16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.10.2020 o 10:19 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:19

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 269. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 261 z 5. októbra 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.10.2020 o 10:19 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:21

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, vážený pán minister, pri tomto vašom návrhu nebudem tak kritický ako pri rušení 13. dôchodku a pri okliešťovaní minimálnej mzdy, pretože aj ja si uvedomujem, že mechanizmus, ktorý bol narýchlo nastavený pred parlamentnými voľbami, nebol ideálny a nebol úplne spravodlivý voči všetkým dôchodcom. Napriek tomu ale musím povedať, že za tento mechanizmus, pokiaľ som si správne pozrel hlasovanie, tentokrát nehlasovali poslanci hnutia SME RODINA, ale predseda hnutia SME RODINA za tento mechanizmus hlasoval. Pozrel som si to narýchlo, ak to tak nie je, tak sa ospravedlňujem. (Reakcia navrhovateľa.) Áno? No, ja som to pozeral ináč, ale jednoducho myslím si, že minimálne predseda hnutia za to hlasoval. Takže opäť, tá istá situácia, ak raz niečo, pán minister, nebolo dobré, tak pred voľbami za to minimálne váš predseda nemal hlasovať. A toto sa zase stalo a opakuje sa to pri každom jednom sociálnom opatrení.
Nesúhlasíme so zmrazením minimálnej penzie. Vy hovoríte o zastropovaní, ale v skutočnosti ide o zmrazenie minimálnej penzie, ale jedným dychom dodávam, že naozaj by bolo nespravodlivé, aby minimálne penzie alebo minimálne dôchodky sa zvyšovali rýchlejším tempom ako dôchodky ostatných dôchodcov, pretože v takom prípade by sme popreli zásluhovosť, ktorá je rovnako dôležitá pri dôchodcoch, ako aj solidárny princíp.
Rovnako si myslím, že je správne, že zavádzate týmto zákonom tzv. kvalifikovaný rok, a teda že daný človek, daná osoba musí odviesť v jednom roku minimálne približne štvrtinu priemernej mzdy, resp. odvody z minimálne štvrtiny priemernej mzdy. Presne je to 24,1 percenta. Čiže je správny návrat ku kvalifikovaným rokom.
Je správne sa zamyslieť nad tým a pripraviť mechanizmus, aby minimálne dôchodky nestúpali rýchlejšie ako iné dôchodky, ale, opakujem, nesúhlasíme so zmrazením dôchodkov, tak ako to navrhujete vy, na takéto dlhé obdobie. Nielen my, pán minister, ale ani Jednota dôchodcov Slovenska s tým nesúhlasí, rovnako, samozrejme, ako nesúhlasí Jednota dôchodcov Slovenska so zrušením 13. dôchodku. Mimochodom, hnutie SME RODINA podpísalo nejaké memorandum s Jednotou dôchodcov Slovenska. Môžem vám oznámiť, že toto memorandum je už len obyčajným zdrapom papiera.
Ale k vecnej rovine, čiže ja vás chcem poprosiť, budeme mať dosť času ešte v legislatívnom procese sa zamyslieť nad tým, ako nastaviť ten systém spravodlivo, aby sa necítili ostatní dôchodcovia ukrivdení, ale na druhej strane, aby dôchodcovia s minimálnym dôchodkom nečakali na ďalšie zvyšovanie alebo na ďalšiu valorizáciu až do roku, tuším, 2034. To; 2032, ´34, tak je to navrhnuté, tak to by sa, pán minister, viacerí nemuseli ani dožiť tej valorizácie.
Možno odporúčam, keď otvárate celý dôchodkový systém a chcete ho prekopať, či sa nezamyslieť nad valorizačným mechanizmom ako takým. A tam by sme mohli potom zarátať, resp. nejakým spôsobom riešiť aj týchto minimálnych dôchodcov. Opakujem, zmrazenie dôchodkov minimálnych až do roku, za rok 2030 je neprijateľné pre nás, lebo, opakujem, nemusia sa títo dôchodcovia s minimálnymi penziami dožiť ďalšieho zvýšenia.
Takže chcem poprosiť o konštruktívnu diskusiu o dôchodkovom systéme a toto by malo byť jej súčasťou, pretože – poslednú poznámku, ktorú chcem povedať – aj Národná banka Slovenska nesúhlasí, vyjadrila nesúhlas s takýmto zmrazením minimálnej penzie až na takúto dlhú dobu, pretože potom by sa nám opäť mohlo stať, že začneme myslieť na tých dôchodcov s nižšími penziami až vtedy, keď sa dostanú opäť do pásma hmotnej núdze. To je absolútne na Slovensku, v demokratickej spoločnosti neprijateľné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

21.10.2020 o 10:21 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:26

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len; úplne krátka poznámka; ja stále nechápem a nemôžem pochopiť, pán minister, ako môžete v súvislosti nad tým, čo vám povedal pán Tomáš, ako vy môžete kritizovať niečo, za čo ste v minulom období hlasovali, resp. mali k tomu úplne iný postoj, ako máte teraz. Čo sa stalo? Ako je to možné, a nie je to prvý raz, proste vy za čosi najskôr zahlasujete v prvom volebnom období a teraz ja naozaj tomu nerozumiem, pýtam sa úplne korektne, ako je to možné, že ste takýmto spôsobom zmenili názor a vy proste; ale nie je to po prvý raz. (Výkriky z pléna.)
Reagujem na pána predrečníka, lebo v súvislosti, on o tom hovoril vo štvrtej vete, ak ste počúvali, páni kolegovia. Ja som počúval veľmi pozorne, možno piata veta to bola, hej, aby som sa nemýlil. Takže reagujem na predrečníka, moja otázka znie, ešte raz: Ako môžete meniť takto rýchlo názor, pán minister? Pýtam sa korektne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2020 o 10:26 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:27

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No, vidím, že páni zo SME RODINA a dámy sú trochu nervózne, keď im to stále pripomíname, to ich hlasovanie, Dušan, a máš pravdu, že my sme predsa s pánom ministrom viedli polemiku o tom, či hlasovali, alebo nehlasovali za tento návrh zákona. Ja som identifikoval, že zaňho bol len predseda hnutia, ale pán minister ma dokonca opravil, že pravdepodobne boli všetci. Takže keď tu niekto prejavoval nejaké rozhorčenie z našich kolegov zo SME RODINA, tak pán Jarjabek reagoval presne na to, čo som hovoril.
A musím teda fakt doplniť a zopakovať, pretože toto budeme opakovať stále, toto je jednoducho fakt, že pri všetkých sociálnych opatreniach ste sa otočili o 180 stupňov, vy v SME RODINA, vy konkrétne. Vy ste hlasovali za 13. dôchodok z našej dielne, vy ste hlasovali za obedy zadarmo, vy ste hlasovali za minimálnu mzdu, hlasovali ste za dôchodkový strop, ktorý teraz idete meniť, a hlasovali ste aj za tú minimálnu penziu. Hovorím, minimálne pán Kollár, lebo chcem byť korektný a presný, takže toto je fakt. Pred voľbami ste jednoducho svojich voličov oklamali, vy ste za to hlasovali a teraz z pozície ministra práce všetko rušíte.
Pán Kollár povedal vetu: Nikdy nebudem súčasťou takej vlády, ktorá bude rušiť sociálne opatrenia z dielne predchádzajúcich vlád. A teraz to robíte, rušíte to a musí to tá verejnosť vedieť, či sa na nás hneváte, alebo nehneváte, musí to tá verejnosť – a zvlášť vaši voliči – vedieť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2020 o 10:27 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:29

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Jarjabek, je tu ešte, dobre, aby som reagoval priamo naňho. To by ma zaujímalo, že keď kladiete niekomu osobnú otázku, dívajúc sa priamo naňho, či to znamená, že reagujete na niekoho, kto sedí kúsok za vami, ale to len taktická poznámka.
A teraz, pán poslanec Tomáš, chcel som reagovať najskôr na to, čo ste hovorili v rozprave. Viem si o tom predstaviť debatu, to znamená, ako to nastaviť, dokonca sa počíta s tým, že tie zmeny v tom nastavení dôchodkového systému môžu byť aj väčšie a, samozrejme, že všetko toto v ňom musí byť zohľadnené. Rovnako ako musí byť zohľadnené, že my sme predstavili a ja som predstavil svoju predstavu, akým spôsobom by sa mohli znižovať sociálne odvody, čo by to znamenalo, ale nedá sa to urobiť bez kompletnej daňovo-odvodovej a súčasne dôchodkovej reformy. Čiže tam si myslím, že je ten priestor baviť sa a povedať si, spočítať si to, lebo to, v konečnom dôsledku vždy je to o matematike, aby, aby nám do toho systému išlo viacej peňazí a od toho bude závisieť, že koľko budeme môcť vyplácať dôchodkov. Čiže na takúto debatu ste vítaný a je vítaný ktokoľvek, kto sa bude chcieť k tomu pripraviť, prípadne dať nejaký iný prepočet, dá nejaký lepší návrh, som na to pripravený.
A teraz by som chcel povedať jednu vec, nie marketingovo, ale vecne, pán poslanec. To, čo sa snažím robiť vo funkcii ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, je, že napriek tomu, to, čo sa nedá poprieť, napriek tomu, že okolo nás zúri najväčšia ekonomická kríza od druhej svetovej vojny, tak každé to opatrenie, ktoré v našom rezorte sa robí, sa snažím zvažovať takým spôsobom, aby aspoň o kúsok, aby sa tie sociálne štandardy, ktoré sú nastavené, buď nemenili, alebo aspoň o kúsok zlepšili; napriek tomu, že sme uprostred najhoršej krízy. Vy si myslíte, že ja by som nebol rád, keby som mohol napríklad mojim rodičom, ktorí sú dôchodcovia, pridať tisíc eur k dôchodku na Vianoce, že by mi to spôsobovalo nejakú, neviem, akoby som povedal, že nejaký problém alebo že, že by som dokonca nemal z toho radosť, keby som to mohol urobiť? Kľudne každému dôchodcovi na Slovensku. Ale 1,1 mld. starobných dôchodcov, ako ste správne povedali v rozprave, 1,1 mil. starobných dôchodcov, keby sme im dali po tisíc euro, to znamená 1,1 mld. zo Sociálnej poisťovne. A vy to veľmi dobre viete, ale pre verejnosť vás chcem informovať, že len v tomto roku kvôli COVID-u sme tam museli, do Sociálnej poisťovne, už dať vyše 900 mil. eur. A pravdepodobne minimálne takúto sumu budeme musieť mimo poistného systému dodať do Sociálnej poisťovne aj budúci rok. Keby sme vedeli, že nemáme takúto krízovú situáciu, tak sa môžem hádať s ministrom financií od rána do večera, že či tú jednu miliardu môžme použiť na zvýšenie akých dôchodkov o akú sumu. Ale pokiaľ tú miliardu, ktorú tam dodávame, dodávame do Sociálnej poisťovne iba preto, aby sme zasanovali ten prepad ekonomiky, to sa ťažko potom, to sa ťažko potom baví o tom, že kde tie peniaze nájsť.
Ešte by som chcel jednu vec povedať vlastne, že ja oceňujem pána ministra, exministra financií Kamenického, že sa priznal, že v rozpočte tie peniaze na trináste dôchodky neboli. A chcel by som len za náš rezort povedať, že z toho, čo sa viacerí pýtajú, že a kde tie peniaze sú, ktoré si štát musel požičať, tak ja vám chcem povedať, že teda jedna miliarda už bola rozdaná z nášho rezortu konkrétnym ľuďom. To znamená, to bolo okrem podpory pracovných miest, kde už išlo zhruba 640 mil. eur, to bolo ďalších 200, vyše 220 mil. eur na, okrem karanténnych péeniek, óčeeriek napríklad na podporu predĺženia príspevkov v nezamestnanosti, kde to trvalo až do konca augusta. A druhá miliarda boli a plus ďalších 110 mil. išlo na aktívnu politiku trhu práce. To je práve to, čo sa teraz deje, že podporujeme pracovné miesta dotáciou buď 66 % ceny práce, alebo 85 % ceny práce. A ďalšia miliarda, to bola tá, ktorá išla do Sociálnej poisťovne.
Čiže len aby ste si vedeli predstaviť, len v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny v zvýšených nákladoch spojených s COVID-om muselo ísť mimo rozpočtu navyše do systému 2 mld. eur. To je strašná pálka, s ktorou, samozrejme, nikto v rozpočte minulý rok alebo teda pri príprave rozpočtu na tento rok nemohol počítať. A ja to nevyčítam ministrovi vtedajšiemu financií Kamenickému, že s tým nepočítal, lebo s COVID-om nemohol počítať ani on. Ale to, čo mu vyčítam, je, že nás dneska kritizuje z pohľadu, ako keby COVID neexistoval. On veľmi dobre vie, koľko tých peňazí a na čo museli ísť, aby vôbec sa nezrútil napríklad sociálny systém tohto štátu. A do toho sme zainvestovali dve miliardy eur doteraz. To je veľa peňazí.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.10.2020 o 10:29 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:36

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, veľmi v krátkosti, o čo v tomto zákone ide. Ministerstvo práce dlhodobo podporuje svojimi dotačnými schémami rôzne typy, povedal by som, sektorov spoločnosti alebo ľudí, ktorí potrebujú pomôcť, pretože sa nachádzajú v sociálne ťažkej situácii. Upravili sme už v parlamente na jar, za čo vám ďakujem, myslím, že to vtedy prešlo skoro jednomyseľne, to, aby bolo možné poskytovať tzv. SOS dotácie. To znamená, to sú ľudia, ktorí spadnú mimo systém, že akurát žiadny, žiadny existujúci, žiadna existujúca schéma sociálnej pomoci štátu sa akurát na nich nevzťahuje. A cez tieto SOS dotácie sme miliónmi eur pomohli tisícom a tisícom ľudí. To boli takí ľudia, ktorí proste zrazu vinou toho COVID-u nemali žiadny príjem, zostali úplne bez príjmu, takto sme im mohli pomôcť.
A teraz touto novelou by sme chceli rozšíriť možnosť podporovať, teraz tak zjednodušene to poviem, že my sme vždy podporovali nejaké extrémy, to znamená nejaké, teraz to poviem, že okraje spoločnosti, kde, ktoré sme, ktoré nám vypadli zo systému a tie sme sa snažili zasanovať. Alebo sme podporovali, povedal by som, ľudí, ktorí majú problémy kvôli napríklad násiliu, násiliu v rodinách alebo kvôli diskriminácii. A to je v poriadku, že to robíme. A my sme vlastne nemali na ministerstve žiadnu schému, ktorou by sme mohli podporiť podobnými aktivitami, napríklad grantami alebo príspevkami na vzdelávanie, alebo na edičnú činnosť, organizácie, ktoré podporujú rodiny len tak, myslím ako také, ktoré nemá žiadny akútny problém. No ale napríklad čo ja viem, príklad vám poviem, že manželské poradne. Tak nebola žiadna schéma, ako by sme, ako by sme mohli podporiť, ako príklad hovorím, manželskú poradňu, lebo to nebola žiadna, povedal by som, že riziková akútna záležitosť. A my by sme chceli vedieť, mať možnosť aspoň právnu, že podporiť aj normálne dlhodobé aktivity napríklad na pomoc rodinám, čo je veľmi efektívne z hľadiska aj ochrany detí, že radšej pomôcť tú rodinu zasanovať, ako potom riešiť spory o to, že či bude to dieťa žiť u mamy, alebo u otca. Takže toto je zmysel tejto novely.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.10.2020 o 10:36 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:39

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je určený, uvedený pod tlačou 274. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 266 z 5. októbra 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.10.2020 o 10:39 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:41

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, pozorne som si vypočul úvodné slovo pána ministra a keby som mal reagovať na úvodné slovo, tak prvá vec, ktorá mi napadla, je, že či je úlohou štátu nejako podporovať a pomáhať ľuďom, veciam a javom, ktoré nie sú problematické, ktoré, ktoré nemajú problémy, a teda či nie je úlohou štátu venovať sa práve tým veciam, ktoré sú nejako v problémoch, a ľuďom aj rodinám, ktoré sú v problémoch. Napokon, manželské poradne primárne, predpokladám, neslúžia rodinám, ktoré žiadne problémy nemajú, ale teda tiež rodinám, ktoré istý typ problémov majú, hoci možno nie taký akútny a naliehavý, ako sú povedzme prípady domáceho násilia. Ale to je len také zamyslenie, reagujúc sa na, na, reagujúc na úvodné slovo. A nemám, nemám v úmysle spochybňovať zámer zaviesť dve nové dotačné schémy a jedna, jedna z tých dotačných schém je práve tá, o ktorej hovoril pán minister v úvodnom slove, teda dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny.
To, čo som nezaregistroval v úvodnom slove, ale čo je súčasťou návrhu zákona, z môjho pohľadu dôležitou súčasťou, je zmena jednej dotačnej schémy, a teda nahradenie dotácií na podporu rodovej rovnosti dotáciami na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti, rovnosti príležitostí.
Pri tejto príležitosti by som rád povedal, že celé to ťaženie proti konceptu rodovej rovnosti považujem za pomýlené. Mali sme to tu celé minulé volebné obdobie, keď pod vedením vtedajšieho predsedu Národnej rady a SNS Andreja Danka Národná rada alebo parlamentná väčšina v Národnej rade bojovala proti tomu, aby Slovenská republika bola súčasťou alebo členskou krajinou dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, tzv. Istanbulskému dohovoru, a to, samozrejme, argumentujúc slameným panákom, gender ideológiou, keď sa pojmu "rodovo podmienené násilie" a "rod", ktorý, ktoré tento dohovor používa, pripisovali, pripisovali veci, ktoré s ním nemajú nič spoločné. Odvodzovalo sa od toho, že sa, že sa pod pláštikom boja proti rodovo podmienenému násiliu bude zavádzať šieste a sedemdesiate ôsme pohlavie, že to povedie, povedie k manželstvám párov rovnakého pohlavia, čo sú veci, čo tento dohovor nijako nerieši ani sa ho, ani sa ho netýkajú, ale pre mnohých, a teda, žiaľ, pre parlamentnú väčšinu, pre drvivú parlamentnú väčšinu v minulom volebnom období to bol dôvod, aby bol Istanbulský dohovor opakovane a opakovane odmietaný. A nepovažujem za šťastné a zmysluplné, že, že teda to ťaženie pokračuje aj v tomto volebnom období, keď sa, keď sa termín rodovej rovnosti systematicky vymazáva z označení útvarov na ministerstve, z dokumentov a teraz, teraz už aj zo zákonov.
Pokiaľ ide o tú konkrétnu, konkrétny návrh právnej úpravy, tak mal by som dve otázky alebo dva podnety. Jeden sa týka toho, že v bode 10 (zaznievanie gongu), ktorý upravuje dotácie na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, teda bývalé dotácie na podporu rodovej rovnosti, sa v § 9a ods. 3 definuje, ktorým žiadateľom je možné, je možné poskytnúť tieto dotácie a okrem teda neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby alebo občianskych združení registrovaných podľa osobitného predpisu, ak majú v predmete činnosti aktivity alebo činnosti zamerané na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, sa tam ako možný žiadateľ a prijímateľ týchto dotácií definuje registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak ide o aktivity alebo činnosti podľa ods. 1 písm. f) a g), čiže sú to služby spojené s realizáciou aktivít a činností na účel tejto dotačnej schémy a nájomné za prenájom priestorov potrebné k výkonu aktivít a činností.
Zaujalo ma to teda, že prečo, prečo zrovna pri dotáciách na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí sa prvýkrát spomínajú cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby od nich odvodené. Prvýkrát v tomto zákone explicitne. Samozrejme, že viaceré tie dotačné schémy umožňujú poskytovať dotácie aj, aj cirkvám, ale teda nie sú tam cirkvi explicitne menované, sú tam v rámci nejakých balíkov, že napríklad môže byť cirkev zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy, takže, takže cirkev môže dostať dotáciu, ale teda prvýkrát zrovna pri dotáciách na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí sú spomínané cirkvi. Tak to by ma teda zaujímalo, lebo v dôvodovej správe som nenašiel celkom odpoveď, že, že prečo okrem občianskych združení a neziskových organizácií, čomu teda rozumiem, sú tam explicitne menované práve, práve cirkvi, prečo tam nie sú, nie sú potom menované nadácie, neinvestičné formy alebo nejaké iné formy buď neziskových organizácií, alebo tam nie sú menované, menované aj, aj povedzme obchodné spoločnosti, ktoré tiež môžu, môžu robiť aktivity na podporu, na podporu rovnosti žien a mužov... (Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec. Prosím vás, trošku sa ukľudnime, pán poslanec.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Čiže, čiže prečo explicitne cirkvi a náboženské spoločnosti práve pri, poviem to tak, bývalej rodovej rovnosti alebo dotáciách na podporu rovnosti žien a mužov, že čo, čo ich tam kvalifikuje, lebo teda som nejako, nejako nezaregistroval, že toto by bola nejaká dôležitá agenda cirkví a náboženských spoločností práve.
Druhá moja otázka sa týka toho, že v prechodných ustanoveniach sa hovorí, že pri hodnoteniach schvaľovaní žiadostí o dotáciu, ktoré boli podané do 31. decembra, sa postupuje podľa právnej úpravy do 31. decembra; tento zákon má nadobudnúť účinnosť 1. januára; okrem žiadostí o dotáciu na podporu rodovej rovnosti a žiadosť o dotáciu na podporu rodovej rovnosti podanú do 31. decembra ministerstvo neposudzuje. Ministerstvo oznámi písomne túto skutočnosť žiadateľovi do 10. januára 2021 spolu s poučením o možnosti podať žiadosť o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí do 28. februára 2021.
Toto je tiež niečo, čomu nie celkom rozumiem, pretože ak, ak teda ideme pokračovať, pokračovať alebo nejako v zásade tie aktivity z veľkej časti sa prekrývajú, dávame tomu nový názov, pridávajú sa tam nejaké, nejaké aktivity typu aj právnych služieb a, a, a psychoterapie, čo teda obsahovo, obsahovo nemám voči tomu námietky na rozdiel od tej terminologickej zmeny, ale prečo by sa nemali, nemali posudzovať žiadosti o dotácie, keď v podstate pôjde o nejakého následníka tej istej dotačnej schémy, normálne sa dotácie podávajú, myslím, od 1. novembra do konca, do konca decembra. Teraz sme ešte v legislatívnom procese... (Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, prepáčte.
Prosím, ak chcete debatovať, tak skúste trošku tichšie alebo niekde inde, lebo vyrušujete pána poslanca v jeho prejave.
Nech sa páči.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Sme v prvom čítaní, čiže ten legislatívny proces neskončí do 1. novembra, a teda nevieme, nevieme, ako dopadne, či to bude schválené v tejto podobe, tak myslím si, že by bolo, bolo korektnejšie, keby aj tie dotácie, ktoré boli, boli podané do tri... alebo budú podané do 31. decembra, ešte sa nemôžu podávať, boli posúdené podľa doterajšej úpravy, respektíve, ak je to potrebné zahrnúť do tej novej právnej úpravy, aby sa dotácie, ktoré boli podané na, v rámci dotačnej schémy na podporu rodovej rovnosti, považovali za dotácie v zmysle novej právnej úpravy na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí.
To sú dve také konkrétne otázky, ktoré mám k textu zákona; o tej základnej výhrade som hovoril na úvod.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.10.2020 o 10:41 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:51

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ondrej, ďakujem za tvoj naozaj faktický prejav. Ja chcem len doplniť, že možno zmena názvu by bola vhodná, možno práve preto, že by to bolo zosúladenie s praxou, lebo pokiaľ viem, tak dotácia, dotá... ako sa to volá? Dotácia na vyrov... na boj alebo na, za rodovú rovnosť, alebo ako sa to volalo, tak teraz sa ide meniť ten názov. A pokiaľ viem, tak táto dotácia bola teraz rozdelená len trom organizáciám, všetky tri organizácie boli proliferské, dve z toho sú teda organizácie okolo kolegýň z OĽANO, a presne, a stalo sa to prvýkrát v histórii. A presne, tie organizácie, ktoré reálne bojujú za rodovú rovnosť a za práva žien, napríklad aj právo ženy rozhodnúť sa, kedy sa chce stať matkou, tak tieto organizácie boli vlastne z tejto pomoci vyškrtnuté – prvýkrát v histórii, čiže možno je to len zosúladenie praxe s realitou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2020 o 10:51 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:52

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Dostál, ja by som chcela len zareagovať, čo sa týka tých cirkví a organizácií spravovaných, zriaďovaných cirkvou. Ja som pracovala v centre pomoci pre rodinu, ktorého vznik bol iniciovaný práve jezuitmi. Bolo to na základe talianskeho modelu centra, ktoré by malo poskytovať rôzne formy odbornej pomoci, či už lekárskej, psychologickej, alebo pomoci sociálnych pracovníkov, pracovali sme tam psychológovia, mediátori. Cieľom bolo naozaj pomáhať rodinám prekonávať neľahké životné situácie aj z hľadiska sociálneho, aj z hľadiska vzťahového. Po týchto službách bol veľký dopyt. A chcem oceniť tento grant aj preto, pretože naozaj na Slovensku množstvo práce vykonávajú práve takéto organizácie, ktoré pomáhajú reálne rodinám, a sú to napríklad aj saleziáni, sú to mnohé dobrovoľnícke organizácie a sú to mnohé výchovné, preventívne, vzdelávacie aktivity a aj to poradenstvo.
A chcem oceniť, že v rámci tohto dotačného systému bude možné pomôcť aj na mzdové prostriedky a na prevádzku týchto organizácií, pretože toto je veľmi veľký problém práve v tom treťom sektore a ten segment tých poradenských služieb pre rodiny a manželské páry, ale aj takého toho výchovného poradenstva je naozaj na veľmi slabej úrovni a je to niečo, čo veľmi potrebujeme práve v tejto dobe. Takže ja by som, ja by som len toto doplnila, že tie cirkvi tam naozaj majú čo robiť, aj tie organizácie, pretože mnohé, mnohé z nich vzišli.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2020 o 10:52 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video