23. schôdza

26.1.2021 - 5.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 18:57 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:43

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem, pán poslanec, za komparáciu z jednotlivých štátov. Ja by som ešte uviedol také porovnanie napr. z Holandska alebo z Belgicka.
V Holandsku je napríklad národná agentúra pre cestnú dopravu, ktorá je v podstate civilnou organizáciou, ktorá má pod sebou práve z organizačného aj právneho, registračného hľadiska presne túto oblasť, čiže registrovanie ŠPZ-iek, a v Belgicku je to federálna služba pre verejnú správu, ktorá tiež je vyslovene špecifikovaná na túto oblasť, a preto hovorím, ako kľudne poďme, nemôžem reagovať na ďalších kolegov, ale takto nepriamo poviem, že určite do budúcna by mala byť diskusia, ja sa tejto diskusii absolútne nebránim, ale poďme aj komunikovať so zodpovednými orgánmi, ako s Prezídiom Policajného zboru, s ministerstvom vnútra, s ministerstvom dopravy, pretože, samozrejme, bude to mať vplyv na, na aj jednotlivé systémy na mýto, ŠPZ-ky, čiže je to obrovská oblasť, preto aj tak chcem vysvetliť nepriamo, že prečo nejdeme teraz do všetkého.
Poďme postupne, poďme salámovou metódou, aby sme videli, že či funguje to, čoho sa dotýkame, tak ako má. Potom keď uvidíme, že je to dobré, tak poďme ďalej, ďalej, tak, aby to bolo v prospech ľudí. Čiže určite týmto návrhom nekončíme, ale ideme ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 18:43 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:44

Ľudovít Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja iba tiež v rýchlosti by som sa chcel takisto poďakovať predkladateľom za tento logický návrh zákona, a ak sa mám, ak mám reagovať na rozpravu pána poslanca Slobodu, tak mne sa páčilo alebo pozdávalo sa mi práve to posledné, čo povedal, lebo jednou z tých posledných myšlienok, čo tu aj odznelo, že by sme mohli preniesť vydávanie a registráciu ŠPZ-iek aj na súkromné sek..., súkromný sektor, na eseročky alebo na firmy, ktoré by boli napojené na políciu a na dopravný inšpektorát, a bolo by to výhodné práve pre obyvateľstvo, kedy by sa dali tieto pobočky umiestniť hustejšie v rámci celej Slovenskej republiky a uľahčilo alebo zrýchlilo by to celý proces pre obyvateľov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 18:44 hod.

Ing.

Ľudovít Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:45

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Tak hlavne pánovi Svrčkovi. A skúsime sa do toho pustiť. A tá moja poznámka bola, že otvoriť diskusiu, takže ďakujem pekne. A tuto na kolegov na pravom boku, to snáď ani nemá zmysel reagovať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 18:45 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:45

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ako už iste viete, ale nebudem tu ísť do ďalších detailov, pretože veľa tu už bolo povedané, hej, samozrejme, je aj neskorý večer ohľadne rokovania.
Predkladáme tento zákon pre motoristov hlavne z toho dôvodu, že si myslíme, že motoristi sú významnou skupinou obyvateľstva, ktorí vo veľkej miere prispievajú do štátneho rozpočtu. Jedná sa o rádovo stovky mil. eur, až prichádzame do výšky pomaly 2 mld. eur, ale všetci vieme, že akým spôsobom tieto finančné prostriedky končia na konci dňa v rámci rozvoja dopravnej infraštruktúry alebo rozvoja spoločnosti a štátu. Z tých 2 mld. ide na cesty necelých 400 mil. a navyše zažívame ďalšie problémy, čo sa týka kvality ciest, čo sa týka registrácie vozidiel, čo sa týka čakacích lehôt pri registráciách a tak ďalej a tak ďalej, nehovoriac o tom, v akých podmienkach dnes podnikajú slovenskí podnikatelia, ale to, samozrejme, na iné témy.
Ako už kolegovia povedali, jasným účelom tohto návrhu zákona je pomôcť jednak ľuďom, pomôcť de facto aj štátu a navrhnutá zmena zákona ušetrí jednak finančné prostriedky štátu, či už nákladu na nový nákup evidenčných čísiel vozidiel, a jednak jednotlivcom, vlastníkom motorových vozidiel v situácii, kedy majiteľ predá staré motorové vozidlo a kúpi nové. Znovuvy..., znovupoužitie použitie pôvodného EVČ však okrem finančnej úspory pre majiteľa vozidla prináša aj ekologický efekt pre spoločnosť, pretože pri súčasnom systéme sa dá už hovoriť doslova o plytvaní. Pri dnešnom počte áut sa v úhrne jedná o značný objem kovu potrebného na výrobu evidenčného čísla vozidla.
Ja by som teraz prešiel tak v rýchlosti aj do štatistík. Na Slovensku máme evidovaný počet vozidiel v celkovej, v celkovom čísle 3 357-tisíc vozidiel. Počet zmien držby vozidiel je ročne na úrovni 414-tisíc. To je rok 2020. Počet novoevidovaných vozidiel je 116-tisíc, počet individuálne dovezených vozidiel je 80-tisíc, počet vozidiel vyradených z evidencie je 74-tisíc, počet vozidiel vyradených z cestnej premávky je 59-tisíc, čiže medziročný nárast evidovaných vozidiel na Slovensku je 70-tisíc vozidiel a to je rozdiel medzi rokom 2019, kedy bolo evidovaných 3 287-tisíc, a rokom 2020, teda 3 000 357 vozidiel. Tak ako som už spomínal, ministerstvo vnútra objednáva každý rok niečo cez milión nových evidenčných čísiel vozidiel v celkovej hodnote 8 eur 50 centov, teda ročne dávame cca 9 mil. eur na nové evidenčné čísla vozidla.
A tu prichádza práve tento nový návrh zákona, ktorým my chceme určite zjednodušiť celý systém, ušetriť peniaze štátu, ušetriť peniaze motoristom a nakoniec chrániť aj životné prostredie.
Takže to, čo navrhujeme, je, aby sme nemuseli likvidovať viac ako 500-tisíc plechových tabuliek ročne, pretože pri každom prepise, pri ktorom nastáva zmena okresu, sa staré plechové tabuľky EČV strihajú a hádžu do kovového šrotu. V prípade, že by náš návrh prešiel, tak by si pôvodný majiteľ z vozidla, ktoré odhlásil, napríklad že ho predal, mohol svoje EČV ponechať a namontovať si ho na svoje nové vozidlo.
Životnosť evidenčného čísla vozidla, pre vašu informáciu, je okolo 7 až 8 rokov, avšak časté zmeny vlastníctva motorových vozidiel zapríčiňujú, že mnohé ešte vo veľmi dobrom stave tieto tabuľky končia nakoniec v kovovom šrote a v odpade. Namiesto 1 mil. plechových tabuliek by sme kľudne teda mohli objednávať cez ministerstvo vnútra alebo štát, ministerstvo vnútra by mohol objednávať cca okolo 500-tisíc evidenčných čísiel vozidiel.
V našom návrhu zákona alebo zmene zákona navrhujeme tiež, aby už nebolo potrebné meniť a prihlasovať sa, resp. so svojím vozidlom v okrese svojho trvalého pobytu alebo v okrese sídla firmy. Preto, samozrejme, je tu ten návrh, pretože už dávno stratilo význam pri centrálnej evidencii vozidiel, tak ako aj kolega Viskupič spomínal, je tu tá viazanosť z minulosti, taká historická genéza na jednotlivé okresy, ja si myslím, že to je už prekonané, a motorista tak, ktorý kúpi motorové vozidlo hocikde na Slovensku, by mohol ísť zaregistrovať svoje vozidlo na najbližší dopravný inšpektorát, kde by mu dali EČV také, ktoré majú momentálne na sklade, a vyhli by sme sa tak ďalším administratívnym problémom, ktoré dnes títo motoristi majú. To znamená, že by nemuseli ísť od predajcu zobrať prenosnú značku, ktorú by potom zase po registrácii vo svojom okrese na druhom konci Slovenska musel potom posielať poštou alebo nejakým iným spôsobom, napr. kuriérom predajcovi automobilu. Jednoducho v jeden deň by si mohol svoje vozidlo lokálne na najbližšom dopravnom inšpektoráte zaregistrovať a v ten deň aj svoju prenosnú EČV vrátiť predajcovi vozidiel.
Nedá mi nespomenúť ani jednu maličkosť. Takéto značky by totiž už neidentifikovali, odkiaľ tento motorista pochádza, hoci aj toto je častokrát celkom klamlivý údaj, keďže mnohé autá napríklad sú služobné autá a človek reálne fyzicky žije v inom okrese. Ale máme na Slovensku, bohužiaľ, aj také smutné skúsenosti, že sa značky určitých okresov stávajú predmetom vulgárnych rôznych nadávok alebo sa prípadne stavajú predmetom poškodzovania, obzvlášť na futbalových zápasoch by o tom niektorí vedeli určite rozprávať. Takže aj takáto malá maličkosť môže byť nápomocná možno z hľadiska tak trošku aj psychologického. Súhlasím s tým, že skutočne to, ako sú označované dnes automobily cez okresy, po prvé to nie je ani potrebné a po druhé skutočne to vytvára aj konflikty, aké som zmienil. A ďalšia vec je, že naším návrhom, ktorý predkladáme, určite vytvárame aj predpoklad k tomu, aby sme v budúcnosti vôbec nepoužívali to, čo už nepotrebujeme. To znamená označovanie okresov na jednotlivých EČV v tabuľkách. Bolo by oveľa lepšie, keby sme používali anonymné označovanie, napríklad ako je to v Maďarsku, ako je to v Holandsku, keďže z EČV tam nevedia usúdiť, aké je to mesto, a navyše z algoritmu, ktorý by to umožnil tým, že tie číselné rady nám narastú v matematickom vyjadrení násobne oproti tomu, ako sme dnes prakticky limitovaní tými abecednými označovaniami okresu.
To znamená, že v prípade, že by sme prešli na iný systém, čo je teoreticky možné v budúcnosti, uvidíme to v závislosti od toho, ako sa ujme tento návrh zákona, tak by sme nemuseli napríklad toľko rozmýšľať, ako označovať autá do budúcna v Bratislave, keď sa už minie BA, BL, BT a tak ďalej. Tento problém by sme už tak v budúcnosti nemali.
Záverom by som chcel povedať, že nejde len o ušetrenie finančných prostriedkov štátu, ale aj jednotlivcov, motoristov. Ušetrili by sme určite státisíce ŠPZ-iek do budúcna a pevne verím, že zvážite tieto argumenty a podporíte to, sčasti už aj zástupcovia opozície konštatovali, že áno, čo som rád, a pošleme tento návrh zákona do druhého čítania.
Veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.1.2021 o 18:45 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:53

Jana Majorová Garstková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem veľmi pekne kodeko..., kolegom poďakovať za predloženie tohto návrhu zákona. Viem, ako intenzívne ste na ňom pracovali. Motoristom prináša možnosť prenositeľnosti EVČ (pozn. red.: správne „EČV“), možnosť ponechania si pôvodných tabuliek pri predaji vozidla, týmto návrhom zákona a jeho aplikáciou v praxi ušetríme financie štátu aj občanom, prinášame ekologický efekt, znížime byrokraciu. Veľmi rada tento návrh zákona podporím. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 18:53 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:54

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vlastne ste to zhrnuli, len chcel som vám tam tiež niečo, že napr. v tom anglickom modeli vydávaných týchto značiek bolo prvé písmeno samozrejme rok, potom nejaké číslo a potom bol kód regiónu, čiže pri pohľade na tú ŠPZ ten dotyčný, ktorý sa na ňu pozrel, okamžite nevedel, z ktorého regiónu to je, pretože bolo to, bol to kód troch, troch písmen a podľa tabuľky sa dalo zistiť a na to by niekto musel študovať a tak, čiže hneď nevedel, lebo podľa mňa, podľa tohto systému, ktorý bude teraz, bude dosť veľa občanov využívať to, že si auto bude prihlasovať v inom okrese. Napríklad možno niekto z Rimavskej Soboty, komu vadí, že ho označujú za nejakú menšinu, tak si bude auto prihlasovať napríklad v Banskej Bystrici. Čiže myslím si, že toto bude asi v tom prvotnom kroku, ale však po čase sa to určite dá nejako vyšperkovať, aby sme na to prišli.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 18:54 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:55

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ako som povedal na začiatku, zákon podporíme, je dobrý, len, pán poslanec Svrček, nie, tá matematika, ste hovorili, že tam štát niečo míňa, ľudia míňajú, ale štát podľa mňa na tomto neprerába absolútne nič, lebo ak ste hovorili, štát platí nejakých 6 euro za značku, ľudia platia 33 euro, keď je v okrese, 66 keď je mimo, pri 400-tisíc značkách, keď dáme 66, je 26 mil., keď dáme v okrese 13 mil., tak je to riadny nepomer, takže štát nie že prerába, zarába. Hej? Takže ja si myslím, že je to tak. Opravte ma, ak sa mýlim, ale som rád, že týmto ušetríme toľko peňazí ľuďom, lebo 26 mil. alebo prípadne nejakých, ja neviem, koeficient z toho vlastne ostane a minie sa na iné veci a podporíme ekonomiku, a nie podporíme znečistenie životného prostredia a podobne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 18:55 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:56

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja takisto chcem, už tu veľa bolo povedané o tom zákone a zrejme možno nejaké, nejaké drobné veci ešte, ešte budú vychytané, ale chcem pochváliť ten zákon takisto. A bola tu spomenutá na záver, ja už som sa nechcel potom ozývať, ale na záver bola spomenutá taká vec, že maličkosť.
Tá anonymizácia tých značiek, ja si nemyslím, že to je maličkosť, pretože mám aj osobné skúsenosti, ale aj od iných ľudí, že skutočne taká nenávisť napríklad medzi regiónmi alebo medzi mestami a tak, je, a zažil som aj skalu v aute, takže viem, čom hovorím.
Ďakujem za celý ten zákon.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 18:56 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:57

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán podpredseda, ďakujem aj kolegom za vyslovenie dôvery tomuto návrhu. Ja by som išiel od začiatku.
Pán poslanec Kotleba, vy ste spomínal, že ako to funguje v Anglicku, áno, s tým súhlasím, presne aj v Holandsku majú taký systém, že keď sa vygeneruje nové evidenčné číslo vozidla z toho registra, tak je tam zaznamenaný dátum registrácie. V niektorých iných štátoch to majú inak, ja som aj v rámci diskusie, keď som sa bavil s ľuďmi, ktorí sa pohybujú v tejto oblasti, mi dokonca povedali takú informáciu, že v afrických štátoch to funguje, čiže (povedané so smiechom) ja som sa tak zasmial, že týmto návrhom nieže prídeme do 21. storočia, aspoň sa posuňme na úroveň afrických štátov, pretože sme úplne pozadu v tejto veci, a ohľadne, ohľadne tej, tých údajov, čo povedal pán poslanec Suja, že sa platia aj 33-eurové poplatky, 66-eurové, áno, samozrejme, len v prípade, ak by tento vodič alebo kupujúci, ktorý si kúpi to motorové vozidlo od predávajúceho, nechce zobrať tú ŠPZ-ku a nechá si ju pôvodný ich majiteľ, tak, samozrejme, že štát prichádza o tieto finančné prostriedky, čiže nepovedal by som, že len tento, ako, že motorista ušetrí, ale štát svojím spôsobom aj stratí.
Ale myslím si, že sme v tej dobe, keď občanom treba už ukázať také aj svetielko na konci tunela, že chceme pomáhať. A chceme ísť aj touto cestou, že chceme vám pomôcť v tejto forme, že nemusíte platiť zbytočné poplatky, keď sa to nemusí platiť. Poďme cestou západnej Európy a 21. storočia.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 18:57 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
23. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia
 

8:55

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, dobré ránko prajem. Ďakujem pekne, že ste prišli na tento bod.
Ja sa vám chcem v prvom rade poďakovať za to, že ste podporili tento návrh aj v skrátenom legislatívnom konaní, aj v prvom čítaní. Ja som pri prvom čítaní, myslím, že vysvetlil dostatočne, o čom tento návrh je. A je veľmi jednoduchý, sú tam teda tie dva piliere, ktoré sme debatovali.
Takže sme v druhom čítaní, predpokladám, že by to mohlo prejsť aj na základe tej podpory v prvom pomerne hladko. Ak by ste mali chuť vystúpiť v rozprave a niečo k tomu povedať alebo sa spýtať, tak, samozrejme, som vám k dispozícii.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

29.1.2021 o 8:55 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video