32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 14:43 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:43

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Susko, čo akosi vyšumelo z tej vašej prezentácie, je to, že ten konkrétny paragraf, ktorý ste kritizovali, hlavne reaguje na súčasný stav judikatúry Ústavného súdu, a teda sa snaží prispôsobiť sa k tomu, ako tento problém v súvislosti s väzbou vidí Ústavný súd. A to si myslím, že je správne vodítko na to, ako upravovať zákon.
Zároveň, ako už bolo tu opakovane povedané, ten zákon musí sledovať účel väzby a tým účelom, samozrejme, je to, aby mohla byť dosiahnutá spravodlivosť v trestnom konaní. Bohužiaľ, my sme tu neboli zvyknutí na to, že spravodlivosť sa vykonávala tak, ako má, a je pochopiteľné, že tí, ktorí sa obávajú toho, že by sa mohli stať predmetom tej spravodlivosti, že by tie podmienky pre nich nemuseli byť tak komfortné, ako je to potrebné na to, aby sa tej spravodlivosti vyhli. A o tomto to celé je, obávam sa.
Takže keď tu rôzni ľudia aj tu v parlamente hovoria, že, a vymýšľajú si všelijaké somariny o mlčanlivosti a také veci, tak ide o to, že sa domnievam sa, obávajú toho, že aký ten výkon väzby bude pre nich, keď sa do nej dostanú. Bohužiaľ, to musím takto povedať.
A pán kolega Kyselica mi zobral z úst komentáre o advokátoch. Jednoducho je to lobistická skupina a podľa toho sa chovajú.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 14:43 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:45

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Susko, presne si to tak vystihol. V podstate všetci poslanci Národnej rady alebo, alebo niektorí, nechcem zase povedať že všetci, ale to očakávanie tuná, že pani ministerka predloží Trestný poriadok, zlepší tie podmienky v tej väzbe, a nie, že sa pritvrdia a ešte zhoršia. Ja nebudem môcť zahlasovať za takýto návrh zákona, kde mi teraz dlhodobo kritizujeme tie podmienky, hlavne v tej kolúznej väzbe alebo väzbe ako takej. Je to neakceptovateľné a neprijateľné, že by tie zlé podmienky, ktoré sú a sú veľakrát, takmer by som povedal že neľudské, a my ich ideme ešte zhoršiť.
Presne tak ako si to aj spomenul, to zaznelo tu, to spolupáchateľstvo. V dnešnej dobe väčšinou sa dnes definuje ako organizovaná skupina, čo je istým spôsobom nejaká nadstavba a pritvrdiť to, aby sa hľadali aj zámienky a dôvody na to, ako takmer každého takého potenciálne podozrivého alebo obžalovaného zavrieť do kolúznej väzby.
Myslím si, že mal tu byť návrh zákona a hovorilo sa aj o tom, kde v podstate treba zmierňovať ako tieto veci, aj tie alternatívne tresty, aby boli. Myslím si, že nie je to na smiech, že ak tí ľudia, ktorí sa ocitli v tej kolúznej väzbe a aspoň tie komunikačné šumy, ktoré prenikajú, veď pozrite sa, všetci ľudia všetko vedia a v nejakej šesťmetrovej alebo štyri štvorcové metre alebo šesť štvorcové metre, títo ľudia sú tam zatvorení celé dni, celé týždne, celé mesiace. Myslím si, že to je ďaleko, veľmi ďaleko od ľudskosti. Nad tým sa treba zamyslieť a pani ministerka aby tu prišla s takým návrhom zákona, za ktorý môžeme zahlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 14:45 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:47

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V úvode, keďže tu padli slová o záujmoch advokátov, tak pre istotu oznamujem osobný záujem, keďže som tiež advokát, aby nevznikli rozpory v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.
A teraz teda k veci. Nemyslím si, že pri otázkach väzby je to otázka nejakého záujmu či už prokurátorov, alebo advokátov. Treba si uvedomiť, a teda odpovedám na to, čo povedal pán Kyselica, ale zároveň aj pán poslanec Baránik, že otázka väzobného stíhania nie je otázka zabezpečenia spravodlivosti. Otázkou zabezpečenia spravodlivosti je celé trestné konanie. Kdežto väzba ako taká je zabezpečovací inštitút. Je zabezpečovací inštitút, ktorý má svoj presný účel. To znamená, aby nemohol utiecť, aby nemohol páchať tú trestnú činnosť ďalej alebo aby nemohol nejakým spôsobom ovplyvňovať svedkov alebo inak mariť trestné konanie. To sú zabezpečovacie inštitúty, ktoré nemajú byť trestom. To nie je trest. To je čisto zabezpečovací inštitút na dosiahnutie účelu, ktorý je presne stanovený v Trestnom poriadku. A preto si myslím, ľudia, ktorí sú bratí do väzby, sa stále až do právoplatného odsúdenia súdom majú považovať za nevinných. To znamená, že to nie je záujem ani prokurátorov, ani sudcov, ani advokátov na tom, či má byť kratšia alebo dlhšia. Tu je, záujem celej spoločnosti by mal byť na tom, aby väzba trvala čo najkratšie, pretože tí ľudia sú stále nevinní. A ak sú vinní, tak ich treba obžalovať a treba ich odsúdiť čím skôr. Čiže to je, to je ten rozdiel v tom pohľade.
A to, čo povedal pán poslanec Kuffa, áno, a to nehovorím ja, to hovoria trestní sudcovia, bolo to v médiách, že sú nadkvalifikované označovanie spolupáchateľov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 14:47 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:49

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, čo sa týka inštitútu kolúznej väzby, ale vôbec zásahu do Trestného poriadku, bez toho, aby sme upravovali celý proces, tak treba byť naozaj veľmi citlivý. Trestný poriadok je tu na to, aby sme vedeli odstíhať páchateľov, aby bolo tak nastavené celé vyšetrovanie, že tu je priestor pre vyšetrovateľa, aby urobil úkony, ktoré má, riadne a včas. Aby tu bol aj priestor na to, ak sa jedná o osoby, ktoré nejakým spôsobom svojím konaním budú mariť vyšetrovanie počas toho vyšetrovania, ktoré vedie vyšetrovateľ. Aby tu bol priestor aj na kolúznu väzbu, ak budú chcieť utekať, aby boli vo väzbe, aby jednoducho sa nám nevzdialili, kým prebehne vyšetrovanie, bude vznesené obvinenie, bude vznesená, pardon, bude podaná obžaloba, prebehne konanie pred súdom. Aby jednoducho aj samotný verdikt potom bolo voči komu vyniesť. Alebo treba zamedziť tomu, aby jednoducho sa v trestnom čine pokračovalo, čo má určite osobitný význam pri trestných činoch, ktoré súvisia s násilím, osobitne domáce násilie. To sú prípady, pre ktoré proste takéto inštitúty potrebujeme.
Takže myslím, že je veľmi nebezpečné túto debatu, ktorá súvisí s väzbou, viesť tak, že spochybňujeme vlastne samotné inštitúty, bez ktorých by sme vlastne nevedeli ani trestné činy vlastne odstíhať. Inštitúty väzby patria do Trestného poriadku, potrebujeme ich. Tá debata, ktorú tu momentálne máme a je predmetom veľkej verejnej diskusie, je, či právna úprava, tak ako ju máme nastavené, je primeraná. A to je jedna vec. A druhá debata je potom, že či orgány činné v trestnom konaní až po rozhodovanie súdov, či vlastne tie rozhodnutia také, ako sú prijímané, či tie sú primerané.
Ja hovorím, čo sa týka právnej úpravy, ktorú predkladám, že je to právna úprava, ktorá osobitne teraz upravuje kolúznu väzbu. To znamená, vyťahuje tento inštitút z toho celého trestného procesu, ktorý máme. S ohľadom na debatu, ktorá tu je, kde je spochybňované jednak, či právna úprava je dodržia... je primeraná a rovnako aj to konanie tých orgánov či je primerané.
Osobne sa domnievam, že v zásade právna úprava, ktorú máme aj teraz, je dobrá. Osobne sa domnievam, že rovnako rozhodovanie orgánov činných v trestnom konaní vrátane rozhodnutí súdov je primerané a potvrdzuje to nakoniec aj judikatúra či už Ústavného súdu, alebo Európskeho súdu pre ľudské práva, kde keď sa pozreme, koľko je vlastne pochybení, tak pochybenia sú, tie nepopieram. Ale sú v miere, ktorá ukazuje, že v zásade ten systém funguje. Určite je namieste sprísniť právnu úpravu, keď vidíme, že ten priestor tam je. To znamená zúžiť priestor pre akékoľvek zneužívanie tých pravidiel aj toho trestného konania. A určite treba mať na mysli, že samotné up... samotná úprava práva na jednej strane obvineného, na druhej strane, aby bol splnený účel trestného konania, že to má byť v nejakej rovnováhe. Ako v tom máme určite spoločne zhodu.
To, čo dnes je pre mňa zložité, je, keď sa porovnáva právna úprava s inými krajinami, tak sa úprava, tak sa porovnáva vlastne iba vytrhnutý inštitút väzby, osobitne kolúznej väzby, bez toho, aby sme sa pozerali, čo všetko musí urobiť vyšetrovateľ v tých iných krajinách. Keby sme to porovnávali naozaj spravodlivo a zobrali aj všetky vlastne povinnosti, ktoré má u nás vyšetrovateľ, aby vzniesol obvinenie a potom viedol ďalej vyšetrovanie, aby bola podaná obžaloba a takto predložil spis prokurátorovi, tak by sme zistili, že u nás ten celý trestný proces je veľmi komplikovaný. Jednoducho vyšetrovateľ musí robiť oveľa viac úkonov, aby sa vlastne vec dostala prokurátorovi v plnosti, tak aby bola podaná obžaloba a vec mohla ísť na súd.
Ak chceme byť prísnejší pri samotnom inštitúte väzby aj kolúznej väzby a skrátiť všetky lehoty, musíme potom zjednodušiť celé konanie, ktoré súvisí aj s tým, čo musí urobiť vyšetrovateľ. A ja túto ambíciu mám. A vyplýva aj z programového vyhlásenia vlády. Podľa mňa je namieste, aby sme tento proces zjednodušili, a potom môžme byť, samozrejme, aj viac ambiciózni aj pri takom inštitúte, ako je väzba, a nielen pri kolúznej väzbe, ale aj pri ostatných vlastne väzbách, či je to pokračovacia alebo úteková, a vôbec skrátili maximálne lehoty, ktoré tu pre väzbu máme.
My ale teraz s ohľadom na vlastne spochybňovanie toho samotného inštitútu, ktorý tu je, tak je veľká debata, či tá právna úprava je primeraná. A ja hovorím s ohľadom aj na rozhodnutia súdov, ktoré tu máme, ja si myslím, že v zásade tá právna úprava je dobrá. Myslím si, že aj to rozhodovanie súdov jasne zužuje ten priestor pre aplikáciu práva tak, že to primerané je s ohľadom aj na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. Ale som pripravená predložiť túto právnu úpravu, aby sme ju v maximálnej možnej miere zúžili a vlastne to, čo robíme teraz do tej právnej úpravy, my sprísňujeme vlastne to konanie o väzbe, ale sprísňujeme ho tak, že je to v prospech pre obvineného. A to, čo hovoril pán poslanec Susko, tak mi vychádza, že zle číta text zákona a ja sa teším, samozrejme, na rozpravu vo výbore, kde si to vysvetlíme. Pretože práve tie ustanovenia, ktoré čítal, vôbec nie sú o tom, že by zhoršovali postavenie práve obvineného. Práve naopak, jeho postavenie zlepšujú, pretože vlastne sprísňujú postup pre sudcu, ktorý rozhoduje o tom, či vôbec o väzbe rozhodne. Takže to "alebo", ktoré vlastne čítal pán poslanec, je v jeho prospech, toho obvineného. Ale nechajme si túto debatu, ja sa teším na debatu vo výbore.
Treba, samozrejme, v celom kontexte aj toho ustanovenia si to čítať, ale to, čo vlastne, to ustanovenie, ktoré prečítal pán poslanec Susko, hovorí, hovorí to, že teraz sudca musí prísnejšie posudzovať, či vôbec o väzbe rozhodne. Musí veľmi prísne zvážiť, či tu neexistuje náhradný inštitút, napríklad záruky, sľub alebo prípadne elektronický náramok, ktorými by mohla byť tá väzba nahradená. O tom je to ustanovenie, ktoré čítal pán poslanec Susko. Takže v tomto je to naozaj veľmi vážne nedorozumenie a vôbec nie je pravda, že by to bolo v neprospech obvineného, práve naopak, je to v jeho prospech. A ja sa teším na debatu vo výbore. Ja si myslím, že tam je presne ten priestor, kde si to spolu vydiskutujeme, a ja verím, že už pri druhom čítaní s takýmto príspevkom pán poslanec nebude musieť vystúpiť.
Bolo tu veľa debaty o podmienkach vo väzbe. Trestný poriadok toto nerieši. Rovnako ako vyplýva z programového vyhlásenia vlády, tak máme veľkú ambíciu humanizovať podmienky vo väzbe. Na jednej strane sú to materiálne podmienky, a ja som rada a aj som si vypočula vlastne či už pána poslanca Kočiša, alebo pána poslanca Suju, že vnímajú, že jednoducho máme poddimenzované finančne väzenstvo, kde je potrebné jednoducho tie finančné prostriedky sem dať a potom, ak je osoba v kolúznej väzbe, tak ten priestor vlastne dá sa uspôsobiť aj v rámci daného ústavu na výkon väzby tak, aby celý ten výkon bol, samozrejme, príjemnejší.
Súčasne platí a treba sa pozerať na to, že vo výkone kolúznej väzby keď je osoba a nič sa nedeje, v úvodzovkách, z jej pohľadu, neznamená, že sa naozaj nič nedeje, že jednoducho napríklad ak sa jedná o prípady domáceho násilia a daná osoba je vo väzbe, to je, to sú práve prípady, kedy je namieste v súvislosti s tým, že je tu obava, že by sa pokračovalo v trestnom čine, tak aj keď sa nič s ňou nedeje, no tak sa popritom deje to, že sa robia výsluchy. Ale ona je tam preto práve, aby sa ten trestný čin zatiaľ nedokonal, alebo preto, aby neovplyvňovala vlastne tých svedkov, ktorí majú byť vypočutí. Takže tiež neplatí, že keď s danou osobou sa nerobí úkon, že vyšetrovateľ nič nerobí. Takto sa na to nedá pozerať. Ale, samozrejme, ak je v danej veci podozrenie, že by sa malo konať rýchlejšie, čo vo väzobných veciach vždy priorita je, konať čo najrýchlejšie, tak si myslím, že máme tu na to prostriedky, aby došlo k náprave. A ja netvrdím, že nedôjde aj k pochybeniu, ale ak dôjde, treba voči tomu vyvodiť zodpovednosť.
Takže čo sa týka podmienok vo výkone väzby, jednak s tým súvisia materiálne podmienky, to sa nedá dostať teraz do tejto novely, a jednak s tým súvisí zákon o výkone väzby a na tom pracujeme a ja si myslím, že v krátkom čase s ním prídem aj pred Národnú radu. Ja sa teším na debatu a som vlastne rada, že sme na to spoločne citliví.
Takže toľko k predloženému návrhu. Ja si myslím, že v rámci tohto návrhu to, čo je možné dnes urobiť v rámci toho trestného procesu, aký máme, tak si myslím, že som maximálne zúžila priestor na potenciálne zneužívanie tohto inštitútu. Urobila som podľa mňa maximum a rovnako platí, že keď zjednodušíme celý trestný proces, tak ja na jeseň plánujem, ja som to avizovala v novembri, prezentovať paragrafové znenie, v ktorom bude, by mal byť jednoduchší trestný proces, a potom sa môžeme rozprávať ambicióznejšie aj o jednotlivých lehotách na väzbu.
Toľko v krátkosti a ja si vás dovoľujem požiadať, pani poslankyne, páni poslanci, o podporu tohto návrhu. Myslím si, že je teraz dôležitý v tomto znení, tak ako ho predkladám.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2021 o 14:49 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:00

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, ja sa ospravedlňujem za to, že nemám masku na tvári, ale ešte jeden deň to budem musieť mať (povedané so smiechom) takto po včerajšom športovom výkone.
Dovoľte, aby som vám teda predložil návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO a EÚ a do vojenských štruktúr NATO a EÚ.
Tento dokument je predkladaný každoročne od roku 2005. Cieľom materiálu je aktualizácia vojenského zastúpenia, ktorá reflektuje na potreby Slovenskej republiky v procese implementácie zmien v rámci NATO, platných medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky voči partnerom NATO a tiež voči Európskej únii. Návrh sa predkladá v súlade s článkom 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje súhlas na vyslanie ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky, ak nejde o situáciu vedenú v čl. 119 písm. p).
Zároveň ozbrojené sily plnia okrem iného aj úlohy mimo územia Slovenskej republiky vyplývajúce zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo úlohy medzinárodného vojenského veliteľstva v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 321 o ozbrojených silách.
Uvedeným návrhom sa nezvyšujú tzv. celkové mandátové počty príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zastúpení; aktuálny počet, tak ako bol stanovený, 124, sa nemení.
Výdavky súvisiace s týmto návrhom sú zabezpečené v rámci rozpočtovej kapitoly ministerstva obrany.
Predložený návrh prerokovala vláda Slovenskej republiky a svojím uznesením č. 285 z 26. mája 2021 vyslovila súhlas s týmto návrhom.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie a vyslovenie súhlasu s predloženým návrhom.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2021 o 15:00 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:02

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a návrhu na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 575 z 31. mája 2021 pridelil návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ, ako aj do vojenských štruktúr NATO/EÚ na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia SR pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr pri NATO/EÚ v určenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s aktualizáciou vojenského zastúpenia SR pri orgánoch NATO/EÚÚ a návrh na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ, a do vojenských štruktúr NATO/EÚ. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.6.2021 o 15:02 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:04

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som chcel vystúpiť v hodine otázok k jednej veci, ale vzhľadom na to, že sa zrušila, bude to až budúci týždeň. Bombardujú ma ľudia, či už Slováci, ktorí sú v Mali, alebo nejakí rodinní príslušníci. Poprosili ma, aby som položil ministrovi jednu otázku, chcú vedieť na to len odpoveď.
Francúzsko pozastavuje svoju vojenskú operáciu v Mali a chcú sa spýtať, že ako zareagujú alebo čo idú robiť slovenskí vojaci? Len v krátkosti kvôli nim.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2021 o 15:04 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:05

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán Suja. Vážim si váš záujem. Tak ako ste povedali, my v súčasnosti nemáme vojakov, ktorí by aktívne pôsobili v rámci operácie. Tá Kuba, kde, rus... pardon, Francúzska republika pozastavuje svoje aktivity, čakáme na rozhodnutie či už prezidenta Macrona a jeho ozbrojených síl, alebo Európskej únie, aký bude ďalší postoj a podľa toho sa zariadime. Zatiaľ v tomto momente nemáme ani vyslané ani nepripravujeme materiál na vyslanie našich vojakov do tejto operácie. Uvidíme, aký bude postoj, následne keby došlo k zmene, tak, samozrejme, štandardným procesom bude rozhodnutím vlády následne alebo schválením vládou a následne rozhodnutím Národnej rady Slovenskej republiky tento dokument teda schválený a ďalej by prišlo k vyslaniu, ale v tomto momente naozaj sme aj my pozastavili akékoľvek zvažovanie nasadenia jednotiek, lebo nevieme, čo bude ďalej. Počkajme si podľa mňa pár týždňov, dlhšie to trvať nebude a potom uvidíme.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2021 o 15:05 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:07

Juraj Káčer
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám v súlade s § 122 ods. 4 písm. c), štvrtý bod zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predložiť návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na roky 2021 až 2026.
Stanovisko Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na roky 2021 až 2026 je súčasťou predloženého materiálu a Dozorná rada Sociálnej poisťovne na svojom zasadnutí dňa 16. februára 2021 schválila tento návrh.
Vláda Slovenskej republiky schválila návrh strategických zámerov dňa 17. marca 2021, č. uznesenia 149/2021. Strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne predstavujú základný riadiaci dokument rozvoja Sociálnej poisťovne, ktorý je vypracovaný v súlade s metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197/2017. Východiskom návrhu strategických zámerov a cieľov je analýza súčasného stavu činností Sociálnej poisťovne, revízia strategických zámerov realizovaných činností v predchádzajúcom období a vízia a poslanie Sociálnej poisťovne.
Strategické zámery Sociálnej poisťovne vytvárajú základný rámec dlhodobého rozvoja Sociálnej poisťovne so zameraním na zvyšovanie spokojnosti jej klientov, informatizáciu procesov Sociálnej poisťovne, efektívne riadenie vnútorných zdrojov, zvyšovanie výkonnosti zamestnancov, ako sa v dokumente dočítate.
Stratégia si kladie za cieľ hlavne orientáciu na štyri body, a to sú klienti, procesy, zdroje a zamestnanci. Ak hovoríme o klientoch, tak v prvom rade hovoríme o dostupných elektronických a profesionálnych kontaktných, kontaktných službách. V našom prípade sa budeme snažiť napĺňať stratégiu prostredníctvom troch základných strategických cieľov. Ten prvý môžme nazvať zvyšovanie kvality koncových služieb formou e-služby a osobného kontaktu. Aby sme si to vedeli rozmeniť na drobné, tak budeme hovoriť o elektronizácii nemocenského poistenia. V prvej fáze v roku 2021 by mal byť schválený zákon, ktorý nám umožní uplatňovať PN aj pomocou elektronizácie, čiže naši klienti by mali skončiť u doktora, nemusia už ďalej chodiť k zamestnávateľovi alebo do Sociálnej poisťovne. Následne na to by mali nadviazať aj ďalšie elektronizácie krátkodobých dávok, špeciálne teda v nemocenskom poistení, ako je tehotenský príspevok, materská a ďalšie.
Veľmi dôležitým prvkom je rovnako elektronická zložka klienta. To si, prosím, predstavte ako formu bankového účtu, kde si viete veľmi prehľadne sledovať jednak platby, ktoré za vás zamestnávateľ alebo sami odvádzate. Na druhej strane rovnako by ste si mali vedieť neskôr aj o tieto dávky pomocou elektronickej zložky klienta alebo toho vášho konta žiadať.
Samozrejme, tento strategický cieľ chceme napĺňať aj štandardizáciou klientských centier, keďže hlavne pri senioroch alebo žiadateľoch o dôchodok sú častokrát aj osobné kontakty a osobné vysvetlenie, ako žiadať či už o dôchodok, alebo pomôcť so žiadosťou o dôchodok, veľmi podstatné.
Druhým strategickým cieľom, ak hovoríme o klientoch, tak hovoríme určite o proaktívnej komunikácii a proaktívnych službách. My chceme vystúpiť z tej reaktívnej polohy, v ktorej sa Sociálna poisťovňa nachádzala alebo ešte stále nachádza, a chceme veľmi proaktívne komunikovať, na čo majú ľudia nárok, ako si jednoducho požiadať o dávky. Chceme byť naozaj ich dobrým partnerom. Nejaké menšie projekty, ktoré to kvalifikujú, nová webstránka, ktorá by mala byť orientovaná na životné, životné cykly našich poistencov, nejaký jednoduchý chatbot, ktorý by mal vyriešiť základné, základné otázky. Určite chceme, ak sme hovorili o elektronickej zložke klienta, tak už v súčasnosti existujúci individuálny účet poistenca chceme rozvinúť tak, aby ľudia mohli sledovať svoj indikatívny vývoj dôchodku z prvého a druhého dôchodkového piliera. Rovnako chceme využívať externú komunikáciu, už sme začali aj, čo sa týka sociálnych sietí, ale chceme ísť aj do médií, chceme naozaj, aby klienti, teda Slováci, slovenskí občania, platitelia poistného vedeli, na čo majú nárok a ako jednoducho sa k svojim dávkam dostať.
Tretím strategickým cieľom je, samozrejme, maximalizácia spokojnosti klientov, no a tu musíme nejakými validnými nástrojmi aj merať, aby sme vedeli, ktoré z opatrení sú funkčné, ktoré rozbíjať a ktoré, naopak, nie.
Ak hovoríme o procesoch, tak hovoríme určite o informatizácii, resp. informatizovaných procesoch v modernej štruktúre, u nás sa bude jednať v prvom rade o digitalizáciu dokumentov, tu hovoríme skôr o tých vnútorných vylepšeniach, rovnako modernizácia dávkových agend, ktorá by mala byť zabezpečená prostredníctvom EÚ fondov, a teda budeme hovoriť o informačných systémoch dôchodkového, nemocenského poistenia, poistenia v nezamestnanosti, garančného a úrazového poistenia. Potom môžme hovoriť o strategickom ciele uplatňovania moderných prístupov v organizačnom usporiadaní. Tu sa veľmi vážne zaoberáme možnosťou zavedenia centier zdieľaných služieb, ako aj pandémia ukázala, napr. v likvidácii nemocenských dávok sa nám stávalo, že niektoré pobočky neboli schopné vykonávať svoju agendu a museli byť tieto žiadosti o dávku redistribuované v rámci pobočkovej siete, takže zvažujeme a budeme, budeme sa snažiť vytvoriť nejaké centrá, ktoré budú pripravené na zvádzanie aj náporovej agendy.
Treťou oblasťou, o ktorej pojednáva naša stratégia, sú zdroje a vôbec efektívny manažment zdrojov, na ktoré potrebujete určite, určite mať dobré dáta, čiže ak hovoríme o zdrojoch, tak hovoríme aj o strategickom ciele zabezpečiť analytické údaje na podporu rozhodovania nielen Sociálnej poisťovne, ale následne aj pre vás pri prijímaní rôznych zákonov s dopadom na sociálnu oblasť, čiže hovoríme o projekte manažmentu údajov Sociálnej poisťovne. Tu má Sociálna poisťovňa ambíciu daný projekt vytvoriť v interných kapacitách. V zásade sme s týmto začali, tieto interné kapacity, keďže hovoríme o biznis analytikoch, programátoroch, biznis architektoch a o informatických procesoch, chceme hlavne tie zvýšené výdavky na personálne náklady, a teda tú tzv. tvorbu inhouse tohto projektu riešiť pomocou eurofondov. Neviem, či sa na Slovensku interný projekt z hľadiska informatizácie niekedy dial internými zložkami, čiže je to naozaj veľká výzva pred Sociálnou poisťovňou.
Ak hovoríme o ďalšom cieli, tak určite hovoríme o vytvorení dátovej kancelárie, zavedení controllingových nástrojov vo vybratých činnostiach a informatizáciu podporných procesov. Jeden z problémov Sociálnej poisťovne je, že nemá externé datacentrum, čo môžme považovať ako relatívne veľké riziko, čiže na tomto musíme určite popracovať a vnímame to ako jeden zo strategických bodov, ako udržať Sociálnu poisťovňu v chode v zmysle 21. storočia a výziev a rizík, ktoré sa s tým spájajú.
No a, samozrejme, nesmieme zabúdať ani na našich zamestnancov, pretože máme za to, že angažovaný zamestnanec je ten bod nula k tomu, aby sme čokoľvek dosiahli, ak hovoríme o proklientskom prístupe, kedy občan Slovenskej republiky naozaj cíti, že Sociálna poisťovňa je jeho partnerom, takže určite budeme hovoriť o modernizácii systému vzdelávania našich zamestnancov, transformovanie systému hodnôt a odmeňovania zamestnancov smerom k výkonnostným zložkám, mzdy. Rovnako budeme implementovať aktualizované etické kódexy, ktoré preberieme alebo preberáme v rámci Európskej únie, využívanie proaktívnej internej komunikácie, čiže spôsobu, aby naozaj naši zamestnanci vedeli, ako rozmýšľa vedenie, aby sa vedeli s týmto stotožniť, aby boli súčinní a angažovaní následne voči našim klientom.
Toľko asi na úvod a, samozrejme, v prípade otázok som k dispozícii čokoľvek dovysvetliť. Tak by som vás zároveň, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si požiadať, aby ste aj s ohľadom na stanovisko Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu strategických zámerov a činnosti Sociálnej poisťovne na rok ´21 až ´26 prijali uznesenie odporúčajúce Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť. Tu sa ospravedlňujem, to bol návrh v dozornej rade, čiže, čiže by som vás poprosil tento návrh schváliť
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2021 o 15:07 hod.

Juraj Káčer

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:10

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán generálny riaditeľ, zaujmite miesto po vašej ľavej ruke, pre navrhovateľa.
A teraz poprosím pani poslankyňu Luciu Drábikovú, aby podala správu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore, za výbor pre sociálne veci, kde bola poverená ako spravodajkyňa. Nech sa páči.
Skryt prepis

17.6.2021 o 15:10 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video