Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.11.2022 o 17:46 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.11.2022 17:46 - 17:46 hod.

Tomáš Valášek Zobrazit prepis
Pán poslanec Šefčík, Marek, je toho veľa, na čom sme sa my dvaja nezhodli za tie uplynulé mesiace a roky v tejto sále, ale dnes ti chcem poďakovať, že si pripomenul týmto pánom a dámam naokolo mňa, že aj migranti sú ľudia, že aj žiadatelia o azyl sú ľudia a že za iných okolností keby vám ruské bombardéry vypálili dediny a mestá, ako sa stalo Sýrčanom a iným, aj my by sme boli na úteku, aj my by sme si hľadali bezpečný domov niekde inde a potom by som seksakra dúfal, že tam v tých iných krajinách nájdem ľudí s oveľa väčšou humanitou, ako vy tu, páni, vpravo a za mnou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2022 15:25 - 15:25 hod.

Tomáš Valášek Zobrazit prepis
Vďaka, pán predsedajúci a vďaka, pán poslanec Benčík Janko, za tie slová podpory. Pozrite, my máme v tejto sále, samozrejme, veľa nezhôd ideologických a iných, ale opäť, sú tu niektoré veci, ktoré sú nad politikou, sú zakotvené priamo v našich základných dokumentoch, ako, ako je napríklad Ústava Slovenskej republiky. Preto chcem veriť, že návrh tohto zákona, ktorého pointou nie je nič viac a nič menej než to, aby sa zobrali aj také tie smiešne žabomyšie technické dôvody, pre ktoré sa obce vyhýbaj povinnosti nepomenuvávať svoje ulice a verejné priestranstvá po predstaviteľoch totalitných režimov a dostanem sa krátko aj k pánu poslancovi Szőllősovi, tak som presvedčený, že na tomto sa vieme zhodnúť snáď ako drvivá väčšina poslancov v tejto sále. Opäť pointou nie je nič viac, nič menej než to, aby sa zobrali tie technické argumenty, ktoré sú využívané na to, aby sa naďalej velebili predstavitelia totalitných režimov, čo si myslím, že by malo byť pre nás všetkých neprípustné. A hoci mi asi pán predsedajúci vytkne, že trošku zneužívam, fakt len trochu inštitút faktickej poznámky, len pre informáciu, som úplne s vami, pán poslanec Szőllős, a myslím si, že nechám pána Benčíka, aby, poslanca Benčíka, aby odpovedal za seba. Ja som určite s vami, čo sa týka zločinov komunistického režimu a pre informáciu sám som vyrastal na ulici Vladimira Clementisa, ktorý nespadá do definície zákona, lebo bol, samozrejme, neskôr aj potrestaný, ale upozorňujem, že ten zákon, ktorý novelizujeme, už teraz obsahuje zákon 338/2020, tá novela už teraz hovorí úplne jasne, že, že keď hovorí o predstaviteľoch, o ktorých nemôžu byť pomenované ulice či verejné priestranstvá, bavíme sa tu o režimoch založených na fašistickej ideológie alebo nacistickej ideológii, alebo režimu založeného na komunistickej ideológii. Už sa na to inými slovami myslelo. Dodám posledná vec, mám desať sekúnd, že tá ulica nie je pomenovaná po nejakom Tisovi, ona je osobitne explicitne pomenovaná po Jozefovi Tisovi. Tam nie je nejasné, že o koho ide.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2022 15:10 - 15:10 hod.

Tomáš Valášek
On sa prihlásil predo mnou, kľudne môže ísť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 15:10 - 15:10 hod.

Tomáš Valášek Zobrazit prepis
Vďaka, pán predsedajúci.
Asi niet v tejto republike minimálne medzi tými, čo sa venujú politike človeka, ktorý by nebol býval sledoval ságu obce Varín s jej neslávne známou ulicou pomenovanou po lídrovi fašistického Slovenského štátu z rokov ´39 až ´45. Jeden z tých argumentov, ktorý predstavitelia obce Varín používajú na obhajobu tohto podľa všetkých štandardov nehanebného rozhodnutia nezmeniť názov ulice je aj ten, že ich k tomu nezaväzuje žiaden zákon. Aká je teda presne právna situácia? Situácia je taká, že Slovenská republika síce schválila zákon č. 369/1990 novelizovaný v roku 2020, ktorým sa jasne určuje, že je neprípustné určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva po predstaviteľoch režimu Slovenskej republiky z rokov ´39 až ´45 a tak ďalej a tak ďalej. Ale zároveň schválila trochu nešťastné prechodné ustanovenie, ktoré znie, že na názov ulice alebo iného verejného priestranstva určeného podľa odseku § 2b odseku 3 do 30. novembra 2020 kľúčové slová do 30. novembra 2020 sa sťahujú doterajšie predpisy. Inými slovami, bohužiaľ, aj táto novela z roku 2020 ponechala právnu možnosť tým obciam, ktorí sa tak rozhodnú nezmeniť názov obcí a iných verejných priestranstiev hoci sa, samozrejme, v duchu tejto novely 2025 priečia akýmkoľvek zámerom autorov tejto novely.
Opäť, spomínaná obec Varín jej postoj je známy a bola často, bol často verejne pretriasaný aj na tejto pôde, sa opiera v podstate o dva protiargumenty, tvrdí priam neuveriteľne, že Jozef Tiso nebol, samozrejme, osobou, ktorá by bola predstaviteľom fašistického režimu, to hovorí samé o sebe a ešte možno bude alebo nebude aj predmetom obvinenia úradov činných v trestnom konaní.
Tá druhá časť, ktorú však chceme návrhom, druhá časť ich argumentu, ktorú sa chceme návrhom novely zákona o obecnom zriadení zmeniť a tak povediac im tento argument zobrať z ruky, je tá technická. Opäť obec argumentuje, že vzhľadom na to prechodné ustanovenie pokiaľ nemajú explicitne nariadené zmeniť názov tejto ulice, lebo bol schválený pred rokom 2020, tak jednoducho nič ich nemôže prinúť konať. To, čo navrhujeme urobiť, je veľmi jednoduché, to týmto návrhom zákona by sa zaviedlo nové prechodné ustanovenie, ktoré by jednoducho určilo a dajte mi sekundu nech nájdem presný text. Určilo by, že, dovoľte mi sekundu (rečník hľadá správny papier), obec upraví názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v súlade s § 2b odsek 3 do 1. júna 2023, inými slovami, bolo by povinnosťou zmeniť všetky návrhy všetky názvy ulíc a verejných priestranstiev, ktoré nespĺňajú definíciu novely z roku 2020, hoci boli schválené pred rokom 2020 boli povinnosťou teraz ich zmeniť do 1. júna 2023.
Opäť, ten účel je myslím si zrejmý, máme zakotvené nielen v ústave, ale vo viacerých iných zákonných dokumentoch tohto štátu, že hanobenie ľudí, ktorí sú zodpovední za smrť miliónoch našich spoluobčanov je v rozpore so všetkými princípmi, na ktorých je táto republika postavená. Myslíme si, že je len namieste, aby sa, aby sa, aby aj názvy ulíc a verejných priestranstiev v tomto štáte odrážali duch týchto zákonov a základných dokumentov nášho štátu. A touto zmenou alebo novelou zákona o obecnom zriadení zoberieme tým, ktorí, ktorí vidia tú situáciu inak posledný právny argument a v podstate bolo by im nariadené názov ulice Jozefa Tisa zmeniť. Preto myslím, že je to vec, na ktorej by sme sa mohli všetkých 150 ľudí, možno s výnimkou pánov tuto vľavo, zhodnúť a chcem veriť v podporu drvivej väčšiny tohto pléna. Vďaka vopred za ňu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 15:10 - 15:10 hod.

Tomáš Valášek Zobrazit prepis
Vďaka, pán predsedajúci, vďaka aj kolegom za všeobecný súhlas, ja len spresním, že som sa tak povediac predbehol, lebo jednoducho preto, lebo iní navrhovatelia tu nie sú. Takže žiadny favoritizmus od pána predsedajúceho. Dovoľte mi predložiť už spomínaný návrh zákona a vysvetliť veľmi krátko o čo nám ide.
Táto novela by zaviedla nárok na dva dni voľna pri spontánnom potrate alebo narodení mŕtveho plodu pre ženu a osobu, s ktorou je tá žena v partnerskom alebo inom rodinnom vzťahu. Podotýkam a nech nespôsobím rozruch v určitých radoch tejto sály, že celou pointou je udeliť tie dva dni voľna pri spontánnom potrate, či bavíme sa o situáciách, kedy žena chce donosiť to dieťa, tešila sa na to dieťa, ale prišla oňho z vôle Božej alebo vyššej, v každom prípade hovoríme o dvoch dňoch pri spontánnom potrate alebo pri narodení mŕtveho plodu. A hovoríme o voľne pre ženu, ktorá teda bola, ktorá potratila, alebo osobu, ktorá je s tou ženou v partnerskom alebo inom rodinnom vzťahu. Dôvod by mal byť celkom zrejmý, ale spresním ho tak či tak. Tým cieľom, samozrejme, prispieť k lepšiemu spracovaniu zažitého spontánneho potratu či narodenia mŕtveho plodu. Asi si nemusíme hovoriť, že pre ženy matky, ktoré sa tešili alebo matky, ktoré, ženy, ktoré mali ambíciu byť matkou a tešili sa na to narodenie a, samozrejme, neprišlo k nemu je práve strata plodu veľmi traumatizujúcou skúsenosťou a preto si myslíme, že deň voľna za týchto okolností je viac ako na mieste.
Možno podotknete, v poriadku, ale veď už podľa platných zákonov by mala mať, mohla mať teoreticky nárok na péenku, na práceneschopnosť. Pripomínam, že to tak môže a nemusí byť, spontánny potrat môže, samozrejme, spôsobiť zdravotné komplikácie a v tom prípade by žena mala nárok na uznanie dočasnej práceneschopnosti. Táto situácia však nie je pravidlom a nemusí ten nárok na péenku vždy vzniknúť. A podotýkam tiež, že péenka nie je ideálne riešenie. Ono to nie taký, že absolútny prepušták, ak môžem použiť také ľudové slovo, lebo péenka, samozrejme, zahŕňa nejaké povinnosti, zabezpečenie príslušných tlačív či dodržiavanie miesta bydliska. My si myslíme, že je úplne normálne, aby žena mala voľno a aby bolo na nej, a aby sa rozhodla ako chce túto danú udalosť spracovať, aby nebola viazaná byť v mieste bydliska a čakať pri telefóne, kým jej zamestnane zavolá, či nepotrebuje vyplniť nejaké príslušné papiere. Navyše nemusím ani podotýkať, že o dočasnú práceneschopnosť nemôže logicky požiadať partner či muž alebo iná blízka osoba, ktorá by, samozrejme, podľa nášho návrhu zákona takisto mala právo na ten na tie dva dni voľna. Pretože, myslíme si opäť, že keď pár čaká dieťa, teší sa naň a príde oň proti vlastnej vôli, ide o tak traumatickú skúsenosť, že obaja v tomto prípade si zaslúžia deň alebo dva dni voľna.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a myslím si, že je aj v záujme nás všetkých pomôcť tým, ženám, ktoré majú túto ambíciu stať sa matkami, spracovať takúto prípadnú traumatickú udalosť najlepšie ako vedia, považujem to za úplne normálne a ľudské a dúfam aj vo vašu podporu pre tento návrh. Vďaka, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

26.10.2022 14:10 - 14:10 hod.

Tomáš Valášek Zobrazit prepis
Vďaka, pán predsedajúci, len skutočne krátko. Čítal som pozorne dôvodovú správu a niet pochýb, že je dobrý dôvod, prečo tento návrh zákona je na programe Národnej rady. Jednak sa, samozrejme, zmenila bezpečnostná situácia a dnes nám reálne hrozia bezpečnostné následky, ohrozenie či materiálu, či priamo ľudí, ktorí ten materiál sprevádzajú. Pokiaľ budú konvoje, ktoré prevážajú náš vojenských materiál, monitorované a to teraz ani nehovorím o zodpovednosti náš všetkých vrátane poslancov tohto pléne, ktorí následne niektoré tie zábery šíria na svojich sociálnych sieťach. Čiže o zámere niet pochýb, preto budeme v prvom čítaní hlasovať za. Chcel som už z tohto miesta hneď teraz avizovať, že popritom ako, samozrejme, riešime reálny problém tie zabránenia neželanému monitorovaniu vojenských aktivít silami, ktoré k nám nie sú priateľsky naklonené, musíme nastaviť aj mieru ochrany individuálnych práv ľudí tak, aby sme neprešvihli príliš ďaleko tým opačným smerom. V tejto veci máme nejaké ani tak výhrady ako skôr otázky, ale tie si kľudne počkajú na druhé čítanie. Takže podporujeme v prvom čítaní návrh tohto zákona ale avizujem, že budem hľadať tú správnu rovnováhu v spolupráci s pánom ministrom v tom druhom čítaní a vo výboroch. Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2022 14:40 - 14:40 hod.

Tomáš Valášek
Vďaka. Pán poslanec Mazurek, je jedno koľko kričíte, je jedno koľko hulákate, žiaden z tých decibelov vás nezbaví aj vašej zodpovednosti za podnecovanie nenávisti a rozdúchavanie vášní, ktoré viedli k tomu, čo sa stalo minulý týždeň. Ak je pointou tých decibelov umlčať vlastné svedomie, neviem či to funguje a ako dlho tu funguje. Ale chcem veriť, že raz aj na to dôjde.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Tomáš Valášek Zobrazit prepis
Vďaka, pán predsedajúci. Len stručne a týmto sa vzdávam aj záverečného slova.
Vďaka, pán spravodajca, za tie postrehy. Ja som si sám vedomý aj toho emocionálneho náboja tej 100-percentnej dane a, samozrejme, ako strana, ktorá si ctí súkromný kapitál a majetok a podnikanie, tiež sme k tomu pristúpili veľmi opatrne. Je to tak, pán spravodajca, že to 100-percentné zdanenie je problematické, pokiaľ nie je ten zdroj toho príjmu problematický. V tejto situácii, pokiaľ zdrojom toho príjmu, ktorý zdaňujeme, priamo pomáhame financovať ruskú agresiu voči Ukrajine, sa mi zdá tento veľmi netradičný, priznám, veľmi netradičný, veľmi neortodoxný postup 100-percentné zdaňovanie úplne na mieste. Opäť, vyrieši tým tú situáciu, ktorej to Kocúrkovo, v ktorom sme sa ocitli, že aj pomáhame Ukrajine, aj pomáhame krajine, ktorá Ukrajinu napadla, čo nedáva bezpečnostný a myslím si, že ani, ani finančný zmysel. Máš výborný postreh s tou druhou pointou, že možno by dobré priamo v tom návrhu zákona už určiť kam by mal byť ten zisk z neho presmerovaný. Priznávam, toto niečo sme tam mohli dať a myslím si, že by sme to v celku pozitívne aj na to prezreli. To je, samozrejme, taká vec, taká diskusia, do ktorej sa radi vrhneme v druhom čítaní a chcem veriť, že k nemu príde.
Vďaka.
Skryt prepis
 

4.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Tomáš Valášek Zobrazit prepis
Vďaka, pán predsedajúci.
Dámy a páni, hostia, žiaci, koľkatáci ste? (Reakcie z pléna.) Štvrtáci, štvrtáci, ja mám prváka doma, ten vie o politike len toľko, že sa v nej nosia kravaty. Takže vitajte, vitajte ešte raz (Reakcie z pléna.)
Dámy a páni, pred pár mesiacmi si Slovensko presadilo na Európskej rade výnimku, na základe ktorej môže ešte nejaký čas dovážať ropu z Ruske federácie, a to aj po decembri tohto roku. V tom čase, samozrejme, nastupuje pre drvivú väčšinu členských štátov zákaz, embargo, na dovoz ruskej ropy. Nechcem a nebudem na tomto mieste polemizovať o múdrosti tejto výnimky. Je to vec, ktorej sa aj múdri ľudia legitímne nezhodnú. Všetci sa zhodneme, že životné hospodárske záujmy Slovenskej republiky sú prvoradé, ale môžme mať legitímne rozdiely v tom, že či zákaz dovozu ruskej ropy tieto záujmy ohrozil alebo nie. Ja len pripomínam, že samotný šéf skupiny MOL, materskej spoločnosti, ktorá vlastní Slovnaft, v rozhovore povedal, že aj Slovnaft by vedel prejsť na spracovávanie ropy zo zdrojov iných ako ten ruský, možno nie v tých istých objemoch, ale veď nie sú ani jediný dodávateľ na slovenský trh.
Nech už to bolo ako bolo, dnes sme v situácii, že sme jednou z iba tuším troch krajín, ak sa nemýlim Maďarsko a Česko sú tie jediné dve, ktoré budú môcť naďalej dovážať ropu z Ruska aj potom, čo pre drvivú väčšinu členských krajín EÚ vstúpi do platnosti embargo na takýto dovoz. To bude mať dva následky. Tým prvým je tak trošku bonanza pre tie firmy, ktoré tú ruskú ropu dovážajú, u nás Slovnaft. Idú totiž užívať výhodu oproti konkurentom na miestnom trhu s palivami. Ropa z Ruska je totiž oproti rope Brent, od ktorej sa odvádzajú ceny na benzínových pumpách, predávaná s podstatnou zľavou. Je to preto, lebo o tú ruskú ropu nie je záujem. Vladimír Putin sa jej nevie inak zbaviť ako tak, že ju predá niekedy až s 30-percentnou zľavou. Keďže ostatné krajiny EÚ túto lacnú ropu nemôžu kupovať, kupujú z iných zdrojov. Naše spoločnosti ešte budú môcť, užívajú si tým konkurenčnú výhodu oproti ostatným na tomto trhu a budú mať tak ďalší bonus už bez tak k nadmernému zisku, ktorým zariadil Vladimír Putin tým, že destabilizoval trhy nielen s ropou, ale so všetkými energiami. Okej.
Možno si poviete, čo nám má záležať na tom, že MOL, Slovnaft a zvyšok tej hŕstky firiem v našom regióne získajú nejakú nefér výhodu voči OMV, Shellu či iných. Možno by nás to ako lokalpatriotov malo aj tešiť. No také jednoduché to totiž nie je. Popri tých firmách je tu ďalší aktér, ktorý na celej veci pekne zarába, a volá sa Vladimír Putin. Celou pointou embarga na ruskú ropu alebo na dovoz ruskej ropy totiž, samozrejme, bolo vypnúť príjem, ktorý priamo pomáha Ruskej federácii financovať vojenskú agresiu voči Ukrajine. Agresiu, ktorú sme ako krajina jasne a správne odsúdili ústami tejto vlády, ale sme v takej absurdnej situácii, že my na jednej strane aj pomáhame Ukrajine vojenskou, materiálnou a finančnou pomocou, ale zároveň pomáhame Putinovi viesť vojnu proti tej istej krajine, ktorej pomáhame sa brániť.
Nuž, ak vám to pripadá ako Kocúrkovo a čistá absurdita, tak preto, že to tak je. Môžeme si za túto situáciu prevažne sami tým, že firmy na Slovensku sa príliš upreli na dovoz surovín z Ruska. Tento návrh zákona by to zmenil. Tento návrh zákona totiž má za účel túto dnešnú absurdnosť riešiť tým, že zoberie dovozcom ruskej ropy dôvod spoliehať sa naďalej na dodávky energie z krajiny, ktorá dnes Slovensko otvorenie označuje za nepriateľa. Nie, nemáme za cieľ a tento návrh určite nemá za účel zničiť tieto firmy ekonomicky, neberie nikomu ani tie extra príjmy, ktoré už dnes majú kvôli tomu, že ceny ropy vyleteli tak hore.
Cieľom tohto návrhu je zdaniť len a len ten zisk, ktorý je priamo vytvorený nákupom lacnej ruskej ropy. Čiže popritom, že majú už teraz tie energetické firmy vyšší príjem, lebo Vladimír Putin rozkolísal ceny z ropy, Slovnaft, MOL a pár ďalších firiem má ešte ďalší extra príjem vďaka tomu, že ako jedení v Európe dovážajú ruskú ropu. Náš návrh zákona táto daň sa týka len a len tohto druhého zdroju príjmu.
Nie je v záujme Slovenskej republiky, aby táto de facto pomoc Ruskej federácii, ktorú nákupom ruskej ropy poskytujeme, trvala ani o sekundu dlhšie, ako je absolútne potrebné. Dokonca sa odvážim tvrdiť, že pokračovanie v týchto nákupoch po invázii Ukrajiny asi vôbec nebolo potrebné. tu sa vraciam späť k tomu, že tá výnimka mala byť alebo nie.
Ako chceme dosiahnuť to, že zoberieme dovozcom dôvod dovážať lacnú ruskú ropu 100-percentným zdanením zisku z dovozu ropy s pôvodom v Ruskej federácii s tým, že zisk vypočítame z rozdielu medzi referenčnou cenou, teda cenou ropy Brent a priemernou cenou obstarávania tej ropy z Ruska.
Dámy a páni, táto daň popri tom, že pretaví de facto vojnový profit v príjem do štátnej pokladnice. Zároveň umožní vláde kompenzovať straty, ktoré ľuďom na Slovensku ruská agresia spôsobila, či je to už vo forme nárastu energií, cien energií, či inak. Takže, ak hľadáte návrh zákona, ktorý aj odreže pomoc agresorovi, aj vytvorí extra zdroj na pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku, tak, prosím, podporte tento návrh zákona. Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

4.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Tomáš Valášek Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci, dovoľte mi opäť len veľmi stručne v tomto úvodnom slove povedať, že predkladám návrh zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je to iniciatívny materiál, týka sa, samozrejme, ropy, ktorý Slovnaft na základe výnimky, nielen Slovnaft, ale viacero spoločností v Európe na základe výnimky dovážajú naďalej z Ruskej federácie. Viac k tomu prečo to zavádzame tento návrh zákona a čo ním riešime v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý. Vďaka.
Skryt prepis