18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2020 o 16:10 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:10

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Pročko, na vás sa neoplatí moc debatovať, ale viete, ja si neodpustím. Vy tu rozprávate veci, vám keby dal niekto sto euro, vy budete rozprávať, čo vám ten človek povie, aby ste rozprávali. A to, za tým si stojím. Robili ste iné veci, nechcem ich tu spomínať, lebo by som sa hanbil.
Pán Viskupič, neplnili ste vlastné rozpočtové ciele. Viete, keď si dáte rozpočtový cieľ vyrovnaný rozpočet, tak je to iné, ako keď si dáte rozpočtový cieľ 9,68, to je, a budúci rok 7,44 percenta. Inač sa to plní a o tom som sa aj snažil hovoriť. A keď máte plniť napríklad nejaké pravidlá Európskej komisie, to, čo sme si dohodli všetky členské krajiny, dnes niektoré pravidlá sú uvoľnené, a preto je rozdiel, či plníte vyrovnaný rozpočet alebo cieľ 10 % mínus.
A, pán Lehotský, pozrite sa, naučme sa baviť o číslach a môžme mať rozdielne názory, ja s tým nemám problém, ale nespochybňujme si čísla. Ak poviem zlé číslo, tak povedzte, ktoré som povedal zle, viete a potom si môžme rozobrať, že aký je na to názor. Ja sa tejto debaty chcem držať a ja som si vždy vážil výbor pre financie a rozpočet a tam sme sa väčšinou bavili o číslach a myslím, že tak aj treba pokračovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2020 o 16:10 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:12

Anna Mierna
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja chcem na záver iba jednu poznámku pánu kolegovi. Ja veľmi rada budem podporovať sociálne opatrenia, ktoré bude táto vláda a my dávať aj občanom tejto republiky. Avšak, ako ste povedali, to aj niečo stojí. Ale zabudli ste na to, že v tom období treba robiť aj veci, ktoré podporujú podnikateľské prostredie. Pre vás a pre vašu vládu boli živnostníci triedni nepriatelia a my si ich musíme vysoko vážiť. To znamená, budeme sa snažiť na to, aby sociálne opatrenia išli aj s tým, že budeme podporovať podnikateľské prostredie, veľké podniky, ale, samozrejme, aj živnostníkov. Dobre viete, čo ste s nimi spravili. A toto práve sme teraz v situácii, že toto sú výsledky tej práce, pretože oni sú v hroznom stave. Keby sa spravili vtedy zmeny, ktoré toto prostredie potrebovalo; neurobili sa. Takže ja by som veľmi rada jako v tejto oblasti pokračovala, pretože to chápem ako premrhané roky, roky premrhaných príležitostí a budeme sa v tejto oblasti snažiť výrazne sa posunúť dopredu.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2020 o 16:12 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:12

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, hlavným cieľom navrhovanej právnej úpravy je deregulácia právneho prostredia rozhlasového vysielania. Predovšetkým navrhovaná právna úprava umožňuje, aby jeden vlastník prevádzkoval viacero rozhlasových programových služieb, čo je v tejto chvíli vylúčené... (Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pani ministerka. Pani poslankyne, páni poslanci, trochu kľud v sále!

Milanová, Natália, ministerka kultúry SR
Viacero programových služieb dnes už je štandardom v televíznom vysielaní, napr. TV Markíza má viacero programových služieb, ale rovnako tak verejnoprávny vysielateľ. Navrhovaná právna úprava teda zjednocuje túto možnosť aj pre súkromných rozhlasových vysielateľov.
S týmto naším opatrením prichádzame po dlhších diskusiách so súkromnými rozhlasovými vysielateľmi – celoplošnými aj tými, ktorí vysielajú lokálne. Časť nášho návrhu reaguje aj na situáciu súvisiacu s pandémiou, ako hovoríme, druhá časť je tu už na stole dlhodobejšie.
Prostredníctvom nášho návrhu zákona očakávame transformáciu a konsolidáciu trhu, keď umožníme rádiám mať viacero programových služieb, bude to pozitívne vplývať aj na využívanie frekvenčného spektra pri zachovaní duálneho systému vysielania a plurality vysielania.
Navrhovaná právna úprava povedie k voľnejšiemu, flexibilnejšiemu a liberálnejšiemu trhu s rozhlasovými službami. Podnikateľom prinesie možnosť rozširovať a lepšie zacieľovať svoje služby a oslovovať nových klientov, čo prináša potenciál vyšších príjmov a ďalší rozvoj daného trhu. S tým súvisí aj navrhovaná liberalizácia podmienok poskytovania vybranej mediálnej komerčnej komunikácie pre rozhlasových vysielateľov, ktorá prinesie nové finančné zdroje pre rádiá.
Navrhujeme uvoľniť pre rozhlasových vysielateľov podmienky vysielania sponzorovaných programov, ako aj možnosť, aby bolo v programoch vysielaných v rámci rozhlasovej programovej služby povolené aj odplatné umiestňovanie produktov.
Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2021.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

24.11.2020 o 16:12 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:22

Milan Potocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, dovoľte mi, prosím, ako navrhovanému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 278), v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada (uznesením, pozn. red.) č. 348 z 21. októbra 2020 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač 278) schváliť.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, odporúčajú o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať spoločne o bodoch 1 až 9 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 77 z 23. novembra 2020.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2020 o 16:22 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:25

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa ospravedlňujem, lebo to zariadenie ako trošku reaguje oneskorene.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, ja skoro ani nemám v tejto chvíli nejak, proste nechcem spochybňovať to, čo navrhujete. Ja sa len chcem skôr spýtať, aby sme si teda prešli za normálnych okolností, o čo tu teda v tomto ide. Je tu v podstate rušenie obmedzenia počtu licencií na, teda pre komerčných vysielateľov. Je to teda zvýhodnenie komerčných vysielateľov, ako ste povedali. Ďalej je tu obmedzenie podielu slovenskej pôvodnej tvorby. Už to proste to rátanie nie je z tých dvadsiatich štyroch hodín, ale z osemnástich hodín.
A ja sa skôr v tom mojom krátkom vystúpení chcem spýtať, že prečo práve v tomto čase ako prichádzate, pani ministerka, s touto novelou zákona o vysielaní a retransmisii, keď sa vlastne všeobecne očakáva, že nové pravidlá v rámci tohto priestoru by mali platiť budúci rok pre všetky štáty Európskej únie, aspoň podľa toho dohovoru, ktorý bol na začiatku minulého roka prijatý všetkými členskými štátmi Európskej únie. To je moja taká jedna otázka, teda že prečo práve teraz.
No a tá druhá otázka sa bude týkať aj toho, čo ste povedali vo svojom úvodnom slove, že prebehla, prebehli debaty, prebehli rôzne rozhovory so súkromnými vysielateľmi, ktorí, samozrejme, budú hájiť seba, budú hájiť svoje komerčné záujmy. No a ja sa chcem úplne normálne spýtať, prečo takáto rozprava, takáto debata, takýto zámer spraviť proste to, čo ste práve spravili, neprebehla aj s verejnoprávnymi vysielateľmi, kde by sme teda mohli poznať ich názor, lebo v podstate vy keď komerčných vysielateľov zvýhodňujete, tých verejnoprávnych znevýhodňujete. Ako ten... (Reakcia ministerky.) No, nie je to celkom tak, nie je to celkom tak. To zrovnoprávnenie, samozrejme, to je otázka do diskusie ďalšia. Ale dôležité pre mňa je, že takáto rozprava, takáto debata s tými predstaviteľmi verejnoprávnych inštitúcií neprebehla. Škoda, že neprebehla, preto lebo možno by sme ako v tejto chvíli sa o tomto nemuseli takto baviť a ja by som sa nemusel pýtať.
Ďakujem pekne za pozornosť, to je ozaj všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 16:25 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:27

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Jarjabek, ja si myslím, že, samozrejme, vy máte právo dávať tú otázku, to je jasné. Ale ja to vidím z tej inej stránky. Viac kanálov a možno aj presne fokusovaných na určité témy prináša viac reklám a v čase pandémie práve, kedy tie médiá naozaj išli úplne na doraz a mnohé z nich aj skončili, je to ďalšia šanca, ako by sa mohli opäť trochu zdvihnúť hore a ako by sme im mohli pomôcť. Ja si myslím, že každé jedno uvoľňovanie aj takýmto spôsobom je dobré. Nemám pocit, že by sme nejakým spôsobom obmedzovali verejnoprávne médiá alebo iné médiá, takže ja osobne budem za ten zákon hlasovať.
Ďakujem. To je celé.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2020 o 16:27 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:28

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Samozrejme, ja to beriem, čo hovorí pani poslankyňa Kozelová. Ja sa len pýtam, prečo neprebehla rozprava aj s verejnoprávnymi médiami, o to viacej, že tie verejnoprávne médiá sú zo zákona. Ony tu sú, ony majú nejaké podmienky, ony v rámci tých podmienok nejakým spôsobom pracujú, majú svoj vlastný zákon. Toto sú isté veci, ktoré sa ich priamo dotýkajú. Prečo debata prebehla len s tými držiteľmi komerčnými, teda s tými vlastne médiami, ktoré majú, komerčnými médiami, ktoré majú licencie. Samozrejme, že oni sú nespokojní a nespokojní budú vždy. Len ja si myslím, že takisto mala dostať priestor na to, aby mohla vyjadriť svoj názor aj tá druhá strana, ktorej sa to takisto dotýka. No a to sú v tejto chvíli tie verejnoprávne médiá.
Ja hovorím, ja v tejto chvíli neviem ten cieľ vzhľadom na to, a teda prečo bol tento návrh zákona predkladaný práve teraz, preto sa pýtam.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.11.2020 o 16:28 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:29

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Keď niekto neporozumel cieľu, znamená to, že si asi neprečítal dobre ten návrh zákona, lebo myslím, že ten cieľ je úplne jasný. Vzhľadom na to, že pandémia zasiahla aj našich vysielateľov komerčných, tá požiadavka bola absolútne legitímna, aby sme im uvoľnili ruky napríklad v súvislosti s reklamným priestorom. To znamená, to je ad jedna možno.
Druhá vec, chcela by som reagovať na to, že tento návrh zákona išiel riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním. To znamená, mohol sa do diskusie zapojiť každý, kto mal o to záujem. Rovnako sa doňho zapojila SOZA, rovnako sa doňho zapojili naozaj všetci, ktorí do tejto témy majú čo povedať.
A po ďalšie, to, že tento návrh zákona sme priniesli, je dôkazom toho, že robíme, čo ste možno vy za tie roky, čo ste boli pri moci, nevedeli robiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.11.2020 o 16:29 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:31

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani ministerka, úplne trápne a zbytočne politicky útočíte. Politicky útočí v takomto odbornom prípade ten, ktorý nemá argumenty, a že ich vy nemáte, to ste práve teraz docielili a práve teraz ste ukázali všetkým, že tie argumenty nemáte. To je všetko. Prestaňte politicky útočiť! Ja som sa neznížil vo svojej poznámke na to, aby som na vás začal politicky útočiť, hoci by som mohol, pani ministerka. Nerobím to, lebo by to bolo trápne. A nebudem sa v tejto chvíli po vás opakovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2020 o 16:31 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:31

Milan Potocký
Skontrolovaný text
Termín hlasovania je dnes o 17. hodine. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 16:31 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video