32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

17.6.2021 o 10:25 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

10:25

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Takže v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, predkladám teda informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor (Národnej rady, pozn. red.) Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade SR v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

17.6.2021 o 10:25 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:25

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán spravodajca.
Otváram všeobecnú rozpravu, zároveň konštatujem, že písomne som neobdržal žiadnu prihlášku, takže dávam možnosť teraz prihlásiť sa ústne. Kto má záujem? Traja páni poslanci, pán poslanec Suja, pán poslanec Krupa Peter a pán poslanec Mazurek. Ukončujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy.
Udeľujem slovo prvému prihlásenému pánu poslancovi Sujovi. Nech sa páči.
Skryt prepis

17.6.2021 o 10:25 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:27

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážený kolegovia, kolegyne, ja sa vyjadrím viacej v druhom čítaní, len na začiatok niektoré veci. To je tá smernica, pán minister, ktorú Česi odmietli a neprijali teraz, ktorú schvaľujeme? Vás poprosím, áno, nie, ak budete taký dobrý.
A teraz by som sa chcel spýtať, pozerám tu v dôvodovej správe, na základe prijatej smernice sa medzi zbrane kategórie A – zakázané zbrane zaraďujú ďalšie druhy zbraní, ktoré sú podľa súčasného znenia zákona zaradené v nižších kategóriách. Ide o zbrane, ktoré sú podľa smernice najnebezpečnejšie a je u nich najväčšia pravdepodobnosť zneužitia na trestnú činnosť a najmä teroristické útoky. Ide napr. o zbrane so zásobníkmi s veľkou kapacitou desať a viac nábojov, desať – dvadsať nábojov.
Ja sa chcem spýtať, pán minister, hovoríme, tento zákon hovorí o legálnych držiteľoch zbraní. Koľko teroristických trestných činov spáchali legálni držitelia zbraní so zbraňami kategórie, ktoré som teraz prečítal? Koľko?
Ja ak mám dobré informácie, tak nula. Ani jeden teroristický trestný čin nebol spáchaný so žiadnou takouto zbraňou legálnym vlastníkom, lebo tento zákon alebo toto šikanuje poctivých držiteľov zbraní, ktorí dodržujú zákon a zbrane držia legálne, ale nijak neobmedzí teroristov, priekupníkov zbraní, obchodníkov so zbraňami na čiernom trhu, nijak. Ale legálnych áno, preto sa pýtam, keď chceme bojovať proti terorizmu, násilnej trestnej činnosti, a to je, terorizmus je ako hlavný dôvod. Koľko teroristických trestných činov spáchali majitelia legálne držaných zbraní?
Vážení kolegovia, kolegyne, ani jeden, preto v Čechách toto zamietli. Vedeli, prečo to robia. Ale oni majú politikov, ktorí hája záujmy vlastných občanov, nie záujmy Európskej únie. A toto je veľký rozdiel.
A teraz vy hovoríte, že to nemá dopad na podnikateľov nijaký. Doba splatnosti preukazu zostáva 10 rokov, ale po piatich rokoch musíte si urobiť všetko to, čo ste si robili po desiatich. Tak potom doba platnosti 10 rokov, keď po piatich rokoch musíš ísť na psychotesty, po piatich rokoch sa dáva bezúhonnosť. Takže toto isté aj ten preukaz vám vydajú nanovo. Ak ho nanovo nevydajú, tak je to úplne len formalita, lebo aj tak musíte ísť na to isté, čo idete po desiatich rokoch. Takže zasa trestáme poctivých držiteľov zbraní, vyháňame im peniaze z vrecka. Tí starí dedovia, poľovníci a títo, čo chodia raz za čas na poľovačku prejsť sa s puškou, teraz sa budú museť pravidelne trieskať na oddelenie zbraní a streliva a platiť. Za to, že sú slušní, poctiví a dodržujú zákon. Takže tá formalita, že platnosť preukazu zostala 10 rokov, to ste tam vôbec nemuseli dávať, lebo po piatich musíte presne spraviť to, ako keby ste ho obnovovali po desiatich, presne to isté, presne to isté.
Ďalej ma tak zaujalo, vplyv na služby pre občana a na podnikateľské prostredie sú pozitívne a negatívne. No, a... čím sú pozitívne? Čím sú na podnikateľské prostredie, povedzte mi, čím sú na podnikateľské prostredie pozitívne? Skúste mi jeden jediný dôvod, čím? Zvýšením byrokracie, samozrejme, tým sú pozitívne. Zvýšením poplatku, áno, aj tým sú pozitívne pre podnikateľov. Ja neviem, kolegovia, niekedy neni hanba alebo nie je hanba si zobrať dobrý príklad z ostatných štátov. A vidíme, že v Českej republike by nám mohli ísť vzorom. Ale nie, my sa musíme hlboko, hlboko vopchať, až po členky do priazni niekomu a schváliť to a je jedno, aký to má dopad na podnikateľov, na slušných, poctivých držiteľov zbraní, ktorí dodržujú všetky zákony.
Vyjadrím sa viacej v druhom čítaní, ale nedalo mi, musel som povedať aspoň nejakých pár slov, lebo toto, čo nám tu predkladáte, nemá so zlepšením vzťahov nič spoločné, len ako som povedal, zvýšenie byrokracie. A s bojom proti terorizmu choďte už, pán minister, niekam do zadku. Pardon za výraz, toto nie je možné. Povedzte mi aspoň jeden príklad, jeden jediný príklad, kde držiteľ legálnej zbrane v tejto kategórii spáchal teroristický trestný čin, a potom poviem, áno, máte pravdu. Keby sme išli touto logikou, tak musíme zakázať autá, lebo koľko opitých ľudí na autách zabilo ľudí. A budeme chodiť na koňoch. Lebo podľa mňa na tých autách zabilo viacej ľudí a spáchalo teroristické trestné činy. Koľko teroristických trestných činov bolo spáchaných autami? Tak ideme teraz zakázať autá, vážení kolegovia, kolegyne? Ideme zakázať nože? Koľko teroristických trestných činov bolo spáchaných s nožom? No, so strelnou zbraňou na Slovensku ani jeden, s nožom boli. Tak poďme teraz podľa tohto zvráteného úsudku, zakážme nože. Ale viete čo, aj nožnice sa nesmú niesť do lietadla, ja by som zakázal aj nožnice s ostrým špicom. Veď takýmto spôsobom, ako vy tu hovoríte, žiadne nákladné autá, lebo to sú ešte väčšie riziko. Pekne, ako povedal minister Sulík, vráťme sa do stredoveku, konský povoz a ideme rozvážať tovar. Teraz ja neviem, aj tak sa nemôžme vrátiť do stredoveku, lebo tu vidím, že robíte obmedzenia už aj na luky, vzduchovky a podobne. Vyjadrím sa viacej k druhému čítaniu, ale toto, toto neni pomoc nikomu na Slovensku. Nikomu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2021 o 10:27 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:27

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Na vaše vystúpenie, pán poslanec, štyri faktické poznámky.
Ako prvý pán spravodajca Juraj Krúpa, nech sa páči.
Skryt prepis

17.6.2021 o 10:27 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:33

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Suja, zase ste takým tým horlivým prejavom prejavili teda rozhorčenie nad niektorými tými časťami zákona, ktoré naozaj sú také, že nad nimi sú otázniky alebo stoja na zamyslenie, za zamyslenie, ale zas ste to skombinovali s rôznymi takými polopravdami. Lebo napríklad vy tu uvádzate Českú republiku ako príklad, ale posledný vývoj tohto legislatívneho procesu v Českej republike dokazuje, že sa im nedá zas získať výnimku takú, akú by si želali, neprechádza im to. Najbližšie teraz, myslím si, že senátne výbory v Českej republike to neschválili, takže Česká republika nie, a je to jediná, ktorá sa o to pokúšala.
Keď už sa tu bavíte o tých teroristických útokoch legálnymi zbraňami, ono, tie zbrane po prvé, ktoré boli kedysi legálne, sa dostali do ilegálneho systému, a teda na trh čiernych zbraní, a tie potom boli použité teroristami, ale napr. taký Breivik vám unikol. A keby ste boli včera na ... (Reakcia z pléna. Zaznievanie gongu.) A? A čo? A je... A čo? Veď jako... koľko teroristických útokov bolo na Slovensku? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) Pokoj, páni poslanci!

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Ty trieskaš zas sprostosti, celý Kuffa, obehni sa dvakrát okolo parlamentu bude ti lepšie.
A prosím vás, ešte čo sa týka, čo sa týka tých zásobníkov, áno, je to niečo, o čom bude ešte diskusia, ja potom ale by som sa k tomu vrátil, na konci ako spravodajca by som ešte k tomu krátko vystúpil a povedali by sme si k tomu pár vecí, pretože ten zákon je taký, aký je, ale ono to je skôr taký výsledok určitého kompromisu, treba sa nad tým zamyslieť. Čiže je to len prvé čítanie, takže určite bude priestor ešte sa k tomu vrátiť, nemám už, bohužiaľ, čas viacero vecí okomentovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 10:33 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:35

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Miro, uviedol si niektoré zásadné príklady až strašidelné, ako submisívne Slovenská republika teraz v tomto prípade zosobnená do pána Mikulca, ktorý zastupuje túto agendu aj v rámci jednaní s Európskou úniou, pristupuje k týmto, k týmto skrátka neuveriteľným zásahom do slobody a občianskych práv obyvateľov Slovenskej republiky, pretože ja som presvedčený o tom, že ozbrojená spoločnosť je slobodnou spoločnosťou. Samozrejme, je potrebné, aby platili prísne pravidlá pre nadobúdanie strelných zbraní, aby ľudia, ktorí ich majú, spĺňali kategórie, ktoré dnes už máme v zákone o zbraniach a strelive a nie je potrebné ich viac sprísňovať, nie je potrebné zavádzať žiadne ďalšie špeciálne kategórie, obmedzovať zásobníky, sťažovať prístup k získaniu výnimky na držbu zbraní kategórie A alebo rôzne ďalšie povinné byrokratické obmedzenia, príkazy a zásahy do osobných slobôd, ktoré Európska komisia vo svojej smernici navrhuje a Slovenská republika ju bez akýchkoľvek výhrad akceptuje od písmena a do písmena zet a ešte sa tu tvári pán minister, keď to predkladá, ako keby vlastne bojoval za naše práva. A argumentácia, o ktorej si hovoril, ktorá je nielen zásadne mylná, ale ktorá je výsmechom pravde do očí, že zákazom alebo obmedzením legálnej držby strelných zbraní pri prísne kontrolovaných držiteľoch, ktorí ich môžu nadobudnúť za splnení zásadných predpokladov, psychologickej spôsobilosti, za splnenia podmienky spoľahlivosti, ktorú preveruje Policajný zbor, za splnenia vedomostných testov, že títo ľudia, alebo obmedzením držby zbraní pri týchto ľuďoch zamedzíme páchaniu teroristických útokov, ktoré sú páchané nelegálnymi strelnými zbraňami, je komické a hlúpe. Pozrime sa na dnešné Švédsko, tam nemôžete nosiť ani slzný plyn v kabelke, keď ste žena, a drogové gangy sa tam strieľajú samopalmi na uliciach. Prečo asi? Pretože teroristi a kriminálnici si nelegálne zbrane vedia zohnať, ale obyvateľstvo sa brániť nesmie a k tomu smeruje aj súčasná vláda na Slovensku.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 10:35 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:37

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tiež som uvažoval, že pôjdem do rozpravy, ale skôr potom až medzi prvým a druhým čítaním vystúpim k tomuto návrhu zákona.
Miro, zopár poznámok a postrehov k tvojmu vystúpeniu. Hovoril si o zvýšení byrokracie, máš stopercentnú pravdu. O vzraste poplatkov, máš stopercentnú pravdu. Pozrime si, nedávno tu bolo návrh zákona, kedy Sulík dal, že keď nebudete mať diaľničnú známku, do 60 dní polícia musí v podstate od vás vybrať pokutu, potom tu prišli s opravným návrhom, že potrebujú na to tri roky, prezidentka to nepodpísala, tak to dali znova a dali jeden rok a argumentovali tým, že v podstate nie sú schopní do 60 dní vôbec niečo vybaviť. Oni si tu idú zvýšiť byrokraciu, zápisy zbraní, tu máme také nonsensy, že 7,5-joulové flobertové zbrane tu zrazu ideme v podstate, ja neviem, asi preukazy zbraní im vystavovať, pričom vzduchovky majú 15, 16 joulov od výroby dokonca aj dvojnásobok, akurát že to nie je povolené na Slovensku.
Podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv si sa pýtal. No, je tam pozitívny vplyv, tak jak si to povedal, že každých päť rokov budeš musieť ísť na posúdenie a preskúšanie, neviem, ku psychológovi, ku doktorovi a budeš musieť v podstate dokladať posudky, čiže doktori a psychológovia budú mať pozitívny vplyv.
A teraz ten terorizmus. Nedávno bol incident v Rakúsku, kedy tam v podstate chlapík prišiel s nejakou automatickou zbraňou na námestie, vystrieľal ľudí, boli tam aj smrteľné prípady, vtedy nás obvinili, že strelivo mal zo Slovenska. Všetci tu na nás zazerali, že aký sme my teroristický národ, že tu si podstate on u nás kúpil náboje, neskôr sa to vyvrátilo a čuduj sa svete, nikto sa nám neospravedlnil za toto, že nás označili za teroristov. A keď tu Miro, predkladateľ nebol ťa schopný ani počúvať, on tu ide trieskať o nejako Breivikovi, že to je Slovák? Však nech sa spamätá!
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 10:37 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:39

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Vďaka za slovo, pán podpredseda. Miro, vo svojej rozprave si veľmi pekne poznamenal, že tento zákon je naozaj iba o zvýšenej byrokracii a o šikane. (Ruch v sále. Zaznievanie gongu.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 10:39 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:39

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Páni poslanci, však to je nedôstojné! Choďte vedľa... (Výkriky z pléna.) Preto poprosím vás, zachovajte pokoj.
Pán poslanec, pán predkladateľ Krúpa... (Výkriky z pléna.) Páni poslanci, chcete, aby som vás vykázal z rokovacej sály? Tak vďaka.
Nech sa páči, pán poslanec Kočiš. Dajte mu opäť plný čas.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 10:39 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:40

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Dúfam, že páni kolegovia si svoje animozity vysvetlili.
Pán kolega Suja, veľmi správne si poznamenal vo svojej rozprave, že tento zákon je naozaj iba o zvýšenej byrokracii a o šikane občanov Slovenskej republiky a nie o boji proti terorizmu. Naozaj, s tým sa nedá nič iné len súhlasiť, nakoľko žiaden jeden plne kvalifikovaný a príčetný držiteľ krátkej alebo dlhej guľovej zbrane, ešte sa nestalo, aby na území Slovenskej republiky alebo v histórii Slovenskej republiky bol páchaný nejaký teroristický čin, a keď toto má byť obhajoba tohto zákona, tak to považujem naozaj za zvrátené, zlé, choré a úplne scestné. Skutočne si musíme povedať a priznať a iba veľmi polochápavý alebo nepríčetný človek túto teóriu nebude vedieť pochopiť, že unavený vodič kamiónu je väčší potencionálny terorista ako zodpovedný a čestný držiteľ legálnej strelnej zbrane. Automobil a ťažké vozidlo je naozaj teroristickou zbraňou, aj keď niekedy nie šťastným spôsobom alebo úmyselným spôsobom.
Tento zákon naozaj považujem za úplne protislovenský a je veľmi zlý. A uvádzať tu príklad ako, že niečo sa stalo v Nórsku a uvádzať tu toho nešťastného Breivika na území Slovenskej republiky, to mi príde naozaj veľmi úsmevné až trápne. Ale budiž, ak toto má byť nejakým príkladom, že tento zákon je potrebný aj na území Slovenskej republiky, tak ja to naozaj považujem za veľmi nie férový prístup pána ministra, ale to je jedno.
A čo sa týka finančného dopadu, tak ten bude naozaj pozitívny, ale iba pre psychologické ambulancie, pretože každých päť rokov zarábať na posudku pre držiteľa strelnej zbrane, to je dosť také úbohé, ale ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 10:40 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video