrobili kritike tu, zlátaninu rôznych programov, ktorá sa musela natiahnuť až tuším na 121 strán. Plné ústa toho, že musíme posilňovať V4 a všetky tieto, všetky tieto formáty, ktoré sú pre Slovensko dôležité, ale predseda vlády dokonca počas summitu bruselského sa zrejme ani s V4 nestretol, pretože asi nemal o čom s nimi rozprávať. Nehovoriac o tom, že prišli v mnohých oblastiach s návrhmi zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Dámy a páni, spočítali sme si to, tak k dnešnému dňu stihli 39 zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. To mnohé vlády nestihli ani zďaleka za štyri alebo za osem rokov, to, čo stihla Matovičova vláda. Áno, oni budú hovoriť, že to bolo kvôli COVID-u-19, no povedzte mi, čo má telekomunikačný zákon s COVID-om-19, keď bol mimo ústavy a je mimo ústavy. Povedzte mi, čo má povedzme kilečko pána Sulíka s COVID-om-19. Je to nič iné len pokračovanie v debyrokratizácii, ktorá bola pripravená ešte za vtedajšej vlády, nič iné.
A mohol by som menovať mnoho ďalších vecí, nehovoriac o tom, akým spôsobom sa rokovalo aj o generálnom prokurátorovi, ktorý vôbec nebolo ani len možné pripomienkovať v pripomienkovom konaní, pretože toto bolo to najdôležitejšie, aby ho túto, tento zákon, novelizovali, aby si tam mohli dosadiť svojho nominanta, svojho človeka, ktorého zároveň budú môcť hocikedy odvolať, keď nebude robiť to, čo sa im bude páčiť.
Nuž nedostatok stability a predvídateľnosti právneho poriadku narúša aj tento základný prvok právneho štátu, a to právnu istotu, čím vlastne vláda, akým spôsobom vchádzala do legislatívneho procesu, narušovala s domnienkou, že jednoducho ide pomáhať, ale dnes vidíte, aká tá pomoc je. V podstate tá pomoc je nulová. Vláda napríklad v programovom vyhlásení hovorí, že sa presadí posilnenie stability a predvídateľnosti právneho poriadku, najmä v záujme zlepšenia postavenia občanov a kvality podnikateľského prostredia, ako aj za odstraňovanie prekážok strategického plánovania, trvalého rozvoja a udržateľnosti. No určite takýmto legislatívnym procesom to asi nedosiahne, práve naopak, vnáša iba chaos.
Marketingové klišé o prázdnej špajze má prekryť nič iné len absenciu profesionálnych krokov v oblasti manažovania verejných financií a neochotu realizovať nasledovné záväzky z vlastného programového vyhlásenia vlády. Áno, je to marketingové klišé, ktoré hovorí o tom, že ani nevedia, akým spôsobom sa napĺňa štátny rozpočet, a stále len hovoria o nejakej prázdnej špajze. Pritom dnes zadlžili Slovensko takým spôsobom, že to bude veľmi ťažké zvládnuť v budúcnosti, a nehovoriac o tých množstvách, o desaťtisícoch ľudí, ktorí prídu o prácu.
Dámy a páni, ďalšia zaujímavá vec, o ktorej hovorí v programovom vyhlásení, že výber prednostov, odpolitizovanie spoločnosti, štátnej správy, transparentné výberové konania. No aká je realita, dámy a páni? Realita je taká, že zrazu politické nominácie na prednostov sú v poriadku. Keď boli v opozícii, tak to nebolo v poriadku. My sme hovorili vždy, že je to predĺžená ruky, ruka vlády, ale keď oni prišli, tak zrazu je to v poriadku, ba dokonca žiadne transparentné výberové konania sa neuskutočnili. Uskutočnili sa tzv. nejaké akčné päťky alebo ja neviem čo, kde sa stretlo zopár ľudí z OĽANO, a tí si povyberali niekoho im blízky. A nikto z nás nevie, kto je ten človek, či to náhodou nie je jeden z tých 45 zakladateľov alebo členov predsedníctva, čo musí byť v zmysle zákona strany OĽANO. Pretože dodnes to nezverejnili. Líder tejto strany, ktorá dnes riadi krajinu, ani len toto neurobil dodnes. Nikto nevie, kto sú tí ľudia a možno zistíme, že títo ľudia sú po všelijakých pozíciách obsadení a toto je ten výsledok transparentnosti a odbúranie politizácie štátnej správy. Toto bolo plné programové vyhlásenie, v ktorom sa na to odvolával.
Nehovoriac o transparentných výberových konaniach. Ja len pripomeniem transparentné výberové konanie na šéfa generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Bolo to urobené tak, že ani nemali šancu sa pomaly prihlásiť tí, ktorí o tom nevedeli, bolo to cez veľkonočné sviatky a potom, keď sa to uskutočnilo, dodnes nebola zverejnená ani zápisnica, ani kto všetko tam bol v tom výberovom konaní. A, čuduj sa svete, zrazu sme zistili, že veľký bojovník proti Pente, ktorý bol kdesi pri cyperských schránkových firmách, zrazu tam dajú človeka, ktorý pracoval predtým v Pente. Toto je výsledok transparentného výberového konania? Sami pošliapavajú programové vyhlásenie vlády, predovšetkým vláda, ktorá je schopná takéto veci robiť. Nehovoriac o tom, že ešte si ani neschválili programové vyhlásenie vlády, že nebudú do Súdnej rady nominovať sudcov a sudkyne, ale museli ho tam dať ešte predtým, kým bude programové vyhlásenie napísané.
K nepripravenosti na manažovanie plnenia ústavných povinností vlády najmä tých, ktoré sú zamerané na hospodársky, sociálny a všestranný rozvoj Slovenskej republiky, a prekrývaniu nedostatočnej osoby, osobnej výbavy predsedu vlády aktivitami v oblasti politického marketingu na sociálnych sieťach. Z tohto pohľadu ja už som to načrtol, dámy a páni, nie, nie je prípustné, aby sa štát Slovenská republika a orgány ústrednej štátnej správy, ako je napríklad hlavný hygienik, aby sa riadili cez statusy. Ja som už spomenul jeden príklad. Nie je prípustné, aby jednoducho vláda potvrdila nejaké opatrenie, ktoré odborníci navrhli, to bolo pred Veľkou nocou, pamätáte si, veľmi pompézne o nejakom blackoute rozprával pán premiér Matovič, čo ani nevie, čo znamená blackout, pretože to blackout vôbec nie je, ale dobre, lebo to je potvrdením toho, ako ovláda asi angličtinu, pretože mnohí hovorili, že ovláda, tuším to bol niektorý z klubu OĽANO, ale ani toto nevedel. Prijali opatrenia, ktoré mali absolútne zastaviť pohyb medzi okresmi počas Veľkej noci, všetko bolo pripravené, polícia dostala jasné pokyny, ako má konať, lebo polícia je ozbrojená zložka, ktorá musí podľa pokynov konať. Oni si to len tak nemôžu vymyslieť a zrazu, keď bolo paralyzované Slovensko, keď sa mali vypĺňať rôzne, rôzne formuláre, že kto, kde, odkiaľ ide, tak zrazu pán Matovič, predseda, napíše na facebook, no ale to si policajti vysvetlili nejako tak ináč, lebo my sme to takto nechceli. Toto je ten spôsob, ako sa manažuje Slovenská republika Igorom Matovičom cez facebookové statusy a hlavne čo je dôležité, že za všetko môže niekto iný a nie Igor Matovič. V tomto prípade sú to policajti, v inom prípade sú to pendleri, pretože sú to štekajúci psi a neviem ešte čo, v ďalšom prípade taxikár z Prievidze, ktorý je takisto zodpovedný, potom sa mu bombasticky ospravedlňuje a namiesto toho uverejňuje, aby riadil naozaj Slovenskú republiku, ako sa patrí, tak uverejňuje statusy o tom, ako si suší ponožky alebo fotí.
Dámy a páni, to sa ale nedá ani jednoducho povedať ináč iba takto, to jednoducho ja žasnem, čo môže predseda vlády jednoducho urobiť. Treba povedať jednoznačne, že predseda vlády preferuje skôr aktivity v oblasti politického marketingu a na sociálnych sieťach a prehliada skutočnosť, že ústavnú povinnosť za riadenie štátu má on ako predseda vlády a vláda Slovenskej republiky.
K štvrtému bodu, to je k neexistencii ucelenejšej stratégie postupu transformácie spoločnosti a ekonomiky po kríze. Určite sa zhodneme na tom, dámy a páni, že svet sa zmení po COVID-e-19, Európska únia určite, a súčasťou toho sme aj my. A na toto je potrebné, aby sa reagovalo. Predseda vlády, keď prišiel, tak hovoril, že žiadna stratégia tu nie je, ako bojovať s pandémiami. No to nie je pravda. Tu boli prepracované precízne všetky postupy, ako sa má, ako sa má postupovať, a on hovorí, že stratégiu spracujú, že jednoducho bude k dispozícii. Videli ste niečo? Nie. Namiesto toho len si odkazujú cez médiá, kto vytvorí tzv. ekonomický krízový štáb. Najskôr si ho podpredseda Sulík vytvoril, keď ho mal zvolať, dve hodiny predtým mu premiér Matovič povedal, že nie, kamarát, ty si neotvoríš nejaký ekonomický krízový štáb, ale ja si ho otvorím a budeš rád, keď budeš môcť naň prísť. No takto sa neriadi ekonomika, takto sa neriadi štát, dámy a páni. A nehovoriac o tom, že pomoc, ktorú sľubovali hneď po nástupe, pamätám si tú tlačovku, kde bol minister (kýchnutie v sále), nazdravíčko, minister zdravotníctva Krajčí a pán premiér Igor Matovič, kde hovorili, každý mesiac budeme dávať miliardu eur na záchranu ekonomiky, na ochranu pracovných miest. Aká je realita, dámy a páni? Za štyri mesiace pol miliardy. Za štyri mesiace pol miliardy. To je jedna osmina. Dámy a páni, a čo sa deje? Medzitým nám narastá armáda nezamestnaných. Nespokojní sú podnikatelia nielen malí, ale aj veľkí a nehovorím o ďalších, ktorých som aj spomínal, ktorí už zúfalo museli využiť aj to, že idú blokovať cesty. A ďalší sú trhovníci, ktorí sa aj na mňa obrátili, že prečo by oni nemohli predávať. Prečo ste sa nevenovali im, aby ste im nejaké pravidlá mohli nastaviť? Namiesto toho, že sa venujete facebookovým statusom a, samozrejme, svojim plagiátorským kauzám.
Výsledok zatiaľ je taký, dámy a páni, že, čo sa teda čudujem aj súčasnej koalícii, ktorá dokonca dokázala zatlieskať tomu, že budeme mať v tomto roku 12-percentný deficit. Dámy a páni, 12-percentný deficit. Viete, čo to je? A zatiaľ ale tie peniaze ani nie je cítiť medzi ľuďmi. Nie je cítiť, že im majú pomôcť. Tak načo sú im tie peniaze? Štyridsaťosempercentný dlh sa zvýši na 62. Už sme v sankčných pásmach, za chvíľočku budú prichádzať s novelou zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorú nám nechceli pomôcť, keď sme chceli investovať do infraštruktúry veľmi významne. Ale teraz budú argumentovať tým, že je COVID a že je to potrebné a neviem ešte čo. Ale pritom majú peniaze aj vďaka dobrej kredibilite predchádzajúcej vlády, požičali si tie peniaze a zároveň budú môcť tie peniaze aj míňať.
Dámy a páni, tá posledná časť, o ktorej som naznačoval, že spackaný bruselský summit je takisto vizitkou súčasného predsedu vlády Igora Matoviča, je len ten vrchol toho ľadovca a hlavne predovšetkým jeho integrity v tom, že čo hovoril pred voľbami a čo koná po voľbách. Nedá sa nič iné povedať, že len podľa ovocia poznáte, aký je to strom. A ja si neviem predstaviť, že pri takejto zmene integrity, čo môže Slovenská republika očakávať, čo všetko dokáže prekrútiť a akým spôsobom zneužiť predseda vlády Igor Matovič, keď je v tejto osobnej veci, ktorou je plagiátorstvo, schopný povedať také niečo čo včera, to sa ani nedalo počúvať. Čiže niečo v tej výbave jednoducho má a ja mám veľkú obavu, že, že Slovenská republika na to doplatí. Teraz nejde o neho, on nech si rieši svoje veci, ale tu ide o Slovenskú republiku. O ľudí, ktorí prichádzajú o zamestnanie, o firmy, ktoré pôjdu do krachu, tu ide o naše hospodárstvo a tomu sa má predovšetkým venovať a nie týmto krízam, ktoré majú vo vnútri. A čo je najhoršie, že poslanci vládnej koalície, ktorí rovnako kritizovali rôzne prešľapy a ako napríklad bolo plagiátorstvo v súvislosti vtedajšieho predsedu parlamentu, tak dnes sa tvária, že kvôli tomu my predsa nerozbijeme vládu. Vtedy sa mal rozpadnúť parlament, pomaly aj koalícia, ale oni kvôli tomu nerozbijú vládu.
Čiže, dámy a páni, toľko k tomu najdôležitejšiemu a v rozprave som presvedčený, že ešte doplníme ďalšie veci aj predovšetkým o tom summite a ekonomických ukazovateľoch.
Dovoľte mi na záver povedať ešte raz, že jednoducho my nemôžeme ináč konať, iba tak, že musíme dať tento návrh, lebo vláda Igora Matoviča je, bohužiaľ, založená na klamstve, na podvádzaní a na nedodržiavaní ani svojich sľubov a je to na úkor voličov, ktorých my musíme ako opozícia v tomto prípade zastávať.
Ďakujem vám za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

23.7.2020 o 11:10 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
10. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:02

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážení členovia vlády, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 182a).
Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 171 z 21. júla 2020 pridelil návrh skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem určených špecifických výborov na prerokovanie do určeného termínu konania schôdze. Určil zároveň, aby výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor pripravil na schôdzu NR SR správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predložený návrh skupiny poslancov jednotlivé výbory prerokovali dňa 23. júla 2020 s tým, že všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky s výnimkou Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny neprijali platné uznesenia, nakoľko návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny o návrhu nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný.
Zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor uznesením č. 53 z 23. júla 2020 schválil správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu skupiny poslancov vo výboroch Národnej rady.
Výbor pre financie a rozpočet ma zároveň poveril, aby som predniesol na schôdzi Národnej rady správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi vo výboroch a určil poslancov Národnej rady Mariána Viskupiča, Juraja Gyimesiho, Petra Kremského, Milana Kuriaka, Erika Ňarjaša a Annu Miernu za spravodajcov výboru. Z uznesení výborov nevyplynuli žiadne pripomienky a požiadavky.
Ďakujem, pán predseda, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

23.7.2020 o 14:02 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:05

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dovolím si dať rúško dole, keď som videl tuto, že spravodajca nemá, že asi to tu máte dohodnuté, že keď sme v dostatočnej vzdialenosti, tak môžem aj bez rúška. Myslím si, že je to lepšie z tohto miesta a v takejto chvíli k tomu, aby ste možno mali neskreslené emócie. Pod to rúško sa dá skryť a môžte sa nejako tváriť a myslím si, že vždy, keď vidíme niekomu do tváre, tak ten pocit máme taký autentickejší, ako keď sme skrytí niekde v rúškach.
Dovoľte mi teda, som aj trošku stratil niť, sa vyjadriť k vystúpeniu pána, pána Blanára ako predkladateľa tohto návrhu. Ja som si aj k tomu robil také poznámočky. Priznám sa, že nie som nejako pripravený alebo že nemám nejaké svoje vystúpenie. Takže bude to tak trošku zvyčajne z mojej strany, by som povedal, taký freestyle alebo vystúpenie bez, bez nejakej prípravy, ale myslím si, že nebude vadiť.
Takže poďme, tak do radu som si poznačil nejakých pár, pár bodov pri tom vašom vystúpení, pán Blanár. Na začiatok by som chcel povedať, ani ho tu nevidím, pána Fica, pána Pellegriniho som tuším pred chvíľkou videl, mrzí ma, že obidvaja, ani jeden z týchto pánov nemali odvahu prísť a vystúpiť tu a predložiť toto zdôvodnenie. Asi si uvedomovali, že je príliš slabo napísané. A dovolím si povedať po 10 rokoch skúseností v parlamente, že to je najslabšie zdôvodnenie odvolávania ktoréhokoľvek člena vláda alebo predsedu parlamentu.
Čiže dosť slušná hanba, páni. Ste teraz dve akože konkurenčné strany. Mali ste sa predbehnúť v tom, aby to naozaj bol výkvet vašej dlhoročnej práce a taká dosť slušná znôška nezmyslov, a myslím si, že aj preto sa či teda pán poslanec, alebo pán Pellegrini pod to nejako odmietli podpísať a nevystúpili a nechali tu takú tretiu ligu vystupovať za seba. Nič sa nedá robiť. Dobre.
Pán Blanár v podstate v svojom vystúpení povedal, že podľa ovocia strom poznáte. Ja neviem, čím som si to zaslúžil, či ste to vyťahovali niekde z klobúka, ale, áno, ale presne podľa ovocia strom spoznáte. A v takýchto situáciách, kedy Národná rada vyslovuje nedôveru nejakému členovi vlády alebo predsedovi vlády a tým faktom de facto celej vláde, tak by si, myslím, ten predkladateľ mal sakramentsky dať záležať, že keď sem pošle niekoho robiť sudcu, hlavného rečníka, hlavného, alebo nieže sudcu, prokurátora, tak mal by byť absolútne čistý.
Pána Blanára poznáme, áno, presne podľa ovocia ho veľmi dobre poznáme, lebo je rozhodnutie úradu verejného... pre verejné obstarávanie, že pán Blanár ako žilinský župan kúpil jedno cétečko za cenu dvoch cétečiek. Inak povedané, okradol chorých ľudí v Žilinskom kraji o jedno CT zariadenie. To znamená ľudí, ktorí majú zvyčajne podozrenie na rakovinu, okradol o prístroj, ktorý mohol zistiť ich rakovinu včas, aby mohli byť včas operovaní, aby mohla mať, aby mohli mať včas nasadenú liečbu. A myslím si, že teda dosť slušná hanba takéhoto človeka sem postaviť, aby to obhajoval.
Na druhej, inej strane, koho iného by vlastne títo ľudia mohli zo svojich radov vytiahnuť? Po tých dvanásť rokov vlády mafie, ktorá, ktoré tieto dve, teraz už akože dve strany či SMER, alebo HLAS SMER-u, kde dvanásť rokov nám tu poctivo vládli, a to poctivá vláda bola, že rozkradli 30 mld. eur z verejných zdrojov a presmerovali na svoje správne účty. Tridsať miliárd eur, aby som to teda povedal na iné čísla, tak 30 mld. eur znamená 30-tisíc miliónov eur. Myslím si, že bežný smrteľník na Slovensku si nevie predstaviť ani ten milión eur. Oni rozkradli za dvanásť rokov 30-tisíc miliónov eur.
Títo ľudia nemajú koho vybrať zo svojich radov, že by bol v niečom čistý. Aj tí, čo tu iba poctivo tlačítka stláčali, rovnako zlo páchali. Čiže vybrať niekoho, kto priamo sa obohacoval, ako tam Žiga, ktorý sa usmieva, ktorý nafutroval svoju rodinnú firmu na 10-násobný obrat. Obchodoval so stromami, ktoré zotínali zdravé stromy v našich lesoch. Človek zodpovedný za to, že to máme holiny na celom Slovensku. Miesto krásnych lesov vyrúbané kopce, lebo on potreboval nafutrovať svojej žene firmu. Z 5-miliónového obratu na 45 mil. Tak takto by ste mohli ísť a rad radom takého nájsť.
Druhý človek, ktorý podpisuje tento návrh, nejaký pán Raši, zlodejisko, ktorý vytuneloval zdravotníctvo. Päťtisíc ľudí ročne nám zbytočne zomiera v porovnaní s priemerom 15 najrozvinutejších krajín, alebo teda v pôvodnej, pôvodných členov Európskej únie, päťtisíc, päťtisíc ľudí ročne. Na odvrátiteľné úmrtia. Lebo pre neho bolo dôležité len biznis so svojimi kamarátmi, známymi, aj nebohým pánom Paškom robiť. Tomu robil podržtašku, potom sa išiel tváriť za ministra zdravotníctva, človek zodpovedný za zhumpľované zdravotníctvo. A ten sa nehanbí podpísať tento návrh.
Nehanbíte sa, páni? Vy idete moralizovať po tých dvanásť rokov rozkrádačky, humpľovania nášho spoločného? Urobili ste si klondike zo Slovenska. Z peňazí, ktoré platili vaši voliči, ste si urobili pre seba raj. A vy máte akože morálne právo dnes niekoho obžalovať, dnes niekoho súdiť?
Myslel som si, že máte Boha pri sebe, že budete mlčať štyri roky a že budete čakať, kedy vám zaklope NAKA a pekne pôjdete tam, kde je nejaký Kvietik a podobní. Tak ako čaká nejaký Danko, kedy sa toho dožije.
Ale vy ešte na drzovku sa tu idete tváriť za morálne autority. Vy, ktorí ste zodpovední za absolútny rozvrat Slovenskej republiky, krajinu, ktorú ste mali budovať, ktorá mala prekvitať. Dnes sme tu mali mať už sľúbené Švajčiarsko. Vy tu idete súdiť. Vy ste teda ako tie morálne autority. Tak? Vy, ktorí ste nám zanechali štát v stave najväčšej krízy, kedy koronakríza na Slovensko udrela, my prídeme do skladu v Štátnych hmotných rezervách, a tam nič. Hlavne, že váš človek, osobný to priateľ Roberta Fica a Petra Pellegriniho, mal nafutrované zlaté tehly v trezore. A vy si myslíte, že vy ste práve tie morálne autority, ktoré budete mne alebo našej vláde niečo vyčítať? (Potlesk.)
Keď sme prebrali vládu 21. marca, na druhý deň som bol v tých Štátnych hmotných rezervách, prázdne sklady. Ani jedno rúško. Žiadne ochranné pomôcky pre našich lekárov, zdravotné sestry a zamestnancov alebo pacientov, alebo klientov domovov sociálnych služieb. Žiadne ochranné prostriedky pre úradníkov alebo ľudí, ktorí prichádzali do kontaktu s ďalšími zákazníkmi, klientmi na úradoch, absolútne nič, lebo vy ste mali úplne iné starosti. Vy ste tri dni pred voľbami schvaľovali tuto v tomto pléne v skrátenom legislatívnom konaní zákon o trinástych dôchodkoch, o ktorých poslanec Fico po voľbách priznal, že ak by ste to neurobili, mali by ste 12 alebo 13 %. Jednoducho ste ešte znova oklamali tých ľudí na poslednú chvíľu, ako ste ich klamali desať rokov.
V 2010 roku ste oblepili celé Slovensko bilbordami, že trináste dôchodky im sľubujete. Ľudia vám uverili, volili na, volili vás, na základe toho ste aj potom nasledujúce roky vládli. Desať rokov ste tým ľuďom sľubovali trináste dôchodky, ani raz ste to nesplnili. Až keď ste si pozreli prieskumy, že máte 12 %, rýchlo, v panike, stres, za dva dni zbúchaný zákon, jako trináste dôchodky tým ľuďom idete znova dať. Jako idete znova podviesť. Lebo ja som presvedčený, že ak by ste dnes vládli vy, znova by ste tým ľuďom tie trináste dôchodky nedali. Ale my sme im ich dali. (Reakcie z pléna.) Viete, vy ste desať rokov sľubovali a my sme tým vašim voličom tie trináste dôchodky dali. My sme tým ľuďom... (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím, nevykrikujte v sále, budete mať možnosť reagovať faktickou poznámkou. Prosím, dodržiavajte rokovací poriadok. (Veľký ruch v sále.)

Matovič, Igor, predseda vlády SR
My sme ľudom... (Reakcie z pléna.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Alebo v rozprave.

Matovič, Igor, predseda vlády SR
My sme ľuďom dali zadarmo MHD, aj autobusy, lebo vy ste si dali vlaky a chudáci tí ľudia, čo ani koľajnice nemali, na tých ste dlhé roky kašľali.
Dvanásť rokov ste podvádzali ľudí. V 2006 ste povedali, že odškodníte klientov nebankoviek, že, chudáci, tuto vás podviedli tí pravičiari, lebo nestrážili vaše záujmy, ktorí tu vládli, my vás odškodníme, voľte nás. S týmto ste chodili po Slovensku. S týmto ste oblbli 200-, 250-tisíc ľudí? Chudákov, ktorých niekto raz podviedol, vy ste podviedli druhýkrát. Za dvanásť rokov ste sa na nich ani len nepozreli. Za dvanásť rokov ich neprijali ani ten Robert Fico, ktorý ich mal plné ústa počas predvolebnej kampane. Vykašľali ste sa na raz podvedených ľudí a nehanebne, bezbožne ste ich podviedli druhýkrát.
A toto ste robili stále. Raz to bola taká skupina, potom iná, sľúbili ste hory-doly, ale podstata bola iba dostať sa k moci a potom vykrádať našu spoločnú špajzu, ktorú vaši voliči horko-ťažko po drobných centíkoch napĺňali cez svoje dane. A vy ste sa im smiali do očí. Chichúňali ste sa v poslaneckých salónikoch, jako vám to ľudia berú. Fungovalo vám toto divadielko, až zomrel Ján a Martina. Po tom strese, áno, vymenili ste figúrku a zobrali ste verného sluhu mafie, ktorý osemnásť rokov poctivo držal chrbát mafii, ktorá tu vládla, Petra Pellegriniho, ste ho zobrali a vytasili ste ho dopredu ako taký figový list. A chceli ste zakryť tú obrovskú hanbu Roberta Fica, prepitého to človeka už v tom čase, ktorý nemal v hlave nič iné, len mladé dievčatá a alkohol, ako som sa dozvedel na summite v Bruseli. Tí ľudia ho nestretli nikdy, že by prišiel na rokovanie s tými lídrami. Vždy prišiel úplne posledný do plenárnej miestnosti, aby sa už nemusel rozprávať s nikým. To je osobné svedectvo, keď som sa na Roberta Fica v Bruseli pýtal. A keď mi povedali, že čím si ho pamätajú, tak povedali: mladé dievčatá a alkohol. To je pekná hanba, pekná stopa, ktorú ste nechali v Bruseli. Potom chápem, že nebolo vyrokované nič.
Dva roky sa rokovalo o viacročnom finančnom rámci. A vy si dnes trúfate povedať, že my sme tam nič nevyrokovali? Vy ste súhlasili s tým, že bude 30-percentná spoluúčasť pri eurofondoch. (Reakcia z pléna.) Tridsaťpercentná! Vy ste súhlasili a nič ste nevyrokovali. (Reakcia z pléna.)
Naša delegácia na čele so mnou sme vyrokovali, že to išlo na polovičku, aby ľudia pochopili, čo to znamená, vy, váš premiér Peter Pellegrini súhlasil, že bude 30-percentná spoluúčasť eurofondov. To znamená, že ak by si dedina chcela postaviť kanalizáciu za 5 mil. eur, musela by zaplatiť 30 % zo svojho vlastného rozpočtu, 1,5 milióna. Ukážte mi jednu takú dedinu, ktorá by to dokázala zaplatiť. Toto ste vyrokovali vy!
My sme vyrokovali, sa to vrátilo presne do toho istého systému, ako to bolo predošlých sedem rokov, že spoluúčasť bude 15 %. Vyrokovali sme 200-tisíc pre poľnohospodárov navyše. Vyrokovali sme, čo ste vy vôbec sa o to nezaujímali, lebo to nebol váš biznis, lebo ste mali iné dôležitejšie starosti, že sa môžu presúvať prostriedky medzi jedným a druhým programom vo výške 20 %. V prípade poľnohospodárstva 25 %. Vyrokovali sme všetko, čo ste neboli schopní za dva roky vyrokovať vy. (Reakcie z pléna.)
A vy si ešte trúfate niečo hovoriť o tom a odsudzovať alebo mudrovať o tom, čo sa nám podarilo spraviť? (Reakcie z pléna.) Jasné, môžte si trúfať, chlapci. Ale kto vám ešte uverí? (Reakcie z pléna.)
Čiže keď si teraz pozreme, či sa vám páči, alebo nie... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím kľud v sále. Budete naozaj môcť reagovať. (Reakcie z pléna.) Budete môcť reagovať v rozprave, celý deň máte na to, v rozprave, vo faktických, dôjde na vás určite. (Reakcie z pléna.)

Matovič, Igor, predseda vlády SR
Čiže či sa vám to páči, alebo nie, po tom, čo sme vyrokovali my, nie vy, páni, lebo vy ste z toho nedohodli nič, Slovensko má na nasledujúcich sedem rokov 43,8 mld. eur, to je 6,25 mld. eur alebo šesť aj štvrť miliardy eur ročne na to, aby sme sa mohli konečne pohnúť dopredu.
A viete, prečo je tu taký veľký kvik? Lebo sme svine odstavili od válova. (Potlesk.)
Myslíte si, že tým, že budete teraz vytvárať ilúziu medzi ľuďmi, že táto vláda nefunguje, táto vláda nestráži ich záujem, táto vláda ohrozuje ich zdravie, hoci sme prví v Európe, tak si myslíte, že sa dostanete k tým peniazom. A našou úlohou, či už to bude so mnou, alebo bezo mňa po dnešnom hlasovaní, úlohou tejto koalície, o ktorej verím, že aj keď ja tu nebudem, zostane pevná a súdržná, je ustrážiť vás, aby ste sa v živote k tým peniazom nedostali, lebo viac jak polovičku by ste rozkradli. Presne tak, ako ste to robili doteraz s eurofondami.
My máme svoju úlohu. Ja viem, že sa vám nepáči. Viem, že máte z toho bezsenné noci, keď si predstavíte 43,8 mld. eur, že za najbližších sedem rokov bude o tom rozhodovať niekto iný, a pevne verím, že aj po týchto štyroch rokoch to obhájime a táto zostava, ktorá tu dnes vládne, bude vládnuť aj naďalej.
Áno, zvykli ste si urobiť zo štátnych peňazí peňazovo do svojich vlastných peňaženiek. Skončila tá doba, páni. Čakajte na to, kým spravodlivosť na vás doľahne. Ľudia postupne začínajú rozprávať. Ľudia naberajú odvahu a my im ešte aj pomôžeme, máme záväzok priamo v programovom vyhlásení vlády, že odmeníme ľudí, keď pôjdu svedčiť proti páchateľom korupcie. A je vás tu veľa páchateľov korupcie, ktorí ste takýmto spôsobom rozkrádali naše spoločné peniaze. Budeme ich odmeňovať. Dáme im 50 % z usvedčenej sumy. A tí ľudia rozprávať budú. A budete ešte radi, že budete nosiť rúška, že vám ľudia nebudú vidieť do tváre, že sa budete môcť skryť, jako chodil Danko pred mesiacom, keď som ho videl, rúško, šiltovka, len aby tuto takto dovidel na chodník, lebo sa hanbil, lebo sa bál, že by ho NAKA rovno na chodníku spoznala a zobrala by ho tam k jeho Kožuchovi a Kvietikovi. Takáto istá budúcnosť čaká každého z vás, kto páchal tieto zločiny.
My sme ľuďom sľúbili, že tu zákon bude platiť pre každého rovnako, že pred zákonom si bude každý jeden rovný, a keď si vy myslíte, že iba to, že ste páni poslanci, vás pred tým ochráni, tak vám to hovorí, že neochráni. A že sa tu sťažujete, že my meníme zákon o voľbe generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora, no holt, my sme sľúbili, že očistíme aj prokuratúru. Sľúbili sme, že zákon bude platiť pre každého rovnako, a keď chceme, tak nemôže byť špeciálny prokurátor človek, ktorý bude len zametať kauzy pod koberec, váš pán Kováčik. Šesťdesiatštyri káuz pod kobercom uprataných miesto toho, aby ste sedeli polovička v base. Bol to váš ochranca.
To isté ste mali aj z Čižnára, z generálneho prokurátora. Sám som za ním prišiel, tuto sedel, predkladal správu o stave Generálnej prokuratúry, myslím, že teraz v júli to bolo štyri alebo päť rokov, a tu som prišiel za ním a hovorím: "Pán generálny prokurátor, mám svedka, ktorý má dôkazy o korupcii vo výške 4 mil. eur. Je v tom SMER a MOST - HÍD. Tie peniaze končili v týchto dvoch rukách alebo v špičkách týchto dvoch politických strán."
Pán generálny prokurátor hovorí: "Áno, viete, mám ísť teraz na dovolenku, ale dobre, zastavte sa budúci týždeň."
"Dáte mi vedieť?"
"Áno, dám vám vedieť."
Čakám týždeň, čakám dva, nikto sa neozýva. Po dvoch týždňoch zrazu sa niekto z Generálnej prokuratúry ozve, že aby som sa tam dostavil. Tak som sa tam dostavil teda. Zboku je taký jeden bočný vchod, možno viete, je tam vrátnica, potom je detektor, hneď za tým sú dvere a výťah. Medzi tým priestorom sú dvere do boku, taký malý kamrlík jak pre upratovačku. Zrazu teda príde tam nejaký pán prokurátor aj s nejakou tetou, tá mala notebook, že tam do toho kamrlíka pre upratovačku, že máme si tam sadnúť. Sme si tam sadli. Že:
"No pán generálny prokurátor nám povedal, že máte informácie o nejakom páchateľovi korupcie."
"Nie, nie, ja mám informácie o človeku, ktorý chce svedčiť o korupcii za 4 mil. eur a chce od vás alebo od generálneho prokurátora beztrestnosť a pre svoju rodinu, keďže sa obáva, bezpečie garantované priamo z úst generálneho prokurátora."
"Viete, pán generálny prokurátor sa nechce v tejto veci s vami stretnúť. On by chcel iba od vás informácie, nejaké iniciály toho páchateľa korupcie, aby ste mu dali. My sa už postaráme. My vieme, ako to máme vyriešiť."
Hovorím, že: "Áno, viem, ako by ste to vyriešili. Zapnite si plamienok, dáte panvičku a tam si ho usmažíte sprava-zľava a bude po korunnom svedkovi. Odkážte pánovi generálnemu prokurátorovi, že pôjdeme postupom takým, ako navrhol tento korunný svedok. Keď mu bude garantovať beztrestnosť a bezpečie pre rodinu, bude svedčiť. Keď mu to nebude garantovať, nebude svedčiť. Má všetky dôkazy, má nahrávky, má video, má audionahrávky, má faktúry, lebo tie prevody boli veľmi inteligentné. Všetko pekne cez faktúry, všetky dôkazy má, len chce bezpečnosť a beztrestnosť pre svoju rodinu."
"Musíme o tom spísať zápisnicu." Spísali sme zápisnicu. "Že odmietate svedčiť."
"Dobre, odmietam svedčiť, ale napíšte, za akých okolností."
Za dva týždne ma volali z NAKA, že mám prísť vypovedať tam. Pani vyšetrovateľka hovorí: "Dobrý deň, postúpili nám tu, z Generálnej prokuratúry išiel podnet na špeciálnu prokuratúru ohľadne korupcie, tak sme vás predvolali k tejto veci. Vraj máte informácie o nejakom páchateľovi korupcie."
Hovorím: "Nie, ja nemám informácie o páchateľovi korupcie, ja mám informácie o korunnom svedkovi v prípade korupcie obrovských rozmerov, 4 mil. eur. Ten človek, áno, prišiel za mnou a povedal: "Pán Matovič, hanbím sa za to, čo som spáchal za posledné roky, áno, priznávam sa, dal som 4 mil. eur úplatkov, ale nemohol som to robiť ďalej, skončil som to robiť a chcem pomôcť odhaliť celý ten systém, ako to funguje. Končí to v špičkách v SMER-e a v MOST-e - HÍD."
Preto som išiel potom za tým generálnym prokurátorom Čižnárom, vaším generálnym prokurátorom, spolužiakom vášho predsedu to strany. Príbeh jak cez kopirák v tej NAKE, znova to isté hovorím: "Nie, ja ho neudám, lebo vy by ste mu, tomu človeku, ublížili."
Viem, komu SMER vydal NAKU a dnes to vieme všetci.
Ja som im vtedy, som tej vyšetrovateľke hovoril, že: "Tuto nevládne šéf NAKY, ale tuto vládne nejaký pán Norbert Bödör z Nitry. A ja mafiánom nebudem hovoriť o človeku, ktorý chce mafiu usvedčiť. Čiže keď pôjdeme postupne, že dáte mu beztrestnosť a bezpečie pre jeho rodinu, ja vám informácie k nemu dám a stretnem sa spolu s vami s ním."
Nič sa nestalo. Zápisnica prebehla, to bol taký august. Na druhý rok v lete, čiže, áno, bol to júl, začiatok júla 2015. Na druhý rok v lete sme robili protesty pred BONAPARTE kvôli Kaliňákovi. Koncom augusta sme išli na dovolenku do Chorvátska a tam som si otvoril PLUS sedmičku, taký dvoj- alebo trojstranový rozhovor, že Matovič si bol u mňa vybavovať beztrestnosť pre známeho. Rozhovor s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom. V článku popísané, že ja som pre nejakého známeho, kto hovoril o tomto človeku, o ktorom teraz hovorím, ktorého som prvýkrát v živote stretol asi teda na pol hodinu, ako sa mi prišiel priznať, tak zrazu generálny prokurátor priamo cez časopis zastrašuje kľúčového svedka, kde hovorí, nech si tu niekto nemyslí, že keď raz tu korupciu páchal, že sa z toho dostane. Samozrejme, že aj on bude potrestaný.
Miesto toho, aby zobral korunného svedka a urobil to, čo urobiť mu umožňuje Trestný zákon, že, áno, zabezpečím mu beztrestnosť, keď usvedčí celú tú skorumpovanú sieť, miesto toho generálny prokurátor, váš generálny prokurátor, zastrašoval korunného svedka. Cez médiá verejne.
Jeden príklad som vám povedal o Kováčikovi, 64 káuz zametených pod koberec. Jednoznačných korupčných zametených, lebo bol váš sluha. Teraz som vám povedal druhý príklad o Jaromírovi Čižnárovi a potom sa nám nečudujte, že chceme zmeniť systém. Lebo keď takíto dvaja ľudia sedia vo vedení Generálnej prokuratúry a vo vedení špeciálnej prokuratúry, potom sa nečudujme, že nejaký váš kamarát Kočner tu mal raj. Že mohol okradnúť kohokoľvek, mohol tunelovať štátny rozpočet, mohol si pýtať daňové vratky, alebo Bašternák, a nič sa im nestalo. Nečudujme sa potom, že nejakému idiotovi Kočnerovi narástol pocit, že vlastne on je Boh. Že on môže rozhodovať o žití a nebytí človeka. Že on si môže objednať vraždu mladého žurnalistu len preto, lebo si dovoľuje predsa písať o jeho božstve, o jeho podvodoch. Čo si to tu nejaký zasran dovoľuje voči Bohovi takto vystupovať?! Vy ste tento pocit umožnili Kočnerovi mať. Lebo vy ste tento... (Potlesk.)
Lebo vy ste tento systém, kde bolo dovolené našim ľuďom beztrestne okrádať ostatných a vašich voličov, najmä kde by vás to najviac malo mrzeť, vy ste tento systém vytvorili, stvorili, udržiavali a poslušne pritakávali.
A Peter Pellegrini, ktorý sa dnes tvári, že však vlastne on je tu nejaký nový božský HLAS, ktorý prišiel Slovensko spasiť, zachrániť, 18 rokov tejto mafii verne slúžil. Velne pritak... verne pritakával a ani raz, ani raz neregistrujem, že by prišiel a vystúpil proti zlodejinám a zločinom, ktoré vy a vaši ľudia páchali. Osemnásť rokov poctivo mafii slúžil a teraz, dnes sa ide tváriť ako nezávislý arbiter, ktorý ako Majka z Gurunu sa tu teraz práve objavil.
Ste jedna banda. A preto sme vám dnes aj umožnili tú schôdzu, lebo ste sa krásne vyfarbili. Hráte pred ľuďmi divadlo o tom, že tu je vlastne nejaký zlý SMER a nejaká nová spása, nejaký HLAS SMER-u. V skutočnosti ste nemali najmenší problém, keď ide o spoločné zlo, sa znova dať dokopy, spolu sa podpísať, spolu sa postaviť na tlačovú konferenciu a ste sa odhalili sami. Áno, nejaký HLAS SMER-u nie je nová voľba. Ste stále tá istá mafia pevne zviazaná spolu, len kde majitelia povedali, že už nebudete jedno, ale budete dvojo. Lebo to bude lepšie. Tí to budú hrať na jedných voličov a títo na tých druhých voličov a po voľbách potom to znova takto spojíme, ako ste sa tu dnes spojili krásne na tejto schôdzi. Odhalili ste sa... (Potlesk.)
Odhalili ste sa podľa mňa úplne zbytočne včas. Ale nám to nevadí, aspoň ľudia vedia, ktorá bije, a vedia, že na nich hráte divadlo.
V tomto čase som si myslel, že už budem končiť. Takže dovoľte, aby som začal. (Smiech v sále. Zasmiatie sa rečníka.)
Teraz si dovolím, pán predkladateľ toh... tejto obžaloby, aby som išiel do radu podľa toho, čo ste hovorili. Písal som si také malé poznámky a je celkom zaujímavé, že najčastejšie som tam napísal slovíčko že klamstvo. Ale to vo vašom prípade zrejme asi ani nie je nejako nezvyčajné, takže na to ste asi aj celkom zvyknutý. Počkajte, musím si to vlastne nájsť, kde to mám. (Rečník listuje v papieroch.) Ale. Takže ideme tak do radu, dobre? Čiže teraz budem trošku tak chronologicky, prepáčte, to už bude možno takého iného štýlu.
Na začiatku ste hovorili niečo, že vlastne celé moje politické pôsobenie je postavené na klamstvách na úkor voličov. Myslím si, že s tým príkladom, ktorý som povedal, či o tom, že desať rokov ste sľubovali ľuďom pred voľbami vždy 13. dôchodky, aby vás volili, potom ste sa na nich vykašľali, asi celkom slušné vaše klamstvo, ktoré ste sľúbili.
Ďalšie vaše také korunované klamstvo je vlastne váš názov a teraz si to aj ten HLAS SMER-u dal že sociálna demokracia. Sociálny demokrat pre mňa je človek, ktorý je sociálne cítiaci. Sociálny demokrat je pre mňa, áno, Jánošík, bohatým berie, chudobným dáva. Len celé vaše pôsobenie v politike je o tom, že chudobným ste brali, aby ste bohatým dali a z odpadkov či omrviniek na stole, aby ste naivným oči zalepili. Toto je vaša sociálna demokracia a ilúzia, ktorú ste ľuďom pred ich oči postavili. Taký trošku Potemkin. Neviem, či ste si pozreli niekedy presne ten príbeh, jako fungoval, keď Katarína II. prišla a plavila sa po rieke, jako jej Potemkin postavil najprv krásne kulisy, krásnu dedinu a ona sa celá vytešená pozerala, že, wav, jaká úžasná dedina, a v noci, keď sa plavila ďalej, Potemkin rozobral kulisy, premiestnil to desať kilometrov ďalej po rieke a ráno Katarína Veľká pozerá, wav, zase na druhej strane jaká krásna dedina to stála. Hoci to bolo stále to isté.
Toto isté vy ste robili s vašimi voličmi. Permanentne ste im každý deň sľubovali sociálnu demokraciu a v skutočnosti ste im urobili kleptokraciu. Buržoáznu kleptokraciu zbohatlíkov a vašich sponzorov ste futrovali spoločnými peniazmi, ktoré vaši voliči, najmä vaši voliči, do rozpočtu platili, samozrejme, aj všetci ostatní.
Takže o tých klamstvách na úkor voličov alebo ten váš sľub, jako odškodníte klientov nebankoviek asi aj škoda rozprávať.
A tak teraz idem do radu, čo ste povedali ešte niečo iné.
Povedali ste, že vlastne sme mimoriadne opatrenia súvisiace s nákazou COVID-19 s opatreniami v justícii spojili. No, prepáčte, pán predkladateľ vážený to, predložiť návrhy na ochranu pred konkurzom, ochranu nájomníkov, keď jednoducho nemali peniaze, tak aby nemohli dostať výpoveď z nájmu, alebo ochranu pred exekúciami počas koronakrízy, alebo iné ochrany ľudí, ktoré sme v tejto tlači 29 predložili, ja neviem, čo vám na tom vadí. Vám zrejme vadí, keď my chránime ľudí. Keď plníme vaše sľuby. Čo vy ste 12 rokov sľubovali a my ich zrazu plníme. Či pri sociálnom balíčku ste nadskakovali 4,40, lebo čo sme si to dovolili, lebo vy zrejme máte na to patent, tak teraz vy mne doslova na prvej strane zdôvodnenia píšete, že vlastne nehoráznosť, lebo opatrenia v justícii v tlači 29 v súvislosti s COVID-om-19 sme predložili. Skúste si nabudúce aspoň tú tlač 29, pán predkladateľ, pod ktorú ste sa podpísali, prečítať. Budete vyzerať pritom menej trápne.
Špicľovací zákon. Špicľovací zákon? Keď chceme chrániť ľudí, zdôvodníme spôsob, ako ho chceme chrániť, obhájime, čo je na tom špicľovanie, keď niekoho chránite pred tým, aby sa nakazil?
Svojvoľné odvolávanie generálneho a špeciálneho prokurátora, myslím si, že k tomu sme si pred chvíľkou povedali vcelku dosť. Opakovať sa nebudem.
Potom ste tam dali takú vsuvku, mi to až tiež trošku až také trápne pripadalo, ale zrejme ste mali viacej papiera a menej písmen, tak ste doplnili, ale napísať, že v minulosti sa Igor Matovič nikdy nezabudol zastaviť a podporiť protestujúcich vodičov, najmä ak kamiónmi alebo traktormi blokovali verejnú komunikáciu pred Úradom vlády alebo hatali premávku na prístupoch pred Bratislavou. Tu mám tretíkrát napísané, že klamstvo. Skúste mi jeden jediný taký prípad ukázať, kde som sa bol zastať ľudí v momente, keď blokovali nejakú diaľnicu niekde alebo pred Úradom vlády? Čo sa babe chcelo či čo sa babe snilo, to sa babe chcelo. Či čo sa babe chcelo, sa babe snilo? Tak je to. Čiže čo sa Blanárovi chcelo, to sa Blanárovi snilo. A to napísal do zdôvodnenia.
V živote som nebol podporiť priamo pri blokovaní niekoho, keď blokoval či vstupy niekam do, do mesta alebo pred Úradom vlády. V živote som nebol podporiť. Nič také si nepamätám, myslím, že nič také neexistuje, jednoducho ste si niečo vymysleli.
To, že som bol podporiť na Tyršovom námestí farmárov, ktorí prišli do Bratislavy, tam zaparkovali a išli sme tam pomedzi nich, áno, tam som ich podporiť bol. Nikdy som nebol podporiť nikoho za jeho nejaké blokovanie nejakého úseku cesty alebo niečo podobné. Keď som aj na Tyršovom námestí ich podporiť bol pred tým, ako potom si kľakli tu dole pri Zochovej ulici na cestu. O tom som nevedel, mohlo by to byť sympatické, na druhej strane som si uvedomoval, že to je obmedzenie slobody ostatných ľudí a nikdy som s tým nesúhlasil, takže myslím, že som v tom veľmi konzistentný.
Potom ste tu vy bohorovne tvrdili, že som o fitnesákoch povedal, že to je jeden magor, takto lusknutím prsta 100 mil. eur škody na nefungujúcej ekonomike napáchal. Znova ste si vymysleli niečo, čo vám vyhovovalo, a mysleli ste si, že preto, že máte mikrofón, automaticky pravdu máte.
Pán Blanár, v takým, v takom svete už nežijeme. Nie sme ani v komunizme, ani v nejakej diktatúre a myslím si, že v demokracii by sme pravdu hľadať mali a nemali by sme si takýmito bohapustými klamstvami pomáhať.
Hovoríte, že teda to nie je prejavom mojej osobnej integrity, čestného a svedomitého plnenia funkcie v záujme občanov. Videli sme, čo je čestné a svedomité plnenie funkcie v záujme občanov počas vašich 12 rokov vlády. Škoda, že sa to Slovensku stalo, ukradli ste Slovensku na dlhé roky budúcnosť a našou úlohou je Slovensku tú budúcnosť vrátiť.
Potom ste tu vyfabulovali, že počas koronakrízy, že sme neboli v žiadnom kontakte s nejak os... s našimi okolitými krajinami. Akože ja viem, keď vám nevolali, pán Blanár, viete, akože asi ste čakali, že vám zavolajú, že bývalej, to vy ste, neviem, možno aj boli ministrom zdravotníctva, možno nie, tuším predseda výboru ste boli zdravotníckeho, že budú volať vám, pán Blanár, že teda ako to v tom Poľsku, v tom Rakúsku, v Česku alebo v Maďarsku, ako to s tou koronou vlastne majú riešiť, že ste čakali, že sa s vami poradia. No, holt, nezavolali vám, ale ja som s tými ľuďmi, aj naši ľudia boli permanentne v kontakte. Či to bol minister zdravotníctva, alebo keď sme išli aj na zahraničnú cestu, že som zobral ozaj skoro celý epidemiologický tím a išli s pánom doktorom Primulom do Čiech na vzájomné konzultácie alebo že dennodenný kontakt s premiérmi okolitých krajín, tak to bolo to, že sme koordinovali spoločne svoje kroky. Čiže znova ďalšie klamstvo, že sme vlastne boli v nejakej, Slovensko, v izolácii. A koordinovali sme ich preto, lebo tí premiéri mi volali, že čo robíte na tom Slovensku tak dobre alebo inak ako my, keďže máte tak veľmi dobré výsledky.
A, viete, pán Blanár, jednoducho nepreklamete sa cez pravdu, Slovensko je dnes číslo jedna aj v počte úmrtí, akože máme najmenej úmrtí na počet obyvateľov alebo v prepočte na 100-tisíc obyvateľov, či sa vám to páči, alebo nie, a Slovensko je číslo jedna aj v počte pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19 v rámci celej Európy. Sme jediná krajina, ktorá v rámci Európy lídruje obidvom týmto dvom kľúčovým rebríčkom, či sa vám to páči, alebo nie.
Niekedy mám pocit, že pre vás, že vám by omnoho viac vyhovovalo, že by sme tú medicínsku, po medicínskej stránke tú krízu nezvládli. Lebo by ste mohli na nás ukazovať ešte, ešte viacej prstom. Niekedy mám pocit, že vlastne vy ste chceli, aby tu zomierali ľudia. Niekedy mám pocit aj na základe vašich skutkov, že vy ste to naozaj chceli dosiahnuť, lebo vy ste dva dni pred voľbami prvýkrát objednali, že aby Štátne hmotné rezervy objednávali rúška a ochranné prostriedky. Dva dni pred voľbami. Až v momente, ako skončila predvolebná kampaň v stredu večer polnocou, vy ste štvrtok prvýkrát objednávali rúška a ochranné prostriedky. Samozrejme, že potom boli za 10-, 15-, 20-násobne vyššie ceny, ako by to bolo v mierových časoch, lebo vy, pre vás bolo omnoho dôležitejšie behať po Slovensku, oblbovať ľudí, lebo ste sa báli presne tejto situácie, do ktorej ste sa dostali. Že zrazu je tu niekto, kto nieže len obyčajnú väčšinu, ale aj ústavnú väčšinu nad vami má a môže naozaj reálne na Slovensku poriadok znovu zaviesť. Že môže zabezpečiť, aby zákon platil pre každého rovnako, a kto zločin spácha, nech si znáša aj svoje dôsledky.
Čiže vaše kroky, áno, smerovali k tomu, aby sme tu mali čo najväčšie utrpenie, čo najviac mŕtvych ľudí, čo najviac chorých ľudí. My sme urobili všetko pre to, aby sme to zvrátili, a napriek tomu, že sme prišli ako úplne noví a vo vláde nebol jeden jediný minister, ktorý by mal exekučnú alebo exekutívnu skúsenosť, tak sme zvládli koronakrízu po medicínskej stránke na jednotku s hviezdičkou a Slovensko je v obidvoch rebríčkoch v Európe číslo 1, podotýkam, zo 45 krajín.
Viete, ja viem, že vám vadí skryté nahrávanie a podobné praktiky, lebo, áno, na základe toho nejaký Kočner a podobní dnes idú tam, kam patria. Na základe týchto esemesiek a podobných dôkazov, ktoré nemali nikdy v živote uzrieť svetlo sveta, dnes vieme, že pre Kočnera Fico bol šéf. Ja teda šéfa by som cudzieho človeka neoslovoval. Šéfa by som oslovoval niekoho, koho si vážim, alebo naozaj kto mi šéfuje, kto mi dáva príkazy. Pre Kočnera v rúšku jeho najtemnejšieho temna, vtedy, kedy sa spoliehal na to, že nikto v živote sa o tom nedozvie, vášho predsedu strany nazýval šéf. Vám to nevadí, pán Blanár? Že váš predseda strany okrem toho, že šéfoval vám, šéfoval Kočnerovi? Vrahovi? Človeku, ktorý si objednal vraždu novinára a jeho, jeho snúbenice? Vy sa nehanbíte v takej strane byť? Už teda aspoň ste do toho HLAS-u SMER-u mohli prebehnúť. A teraz vlastne neviem, či som sa nepomýlil, či vlastne vy nie ste z toho HLAS-u SMER-u. Prepáčte, lebo už v tom trošku mám zmätok.
Píšeš tam potom takú peknú vetičku, že som, že som "od začiatku výkonu funkcie nedokázal skryť dispozíciu k psychickej labilite". Ja viem, s vami by to nič neurobilo, keď prídete do skladu Štátnych hmotných rezerv a tam prázdno a zároveň sa dozviete, že v trezore vášho človeka Kičuru plno zlatých tehál. S vami by to nepohlo. Vy by ste to považovali za normálne. Ani pri takýchto vašich obludných skutkoch, áno, možno aj slzy vytiekli, možno sa mi aj hlas zatriasol, možno aj niekedy zimomriavky som mal z jedu voči vám, lebo ste jednoducho, sú to krásne explicitné (rečníkovi zlyháva hlas) - poprosím vodu - krásne explicitné dôkazy toho, čo ste zo Slovenska za dvanásť rokov urobili.
Dobre. Idem k ďalšiemu bodu. A teda hovoríte o tom mojom plagiátorstve. Užite si to, pane. Ja nebudem študovať vašu diplomovku, možno ste ju napísali sám, možno ste si ju za 500 eur kúpili alebo možno keď vy ste študovali (poslanec Viskupič položil na pult rečníka fľašu s minerálkou), tak to bolo za 5-tisíc korún, krásne vám ju napísali bez akejkoľvek chybičky krásy, všetky citácie máte tam, kde by mali byť. Ja vám to nemám ako dokázať. Nebudem vám to študovať.
Ja tu ale čestne pred všetkými vami hovorím, a to som, sa prihováram koaličným najmä poslancom, ale keď stoja o to aj niektorí opoziční, do minulého štvrtka, kým som si nesadol do lietadla a nepovedali mi, že prišla otázka z nového, nie z Nového Času, z Denníka N, som si myslel, že v mojej diplomovej práci je absolútne všetko v poriadku a všetko, čo citované malo byť, citované riadne aj bolo.
Dnes som sa dozvedel z článku v rozhovore s dekanom mojej fakulty, že podľa neho v žiadnom prípade nejde o plagiát, že, áno, môžme to nazvať kompilát, ktorý bol v tom čase dovolený urobiť, a možno, áno, citovanie má skorej také znaky nejakého lajdáctva, používam jeho slová, nekomentujem ďalej, urobte si obraz sami.
Ale chcem z tohto miesta hovoriť, že keď si niekto myslí, že na Slovensku je dostatok hlúpych ľudí, ktorých dokážete presvedčiť o tom, že moja diplomová práca, o ktorej som si do minulého štvrtku myslel, že je napísaná tak, ako by mala byť, je omnoho väčší problém jako tie zlodejiny, ktoré ste tu dvanásť rokov páchali, a je omnoho väčší problém jako úloha, ktorá pred nami stojí, ktorú sme tu ľuďom všetky štyri koaličné strany dali, tak ja verím, že takýchto hlúpych ľudí je na Slovensku dramatická menšina.
Keď vy si túžite potom robiť politiku voči hlúpym ľuďom, robte si ju. Keď vy túžite zneužívať nevedomosť vašich ľudí, že chcete im vsugerovať, že vlastne najdôležitejšie - to je tak, že keď nemáte nič a potom máte zrazu na výber -, že úplne najdôležitejšie je dnes lynčovať túto vládu cez skutky, ktoré Matovič spáchal niekde ako 25-ročný v roku 1998, robte to.
Vy ste si nikdy nezakladali na vašich voličoch. Vy ste stále si mysleli, že však to sú vlastne hlúpi ľudia, ktorých my vieme jednoduchými trikmi oklamať, oni nám uveria, my sa na bilbordoch budeme na nich usmievať, zvolia nás a potom im ukážeme takýto dlhý nos (rečník to rukami znázornil). Toto ste s nimi robili dvanásť rokov.
Čiže ja chápem váš postoj aj v tejto veci, že si myslíte, že teraz ich presvedčíte o tom, že toto je donebavolajúci hriech, lebo Matovič si dovolil nevedieť, že má nejakú chybu v svojej diplomovej práci.
Keď som sa to pri vstupe do lietadla dozvedel, tak som počas letu do Bruselu za nejakú pol hodinu napísal svoj status a dodnes si za ním stojím. Ak by to bolo na záznam, tie facebookové statusy asi za sto rokov už na záznam nebudú, ale keď moje praprapravnúčatá, keď raz sa budú zaujímať o to, že kedy to toho ich praprapraprapradedka chceli odvolávať, tak chcel by som mojim prapraprapravnúčatám dať aj na záznam moje vyjadrenie na facebooku, lebo spolieham sa, že keď moje prapraprapravnúčatá budú žiť, už facebook existovať nebude.
Takže môj status k obvineniu Denníka N znel takto:
"Priznanie. Dostal som otázku z Denníka N, že čo hovorím na to, že som v mojej diplomovke necitoval citácie iných autorov. Úprimne, netuším, či som pred 22 rokmi vo svojej diplomovke niečo necitoval a koľko toho bolo. Ak to tak je, ukradol som niečo, čo mi nepatrilo, som de facto v tejto veci zlodej, čo je smutné a určite nie na chválu. Nikdy som sa svojím titulom nechválil, nikdy som si ho iniciatívne nepísal a ani na občiansky som si ho nedal, až policajti hlavou krútili. Prečo? Lebo som školu posledné dva ročníky doslova flákal..." Zmizla. (Rečník sa obzerá po rečníckom pulte, nachádza pohár s vodou. Odkašľal si.) Pardon. (Rečník si odpil z pohára.) Dúfam, že mi prapraprapravnúčatá odpustia, že som sa napil.
"... lebo som školu posledné dva ročníky doslova flákal a verejne som to x-krát priznal. V štvrtom ročníku som si založil živnosť a v piatom som už zamestnával 2-tisíc ľudí. Ten, kto podnikal, pochopí, že v takom tempe bola škola na jednej z mojich posledných koľají. A nakoniec som bol rád, že to mám za sebou.
Na tie dva roky vôbec nie som hrdý, nechodil som na prednášky a na cvikách som bol často duchom neprítomný či mysľou v mojej firme. Či som zvykol odpisovať? Zvykol. Často? Keď som sa nestihol naučiť, tak určite, ak sa dalo. Bolo to správne? Nebolo. Či by som kvôli tomu mal prísť o titul, zrejme áno. A koniec koncov, takú zmenu zákona som si u pána ministra školstva a pani ministerky spravodlivosti objednal. Či kvôli tomu odstúpim? Odstúpim hneď, ako splním všetko, čo som ľuďom pred voľbami sľúbil. Potom si pôjdem žiť späť môj súkromný život. S čistým svedomím a bez titulu.
P. S. Ospravedlňujem sa všetkým poctivým študentom, ktorí dokázali vyštudovať bez jediného odpisovania, našepkávania a iných fintičiek. Úprimne vás obdivujem."

Dodatočne doplnené.
"Medzičasom v Denníku N vyšiel o diplomovke článok. Ak je pravda, čo píšu, je to s ňou naozaj veľmi zlé. Avšak nezdá sa mi, že by som bez citovania použil v takom rozsahu, ako píšu, knihu, ktorá mala presne taký istý názov ako moja diplomovka a dupľom od môjho obľúbeného autora. Ale počítať a merať to nebudem. Do mojej diplomovky som sa nepozrel od roku 1998 a ani" na to už "a ani to už nikdy neurobím."
Následne som napísal ešte jeden status a aby moje prapraprapravnúčatá mali kompletný obraz, aj ten poprosím na záznam. Ten sa volal Prosba a citujem ďalej:
"Chcem poprosiť každú a každého z vás, ktorí cítite potrebu sa ma zastávať, aby ste to nerobili, nezaslúžim si to. Odpisovať sa v škole nemá, citovať sa musí. Naozaj úprimne, ani som len netušil, že som niečo v mojej diplomovke necitoval. Je tomu 22 rokov a žil som v presvedčení, že ju mám určite O. K. a nemal som, respektíve ak by som tušil, že v nej je nejaký problém, tak by som nikdy nekritizoval Danka a spol. za plagiátorstvo, až taký samovrah teda nie som. Denník N si urobil svoju robotu. Fajn, len ma mrzí, že článok o mojej diplomovke zverejnili práve v čase, keď veľmi dobre vedeli, že letím v lietadle a následne mám tri dni od rána do večera nadupaný program v Bruseli. Chcem veriť, že to nebolo vopred takto vykalkulované.
Na zamyslenie nakoniec. Študoval som finančný manažment a roky som finančne manažoval svoju firmu tak, že som potom platil najvyššie dane zo všetkých živnostníkov na Slovensku. Sú ľudia, pre ktorých je to jasný dôkaz, že som svoje štúdium zvládol na jedničku. Iní k tomu potrebujú dôkazy iné. Napríklad aj diplomovky, za napísanie ktorých niekomu zaplatíte, hlavne aby v nich bolo všetko správne odcitované. Potemkin."

Čiže prepáčte, že som vás zdržal čítaním mojich statusov, ale myslím, že som vysvetlil dôvod. A chcel by som teda ešte teda k mojej diplomovej práci uviesť nasledovné:
Naozaj ma mimoriadne drzý (rečník sa zasmial a opravil), mrzí konanie Denníka N, ktoré zverejnilo toto odhalenie v čase, keď som sedel v lietadle. Veľmi dobre vedeli, že v tom čase sedím v lietadle a letím ako reprezentant Slovenskej republiky vyrokovávať najdôležitejší, historicky najdôležitejšiu ekonomickú pomoc pre Slovenskú republiku. Trochu mi to pripadalo v duchu "čím horšie, tým lepšie", veľmi ma to mrzí. Nič by sa nestalo, ak by počkali a hneď na letisku, jak vystúpim, by ma zabili s touto informáciou, nikomu by to neublížilo, keď to vedelo počkať 22 rokov. Nič by sa nestalo, ak by to zverejnili pred mesiacom, keď dávno o tom vedeli. Vybrali si takéto, podľa mňa mimoriadne zákerné konanie.
Keď som na to upozornil predvčerom, či kedy to bolo, tak Denník N sa bránil tým, že vlastne ja som dal k tomu súhlas, že sme odpísali z Úradu vlády, že keď do štrnástej neodpoviem, tak vlastne som odmietol odpovedať. Nechali to zavesené na titulke šesť hodín. Prečítali si to desiatky tisíc ľudí, a keď sme večer tej redaktorke zavolali, že prečo si také veci vymýšľa, neospravedlnili sa, neospravedlnila sa, len zmenila tú informáciu zrazu, že do štrnástej neodpovedal, tak sme to zverejnili. Už to nebolo o tom, že sme im de facto podpísali bianco zmenku a súhlas so zverejnením. Zásadná informácia, na tom celá argumentácia bola postavená, že Matovič je krivák, Matovič klame. Len redaktorka, bohužiaľ, zabudla v tom článku napísať, že toto tu opravujem vtedy a vtedy a pôvodne som to takto napísala a som si vymyslela.
Keď som včera na tlačovke na to upozornil, myslíte si, že písmenko jediné v Denníku N k tomu napísali? Že sa ospravedlnili alebo povedali, že tuto v tejto veci naša redaktorka chybu urobila? Bohužiaľ, v takýchto maličkostiach sa veľkosť človeka ukazuje a myslím si, že trošku to nezvládli.
Každopádne by som teda povedal pár slov na moju obhajobu. Nie som samovrah. Čiže keď som išiel kritizovať Danka na barikády, ak by som vedel, že mám prúser v svojej diplomovke, v živote by som to neurobil. Keďže som ale do štvrtku minulého týždňa myslel, že čokoľvek v mojej diplomovke je tak, ako má byť, tak som na tie barikády išiel. Veď bolo takto jednoduché (rečník lúskol prstami) od Danka poslať niekoho do knižnice, zobrať moju diplomovku a sfúknuť ma ako sviečku. Dnes viem, že v podstate som mal šťastie a že asi ten Danko mi uveril, že však predsa nemôžem mať nejaký problém v diplomovke, keď idem do neho prvý a na tých barikádach bojujem, tak ho ani len toto nenapadlo a priznám sa, že ani jeho, ani mňa.
Skúste si potom dať možno spolu so mnou jednu ďalšiu takú rečnícku otázku, že či by ste, ak by ste chceli vykradnúť nejakú učebnicu, napríklad že Ústavu Slovenskej republiky, že by ste si dali názov vašej diplomovej práce Ústava Slovenskej republiky? Asi nie, že? Ak by to bola knižka, že študujete bábkoherectvo alebo čo, a bola by tam že Červená karkulka (reakcie z pléna), dáte si názov vašej diplomovky Červená karkulka, ak by ste chceli vykradnúť tú Červenú karkulku? Asi by ste to neurobili. Tým pádom môj taký podporný argument, či mi budete veriť, alebo nie. Názov mojej diplomovej práce bol "Daňový systém a jeho vplyv na podnikateľské subjekty" a knižka, ktorú som (rečník si odkašľal) mal ukradnúť či vykradnúť, mala názov, čuduj sa svete, "Daňový systém a jeho vplyv na podnikateľské subjekty", presne taký istý. Ak by som mal akokoľvek špinavé svedomie, mal som kedykoľvek možnosť do tej knižnice ísť, diplomovku si, jedinú kópiu, zobrať a v živote by nebola k dispozícii nejakým novinárom. Od 2012 roku, od 24. februára, kedy Tomáš Nejedlý z Hospodárskych novín napísal prvý článok o mojej diplomovke, to bola vec verejná, bola k dispozícii, aj dnes je stále k dispozícii komukoľvek, kto do tej knižnice príde. Ktokoľvek z vás, keď si ju chce pozrieť, môže ísť, môže listovať, môže sa vytešovať, môže sa s ňou odfotiť, to je na vás. Bola vec verejná, bola úplne prístupná.
Redaktor Tomáš Nejedlý pred osem a pol rokmi napísal, že tá práca, o ktorej dnes Denník N tvrdí, že tam vôbec nie je citovaná, že je citovaná v tretine mojej diplomovej práce, nehovoril nič o plagiá..., á, o plagiáte, pretože je tam citovaná v tretine tej mojej diplomovej práce. Ale to neriešim, keď pani redaktorka Benedikovičová usúdila, že to tam nie je, že to nie je správne citované, tak to asi nie je správne citované.
Ja vám hovorím z tohto miesta s čistým svedomím, do minulého štvrtku som nemal ani len potuchy, že čokoľvek v mojej práci nie je správne citované.
Nebudem používať ani výhovorky typu, že som, že mi to prepisovala kamarátka, a tým pádom ja za to nie som zodpovedný. To je moja vec, komu som to dal prepísať, a musím niesť plnú zodpovednosť za to, v akom stave sa diplomová práca nachádza.
Rovnako sa nebudem vyhovárať na to, že na Slovensku platí zákon, že po dvadsiatich rokoch aj objednávateľ vraždy je čistý a nikto v živote ho súdiť nemôže a vy ma chcete súdiť po dvadsiatich dvoch rokoch za to, že či som niekde dal správne úvodzovky, alebo nie. To je na vašom svedomí. Ja mám v tejto veci svoje svedomie čisté. Čiže to bolo k diplomovke.
Takisto tuto pán predkladateľ sa znížil, oni tu napísali v podstate do toho, do toho návrhu, že som niekde povedal, že kradol som duševné vlastníctvo, no a čo? No nikde som takéto no a čo nepovedal, pán Blanár, citoval som tu vyslovene obidve, dva moje statusy, keď to tam kdekoľvek nájdete, že som povedal niekde, kradol som duševné vlastníctvo, no a čo, dám vám Nobelovu cenu. Takže ďalšie klamstvo.
Potom ste tam pomedzi to dali, dali také klamstvo, neviem, jako vám to tam pasovalo, že s V4-kou som sa ani počas summitu nestretol. S V4-kou, či s Mateuszom Morawieckim, Viktorom Orbánom, Andrejom Babišom a niekedy aj s Janesom Janisom, čo je premiér Slovinska, sme dokopy rokovali, odhadujem, možno dvanásť až pätnásť hodín počas tých piatich dní v Bruseli. Vy takto (rečník luskol prstami oboch rúk) bohorovne prasknete klamstvo, s V4-kou som sa nestretol. Však si pozrite aspoň teda môj facebook alebo niečo, kde máte, pozrite si oficiálne fotografie. Viete, ono to tam, keď si napíšete že konzílium do Googlu, tak vám to vyhodí že Consilium Europe, neviem čo, tam, keď si potom pozrete že press, potom si nájdete fotografie, tak zrazu si tam nájdete fotografie, že s V4-kou jako rokuje nejaký Matovič. Potom si nájdete ako V4-ka rokuje s Charlesom Michelom, čiže prezidentom Európskej rady, alebo ako rokuje s Ursulou von der Meyen, Meyer, Leyer, pardon. (Reakcie z pléna.)
Nemusíte na mňa pozerať, kukuč. (Reakcia navrhovateľa.) Ale však ale tak strašne. Čiže... (Reakcia navrhovateľa.) No však, čiže nájdete si, nájdete si fotografie, ako V4-ka rokuje. (Reakcia navrhovateľa.) Však áno, však dojdeme, dostaneme sa ešte aj k Brazílskemu summitu, nebojte sa. (Ruch v sále.)
Čiže nájdete si tam fotografiu, jako V4-ka rokuje s Ursulou von der Leyen, a nájdete si tam samostatné fotografie, kde rokuje nejaký Igor Matovič priamo s predsedníčkou Európskej komisie, nájdete si tam samostatné fotografie, ako rokujem s Charlesom Michelom, prezidentom Európskej rady, nájdete si tam ix ďalších fotografií.
Popritom, áno, v Bruseli som robil aj možno taký neformálny, neformálnu diplomaciu, keď si dnes pozrete teda niektoré fotografie z toho summitu, tak zistíte, že zrazu také isté rúška ako naši poslanci s tým štátnym znakom majú, takéto isté, tak zrazu má aj Emmanuel Macron, francúzsky prezident, alebo belgická premiérka, alebo írsky premiér, alebo práve šéfka Európskej komisie. Alebo si pozrete dnes moju správu od chorvátskeho premiéra, kde mi poslal fotografiu jeho detí v malinkých rúškach s chorvátskou vlajkou, lebo, áno, objednali sme na Slovensku v Bardejove každému premiérovi po tridsať rúšok, veľkých stredných, malých, s ich vlajkou a myslím, že to veľmi dobre prijali.
Áno, robili sme oficiálnu diplomaciu, tvrdo sme vyjednávali, hájili sme záujmy Slovenska a popritom sme robili aj kroky, ktoré pomohli výrazným spôsobom nadviazať aj iné vzťahy a, by som povedal, vo veľa prípadoch aj doslova priateľstvá.
Že to váš predseda, ktorý chlastal a mladé dievčatá tam naháňal, nedokázal, to ja za to nemôžem, ale tak aj Slovensko malo potom takú pozíciu v rámci tých rokovaní. Neboli ste schopní vyjednať nič, tlačili vás do kúta, hlavičky vy ste sklonili, lebo pánko by tam prišiel posledný na rokovanie.
Nie, ja som sa s tými ľuďmi bavil, aj keď som tam bol prvýkrát, ako rovný s rovným a tí ľudia ma brali. A výsledok hovorí sám za seba, máme 43,8 mld. eur na najbližších sedem rokov a je to tak štyrikrát viac jako Slovensko v priemere je schopné tieto roky investovať z európskych prostriedkov.
Potom ste sa tu strašne rozčuľovali, že čo to, jaké to bolo strašné, že sme na poslednú chvíľu dávali programové vyhlásenie vlády do parlamentu, historicky sa to nikdy nestalo. A vy mi skúste, pán predkladateľ, povedať, že kedy inokedy vláda, ktorá prišla vládnuť, vyfasovala koronakrízu, absolútny stres, celé Slovensko v strese. Vyfasovala prázdne sklady Štátnych hmotných rezerv, vyfasovala situáciu, že v nemocniciach neboli žiadne ochranné prostriedky pre lekárov a zdravotné sestry, a ukážte mi, že za tejto situácie ako rýchlo dokázala tá vláda napísať programové vyhlásenie vlády.
Ja som hrdý na naše programové vyhlásenie vlády. Áno, má dvakrát väčší rozsah, ako ste dokázali vy v najlepších časoch, mierových, kľudných, pokojných, napísať. Ale my si za tým, aj čo tam je napísané, stojíme a budeme všetko pre to robiť, a znova hovorím, či so mnou, alebo bezo mňa, som presvedčený, že táto koalícia urobí všetko pre to, aby všetko, čo v programovom vyhlásení vlády je napísané, aby dokázala, dokázal splniť.
Potom ste tam dali takú tiež, takú skvelú vetu, že vlastne nulová pomoc firmám počas, počas krízy. Že sa nehanbíte, pane! Ale znova je to len svedectvom toho, že vy si myslíte, že vaši voliči seno žerú, alebo ako ste to povedali v rozhlase, ale radšej to citovať nebudem, keď ste sa znova tak trošku pomýlili.
Keď ste potom kritizovali nejaké skrátené legislatívne konania našej vlády, mi to pripadalo až normálne, že či náhodou nejaké psychiatrické vyšetrenie by tomu píšucemu sme nemali poskytnúť, lebo ten, kto tu je známy skrátenými legislatívnymi konaniami bez akéhokoľvek zdôvodnenia, ako kľúčový príklad použijem trináste dôchodky, kde neboli žiadne zákonné dôvody, bola práve strana SMER. Vy ste zneužívali skrátené legislatívne konanie na to, aby ste bez najmenšej hanby a bez splnenia zákonných dôvodov lámali zákon cez koleno. Že my sme využili skrátené legislatívne konanie, lebo nám tu horel spoločný dom, tak sme ich využili a vy ste za tie zákony hlasovali, pán predkladateľ. Ako môžte kritizovať niečo, s čím vy ste súhlasili a prejavili ste to svojím hlasovaním? Ak teda naozaj vám vadilo skrátené legislatívne konanie, z akého dôvodu ste za tie zákony hlasovali? No, jednoducho hlasovali ste preto, lebo tie zákony boli dobré, lebo tie zákony sme počas krízy museli prijať na to, aby sme chránili ľudí, aby sme chránili ekonomiku, aby sme ekonomike a firmám vedeli pomôcť a následne zachránili pracovné miesta. Čiže tento váš argument mi pripadá, prepáčte, taký trošku až doslova schizofrenický.
Hovoríte, že používame len marketingové klišé o prázdnej špajze. Ja sa pýtam: A čo ste nám tam zanechali? Pán Blanár, koľkokrát počas vašich dvanástich rokov vlád ste nám niečo odložili do špajze, nie nám, ale deťom a vnúčatám, všetkým, ktoré tu na Slovensku žijú? Koľkokrát ste boli schopní ako zodpovední to vládcovia, ako dobrí hospodári odložiť do špajze (do špajzy, pozn. red.) viac ako ste z tej špajzy vybrali? Koľkokrát to bolo? Koľko z tých dvanástich rokov? Mlčíte, lebo pravda je krutá, ani jeden jediný rok. Ani jeden jediný krok ste, ani jeden jediný rok ste neboli schopní dať do špajze (do špajzy, pozn. red.) viac, ako ste vybrali od ľudí na daňoch, daniach, poplatkoch, clách, odvodoch a podobne. Každý jeden rok ste minuli výrazne viac, jako ste do tej špajzy boli schopní vybrať. Prečo to tak bolo? Odpoveď je známa, lebo pre vás bolo dôležité vykradnúť čo najviac tých spoločných prostriedkov a aj v tých veľmi dobrých ekonomických rokoch, ktoré ste mali, dokedy nevypukla koronakríza, ste neboli ani jedenkrát schopní hospodáriť alebo prikryť Slovensko len s takou perinou, na akú máme. Lebo jasné, ono to jednoducho ekonomika nepustí.
Keď niekto si myslí, že tie lekváre v tej špajzi (špajze, pozn. red.), to je jeho osobný majetok, hoci on je len dočasný správca toho spoločného, spoločného majetku a kradne z toho jak po nebohom, jasné, že tí ľudia nestačia pridávať cez tie svoje dane a odvody na to, aby zlodeji mohli znova ešte ukradnúť viac a viac. Čiže logicky, ani jeden jediný rok ste neboli schopní hospodáriť tak, že by ste niečo odložili pre naše budúce generácie. (Reakcia z pléna.) Každým jedným rokom ste len zvyšovali, zvyšovali a zvyšovali dlh, ktorý tu bol predtým urobený a ste ho len nabaľovali, nabaľovali, nabaľovali a nabaľovali. Čiže môžete sa hanbiť za vaše akože zodpovedné hospodárenie s verejnými prostriedkami.
Čiže to nie je markentingové klišé o prázdnej špajzi (špajze, pozn. red.). To je veľmi dobré pomenovaná skutočnosť, lebo vy ste sa správali ako ten zlodej, ktorý v noci príde, vykradne špajzu, ukradne lekváre a ráno príde a zaklope a jeden lekvárik tým domácim donesie, že ako sa nad nimi zmiloval. Ako im chce strašne pomôcť, aby im tie raňajky chutili. Takto ste sa správali systematicky dvanásť rokov.
Si zoberte toho nového politika Petra Pellegriniho, aký nám rozpočet zanechal. Plán, že nulový deficit, nulový. Povedal, že, áno, Slovensko sa počas jeho vlády zakryje presne takou perinou, na akú máme. Prvýkrát po dvanástich rokoch SMER-u, však vlastne on, HLAS SMER-u to prebral a konečne za zakryjeme tak ako treba. Výsledok? 1 200 mil. eur deficit, čiže 1,2 mld. eur sekera, znova dlh. Znova vykradnuté prachy z nášho spoločného, absolútne bez hanby. A postavil sa niekedy takto že pred ľudí na tlačovú konferenciu, prepáčte, ja som vás oklamal. Ja vtedy, keď sa robil ten rozpočet, som vedel, že to nesplním, ale viete, potreboval som vás oklamať, aby ste si mysleli, aký som ja zodpovedný, nový, čistý, ľalia voči tomu Ficovi, lepší. A úplne rovnaký zlodej a klamár jako ten predtým. A znova tých ľudí okradol o 1,2 mld. eur bez akejkoľvek hanby.
Keď ste kritizovali Veľkú noc, áno, boli aj nepríjemnosti počas nášho boja proti korone, priznávam ich a ospravedlňujem sa komukoľvek, komu sme znepríjemnili život, najmä asi v tých štátnych karanténach, najmä v Gabčíkove asi to nebolo nič moc. Aj v Bruseli som sa stretol s jednou pani, ktorá povedala, že keď sa dozvedela, že má skončiť v Gabčíkove, radšej zostala tri mesiace v Bruseli. Takže samozrejme, že boli aj nepríjemnosti, ale čokoľvek, čo sme konali, konali sme v záujme ochrany životov a zdravia ľudí na Slovensku, a myslím si, že tak je to správne. Výsledky hovoria za nás za samých, a použijem znova to, čo ste použili predtým, ten váš výraz, že podľa ovocia strom spoznáte, áno, v tejto veci nás ľudia veľmi dobre mohli na Slovensku spoznať.
Keď tvrdíte, že som o pendleroch niekedy povedal, že sú štekajúci psi, tak bohapusto klamete. Opäť bohapusto klamete a mrzí ma to.
Potom ste tam mali celkom zaujímavý nadpis (rečník sa zasmial), až, až mi bolo smiešne, keď som si to prečítal, a potom som si ho druhýkrát prečítal a potom ešte tretíkrát, a zistil som, že naozaj to tam je napísané. Takže ja vám prečítam, čo ste tam napísali, ešte aj hrubým písmom ste to zvýraznili, že p, p, p, prepáčte, ono to bude najprv v tom odôvodnení (rečník listuje v papieroch). A to je jedno.
Čiže tam máte, že "k neexistencii ucelenejšej stratégie postupu transformácie spoločnosti a ekonomike po kríze". Ešte raz, vyčítate nám, že po štyroch mesiacoch fungovania tejto vlády, na začiatku v podstate ekonomickej krízy, najhoršej ekonomickej krízy od druhej svetovej vojny, ktorú, bohužiaľ, pred ktorou Slovenská republika stojí, že ja, alebo naša vláda nebola schopná vytvoriť ucelenejšiu stratégiu postupu transformácie spoločnosti a ekonomike po kríze. A to je podľa vás dôvod na to, aby ste vyslovili nedôveru tejto vlády.
A ja si teda dávam takú rečnícku otázku. Vy viete už, kedy tá kríza skončila? Alebo máte pocit, že sme po kríze, keď nám idete vyčítať, že nemáme plán, čo budeme robiť po kríze? My teraz robíme plány, čo budeme robiť v kríze, pán Blanár, lebo vy ste nám tie plány nenechali. My sme si mysleli, že keď prídeme vládnuť, tak ako zodpovedná to vláda, ktorá, Pellegrini keď prišiel, na tlačovke, všade sa tváril, že všetko má pod kontrolou, že takto prídem na Úrad vlády, otvorím šuflík, položím na stôl, že pandemický plán, ako budeme postupovať počas krízy. Absolútne žiadny plán. Nič. Absolútna živelnosť.
Bol som svedkom dvoch krízových štábov, na ktorých teda, ktorým šéfovala pani ministerka vnútra aj spolu s pánom predsedom vlády Pellegrinim, no chaos. Keď som sa tam opýtal, že aký máme plán, čo budeme robiť, keď tých nakazených nebude päť, ako v ten deň oznamovali tam na mieste, ale keď ich bude päťdesiat alebo keď ich bude päťsto, že aký máme plán, aký je postup ako zatvárania nemocníc, zatvárania škôl, jednoducho aký presný postup bude. Hlavičky dole, žiaden plán nebol. Plán bol iba robiť biznis, nie byť zodpovedný voči životom a zdraviu ľudí.
Aj v tak dôležitej situácii, ako bola pandémia, o ktorej v celej Európe už vedeli, oni ju začali riešiť dva dni, prvý deň po moratóriu či, pardon, prvý deň moratória. Čiže robiť si kampaň, kampaň, kampaň, kampaň, kampaň, klamať ľudí a potom, keď už kampaň nemôžem robiť, tak potom, že, aha, sem nejaká kríza sa valí, to je nejaké ohrozenie. No tak vtedy začneme a objednajme rúška. Vypredané. Ó, no tak ich objednám, však tuto pán Kičura, on je zodpovedný, on objedná. Jasné, objednal - zlaté tehly do svojho trezoru.
Toto bol váš systém. A to je len špička ľadovca. Kičura je symbol vašej vlády. Kočner je symbol vašej vlády. Ľudia doplácali životom, či o tých životoch vieme alebo ešte nemáme ich pomenovaných. Doplácali životom na bohapusté rozkrádanie našich verejných statkov. Päťtisíc ľudí ročne sú odvrátiteľné úmrtia. To sú úmrtia, ktoré by nemuseli byť, ak by ľudia dostali adekvátnu a včasnú zdravotnú starostlivosť. Pred voľbami sme vám zapálili päťtisíc sviečok pred Úrad vlády, pán Peter Pellegrini, aby ste sa pozreli na tie horiace sviečky, a to len za jeden jediný rok. Toto sú obete vlády SMER-u či HLAS-u SMER-u. Dvanásťročného rozkrádania, systematického, našeho spoločného majetku.
Potom tam píšete o tom, že teda "výsledkom prvých štyroch mesiacov neprofesionálnej práce Igora Matoviča sú katastrofálne predpovede vývoja verejných financií". A ja sa pýtam: A kto nemá katastrofálne predpovede vývoja verejných financií v rámci Európy alebo sveta, pán Blanár? Mudrujete, ja by som sa chcel dať poučiť. Kto nemá? Kto má teraz predpovede, že všetko s verejnými financiami bude v poriadku, žiadna koronakríza nebude mať nejaký ekonomický dopad na verejné financie? Máme plus-mínus štandard v rámci Európy, v rámci sveta sú aj omnoho horšie krajiny na tom. A načo zase klamete? Načo znova idete dokazovať, že vy pohŕdate svojimi vlastnými voličmi, že pohŕdate tým, že sú schopní do Googlu si napísať a porovnať si výsledky Slovenska s ostatnými okolitými krajinami?
Rovnako píšete "deficit verejných financií na rok 2020 sa odhaduje na historicky rekordných 12 %". Áno, odhaduje. Samozrejme, že keď firmy nepracujú, keď nemôžu vyvá..., keď zastavená, zastavené boli dve pece v U. S. Steele, tak jasné, idú na tretinu výkonu. (Reakcia z pléna.) Keď Peugeot zastaví... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec.

Matovič, Igor, predseda vlády SR
... na šesť týždňov, nevyrába, jasné, že tie peniaze, odvody, dane nejdú do štátneho rozpočtu, jasné, logicky. Keď nevyrába Volkswagen, keď nevyrába KIA, keď nevyrába Land Rover, keď nevyrábajú všetky firmy, ktoré sú naň naviazané, to naozaj takto idete tancovať na hrobe? Slovenská ekonomika je v absolútnej kríze, ale nie kvôli nám, ale kvôli tomu, že vy ste ju otvorili, ste ju spravili jednoúčelovou. Vy ste nespravili silnú domácu ekonomiku, ako majú Poliaci, ktorí prejdú aj touto krízou najmenej poškodení. Vy ste urobili montážnu dielňu zo Slovenska, lebo vám to vyhovovalo, lebo neboli ste schopní inteligentne urobiť niečo viac, neboli ste schopní tu udržať schopných ľudí a vyháňali ste ich zo Slovenska. Mnohí tu zostali, ale vy ste spôsobili dvestotisíc utečencov. Ale pred voľbami ste strašili na macedónskych hraniciach, Kaliňák s Ficom, jako idete brániť a stavať tam ploty, lebo utečenci na Slovensko prídu. No, utečenci na Slovensko by neprišli, aj kebyže máme všetky hranice otvorené. Lebo je pre nich omnoho atraktívnejšia krajina ako Nemecko, Belgicko, Dánsko, kde to jednoducho funguje.
A vy ste vyhnali dvestotisíc ľudí zo Slovenska, ľudí, ktorí nemali pocit, že tu sa dokážu uplatniť, že tu zákon platí pre každého rovnako, že výberové konanie vopred nie je rozhodnuté a vopred nie je vybraný človek, ktorý ho má vyhrať. Vy ste pohŕdali ľuďmi a tí ľudia nechceli hrať vašu hru. Odišli zo Slovenska, ale o týchto utečencoch ste sa nikdy nestarali. Aj tým, ako ste nadstavili ekonomiku, nepodporili ste mladých, šikovných ľudí, neumožnili ste im, aby svoj talent rozvíjali tu, išli ho rozvíjať do zahraničia a teraz budeme mať čo robiť, aby sme tieto talenty vrátili na Slovensko späť.
Váš prístup k ekonomike spôsobil, že Slovensko dnes je najzraniteľnejšia ekonomika práve v takýchto krízach. Lebo máme najviac otvorenú ekonomiku, znamená, najviac vyvážame, dovážame. To znamená, keď je zrazu, zahraničný dopyt padne, ako padol, nikto z nás hlasovaním neprinúti toho Nemca, aby si kúpil Volkswagen vyrobený v Devínskej Novej Vsi. Pán Blanár, vy to viete, ale vy to svojim voličom nepoviete, lebo zrazu by ste im hovorili pravdu, a vy sa spoliehate na to, že pravda bude to, čo vy im podsuniete. Mňa to mrzí.
Rovnako, keď hovoríte o tom, že rast verejného dlhu bude zo súčasných 48 % na 62 %. No jasné, že bude. Keď raz do toho štátneho rozpočtu nepritečú peniaze z funkčných firiem, ktoré nemajú ten obrat, kde platíme obrovské peniaze na to, aby firmy neprepúšťali ľudí, aby mali z čoho zaplatiť im mzdy ako náhradu mzdy za to, že nepracujú, tak logicky, že ten dlh štátu sa bude zvyšovať a na základe tohto šoku sa zvýši aj na Slovensku, aj v Európe, aj všade na svete. Holt, bohužiaľ, toto je cena za túto krízu, v ktorej žijeme.
Ale miesto toho, aby ste pomáhali, aby ste povedali, že poďme, vytvorme tím, poďme vytvoriť najlepšie reformy, aké tu boli. Áno, kradli sme jak po nebohom, ale už nechceme. Dobre, keď prídete na to, že kdekto z nás jako skočíme v base, fajn, ale chceme to odčiniť, lebo jednoducho chceme si očistiť svoje svedomie. To by som zobral z vašej strany, to by bolo chlapské. Ale idete hrať takúto zbabelú hru? Tu sa idete priživovať v takejto ťažkej chvíli, teraz idete podrážať nohy? Naozaj máte čisté svedomie takto konať?
A prechádzam teda k poslednej vašej výčitke z vášho vystúpenia, a to je katastrofálne spackaný Brazílsky summit. Viete, hmm, ja viem, pre vás summit ako summit, či v Brazílii, alebo v Bruseli, to je jako čert jak diabol, nevadí. Však ale aspoň sa naučíte. Bolo to v Bruseli, pán, pán Blanár. Dobre, čiže nebojte sa, bolo to, bolo to v Bruseli. Nabudúce vám poviem, aj kde to je. To je v Belgicku, dobre. Pán Blanár nás potom vo vystúpení chce povedať, ako sa povie Brusel po anglicky, takže uvidíme, dozvieme sa tú výslovnosť. (Reakcia navrhovateľa.) Asi bude aj francúzska. Dobre.
Takže, aby sme sa teda vrátili ku katastrofálne spackanému summitu. Každý, kto sledoval túto tému, vie, že približne pred dvomi mesiacmi Angela Merkelová a Emmanuel Macron, čiže nemecká kancelárka a francúzsky prezident, úplne prekvapivo prišli s iniciatívou, že si myslia, že počas tejto krízy musíme ako Európske spoločenstvo prísť s výrazne silnejším impulzom pre ekonomiku jako len s novým finančným rámcom, alebo teda multiannual financial framework, čo je viacročný finančný rámec, čiže to je bežné to sedemročné programovacie obdobie. Čiže prišli s iniciatívou, že navrhujú, aby sme si, aby Európska komisia si zobrala pôžičku v podstate v mene všetkých krajín, ktoré sú členskými krajinami Európskej únie, čiže tej európskej dvadsaťsedmičky, a aby sme z týchto prostriedkov, aby si zobrala pôžičku 750 mld. eur a aby z tohto 500 mld. eur išlo formou grantov jednotlivým členským krajinám na základe kritérií, ktoré boli určené tak, že vlastne pozreme sa na to, ako sa našim krajinám v minulosti za posledné roky darilo. Čiže boli tam kritérium nezamestnanosti, kritérium hrubého domáceho produktu, ale bolo to kritérium, ktoré pozeralo za roky, na roky 2014 až 2019.
Toto bol prvý návrh vlastne, s ktorým potom Európska komisia aj prišla. Medzičasom sme mali videosummity, ktoré teda sme robili prostredníctvom telekonferencie. Pre mňa to, priznávam, bola taká, taký dobrý zábeh do toho. Trochu by som sa obával rovno vhupnúť rovnými nohami na ten fyzický summit. Takto som už tých jednotlivých lídrov mal možnosť trošku spoznať. Vedel som, asi ako vystupujú, vedel som, na koho možno čo trošku platí na základe ich vystupovania. Tým pádom už som išiel na tento summit s tým, že tých lídrov v podstate poznám.
Prichádzali sme všetci na ten summit s tým, že verejne sa nechali počuť takzvané Frugals four, to sú, to sú Šetriaca štvorka alebo, ako by som to, alebo Sporivá štvorka, sa nechali počuť, že v žiadnom prípade nesúhlasia s nejakými grantami, že oni keď, tak súhlasia, že, dobre, fajn, ešte horko-ťažko s pôžičkou, že teda nech si Európska komisia zobere pôžičku a nech si každá krajina potom svoju časť, svoj diel pôžičky spláca. Toto bolo východisko, s ktorým sme vlastne na ten summit išli.
Medzičasom sa zmenilo kritérium, ktoré malo rozdeľovať tie prostriedky, na základe najmä žiadosti Česka, ktoré by v podstate na základe toho prvotného kritéria bolo dosť potrestané za veľmi nízku nezamestnanosť a snahu v minulých, v minulom období, že boli vlastne takým premiantom Európy vo výške nezamestnanosti, čiže mali ju najnižšiu, tak podľa toho kritéria by im vychádzali dosť nespravodlivo nízke, nízke prostriedky. Takže medzičasom Charles Michel ako prezident Európskej rady zmenil kritérium tak, že 70 % prostriedkov by bolo venovaných, alebo teda bolo vypočítaných na základe tých kritérií, ktoré som hovoril, na základe histórie 2014 až 2019, a 30 % prostriedkov by bolo vypočítaných na základe vývoja HDP počas 2020 a 2021, čiže počas krízy.
S týmto sme vlastne na ten summit prichádzali a zároveň s tým, že Frugals four mali teda zásadnú výhradu voči akýmkoľvek grantom. Granty, teda nazvime to, že darom. Chceli všetko, aby to boli pôžičky, ktoré následne krajiny musia vrátiť späť.
Zároveň sme prichádzali na summit s veľkou hrozbou, že práve Frugals four a ešte pár ďalších krajín budú chceť od Viktora Orbána a od Mateusza Morawieckeho zaviesť do zmluvy podmienku alebo takú kondicionalitu právneho štátu alebo rule of law. To znamená, že ak by sa niektorej krajine nepozdávalo, že čokoľvek v rámci demokracie európskej, alebo akokoľvek sme to nazvali, v Poľsku alebo v Maďarsku nefunguje, mohla by sa, mohla by vlastne tá krajina zablokovať čerpanie prostriedkov či z eurofondov, z toho viacročného finančného rámca, alebo z toho Next Generation EU, čiže z toho nejakého fondu obnovy, ako sa tak ľudovo zvyklo tomu hovoriť.
Viktor Orbán prichádzal na toto rokovanie so stanoviskom maďarského parlamentu, ktorý ho zaväzoval k postupu, že v žiadnom prípade, ak nejaká forma rule of law bude v tom dokumente, nemá s tým súhlasiť. Zároveň Frugals four v tých svojich pozíciách, či pred summitom, alebo priamo na summite, hovorili, že v žiadnom prípade nebudú súhlasiť s dohodou alebo s tým, že by mali prispievať niekomu, keď tam nebude práve kondicionalita právneho štátu alebo rule of law. S týmto sme do toho išli a veľmi tvrdé vyjednávanie v podstate tie štyri alebo päť dní tam boli.
Osobne v nedeľu večer som si myslel, že to skončí nie že patom, ale game over. Aj Charles Michel ako, ako prezident Európskej rady vtedy to povedal, že áno. Dostali sme sa do bodu, že v podstate buď to teraz ukončíme definitívne, alebo možno niekto z vás dokáže ustúpiť. A vtedy sa to zlomilo. V tú nedeľu večer sa to zlomilo. Následne tá dohoda sa, ako dnes už vieme, dokázala urobiť. Áno, bolo to za cenu obrovských ústupkov voči Frugals four, ktorí ani za svet nechceli, aby bolo viacej grantov nakoniec ako 350 mld. eur. Ostatné krajiny, najmä teda južanské, ktoré nevyhnutne potrebovali práve granty, lebo obávajú sa, že nebudú si schopné požičať na trhoch normálne peniaze za tržné ceny, tak nevyhnutne volali po teda forme grantov a nevyhnutne potrebovali celú tú dohodu. Na jeden a pol dňa sa to zaseklo, že jedni neboli ochotní ustúpiť pod 400, druhí neboli ochotní ustúpiť na 350. Na konci tá dohoda sa urobila na 390 s tým, že teda Frugals four mali aj podmienku, aby sa celkový balík znížil na 750 mld. eur. Nakoniec sme to uhrali, že je pôvodná výška balíku, čiže o čo sa znížili granty, o to viac sa zvýšil vlastne objem pôžičiek.
Z môjho pocitu, ako to tam prebiehalo, ako priameho svedka vám chcem povedať, a teda vás informovať, že si myslím, že nebola možná iná dohoda s týmto Frugals four. Veľmi oceňujem prístup Francúzska, Nemecka, ktorí ako najväčší čistí prispievatelia s tou iniciatívou po prvé prišli a najviac vlastne sa snažili nabádať tie sporivé štyri krajiny, kde patrí Rakúsko, Holandsko, Švédsko, pridalo sa k nim aj následne Fínsko a Dánsko, tak sa ich najviac do toho snažili nabádať, aby nakoniec ten ústupok urobili. Keď si aj čokoľvek vydobyli dodatočné tieto šetriace či sporivé krajiny, alebo ako ich tam niektorí tak, tak hanlivejšie nazývali držgroši, tak nikdy sa Francúzsko a Nemecko k nim nepridalo, hoci mohli, vlastne teda my sme najväčší prispievatelia, tak pridajte aj nám nejaké rabaty. To bola otázka rabatov, že to je, si ešte svojho času Margaret Thatcherová vydobyla, že mala takú známu vetu "I want my money back", akože "Chcem svoje peniaze späť" a odvtedy sa zaviedol systém, že tí najväčší prispievatelia mali tzv. rabaty späť. A tu napríklad teda aj Francúzsko, aj Nemecko veľmi čestne k tomu pristupovali, by som povedal, že nezištne, že nechali tie ostatné krajiny, nech si tie rabaty navýšia, ale oni nechceli ani euro navyše.
Chcel som vám to aj takýmto spôsobom povedať, ak by ste, je to síce tak z helikoptéry a veľmi rýchlo, ale aby ste trošku mali prehľad o tých približne 113 hodinách, ktoré sme v Bruseli strávili. Rokovali sme za Slovensko. Popritom sme naozaj absolvovali kvantum bilaterálnych rokovaní, aj teda potom, jak som hovoril, aj na úrovni či teda V4-ky, alebo teda s jednotlivými predstaviteľmi či Európskej rady, alebo Európskej komisie. A na konci si pevne za tým stojím, že sme vyrokovali najlepšiu možnú dohodu pre Slovensko. Podarilo sa nám znížiť spolufinancovanie s 30 % alebo potom 25 medzičasom na 15 % (kýchnutie v sále), na zdravíčko, na základe čoho sme ušetrili do štátneho rozpočtu 1,9 mld. eur, ktoré by musel štátny rozpočet zaplatiť viac na spolufinancovanie týchto príspevkov, čiže 1,9 mld. eur ušetrené na spolufinancovaní.
Podarilo sa nám vyrokovať väčšie prevody teda peňazí medzi jednotlivými programami. V prípade pôdohospodárstva až 25 %, pri ostatných 20, čo je takisto historické. Podarilo sa nám vyrokovať väčšiu flexibilitu. Pôvodne malo byť, že peniaze na New generation EU mali byť len na 3 roky, čiže ´21, ´22, ´23 a potom koniec. To tlačili znova tí šporiví, lebo vedeli, že v tak krátkom čase to nedokážeme vyčerpať. Podarilo sa nám tam vyrokovať pravidlo N+3, to znamená, že máme 3 roky na čerpanie a dobeh potom jednotlivých platieb nasledujúce 3 roky. Čiže roztiahnuté v čase.
A ďalšie 2-3 kľúčové veci, požiadavky, ktoré sme mali a sme ich presadili.
Nám sa podarilo práve na základe našej, našej iniciatívy, aj to bolo celkom také sympatické práve pri rokovaní V4-ky so Charlesom Michelom, ako teda prezidentom Európskej rady, kedy keď oni sa začali trošku alebo Andrej Babiš sa začal sťažovať, že ale tuto kritérium a historická nezamestnanosť a tak a hovorí, však tu ja kvôli Igorovi, že to hovoril som, zmenil to kritérium, že z tých 30 % nakoniec polovička bude posudzovaná len na základe HDP v roku 2020 a druhá polovička bude na základe HDP v roku 2020 a 2021. Takže podarilo sa nám aj väčšiu tým pádom predvídateľnosť čerpania týchto prostriedkov, ale keď už máme ísť robiť reformy, aby sme si vedeli lepšie vypočítať už, už na jar budúceho roku napríklad aj tých ďalších teda 15 % okrem 70, ktoré si vypočítať už vieme dnes.
Každopádne si myslím, že veľmi dobrý výkon. Spýtajte sa ľudí, ktorí boli súčasťou tohto vyjednávacieho tímu, ktorý ani jeden z nich nebol nový. To boli ľudia, ktorí na ministerstve financií niektorí robia 15-20 rokov, alebo z ministerstva zahraničí, zahraničia, ktorí boli súčasťou toho môjho vyjednávacieho tímu, ktorí, keď čokoľvek som mal, komunikácia, či SMS, WhatsAppom, rýchlo prepočty, aby sme vedeli, ako to je pre nás výhodné, nie je to výhodné.
Som pevne presvedčený, že máme veľmi dobrú dohodu pre Slovensko a len človek, ktorý si myslí, že jeho voliči seno žerú, ich môže klamať nejakým tým, že sme vyrokovali o 500 mil. eur menej a podobné hlúposti, holt, každý si svoju politiku robíme inak. My sme sa, naša koalícia sa rozhodla ju robiť, ja si to píšem skoro do každého statusu, sme sa ju rozhodli robiť úprimne, odvážne a pre ľudí. (Potlesk.)
Povedal som to včera na koaličnej rade, povedal som to dnes na vláde a chcem to povedať aj vám dnes, vážení koaliční poslanci. Chcel by som urobiť taký trošku historický krok, ktorý nemá v histórii slovenskej, samostatnej Slovenskej republiky obdobu, že chcel by som vás vyzvať k tomu, čo som 10 rokov v politike hlásal, a to je to, že podľa mňa poslanec by mal vždy hlasovať v súlade so svojím svedomím a presvedčením, koniec koncov tak, ako to káže ústava sama. Áno, vieme, že niekto si myslí, že byť poslancom znamená stláčať gombíček ako cvičená opička a mať svedomie predsedu svojej politickej strany. Ja by som dnes chcel, aby každý jeden z vás mal svoje vlastné svedomie, aby sa riadil svojím vlastným svedomím a presvedčením a aby úplne slobodne rozhodol, či túto koalíciu v budúcnosti budem viesť ja alebo niekto iný.
Zároveň hovorím, že keď ktokoľvek z vás sa rozhodne hlasovať inak, ako vyjadriť dôveru tejto vláde, tak nikomu to nebudem v živote vyčítať. Včera, keď ma táto myšlienka počas tlačovky napadla, úprimne priznávam, že celkom sa mi zapáčila, až som mal pocit, že aby som sa tam náhodou neusmial pri tom, lebo mám pocit, že moju rodinu dosť zásadne posledných 10 rokov zanedbávam.
Možno sa vám z tohto miesta teraz priznám k niečomu, z čoho bude ďalšia obrovská kauza, ale keď raz hovorím, že chcem túto politiku robiť úprimne, odvážne a pre ľudí, tak posuniem ľuďom informáciu, čiže pre ľudí, poviem to odvážne a poviem to úprimne.
Áno, čo sa týka mojej rodiny, tak nedokázal som moju rodinu, keďže im viac ako 18 rokov som dom sľuboval a 5 rokov staval, čiže nepostavil som si to niekde z nakradnutých peňazí, chcel som pri tom byť a možno každú tretiu tehlu som aj na tej, na tej stavbe sám vo vlastnej ruke držal, nedokázal som mojej rodine povedať, že, prepáčte, teraz ja idem na štyri roky do koalície, budem premiérom a vy budete naďalej bývať v činžiaku. Áno, moju rodinu som plus-mínus v čase volieb nasťahoval do nášho domu, ktorý nie je skolaudovaný. Tým porušujem zákon.
Tu verejne sa priznávam a nech sa páči, vystavujem sa médiám, verejnému lynču. Urobil som to však s čistým svedomím, lebo si myslím, že to bolo takto v tejto chvíli správne. Svoje kolaudačné rozhodnutie si vybavím hneď v momente, ako budem mať pocit, že krízu máme ako-tak pevne v rukách, a budem znášať akékoľvek dôsledky.
Nechcel som, aby som vás v tejto veci klamal. Toto je možno jediná vec, ktorej počas tejto vlády mám ako-tak výčitky svedomia. Na druhej strane nechcel som, aby moje deti, moja manželka naďalej bývali v činžiaku, ja si tu bol niekde premiérom a vyvážal sa niekde v aute.
Áno, bývame v neskolaudovanom dome. Áno, máme na našom dome stavebný plot. Áno, sme tam, cítime sa tam ako doma. Možno to robia tak desiatky tisíc ľudí na Slovensku, s tým sa nevyviňujem, ale aj teda podľa informácií samotného Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, považujú to za bezpečnejšiu formu nášho bývania. Tento svoj zákonný problém si vysporiadam v dohľadnej dobe. Pevne verím, že možno počas dovolenky, ktorú budem mať ešte počas tohto leta.
Možno nie. Možno naďalej médiá a niektorí politici a ja sa obávam skorej, že veľmi silné finančné skupiny v pozadí budú chceť vsugerovať Slovensku, že najväčší problém sú diplomovky či Borisa, Braňa, moja alebo ktovie, koľkí ďalší sme na rade. Áno, budú sa snažiť takýmto spôsobom rozviklať vzťahy v našej koalícií a budú sa chcieť snažiť ľuďom vsugerovať, že tie hriechy dávno minulé sú omnoho dôležitejšie ako naše spoločné sľuby urobiť zo Slovenska krajinu, kde budeme všetci radi žiť. Ja túžim po tom, aby sme zo Slovenska takúto krajinu urobili, aby sme boli volavkou pre tých 200-tisíc utečencov, ktorých títo ľudia zo Slovenska vyhnali, aby sa na Slovensko títo ľudia vrátiť chceli.
Na záver teda dovolím ešte raz, prosím, s penzom všetkých informácií, prosím, hlasujte dnes čisto v súlade so svojím svedomím a presvedčením. Ak sa rozhodnete, že nie som hodný na základe informácií, ktoré o mne máte, napríklad na základe o mojej diplomovky sa rozhodnete, že nie som hodný byť premiérom tejto krajiny, urobte to slobodne. Ja tým tou istou chvíľou vyvodím aj osobnú zodpovednosť voči svojej politickej strane. Skončím ako predseda v mojej politickej strane a skončím ako poslanec Národnej rady. Je to čisto vo vašich rukách a vôbec vás nechcem žiadnym spôsobom tlačiť do kúta. Hlasujte úplne, úplne slobodne. Keď chcete, neviem, či sa to vlastne aj technicky dá, dajte si prípadne aj tajné hlasovanie. Mne je to úplne jedno, som vysporiadaný aj s jedným, aj druhým scenárom svojho života. Ak sa rozhodnete, že nebudem premiérom, pôjdem si žiť svoj súkromný život, bez titulu a s čistým svedomím.
Ďakujem veľmi pekne. (Dlhotrvajúci potlesk. Prítomní členovia vlády počas potlesku stáli.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.7.2020 o 14:05 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:40

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Pán podpredseda, vám by malo záležať na tom, aby tu bola procedúra dodržaná, a ja dávam námietku, pretože vy ste uvádzali pána premiéra Matoviča, že prednesie stanovisko vlády. Ja som žiadne stanovisko vlády nepočul počas jeho vystúpenia (potlesk), preto namietam a chcem, aby zaznelo stanovisko vlády, aby to bolo prečítané tak, ako má byť. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.7.2020 o 15:40 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:41

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Tak ako som bol ochotný v záujme pokoja ustúpiť pánovi navrhovateľovi a dať mu priestor, tak verejne deklarujem, že v záujme pokoja v sále som ochotný ustúpiť aj pánovi premiérovi, a teda ak má záujem vystúpiť so stanoviskom vlády, tak pokojne mu to umožním. Netreba, dobre.
Vážené dámy, vážení páni, návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády považujem za nepripravený, neprincipiálny a neúprimný a pokúsim sa postupne vysvetliť prečo.
Začnem teda tým, prečo je tento návrh nepripravený. Keď do pohára s horúcou vodou namočíte čaj, môže to mať tri rôzne výsledky: buď vám vznikne chutný nápoj, alebo prisilný nápoj, alebo slabý nápoj bez chuti. (Rečník tvrdenie demonštruje namočením vrecúška s čajom do pohára s vodou, ktorý ma na rečníckom pulte.)
Tento návrh je slabý. Je slabý, pán poslanec Blaha, ako nedostatočný vylúhovaný čaj. (Smiech v sále.) Tento návrh je... (Potlesk a pokrik v sále.)
Tento návrh je viac voda ako čaj, pretože stojí na vode. Nahádzali ste do jedného hrnčeka všetko, čo ste v kuchyni našli čaj - med, citrón, soľ, čierne korenie, lososovú nátierku, ryžu s kečupom, mentolové Tic-tac, pomiešali to a čakáte, že ľudia vám to zožerú. Diplomovka, voľba generálneho prokurátora, čo mimochodom, pán navrhovateľ, bol poslanecký návrh zákona, vy ste navrhli a to, to je naozaj historický moment, vy ste navrhli vysloviť nedôveru premiérovi za poslanecký návrh zákona o Generálnej prokuratúre. (Potlesk.)
Tak si poďme zobrať všetky poslanecké návrhy a poodvolávajme našich ministrov, lebo asi za poslanecké návrhy nesú zodpovednosť oni. Do toho blokáda ciest, COVID, komunikácia na sociálnych sieťach.
Návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády by pritom mal byť výkladnou skriňou opozičnej politiky. Mal by byť silným, silnou kávou, a nie slabým čajom. Takýto návrh by mal byť ligou majstrov politickej komunikácie, a nie oblastnou ligou starých pánov.
Ale aj z toho, že predkladateľmi nie sú lídri opozičných strán, cítiť, že aj vy sami beriete celú túto schôdzi skôr ako povinnú jazdu, ako preteky starej a novej opozície. Ani sa vám do toho veľmi nechce, ale bojíte sa, že to urobia tí druhí a budú potom väčším lídrom opozície ako vy.
Návrh na odvolanie premiéra je aj neprincipiálny. Nemôžete vyčítať niekomu problémy s diplomovou prácou, keď dva roky predtým ste podobný problém u svojho koaličného partnera prehliadali. Keby sa sem postavil pán poslanec Kotleba a sfúkol by koalíciu, to by sa dalo akceptovať. Je to opozičný politik, ktorý podobnú tému vysvetľovať nemusel ani vo vlastnej strane, ani u svojich partnerov. Ale vy, vážení predkladatelia, vy ste pri Andrejovi Dankovi mlčali a bol to váš koaličný partner a mlčali ste aj vtedy, keď sa medializovali pochybnosti so záverečnými prácami vašich vlastných straníckych kolegov.
Nedostatok principiálnosti vidieť aj z toho, kto všetko je pod návrhom na odvolanie premiéra podpísaný. Sú tam na jednej strane poslanci, ktorí sa rozhodli verne stáť pri Robertovi Ficovi, a potom sú tam poslanci, ktorých Robert Fico len pred pár dňami nazval zradcami, citujem: "Bolo to absolútne neslušné voči strane SMER - sociálna demokracia, predstaviteľom tejto strany a hlavne veľkému množstvu voličov, ktorí sa oprávnene môžu cítiť oklamaní a podvedení." Koniec citátu. To hovoril predseda strany Fico nie o Matovičovi, Kollárovi, Sulíkovi alebo Kiskovi, to hovoril o vás, dámy a páni z HLAS-u. Ako vám majú ľudia veriť, že ste zo SMER-u odišli z principiálnych dôvodov, keď sa potom spájate s politikom, ktorý vás nazýva zradcami?
Ďalší citát: "Tento príbeh je nepochopiteľný a smiešny, toto nie je žiadna zmena," povedal Robert Fico, keď ste oznámili odchod zo SMER-u. A zdá sa, že trafil klinec po hlavičke. Toto vaše spojenie s ním pri podávaní návrhu na odvolanie premiéra dokazuje, že sa v opozícii naozaj žiadna zmena nerodí.
A do tretice a na záver vám poviem, prečo si o tomto návrhu myslím, že je neúprimný. Viacerí z vás, ktorí ste ho podpísali, v skutočnosti nechcete, aby premiér, a tým pádom podľa ústavy aj celá vláda skončila. Totiž tí, čo zostali v SMER-e, nechcú pád vlády, lebo vedia, že pre viacerých z nich je toto volebné obdobie posledné v parlamente. Pád vlády však nevyhovuje ani tzv. zmene alebo novej opozícii, ktorá ešte nemá ani len vyzbierané podpisy, aby mohla vôbec podať žiadosť o registráciu strany. A keď sa aj tak stane, potrvá ešte niekoľko týždňov, kým ministerstvo vnútra preverí pravosť podpisov od občanov.
Ak by dnes vláda padla a nasledovali by predčasné voľby, tak hlasisti by vôbec nemohli kandidovať ako HLAS, ale musel by ich niekto zobrať na svoju kandidátku. Hoci dnešná schôdza naznačuje, že tým niekým by mohol byť napríklad SMER, neverím, že toto je predstava HLAS-u o svojej budúcnosti. Aj od tejto strany preto považujem návrh na zvolanie tejto schôdze za neúprimný.
Summa summarum, návrh na zvolanie schôdze je ako tento čaj (rečník ukázal na pohár s čajom na rečníckom pulte), slabý a teraz už aj vychladnutý.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.7.2020 o 15:41 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:50

Ľuboš Blaha
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Grendel, ja by som vám chcel aj pánovi Matovičovi veľmi pekne poďakovať. Pretože vy keby ste sa k tomto celému problému s diplomovkou postavili chlapsky, tak ako ste kedysi odporúčali Andrejovi Dankovi, a oveľa vulgárnejšie, tak vám poviem, že my dnes máme problém. My ako opozícia by sme mali veľký problém, pretože vy by ste ukázali tú morálku, tú slušnosť, tú spravodlivosť.
Ale vy ste sa zachovali presne takisto ako Andrej Danko. A tým pádom ste nám veľmi uľahčili situáciu. A včera to krásne demonštroval Igor Matovič na svoje tlačovej besede, o ktorej sa raz budú deti učiť ako o folklóre, pretože to bol ten najtrápnejší výkon, aký kedy urobil predseda vlády akejkoľvek európskej krajiny. Vyhováral sa ako malý chlapec - a vy to všetci viete, páni kolegovia, všetci to viete.
Viete, ja od Igora Matoviča toho veľa neočakávam, lebo on morálku nemá a to preukázal viackrát. Napokon pamätáme si, že dokázal zneužiť aj vlastnú maminu na to, aby páchal daňové podvody. Od neho neočakávame naozaj nič.
Ale od pána Grendela, prepáčte, niečo očakávame. Pán Grendel, povedzme si to na rovinu, vy ste jeden z tých slušnejších, to znamená, vždy ste sa snažili byť principiálny a zásadový, ja si to pamätám. Čo sa s vami, preboha, stalo? (Reakcie z pléna.) Čo sa s vami, preboha, stalo, že teraz tu robíte vtípky o čajíku? Toto je vaša úroveň? Ten človek, ktorý vždy hovoril o najslušnejšom Slovensku, o princípoch, o zásadách, teraz prikryje Matovičov zločin? A to, že to je zločin, pripustil pán Matovič sám! Sám o sebe povedal, že je zlodej. Vám to vyhovuje, že ste dneska v koalícii so zlodejom? Vám vyhovuje to, že on potvrdil, že nielenže tú diplomovku nepísal, on ju ani nečítal? To bolo celé podvod, jemu to napísala úplne iná osoba. On za takéto niečo patrí do väzenia, to nie je otázka plagiátu, to je trestný čin.
Pán Grendel, naozaj vám to je jedno?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2020 o 15:50 hod.

Mgr. PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:52

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Grendel, ja vám to poviem trošku inak. Ja vám kašlem na tieto diplomovky a takéto veci, to vôbec nie je predsa dôležité v tejto chvíli a v takomto, o takomto probléme, keď sa bavíme.
Vy ste v jednej televíznej relácii na TA3 dávno, dávno, dávno kedysi povedali jednu vetu: "Ten, kto kryje zlodejovi chrbát, sám je zlodej."
Tak ja to trošku otočím a poviem to tak, aby ste tomu rozumeli, čo vám chcem povedať. Ten, kto kryje chrbát primitívovi, sám je primitív. A vy ako inteligentný človek určite viete, o čom hovorím.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2020 o 15:52 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video