32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 16:01 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:01

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Ledecký, v niečom budem s vami súhlasiť, možno vás to prekvapí. Ale áno, predchádzajúce vlády vyberali si prednostných prednostov okresných úradov po známosti. To ste povedal veľkú pravdu. A druhá pravda je, že oni sa tým ani netajili, ani nikdy nevyhlasovali, že to budú robiť ináč alebo inak, aby som sa správne vyjadril.
Ale ako ste sa vyjadrovali vy, vaša vládna koalícia, pred voľbami? Ako tu v Národnej rade na začiatku vyzýval Matovič: Vyzývam vás, hláste sa do výberových konaní! A výsledok? Pročko apoliticky vyberá brutálne otázky: Poznáte niekoho zo SMER-u? Zo SNS? A podobne." Nepoznal, môže byť. Vôbec žiaden dôraz na odbornosť, žiaden. (Reakcia z pléna.) Vidíte, tu je. A za ním kolega, som zabudol, ako sa volá. Na východe, keď sme boli, to isté. Po dvoch dňoch teraz príde, doteraz sa vozil na motorke, už sa chechlí. Dva dni ho tu nikto nevidel.
Takže takíto ste vy, pán kolega Ledecký, že vyzývate ľudí. A nie, takisto sú, aj teraz sú vaši ľudia, ako boli predtým. (Reakcia z pléna.) Neni tam absolútne žiaden rozdiel. Ste si menovali normálne svojich ľudí. A normálne ste sa mohli za to priznať, však to neni hanba. Dali ste tých, ktorým veríte. No, bohužiaľ, či sú už po odbornej stránke, alebo nie sú zdatní, to už nahám na vás.
Ale spomenuli ste neziskovky. Áno, pán kolega, sú aj dobré neziskovky, len ja sa toho obávam, že vy od Kisku na nich nemáte vôbec kontakt. Lebo také neziskovky so zlodejmi nebudú robiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 16:01 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:03

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som iba takto chcel pochváliť, že prišiel do pléna tento návrh zákona, pretože ja som dlhodobo poukazoval na to, že sa treba pozrieť na tie kritériá súčasné, ako vznikajú tie menej rozvinuté regióny. Kdežto jaký príklad mesto Humenné, z ktorého pochádzam, je obklopené vôkol všetkými okresmi, teda mestami, ktoré sú zahrnuté medzi menej rozvinuté, ale presne Humenné nebolo. A si určite nemyslím, že by bolo Humenné na nejakej lepšej úrovni ako okolité mestá, a pevne verím, že sa to teraz vyjasní a bude aj môcť mesto Humenné čerpať rôzne dotácie na podporu rozvoju regiónu.
Ja sa veľmi teším, že tento zákon prišiel, a určite počas druhého čítania aj k nemu vystúpim s nejakými pripomienkami.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 16:03 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:04

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.
Pán kolega Ledecký, vo svojej rozprave ste spomínal oblasť sociálnych podnikov, ktoré by určitým spôsobom mali participovať na tomto programe, teda na programe pre najmenej rozvinuté okresy. Ja si však dovolím povedať, že nie je sociálny podnik ako sociálny podnik. V minulosti sme často získavali informácie, respektíve sme sa často stretávali s reportážami alebo článkami o tom, ako fungujú sociálne podniky v najmenej rozvinutých okresoch, ktoré boli zriadené veľmi rýchlo, veľmi nekoordinovane, veľmi arogantne vládnou mocou a boli to vlastne iba eseročky na prelievanie peňazí, efekt žiadny, pridaná hodnota nulová, ale prostriedky, ktoré na tento účel išli, tak systematicky tiekli a to bolo viac ako zlé.
Nesúhlasím s vaším dotazom alebo výrokom, aby neziskové organizácie, ktoré takýmto spôsobom určite aj za tejto vlády vzniknú a budú sa veľmi rýchlo šíriť ako huby po daždi, nejakým spôsobom participovali na nejakom programe v rámci najmenej rozvinutých okresov, pretože aj prepojenia na určitých pochybných starostov a primátorov sú značne preukázateľné a títo ľudia sa budú na týchto peniazoch iba priživovať. A to, čo tu fungovalo minulé volebné obdobie, určite bude fungovať aj toto volebné obdobie. To znamená, že určitý málo rozvinutý okres dostane určitý balík peňazí, ktorým budú chcieť znižovať regionálne rozdiely zriadením alebo zakúpením lavičiek do parku, ktoré normálne stoja tristo eur a pretože sú najmenej rozvinutí, zaplatia päťtisíc.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 16:04 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:06

Milan Potocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Súhlasím s pánom Ledeckým, že vlastne doterajší, v podstate realizácia podpory najmenej rozvinutých okresov bola neefektívna, viac-menej to konštatuje aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý vyhodnotil, že to poskytovanie dotácií, prideľovanie bolo netransparentné.
Čo je ale zásadné, je to, že tá pomoc najmenej rozvinutým okresom mala byť smerovaná hlavne na vytvorenie pracovných miest. Veľmi dobre vieme, že tieto štatistiky sa ani neviedli, to znamená, že sa to minulo účinku. My vôbec nevieme za posledné roky, od roku 2016 sa nalialo do najmenej rozvinutých okresov 60 miliónov eur, ale koľko to vytvorilo pracovných miest, ani nevieme.
Ďalší problém je ten, že schvaľovací proces bol netransparentný. Vieme, že niektoré žiadosti sa posudzovali aj dva roky, niektoré vyhodnotili riadiace výbory aj za dvanásť dní. Ja som sa pred pár týždňami stretol s prednostami z najmenej rozvinutých okresov Michalovce, Sobrance a Trebišov, ktorí potvrdili takisto nespokojnosť s prideľovaním financií a vôbec s celým týmto procesom. Som rád, že ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja pripravuje túto novelu nie od stola, ale že skutočne aj pán Velič, som ho stretol, pán štátny tajomník bol teraz v regiónoch a stretával sa s prednostami a prijímal ich podnety a názory. Takže to veľmi oceňujem a som rád, že sa aj vďaka tejto novele tento proces trošku zrýchli, stransparentní a zefektívni.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 16:06 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:08

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Taktiež vítam iniciatívu novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. Ďakujem, pán Ledecký, za konkrétne príklady. Pochádzame z rovnakého regiónu, takže to veľmi dobre poznáme. Tieto regióny čelia vysokej miere nezamestnanosti, odchodu vzdelanej pracovnej sily a nedostatku podnikateľských aktivít a investícií. V súčasnosti máme na Slovensku dvadsať najmenej rozvinutých okresov. Spomeniem len Gelnicu, Sobrance, Sninu, Revúcu a tak ďalej a tak ďalej. Ja verím, že po schválení tohto zákona sa tento počet zníži, pretože si myslím, že ľudia vo všetkých regiónoch na Slovensku si zaslúžia rovnaké príležitosti a podmienky na kvalitný život.
Ďakujem veľmi pekne a podporujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 16:08 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:09

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Tak, pán Suja, súhlasím s vami, že okresní prednostovia boli politickí nominanti a sú politickí nominanti. Aj preto rozhodovať o tom, kde sa pridelia zdroje, nebude komisia menovaná pánom prednostom, ale bude komisia, kde sú zástupcovia MIRRI, zástupcovia samospráv a aj zástupcovia štátnej správy. Takže je to také trojdelenie moci, aby nikto si tú komisiu nemohol uchvátiť do vlastných rúk.
Pán Kočiš, sociálne podniky. Sociálne podniky, o ktorých ste hovorili, ktoré boli pred rokom 2018, to neboli sociálne podniky. To len sa tvárili a rozprávali o sebe, že sú sociálne podniky. Lebo sociálne podniky, zákon o sociálnom podnikaní bol prijatý až v roku 2018. A naozaj tejto problematike sa dlhodobo a do hĺbky venujem a nezachytil som žiadny negatívny príspevok v žiadnych médiách, odkedy naozaj vznikol zákon o sociálnom podnikaní a boli jasne dané pravidlá, ako majú tie sociálne podniky fungovať. A pokiaľ si niekto myslí, že neurobí žiadne pravidlá, dá nejakej organizácii zdroje a táto zdroje nezneužije, tak buď je naivný, alebo to robí naschvál, aby tie zdroje odtiekli kdesi, kdesi mimo.
A hovoril som, že nie neziskové organizácie budú tieto zdroje rozdeľovať, ale že neziskové organizácie majú byť zapojené do prípravu plány rozvoja... Do prípravy plánu rozvoja. Naozaj v tých znevýhodnených regiónoch je tých aktérov málo. Naozaj je problém nájsť tam... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 16:09 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:11

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda, pani ministerka, pani poslankyne, páni poslanci, tak vládou predkladaná novela zákona 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si kladie za cieľ zefektívnenie poskytnutia finančného príspevku na pomoc najmenej rozvinutých okresov, a to s ohľadom na jeho lepšiu adresnosť, transparentnosť.
Tak ja určite nepochybujem o tom, že tento proces sa musí zefektívniť, aby naozaj tie najmenej rozvinuté okresy dostali tie prostriedky rýchlejšie a aby to bolo transparentné. Ale zaujímalo by ma tam niekoľko vecí a ako som si preštudoval ten zákon, tak z procesu prípravy politiky NRO vypadla rada pre rozvoj, tak je to tam uvedené v tom zákone, ktorá bola vlastne doteraz priestorom na diskusiu. Boli tam síce tí predsedovia tých úradov, dosadzovaní, samozrejme, politicky, ale prišlo mi to také, že mohla sa tam viesť diskusia o tom, že ako treba tým regiónom pomôcť. A v tých radách často boli aj tajomníci z rôznych ministerstiev, čiže tam mohla byť nejaká taká hlbšia diskusia, rozsiahlejšia, ale zatiaľ mi to tak vychádza, že to tam vypadlo. Prosím vás, potom na mňa reagujte a odpovedzte, že vlastne akým spôsobom bude prebiehať diskusia v tých regiónoch.
Po schválení radou prechádzajú tie materiály na schválenie vlády, a preto sa ja pýtam, prečo vypadol tento priestor naozaj aj s rôznymi inými zástupcami ústredných orgánov štátnej správy. Pretože aj táto problematika by mala byť konzultovaná napriek celým politickým spektrom aj s viacerými ministerstvami, aby naozaj sa k tomu vedeli vyjadriť tie kompetentné osoby.
Takisto akčné plány, ktoré, ku ktorým, ktoré, tieto akčné plány boli viazané na obdobie piatich rokov a mohli sa v minulosti dodatkovať. Zatiaľ som to tam nevidel v tom znení zákona. Čiže poprosím vás aj, aby ste reagovali na mňa, ako to bude s tými akčnými plánmi.
Konkrétne, ďalšie konkrétne metodiky riešenia v pôsobnosti ministerstva vnútra som tam takisto nenašiel, ale verím, že v budúcnosti budú napísané.
A nemôžem ani súhlasiť s tým, že v zápisniciach ohľadne týchto zasadnutí komisií NRO v minulosti, v tých zápisniciach sú uvedené, uvedené rôzne doplňujúce návrhy, diskusia. Tie akčné plány, ktoré boli vyhodnotené, boli pripomienkované, ale ako nastala zmena vlády, tak v zápisniciach nie sú absolútne uvedené žiadne dodatky alebo nie sú tam žiadne nejaké pripomienky, že ak by ste mohli teda povedať, že či tie zasadnutia prebiehali úplne bez problémov a či naozaj tie akčné plány, ktoré boli vytvorené touto vládou, boli absolútne bezchybné, pretože v zápisniciach to nebolo vôbec uvedené alebo, prípadne či tie zápisnice boli správne, ktoré boli uvedené na stránkach. Prosím vás, tak potom ak by ste mi to zodpovedali vo faktickej.
Je treba naozaj podotknúť, že na rozvoj najmenej rozvinutých okresov majú pomôcť, sa musí pomôcť tým okresom, ktoré sa podotýkajú naozaj s tou najvyššou mierou nezamestnanosti, a treba naozaj na tomto zapracovať, zamakať na tom, podporiť tieto regióny, aby naozaj ten región, iba región Bratislava, Trnava, ktorý, teraz Nitra prosperuje, aby sa myslelo aj na tie okresy, ako je Rimavská Sobota, Poltár, Snina a na všetky možné, čo sa týka celého Slovenska.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2021 o 16:11 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:16

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Tak ja možno pomôžem pani ministerke. Rada vlády pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov, áno, bola z tohto procesu vypustená. Boli na to niekoľko alebo je na to niekoľko dôvodov. Jeden z dôvodov, že polovica tej rady vlády boli vlastne okresní prednostovia, ktorí, samozrejme, jeden druhého podporili a vlastne schválili si tam všetky projekty, ktoré boli, lebo stačilo, že jeden štátny tajomník alebo zástupca tej rady vlády neprišiel a boli vo väčšine. Čiže to bol jeden dôvod.
Tých dôvodov bolo viacej, ale možno ešte jeden dôvod spomeniem, že odporúčanie Najvyššieho kontrolného úradu bolo proces zjednodušiť a toto veľmi proces predlžovalo práve kvôli tomu, že napríklad tento rok je na tento účel vyčlenených 9 mil. euro a ten proces trval často viac ako pol roka až trištvrte roka od vlastne vyhlásenia výzvy, než sa vôbec podpísala zmluva. Čiže vlastne tento proces treba skrátiť a tie zdroje nie sú tak významné, aby takýto proces bol komplikovaný.
Akčné plány. Áno, vypadli akčné plány, nahrádzajú ich plány rozvoja. A nie je to len o slovičkárení, ale je to aj o spôsobe metodiky a vlastne systému, akým sa, ako tieto akčné plány budú vyzerať. Tie nové akčné plány budú podstatne menšieho rozsahu a sa zamerajú na užšiu oblasť.
A pokiaľ ste sa pýtali ešte, že, alebo spomenuli ste akčné plány vytvorené touto vládou. Musím povedať, že touto vládou nebol vytvorený žiadny akčný plán. Všetky akčné plány boli vytvorené minulou vládou a vlastne sa len teraz ako keby realizujú, v dvanástich okresoch tie akčné plány skončili a je potreba po tejto novele vypracovať nové plány rozvoja.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 16:16 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:18

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Len ja som chcel vedieť, že vlastne namiesto tej rady, kde bude prebiehať diskusia k tým, dajme tomu k tým akčným plánom. Toto mňa zaujímalo, že keď tam boli tí tajomníci, dajme tomu neprišli, bolo to možno komplikované, že čo vlastne namiesto toho bude, že aký, aký nejaký orgán bude zriadený, ktorý sa bude, v ktorom sa bude môcť diskutovať aj o tých akčných plánoch, teda už potom vo vašom novom názve sa to bude volať inak. Čiže toto by mňa zaujímalo. Potom, ak by ste ešte mohli.
A tie akčné plány, ja som vravel o tom, že v tých momentálne čo prebiehali, tak v zápisniciach boli rôzne pripomienky, ale teraz, ako prišla nová vláda, tak nebolo žiadne pripomienkovanie na tých stretnutiach. Čiže či už tie akčné plány, ktoré teraz dochádzajú, už nikto nerieši a čaká sa na nové. To by ma iba zaujímalo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 16:18 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:19

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Len krátko využijem záverečné slovo na odpovede.
Čím sa nahrádza rada, už to povedal kolega Ledecký. Poradný orgán vlády nahrádzame, ktorý prerokovával návrhy akčného plánu a ročných priorít, sa nahrádza riadiacim výborom a riadiaci výbor bude zriadený v každom najmenej rozvinutom okrese. Čiže to bude aj priestor na diskusiu o akčných plánoch. A členmi riadiaceho výboru by mali byť zástupcovia rezortu, vyššieho územného celku, do ktorého najmenej rozvinutý okres patrí, okresného úradu, miest a obcí patriacich do najmenej rozvinutého okresu a sociálno-ekonomických partnerov. Čiže tu vidíme ten priestor na to, aby kvalitná diskusia o plánoch rozvoja aj prebehla.
Čo sa týka rady. Materiál bol v MPK. Proti tomuto zrušeniu rady a nahradením ho riadiacim výborom nikto počas toho nenamietal. Mimochodom, bývalí členovia rady vlády, tak môžu byť, resp. zo zákona prednostovia aj budú členmi riadiaceho výboru, ktorý sa bude podieľať na tvorbe výzvy a vyhodnocovaniu žiadostí. Akčné plány sa nahradili plánmi rozvoja. Nebudú schvaľované vládou, pretože to bol dlhý proces a zbytočne to predlžovalo, však tí, ktorí máte a patríte do najmenej rozvinutých okresov, pôsobíte v komunále, tak viete, že ten proces bol naozaj veľmi dlhý. Preto aj na odporúčanie Najvyššieho kontrolného úradu sme chceli tento proces spružniť.
Táto vláda, ako povedal kolega Ledecký, neschvaľovala žiadne nové akčné plány. Akčné plány, ktoré momentálne sa realizujú, sú vlastne akčné plány, ktoré sme zdedili z minulej vlády, a ďalšie akčné plány, resp. plány rozvoja po novom, budeme schvaľovať už v súlade s touto novelou, ktorá bude účinná od novembra. Tie akčné plány, ktoré skončili od 31. 12. 2020, to je napríklad Revúca, Poltár, Rimavská Sobota, Kežmarok, Vranov nad Topľou, Trebišov.
Takže ďakujem vám, milí kolegovia, za podporu. Ja verím, že z tohto nového, prehľadnejšieho, rýchlejšieho, efektívnejšieho systému budú profitovať všetci, ktorí žijú v najmenej rozvinutých okresoch. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2021 o 16:19 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video