28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

6.5.2021 o 14:09 hod.

brig. gen. MUDr. MPH

Vladimír Lengvarský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

14:06

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Zároveň teda, vážený pán predsedajúci Národnej rady, vážení, vážená Národná rada, vážení členovia vlády, dovoľte mi, aby som podľa § 131 ods. 7 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním. Neprítomný bude podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič, pracovné povinnosti, zastúpi ho pani ministerka kultúry pani Natália Milanová. Taktiež neprítomný minister školstva, vedy, výskumu a športu pán Branislav Gröhling kvôli pracovným povinnostiam, zastúpi ju opäť, zastúpi ho, pardon, ministerka kultúry pani Natália Milanová, ministerka spravodlivosti pani Mária Kolíková taktiež bude neprítomná kvôli pracovným povinnostiam a zastúpi ju pán minister dopravy a výstavby pán Andrej Doležal, pán minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský bude taktiež neprítomný, pretože nie sú naňho položené otázky. Taktiež sa o takýto istý prípad sa týka ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka a taktiež ministra hospodárstva pána Richarda Sulíka. Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis

6.5.2021 o 14:06 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:06

Vladimír Lengvarský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ďakujem za otázku.
Nákup a kontrahovanie vakcín proti ochoreniu COVID-19 prebieha formou spoločného obstarávania Európskej únie, ktorá v mene členských štátov všetky predmetné zmluvy negociovala a podpísala. Z tohto dôvodu zverejnenie akýchkoľvek zmlúv s jednotlivými producentami vakcín proti ochoreniu COVID-19 vyrokovaných pomocou spoločného obstarávania Európskej únie je plne v gescii samotnej Európskej komisie.
Nakoľko špecifické podmienky týchto zmlúv rokovala Európska komisia v režime utajenia, preto obsah týchto zmlúv a špecifiká o množstve a cene vakcín boli zo strany Európskej komisie označené za ako dôverné, a teda nesmú byť sprístupnené. Jedinú výnimku v tomto kontexte predstavuje zmluva so spoločnosťou AstraZeneca. V prípade tejto zmluvy, ktorá bola podpísaná 27. 8. 2020, došlo k retrospektívnemu zverejneniu čiastočného obsahu samotnou Európskou komisiu dňa 21. 1. 2021. Text tejto zmluvy je verejne dostupný na stránke Európskej komisie.
V prípade Slovenskej republiky celkom obmedzenie sprístupnenia informácií o rámcových zmluvách Európskej komisie vyplýva z ustanovenia § 11 ods. 1 písm. g) zákona o slobode informácií. Zo strany ministerstva zdravotníctva boli špecifiká, ako aj rámcové zmluvy označené za zmluvy, ktorým účelom je hospodárska mobilizácia, a teda neboli zverejnené a na základe ustanovenia § 5a ods. 5 písm. k) zákona o slobode informácií.
Ďakujem.
Skryt prepis

6.5.2021 o 14:06 hod.

brig. gen. MUDr. MPH

Vladimír Lengvarský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:06

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister, ďakujem za odpoveď. Chcem sa opýtať na váš názor. Podľa toho, čo ste povedali, tak týmito informáciami Slovenská republika nedisponuje, pretože to obstarávanie išlo v režime Európskej únie a príslušných inštitúcií Európskej komisie, ako ste uviedli, že je to dôverné. Ale ani vy ako ministerstvo zdravotníctva sa k týmto informáciám neviete dostať aj bez toho, že by boli zverejnené? (Reakcia ministra.)
A druhá taká podotázka, že či si myslíte, že či je to férové, keď na jednej strane tu bol veľký tlak na to, aby bola zverejnená zmluva týkajúca sa nákupy vakcín Sputnik V, a na druhej strane nemáme rovnaký meter na ostatné farmaceutické spoločnosti. Mne to príde ako nie príliš otvorené, transparentné a už vôbec nie, že máme rovnaký meter na všetkých.
Ďakujem.
Skryt prepis

6.5.2021 o 14:06 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:09

Vladimír Lengvarský
Skontrolovaný text
Ďakujem za otázku. V podstate ja nemám s tým problém, aby sa zverejnili ostatné zmluvy. Ministerstvo zdravotníctva k tým zmluvám prístup má, a pokiaľ bude dostatočný tlak vyvinutý aj na Európsku komisiu, tak si myslím, že tie zmluvy môžu byť zverejnené. Ďakujem.
Skryt prepis

6.5.2021 o 14:09 hod.

brig. gen. MUDr. MPH

Vladimír Lengvarský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:09

Vladimír Lengvarský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, ďakujem za otázku. Ministerstvo zdravotníctva po konzultáciách s odborníkmi muselo urobiť veľmi zodpovedné a komplexné rozhodnutie o prioritizácii skupín občanov na očkovanie vakcínami proti ochoreniu COVID-19. Vychádzalo z poznatkov o tom, ktorí ľudia majú najvyššie riziko ťažkého priebehu infekcie. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyvíja veľké úsilie, aby všetci občania s najvyšším rizikom sa prihlásili na očkovanie. Termíny sú prideľované prioritne podľa veku, pretože vek má pravdepodobnosť ťažšieho ochorenia COVID-19. Ľudia s body mass index medzi 30 až 35 patria do skupiny so stredne ťažkým priebehom ochorenia. Je pravda, že poisťovne nemajú údaj o BMI, preto o spôsobe, ako budú ľudia z čakárne pozývaní na očkovanie podľa BMI, sa intenzívne diskutuje. Avšak ľudia s vysokým BMI často majú aj iné ochorenia a vo veľkom percente prípadov, jedná sa najmä o diabetes, hypertenziu a systém ich ako vysoko rizikových identifikuje na základe týchto ukazovateľov. Súčasne však musím poďakovať za tú otázku. Zaoberáme sa aj spôsobom, ktorý možno bude riešený v mojom metodickom pokyne, aby ľudia, ktorých, ktorých BMI si vie občan jednoducho overiť alebo vakcinačné centrum, boli zaočkovaní iba tým, že sa tam človek dostaví a bude môcť byť zaočkovaný medzi náhradníkmi. Takže budeme na to myslieť.
Ďakujem.
Skryt prepis

6.5.2021 o 14:09 hod.

brig. gen. MUDr. MPH

Vladimír Lengvarský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:09

Romana Tabák
Skontrolovaný text
Ďakujem vám za slovo, pán predsedajúci. Pán minister, veľmi pekne ďakujem za vašu odpoveď. Takže znamená to, že títo pacienti sa majú hlásiť poisťovniam samoiniciatívne?
Skryt prepis

6.5.2021 o 14:09 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:09

Vladimír Lengvarský
Skontrolovaný text
Nie, nie, nie. Budú sa hlásiť vo vakcinačných centrách.

Tabák, Romana, poslankyňa NR SR
Prepáčte, ešte raz.

Lengvarský, Vladimír, minister zdravotníctva SR
Budú sa hlásiť vo vakcinačných centrách.

Tabák, Romana, poslankyňa NR SR
Ďakujem veľmi pekne.

Lengvarský, Vladimír, minister zdravotníctva SR
Ďakujem.
Skryt prepis

6.5.2021 o 14:09 hod.

brig. gen. MUDr. MPH

Vladimír Lengvarský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:10

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, môžem potvrdiť, že v prípade eutanázie týchto dvoch medveďov nedošlo k porušeniu zákonov a vyhlášok Slovenskej republiky.
V zmysle § 65a ods. 5 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Na tieto činnosti vykonávané alebo obstarávané tátnou ochranou prírody sa ustanovenia osobitného predpisu nevzťahujú. ŠOP disponuje, teda Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky disponuje písomným určením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, že zákaz úmyselne odchytávať alebo usmrcovať chráneného živočícha vrátane medveďa hnedého v jeho prirodzenom areáli podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sa na ňu nevzťahuje. Nie je teda možné hovoriť o porušení zákona o ochrane prírody a krajiny. Zároveň zákon o ochrane prírody a krajiny explicitne vylučuje na takéto konanie Štátnej ochrany prírody aplikovanie právnej úpravy zákona o poľovníctve, čiže explicitne v znení textu vťahujúcu sa na lov zveri samotný, povolenie na lov zveri, zakázané metódy a obmedzenie nakladania s uloveným živočíchom. Čiže nie je preto možné hovoriť o porušení zákona o poľovníctve pre druhý zákon, ktorý by prichádzal do úvahy. Vzhľadom na uvedené, keďže nedošlo k porušeniu osobitných predpisov, nie je možné ani konštatovať naplnenie trestných znakov trestného činu podľa Trestného zákona.
Napokon, dovolím si pripomenúť, že tak ako bolo na jeseň široko medializované, išlo o skupinu medveďov hnedých, ktoré opakovane, opakovane vyberali kontajnery v bezprostrednej blízkosti ľudských obydlí, na ktoré minulú jeseň zásahová jednotka Štátnej ochrany prírody použila všetky metódy odplašenia vrátane pyrotechniky, vrátane paintballových výstrelov a vrátane zvukového plašenia a svetelného plašenia. Táto jednotka je špeciálne školená a jeden z jej pracovníkov prešiel odbornými skúsenosťami napríklad v Nórsku, ktoré žije, samozrejme, kde ľudia žijú v blízkosti divých šeliem, a má veľmi podobné situácie, aké môžu sa stať na Slovensku. Sú to vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí už na jeseň teda uplatnili všetky možné nástroje na to, aby túto skupinu synantropných zvierat vrátili k ich pôvodnému v lok... k ich pôvodnej lokalite. Záverom napokon bolo, že medvede sa dostali do málo zabezpečenej cukrárne a tieto zábery pre niekoho s pobavením, pre iného s pohoršením obleteli všetky domácnosti, lebo bola z toho prinajmenej na jeden večer téma. Keď ju preložím do ľudovej reči, tých medveďov už je toľko, že už chodia do cukrárne. No, žiaľ, ak si nebudeme naďalej my, čiže homo sapiens žijúci v horských a v podhorských osadách Slovenska vedieť poradiť s vlastnými odpadkami alebo ak si nezabezpečujeme také voňavé prevádzky pre tieto divé šelmy, ako bezpochyby sú prevádzky cukrární, tak sa nečudujme, že zvieratá naozaj potom, keď tie prekážky sú veľmi slabé, tak do tej cukrárne sa dostanú a sa tam pohostia. V tomto prípade rodina ešte zažila, táto medvedia rodina dokonca autoincident.
Napokon tento rok sa vrátili k tomu spôsobu života a zásah jednotky bol namieste.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 14:10 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:15

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán minister, chcel by som sa ešte dopýtať v podstate dve veci. Spomenuli ste zákon o ochrane prírody a krajiny a zákon o poľovníctve. Áno, to sú možnože tie dva, ktoré mohli byť hlavne porušené. Tam sa ešte načrtá otázka, čo je zákon o lesoch, ale ten ak tak okrajovo, ale mám otázku, či v tomto prípade v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny jeho § 40, či nemusela byť udelená ministrom životného prostredia teda povolenie na výnimku zo zákazu usmrtenia chráneného živočícha a potom ešte v zmysle zákona 274/2009 Z. z., tam ste síce povedali, že povolenie na lov nebolo potrebné, ale ďalej v § 64 tohto zákona sa píše: „každý kus ulovenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy sa na účely kontroly a preukázania pôvodu označuje značkou a označuje sa aj každý kus nájdenej uhynutej alebo inak usmrtenej raticovej zveri, alebo veľkej šelmy, s ktorou sa manipuluje s cieľom jej zužitkovania. Potom v odseku 3 sa ešte hovorí, že „osoba, ktorá nemôže zver označiť značkou, nesmie s nájdenou zverou hýbať, prevážať ju, ani si ju celú alebo jej časť privlastniť. Tam ale z médií sme videli aj z toho popisu, aj z tých fotiek, že evidentne tam ako k hýbaniu a prenášaniu muselo dôjsť. Tá známa fotka na tom modrom igelite, kde sú obidva medvede odfotené.
Ďakujem zatiaľ.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

6.5.2021 o 14:15 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:15

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Chápem, pán poslanec, za koho kopete a čo chcete dosiahnuť, ale uisťujem vás, že tieto operácie vykonávali Štátne lesy TANAP-u, poľovníci, ktorí zviera prevzali, označkovali, odfotili a postarali sa o túto medializáciu. Postarali sa o ňu tak rýchle, že ministerstvo nestihlo zverejniť to, čo sa stalo, preto aj to boli udalosti z noci a vzápätí a to je už naozaj smiešne riaditeľ Štátnych lesov žiadal štátnu políciu, aby išla a zadržala ochranárov. Títo, ktorí celé roky strieľajú a niektorí z nich vnadia v rozpore so zákonom, ktorí spôsobujú, častokrát majú spoluzodpovednosť za problémy s týmito predátormi, tak sa pustili do týchto odborníkov, ktorí previedli uspanie a potom eutanáziu dvoch synantropných zvierat. Synantropné zvieratá a spolužitie s dravcami alebo so šelmami, ktoré tu máme a ktoré sú bohatstvom Slovenska, musí byť vecou miery, nie bezbrehého naháňania sa za trofejami. Ako sa pochválili, týchto medveďov si vypchajú. A kým tu takéto myslenie prevláda, tak budeme sa navzájom zbytočne, zbytočne si komplikovať prácu.
Našou prácou a naším cieľom je dosiahnuť, aby dravé šelmy, ktoré bohatstvom Slovenska a prejavom pestrosti biotopov a celej biosféry na Slovensku, aby prežívali, ale aby prežívali tam, kde patria, a Štátna ochrana prírody je schopná zabezpečovať ochranu aj bez toho, že by vystavovala povolenky poľovníkom, po ktorých oni tak usilujú. Žiaľ, aj preto, že v minulosti sa ukázalo, že niekedy sa potom nestrieľali synantropné medvede, ale trofejné kusy, že sa tieto predávali, že tie výstrely sa veľmi dobre stržňovali.
My nevieme ani nechceme naprávať problémy slovenského poľovníctva, ale tam, kde siaha zodpovednosť ministerstva životného prostredia, budem brániť kšeftom so vzácnymi dravými zvieratami a bude si vykonávať Štátna ochrana prírody svoje povinnosti tak, aby nenahrávala nezákonným, nezákonným cieľom. A v tomto prípade vás uisťujem, pán poslanec, že takto Štátna ochrana príchody postupovala.
Prečítal som vám už celé znenie zákona, ale ak si ho prajete, tak vám ho prečítam znovu. Štátna ochrana prírody má zo zákona explicitné právo chrániť územia intravilánu, ja vám to prečítam celé. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky disponuje písomným určením Ministerstva životného prostredia, ktoré už má roky, že zákaz úmyselne odchytávať alebo usmrcovať chráneného živočícha vrátane medveďa hnedého v jeho prirodzenom areáli podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sa na ňu nevzťahuje. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.5.2021 o 14:15 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video