32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2021 o 13:10 hod.

Martin Hojsík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:10

Martin Hojsík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, a čo sa týka reportu Matić, ženské práva sú ľudské práva. Reprodukčné práva sú ľudské práva, preto, samozrejme, budem hlasovať za.
Druhá vec je to, že ma mrzí viac ako to, že Národná rada prijala uznesenie vyjadrujúce nesúhlas, na to máte plné právo, rovnako ako moji kolegovia majú plné právo hlasovať za, len ma mrzí ten tón, že Európsky parlament nemá čo k tomu hovoriť ani v nelegislatívnej správe, pretože podobné veci počúvame aj od diktátorov, ktorým nemáme kecať do ochrany ľudských práv, pretože my nemáme zasahovať do záležitostí štátov. Máme právo vyjadriť názor a za tým si budem stáť.
Čo sa týka vakcín, tak ten problém podľa mňa bol nielen v nedodržiavaní zmlúv od Astry Zenecy a ktoré postihlo všetky členské štáty, ten problém bol aj špeciálne u Pfizera, že neskorým objednávaním zo strany slovenskej vlády na európskej úrovni sa dohadovala len rámcová zmluva. Ako člen výboru pre životné prostredie a verejné zdravie viem, že tam sa museli jednotlivo potom ešte na úrovni členských štátov objednávať vakcíny v rámci tých kvót pridelených podľa počtu obyvateľstva. Jediným kritériom bol počet obyvateľstva. A bez spoločného postupu sa obávam, že by sme boli na tom ako Ukrajina. Žiaľbohu, v súčasnosti naozaj tým problémom je, že neočkujeme, že je nezáujem ľudí a že aj zo strany našich vládnych predstaviteľov bolo počuť vyjadrenia podkopávajúce niektoré vakcíny, ktoré sú povolené, a to nehovorím o spochybňovaní vakcinácie ako takej od predstaviteľov niektorých opozičných strán. Takže verím, že urobíme všetko pre to, aby sme čo najviac ľudí na Slovensku mali zaočkovaných.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2021 o 13:10 hod.

Martin Hojsík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:25

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja som sa, toto nie je záverečné slovo, ja som sa pýtal podpredsedu a vtedy predsedajúceho Gábora Grendela a bolo procedurálom alebo všeobecným súhlasom, že pán Kuffa iba dokončí s faktickými, a že záverečné slovo a hlasovanie bude v utorok...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) Hlasovanie bude v utorok, ale ja si myslím, že by sme mali tento bod normálne teraz ešte skončiť.

Šefčík, Marek, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) To mi on povedal, že v utorok.
Áno? Ja som za. Len tak mi to bolo oznámené, že... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Nie, nie, to jakože tento bod, týmto bodom dneska skončíme. Ja som to tak pochopil, že pán poslanec Kuffa keby tu bol, dokončí svoju reč, dávam záverečné slovo jednému, druhému a hlasovanie bude v utorok. Áno.

Šefčík, Marek, poslanec NR SR
No dobre, dobre, v poriadku. Takže ja iba veľmi krátko poďakujem za celú diskusiu.
Možno aj, aj keď bola taká troška, ktorá odvádzala troška pozornosť od toho zákona, my sme spravili malý krôčik a nikdy sme nehovorili, že to je nejaká veľká zmena. Nie. Ale to je zmena, ktorú sme zistili, že treba spraviť, o ktorú bojuje roky jeden pán doktor a týka sa mnohých ďalších alebo niektorých ďalších.
Chcem ešte upresniť, že ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií určite budú participovať na tom, určite nebudú robiť žiadne prekážky pri tejto maličkej zmene, tak ako to bolo uvedené. A ja som len chcel vysvetliť svojím, svojou argumentáciou to, že, že tento zákon nebude mať priamy dopad na verejné financie. No verím, že tento zákon podporíte, tak ako v prvom čítaní, tak aj v druhom a, a v treťom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2021 o 13:25 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:26

Monika Kavecká
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Termín hlasovania bude v utorok o jedenástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2021 o 13:26 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:02

Vladimír Lengvarský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobré ráno. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom návrhu zákona je zriadiť Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, ďalej len inštitút, ako právnickú osobu, ktorej sa majú v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií zveriť poradenské úlohy spojené s hodnotením zdravotníckych technológií vchádzajúcich do kategorizačného procesu a hodnotenie kvality efektívnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti.
Vytvorenie nezávislého inštitútu venujúceho sa hodnoteniu zdravotníckych technológií umožní celistvé a nezávislé hodnotenie prínosov a nákladov zdravotníckych technológií v súlade s medzinárodnými štandardami, čo povedie k vyššej kvalite zdravotnej starostlivosti vďaka efektívnejšiemu využitiu zdrojov v zdravotníctve. Kľúčový prínos inštitútu spočíva v tom, že dokáže zodpovedať politické otázky na základe vedeckých poznatkov v reálnom čase. Tým redukuje úroveň neistoty, a keďže aj malá redukcia neistoty pri komplexných zdravotníckych otázkach má tendenciu prinášať veľké pozitívne dopady, inštitút prispeje ku zlepšeniu rozhodovacieho prostredia na Slovensku a pozitívne ovplyvní hospodárenie s prostriedkami verejného zdravotného poistenia a úroveň zdravotnej starostlivosti.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.6.2021 o 9:02 hod.

brig. gen. MUDr. MPH

Vladimír Lengvarský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:03

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, pán minister, kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlači 561). Predkladám teda informáciu.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.6.2021 o 9:03 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:05

Jana Bittó Cigániková