48. schôdza

19.10.2021 - 12.11.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.10.2021 o 13:22 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 13:17

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vďaka, pán predsedajúci, a ospravedlňujem sa, ak moje ďalšie slová vyznejú ako trochu déja vu, tak trochu omylom sme sa už do tejto rozpravy pustili pred pár minútami, za čo som čiastočne zodpovedný aj ja. Ospravedlňujem sa.
Ale dovoľte mi predložiť, ako už spomenul pán predsedajúci, návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a dopĺňa a mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predkladaného zákona je zrušiť znevýhodnenie žien matiek, ktoré porodia druhé, resp. ďalšie dieťa skôr, ako to staršie dieťa dosiahne vek troch rokov, a zároveň počas čerpania rodičovskej dovolenky majú príjem z kratšieho pracovného úväzku u svojho zamestnávateľa.
A teraz už skúsim vysvetliť ľudsky a normálne, ako som začal omylom pred pár minútami.
Je úplne bežné, že žena, takto, začnem momentom otehotnenia. Pokiaľ žena, ktorá má plný pracovný úväzok, otehotnie a rozhodne sa odísť, samozrejme, tým pádom využiť výhody materskej dovolenky, výška materského je odvodená od tej poslednej mzdy, tej, ktorú dostávala pred nastúpením na materskú.
Ak sa počas tehotenstva rozhodne alebo už počas materskej rozhodne, že chce robiť na čiastočný úväzok či pre toho istého zamestnávateľa, pre ktorého robila predtým, alebo pre iného zamestnávateľa, lebo nechce stratiť kontakt s tým zamestnaním alebo s tým zamestnávateľom, zamestnávateľ ju logicky chce, inak by nemala šancu nadviazať s ním nejaký čiastočný pracovný úväzok, tak sa veľmi často žena dohodne na nejakom menšom pracovnom úväzku.
Ak následne otehotnie, ešte pre tým, než dočerpá materskú dovolenku, tak sa jej ďalšia materská odvedie nie od toho pôvodného vysokého platu, ktorý mala pred tým, než nastúpila na prvú materskú, ale výška toho materského sa vlastne odvedie potom v tomto prípade od tej brigády, od toho čiastočného úväzku, ktorý mala dohodnutý počas prvého tehotenstva alebo počas prvého materského.
V praxi to znamená, že výmenou za to, že tá žena sa, aj chcela pomôcť tomu zamestnávateľovi, aj chcela mať nejaký menší príjem ešte počas prvého tehotenstva, vlastne príde pri druhom tehotenstve o veľkú časť svojho materského, lebo opäť nebude už odvedené (odvodené, pozn. red.) od toho pôvodného platu, ktorý mala pred prvým tehotenstvom, ale bude odvodené od to oveľa nižšieho čiastočného pracovného úväzku, ktorý má alebo na ktorom sa dohodla počas, počas tehotenstva či počas materskej dovolenky.
Myslíme si, že je to zákon, ktorý neslúži doslova nikomu. V praxi sa stáva to, že kopa žien, opäť ktoré majú záujem ostať nejakým spôsobom v kontakte s tým zamestnávateľom, aby proste nestratili kontakt s tou meniacou sa povahou tej práce, zamestnávatelia ich chcú, tieto ženy sa často rozhodnú neurobiť tak, pretože tá daň, čo za to zaplatia, de facto je, že pri ďalšom tehotenstve prídu o veľkú časť materského, potrestajú samy seba za to, že boli ochotné pracovať, a potrestajú de facto zamestnávateľa tým, že sa rozhodnú radšej sa celej tejto šarapaty vyhnúť a do toho pracovného, čiastočného pracovného záväzku, alebo úväzku, pardon, vôbec nejdú.
Myslím si, že ako krajina, ktorej by malo záležať, už len keď nič iného, tak z fiškálnych príčin, na čo najväčšej zamestnanosti, obzvlášť medzi ženami.
A teraz poviem aj ako možno progresívec a liberál, ako krajina, ktorej by malo záležať na tom, aby aj ženy nestratili kontakt s tým zamestnaním, aby neboli znevýhodnené za to, že iba ony môžu byť matky, aby sme aj ich udržali v tom pracovnom cykle čo najaktívnejšie, čo môžme, tak myslím si, že ako krajina s týmito prioritami, s týmito princípami na mysli by sme mali zmeniť tento nešťastný princíp reťazových materských. Mali by sme prestať trestať ženy za to, že nechcú nič viac, nič menej, len počas tej materskej čiastočne pracovať, pomáhať tomu zamestnávateľovi, nestratiť úplne kontakt s tým svojím zamestnaním. A, samozrejme, zhodneme sa tu, myslím, či ľavé krídlo, či pravé krídlo, na tom, že chcem dať ženám dôvod mať viac detí a nie ich trestať, samozrejme, finančne za to, že popri tehotenstve sa snažia aj nejakým spôsobom naďalej ostať v tom pracovnom cykle.
To, čo robí náš návrh zákona, tým aj končím, je to veľmi jednoduché. V podstate by v praxi znamenal, zmenil to, že by sa výška každého ďalšieho materského, aj keď by bola, aj keby bolo viacero po sebe, vlastne odvíjala od toho predošlého, čiže by sa začalo v konečnom dôsledku tým prvým, čiže tým plným úväzkom, ktorý tá žena mala pred nástupom na prvú materskú.
Podotýkam, nemáme presne kvantifikované, koľko žien by takýmto spôsobom bolo, teda koľko žien by sa to týkalo. Podotýkam, že nie je vôbec nezvyčajné, že žena sa rozhodne ešte počas prvej materskej, počas tých troch rokov, ktoré plynú, mať ďalšie dieťa. Je úplne normálne, dokonca by som povedal, že, dokonca by som povedal, že, že je dnes štandard viac ako nie, že sa snažia mať tie deti už v rozpätí troch rokov, čiže nejde vôbec o nejaké nezvyčajné okrajové prípady, bavíme sa o relatívne bežnom štandardnom prípade.
Toľko všetko za mňa, pán predsedajúci, na ďalšie otázky odpoviem v prípade záujmu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2021 o 13:17 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:22

Ján Kerekréti
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyňa, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 728. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 758 zo 4. októbra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.10.2021 o 13:22 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:25

Miroslav Urban
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne a páni poslanci, do Národnej rady Slovenskej republiky predkladám upravený pozmenený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR o sociálnoprávnej ochrane detí, sociálnej kuratele, zákon o výchove a vzdelávaní, zákon o sociálnej práci, o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny.
Tento návrh zákona je zameraný na ochranu psychického, fyzického, morálneho a sociálneho vývinu maloletých, teda na ochranu detí a neplnoletých osôb pred neprimeranou LGBTI agendou. Návrhom zákona sa snažíme zabrániť šíreniu LGBTI agendy vo výchovno-vzdelávacom procese v slovenských školách. Myslíme si, že vo vzdelávaní, ale i médiách na Slovensku nie je potrebné neplnoletým osobám zdôrazňovať rôzne minoritné sexuálne orientácie, ktoré sú propagované rôznymi mimovládnymi organizáciami a občianskymi združeniami. Sexuálna výchova má zostať len súčasťou štandardnej výuky biológie a má byť zameraná k výchove skôr k manželstvu, k rodičovstvu a zodpovednému sexuálnemu správaniu.
Každý, kto sa podieľa na výchove dieťaťa, je povinný okrem iného chrániť i práva dieťaťa na vlastnú rodovú identitu určenú pri narodení.
Prečo sa v školách vo väčšej miere nevenujeme manželstvu, ale práve LGBTI problematike? Štatistika z USA tzv. Institut for American Velnuc si položila otázku, aký faktor má najvyššiu koreláciu s tým, že dieťa bude v dospelosti viesť spokojný, šťastný, produktívny život a bude sa vyhýbať spoločenským patológiám, ako je zločinnosť, kriminalita, závislosť od návykových látok, nezamestnanosť. Odpoveď tohto prieskumu bola jednoznačná: úplná stabilná rodina s otcom a matkou majú najvyšší vplyv na dobrý a kvalitný život našich detí, nie rasa, nie bohatstvo, nie náboženstvo. Ak majú americké deti toto šťastie, teda ak majú úplnú stabilnú rodinu, vyhrali v lotérii života. Myslím si, že to neplatí len v Spojených štátoch, ale je to všeobecne platné i v Európe a na Slovensku.
To by malo byť východisko pre štátnu a verejnú politiku, nie propagácia sexuálnych menšín, ale propagácia manželstva. Odklon od rodiny v našej spoločnosti úzko súvisí s problémom chudoby, kriminality, narastajúcej ekonomickej či sociálnej nerovnosti.
To bola len taká vsuvka pre našich liberálnych kolegov, ktorí to manželstvo berú už tak na ľahkú váhu a skôr propagujú tú LGBTI agendu.
Návrhom zákona teda chceme chrániť neplnoletých i pred nevhodným masmediálnym obsahom, ktorý obsahuje pornografiu, sexuálnu deviáciu, zmenu pohlavia, homosexualitu či hrubé, neodôvodnené násilie.
Navrhujeme i zákaz reklamy a inej formy prezentácie uvedeného nevhodného obsahu pred neplnoletými. Poskytovateľ audiovizuálnej služby je teda povinný zabezpečiť nedostupnosť spomínaného obsahu neplnoletým.
Ďalším bodom návrhu je i ochrana detí pred potenciálnym rizikom ohrozenia detí osobami, ktoré boli odsúdené za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, za úmyselný trestný čin proti rodine, mládeži, trestný čin proti slobode, dôstojnosti, či úmyselný čin proti iným právam a slobodám, a to aj vtedy, ak bolo toto odsúdenie zahladené. Súčasťou teda uvedeného návrhu je tak i ochrana detí pred ľuďmi odsúdenými za pedofíliu.
Zamestnávateľ, ktorý vzdeláva, dohliada, ošetruje alebo iným spôsobom je v priamom kontakte s osobou, ktorá je mladšia ako osemnásť rokov, musí mať možnosť pred uzavretím pracovnoprávneho zväzku s inou osobou vyžiadať si odpis z registra trestov, čím sa vlastne eliminuje možnosť zamestnať osobu, ktorá bola právoplatne odsúdená, ako som spomínal, za trestné činy proti životu, zdraviu, rodine, mládeži atď.
Prečo predkladáme vôbec takýto návrh zákona? Určite uznáte, že deti si zaslúžia ochranu pred veľkým množstvom zbytočných, nebezpečných či nezrozumiteľných informácií, ktoré môžu mať negatívny vplyv na psychický vývoj dieťaťa. Myslím si, že školák nepotrebuje vedieť, že existujú queer ľudia, v preklade divní, alebo nejakí iní, ktorí sa nevedia napríklad identifikovať s rodom, či sú muž, alebo žena. Takíto ľudia potrebujú odbornú pomoc a nie prezentáciu pred nechápavými malými deťmi. Chlapci sa nepotrebujú naozaj prezliekať do dievčenských šiat, aby sa cítili ako transvestiti. Nepoznám taký zážitok a jednoducho tomu nerozumiem, ak sa niekto takto prezlieka, môže to robiť, mne to nevadí, ale aby takto chodil pred školu ako istý poslanec, príde mi to ako nevhodné.
Možno budete namietať, že problematika LGBTI na školách je okrajová záležitosť, že to vôbec nie je podstatné. Pedofíliu snáď nikto z nás neschvaľuje, nie je tu Veinstein ani nejaký exposlanec H, ale ak nezastavíme túto agendu už teraz, čo teda je v tých školách, tak sa nám to raz, tak nám to prerastie cez hlavu a nebude sa to dať už zastaviť.
Ja spomeniem príklad, ako to je, ako to skončila táto propaganda LGBTI a tie inklúzie a podobne v Spojených štátoch. Od roku 2024 môže byť nominovaný na amerického Oscara len film, ktorý spĺňa inkluzívne štandardy, ktoré sa mi zdajú dosť nepochopiteľné. Sú to štandardy pred kamerou i za kamerou, teda týka sa i režisérov, ale i hercov. V tých štandardoch, ktoré odporúčajú Američania, je napríklad, že 30 % hercov vo vedľajších úlohách musí byť z kategórie ženy LGBTI, musia tam byť predstavitelia málo zastúpeného etnika, čiže dokonca fyzicky a psychicky postihnutí herci. Eventuálne jeden z tých hercov musí v hlavnej úlohe, musí byť Aziat, Hispánec alebo černoch. Ľudia sa tak budú vyberať nie na základe vlastností či schopností, ale na základe príslušnosti napríklad k tej komunite LGBTI, farbe pokožky či podľa psychického alebo fyzického postihnutia. Až takto ďaleko to zašlo v tých Spojených štátoch.
A ja sa pýtam, že či je toto budúcnosť západného umenia, budúcnosť moderného západu, ktorú vlastne preberáme aj my na Slovensku? A tak sa možnože stane, že na Slovensku o pár rokov natočíme film o Veľkej Morave, v ktorom budú účinkovať dvaja černosi, Hispánec, jeden transgender a ešte nejakí dvaja s psychickou poruchou. A pre takéto povedzme normalizačné neomarxistické filmy potrebujeme mentálne nastaviť deti? Mne to tak vychádza, že áno. Myslím, že nie.
Neopakujme tieto nezmysly, nepropagujme LGBTI, neochraňujme pedofilov ako Vatikán, snažme sa zachovať zdravý, racionálny prístup k tejto problematike, uchovajme si vlastnú kultúru, identitu, ktorá vychádza z našej histórie.
Viem, že spoločnosť sa rýchlo vyvíja, že dnešné deti sú už úplne iné ako my, sú vyspelejšie, ovládajú technológie, dokážu sa uplatniť všade vo svete, ale sú to stále deti, nie sú to malí dospelí ľudia. Ony potrebujú našu ochranu už od tej školy, škôlky, ony potrebujú vzory, príklady, aby vyrástli na múdrych, čestných a tolerantných ľudí.
Dúfam, že vnímate význam môjho návrhu zákona pre budúcnosť našich detí a podporíte ho.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

22.10.2021 o 13:25 hod.

MUDr.

Miroslav Urban

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:34

Ján Kerekréti
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyňa, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je určený pod tlačou 733. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, 733.

Kerekréti, Ján, poslanec NR SR

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Áno, dobre. Ja som počul 53. Ďakujem.

Kerekréti, Ján, poslanec NR SR
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 763 zo 4. októbra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

22.10.2021 o 13:34 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:36

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja budem veľmi stručný, pretože myslím, že tento návrh zákona bol pánom Dr. Urbanom pomerne jednoznačne pomenovaný, vysvetlený. Myslím, že vo svojej podstate sa jedná o tému, ktorá je pomerne jednoznačná.
Ak sa pozrieme na jeho podstatu, tak musíme prísť k záveru, že sa jedná predovšetkým o ochranu detí, či už na školách, alebo v predškolských zariadeniach, o ochranu detí, akejsi morálky, slušnosti v pozícii vystupujúcich médií alebo, alebo v pozícii médií, ktoré jednoducho sú súčasťou nášho sveta a ktoré dnes veľmi agresívne a veľmi jednoznačne útočia aj na túto zraniteľnú časť obyvateľstva, práve na mládež a na deti.
Čo sa týka takých tých detailov, ktoré so sebou tento návrh zákona prináša, ja predpokladám, že sa budú hľadať slovíčka, že sa budú hľadať dôvody, ako ho nepodporiť, ale vo svojej podstate ide asi o to, aby rodičia nemuseli žasnúť nad tým, aké spôsoby, aké prostriedky sú do výchovného procesu na školách alebo v predškolských zariadeniach vnášané, aby rodičia nemuseli žasnúť nad tým, že keď si dieťa o 14., 15., 16. hodine zapne televíziu, tak budú zhrození nad tým, čoho sú deti svedkami. Či je to sexualita, či je to násilie, či sú to proste agresívne, agresívne typy relácií, ktoré majú obrovský vplyv na tú citlivú a zraniteľnú dušu dieťaťa a mladej populácie.
Chcem vás požiadať, aby ste na tento zákon pozerali naozaj triezvo, aby ste v ňom nehľadali zámienky, ako ho nepodporiť, ale aby ste sa pozreli na všetky dopady, všetky negatívne dopady, ktoré dnes všade okolo nás bez toho, aby sme pozerali skutočne politicky, a objektívne aby ste ich brali do úvahy. Jednoducho máme pocit a myslíme si, sme o tom presvedčení, že násilia, sexuality a takého toho nezdravého príkladu je zo strany médií na mládež a na deti príliš veľa, že sa tu dnes nemusíme baviť o tom, čo je vysielané po 22.00 hodine, ale skutočne tie relácie a obsah, alebo tá, tá forma, akou je to veľmi agresívne prezentované, majú priamy dopad práve na naše deti a na mladých.
Z tohto dôvodu vás chcem naozaj požiadať ešte raz o podporu tohto návrhu zákona, pokiaľ budete mať nejakú diskusiu, resp. pokiaľ budete mať pripomienky, sme otvorení každej, každej diskusii. Urobili sme to aj v minulosti, urobili sme to pred pár dňami alebo týždňami, keď sa tu veľmi diskutovalo na túto tému. Nám ide naozaj o to, aby sme tento trend, ktorý nie je správny, aby sme ho z pozície štátu, z pozície legislatívy niekde zastavili a niekde mu dali mantinely. Pretože to, čoho sme svedkami, to z nášho pohľadu nie je normálne, nie je to zdravé pre vývin tej malej detskej citlivej duše.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2021 o 13:36 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:40

Miroslav Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Kolegovia, ja som vás počúval veľmi pozorne a ja mám trošku pocit, že ten zákon, ktorý predkladáte, vyplýva len z vášho strachu z nepoznaného a z nedostatku informácií o tom, ako je to naozaj, a zo stereotypov, ktoré podsúvate verejnosti. Pretože na jednej strane rozprávať o rodovej rovnosti a splietať to dokopy s pedofíliou je podľa mňa buď zlý úmysel, alebo absolútne nepochopenie týchto dvoch pojmov. A to hovorím ako človek, ktorý sa podpore rodovej rovnosti venuje od polovice 90. rokov, kedy vzniklo záujmové združenie žien Aspekt, ktoré v tomto odviedlo dva a pol desaťročia záslužnej práce, a odporúčam obrátiť sa na nich. Mám pocit, tento týždeň aj pri príležitosti ich 25. výročia od Deň otvorených knižníc, majú bohatú knižnicu na túto tému, takže môžem poskytnúť kontakt.
A druhá poznámka, tie vaše stereotypizácie, alebo ešte inak, na jednej strane tu vy sa bojíte toho, čo sem príde z toho dekadentného Západu, na druhej strane o minútu vlastne vás trápi, kam to smeruje západný filmový priemysel. A potom sa dopúšťate zjednodušení, ako napríklad, že liberáli majú voľný vzťah k manželstvu.
No tak ja ako liberál s každým z mojich 192 centimetrov vám hovorím, že žijem v jednom vzťahu s jednou ženou 32 rokov. Keby platil tento váš stereotyp, tak tuto náš kolega pán predseda parlamentu jednoducho musí byť akoby doživotný víťaz zlatej medaily na olympiáde liberálov, hej.
Čiže fakt vám to nesedí, nestrašte ľudí, nie je to tak, ako hovoríte.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2021 o 13:40 hod.

Ing.

Miroslav Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:42

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, asi bude hádzaním hrachu na stenu, ale predsa len sa pokúsim, vy tam predkladatelia, resp. pán predkladateľ, ale takisto aj vy spomínate neustále a nepretržite, že LGBTI ideológia. No, Slovník slovenského jazyka: ideológia – sústava filozofických, politických, náboženských, právnych a podobných názorov prispôsobených záujmom iných skupín, alebo tiež svetonázorový a hodnotový systém zviazaný s určitou sociálnou skupinou, kultúrou, súhrn filozofických, morálnych, politických a podobných názorov.
LGBTI nie je ideológia. Ideológia je napríklad boľševizmus, neonacizmus. S tým sa nenarodíte, z toho sa vám proste stane, ani vy ste sa nestali neonacistom alebo fašistom pri narodení. Získali ste takúto ideológiu neskôr.
Prosím, nemiešajte LGBTI ľudí, LGBTI, toto znamená ... (nezrozumiteľne vyslovené, pozn. red.) sexuálne orientácie s nejakou ideológiou, je to naprostý, absolútny nezmysel.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2021 o 13:42 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
48. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie v rozprave 8:54

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážení členovia vlády, dámy a páni, ústavným spôsobom skupina poslancov Národnej rady predložila návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky pánovi Richardovi Sulíkovi, ktorý je poverený riadením ministerstva hospodárstva.
Na záver môjho vystúpenia vás budem žiadať, aby ste vyslovili nedôveru tomuto členovi vlády, pretože dôvody, ktoré sme uviedli v odôvodnení tohto návrhu, sú tak závažné, že nepovažujeme za správne, aby pokračoval v práci ministra hospodárstva. Ministra, ktorého kompetencie sú dnes mimoriadne dôležité predovšetkým z pohľadu obrovského zdražovania cien energií, kde, žiaľ, nevidíme zo strany vlády Slovenskej republiky žiadnu mimoriadnu aktivitu.
Dámy a páni, ale ako je už možno pre nás typické, začnem trochu inak a chcem požiadať pána ministra, aby sa pripravil, že v priebehu dvoch minút tu dostane k dispozícii rečnícky pult. Dámy a páni, kým predložím veci, ktoré sa týkajú zdražovania, chcem požiadať pána ministra, aby nám predložil a už teraz sa nepýtam ani priateľsky, ani kamarátsky, pán minister, teraz už to nehovorím ani priateľsky, ani kamarátsky, pán minister. Žiadam vás, aby sme predložili vaše maturitné vysvedčenie, ktoré ste predložili ako doklad na vstup na vysokú školu v Bratislave, pretože máme informácie, že ste sfalšovali maturitné vysvedčenie. O to vás žiadam.
A po druhé, pán minister, vás žiadam, pretože, môžte sa smiať, koľko chcete, žiadam vás, pán minister, my sme si včera pozreli jeden portál... (Reakcia z pléna.) Prosím? (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Páni poslanci, zachovajte pokoj. Budete mať možnosť v rozprave sa vyjadriť alebo vo faktických poznámkach. Nech sa páči.

Fico, Robert, poslanec NR SR
My sme si včera pozreli, pán minister, tzv. Land Registry Services v Austrálii a vaše meno tam svieti ako tá žiarovku, ktorú chcete šroubovať v detských izbách, ako recept na boj proti zdražovaniu. Predtým ako budeme pokračovať, chceme vedieť od vás tu na tomto mieste, inak nemá zmysel táto schôdza. Aký to je ranč, koľko to má hektárov, akrov, chceme to vedieť. Môžte sa smiať, koľko chcete, dámy a páni. Ak 800 m2 vinohradu mal byť predmetom politického súboja niekoľko rokov a doteraz je predmetom politického súboja, pýtame sa, kto sú dvaja ďalší spoluvlastníci, pokiaľ ide o tento ranč. Chceme vedieť, koľko to stálo, z akých prostriedkov ste to financovali, pretože je neuveriteľné, že vy používate Slovensko ako iba nejakú hračku. Keď sa vám tu páči, tak ste tu a potom chcete zdrhnúť do Austrálie na nejaký ranč a na celé Slovensko sa vykašľať.
V tomto okamihu, pán minister, som skončil. Žiadam vás o poskytnutie týchto informácií. V opačnom prípade táto schôdza nemá význam. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.10.2021 o 8:54 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:24

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený pán predsedajúci.
Podávam informáciu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi Sulíkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, tlač 747, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 771 z 18. októbra 2021 pridelil predmetný návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom s termínom prerokovania do určeného termínu konania schôdze. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ktorý zároveň určil, aby pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch.
Predložený návrh skupiny poslancov prerokovali jednotlivé výbory v určenom termíne. Všetky výbory neprijali k návrhu uznesenia, keďže návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 o rokovacom poriadku.
Návrh správy o výsledku prerokovania uvedeného návrhu skupiny poslancov prerokoval výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor na 80. schôdzi 26. októbra. Správa výboru nebola schválená, keďže návrh správy nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi Sulíkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, tlač 747. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky je uvedený v prílohe tejto informácie.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.10.2021 o 9:24 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:24

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, keďže malo tu byť viacero rokovaní, tak sme si povedali, že nebudeme schvaľovať na každý bod stanovisko, tak sme schválili stanovisko, ktoré, dovoľte, aby som vám prečítal a môžte ho považovať aj k ďalším bodom, ak by ste uznali ešte za hodné rokovať o týchto bodoch, tak je to to isté stanovisko, pretože vláda má v tomto jednoznačný názor.
Stanovisko vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi Sulíkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Vláda Slovenskej republiky odmieta návrh na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky Richardovi Sulíkovi ako celok. K jednotlivým dôvodom uvádzaným v návrhu predkladá vláda Slovenskej republiky nasledovné stanovisko.
Kľúčový argument v návrhu skupiny poslancov sa týka cien energií. Skupina poslancov uvádza, že minister hospodárstva nepredstavil ani jedno racionálne riešenie vzniknutej situácie. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predstavilo a aj presadilo niekoľko opatrení, ktoré zmierňujú koncové ceny energií a zvyšujú transparentnosť cenovej regulácie. Konkrétne ide o:
1. Transparentnú reguláciu prirodzených monopolov v energetike - zverejňovanie cenových návrhov a cenových konaní - ako súčasť zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia - tzv. kilečko 1;
2. Zavedenie prolongácie pre fotovoltaické elektrárne s najvyššou podporou - úspora 60 mil. eur ročne počas najbližších piatich rokov v TPS premietnuteľná do koncovej ceny elektriny - ako súčasť zákona č. 296/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v súčasnosti implementuje Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky predloženú novelizáciu zákona č. 309/2009 Z. z. o obnoviteľných zdrojoch energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby, ktorým sa zaviedla tzv. prolongácia podpory pre vybrané typy obnoviteľných zdrojov energie. To sú zdroje, pri ktorých dosiahla za predchádzajúci kalendárny rok priemerná výška najmenej 150 eur/MWh a celková výška doplatku dosiahla najmenej 75 000 eur o 5 rokov. Povinnosť sa týka predovšetkým výrobcov elektriny zo slnečnej energie (fotovoltika) so stanovenou výkupnou cenou nad 380 eur/MWh;
3. Vysporiadanie sa s historickým dlhom voči distribučným spoločnostiam vo výške 360 mil. eur
- zo štátneho rozpočtu (rok 2020) 163 mil. eur,
- pozitívny vývoj výberu TPS v roku 2021 (očakávaná rezerva 260 mil. eur),
- rozloženie zvyšného dlhu v TPS a v čase ďalších štyroch rokov;
4. Uvoľnenie trhového prostredia v oblasti výroby tepla (tzv. teplárenské nevoľníctvo):
- najmä zúženie definície vymedzeného územia, kde sa existujúci dodávateľ vyjadruje k novému zdroju tepla,
- vyššie kompetencie pre obce pri povoľovaní teplárenských zariadení v užšej spojitosti s energetickou koncepciou;
5. Zabezpečenie financovania z európskych zdrojov so zameraním na energetickú efektívnosť, vyššiu flexibilitu sústavy a výstavbu decentralizovaných zdrojov na rodinných a bytových domoch a prevádzkach podnikateľov, ako aj pokrytie investícií distribučných, prepravných a prenosových sietí, ktoré nebudú vstupovať ako výdavok týchto spoločností do ich cenových návrhov;
6. Výmena politicky závislého predsedu ÚRSO, teda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, za skúseného a odbornou verejnosťou aj trhom akceptovaného odborníka.
K aktuálne pripravovaným opatreniam, okrem vyššie uvedených, patrí aj riešenie pásmovej TPS, kde Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v spolupráci s ministerstvom hospodárstva skúma možnosti pre zníženie regulovanej časti koncovej ceny elektriny a plynu. Analyzuje možnosti pre úpravu TPS na základe veľkosti spotreby, tzv. pásmová TPS, možnosti pre zníženie regulovaných sieťových poplatkov, ako aj ďalšie nástroje, ktoré bude možné uplatniť v súlade s existujúcou legislatívou. Kľúčovým aspektom pri vyššom rozsahu uplatnení týchto riešení je však zabezpečenie finančných zdrojov mimo súčasného systému.
Na základe vyššie uvedeného vláda Slovenskej republiky odmieta tvrdenie, že by neboli predstavené racionálne riešenia v oblasti cien energií. Práve naopak, vyššie uvedené riešenia majú systémový charakter a nepredstavujú nepremyslené politické ad hoc zásahy do trhu s energiami, ako tomu bolo v minulosti.
Svetovú výstavu Expo a prezentáciu Slovenskej republiky na nej nie je možné za žiadnych okolností pokladať za medzinárodnú blamáž. Príprava účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave Expo 2020 bola predchádzajúcimi vládami SMER-u zanedbaná. Na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky bol prijatý iba jeden interný dokument, ktorý nebol realizovaný, a stav prác na príprave slovenskej účasti na Svetovej výstave Expo bol fakticky nulový. Jediné, čo bolo efektívne vyčerpané, boli finančné prostriedky určené na mzdy, ktorých čerpanie do 30. júna 2020 predstavovalo 127 900 eur bez odvodov.
Vláda Slovenskej republiky prijala v septembri roku 2020 materiál s názvom „Návrh na pokračovanie v prípravách oficiálnej účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave Expo Dubaj 2020." Až od tohto momentu došlo k reálnym krokom a úkonom týkajúcich sa zabezpečenia slovenskej účasti na Svetovej výstave Expo 2020.
V súčasnosti sa Slovenská republika prezentuje na tejto výstave mimoriadne úspešným pavilónom. Slovenský pavilón na Expo 2020 zažil svetovú premiéru vodíkového auta, ktoré vzniklo v spolupráci Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a spoločnosti Matador Group. Slovenský pavilón sa dočkal exkluzívneho momentu, kedy jeho priestory navštívil korunný princ Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. Vzhľadom na kultúru a hierarchiu dubajskej kráľovskej rodiny je návšteva samotného korunného princa, ako druhej najdôležitejšej osoby dubajskej kráľovskej rodiny, podľa odborníkov na protokol veľmi exkluzívnou udalosťou.
V tejto súvislosti hovoriť o medzinárodnej blamáži je prejavom akejkoľvek straty súdnosti.
Skupina poslancov v návrhu ako obzvlášť závažný uvádza domnelý fakt o tom, že osobný nominant ministra hospodárstva stojaci na čele Slovenskej pošty, a. s. podsúva štátne zákazky najznámejšiemu slovenskému udavačovi. Vláda na tento pseudoargument reaguje vecne - Slovenská pošta, a. s., vyhlásila verejnú súťaž na poskytovanie ochrany majetku dňa 17. augusta 2020 a bola rozdelená na tri časti (východ, západ, stred). V lehote na predkladanie ponúk bolo na jednotlivé časti predložených 10, 11, resp. 15 ponúk (podľa regiónov). Jediným hodnotiacim kritériom vo verejnej súťaží bola cena za poskytované služby. Úspešný uchádzač, LAMA SK, s. r. o., ponúkol najnižšiu cenu vo všetkých troch častiach, pričom cena bola vyhodnocovaná prostredníctvom automatizovaného systému elektronickej aukcie.
Uchádzač vyhodnotený ako úspešný vo všetkých troch častiach bol dňa 25. novembra 2020 vyzvaný na súčinnosť. Lehota na súčinnosť, počas ktorej mal preukázať aj zápis do Registra partnerov verejného sektora, uplynula 11. decembra 2020. Úspešný uchádzač si k tomuto dátumu nesplnil zákonnú povinnosť zápisu v uvedenom registri. V zmysle platnej legislatívy nebola Slovenská pošta, a. s. oprávnená podpísať zmluvu so subjektom, ktorý nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. Zápis v tomto registri môže obstarávateľ v zmysle platnej legislatívy vyžadovať až od úspešného uchádzača, to znamená, že nie je možné vylúčiť v procese obstarania takého uchádzača, ktorý nie je ešte zapísaný v tomto registri.
Dôsledkom rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie o námietke jedného z uchádzačov bolo vrátenie spoločnosti LAMA SK, s. r. o. späť do procesu vyhodnocovania ponúk, preto Slovenská pošta, a. s. pristúpila k podpísaniu zmluvných vzťahov s uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný a zároveň sa už medzičasom zapísal do Registra partnerov verejného sektora. V zmysle platnej legislatívy nemohla Slovenská pošta, a. s. postupovať inak, to znamená, že nedisponovala žiadnym právnym dôvodom umožňujúcim neuzatvorenie zmluvných vzťahov so spoločnosťou LAMA SK, s. r. o.
Vláda Slovenskej republiky nevidí žiadny relevantný dôvod na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky Richardovi Sulíkovi a plne ho podporuje vo výkone funkcie.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti vláda Slovenskej republiky nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi Sulíkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.10.2021 o 9:24 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video