16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.11.2020 o 17:05 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:05

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, v mene poslaneckých klubov ZA ĽUDÍ, SaS, OĽANO, SME RODINA žiadam presunúť hlasovanie o tlači 220, zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach na zajtra na 17-tu hodinu. Mám to aj písomne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.11.2020 o 17:05 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:06

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, na návrh štyroch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA, ZA ĽUDÍ a SaS žiadam o presunutie bodu č. 33 - tlač 212 na záver schôdze po prerokovaní všetkých bodov. Dôvod je, že vzhľadom na priebeh schôdze ešte nie je dokončený pozmeňujúci návrh, ktorý reaguje na aktuálnu situáciu vo vysokoškolstve a v kvalite vzdelávania. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.11.2020 o 17:06 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:23

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán presedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol materiál vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020 Z. z.
Vzhľadom na naliehavý verejný záujem v súvislosti s COVID-om-19 a zohľadňujúc závery zo zasadnutia Ústredného krízového štábu ešte dňa 12. marca 2020 bolo aj na základe uznesenia vlády vyhlásený zákaz vykonávania určitých civilných letov. Vo všeobecnosti sme zakázali všetky civilné lety avšak letiskové spoločnosti, ktoré prevádzkujú naše medzinárodné letiská, museli zostať otvorené a letiskové spoločnosti teda tieto letiská naďalej prevádzkujú.
Predmetom tohto zákona je pomoc letiskovým spoločnostiam tak, že budeme kompenzovať až 85 % tzv. oprávnených nákladov. Oprávnenými nákladmi sú všetky náklady, resp. výdavky súvisiace s činnosťou letiskových spoločností, ale však také, ktoré neboli kompenzované inou schémou štátnej pomoci napríklad kurzarbeitom alebo dotáciou zo strany ministerstva dopravy. Takže tie oprávnené náklady sú len také, ktoré už neboli kompenzované inou schémou pomoci. Toľko v skratke, toľko k skratke návrhu zákona.
Je dôležité poznamenať, že sme požiadali o skrátené legislatívne konanie najmä v súvislosti s tým, že chceme pomôcť letiskovým spoločnostiam s vyplatením týchto oprávnených nákladov alebo časti oprávnených nákladov až do, už v roku 2020, aby som hovoril o konkrétnych číslach. Odhad týchto 85 % oprávnených nákladov sa týka napríklad bratislavského letiska vo výške 16 a pol mil. eur, košického letiska takmer 4 mil. eur, piešťanského letiska 550-tisíc eur, Letiska Sliač 880-tisíc eur, popradského letiska 1 a pol mil. eur, Žilina 394-tisíc eur. Spolu je to pomoc pre letiskové spoločnosti priamo v súvislosti s COVID-om a s kompenzáciou ich nákladov, kedy nemohli vykonávať svoju činnosť, nemohli prijímať lety, nemohli podnikať, ale museli zostať otvorené, tak sumárne je táto pomoc rádovo vo výške 23,8 mil. eur za rok 2020.
Dovolím si týmto vás všetkých požiadať o podporu tohto vládneho návrhu zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.11.2020 o 17:23 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:27

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020, tlač 319. Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplýva z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.11.2020 o 17:27 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:29

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi uviesť v prvom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91 o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v súvislosti s ochorením COVID-19.
Podobne ako v predchádzajúcom návrhu zákona reagujeme na akútnu situáciu a chceme pomôcť ešte v tomto roku, preto je to v skrátenom legislatívnom konaní. Predmetom tohto zákona je okrem iného zabrániť zániku organizácií cestovného ruchu, ktoré kvôli pandémii ochorenia COVID-19 nedosiahli dostatočný počet prenocovaní. Zároveň pri výpočte výšky požadovanej dotácie zo strany Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rokoch ´22 a ´23 by mohlo vychádzať z údajov vybraných členských príspevkov, vybranej dane za ubytovanie roku 2019.
V skratke to sú pravidlá, ktoré ak by sme aplikovali pre rok 2020, tak niektoré organizácie cestovného ruchu jednoducho zaniknú, resp. nebudú môcť poberať dotácie ministerstva dopravy. No ale ten, ten hlavný dôvod tohto zákona je vytvorenie schémy štátnej pomoci pre konkrétnu podporu a pomoc organizácií, ktoré podnikajú v cestovnom ruchu. Bavíme sa o hoteloch, reštauráciách, aquaparkoch, lanovkách, vlekoch, turistických atrakciách, pamiatkových historických budovách a podobne.
Tá základná schéma je, tak ako bola medializovaná, bude vypočítavaná na základe porovnávania tržieb s rokom 2019, to znamená, ak konkrétny podnik dosiahol pokles tržieb v mesiaci máj, tak porovná ho s mesiacom máj v roku 2019, ak dosiahol napríklad 100-percentný pokles tržieb, lebo musel byť zavretý, tak môže dosiahnuť výšku kompenzácie až do výšky 10 % z roku 2019. Odhadovaná schéma štátnej pomoci, tak ako sme ju nastavili, nateraz je vo výške 100 mil. eur, ale sme pripravení aktívne reflektovať tú aktuálnu situáciu a prípadnú výšku tejto podpory navýšiť. Nateraz počítame s tým, že 100 mil. by, by malo stačiť, uvidíme, ako sa ďalej situácia bude vyvíjať.
Schéma štátnej pomoci bude mať pre jednotlivé segmenty cestovného ruchu samostatné výzvy. To znamená, budú tam jemné nuansy a jemné špecifiká pre každú konkrétnu oblasť cestovného ruchu. Vo všeobecnosti ako sme prišli k tým 10 % maximálnej výšky podpory pri 100-percentnom poklese tržieb, 10 % sú obvykle priemerné prevádzkové náklady alebo teda fixné náklady v oblasti cestovného ruchu. Preto ich chceme tieto fixné náklady vykompenzovať. Sú ale spoločnosti, ktoré podnikajú v cestovnom ruchu, ktoré majú tie fixné náklady významne nižšie, to sú obvykle cestovné kancelárie alebo cestovné agentúry, zahrnuli sme ich do tejto schémy štátnej pomoci, ale budú mať pomerne alebo ten návrh je, aby v tej konkrétnej výzve mali nižšiu mieru alebo nižšie percento tejto pomoci, lebo zohľadňuje ich nižšie fixné náklady.
Chcem vás veľmi pekne poprosiť a požiadať o vyjadrenie podpory pre prijatie a schválenie predloženého vládneho návrhu zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.11.2020 o 17:29 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:33

Ľuboš Krajčír

Vystúpenie v rozprave 17:35

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, viem, že sa snažíme úsporne rokovať, aby sme teda nenaťahovali nejak čas, ale dovolím si pár viet k tomuto návrhu zákona povedať.
S cestovným ruchom má spája veľa, pochádzam z Terchovej, kde som pôsobil ako starosta. Terchová je známa tým, že žije cestovným ruchom, tam v podstate nemáte možno rodiny, obydlia, kde by sa o cestovnom ruchu minimálne nehovorilo a ktoré by sa nejakým spôsobom ľudia nezapájali doňho. Takže vtedy som mal veľkú možnosť sa s cestovným ruchom zoznámiť, priamo byť zainteresovaný. Naša obec bola dôležitým členom oblastnej organizácie cestovného ruchu a preto som si uvedomil, že koronakríza naozaj cestovný ruch, v podstate z dostupných informácií, ktoré mám, postihla popri leteckej doprave snáď najviac.
Cestovný ruch je pre mňa aj nejakým takým odvetvím, ktorým sa zaoberám aj ako vicežupan Žilinského samosprávneho kraja, kde som túto oblasť dostal na starosť práve ja, takže to je taký druhý bod, ktorý má spája s týmto a preto som si povedal trochu pred letnými prázdninami parlamentnými, že sa vyberiem po Slovensku po jednotlivých regiónoch a skúsim zistiť, v čom by sme vedeli my - poslanci, resp. vláda pomôcť cestovnému ruchu. Prešiel som prakticky pol Slovenska, lebo za ten čas som nemal toľko možností a času, aby som prešiel celé Slovensko, ale vyšli mi z toho rôzne, rôzne veci, ktoré som následne komunikoval aj na ministerstve dopravy s príslušnými ľuďmi, ktorí sa tam cestovným ruchom zaoberajú a som teda veľmi rád, že prišiel na rad aj cestovný ruch a že ideme týmto zákonom vlastne týmto ľuďom pomáhať.
Ja som dal spracovať aj takú analýzu dopadov koronakrízy na cestovný ruch na Slovensku - dva mesiace marec až november, ktorú spracoval parlamentný inštitút, verím, že túto informáciu následne dostanete aj vy všetci poslanci, kde sa budete môcť dočítať podľa jednotlivých kritérií, ako teda boli hodnotené v týchto dopadoch, čo všetko ten cestovný ruch, teda čo všetko malo naň vplyv, ako tá korona naňho, naňho pôsobila podľa jednotlivých tých odborov alebo ako by som to nazval, jednotlivých tých segmentov toho cestovného ruchu. Sú tam ozaj krásne čísla, ktoré by sa dali prezentovať, ale keďže rokovací poriadok nedovoľuje tieto veci ukázať, tak len odporúčam do vašej pozornosti, pretože viem, že parlamentný inštitút, keď spracuje pre niekoho takýto nejaký materiál, tak následne ho potom postúpi aj ostatným poslancom.
Nebudem tu teraz vyčítavať, že koľko z toho materiálu, že ako bol teda ten cestovný ruch postihnutý, aké percentá máme menej ubytovaných a o aké percentá menej vybraté dane z ubytovania, ako sa v jednotlivých segmentoch, v reštauráciách a neviem kde všade ako, ako teda dopadol ten táto situácia pandemická, ktorá tu je, na tieto, je to tam všetko napísané, ale chcel by som vás len všetkých poprosiť, aby sme tento zákon teraz schválili, aby sme naozaj cestovnému ruchu pomohli.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.11.2020 o 17:35 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:39

Peter Dobeš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Rád by som naviazal na pána podpredsedu Laurenčíka. Mám česť viesť Krajskú organizáciu cestovného ruchu Žilinský turistický kraj. Máme šesť oblastných organizácií cestovného ruchu - Liptov, Orava, Turiec, Kysuce, Rajec, Rajecká dolina a Malá Fatra. Vzájomne trošku tak zdravo zápasíme v prvenstve medzi počtom návštevníkov nášho Žilinského turistického kraja a hlavného mesta Bratislavy aj v počte prenocovaní. Vychádzame z výsledkov, že poskytujeme nielen všetky tie danosti kultúrne, historické, prírodné, ktoré v regióne máme, ale takisto ja oceňujem veľkú pomoc, ktorá prichádza k poskytovateľom služieb v oblasti cestovného ruchu, pretože je veľmi dôležité, nielen aby návštevník prišiel, ale aby sa do regiónu vrátil.
Vysoko oceňujem túto schému štátnej pomoci pre jednotlivé subjekty cestovného ruchu a verím, že aj takýmto spôsobom pomôžeme preklenúť toto obdobie, kedy neposkytovali služby.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.11.2020 o 17:39 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:40

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, ja by som sa tiež chcela pripojiť k pánovi predrečníkovi a povedať, že cestovný ruch je aj súčasťou regionálneho rozvoja. Som tiež starostka, patríme do okresnej organizácie cestovného ruchu, kde je Ľubovniansky hrad, kde sú rôzne takéto pamätihodnosti, prírodné pamiatky a skutočne pandémia týmto ľuďom znemožnila vlastne v tomto roku robiť to, čo vlastne robia srdcom a pre nás všetkých a navrhujem, keď sa bude prejednávať tento zákon, aby sa prejednal aj vo výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj, možno aj z nášho výboru budeme vedieť dať k tomu ešte nejaké pripomienky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.11.2020 o 17:40 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:41

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Ďakujem obidvom kolegom za ich faktické pripomienky. Neostáva mi nič iné len súhlasiť s tým, čo povedali, boli to podporné slová, takže ďakujem ešte raz.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.11.2020 o 17:41 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video