32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.6.2021 o 16:45 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:45

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, mňa prekvapilo, pán minister, že keď ste tu predkladali teraz v druhom čítaní tento návrh školského zákona, tak ste opomenuli tú najpodstatnejšiu časť, ktorú spomínate práve v dôvodovej správe, pretože vy ste argumentovali tým, že chcete zjednotiť financovanie, a teda aj riadenie školstva ako takého tým, že špeciálne školy vezmete z pôsobnosti ministerstva vnútra priamo pod pôsobnosť ministerstva školstva, ktoré vediete, a nepovedali ste ten hlavný dôvod, ktorý uvádzate v dôvodovej správe. Ja som to nechápal, pretože som predpokladal, že práve tým sa budete chváliť a tým sa budete snažiť získať podporu či už u poslancov, alebo u širokej verejnosti pre prijatie takéhoto návrhu zákona. Lenže, pán minister, vy v dôvodovej správe píšete, že podľa vás kvôli nejakej nesystémovosti a komplikovanosti dochádza, a to budem citovať, "k segregácii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a k chybnému alebo cielenému zaraďovaniu žiakov bez mentálneho znevýhodnenia do prúdu špeciálneho školstva".
Vy teda tvrdíte v tejto dôvodovej správe, že žiaci, predovšetkým z osád, ktoré nazývate marginalizované komunity, sú neprávom na základe asi nejakého zlého systému alebo systémového rasizmu alebo rôzne iné pojmy sa tu používajú, zaraďované do špeciálnych škôl a tým pádom im upierame nejaké právo na normálne, nazvime to dôstojné vzdelanie, ktoré im potom v budúcnosti zabezpečí nejakú kariéru, možnosť rastu a tak ďalej, teda prehlbovanie svojich zručností, schopností, vzdelania a tak ďalej. A chcete to vyriešiť teda tým, že tieto špeciálne školy, ktoré sú dnes v pôsobnosti ministerstva vnútra, vezmete pod svoju pôsobnosť a, ako píšete, zákon má za cieľ odstrániť aktuálne nesystémové prerozdelenie kompetencií, dohliadnuť na efektívne fungovanie špeciálnych škôl určených pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, eliminovať prípady chybnej či cielenej segregácie takýchto žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ďalší nový termín, a okrem iného píšete aj o tom, že navrhujete alebo chcete mať možnosť zlúčiť špeciálne školy s bežnými základnými školami v prípade, že sa potvrdí chybná či cielená diagnostika, a teda neopodstatnenosť špeciálnej školy.
Toto všetko, pán minister, podľa môjho názoru nasvedčuje, že vy vôbec netušíte, o čom v tomto návrhu píšete. Vy naozaj predpokladáte, že tu existuje či už len z teoretického hľadiska akási celá špeciálna škola, kde všetky deti do jedného sú v tejto škole na základe chybnej diagnostiky, že vy chcete mať kompetenciu zlúčiť takúto školu s bežnou základnou školou a tým v podstate, aby táto škola špeciálneho, špeciálneho charakteru zanikla. Vážne je podľa vás možné, že v Slovenskej republike v 21. storočí je škola, kde sú všetky deti na základe chybnej nejakej diagnostiky? To vážne chcete vôbec toto predpokladať? Lebo z môjho pohľadu je to desivé. Keby sme sa tu bavili o tom, že môže byť jedno-dve niekde detí na základe chybnej, zlej diagnostiky, zlého prístupu pedagógov zaradené dieťa do takejto školy, ešte som ochotný o tom vôbec debatovať, aj keď v minulom volebnom období, keď som bol člen výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, štátna školská inšpekcia kontrolovala tieto špeciálne školy a nenašla takéto pochybenia. Možno sa nájde niekde naozaj zopár konkrétnych osobných pochybení, ale nenašla žiaden systémový zlý prístup, zlú kvalifikáciu, ktorá by spôsobovala, že deti z týchto osád končia v špeciálnych školách z nejakých nesprávnych dôvodov.
A teda to, k čomu chcem dospieť a čoho sa najviac bojím a hovorím to preto, že žijem v prostredí, kde sa ma takáto skutočnosť bytostne dotýka, je, že vy teda v podstate navrhujete riešiť problémy s slabou vzdelanostnou úrovňou v osadách tak, že deti z týchto osád, ktoré končia v špeciálnych školách, v podstate presuniete do bežných základných škôl. Presuniete ich medzi tie ostatné deti, ktoré prešli normálnym zápisom do normálnej, bežnej školy. Bez ohľadu na to, akú majú tie deti farbu pleti alebo rôzne iné podobné kategórie, aby sme dopredu zrušili všetky tieto nezmyselné predsudky a podobné veci, ktorými možno budete mnohí argumentovať.
Pán minister, ja sa vás chcem opýtať, či ste niekedy v živote zažili na vlastné oči takúto špeciálnu školu na strednom alebo na východnom Slovensku. Či si viete vôbec predstaviť, lebo vy bývate niekde tu vedľa parlamentu v Starom Meste v Bratislave. Či si vôbec viete predstaviť, čo by to znamenalo pre deti zo slušných rodín, keby ste do ich tried alebo do ich škôl teraz masovo natlačili deti, ktoré sú v dnešnej dobe v špeciálnych školách. Lebo zmeníte diagnostiku, zmeníte zákon, zmeníte prístup a poviete, všetky tieto deti sú v týchto školách na základe chybnej diagnostiky, a teda ich presunieme tam. Vy si vôbec, pán minister, viete predstaviť, čo to urobí s kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu, aký katastrofálny dopad by takéto rozhodnutie malo na tieto deti v normálnych základných školách, na všetky tieto deti z rodín, kde sa o nich rodičia starajú, kde pracujú preto, aby im mohli zabezpečiť hodnotné a s materiálnym dostatkom zabezpečené detstvo? Viete si vôbec predstaviť, pán minister, ja to hovorím preto, že ja ako žiak, ja som chodil do triedy s deťmi z osád, my sme v tej triede tvorili menšinu, keď som nastúpil do piateho, šiesteho ročníka, a to boli deti z osád, ktoré ale prešli normálnym zápisom do normálnej školy, to neboli deti zo špeciálnych škôl. A ja sa vás preto chcem opýtať ako človek, ktorý má živú skúsenosť a viem, čo to znamená zažiť takýto výchovno-vzdelávací proces, či si vy vôbec viete predstaviť, čo píšete v dôvodovej správe.
Keby realizácia týchto vecí, týchto sci-fi textov bola naplnená v skutočnosti, lebo ja predpokladám, že nie, pán minister, predpokladám, že nie, na základe toho, že nemôžete mať živú skúsenosť vytváranú rokmi, ako je to napríklad u mňa, a neviete si predstaviť, čo to znamená. Pretože realizácia takéhoto návrhu, ako ho píšete v dôvodovej správe, by znamenala, že vy v podstate potrestáte všetkých tých rodičov a zároveň potrestáte všetky tie deti za to, že žijú slušne, že normálne platia dane, že sa starajú o tie deti, a to len na základe toho, že ste si za celé tie dlhé roky vybrali niekoľko konkrétnych príkladov, kedy došlo k chybnému zaklasifikovaniu dieťaťa do špeciálnej školy aj napriek tomu, že malo ísť do normálnej školy. Potrestali by ste všetkých týchto rodičov, všetky tieto deti tým, že by ste im do tried dali iné deti, ktoré nie sú zvyknuté či už na normálny, bežný výchovno-vzdelávací proces, ale nie sú zvyknuté ani na normálne, bežné fungovanie, spoločensky akceptovateľné, tak ako ho vnímame my všetci ostatní. Dali by ste deti, ktoré nepoznajú základnú hygienu, ktoré sa nevedia správať, nehovorím o všetkých prípadoch, ale mnohých takýchto je, do tried s deťmi, ktoré sú normálne vychovávané, vzdelávané? A ja sa vás pýtam, prečo by ste niečo také chceli či už rodičom, alebo tým deťom urobiť.
A keď toto má byť cieľom tohto zákona, tak ho, samozrejme, nemôžem podporiť. Nie je problém s tým, že by ministerstvo školstva malo riadiť a zastrešovať špeciálne základné školy, to je úplne normálny, legitímna požiadavka, ale tie ciele, ktoré tu píšete v dôvodovej správe, sú skrátka neakceptovateľné, lebo vychádzajú zo zlého predpokladu, z chybného, nesprávneho a z klamlivého predpokladu, že tu je nejaký systematický rasizmus, ktoré dáva deti z osád do špeciálnych škôl. Vy sa skrátka bojíte a nechcete pozrieť pravde do očí. Bojíte sa riešiť problém tam, kde začína. (Zaznievanie gongu.) Pri výchove... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec, páni poslanci, pani poslankyne, trochu kľud v sále. Ďakujem.

Mazurek, Milan, poslanec NR SR
... pri výchove týchto detí už priamo u ich rodičov. Bojíte sa zasiahnuť voči tým, ktorí sú zodpovední za to, že toto celé takto končí. Bojíte sa začať riešiť tú zásadnú kriminalitu, ktorá sa v mnohých osadách deje a ktorá súvisí s príbuzenským počatím dieťaťa. To sú tisíce a tisíce prípadov a nikto to tu nerieši. Tvárite sa, že všetko je v poriadku. Namiesto toho, aby ste toto riešili, aby ste tomu zamedzili, aby kriminálna polícia jasne a striktne zasiahla voči takýmto konaniam, tak si zatvárate oči a chcete potom riešiť problém z úplne opačného konca. Nie tam, kde vzniká, ale tam, kde ste si ho vymysleli a kde ste mu prisúdili nejaký konkrétny záver.
Pán minister, ak by ste toto schválili, ak by ste takýmto spôsobom začali riešiť túto problematiku, vy naozaj potrestáte všetky tie deti a všetkých tých rodičov, ktorí naozaj tomuto štátu neurobili nič. Normálne sa snažia, normálne chcú tieto deti vychovávať, a vy im toto nechcete umožniť.
A akceptoval by som to, pán minister, vo vašom prípade teda nie, lebo to nie je možné, nemáte deti, ale akceptoval by som tento návrh zákona aj u všetkých poslancov, ktorí zaňho budú hlasovať a ktorí súhlasia s riešením tejto problematiky na základe toho, že vy si vykonštruujete určitú alternatívnu realitu, kde problému dáte iné meno a tvárite sa, že tým pádom prestal existovať, keby ste vlastné deti dali do škôl v Žehre, Huncovciach, Šarišských Michaľanoch, niekde v Rimavskej Sobote, keď tie svoje deti dáte do týchto škôl, potom úplne v poriadku, potom to môžme akceptovať.
Ale ak vaše deti, páni poslanci, pani poslankyne, budú chodiť do luxusných základných a súkromných stredných škôl a deti ostatných Slovákov chcete potrestať tým, že zlúčite špeciálne školy s normálnymi základnými školami, tak to nie je len že neakceptovateľné, to je výsmech spravodlivosti a pravde priamo do očí.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2021 o 16:45 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:55

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Naozaj zlúčenie špeciálnych škôl a klasických škôl, ako to nám vyplýva z tohto návrhu zákona, ak k tomu naozaj dôjde, čo pevne dúfam, že nie, by bolo veľmi zlým signálom a bolo by to naozaj katastrofou pre vyučovací proces ako pre deti, ktoré chodili do klasických bežných škôl, ale aj pre deti, ktoré navštevovali školy so špeciálnou výukou. Pretože nejaká symbióza, nejaká asimilácia alebo nejaký spôsob, akým by dokázali jedné deti pôsobiť na tie druhé, je v podstate vylúčený.
Pán minister, nie chybná diagnostika, občas sa naozaj môže stať, že nejakou chybnou diagnostikou pochybí jed-not-li-vec, ale v žiadnom prípade nemôže byť chybná diagnostika pri celých triedach alebo pri celých špeciálnych školách. Naozaj sa nemôžme baviť o zlej diagnostike, ale je to iba naozaj reálny stav, reálny stav pri zápise takéhoto dieťaťa do školy. Ide tam o slabé motorické zručnosti, o minimálnu jemnú motoriku, nedostatočný verbálny prejav a totálne neovládanie slovenského jazyka. Tieto veci sa sústavne obmieňajú a vôbec k tomu nedôjde ani k žiadnemu zlepšeniu, aj keď takéto dieťa absolvuje nultý ročník, dokonca je možnosť aj absolvovania dvoch nultých ročníkov, ale v 90 % prípadov tieto veci sa neodstraňujú, práve naopak, tento stav je úplne reálny z dôvodu toho, v akom prostredí to dieťa vyrastá a žije. To znamená, trestom bude nie to, že to dieťa chodí do školy, ale do akej školy chodí a s akými spolužiakmi do tejto školy bude chodiť. Trestom to bude pre samotného učiteľa, pretože vzdelávací a výchovný proces v takejto triede bude nemožný, aj keď do tejto triedy dáte tomuto učiteľovi dvoch, troch, štyroch, piatich, šiestich asistentov, jednoducho celý proces bude úplnou katastrofou.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 16:55 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:57

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja chcem poďakovať kolegovi Mazurekovi za to, že si všimol tieto, tieto skutočnosti, ktoré sú obsahom dôvodovej správy, pretože pán minister na mňa teraz nebude vedieť ani reagovať, ani moju nejakú otázku, otázku zodpovedať alebo teda postrehnúť. Ja chcem len pekne poprosiť pána ministra, aby nám toto vysvetlil, aby to všetko, čo pán Mazurek vo svojom prejave podtrhol a na čo upozornil, keby bol taký dobrý a vysvetlil to, pretože pokiaľ je pravda to, čo interpretoval kolega Mazurek, a pokiaľ je to tak, ako je to uvedené v dôvodovej správe, z ktorej čerpal, tak je to naozaj problém, pretože pedagógovia dnes pri podobných situáciách čelia problému a čelia problému aj samotní rodičia, nehovorím teraz už o žiakoch. Hej, to sú deti, ktoré nemajú možnosť k tomu vystúpiť, nesedia v Národnej rade a nevedú ministerstvo školstva, pardon, ale jednoducho rodičia robia to, že v takýchto prípadoch odvolávajú svoje deti, presúvajú ich alebo prekladajú ich na inú školu, cestujú o hodinu alebo o trištvrte hodinu dlhšie. Pedagógovia si lámu hlavu, čo s tým, narúša sa celkovo výchovný proces, disciplína, hygienické návyky a všetko, všetko, čo s tým súvisí.
Chcem požiadať kolegov a kolegyne poslankyne a kolegov poslancov, že toto naozaj nie je útok na kohokoľvek. Treba si uvedomiť, že sa tu bavíme o deťoch a záleží nám na tom, aby ten vzdelávací proces bol nastavený čo najlepšie, čo najlepšie. A robiť takýto mišmaš alebo dopustiť to, aby sa to takýmto spôsobom jednoducho miešalo a utrpel samotný ten vzdelávací proces, tak to naozaj si nemyslím, že je, že je pre dobro vecí všetkých, či pedagógov, alebo detí.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 16:57 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:59

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, kolegyne, tak ako Miňo Mazurek povedal, ideme trestať rodičov za to, že vychovávajú svoje deti, za to, že sa riadne starajú o tie svoje deti, tým, že zlúčime tieto školy. Ale viete, čo je problém? Že vytrestáme rodičov, skúsia to dáko prežiť, buď tie deti prevezú niekde inde, ale nepocítia to tak ako tie deti. Vy si viete predstaviť, keď dieťa ide do školy so strachom, keď ho šikanujú len cez internet? Viete, ako, koľko je sebevrážd,a hovoríme tu vkuse o nejakej kyberšikane. A teraz si predstavte, že dochádza k šikane fyzickej. Fyzickej. Lebo ma volali k viacerým prípadom na základnej škole, kde takéto deti boli, stáli vo dverách, jeden držal dvere a druhý dával zaucho každému spolužiakovi v triede. Viete si to predstaviť? (Reakcia z pléna. Zaznievanie gongu.) Ja viem, že tú fyzickú šikanu nezažil pán Žiak alebo pán Kazda, lebo s nimi sa len nechceli, nechceli s nimi hrať, lebo kto by sa s ním hral, a preto vidíte tie prejavy jeho, ako má aj teraz. Ale keby zažil aj tú fyzickú, tak by sa tu nesmial ako postihnutý zo základ... (zaznievanie gongu), z tej školy, ktorú majú zlúčiť, ale vidíte, čo mám robiť, no? To vidno ako SaS-ka, aké Sas-ka tu má zastúpenie. Výborne! Ja keby som teraz taký bol osobný tak začnem útočiť, ja neviem, na ministra, na jeho, na jeho, čo chcem, viete, pán Žiak. Ale ja sa neznížim na vašu úroveň.
Takže, vážení kolegovia, ak chceme chrániť deti, tak ich chráňme a nerehocme sa tu ako pán Žiak, že mu to je jedno, lebo tu ide o deti. A keď hovorím, že deti sa budú báť chodiť do školy, tak to myslím vážne. Ale pán Žiak sa tomu rehoce. Rehoce a je mu jedno, že naše deti sa budú báť chodiť do školy. (Ruch v sále. Zaznievanie gongu.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 16:59 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:01

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No, pán minister školstva si nevie predstaviť nič. Nikdy nežil v takých oblastiach, on má len vzdušné zámky, chiméry. Býva možno 300 metrov od parlamentu. V tej dedine, kde som ja učil, by nebýval ani týždeň a keby tam nebodaj chcel učiť, keby mal na to kvalifikáciu, po jednom týždni by buď dostal infarkt, alebo by skolaboval a skončil v Pezinku či v inom podobnom ústave. On totižto nepozná skutočný život. Vzťahy v oblastiach, kde je vysoký počet detí s rôznymi poruchami a ich rodičia detto. Už deti integrované v bežných triedach, lebo tak sa, taká je prax, vyháňajú deti do škôl desiatky kilometrov od tej školy v mieste bydliska a kde sú integrovaní žiaci v bežných triedach. Takže pozor, pozor!
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 17:01 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:02

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegom. Ja by som chcel pána ministra ešte teda poprosiť, ak teda predpokladá alebo ak to, čo je v dôvodovej správe, je pravda, že tu dochádza k systematickému chybnému zaraďovaniu detí z osád do špeciálnych škôl, na základe akých podkladov tieto informácie získal. Z čoho konkrétne vychádzajú tieto skutočnosti, lebo tam to nie je spomenuté, aký prieskum, aká informácia, správa štátnej školskej inšpekcie, skrátka relevantného akreditovaného nejakého orgánu, ktorý sa môže k týmto veciam zodpovedne vyjadriť, aby sme vedeli zhodnotiť, že na základe čoho vlastne oni k tomu dospeli, pretože z tohto pohľadu alebo v tejto chvíli je podľa môjho názoru, víťazí ideológia nad pravdou a nad faktmi. Skrátka zakrývajú si vládni poslanci a ministri oči a chcú, aby niečo bolo tak, ako si to prajú, ale nevedia akceptovať skutočnosť takú, aká je. Ono totiž táto ich ideológia, ako v tomto prípade vychádza z toho predpokladu, že keď zoberiete ľudí z týchto osád a dáte ich niekde do stredu ulice medzi ostatok, zvyšok populácie, že to bude mať na nich nejaký zázračný, dobrý, pozitívny vplyv a že títo ľudia sa prispôsobia. Hej, taký nejaký sociálny experiment ako LUNIK 9. Vidíme v konečnom dôsledku výsledok. Toto ale, pán minister, nefunguje. V nejakých pár výnimkách určite áno, ale funguje to presne naopak, funguje to v tom princípe, že tá skupinka, ktorá nerešpektovala nejaké základné práva a hodnoty, v podstate zákony, začne terorizovať ten zvyšok a ten sa začne presúvať a bude to mať taký efekt, že deti z tých normálnych, slušných rodín, kde sa tí rodičia starajú o nich bez ohľadu na to, znovu, akú majú farbu, národnosť, vyznanie, že títo rodičia začnú tie deti dávať zo škôl preč, presúvať ich do iných škôl a tieto deti tak budú v podstate trestané za to, že ste im do škôl nasadili zvyšok detí zo špeciálnych základných škôl.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2021 o 17:02 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:04

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Môžem? Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Ja by som chcel poprosiť predsedu parlamentu, či by nebolo vhodné zvolať grémium a prejsť si vyjadrenie Igora Matoviča na adresu ministerky Kolíkovej o jej podvodnom konaní a že verí, že dohodila 30-miliónový kšeft v prospech svojho spoločníka a takto by sme predišli cirkusu s jej odvolávaním, že by sme si to prešli na grémiu, kde by sme ju vyzvali, radšej nech odstúpi, lebo stratila dôveru jej vlastnej predsedníčky, stratila dôveru predsedu OĽANO, stratilo dôveru časti koalície a, samozrejme, stratila dôveru celej opozície. Možno by sme to urýchlili...

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec...

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
Možno by sme to urýchlili, ale toto je technická vec. Lebo to sú vyjadrenia, ktoré sú veľmi vážne. A grémium by sa malo zaoberať politickými vecami, ktoré majú dosah na chod parlamentu.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, toto...

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
Tak sa spýtam, ako rozhodnete, pán predseda.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, toto nie je procedurálny návrh (reakcia z pléna), ale pán predseda parlamentu vašu žiadosť počul, takže je to na ňom, či...
Ďalší procedurálny návrh? Nech sa páči.

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, technická otázka, toto je rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky (rečník ukázal smerom k predsedajúcemu uvedenú publikáciu), chcem sa spýtať, kde sa v ňom píše, že poslanec či už opozície, alebo koalície nemá právo vykonávať svoj mandát alebo kto má právo obmedzovať ho v jeho mandáte. Ja by som rád vedel, že kde sa to píše, lebo...

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, prosím, procedurálny návrh, tieto otázky si môžete nechať...

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
To je technická vec, tak mi to poviete, alebo... Nechcete mi dovoliť mandát vykonávať ani vy, pán predsedajúci?

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Ale ja...

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
Však skúste ma vypočuť. Lebo keď sme sa tu pýtali, ja som si pozrel § 34 aj všetky paragrafy a nikde som nenašiel, že by mal niekto právo, či vy ako predsedajúci, alebo kolegovia zneužívaním § 34 navrhovať alebo obmedzovať právo ostatných kolegov pri výkone svojho mandátu. Preto som sa rozhodol, že túto knihu Rozvoj inteligencie detí od 3 do 6 rokov darujem poslancovi Žiakovi za jeho súčasné vystupovanie...

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) Pán poslanec, procedurálny návrh...

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) ... aby si toto (výkriky z pléna), aby si toto, vážení kolegovia, naštudoval... (Rečník vstal zo svojho miesta a dal spomínanú knihu poslancovi krížom za ním. )

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec zneužívate, zneužívate tento inštitút. (Reakcie z pléna. Striedanie predsedajúcich schôdze. Krátka pauza.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.6.2021 o 17:04 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:36

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Milé kolegyne, kolegovia, predkladám v druhom čítaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy (zaznievanie gongu) v colníctve. Skúsim v skratke... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, utíšime sa v sále, buďte takí láskaví.
Nech sa páči, pani ministerka.

Milanová, Natália, ministerka kultúry SR
Tento... ďakujem veľmi pekne. Tento návrh zákona implementuje nariadenia Európskej únie súvisiace práve s dovozom a vývozom predmetov kultúrnej hodnoty. Implementujú sa čl. 3 ods. 1 a čl. 11 nariadenia EÚ v časti upravujúcej povinnosť ustanoviť sankcie za porušenie čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskej únie.
Ďalej v súlade s čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskej únie sa v § 9a až 9f, čo sú úplne nové paragrafy tohto zákona, upravuje postup colných úradov a ministerstva kultúry v prípade, ak je podozrenie, že pri vstupe predmetu kultúrnej hodnoty došlo k porušeniu nariadenia Európskej únie. Postup zadefinovaný v týchto paragrafoch spočíva v zadržaní predmetu kultúrnej hodnoty, jeho odbornom posúdení a následne vrátení osobe, ktorej bol zadržaný alebo zhabaný, zhabanie v prospech Slovenskej republiky, a jeho následnom vrátení do štátu pôvodu.
Doteraz nám absentovala sankcia za porušenie zákazu obchodovania. Podľa § 7b návrhu zákona sa už tento nedostatok odstraňuje a zároveň sa zavádza.
Návrhom zákona sa ďalej spresňuje, ktoré predmety kultúrnej hodnoty nemožno podľa § 5 zákona č. 207/2009 Z. z. doviesť na územie Slovenskej republiky.
Zavádza sa rovnako definícia príležitostného predajcu.
Ustanovuje sa zákaz obchodovania s predmetmi kultúrnej hodnoty a rozširuje sa kontrolná právomoc colných úradov vo vzťahu k predmetom kultúrnej hodnoty, ktoré vstupujú na colné územie Európskej únie v zmysle nariadenia Európskej únie.
Návrh zákona v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Obidva výbory predložený návrh schválili, prijali k nemu platné uznesenia. Výsledkom prerokovania vo výboroch je spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona a s týmito závermi uvedenými v spoločnej správe súhlasíme.
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, ďakujem vám za podporu návrhu zákona, ktorý napomáha tomu, aby sme zamedzili obchodovaniu na čiernom trhu s predmetmi kultúrnej hodnoty, s historickými artefaktami, ktoré doteraz ešte stále v týchto podmienkach dokážu pendlovať medzi krajinami bez nejakej sankcie za to, že boli nezákonne vyvezené naozaj z krajiny pôvodu predmety veľmi cennej historickej hodnoty.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2021 o 17:36 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:40

Milan Potocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 469) v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 712 zo 4. mája 2021 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač 469) schváliť.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, odporúčajú o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať spoločne o bodoch 1 až 8 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 111 zo dňa 15. júna 2021. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2021 o 17:40 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:43

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, pôvodne som nemala ani nejak v úmysle prihlásiť sa do rozpravy, ale keďže tu načal pán predseda Národnej rady, tak mi nedá nespomenúť tú najväčšiu kauzu, ktorá tadeto prebehla, a bolo by dobré, keby sme si ju pripomenuli. Hovorím teraz o kauze Berniniho busty. Kauza Berniniho busta, spojenia a prepojenia alebo všetko so všetkým a každým a každý s každým súvisí v tejto, v tejto kauze.
Keď po smrti Ernesta Zmetáka rozhodli dediči o odpredaji niekoľkých diel z pozostalosti, nik netušil, čo to vyvolá. Keď sa prevalila kauza okolo busty pápeža, nik netušil, aké spojenia a prepojenia sú za ich predajom. Začiatok celého spletenca začína už pri samotnom výskume. Ten dostala na starosť, nebudem hovoriť plné mená, Zuzana L., pracovníčka Slovenskej národnej galérie. Magistra v tom čase študujúca druhú vysokú školu, Vysokú školu výtvarných umení Katedra reštaurovania, a jediná študentka, ktorá sa na školu dostala bez talentových skúšok. Po dlhom a podrobnom výskume sa ukázalo, že autorom busty pápeža je Bernini, a týmto smerom sa podľa informácií uberala aj jej správa. Možno už tu si niekto uvedomil, ako sa na tejto správe dá úžasne zarobiť a aj vďaka nekvalifikácii dedičov Ernesta Zmetáka, a rozohralo sa divadlo vo veľkom štýle.
Zuzana L. totiž podľa informácií býva v jednom vchode s Mgr. Janou B., v tom čase pracovníčkou sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá okrem iného podpisovala vývoz pamiatok do zahraničia. Možno to je náhoda, ale vyzerá to tak, že keď sa chce, všetko sa dá pospájať. Na to, aby sa rozohrala hra, však bolo treba trochu viac prepojení a kde ich hľadať, ak nie u kamarátok. Tou najlepšou na prepojenie sa určite javila docentka Danica S., vedúca ateliéru reštaurovania maľby na Vysokej škole výtvarných umení.
Vráťme sa ale teda k buste. Podľa bežných praktík pri vývoze do zahraničia zasadá komisia na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky menovaná ministrom. Ale asi vás neprekvapím, keď poviem, že nezasadala. Tentokrát výnimočne zasadala len na štátnom pamiatkovom úrade. Pochybné? Tak to určite. Presne tak pochybné ako fakt, že sa Berniniho socha v materiále komisie odrazu prekvalifikovala na dielo podľa Berniniho. Je nad slnko jasnejšie, že o tejto pochybnej komisii a pochybných záveroch musela vedieť aj šéfka pamiatkového úradu Katarína K., spojená je s pochybným zakrývaním škandalózneho súhlasu stavby garáži na severnej terase Bratislavského hradu.
Myslím si, že ďalší vývoj už poznáte z médií, tak ja len v skratke ešte, dielo podľa Berniniho sa za zanedbateľnú, veľmi zanedbateľnú čiastku, musím povedať, vydražilo v aukčnej sieni SOGA. Bustu kúpil Clément Guenebeaud, cudzinec žijúci, aká to náhoda, na Slovensku. A kúpil ju za sumu 24-tisíc eur. Podľa dostupných informácií nejde, vôbec nejde o špecialistu na umelecké diela, proste úplne bežný Francúz žijúci na Slovensku. Ten ju vzápätí vydražil cez aukčnú sieň Sotheby´s za 30 miliónov. Hej? Z 24-tisíc na 30 miliónov. Označenie "podľa Berniniho" znamenalo teda pre rodinu a pre Slovensko rozdiel 29 mil. 960-tisíc eur. Čiže naozaj zanedbateľná čiastka. Ale pre koho ako. Sochu Sotheby´s vydražil Goetheho inštitút. Tam socha teda nakoniec aj skončila, doteraz tam je. Aké prekvapenie, že z Goetheho inštitútom spolupracuje, abrakadabra, pani Danica S., vedúca ateliéru reštaurovania maľby na Vysokej škole výtvarných umení. Prepojenia sedia dokonale.
A nakoniec, trošku to skrátim, Zmeták vedel, od koho tú sochu získal, lenže on si to vzal do hrobu. Odborné kruhy upozorňujú na to, že socha bola viac ako pravdepodobne získaná arizáciou židovského majetku počas vojny.
Ja pevne verím, že už nič také ako to, že sme prišli o Berniniho sochu, že už nič také nebude.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2021 o 17:43 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video