51. schôdza

23.11.2021 - 14.12.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.11.2021 o 12:09 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 12:09

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladaný návrh zákona rieši sprevádzanie osôb so zdravotne ťažkým postihnutím pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Dlhodobo poukazujem na skutočnosť, že tieto osoby by mali mať zákonnú možnosť prítomnosti blízkej osoby. Preto sme sa rozhodli, že nájdeme spôsob, ako aj Slovensko v tomto smere dostaneme aspoň čiastočne na úroveň vyspelých krajín.
Teraz budem trochu konkrétna, aby som vysvetlila, o čom nám v predkladanej novele ide.
Choroba a prípadná hospitalizácia je veľkou zmenou a záťažou v živote každého z nás. V živote človeka so zdravotným postihnutím je dvojnásobnou záťažou. Pre ľudí, ktorí sú aj v bežnom živote odkázaní na pomoc svojich blízkych, je ich prítomnosť pri hospitalizácii veľmi dôležitá, najmä pre ich psychickú pohodu. Pri pobyte v nemocničnom zariadení sa dostávajú do úplne iného sveta, na ktorý nie sú zvyknutí. K zlepšeniu adaptácie na nemocničné prostredie určite pomáha empatická komunikácia s individuálnym prístupom a pozitívnym vzťahom k pacientovi s hendikepom. A práve takúto komunikáciu môžu zabezpečiť jeho blízki. To uľahčí prácu aj zdravotníckemu personálu. Ten bude môcť pracovať a venovať sa zdravotnej starostlivosti o pacienta, ktorý je kľudný a v psychickej pohode. Úprimne si priznajme, že na takúto komunikáciu pri súčasnom stave v zdravotníctve zdravotný personál nemá čas.
Postihnutie spomínaných osôb sa totiž okrem iného prejavuje aj nedostatkom zmyslových alebo duševných schopností. Čo to znamená? Napríklad aj to, že v prítomnosti blízkej osoby, že prítomnosť blízkej osoby je viac ako žiaduca, aby zdravotnícki pracovníci vedeli, ako s takýmto pacientom zaobchádzať, pretože blízka osoba pozná svojho blízkeho najlepšie, pozná jeho potreby a najlepšie vie, ako s takýmto pacientom pracovať. Aby zdravotnícke úkony neboli také stresujúce pre pacienta a náročné pre personál.
Aj z tohto dôvodu som presvedčená, že prítomnosť takejto osoby pozitívne vplýva a pôsobí na celkovú psychiku, a čo je dôležitejšie, pozitívne ovplyvňuje aj úspešnosť liečby.
Ďakujem vám veľmi pekne, to je všetko a prosím vás o podporu uvedenej novely.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2021 o 12:09 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:09

Eva Horváthová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani poslankyňa Šebová, ja sa ti chcem veľmi pekne poďakovať, veľmi si vážim túto iniciatívu, viem, že pracuješ na nej už veľmi dlho a o to viac si vážim, že si ma prizvala k spolupráci v tejto problematike.
Ty si práve tá osoba, ktorá ukazuje na to, ako by sa mal zákon podávať a akým spôsobom komunikovať. Išla si od, od úplných základov, to znamená od súhlasu pána ministra a zmapovaním situácie, ktorá je. Viem, že si si dala námahu a bola si v poisťovniach zisťovať, koľko takýchto osôb je, ako by to zaťažilo zdravotnícky systém a či je takýto návrh realizovateľný v praxi.
Chcem ešte zdôrazniť, že tento návrh sme spolu aj párkrát trošku modifikovali aj vzhľadom na tieto konkrétne informácie tak, aby bol realizovateľný a vykonateľný v praxi, a zamerali sme sa teda na osoby, ktoré sú s ťažkým zdravotným postihnutím a nie sú schopné podpísať informovaný súhlas. To znamená, že to budú všetky deti s ťažkým zdravotným postihnutím a tie osoby, ktoré nie sú schopné podpísať informovaný súhlas.
Vnímam tento návrh zákona ako taký prvý krok k tomu, aby sme sa tejto problematike venovali ďalej, aby sme nadviazali aj na ďalšie návrhy, ktoré tu boli v podobnom duchu už predložené, avšak zatiaľ nie je možné ich realizovať v praxi.
Myslím si, že práve ťažko zdravotne postihnuté osoby, tak ako si to vysvetlila, potrebujú tú svoju blízku osobu, nielen aby tomu pacientovi pomohli, čo je, samozrejme, prvoradé, ale predovšetkým odbremenia aj zdravotnícky systém, čo v súčasnej dobe nedostatku zdravotných sestier, preťaženosti lekára môže len a len pomôcť. A keby náhodou takáto blízka osoba mala nejakým spôsobom narúšať tú zdravotnú starostlivosť, tak, samozrejme, jej prítomnosť sa na tú dobu preruší.
Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a verím, že tento návrh dostane podporu tak... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

26.11.2021 o 12:09 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:11

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, Evka. Ja ti tiež chcem poďakovať za spoluprácu a odborné, odborné poznatky, ktoré sme spolu si prešli. A ja tiež dúfam, že pôjdeme ďalej a budeme môcť takéto, takéto návrhy rozširovať. Momentálne to však nie je možné. Takže ja budem len dúfať, že táto novela nám prejde a aspoň, aspoň takýto malý kúsok urobíme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2021 o 12:11 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:12

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja chcem sa v prvom rade poďakovať pani poslankyni, mojej kolegyni, Šebovej, ktorá túto tému rieši. Takisto sa jej veľmi aktívne venujem. A tak ona, ako aj iné matky nielen tu v miestnosti, ale aj na Slovensku veľmi dobre poznajú situáciu, kedy sa ocitnú v nemocnici so svojím dieťaťom a chcú byť pri tom svojom dieťati nie preto, že to dieťa je choré. Niektoré deti, žiaľ, sú v tak ťažkej situácii, že tá choroba ich sprevádza celý život. To sú častokrát práve deti s ťažkým zdravotným postihnutím. O to viac si vážim, že na nich takto citlivo myslíme touto legislatívnou zmenou.
Ale v priebehu života táto situácia stretne takmer každého z nás a to dieťa, ktoré sa stretne s chorobou, ale nemusí to byť len dieťa, ale aj dospelý človek, sa ocitne tak vo fyzickej, ako aj psychicky ťažkej situácii. Práve psychosomatická stránka každej liečby je tak kľúčová, že môže byť rozhodujúcim faktorom pre dĺžku liečby, pre zotavovanie a pre to, ako človek na liečbu samotnú reaguje. A to nehovorím ja, to hovoria výskumy.
Nenašla som v žiadnych ani svetových, ani v slovenských podmienkach žiaden výskum, ktorý by popieral to, že prítomnosť blízkej osoby je kľúčová, a práve preto právne úpravy iných štátov poznajú inštitút prítomnosti blízkej osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to nielen pri osobách s ťažkým zdravotným postihnutím, tam je aj trochu smutné, povedzme si do vlastných radov, že sa vôbec o tom bavíme, pretože to by mala byť samozrejmosť. Tak ako by mala byť samozrejmosť, že pri deťoch je vždy ich rodič v takýchto nepríjemných, ťažkých situáciách. A tak ako by malo byť samozrejmé, že aj pri iných dospelých, pre ktorých to môže a často je traumatizujúci zážitok byť hospitalizovaní alebo ak im je poskytovaná naozaj zložitá zdravotná starostlivosť, že chcú mať pri sebe blízku osobu.
Keď sa pozrieme za hranice, nemusíme ísť ďaleko, stačí sa pozrieť do Českej republiky na ich právnu úpravu, kde bez ohľadu na vek, bez ohľadu na to, že či ide o človeka s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo človeka, ktorý sa jednorazovo ocitol v situácii, kedy mu musí byť poskytnutá hospitalizácia alebo ťažšia, zložitejšia zdravotná starostlivosť, má túto oporu v zákone, pretože ich zákon, český zákon, hovorí o prítomnosti blízkej osoby pre každého človeka. A ešte osobitne sa venujú deťom, čo som spomínala aj pri predkladaní môjho zákona, ktorý riešil prítomnosť blízkych osôb u maloletých.
Ale ja si naozaj myslím, že v tejto diskusii obmedzovať sa na akékoľvek skupiny je síce v našich podmienkach, vzhľadom na stav nášho zdravotníctva, nevyhnutné, bohužiaľ, ale nemalo by tak byť, pretože ide o základné právo. A pri maloletých, ale aj takisto pri osobách, ktorých sa týka táto navrhovaná zmena, je to právo, ktoré stojí nad naším zákonom. Je to právo, ktoré sme ratifikovali medzinárodnými zmluvami, kde naša ústava zakotvuje, že toto právo stojí naozaj nad tým, čím sa zaoberáme tu, nad novelami a nad právnym poriadkom, ktorý poznáme v rámci našej republiky.
Takže ďakujem ešte raz, pani navrhovateľka, že túto tému otvárate, že táto téma je živá. Ja si veľmi želám, aby, aby sme v nej našli porozumenie a naozaj nerobili z nej politiku, ale pozreli sa na právnu stránku veci a, a dokázali náš právny poriadok sprecizovať tak, aby vyhovoval štandardom 21. storočia a takisto štandardom toho, k čomu sem sa zaviazali voči našim partnerom, voči medzinárodným organizáciám, voči spoločenstvu národov, ktorého sme aj my súčasťou.
Ja som právnik, nie som lekár. Sú tu lekári, ktorí, nepochybujem, že robia všetko pre to, aby skvalitňovali naše zdravotníctvo. O tom som presvedčená. Sedia aj tu v tomto pléne. Ja im veľmi ďakujem za ich prácu, naozaj si ju veľmi vážim. A, a v tomto si myslím, že ani lekári, ani právnici nie sú nepriatelia. Pretože cieľ je jasný, chceme, aby to dieťa so všetkými jeho právami, so všetkými jeho pocitmi, s celou jeho osobnosťou malo tú najväčšiu a najlepšiu šancu v prípade ochorenia dostať sa z neho čo najskôr. A veľmi podporným faktom je práve prítomnosť človeka, na ktorého je zvyknutý, ktorý je mu emočnou oporou, psychickou oporou a ktorý dokáže byť veľmi dôležitým prvkom počas rehabilitácie, počas uzdravovania. O tomto sa rozprávame. Takže tu si naozaj ani právnická, ani lekárska obec neprotirečí, ale hovorí o tom istom cieli, o uzdravení.
Ďakujem veľmi pekne a tento zákon má moju podporu
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2021 o 12:12 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:18

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, ďakujem vám za to, že ste vystúpili a vyjadrili ste podporu tomuto pozitívnemu zákonu. Ale v svojom vystúpení ste sa vrátili aj k tomu, ktorý tu neprešiel k pléne a ktorý ste predkladali vy. My sme vám zámer vášho zákona pochválili a ja rozumiem vášmu, vášmu pocitu, že prejavujete nejakú ľútosť nad tým, že neprešiel. Ja verím, že sa aj v tejto oblasti posunieme v budúcnosti dopredu.
Ale realizovateľnosť v praxi je pre zákon mimoriadne dôležitá. Aj predkladateľky museli upraviť tú skupinu, tú skupinu ťažko zdravotne postihnutých, myslím, na, na zdravotne postihnutých, ktorí si nevedia podpísať sami informovaný súhlas. Takže tiež by tá skupina mohla byť väčšia. Aj tu v tomto vyjadrujem presvedčenie, že by sme sa mali posunúť dopredu, ale musíme v každom prípade pri každom schvaľovaní zákona reflektovať na to, v týchto prípadoch reflektovať na to, v akom stave sú momentálne naše nemocnice a čo zvládnu a čo už nie.
Ďakujem pekne za to, že podporíte tento zákon, a ďakujem predkladateľkám za to, že tu takýto zákon máme.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2021 o 12:18 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:19

Eva Horváthová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa vám chcem poďakovať, pani poslankyňa, a musím povedať, že ste ma milo prekvapili spôsobom, akým ste vystúpili. A veľmi si vážim, že podporíte tento zákon.
Chcem povedať, že sa plne stotožňujem s tým, čo ste povedali, čo sa týka sprievodu rodiča s dieťaťom. Ja sama som pediater a neraz som v službách zažila to, kedy niekedy aj mamina nemohla ostať s dieťaťom, lebo mala doma menšie dieťa a naozaj tie deti strádajú, keď tam nie je rodič, obzvlášť keď sú choré. Čiže to, čo ste povedali, ja sa plne s tým stotožňujem. Je to tak, ovplyvňuje to aj rýchlosť liečby, výsledok liečby. Samozrejme, ten efekt, keď je rodič s dieťaťom, je nazaplatiteľný.
Ja častokrát som sama chodila v službách k tým deťom a trávila som s nimi čas, aby čo najlepšie sa cítili, sestričky boli s nimi. Samozrejme, nič nenahradí toho rodiča. Je optimálne, keď tam ten rodič je a to vám hovorím veľmi úprimne, a teda z vlastnej praxe.
O to viac by som si priala, aby sme sa zhodli na postupných spoločných riešeniach tak, aby sme nedostávali týchto pediatrov a zdravotníckych pracovníkom do situácií, kedy nebudú môcť vykonať zákon, ktorý my tu navrhneme, a bude to zbytočné pnutie spôsobovať.
To znamená, že ja som otvorená, a určite aj pani poslankyňa Šebová, ďalším diskusiám s tým, že poďme povedzme vzhľadom na vek dieťaťa. Ja viem, že vy ste sa vyjadrili, že nechcete to deliť do nejakých skupín, aj rozumiem vašemu zámeru, že však raz je to právo, tak dajme to do zákona. Ale my musíme byť zodpovední, my sme zákonodarcovia, ktorí robia tie zákony tak, aby boli aplikovateľné do praxe. Ja sa nestotožním nikdy so zákonom, ktorý dáme len preto, aby bol, a nebudeme ho dodržiavať, no však nič sa nedeje, alebo budeme hroziť pokutami tým lekárom a zdravotníckym pracovníkom, keď takýto zákon nedodrží. A, žiaľ, takéto niečo v tom vašom návrhu bolo.
Takže ja verím, že sa dokážeme stretnúť potom v ďalších rokovaniach, aj s predstaviteľmi ministerstva zdravotníctva budeme v tomto pokračovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2021 o 12:19 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:21

Zuzana Šebová

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:22

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegom za reakcie. Ja nechcem pôsobiť tak, že som nejak zviazaná ako právnik nejakými pravidlami a že nevnímam realitu alebo proste naozaj situáciu, v akom je naše zdravotníctvo alebo aj iné oblasti na Slovensku. Ale z úcty k tomu, že sedíme v zákonodarnom orgáne, z úcty k tomu, že naozaj sme tu preto, aby sme sa venovali tej kvalite našich zákonov, kvalite právneho poriadku, aj nás zaväzujú nejaké pravidlá, podľa ktorých máme konať, podľa ktorých máme rozhodovať, a jedným z tých pravidiel, to hovorím naozaj s pokorou a s rešpektom, je, aby sme pri všetkých zákonoch, ktoré tu budeme prijímať, mysleli na najlepší záujem dieťaťa. To hovorí niekoľko medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktoré sú pre krajiny Európskej únie, ale aj vzhľadom na naše členstvo v iných medzinárodných spoločenstvách pre nás zaväzujúce.
A preto aj pri týchto zákonoch ja naozaj hľadím na ten najlepší záujem dieťaťa, každého jedného dieťaťa, a preto ten filter veku a podobných dispozícií, o ktorých sme sa bavili, je pre mňa niečo veľmi ťažko prijateľné. Aj keď rozumiem, kam tým mierite, rozumiem, o akých obmedzeniach hovoríte. Naozaj toto je niečo kde, kde nás zväzujú pravidlá a ja si tie pravidlá vážim a rozumiem ich dôležitosti.
Teším sa, že tu vidím ochotu komunikovať o tejto téme ďalej, že nás spája ochota priniesť ďalšie výsledky v tejto téme. Takže budem sa tešiť na ďalšie diskusie a veľmi dúfam, že naša koalícia sa podpíše o lepšie podmienky pre deti v nemocniciach na základe našej vzájomnej spolupráce.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2021 o 12:22 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:22

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Ja iba by som chcel oznámiť, že pri najbližšom možnom hlasovaní budeme hlasovať teda v utorok o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis

26.11.2021 o 12:22 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
51. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:02

Juraj Káčer
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie, páni poslanci, panie poslankyne nevidím, na základe § 122 ods. 4, písm. c) bodu 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení predkladám návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2022 a rozpočtové výhľady na rok 2023 a ´24 na schválenie. Tento návrh rozpočtu schválila vláda Slovenskej republiky 14. októbra 2021 uznesením č. 595/2021. Rovnako bol tento návrh schválený 22. 11. na sociálnom výbore a 18. 11. na finančnom výbore.
Návrh rozpočtu je zostavený v podmienkach zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Predkladaný materiál zohľadňuje skutočné výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2020, očakávané výsledky hospodárenia do konca roku ´21 a vplyv makroekonomických ukazovateľov zverejnených Inštitútom finančnej politiky ministerstva financií. V návrhu rozpočtu je zohľadnená ministerstvom financií navrhovaná výška príjmov a výdavkov. Do príjmov Sociálnej poisťovne bol na roky 2022 až ´24 zapracovaný transfer štátnych finančných prostriedkov a teda malo by to byť nasledovne: v roku 2022 400 miliónov, v roku 2023 450 miliónov a v roku 2024 650 miliónov. Taký je odhad.
V návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2022 sa predpokladá, že príjmy v bežnom roku dosiahnu 9 miliárd 833 miliónov eur a výdavky dosiahnu 9 miliárd 903 miliónov eur a teda v bežnom roku 2022 by sme mali skončiť hospodárenie s očakávaným bilančným rozdielom 70 miliónov. Po zapracovaní však predpokladaného prevodu zostatku z roku 2021, ktorý by mal byť vo výške 781 miliónov eur, by zdroje v roku 2020 mali predstavovať výšku 10,6 miliardy zaokrúhlene, čo znamená, že hospodárenie Sociálnej poisťovne sa predpokladá, že skončí v roku 2020 s celkovým bilančným rozdielom 711 miliónov eur.
Hospodárenie Sociálnej poisťovne bude rovnako ako posledné roky aj v rokoch 2022 až ´24 ovplyvňovať deficitné hospodárenie v základnom fonde nemocenského poistenia a v základnom fonde starobného poistenia. Deficit bude, tak ako doteraz, Sociálna poisťovňa riešiť v zmysle § 167 ods. 1 zákona o sociálnom poistení z rezervného fondu solidarity, ako aj z vnútorných zdrojov v zmysle § 122 ods. 4, písm. g) a § 123 ods. 2, písm. b) bod 6. V roku 2022 predpokladá Sociálna poisťovňa postúpiť do dôchodcovských správcovských spoločností príspevky na starobné sporenie vo výške 1 miliardy a 33 miliónov.
Doplním krátke očakávania výsledkov hospodárenia Sociálnej poisťovne za rok 2021, teda tie najaktuálnejšie. Čiže hospodárenie Sociálnej poisťovne, ako som už na úvod povedal, by malo skončiť bilančným rozdielom niekde na úrovni 781 miliónov. Očakávajú sa vyššie plnenia rozpočtu príjmov v bežnom roku na úrovni 98 miliónov.
Výber od ekonomicky aktívneho obyvateľstva, to je ten asi najzaujímavejší alebo najdôležitejší ukazovateľ v zmysle ekonomiky Sociálnej poisťovne a vôbec vyplácania dávok a vôbec možnosti financovania štátu Sociálnej poisťovne, čiže výber od ekonomicky aktívnych obyvateľov vrátane príspevku na starobné dôchodkové sporenie sa očakáva v roku 2021 o 140 miliónov vyšší, ako tomu bolo rozpočtované. Rovnako sa predpokladá, že ten transfer pre Sociálnu poisťovňu zo štátneho rozpočtu bude 749 miliónov, čo znamená 90-miliónovú úsporu oproti tomu, aké boli očakávania na začiatku roku.
V roku 2021, a teda toto máme príjmovú stránku Sociálnej poisťovne v roku ´21, výdavková stránka nám hovorí, že budeme mať o 12 miliónov vyššie výdavky a sú spôsobené najmä vyššími výdavkami v roku 2021, a to najmä v základnom fonde nemocenského poistenia o 184 miliónov. Tu hovoríme hlavne o pandemických dávkach, OČR-kách, PN-kách, COVID-príspevkoch a tak isto aj nových dávkach. V základnom fonde poistenia v nezamestnanosti máme teda väčšie výdavky o 52 miliónov eur a to je hlavne spojené s predlžovaním obdobia poistenia v nezamestnanosti v prvom kvartáli 2021.
Toľko asi k príjmom a výdavkom za roky 2021, respektíve k očakávaným skutočnostiam. Samozrejme, ak sa zavrú školy, zvýšia sa pandemické OČR-ky, možno k tomu aj následne PN-ky, keďže zostanú aj dospelí pracujúci s deťmi doma. Môže to mať ešte nejaké dopady aj na, tým pádom na poistenie v nezamestnanosti. Ale verím, že to tak nebude.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi a je zosúladený s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až ´24, preto si dovoľujem Vás požiadať o jeho schválenie.
Veľmi pekne ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2021 o 9:02 hod.

Juraj Káčer

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video