32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.6.2021 o 12:43 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:43

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážení naši europoslanci, veľmi sa teším, že dnes ste medzi nami. Európska politika nie je politika Bruselu, európska politika je politika nás všetkých, my ju tvoríme, je na nás, aká bude. Keď budeme aktívni, jej priami spolutvorcovia, politika bude nám blízka, nám pochopiteľná.
Rovnako ako všetci europoslanci v tomto volebnom období, ja som bola historicky prvou poslankyňou slovenskej štrnástky poslancov za Slovenskú republiku v období 2004 – 2009. Bola to eufória, bola to obrovská radosť, že sme súčasťou európskeho projektu, ktorý je garanciou našej bezpečnosti. Veď mier tu máme 76 rokov, to nie je samozrejmosť. To je obrovský dar.
Boli sme skvelý kolektív aj napriek tomu, že sme boli z iných alebo z rôznych frakcií. Spomeniem tu dvoch mojich kolegov – Milan Gaľa, Árpád Duka-Zólyomi, ktorí nás predišli do večnosti. Boli to skvelí kolegovia na pôde Európskeho parlamentu. Som veľmi vďačná, že vy europoslanci prichádzate na náš výbor pre európske záležitosti a môžeme spolu tvoriť európsku politiku. Môžeme, no alebo zapájať sa môžete aj online do našej diskusie. Ďakujem, je to pre mňa veľkým povzbudením.
Európska politika je postavená na troch pilieroch a z nich je subsidiarita najdôležitejším pilierom. Národný parlament prijal uznesením k správe poslanca Matić o situácii v oblasti sexuálneho reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien svoju, svoje uznesenie. Vyjadril svoju vôľu, že v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky bude dbať na dodržiavanie princípu subsidiarity a rešpektovanie našich národných záujmov, a to vrátane kultúrno-etických otázok.
V Európskom parlamente bola v roku 2013 odmietnutá správa Eddie Destella, ktorú europoslanci odmietli práve na základe tohto princípu subsidiarity. Verím, že rovnako aj vy, milí kolegovia, poslanci Európskeho parlamentu, sa postavíte proti tejto správe socialistického poslanca Matić a budete rešpektovať uznesenie nás poslancov národného parlamentu Slovenskej republiky.
Chcela by som vás poprosiť aj o pomoc pri čerpaní EŠIF, európskych štrukturálnych fondov. Žijem na slovensko-poľskej hranici a s obdivom sledujem, ako naši susedia Poliaci využívajú európske peniaze. Celý systém čerpania EŠIF je jednoduchší, prístupnejší, bezbariérový, hlavne pre malé obce. Naši úradníci sa vyhovárajú na Brusel: on, zlý Brusel, vytvoril takúto legislatívu, nedá sa, nemôžeme.
Sme už v treťom programovacom období a priznám sa, trápime sa, hoci peniaze máme, nečerpáme, príkladom sú napríklad miestne akčné skupiny. Máme 1 600 projektov podaných a dva roky nič, nič, malé obce čakajú a my stále mlčíme a nerobíme.
Prosím vás, milí poslanci Európskeho parlamentu, pomôžte nám odstraňovať bariéry, administratívne prekážky, aby sme rovnako mohli čerpať štrukturálne fondy tak, ako to robia naši susedia v Poľsku, v Česku. Pomôžte nám nájsť príčinu strachu úradníkov, ktorí neustále vytvárajú administratívne prekážky, lebo Brusel. Veď keď to dokážu Portugalci, Česi, prečo my Slováci vajatáme?
Rok 2020, 2021 bol náročný, náročnejší ako ostatné, bol covidový. Som vďačná, že ja som COVID nedostala, no veľa mojich priateľov, moji blízki nás predišli do večnosti. Všetci sme sa poučili, veď po vojne je každý generál. Ja však, je, tento rok je, alebo toto obdobie je pre nás veľkým poučením a obrovskou výzvou, ako zvíťaziť v boji s neviditeľným zákerným nepriateľom. Aj tam vidím teda obrovskú pomoc Európskej únie a myslím si, že by mala byť aktívnejšia, oveľa aktívnejšia, a verím, že covid-pasy, ktoré ste schválili, nám pomôžu nejakým spôsobom cestovať aj do zahraničia a budeme žiť normálnym životom.
Veľmi pekne ďakujem, že ste tu medzi nami, a teším sa na vašu spoluprácu aj v našom výbore pre európske záležitosti.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.6.2021 o 12:43 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:48

Peter Kmec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým našim europoslancom za veľmi konštruktívnu spoluprácu v rámci výboru pre európske záležitosti, ako už bolo spomenuté kolegyňou Pleštinskou, a samozrejme aj za túto iniciatívu a prísť do pléna a viesť túto veľmi dôležitú diskusiu.
Musím skonštatovať, že ste dokonca predbehli aj vládu Slovenskej republiky, ktorá sa zatiaľ neodhodlala predstúpiť pred poslancov a prezentovať svoju predstavu o diskusii ku Konferencii o budúcnosti v Európe, pretože ja si myslím, že toto je veľmi kritický bod, keď musíme ťahať za jeden koniec. A tie plány vlády boli ambiciózne ihneď od začiatku. Čakalo sa, že bude úvodná konferencia v Banskej Bystrici 9. mája. Vláda sa obmedzila na vyhlásenie ústavných činiteľov zase bez účasti zástupcov Európskej komisie alebo nášho europoslanca, takže musíme trošku viac pridať na tej našej národnej úrovni.
Z môjho pohľadu aktívna účasť politických strán v teréne je veľmi dôležitá, pretože jedna vec, keď ide minister do regiónov, vystupuje na prednáškach, na stredných alebo vysokých školách a je to také vykopávanie otvorených dverí, by som povedal, ale je veľký rozdiel, keď politické strany pracujú so svojimi podporovateľmi, voličmi, aby ich motivovali do väčšej angažovanosti k európskym záležitostiam, a sú to veľmi široké, široké témy, viaceré z nich aj z tej sociálnej oblasti spomenula pani europoslankyňa. Takže ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme, aby sme si nastavili tú komunikačnú stratégiu spoločne. V pléne sedia predovšetkým politické strany, ktoré sú proeurópske, takže 70, 80 % obyvateľov aj podporovateľov, v podstate zástupcov tu poslancov, si myslím, je proeurópsky orientovaných, takže treba len pracovať s nimi a je to aj veľmi dôležité, aby sme túto Konferenciu o budúcnosti Európy využili aj na mobilizáciu elektorátu do ďalších eurovolieb, pretože Slovensko v tomto výrazne zaostáva. A tu je, tu je veľmi dôležité, aby sme už začali rozmýšľať aj o tom, aby sme voličov namobilizovali do volieb v roku 2024.
Ja by som spomenul len dva také dôležité rozmery v rámci diskusie o Konferencii o budúcnosti Európy, a to je vonkajší a vnútorný rozmer diskusie. Ten vonkajší, ako vidíme aj z nedávnych udalostí, ktoré sa dejú na geopolitickej mape, predovšetkým chcem sa dotknúť toho predvčerajšieho summitu USA - Rusko. Tam zjave vidíme, že Európska únia sa sama stavia do pozície druhotriednej mocnosti, necháva rozhodovať o geopolitických trendoch tých ostatných a aj ten rešpekt iných mocností voči Európskej únie je jednoznačný. Bolo to vidno na návšteve vysokého predstaviteľa Borrella v Moskve, ale tak isto to je aj vidno pri, pri tom, ako sa napríklad oficiálny Washington, alebo oficiálny Londýn stavajú k diplomatickému štatútu európskej delegácie v týchto hlavných mestách.
Takže tu si musíme urobiť jednoznačný poriadok v našich domácich radoch a ponúkajú sa rôzne, rôzne možnosti, ako nastaviť nové svetlé vládnutie. Dokonca Európska únia je vyzývaná, aby vstúpila do klubu mocnosti ako jeden, jeden celok, ako subjekt medzinárodného práva, ako je to napríklad v článku amerických politológov Charlesa Kupchana a Richarda Haassa, ktorí navrhujú vytvorenie nového modelu vládnutia a ktoré by bolo zložené zo šiestich mocností, vrátane Európskej únie, v ktorej by mali byť Spojné štáty, Rusko, Čína, Japonsko a India. Takže Európska únia je vyzývaná, aby dvihla moc zo zeme, ale zatiaľ sa to nedeje a ja si myslím, že veľmi dôležitou súčasťou diskusií o Konferencii o budúcnosti Európy by mala byť diskusia o strategickej autonómii Európskej únie, aby sme si vedeli vygenerovať či už budúcnosť našej európskej armády a asertívnejšej zahraničnej politiky do budúcnosti.
Chcel by som sa taktiež dotknúť vnútorného rozmeru diskusie, a to je vlastne ako v tom krátkodobom a strednodobom výhľade, ako reagovať na krízu, ktorá sa nás dotkla vo forme koronakrízy. Ja si myslím, že z finančnej krízy sme vyšli posilnení, a to očakávam, že sa udeje aj v tom strednodobom horizonte v súvislosti s diskusiou o koronakríze. Ja si myslím, že panuje všeobecný konsenzus, že v oblasti zdravotníckej únie a spoločného krízového manažmentu vieme posunúť tie kompetencie Európskej únie ďalej, takže tu, tu si myslím, že tie minimálne očakávania by sa, by sa mali naplniť, aby sme sa zase posunuli minimálne v takých, v takých oblastiach, ako je budovanie kapacít na spôsob federálnej agentúry pre krízové situácie, ako ju vidíme v Spojených štátoch, takže týmto smerom by sme sa mali pohybovať.
A oveľa ťažšia bude debata o presune určitých kompetencií, čo sa týka posilňovania Únie ako, ako povedzme toho subjektu medzinárodného práva, ale hlavne posilňovania domácich kompetencií, pretože sme už veľmi ďaleko a ja si myslím, že cesty späť už niet, pretože keď si to všetko spočítame, máme spoločnú menu, ústavu, vlajku, hymnu, súdnu, teraz už aj vyšetrovaciu, moc, blížiaci sa výber európskych daní, tvoriacu sa zahraničnú bezpečnostnú politiku, takže ten vlak sa už rozbehol tak, že keby sme začali, začali kráčať dozadu, tak si myslím, že tie dôsledky by boli veľmi, veľmi katastrofické. Takže tam sa budeme musieť pozrieť a sadnúť si k tomu, ako, ako ďalej, ďalej posilňovať túto európsku identitu. A tu si myslím, že chýba nám jeden veľmi dôležitý prvok, a to je spoločný jazyk. Pretože ak chceme budovať Úniu zospodu, nemôže sa stať, že radový Slovák sa nevie porozprávať s radovým Francúzom o, spoločným jazykom, o tom, akú, akú Úniu by si predstavoval. Takže Európania sa môžu stať Európanmi iba jedným spoločným jazykom.
Paradoxne, brexitom sa nám vlastne dostal na stôl neutrálny jazyk, čím je angličtina. Takže nemusíme sa baviť o tom, že teda či to má byť nemecká únia alebo francúzska únia. Takže cesta je možno budovanie európskych škôl bilingválnych s tým teda, že polovica výuky by mohla byť v angličtine, polovica v národných jazykoch. Takže ale to je na debatu v rámci konferencie.
Nakoniec by som chcel zdôrazniť veľmi dôležitý aspekt, ktorému chce strana HLAS - sociálna demokracia pripisovať veľmi dôležitý dôraz, a to je sociálny rozmer budovania budúcej Únie, ale aj transformácie počas digitálnej a zelenej agendy, pretože ako vieme, máme veľmi prísne nastavené míľniky na zelenú a digitálnu transformáciu, ale tie sociálne dopady, ktoré budú, budú zjavne viditeľné na obyvateľstvo, sú iba vo forme odporúčaní európskeho piliera sociálnych práv a nie je tam vymáhateľnosť.
Takže ja by som apeloval na vás, europoslancov, aby ste venovali tejto agende dôležitú pozornosť, pretože zoberme si len príklad. Konkrétne veci vidíme už, na ceste nám behajú zelené, zelené ŠPZ-ky, ktoré si vie dovoliť tak horných 10 % Slovákov, pretože tie ceny elektrických automobilov sú dvojnásobné. Neexistuje druhotný trh predaja týchto automobilov, takže 80 % ľudí sa k týmto, k týmto výdobytkom transformácie nebude vedieť niekoľko rokov dostať. A ako vieme, tie benzínové a dieselové motory tu budú určitý čas. A cena benzínu bude stúpať, pretože dotácie na budovanie nových ropných polí budú už zakázane, minimálne na úrovni Európskej únie, pôjde to aj do sveta. Takže budú sa nám tu roztvárať nožnice tých, ktorí si budú môcť dovoliť tie prvky zelenej transformácie, a tých, ktorí si to nebudú môcť dovoliť. Takže ten sociálny rozmer je veľmi dôležitý a na ten by som apeloval.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.6.2021 o 12:48 hod.

JUDr.

Peter Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:58

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľká vďaka, pán predsedajúci. A poďakovanie patrí tiež prítomným europoslancom za tú iniciatívu. Možno škoda, že sa stretáme v piatok poobede, lebo to prakticky garantuje, že budete hovoriť k poloprázdnej sále. A budúcnosť Európskej únie je príliš vážna téma na to, aby to išlo tak trošku do stratena. Takže možno také zamyslenie, že či tie diskusie budeme robiť ďalej, čo pevne verím, že áno, aby sme nastavili možno trochu lepšie aj ten formát a čas.
Dve poznámky. Pôvodne som plánoval iba jednu. Ale neodpustím si aj tú prvú, a hovorím to s plným vedomím, že sa nechcem vrátiť k tým kultúrnym vojnám a prestrelkám, ktoré tu prebehli či včera, či k pôvodnej diskusii k uzneseniu pani poslankyni Záborskej. Ale keďže to už otvorili iní, poviem to. A to, čo poviem, poviem so všetkou úctou k pani poslankyni Lexmann či k pánovi europoslancovi Štefancovi, ktorých si nesmierne vážim za ich prácu, či je to na slobode a demokracii, čo sa deje vo východnej Európe, či je to na otázkach hoaxov a iných, s ktorými máme v týchto veciach častú spoluprácu.
Ale cítim z toho argumentu o subsidiarite, poviem to otvorene, takú neúprimnosť. Neúprimnosť preto, lebo to nesedí logicky. Európsky parlament je politickou inštitúciou. Ste volení priamo ľuďmi, logicky sa budete vyjadrovať k politicky citlivým veciam. Nepovažujem to za nič nezvyčajného. Navyše platí to, čo povedal môj kolega v Progresívnom Slovensku Michal Šimečka, ktorý s nami nemohol byť zo zdravotných a rodinných príčin, že tá rezolúcia, ktorú sme včera schváleným uznesením skritizovali, nič nenariaďuje, ani nemá právo nariaďovať. Nič. V úvode, v preambule jasne konštatuje, že subsidiarita musí, aj bola dodržaná. A jediné, čo odporúča, jediné, čo robí, dáva nám odporúčania.
Za týchto okolností poprieť a hlasovať proti nej a dať si ten čas, že schválime osobitné uznesenie Národnej rady, ktorými kritizujeme, a tváriť sa, že to o subsidiarite jednoducho neprejde tým testom logiky, úprimne by ma zaujímalo, a tu privítam vašu odpoveď, že či by sa rovnako vehementne postavili tí ľudia, ktorí sa za to včerajšie uznesenie, schválené tu, postavili aj za uznesenie, ktoré by kritizovalo rozhodnutie národnej, pardon, rozhodnutie Európskeho parlamentu, ak by sa tá škála posunula smerom ku konzervativizmu. Inými slovami, ak by aj politicky to uznesenie Európskeho parlamentu išlo úplne opačným smerom.
Neotváram to preto, že chcem polemizovať alebo hádať sa. To sme fakt robili včera dosť. Otváram to preto, lebo keďže sa teraz bavíme o tých témach, tak sa o nich bavme otvorene. A nie pod zásterkou subsidiarity. Ja vítam úprimnosť pána europoslanca Štefanca, ktorý nakoniec povedal otvorene, a fakt si to vážim, že toto je o tom, či sa Európska únia má vrátiť ku kresťanským hodnotám alebo nie. A presne na to si dovoľujem reagovať, lebo o tomto tá diskusia je. A dovolím si zareagovať so znepokojením, úprimne, nad tými slovami. Samozrejme, že Európska únia je z veľkej časti postavená na kresťanských hodnotách, ale postaviť to na báze exkluzivity je, úprimne povedané, cesta do pekla. Európska únia funguje dobre a môže fungovať iba, ak sa v nej budú cítiť rovnako dobre slovenskí konzervatívni kresťania, socialisti na ľavom brehu Seiny niekde v Paríži, bavorskí sociálni kresťania, či proste dánsky liberáli. Iba ak bude vedieť byť Európska únia domovom pre nás všetkých, ktorá si nebude kádrovať, že vy ste menej európski, lebo ste málo konzervatívni, vy ste príliš európski, lebo ste príliš liberálni. Iba taká Európska únia má budúcnosť.
A mňa úprimne mrzí, že sa to v takej veľkej časti politického spektra na Slovensku u nás rozmýšľa v takýchto exkluzívnych vymedzeniach, že buď ste takí alebo takí. A podotýkam tiež, že to oslabuje vplyv Slovenska na európskej pôde, pretože ak sme ako krajina vnímaní ako súčasť nejakého bloku, ktorého hlavnými prioritami je návrat v tejto exkluzívnej forme kresťanskej identity Európskej únie, plus, samozrejme, opozícia voči migrácii, no tak samozrejme, že to oslabuje našu schopnosť presadiť iné nápady, ktoré sú úprimne pre našu budúcnosť či ekonomickú, či, ako spomenul pán kolega Martin Hojsík, ekologickú budúcnosť oveľa dôležitejšie. A oslabujeme sa tým, že sme vnímaní len ako krajiny, ktoré otvárajú kľúčovo tieto dve hlavné témy. Toľko k tej téme. Opäť privítam vašu reakciu.
Ešte jeden postreh, pán predsedajúci, k tomu, prečo tu vlastne sme, budúcnosť Európskej únie a k tej samotnej konferencii. Taký jeden postreh. Nakoniec už tu odznel na výbore pre európske záležitosti. Je aj v inštrukciách, aj v postoji slovenskej vlády naznačený. Ale chcem, aby odznel explicitne, pretože s ním hlboko súhlasím. Áno, som za diskusiu o budúcnosti Európy, pretože máme skutočne štrukturálne problémy, ktoré väčšinou práve takéto podujatia konventného typu rieši. Najlepšie máme s tým skúsenosti, či z Lisabonskej zmluvy, či z iných predošlých konverzácii. Nenechajme sa však pritom v tej diskusii uniesť len víziami. Nezabúdajme na tie nedokončené ponaučenia z tých predošlých kríz, či to bola ekonomická kríza, takmer kolaps eura v roku 2010 - 2011, či to bola následne potom, samozrejme, migračná kríza z roku 2015, či to je, samozrejme, tá nedávna kríza stále pretrvávajúca. Ešte stále sme zďaleka nedokončili to, čo sme si v už v tom roku 2010, v roku 2015, a aj v minulom a v tomto roku povedali, že musíme dokončiť. Ešte stále nemáme poctivo nastavené bankové garancie pre pôžičky alebo banky v iných členských krajinách EÚ. Ja tomu rozumiem, že je to citlivá téma, ale každý ekonóm sa zhodne, že proste bez nejakej poctivejšej formy bankovej garancie, kde si vieme vzájomne aj garantovať vklady, asi ako banková alebo menová únia nemáme celkom šancu v budúcnosti. Ešte stále nemáme, toto viete vy najlepšie, vy to riešite, vy to máte na pretrase v Európskom parlamente oveľa častejšie ako my tu, ešte stále nemáme dohodu v rámci tej dvadsať sedmičky na poctivých pravidlách hry o migrácii. A vy viete lepšie ako ja, ako hlboko sme zasekaní v tých rozdieloch medzi južanmi, stredoeurópanmi a inými. Ale samozrejme to nemôže byť nedôvodom na nejakú dohodu. Pretože ak sa stane, že sa nám vráti to, čo sa stalo v roku 2015, takéto, také to viditeľné zlyhanie, tak potom nás, samozrejme, voliči vytrestajú za to, že čo sme tých predošlých päť rokov, šesť rokov neurobili. Jednoduchá pointa opäť. Áno, pracujme na budúcnosti Európy, ale nie za cenu toho, že zabudneme na to, čo sme si ešte už pred dekádou zadefinovali, že musíme urobiť a stále sme nedokončili.
Vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.6.2021 o 12:58 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:04

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení páni europoslanci, panie europoslankyne, ja by som rád spýtal, nebudem to naťahovať, tak poviem len jednu otázku. A mňa by zaujímalo, včera Národná rada v podstate odhlasovala uznesenie predložené bývalou europoslankyňou Ankou Záborskou o správe Matić a ja by som chcel vedieť, ako vy ako europoslanci sa k tejto správe postavíte, keďže v pondelok sa má o nej hlasovať, že či tak, ako bolo prijaté na Slovensku, či budete hlasovať aj vy tak, to znamená, odmietnete tú správu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2021 o 13:04 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:05

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážení europoslanci, som rád, že ste prišli, že ste predniesli svoje príhovory. A možno to bude aj všeobecnejšia otázka, ale ja som chcel zareagovať práve na pani Nicholsonovú, ktorá odišla pred chvíľočkou. Ale nevadí, ale na niektoré veci mi odpoviete asi aj vy.
Takže zažili sme minulý rok veľmi ťažké časy nielen v celej Európe, ale celosvetovo. A my pracujeme v zdravotníckom výbore a bavili sme o tých vakcínach a pani Nicholsonová spomenula, spomenula problémy s dovozom Sputnika a potom následné veci. Na zdravotníckom výbore ja som dal otázku, ako to je s vakcínami v Európskej únii? Konkretizoval som to a bavili sme sa potom o tom, že, že vyrobených vakcín je dosť, ale neprichádzajú na Slovensko. Neviem, či taký problém mali aj iné členské krajiny, alebo do akej miery mali ten problém, ale neprichádzali na Slovensko. A bol som upozornený na to, že jednoducho napríklad, myslím Izrael bol veľmi rýchlo zaočkovaný do istého percenta a u nás sme ešte nechyrovali. A bol som upozornený na to, že zmluvy, a na to sa chcem opýtať, sú spravené tak, že napríklad firme Pfizer, ktorá vyrábala vakcíny, bolo jednoduchšie a ľahšie alebo výhodnejšie dodávať tie vakcíny za väčšie peniaze do iných krajín a tým pádom viazli dodávky napríklad aj na Slovensko. Takže jednoduchým spôsobom, jednoducho nás preplatili.
No a teraz predpokladám, že to išlo mimo vás europoslancov, samozrejme, ale ak má byť Európska únia silná, nemôže sa stávať, že nám niekto takto "vyfúkne" vakcíny, ktoré sú v Európskej únii schválené, a idú mimo EÚ a predávajú sa mimo EÚ, keď to je podchytené nejakými zmluvami. Chcem sa opýtať, či ste tento problém riešili aj vy ako europoslanci, či máte vedomosť, že tak, ako boli nastavené tie zmluvy. A ešte, to už som ale povedal, že či to tak bolo aj v iných krajinách, alebo tie zmluvy boli nastavené pre rôzne krajiny rôzne.
Takže ja Európskej únii ako projektu, veľkému projektu, samozrejme, že dôverujem, verím, verím mu a asi väčšina ľudí na Slovensku, ale v tejto krízovej dobe sa ukázala Európska únia pri zabezpečení dodávok vakcín ako, poviem to, málo flexibilná.
No a teraz ešte posledná vec, sa vrátim na začiatok. Pani Nicholsonová hovorila o tom Sputniku. Ak by tie dodávky na Slovensko schválených vakcín z Európskej únie boli v dostatočných množstvách, tak asi by nebol taký tlak zabezpečovať iné vakcíny aj mimo EÚ. Neviem, snáď ste mi porozumeli, že na čo sa pýtam.
Ďakujem zatiaľ.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2021 o 13:05 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:10

Miriam Lexmann
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Odpoviem v takom poradí, ako sme dostali otázky a budem teda veľmi stručná, keďže mám len tie dve minúty. Zitka, čo sa týka eurofondov, ja sama sa za to zasadzujem, aby išlo viac financií do regiónov. Tento týždeň som vydala správu, kde som sa zasadzovala za to, aby z Európskeho sociálneho fondu sa dalo čerpať aj prostredníctvom tých miestnych akčných skupín, preto lebo tak je to v Českej republike, tak je to v Poľsku a tak dokážeme sociálnu pomoc priniesť priamo do regiónov. Ale, žiaľ, my europoslanci môžeme iba navrhovať riešenia, ale nedokážeme ich naplniť, čiže tuto je naozaj otázka na našu vládu a apelovať spolu s nami, aby sa urýchlilo to čerpanie a aby naozaj išlo viac tých peňazí priamo do regiónov, lebo vieme, že to je potrebné a prináša to účinnejšiu a efektívnejšiu pomoc, hlavne teraz v postpandemickej dobe, keď je to potrebné.
Pán poslanec Kmec, veľmi rada by som zareagovala na mnohé otázky, ale keďže mám len dve minúty a vy ste vlastne skôr hovorili komentáre (povedané s úsmevom), tak neviem, na čo, na čo zareagovať. Ale súhlasím s vami v tom a ja sa teda sama zasadzujem za to, aby Európska únia bola aktívnejšia v zahraničnej politike. Viem, že tam máme v niektorých veciach rôzne názory, v niektorých práve zdieľame podobný názor, ale myslím si tiež, že je nevyhnutné, aby Európska únia zohrávala väčšiu úlohu, preto lebo to sa týka aj s tou otázkou, ktorú tu niekto otvoril, migrácie. Keď my budeme aktívnejšie sa zasadzovať, aby sa riešili konflikty lokálne, tak tým spôsobom budeme aj riešiť čiastočne otázku migrácie a usmerňovať ju. Čiže to si myslím, že je veľmi dôležité a je to v záujme aj našich občanov.
Tomáš, neber to ako, ako neúprimnosť, ja hlasujem, keď mám pocit, že niektoré uznesenie je v rozpore s princípom subsidiarity, tak sa snažím si zistiť, získať právnu analýzu. Ja si naozaj myslím, že keď je to v zmluvách, tak to musia dodržiavať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

18.6.2021 o 13:10 hod.

Miriam Lexmann

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:10

Vladimír Bilčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne a veľmi si vážim aj, že ste tu zostali v takomto hojnom počte, nemáme tu presilovku a ďakujeme pekne za tie postrehy aj otázky.
K pani poslankyni Pleštinskej, k tým eurofondom, to je Achillova päta každej vlády, ktorá tu bola od vstupu do Európskej únie. Čo vám viem sľúbiť, je, že monitorovacia misia, ktorá vlastne vznikla po vraždách Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa ako odložená misia konečne chystá na jeseň na Slovensku, dúfam, že nám pandemická situácia dovolí a budeme sa pýtať práve na tento problém. Ja myslím, že tá loptička je hlavne tu doma v tých procesoch. Ale určite je to téma, ktorú všetci pozorne sledujeme a budem sa rád o nej baviť aj v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy.
Pán poslanec Kmec, ja si myslím, že Slovensko vyslalo inak dobrý signál tým, že Konferencia o budúcnosti Európy dostala pozornosť od najvyšších ústavných činiteľov. Súhlasím, že potrebujeme spraviť viacej a potrebujeme spraviť viacej hlavne v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch medzi tými plenárnymi zasadnutiami v Štrasburgu, v teréne medzi ľuďmi. Opäť dúfam, že nám to pandemická situácia dovolí, ale ja si myslím, že zatiaľ Slovensko sa postavilo k tejto téme veľmi aktívne, veľmi konštruktívne a ukazujeme, že naozaj nám na tom európskom projekte záleží, a to si myslím, že je, že je dôležitý signál.
K Tomášovi Valáškovi len jedna vec, k tej migrácii. Je Slovensko pripravené urobiť niečo iné ako v 2015 - 2016? To je zásadná otázka. Ale budeme mať o tom debatu v deviatich pracovných skupinách na Konferencii o budúcnosti Európy, toto bude veľká téma, určite nie jedna. Vieme všetci, že potrebujeme ix projektov dokončiť. Možno na ich dokončenie potrebujeme niektoré nové nástroje, a to je práve to, čo by mala priniesť táto konferencia a potom povedať, že ako teda tie nástroje vieme zrealizovať aj v praxi.
Posledná vec, pán Čepček, nemyslím si, že Matićova spáva je najdôležitejšia vec budúci týždeň v pléne. Nechystám sa hlasovať proti nej.
A, pán Šefčík, myslím si, že dnes najväčší problém Slovenska je zaočkovať dostatočný počet ľudí. To je najväčší problém... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2021 o 13:10 hod.

Vladimír Bilčík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:10

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Krátke komentáre k tým komentárom, potom odpovede na otázky.
Pani Pleštinská, oceňujem osobitne tú emocionálnu rovinu, že ste si spomenuli na tých ľudí, ktorých si aj ja pamätám, a tiež som si ich vážil.
Pán Kmec, tam sme na jednej lodi, pokiaľ hovoríme o tej angličtine. Neviem, mne sa to teda veľmi páčilo, niečo na spôsob zjednocovania, jazyk by to mal byť.
K pánovi Valáškovi, to poistenie vkladov sa ma dotklo asi najviac. Rozumiem tomu, že integrácia, integrácia musí postupovať, nie je to stabilný systém a teda posúva sa. Ale ľudia žili v rodinách, obciach, mestách, štátoch, nadštátnych celkoch a ono to, nič z toho sa neruší, stále ešte tak žijeme a teda keď, keď má napríklad Nemecko svoje banky ošetrené a iný štát nemá ošetrené, tak spojiť to nie je jednoduché. Nehovorím, že nie, ale nie je to jednoduché.
K pánovi Čepčekovi k tej správe Matić, ja som za to, aby sa nastavila právna úprava umelého prerušenia tehotenstva tak, ako je to u nás, aj v iných krajinách, ale netlačím na to, lebo by som tým mohol ohroziť tie veci, ktoré sa v integrácii dohodli. Čiže do týchto etických tlakov nie veľmi chodím, preto sa zdržím hlasovania.
A pánovi Šefčíkovi k tým vakcínam, no ja si myslím, že komisia vie dobre, že nakúpila vakcíny pre všetkých, jasné, toto treba, ale hrala tam takú hru, aby nakúpila čo najlacnejšie a týmto sa stalo, že ako keby mala monopolné postavenie a zrazila tú cenu, akoby ju zaregulovala a chcela nakupovať príliš lacno. A potom sa stalo to, že ich bol nedostatok. Jeden z dôvodov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2021 o 13:10 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:10

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pani poslankyňa Pleštinská, milá Zitka, ďakujem aj za tie povzbudzujúce slová, aj za tú spoluprácu v rámci eurovýboru. K tým eurofondom naozaj si myslím, že to riešenie je najmä na slovenskej strane, aby sme uchránili ten takzvaný gold-plating, aby neboli to dotačné bariéry. Myslím si, že treba zjednodušiť procesy. Problém je s verejným obstarávaním na Slovensku a takisto s ľudskými zdrojmi, ktoré by mohli byť viac decentralizované aj na tých krajoch a viac by sa tomu mali povenovať nielen na vláde, ale aj na krajoch. Čiže celé, celé to rozdelenie eurofondov, to je veľká príležitosť pre zlepšenie, ale rád si vymením aj názory a skúsenosti z iných krajín.
Pán poslanec Kmec, takisto súhlasím s tou angličtinou, s vašou myšlienkou, veľmi mi to je blízke, aj podporujem. Takisto myšlienka sociálnej dimenzie a úspešnosti digitálnej transformácie, zelenej tranzície je kľúčová. Proste to je, keď to nebude dostupné ľuďom, tie technológie, tak nemôžu byť úspešné. A to sa týka aj digitálnej infraštruktúry, aj dostupnosti pre nové elektrické či hybridné autá.
Pán poslanec Valášek, no subsidiaritu si ctím. Subsidiaritu si ctím a verím, že by sme si ju mali ctiť všetci. Keď majú v inej krajine iný pohľad na otázky rodiny, ja to rešpektujem. My máme ústavný zákon o ochrane rodiny a treba to rešpektovať. A myslím si, že to je rovnaké a tu je rovná potreba pre poslancov Národnej rady a europoslancov rešpektovať tento princíp. Osobne ja tu nevidím zdôrazňovanie princípu subsidiarity nejak ideologicky, ale skôr pragmaticky. A bol by som rád, keby sme hovorili o faktoch a v tomto ale nie o ideológii.
Pán poslanec Čepček, no ako som sa vyjadril, ja budem hlasovať proti tej správe, lebo ju považujem za škodlivú, až nebezpečnú.
A, pán poslanec Šefčík, tiež si myslím, že vakcín je dosť. Problém nebol s Pfizerom, ale s Astrou Zenecou... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2021 o 13:10 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:10

Peter Pollák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. K tým administratívnym prekážkam ohľadne eurofondov. Naozaj to vnímame tak, že Slovensko je jedna z problematických krajín, ktorá míňa málo, a keď ich míňa, tak v minulosti ich míňala, míňala v podstate nejakým sporným spôsobom, a ono v podstate aj Slovensko malo z toho aj nejaké problémy. Samozrejme, ako člen výboru REGI sa tejto téme intenzívne venujem a som rád, že koncom mesiaca, tohto mesiaca bude misia komisárky Ferreira v podstate na Slovensku a práve sa teda budem venovať v podstate eurofondom. A ja som inicioval ešte pred covidom misiu celého výboru a práve včera som hovoril s predsedom výboru REGI, tá misia bude uskutočnená a hneď ako to budú povolené misie, tak bude misia výboru REGI práve v podstate zameraná na čerpanie eurofondov, problematické čerpanie eurofondov na Slovensku.
A k správe Matić, budem hlasovať proti tejto správe.
Čo sa týka vlastne vakcín, nemyslím si, že by Slovensko bolo nejakým spôsobom ukrivdené oproti ostatným členským krajinám. Verte, že keby sme si nakupovali vakcíny samostatne, tak Nemci by, by vlastne mali tú zaočkovanosť niekde úplne inde, v čase keď teda bol ten problém s nedostatkom vakcín na Slovensku. Dnes tých vakcín, chvalabohu, je dostatok. Vnímam teda aj snahu Slovenska získať v čase, keď nebol dostatok vakcín, aj neregistrovanú vakcínu na teda, na záchranu života a teda zdravia ľudí. Chvalabohu, tých vakcín dnes už je dostatok. Samozrejme, tak ako tu už bolo povedané kolegom Štefancom, naozaj, alebo teda aj kolegami, tá cena v podstate sa výrazným spôsobom znížila, keďže sme nakupovali v podstate centrálne a jednotne. Takže verím, že teraz je na nás všetkých a aj na nás, aby sme urobili maximum pre to, aby tí ľudia v podstate na Slovensku boli v čo najväčšom rozmere zaočkovaní, pretože nám hrozí naozaj tretia vlna, ktorá môže mať katastrofálny dopad... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2021 o 13:10 hod.

Mgr. PhD.

Peter Pollák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video