32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2021 o 14:14 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:14

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, predsedajúci, pán predsedajúci, za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám na rokovanie Národnej rady vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
Je to návrh zákona, ktorý ide aj v súlade s programovým vyhlásením vlády, a to v časti trestná politika a väzenstvo, kde v tejto časti máme ambíciu posilniť práva obvineného umiestneného aj v kolúznej väzbe, ako aj zabezpečiť vyššiu kvalitu návrhu na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutí súdov a väzbe. Takto presne to síce v programovom vyhlásení vlády nemáme, ale jednoznačne z programového vyhlásenia vlády vyplýva, že chceme posilňovať aj práva obvinených.
Cieľom tohto návrhu je upraviť podmienky a lehotu trvania väzby osobitne v súvislosti s inštitútom tzv. kolúznej väzby a výslovne v zákone upraviť vyšší štandard náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby a tiež náležitostí rozhodnutia súdu o väzbe.
Kľúčovú zmenu predstavuje zavedenie tzv. päťmesačnej lehoty kolúznej väzby. Je to pre prípad tzv. domnienky z kolúzie. Súčasne pri tejto lehote platí, že výnimka z tohto pravidla je, ak už je zistené, že obvinený pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Ďalej, ak je to trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin spáchaný organizovanou skupinou. Ďalej, ak sa jedná o trestný čin spáchaný zločineckou alebo teroristickou skupinou alebo ide o trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ide o trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo ide o trestný čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie.
Súčasne návrhom zákona zavádzame aj tzv. obligatórne súdne preskúmavanie možnosti nahradiť väzbu sľubom, zárukou, dohľadom alebo peňažnou zárukou. Týmto zosúlaďujeme právnu úpravu s rozhodnutiami osobitne Ústavného súdu Slovenskej republiky aj zavedenou súdnou praxou.
Súčasne návrh zákona jasne upravuje pravidlo, že nemožno nahradiť väzbu, ak sa jedná o kolúznu väzbu.
V neposlednom rade návrhom zákona zavádzame oprávnenie prokurátora v prípravnom konaní rozhodnúť písomným príkazom o zmene dôvodu väzby, ak pominie niektorý z dôvodov väzby.
Účinnosť tohto zákona navrhujeme od 1. augusta 2021.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2021 o 14:14 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:18

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní so spravodajskou informáciou k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval vládny návrh zákona do 14. septembra 2021.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, ako ho v úvodnom slove uviedla pani ministerka.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.6.2021 o 14:18 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:19

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani navrhovateľka, pani ministerka, vážení členovia, kolegovia, pôvodne som nechcel vystúpiť v rozprave, chcel som reagovať nejakou faktickou poznámkou na vystúpenie pani ministerky.
Takto, v krátkosti. Keď sa otvorila táto téma ohľadom kolúznej väzby, tak ja som bol zásadne proti. Takisto mi vyšetrovatelia alebo prokurátori písali, volali, že čo sme sa zbláznili, že jednoducho tento inštitút kolúznej väzby len tak vytrhávame z celého procesného konania, ktoré je veľmi preformalizované a že to bude mať fatálne dôsledky na celý úsek prípravného konania.
Som rád, že konečné znenie tohto návrhu zákona je v takomto znení, v akom je. Lebo naozaj sa to vyprecizovalo tak, aby sa dosiahol aj účel trestného konania a aby sa naozaj otvorila tá diskusia ohľadom kolúznej väzby. Pokiaľ bolo uvedené, že sú tu nejaké problémy ohľadom väzenstva, respektíve ohľadom ľudí, ktorí sú vo väzbe, tak je namieste otvoriť naozaj ten zákon o výkone väzby a upraviť tie ich práva obvinených do takej roviny, že pokiaľ platí prezumpcia neviny, tak mali by sa mať lepšie vo väzbe ako tí, ktorí sú už odsúdení a sú vo výkone trestu odňatia slobody.
Tak ako tu už bolo viac razy povedané, naozaj ten, ktorý je vo väzbe, tak je väčšinou zavretý v tej cele a má hodinový nárok na tú vychádzku. Kto je už odsúdený, má nárok ísť aj pracovať, proste socializuje sa, je s tými ľuďmi. Proste je v kontakte s ľuďmi. Takže naozaj to je téma i pre pani ministerku, aby sme otvorili tieto nejaké podmienky, kompletnú nejakú reorganizáciu väzenstva, čo však je určite spojené aj nejakými finančnými nákladmi.
Som rád, že v druhom kroku sa otvorí novelizácia Trestného poriadku a skráti sa ten proces celého prípravného konania. Teda dúfam, že sa skráti, tak ako je to deklarované aj v programovom vyhlásení vlády.
Čo sa týka účelu trestného konania, aby nebolo zmarené, tak terajšia úprava tej kolúznej väzby je nastavená veľmi dobre. Pokiaľ boli tie prvotné návrhy, tak ja som bol odhodlaný, že nezahlasujem za takéto úpravy. Avšak pokiaľ je tam uvedená táto forma domnienky kolúzneho správania, ktorá sa netýka organizovaných, organizovaných skupín pri obzvlášť závažných zločinoch a netýka sa zločineckých skupín a teroristických, tak s takouto úpravou sa naozaj dá súhlasiť.
To je asi tak všetko. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2021 o 14:19 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:23

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kyselica, nieže väčšinou, ale vždy sú tam zavretí 23 hodín. Tu hodinu majú na tú prechádzku, ak nejdú na nejaké vyšetrenie alebo výsluch. Takže... a to sú ešte nevinní. Nevieme, či sú vinní alebo nie. Takže to ste veľmi správne podotkol, že to nie je správne. Mali by mať trošku lepšie podmienky ako tí, čo sú už právoplatne odsúdení. Sa čudujem, že to tak nie je, ale dobre.
A sa chcem spýtať, či vám za tú kolúznu väzbu volal niekto z tých, z tej tzv. pracovnej skupiny alebo niekto normálny, kto vie, čo tam sa deje. Lebo hypoteticky, pán poslanec, keby ste vy alebo ja bol zavrený v kolúznej väzbe a dvanásť mesiacov sa s vami neurobí žiaden úkon, neviem, ako by ste sa tvárili. A ja by som tých, čo vám volali, že to chceme zrušiť, ja by som im to dal vyskúšať na mesiac. Na mesiac. Že by sa s tým nič nespravilo. A o mesiac sa uvidí, či pôjdu von alebo nie a navrhne sa ďalší mesiac. A potom 60 dní za nimi nikto neprišiel, tak nahajme ich aj 90 dní. Nahajme ich 365 dní a neurobme s nimi žiadny úkon. Viete, ako by rýchlo títo, čo vám volali, menili názor, pán kolega? A to neberem teraz politicky, to berem ako fakt a verím, že mi dáte za pravdu, lebo to tak je. Ak je niekto vo väzbe, v kolúznej, a neni odsúdený, tak sa hľadí na neho ako ne-vin-né-ho. Tak mali by sme tie úkony robiť tak rýchlo, ako sa to najrýchlejšie dá. Ale keď mesiace sa neurobí žiaden úkon, tak to nič neni iné len ako týranie a snaženie sa zlomiť nejakého človeka.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 14:23 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:25

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán kolega, že ste objasnili podstatu toho, čo sa tu navrhuje, aj podstatu tých výhrad, ktoré tí, čo pracujú v rámci orgánov činných v trestnom konaní, majú so zmenami v tejto oblasti. Našťastie aj objasnili rozdiel medzi tým, čo upravuje zákon o výkone väzby a čo upravuje Trestný poriadok. Samozrejme, bez ohľadu na to, že ľudia, ktorí sú kompetentní a ktorí pracujú pre dobro spravodlivosti v našej krajine, to vysvetľujú dokola a dokola. Tí, ktorí majú blízko k zločincom a ktorí sa prípadne sami obávajú, že by mohli skončiť vo väzbe, tak budú dookola hovoriť, že výkon väzby spočíva v tom, že niekto je tam 23 hodín denne mučený. S tým sa asi nič nedá robiť. Títo ľudia nieže nie sú schopní to pochopiť, hoci aj také prípady asi sú, ale nechcú to pochopiť. Budú dookola hovoriť tie somariny, ktoré im sa jednoducho hodia, pretože sú v postavení, kedy sa musia obávať, že by sa to veľmi osobne mohlo aj ich týkať.
Takže ďakujem za toto vystúpenie. Myslím, že všetci pracujeme v koalícii na dobrej veci, a tento návrh považujem, ako ste vy sám povedali, za dobrý kompromis a pokračujeme ďalej.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 14:25 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:26

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.
Pán kolega Kyselica, naozaj s vaším vystúpením musím iba súhlasiť, nakoľko Trestný poriadok musí upravovať aj dĺžku už ustanovujúcej kolúznej väzby, ale zároveň aj podmienky. Pretože ako bolo povedané, prezumpcia neviny nie je len výraz, ale prezumpciou viny by sme sa mali zaoberať v jej úplnej prapodstate. To znamená, obvinený človek, ktorý nie je právoplatne odsúdený, je stále považovaný a musí byť braný za nevinného. Takže aj prístup k tomuto človeku v tejto kolúznej väzbe musí byť ľudský, a to zdôrazním ešte raz, ľudský.
Viem, že väzenstvo a väzenský systém je dlhodobo finančne podvyživený a jednoducho podmienky v týchto väzniciach nie sú vhodné, ale musíme aj týmto obvineným ľuďom, ktorí naozaj nie sú právoplatne odsúdení, urobiť nie zo života peklo v určitých situáciách, ale práve naopak. Títo ľudia určite vo viacerých prípadoch chcú spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, ale podmienky, s akými sa jednoducho títo obvinení stretávajú, sú viac ako neľudské a to už potvrdili viaceré medzinárodné inštitúcie.
Ja pevne verím, že osoby, ktoré sa nachádzajú v dnešných dňoch alebo aj v budúcnosti v kolúznej väzbe a naozaj nie sú osobami, ktoré sú zapojené alebo napojené na nejaké zločinecké alebo organizované skupiny, bude k nim prístup úplne iný. Súhlasím, že človek, ktorý má toho na rováši veľa, mal by byť patričným spôsobom vyšetrovaný, samozrejme, aj odsúdený, ale musí tomu predchádzať nejaký ľudský rozmer a nesmieme sa k týmto ľuďom naozaj správať ako k nejakým, horšie ako k zvieratám, pretože naozaj kolúzna väzba je viac ako len trestom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 14:26 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:29

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
V krátkosti, aby sme tu nemiešali nejaké jablká s hruškami alebo aby sme nepolitizovali naozaj túto tému. Je bežné, keď je osoba vo väzbe a nedojde vôbec vyšetrovateľ za ňou. Keď on prvýkrát odmietne vypovedať a je vo väzbe, tak on tam má povinnú obhajobu. On cez obhajcu bude signalizovať, že chce vypovedať alebo nechce vypovedať. Ak on nechce vypovedať, tak nemôže dojsť vyšetrovateľ za ním druhýkrát a dať mu zase možnosť. Chceš vypovedať? Nechceš vypovedať? Takže toto sa bežne stáva, že je vo väzbe a nasleduje až úkon po skončení vyšetrovania, preštudovanie vyšetrovacieho spisu. Pokiaľ sú to nejaké okresné spisy, nejaké nebezpečné vyhrážania a tak ďalej a tak ďalej, ktoré sa spravia za dva-tri mesiace. Pokiaľ je zložitejší prípad, tak áno, tam má právne zastúpenie, má tam povinnú obhajobu a cez obhajcu, trebárs po nahliadnutí spisu, sa on žiada, že chce vo veci vypovedať a vyšetrovatelia konajú promptne. Lebo aj zákon teraz píše, že väzba sa vybavuje prednostne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 14:29 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:30

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážení kolegovia, kolegyne, kolegyne, kolegovia, máme tu vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok v oblasti väzby. Treba povedať, že táto právna úprava, ktorú tu teraz máme, jej príprava začala už niekedy v marci, respektíve už dávnejšie, ale teda do legislatívnej podoby sa dostala niekedy v marci, kedy prišiel tak zo strany SMER
– sociálna demokracia, ako aj následne potom zo strany poslancov k predloženiu poslaneckých návrhov zákona, ktoré mali upravovať podmienky, respektíve dĺžku väzby ako takú. Nielen vo vzťahu ku kolúznej väzbe, ale ku všetkým druhom väzby, aj ďalšie, ďalšie podmienky. Následne nato bola zvolaná pracovná skupina na ministerstvo spravodlivosti, kde sa mali tieto návrhy spolu s ďalším návrhom, ktorým bol návrh Slovenskej advokátskej komory, prerokovať. V zásade tieto poslanecké návrhy spolu s návrhom Slovenskej advokátskej komory boli veľmi podobné, skoro až totožné a na tejto pracovnej skupine sa mali rozdiskutovať. Na tejto pracovnej skupine si všetci zástupcovia tak poslancov, ako aj Slovenskej advokátskej komory za prítomnosti zástupcov ministerstva, dvoch generálnych riaditeľov, ďalej prezidenta Policajného zboru, špeciálneho prokurátora, prezidenta Zboru väzenskej a justičnej stráže a ďalších osôb vypočuli argumenty, prečo by sa mala urobiť úprava najmä dĺžky trvania väzby ako takej, a to sa týka aj preventívnej, aj útekovej väzby, nielen kolúznej, ako aj ďalšie podmienky. S tým, že si to vypočuli, zaznamenali a asi o týždeň alebo o týždeň a pol prišiel mail, kde nám generálny riaditeľ ministerstva spravodlivosti poďakoval za spoluprácu a zaslal, pod názvom Kompromisný návrh zaslal návrh späť. Neviem, akú spoluprácu, lebo k žiadnej spolupráci nedošlo, pretože oni si len vypočuli tie argumenty a poslali naspäť akože kompromisný návrh, ktorý však vôbec kompromisný nebol a bol úplne iný čo do obsahu, ako boli tie návrhy, ktoré prišli tak zo strany poslancov, ako aj zo strany Slovenskej advokátskej komory. A v zásade dnešný vládny návrh zákona, ktorý tu máme, je veľmi obdobný tomu, ako bol tento akože kompromisný návrh, ktorý prišiel zo strany ministerstva spravodlivosti.
Treba povedať, že áno, zmenila sa tam jedna vec a to je vec, ktorá sa týka dĺžky kolúznej väzby, ktorá na prvý pohľad akoby sa zdalo, že je zlepšením alebo zjemnením súčasnej právnej úpravy, na druhej strane však, keď si pozorne prečítate celý tento návrh, tak ten návrh je dokonca prísnejší ako súčasný právny stav. Ono síce základná dĺžka kolúznej väzby sa skrátila na päť mesiacov podľa tohto návrhu zákona, avšak tie ďalšie podmienky sú oveľa prísnejšie, ako sú doteraz, a v celkovom rozsahu to znamená sprísnenie podmienok pre väzbu a nie jej nejakým spôsobom zníženie alebo zjemnenie. Poviem teraz prečo.
Keď si prečítate hneď § 71, tak hneď v novelizovanom odseku 1 § 71, ja viem, že sme v prvom čítaní, nemali by sme sa baviť ešte o paragrafovom znení, ale bez toho, aby som nepoukázal na to paragrafové znenie, tak neviem odôvodniť ani celú filozofiu tohoto zákona, čo je účelom prvého čítania. Takže si dovolím zopár tých ustanovení prečítať. Tak hneď v § 71 ods. 1 v písmene c) sa doplnilo, že napríklad pri, teda pri všetkých týchto druhoch väzby budem citovať, ak, že sa môžu teda použiť, ak z konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že a teraz: ujde, bude pôsobiť na svedkov a tak ďalej, bude pokračovať v trestnej činnosti. A teraz spoločne, ak vzhľadom na osobu obvineného, povahu alebo závažnosť trestného činu, pre ktorý je trestne stíhaný, nie je v čase rozhodovania o väzbe možné väzbu nahradiť podľa § 80 alebo 81. A tu je dôležité to slovíčko "alebo". Je to veľmi jemná zmena, ktorá však v svojej, v svojom obsahu je veľmi podstatná. Pretože doteraz sa museli skúmať spoločne a súčasne, že či je povaha obvineného, závažnosť trestného činu v čase rozhodovania o väzbe súčasne taká, aby neboli možné použiť dôvody na nahradenie väzby; a teraz sa to bude považovať alternatívne, to znamená, stačí len jedno z toho, keď sa vyhodnotí, že nie je dostatočné, tak už možno takéhoto obvineného zobrať do väzby.
To isté je v odseku 2, kde takisto sa to zmenilo v tom, že ak vzhľadom na osobu obvineného, povahu alebo závažnosť trestného činu, čiže zase ide o alternatívne posudzovanie, kde stačí len jedna z týchto, z týchto skutočností na to, aby mohol byť obvinený vzatý do väzby. Čiže to je prvá vec, ktorá podľa môjho názoru je sprísnením tých podmienok a nie ich zjemnením.
Ďalej, ďalšia vec, ktorá, ktorá tu je, je možnosť náhrady väzby, kde sa výslovne to, čo doteraz nebolo, vylúčilo z možnosti nahradenia väzby nahradiť väzbu okrem dôvodu väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b), a to je kolúzna väzba. Čiže to, čo doteraz nebolo výslovne v Trestnom poriadku upravené, že kolúznu väzbu nie je možné nahradiť zárukou, sľubom alebo dohľadom, resp. peňažnou zárukou, tak teraz sa výslovne vylučuje z možností takejto náhrady.
A tretia vec, ktorá, ktorá je a ktorú sa domnievam, že je opäť sprísnenie, je, že na jednej strane síce je znížená základná sadzba na päť mesiacov, to sa však nevzťahuje, ako pani ministerka aj v svojom úvodnom slove povedala, na prípady, kedy ide o organizovanú skupinu, resp. založenie zločineckej skupiny a tak ďalej.
Treba povedať, že neviem, či v iných krajinách, ale myslím si, že nie, že existuje viazanie dĺžky väzby na právnu kvalifikáciu skutku. Okrem toho, ako už bolo aj medializované zo strany trestných sudcov, sa v súčasnosti ako keby prestalo používať z hľadiska kvalifikácie spolupáchateľstvo a nadkvalifikujú sa všetky konania ako organizované skupiny. To znamená, že v konečnom dôsledku sa táto základná päťmesačná lehota v takýchto prípadoch vôbec nebude používať. Čiže opäť je tu nejaké nóvum, ktoré sa zdá, že by mohlo byť zjemnením tých podmienok tým, že to bude trvať len päť mesiacov, na druhej strane sa z toho vylučujú všetky tieto, tieto skupiny. Čiže to sú dôvody, pre ktoré si myslím, že tento návrh nie je alebo jeho účel nie je to, čo chceli dosiahnuť aj poslanci pri svojich pôvodných návrhoch, ako ani Slovenská advokátska komora. A v prípade, že tento návrh, ak prejde, my zaňho, samozrejme, v takomto znení nemôžme zahlasovať, ale ak prejde, tak že pani ministerka bude v druhom čítaní otvorená pozmeňovacím návrhom, ktoré tieto veci budú nejakým spôsobom modifikovať.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2021 o 14:30 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:39

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Susko, ďakujem za veľmi správny výklad a pomenovanie všetkého, čo je zlé v tomto návrhu. Ja si myslím, že to je možno ešte horší, ako je súčasný v niektorých veciach. To, čo ste povedal, tie skupiny, áno, do toho sa dá zahrnúť úplne všetci, či organizovaná skupina a podobne.
Jedna vec ma ale teraz tak zaráža. Možnože to bude aj dobré, keby to ostalo. Aspoň to pocítia, ako to je. Ja si myslím, že toto by bolo možno aj dobré, lebo vidíme tu, že viacerí predstavitelia vlády úmyselne a sústavne ako organizovaná skupina porušujú zákon a mali by si to potom vyskúšať. A v žiadnom prípade, že by som sa im teraz vyhrážal. To je fakt, že porušujete zákon.
Vy tu hovoríte o nejakých svedkoch alebo ste hovorili, že, o výpovediach, že svedok nechce vypovedať alebo obvinený nechce v kolúznej väzbe vypovedať. A keď chce vypovedať a vyšetrovateľ ho nechce zbaviť mlčanlivosti alebo nedá návrh na zbavenie jeho mlčanlivosti, to potom je čo? Keď chce vypovedať, dožaduje sa vypovedať, chce napríklad prísť sem a vyšetrovateľ nie a nie dať žiadosť na zbavenie mlčanlivosti.
Teraz už ministerka hlavou nekýve, pán Kyselica, ako keď ste hovoril vy. Ale takýto prípad máme. Nejdete kývať trošku hlavičkou, pani ministerka? Aj teraz by ste mali... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, pán poslanec reagujte na rečníka!

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
...viete, lebo toto je veľmi, veľmi, je to veľmi, veľmi neslušné. A keď sa tu niektorí predstavitelia vyjadrujú, že niečo schváli Národná rada a vy tu poviete, no a čo, že to schválila. Nám je to jedno. Pán Baránik, to sú vaše slová, keď sa tu tak ozývate. Takže keď niečo schváli Národná rada, tak vám v SAS-ke je to no a čo. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 14:39 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:41

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Susko, čo sa týka stanoviska Slovenskej advokátskej komory, každý zákon, ktorý sa robí, by mal byť vyvážený. Tuto dochádza k stretu záujmov vždycky orgánov činných v trestnom konaní, teda vyšetrovateľov, prokuratúry, na druhej strane súdov a na tretej strane vlastne zástupcov, teda ako advokácie, no a, samozrejme, sú tam strany konania. Tu bude vždycky veľký boj, že kto si čo viac presadí. Pokiaľ by chceli vyšetrovatelia alebo prokurátori čo najkratšie prípravné konanie, zas sa to nebude páčiť sudcom. Lebo sudcovia by museli vykonávať viacej úkonov. A takisto to je aj s advokáciou. Oni by chceli čo najviac tých práv, aby museli, aby nemuseli, aby mohli čo najviac úkonov, chodiť čo na najviac úkonov, aby si mohli účtovať a, samozrejme, aby im bolo povolené čo najväčšie nazeranie do spisov a tak ďalej a tak ďalej. V tomto musí byť zákon konzistentný, že nejaká tá rovnováha tam musí byť.
Čo sa týka tých dôvodov, ktoré ste hovorili, ja si nemyslím, aj voľakedy bolo, že keď sa brala osoba do väzby, tak sa skúmali len tie formálne dôvody väzby, či je tu naozaj ten kolúzny spôsob alebo preventívny, alebo útekový. Teraz už musí sudca skúmať vždycky aj materiálnu stránku, či je naozaj dôvodné to vznesenie obvinenia. A to ostalo v zákone a ono sa to len nejakým spôsobom vyprecizovalo.
To, že sa kolúzna väzba nedá nahradiť, existuje len voláky jeden prípad, tuším v Amerike, kde voláka osoba bola prepustená z kolúznej väzby a išla niekde tam na samotu do púšte, kde sa ohradila nejakou, ja neviem, nejakými technickými opatreniami, že nemal nikto k nej prístup. Naozaj tá kolúzna, to kolúzne správanie je najzávažnejšie a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 14:41 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video