32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 9:14 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:14

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemný deň prajem. Vážený pán predsedajúci, ctený pán minister, vážené dámy, vážení páni, je to prvé čítanie, čiže myslím si, že tých otázok a pozmeňujúcich návrhov ešte bude relatívne dosť, ale chcem prispieť do diskusie aj ja a najmä z otázok, ktoré vznikli na základe pripomienkového konania.
Čiže prvá zásadná otázka je prečo ďalší úrad, pretože naozaj ministerstvo zdravotníctva má personálne kompetencie, má, vie si aj v organizačnej štruktúre vyčleniť ľudí, ktorí to robia aj teraz, ktorí daný, ktorí daný obsah, ktorý má úrad mať, môžu zvládnuť, pretože tak či tak to bude len o ľuďoch. A keď hovoríme o nezávislosti, podotýkam, že to bola jedna z pripomienok, a vlastne to je aj v § 5 ods. 4, riaditeľ zodpovedá ministrovi za plnenie úloh inštitútu, má byť platený úrad zo zdravotného poistenia, čiže aj zdravotné poisťovne tam budú chcieť mať zrejme v nejakom dozornom alebo v nejakom kontrolnom orgáne alebo pri nomináciách nejaké slovo. Čiže aj tak pôjde teda o úrad, ktorý, jednak vznikne ďalší úrad, my, ja tvrdím, že mohlo to naďalej ministerstvo zdravotníctva a tá nezávislosť aj tak bude svojím spôsobom obmedzená, lebo aj tak bude zodpovedať ministrovi zdravotníctva, ktorý vždy bude politickým nominantom.
Po druhé teda má to byť platené zo zdravotného poistenia. Tu je otázka miery efektívnosti vynaložených zdrojov. Zo zdravotného poistenia máme hradený úrad pre dohľad, Národné centrum zdravotníckych informácií, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, čiže pôjde o ďalší úrad, ktorý bude platený zo zdravotného poistenia, to znamená, že časť poistenia, ktoré majú ísť na zdravotnú starostlivosť, pôjde na vznik nového úradu.
Zákon odoberá kompetencie ministerstvu zdravotníctva aj úradu pre dohľad, pretože ich presúva novému úradu, tak zrejme by malo byť, mali by ísť k odoberaniu kompetencie aj peniaze z ministerstva alebo z úradu pre dohľad. To nikde nebolo spomenuté, teda keď nový úrad mal vzniknúť a keď niekomu sa odoberajú kompetencie, tak tie peniaze by mali byť tým subjektom, ktorých kompetencie budú mať menej odobraté. Bolo na to upozorňované, že časť nákladov má ísť aj z rozpočtu. A ďalšia vec, časť nákladu má ísť aj z rozpočtu a v rozpočte zatiaľ na to nie je krytie.
Návrh tvrdí, že sa má ušetriť 5 mil. eur ročne. Zase, chceme vidieť analýzy, pretože nijako to zatiaľ nie je preukázané. Bolo len povedané, že je to 5 mil. ročne. A ďalšia otázka, či opäť potrebujeme na to zvláštny úrad.
Vraciam sa k tomu, obsah je určite dôležitý, ale ani iné krajiny, ani mnoho krajín nemá takéto novovytvorené úrady. A predstavte si, že by vzniklo 27 rozličných úradov v každom členskom štáte Európskej únie. Česká republika nemá takýto úrad. Iné krajiny, napríklad Chorvátsko či Slovinsko, na tieto úlohy im pomáhajú a plnia ich napríklad príslušné univerzity v daných štátoch. A čo sa týka tej práce úradu, ten úrad by možnože mohol byť aj čiastočne samofinancovateľný, o tom sme zatiaľ tiež nič nepočuli. V Kanade vykonáva aj komerčnú činnosť, za ktorú inkasuje financie, a dokáže si zaplatiť svoju prevádzku.
Chcem sa pristaviť ku medzirezortnom pripomienkovom konaní. Bolo vznesených 318 pripomienok, 78 zásadných, čiže Asociácia na ochranu práv pacientov 10 zásadných pripomienok, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení 19 zásadných pripomienok, ministerstvo financií 6 zásadných pripomienok, MIRRI 3 zásadné pripomienky, Úrad na ochranu osobných údajov, Všeobecná zdravotná atď. atď. Stále je viac ako 31 zásadných pripomienok od relevantných inštitúcií nezakceptovaných, čiže s tým sa bude treba popasovať, lebo tie pripomienky prichádzajú aj z ústredných orgánov štátnej správy, aj od pacientskych organizácií, aj od zamestnávateľov, aj od nových ďalších.
A spomeniem niektoré asociácie - aj na ochranu práv pacientov - namietali, citujem: „Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy uvádza klamlivé, rozporné informácie. Povinný odvod zdravotných poisťovní odoberá zdroje pre financovanie zdravotnej starostlivosti. Bez navýšenia odvodov tak vznikne významný vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je pre pacientov neakceptovateľný.“
Alebo druhá pripomienka Asociácie na ochranu práv pacientov: „Návrh zákona neprináša benefit pre pacientov, naopak, znižuje ich dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ako aj zdroje, ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.“
Alebo Asociácia zamestnávateľských zväzok namietala proti, že proti postupu nového úradu sa nebude možné odvolať. Teda ak proti postupu úradu nie je možné odvolanie či revízny proces, je to zjavný priestor pre vytváranie korupčných schém, lebo jeden udrží, úrad drží všetkých účastníkov trhu v rukách. Čiže toto je stanovisko Asociácie zamestnávateľských zväzov.
Čiže toto sú všetko veci, ktoré, vravím, je prvé čítanie, tých otázok bude ešte veľa, ale minimálne by som teda požiadal ministra zdravotníctva, aby sa zamerali najmä na zásadné pripomienky, ktoré boli vznesené v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 9:14 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:19

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že zriadenie ďalšieho teda inštitútu pre zdravotné technológie, ako to tak pekne znie, tak je úplne učebnicový príklad Parkinsonového zákona byrokracie. Ja by som chcel povedať, že je, ja si, myslím si, že najvyšší čas, aby sme si o týchto zákonoch tohoto geniálneho anglického bádateľa začali trošku hovoriť, pretože táto vláda ide presne podľa kópií toho, ako on poukázal, že prečo rastie a bujnie byrokracia. Čím viac úradníkov, tým sú chaotickejšie rozhodnutia, to je jeden z tých zákonov. On si všimol, že v Británii bolo viac admirálov, ako bolo lodí a zisťoval, že prečo sa to udialo. A udialo sa to preto, lebo existuje taká túžba každého úradníka zriaďovať nezávislé inštitúcie, ktoré sa tvária, že sú nezávislé od politického vedenia. Je tu tendencia zriaďovať rôzne, vidíme to aj tu na Slovensku teraz, tu je taká, taká, by som povedal, tendencia, že poďme zriadiť niečo, čo je odtrhnuté od vlády, čo je odtrhnuté od politikov, pričom štát je riadený politikmi.
No a vidíme, že napríklad tá kolízia, ktorá je tu donebavolajúca, že nejaký inštitút pre zdravotné technológie má vlastne vyhodnocovať už to, čo dnes má za úlohu vyhodnocovať Inštitút hodnoty za peniaze na ministerstve financií. Poprípade dnes tu počúvame, že tento inštitút pre technológie má určovať, že čomu sa bude venovať finančný obnos peňazí, na akú formu zdravotnej starostlivosti. To sú len kolízie so všetkými inštitúciami, ktoré dnes na Slovensku existujú. To znamená, vytvoríte len chaos, vytvoríte absolútne zbytočný úrad, ktorý proste buď nebude mať kompetencie a bude vždy prehlasovaný, a keď tie kompetencie mať bude, tak len chaos narobí.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 9:19 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:22

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán Raši, budem hovoriť o dvoch konkrétnych veciach, kde s vami úplne súhlasím, a to teda najmä platenie z verejného zdravotného poistenia. Tu si treba uvedomiť, že tieto peniaze slúžia na ochranu zdravia a životov ľudí, a teda je treba veľmi rozmýšľať nad tým, kde a na čo ich míňať. Ak má niečo mať prínos 5 mil. a zároveň to 5 mil. stojí, súhlasím, že je teda na diskusiu, či za takýchto okolností ďalší úrad potrebujeme.
Ale predstavme si, že tento úrad bude reálny, nezávislý v zmysle tom, že rozhoduje nezávisle, a áno, bude to, bude to, už sa nebude dať proti rozhodnutiu odvolať, ale nakoniec aj tak rozhoduje minister, ktorý sa bude alebo nebude držať na, na odporúčanie HTA, ale v každom prípade bude sa politikom veľmi ťažko vysvetľovať, prečo keď niečo HTA odporúča alebo neodporúča, preto, prečo to oni platia alebo neplatia z verejných zdrojov. Je to len taká barlička.
Čo sa týka tých kompetencií, že teda berie časť úradu pre dohľad, časť berie ministerstvu, to je dôkazom toho, že nebude kolízia s Inštitútom hodnoty za peniaze, to už nemá nič spoločné, ale to vy veľmi dobre viete. Jednoducho vieme z tohto návrhu podľa mňa spoločnými silami urobiť dobrý návrh. A to, že to nie je všade v zahraničí, predsa neznamená, že by sme to na Slovensku nemohli nastaviť tak, aby to prínosom bolo. Pokiaľ to nastavíme tak, že naviažeme to financovanie na konkrétne výsledky pre občana a jasne stanovíme pravidlá, ktoré znemožnia politikom rozhodovať politicky a robiť si politickú kampaň z peňazí na verejné zdravotné poistenie, môže byť tento úrad veľkým prínosom.
A ešte jedna vec. Chcela by som vám pripomenúť, že vďaka SaS-ke máme také pravidlo, že one in - two out, to znamená, že ak niekde stúpne byrokracia, tak niekde inde musí klesnúť. Pokiaľ by to znamenalo väčšiu byrokratickú záťaž, ministerstvo zdravotníctva inde musí povoliť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 9:22 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:24

Richard Raši

Vystúpenie v rozprave 9:25

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, niekedy ten posledný má výhodu, že môže povedať niečo zaujímavé a zaujať, niekedy takú výhodu nemá, ako mám teraz ja, lebo v zásade všetko bolo povedané, čo mám pripravené, tak ja nebudem vás veľmi dlho zdržiavať, lebo som si toho pripravil viac.
Ale chcem všetkých ešte raz upozorniť, že my naozaj potrebujeme niečo, čo bude hodnotiť technológie v tom zmysle, v akom sú myslené tie technológie tu, ten názov je dosť nešťastný, je preložený z angličtiny, samozrejme, a tie technologies, to nie sú len technológie, to znamená, ja neviem, robotický systém, angiograf alebo niečo také, ale je to aj zaraďovanie nových liekov, dietetických pomôcok a zdravotníckych pomôcok. To všetko je extrémne dôležité.
Má byť na to nový úrad? Samostatný inštitút? To je dobrá otázka. Keďže sme na Slovensku a máme tie skúsenosti, že my všeličo myslíme dobre, ale obyčajne to vždy dopadne tak, ako obvykle, to znamená, že zle, stále sa mám obavu, že to bude ďalší úrad, ktorý nebude plniť svoju úlohu. My v súčasnosti žijeme dobu, kedy život zachraňujúce operácie verzus technológie v podobe liekov s veľmi nízkym kvôli bojujú okolo... oproti sebe s tým, že operácie, ktoré vedia zachrániť život a predĺžiť tomu človeku život o niekoľko veľa rokov, nie sú doplácané v našom systéme a niektoré lieky s veľmi nízkym kvôli sú preplácané. To znamená, že, samozrejme, my ten ekonomický prínos každej technológie v tom zmysle širokom, ako som ho povedal, potrebujeme vidieť a potrebujeme hodnotiť. Ja si myslím, že aj preto navrhovatelia tam dali tie otázky sociálno-pacientske, organizačné, právne, etické a tak ďalej, lebo s týmto sa budeme musieť vysporiadať. To je tak na začiatok.
Navrhujem, aby sme využívali ten HTA Core Model, ktorý je vytvorený pri Európskej únii, tam je taký network, Health Technology Assesment, ktorý to zoraďuje do tých už spomínaných 9 modulov a myslím si, že pre prvých 4 moduly budú aj finančné prostriedky z Európskej únie, a bolo by dobré, aby sme nemíňali finančné prostriedky naše, z našich zdrojov, keď budú budú minuté z Európskej únii.
Čo sa týka financovania, nie celkom sa mi páči, aby bolo financované, financovaný tento inštitút z prostriedkov verejného zdravotníctva. Myslím si, že by mal byť financovaný z poplatkov, ktoré sú úradované v rozhodovaniach o žiadosti týkajúcich sa zaradenia liekov a zdravotníckych pomôcok do systému.
Mám ešte jednu pripomienku ohľadom vymenovania šéfa, riaditeľa tohto inštitútu. Je tam podmienka, ktorá ma troška zarazila, bol by som zvedavý, jak sa to dá vysvetliť, platiť to majú všetky zdravotné poisťovne, ale môže sa tam uchádzať len človek, ktorý je zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, teda z poisťovne, ktorá má 100 % majetkovú účasť štátu. A tí ostatní sa nemôžu tam prihlásiť? To sa mi zdá nejaké nie veľmi kóšer.
Takže ešte raz na záver, myslím si, že smer je dobrý, ako vždy (povedané so smiechom), ale, ale to naplnenie (povedané so smiechom), to naplnenie bude otázne.
Ja vám držím palce, lebo ako lekár, ktorý pravidelne sa stretáva s tým, že sú nedofinancované, ešte raz opakujem, nedofinancované život zachraňujúce operácie, lieky v tomto systéme, biosimuláry sa nevedia dostať do, do systému poriadne a tak ďalej, je potrebné tu urobiť poriadok. Či je ten poriadok nutný urobiť na báze samostatného inštitútu alebo inštitu... alebo organizácie priamo podriadenej ministerstvu zdravotníctva, bude ešte otázkou debaty.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2021 o 9:25 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:30

Tomáš Taraba

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:32

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vladko, SMER nie je vždy dobrý. Veľmi často dobrý nebol (povedané so smiechom). Ale povedala by som, že v tomto prípade sa tento smer, smerovanie k hodnote, k tomu, že budeme prerátavať každé to euro a rozhodovanie na základe prínosu pre občanov, že tento smer konkrétne je naozaj dobrý. Chcem len povedať k tomu HTA Core Modelu, ja si myslím, že tu nájdeme úplnú zhodu, lebo veď my naozaj na tom výbore aj vieme byť úplne vecní. A my v podstate ani nemáme inú možnosť, lebo na úrovni Európskej únie sa už rozhodlo, že kraj... národné štáty Európskej únie budú musieť akoby akceptovať ten HTA Core Model, ten budú musieť využívať vo svojich prepočtoch a náš Health Technology Assesment hovorí len o tej nadstavbe.
No a teraz o čom sa tu bavíme, veľmi, inak veľmi, veľmi pádne, veľmi dobré argumenty tu počúvam, aj som celkom rada, úplne vecné, my sa tu vlastne bavíme o tom, aby za tie peniaze, ktoré tá nadstavba bude stáť, aby bol dostatočný prínos pre občanov a k tomu máte úplne pádne pripomienky a ja možno poteším aj kolega, kolegu Tarabu, ja napríklad sa z toho návrhu, keď som ho prvýkrát čítala... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, páni poslanci...

Bittó Cigániková, Janka, poslankyňa NR SR
Hovorím pánovi Balážovi. (Povedané so smiechom.) Ja z tohto návrhu, ktorý som čítala, som mala pocit, že aby to neskončilo pri tom, že budeme hodnotiť len etickú stránku, lebo tak v tomto momente to tak, akože je týmto cítiť. A čo ja sa vám snažím povedať je to, že my budeme tlačiť práve na to, aby tam boli všetky tie 4 ďalšie modely chýbajúce, aby tam boli zahrnuté, aby sme na tú ekonomickú stránku tlačili, pretože tá etická časť je iba jeden z tých viacerých parametrov. Takže áno, určite HTA Core Model, jednoznačne áno. A myslím si, že tuto nájdeme naprieč zhodu u každého jedného odborníka aj na ministerstve zdravotníctva.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 9:32 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:34

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán Baláž, ďakujem veľmi pekne za konštruktívne vystúpenie. Vidno, že problematike rozumiete na rozdiel od niektorých iných mojich kolegov. Chcem reagovať na niekoľko vecí, ktoré ste povedali.
Okrem vás teda aj viacerí hovorili, teda že na čo potrebujeme nový úrad. Bol by som veľmi nerád, keby sa tu vytváral dojem, že pôjde o nejaký samostatný nový úrad s obrovskou budovou, s množstvom ľudí zamestnanými a s vybavením, ja si to takto rozhodne nepredstavujem. Keď sa pozriem na HTA agentúru, tak rozmýšľam o malom počte ľudí, vysokých odborníkov, ktorí si budú vykonávať svoju prácu efektívne. A áno, tá nezávislosť úradu je aj pre mňa na základe toho návrhu, ktorý zatiaľ máme k dispozícii, je otázkou, či už voľba riaditeľa, alebo potom dozornej rady, myslím si, že sú tam miesta na vylepšenia, a s tým súvisí to, že či to má byť nezávislý úrad, alebo to má byť oddelenie pod ministerstvom zdravotníctva. Pre mňa to má význam vtedy, ak naozaj dokážeme z toho vytvoriť nezávislý úrad, ktorý bude tak apolitický, ako to len bude možné, lebo naozaj v skutočnosti nakoniec rozhoduje minister zdravotníctva.
Čo sa týka tých 5 mil., ktoré nie sú uvedené, resp. nie sú zdôvodnené, ako k nim, k úspore prídeme, pre mňa, musím povedať, že tých 5 mil. je veľmi málo, že ak sa pozerám na HTA agentúru, tak by som veľmi rád očakával, keby ten prínos bol ďaleko vyšší, a ja teda neviem úplne, že ako by mal byť financovaný ten úrad, či teda zo zdravotných poisťovní, alebo teda z tých príspevkov za registráciu liekov, v každom prípade pre mňa to má zmysel vtedy, keď bude nezávislý a keď si na seba dokáže aj sám zarobiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 9:34 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:36

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Tento vládny návrh zákona si kladie za ako svoju hlavnú podmienku jednoducho vytvoriť inštitúciu, národnú inštitúciu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, čiže jeho hlavnou úlohou by malo byť hodnotenie zdravotníckych technológii na účely najmä kategorizácie liekov, keď som dobre čítal, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, čo považujem za dobrý zámer, a najmä dbať na ich významnosť vplyvu na prostriedky, ktoré sú najmä určené z verejného zdravotného poistenia a uvedená, uvedené žiadosti sú podľa osobitných predpisov, čiže neviem sa k tejto problematike príliš odborne vyjadriť, ale myslím si, že užitočnosť tohto orgánu mi príde v tejto situácii snáď aj potrebná, pretože keď som čítal rôzne zahraničné články, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, tak vlastne v zahraničí podobné orgány fungujú. A podobné vlastne inštitúcie sú celkom nápomocné.
Ale čo ma tak troška ani nie že znepokojuje, ale skôr by som chcel možno aj apelovať na ministerstvo zdravotníctva, predkladatelia tvrdia, že tento inštitút je potrebný najmä preto, že samotné ministerstvo zdravotníctva nemá kapacity na riadenie a na plnenie týchto úloh, ktoré by mal daný orgán vykonávať, čiže v minulom režime sa hovorilo, že siahnime do vlastných vnútorných rezerv a skúsme najprv tých odborníkov, úradníkov alebo ľudí, ktorí budú pracovať na tomto úrade, najprv skúsiť hľadať vo vlastných rezervách, ak ich nenájdeme, tak potom sa skúsme zaoberať o prijatí nejakých ľudí zvonku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 9:36 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:38

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem vám všetkým, pani kolegyňa a kolegovia, za poznámky. Skúsim len dve, dva komentáre.
Ja napriek tomu, že si myslím, že som človek, ktorý tomu rozumie aj z hľadiska toho etického a sociálneho a tak ďalej, si myslím, že v tomto prípade je ten ekonomický rozmer na prvom mieste, to nesmieme zabúdať, lebo my keď povieme, nech, nech ide ekonomika, tak si stále myslíme, že tým pádom všetkých ostatných odsúdime. Ale v tomto prípade tá ekonomika toho celého modelu nám prinesie to, že budeme môcť zachrániť viac ľudských životov, to znamená, že nevyplytváme zdroje, obmedzené zdroje, ktoré máme na niečo, čo je len fatamorgána, chiméra. Nechcem ďalej, ale rozumieme si, o čom som povedal.
Potom by som sa chcel ešte raz, ešte raz vrátiť k tomu financovaniu, z obmedzeného rozpočtu zdravotných poisťovní brať ešte peniaze na ďalšie úrady je podľa mňa naozaj hazardujúce. Keď si prečítate, nechcel som tam byť dlhý, ale keď si prečítate ešte, že na čo všetko sa tie peniaze môžu používať, tak oni sa môžu používať aj na to, že ten náš inštitút pôjde napríklad nejakých medzinárodných vedeckovýskumných podujatí a tak ďalej, kde bude rôzne peniaze musieť platiť a tak ďalej, myslím si, že ten inštitút musí zarábať na seba. Preboha, však na to to je, tam sa musia nájsť nejaké, nejaký model na to, aby bolo úplne jasné, už sa to tu spomínalo, koľko, aký je ten prínos do toho systému. To je extrémne dôležité. Ak ten, ak to bude len tak, že tam žiadny systém, nebude žiadny prínos ani nič to nebude dávať, tak sme len vytvorili znova nejaký inštitút pre to, aby sme sa niekto zahojil a mohol niekde pracovať, alebo ja neviem, ako by som to aj povedal. To je to, čo som vravel, mysleli sme to dobre, ale dopadlo to ako vždy - zle.
Ďakujem pekne všetkým ešte raz.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 9:38 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video