60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2022 o 18:57 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:13

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vďaka, pán predsedajúci. Pán poslanec, neprekvapí vás vo svetle toho, čo som povedal pred asi štvrť hodinkou, že nebudem hlasovať za ten pozmeňujúci návrh. Je to opäť jedno z tých opatrení, ktoré oslabuje práve tú, čos... čo ja považujem za legitímnu alebo legitímne rozšírenie kompetencií správnych rád. Zachytil som, že sa snažíte presunúť rozhodovanie o majetku zo správnych rád na spoločné rozhodovanie s akademickým senátom.
A ja úplne súhlasím a, a nespomenuli ste to, ste, boli ste možno až príliš slušní, nespomenuli ste, že v otázke fungovania správnych rád nevykročilo ministerstvo správnym smerom. Nominácia samotného pána ministra do jednej zo správnych rád, ktorú pán minister asi oľutoval, a nebudem mu to vyčítať, lebo následne sa stiahol, bola zlým príkladom, ale dobre fungujúce a nastavené správne rady sú podľa mňa úplne legitímnym nástrojom.
Opäť, keď štát, ktorý financuje z obrovskej miery verejné vysoké školy, nedostáva tie výsledky, ktoré od nich oprávnene očakáva, keď nám tak katastrofálny počet študentov uteká do zahraničia, niečo zjavne nefunguje, je, si myslím, legitímne, že štát chce mať trošku väčší dosah na to, ako tie peniaze sú míňané.
Posledný postreh, nešiel som sa tomu venovať, ale, ale, ale zaznie to v tejto rozprave asi viackrát, chcem to preventívne adresovať, to, že sa vraj tými komentármi na kvalitu vysokých škôl, snáď že ich znevažujeme. Pozrite, nikto tu nemá záujem na tom, aby sme znevažovali školy. Všetci chceme byť na ne hrdí, sme, myslím, Slováci a Slovenky, je to normálne.
A to podstatné je to, že nám odchádza neštandardne šokujúce vysoké percento študentov študovať do zahraničia. To je hlasovanie nedôvery tých ľudí, zákazníkov, ktorí sa nad tými školami zamysleli najviac. Je to, pán minister ma možno opraví, ak sa nemýlim, druhé najvyššie percento v Európskej únii po, ak sa nemýlim, Luxembursku, ktoré je trošku anomália na... vzhľadom na svoju veľkosť, čiže asi sme vlastne de facto takou jednotkou v EÚ. To nie je dobrá vizitka našich vysokých škôl. A to nie je hanobenie - konštatovať také niečo, treba s tým sa... sa to... treba tomu čeliť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2022 o 18:13 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:15

Igor Kašper
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja sám som tiež absolvoval množstvo stretnutí na pôde či už ministerstva, Národnej rady, výboru alebo aj na akademickej pôde a musím povedať, že aj naše požiadavky sú v tom, v tejto novele zákona, či už je to napríklad ohľadom voľby rektorov, dekanov, kompetencií správnych rád, akademických senátov, ale aj napríklad nakladanie s majetkom vysokých škôl. A musím potvrdiť naozaj slová niektorých kolegov, že táto debata medzi koalíciou a opozíciou bola ozaj príkladná.
Chcem poďakovať aj kolegovi Habánikovi, ktorý je príkladom konštruktívneho opozičného politika, a veľmi si ho vážim napriek tomu, že nie je súčasťou koalície.
Musím ale poďakovať v prvom rade aj kolegyni Márii Šofranko, ktorá prejavila asi najväčšiu snahu na tom, aby tento zákon bol tu na stole, ale, ale hlavne aby tá dohoda medzi jednou aj druhou stranou bola tu a bol určitý nejaký schválený kompromis.
Musím spomenúť, samozrejme, aj kolegyňu Leščákovú, rektorov vysokých škôl, predsedu výboru pána Vašečku, zástupcov akademických obcí, ale aj napríklad zástupcov samotného ministerstva školstva.
A tento celý zákon je nejakým, určitým kompromisom, ktorými, s ktorým asi nebudú spokojní úplne všetci, ale to sa asi nedá a je to úplne prirodzené a verím, že týmto zákonom naozaj je posunieme vysoké školstvo vpred.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2022 o 18:15 hod.

Ing.

Igor Kašper

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:16

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ono, jak som sa dozvedel, takže už je to tradičné na tom školskom výbore, že sa tam vedie kultivovaná diskusia. Určite na tom majú zásluhu všetci predsedovia - aj súčasní, aj predchádzajúci.
A, Jožko, tomu, k tomu, čo som zmieňoval tie rebríčky, to sú jednoducho fakty, kde sa tie školy nachádzajú. To neni kritika toho, že by sa zle hospodárilo alebo nebodaj že by sám robili nejaké podvody, ale to je jednoducho prostý fakt. To je niečo podobné, ako keď športovec sa pripravuje na súťaž a robí, robí to tak, ako to vie. Tí jeho tréneri to robia tak, ako to vedia, tak ako sú zvyknutí, a príde potom ten športovec na súťaž, povedzme že napríklad na beh na sto metrov a skončí na ôsmom mieste. Proste jednoducho konštatovanie faktov. V takomto stave sa, žiaľ, to naše vysoké školstvo nachádza bez ohľadu na to teda, že ja som nikoho neobviňoval, že pácha nejakú nekalú činnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2022 o 18:16 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:17

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, hovoril si o kvalite vysokých škôl, ktorá je taká alebo onaká. No ja môžem povedať len jednu jedinú vec. Kvalita troch vysokých škôl umeleckého typu je špičková, špičková európsky. A prečo to hovorím takto namyslene? Preto, lebo tie výsledky sú také, aké sú. Či sú to v oblasti divadelnej, hudobnej alebo výtvarnej, alebo tanečnej, v ktorejkoľvek chcete, proste to sú všetko školy, ktoré majú medzinárodné úspechy, ktoré sú neni zanedbateľné, ktoré sú v absolútne medzinárodnej konkurencii. Hlavne v muzike sa to prejavuje, vo vokálnej tvorbe, v inštrumentálnej tvorbe. To je proste čosi... tanečníci, pochopiteľne, veď tí tanečníci od nás v podstate tancujú v každom kamennom divadle, tá, na svete, to hovorím, na svete a nepreháňam.
Tá kvalita tých vysokých škôl je veľmi, hovorím o umeleckých školách, o ktorých sa v tomto zákone veľmi málo hovorí, resp. vôbec. Aká je, aká je kvalita tých vysokých škôl? No hádam taká, aká je kvalita tých študentov, ktorí z tých vysokých škôl vychádzajú. Nie? A keď sú títo študenti úspešní, tak asi sú úspešní aj tí pedagógovia, ktorí ich vedú. Opäť veľmi jednoduchá rovnica. A keď tá škola má úspešných pedagógov, tak asi tá vysoká škola je úspešná. Lenže viete, o tej výučbe sa hovorí veľmi málo. Viacej sa hovorí o vzťahoch rektor - dekan, dekan - katedra. Posilňuje sa úloha rektora, posilňuje sa, oslabuje sa úloha dekana - a toto všetko v tomto zákone je. A posilňuje sa úloha štátu.
Namiesto toho, aby tým vysokým školám sa dala jedna obrovská, alebo teda akceptovateľná individuálnosť, a aby si sami mohli rozhodnúť o tom, či budú v budúcnosti dobré alebo zlé, bez minimálneho vstupovania štátu. Veď to je to najdôležitejšie. A tento zákon hovorí trošku o opaku. V tom je ten problém... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2022 o 18:17 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:20

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem za všetky faktické poznámky, skúsim sa v priebehu dvoch minút k nim vyjadriť, tak ako boli predložené.
Pán poslanec Žiak, z aplikačnej praxe mám iný názor na to, kto má alebo nemá byť členom správnej rady, naozaj tá správna rada funguje dobre vtedy, ak sú tam reprezentatívni ľudia, ktorí v živote niečo dosiahli a znamenajú, a či už sú z priemyslu, z inej praxe alebo sú to zástupcovia verejného života, ak sú to skúsení ľudia, tak tá správna rada naozaj dobre funguje.
Čo sa týka toho školného, tam študent, ktorý v dennej forme štúdia prekročí štandardnú dĺžku štúdia, tak tá vysoká škola, verejná vysoká škola za ňu hneď podľa rozpisu dotácie nedostáva nič. Ak my to školné znížime len na počet kreditov, ktoré neabsolvoval, k celkovému počtu kreditov, tak to školné bude síce pre každého individuálne a priaznivé, ale bude mimoriadne nízke a tie náklady, ktoré, ktorá, ktoré škola má s tým, aby tento študent mohol dokončiť štúdium, aj keď v tom nadštandarde, tak budú vyššie ako to samotné, samotné školné. Snažil som sa to aj na výbore, hľadať tam nejakú cestu, ale teda zatiaľ zostal ten návrh tak, ako, ako je, preto som dal návrh na vypustenie tej tretej vety.
Čo sa týka, áno, pána poslanca Slobodu, tak to si uvedomujem, tie rebríčky, áno, ja by som osobne sa tešil určite, keby viac univerzít bolo v týchto rebríčkoch a čo na, na najvyšších miestach. Ale nemôže to, nemôžeme na jednej strane žiadať, že chceme, aby školy boli v rebríčkoch, a na druhej strane im uťahujeme finančný opasok. To, toto nebude, táto alchýmia fungovať.
Čo sa týka naozaj ďalších tých návrhov, a ktoré, tie, ktoré tu odzneli, tak my sme o mnohých diskutovali a chcem vyjadriť aj také presvedčenie, že to nie je ešte posle... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2022 o 18:20 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:22

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, hlavným cieľom môjho vystúpenia je predniesť pozmeňujúci návrh, predtým krátky úvod a nejaké odôvodnenie.
Tu mám spoločnú správu, ktorú som aj uvádzal v úvodnom vystúpení ako spravodajca. Tá spoločná správa má 104 bodov, čo je teda dosť. Zažil som tu už dlhšie spoločné správy, ale veľmi často spoločná správa je takým, by som povedal, že znakom nekvality pripravené... pripraveného alebo navrhovaného zákona. V tomto prípade ale táto spoločná správa je znakom naozaj ochoty počúvať a riešiť veľmi konkrétne veci, ktoré sa ukázali ako problematické alebo oprávnené námietky. V tejto spoločnej správe sú zapracované aj pozmeňujúce návrhy opozície, aj napríklad pána poslanca Habánika. Áno, nezhodli sme sa na všetkom, niektoré pozmeňujúce návrhy sme akceptovali aj v spoločnej správe, niektoré nie, niektoré možno akceptujeme ešte v rozprave, niektoré nie. Podobne to bolo aj pri tých dialógoch. Bolo to tu už spomínané, nechcem to teraz naťahovať.
Myslím, že je veľmi dôležité, aby my ako poslanci aj konkrétne na školskom výbore sme pozorne počúvali. Neznamená, že spravíme, rozhodneme vždy tak, ako si to všetci predstavujú, ale je, samozrejme, dobré, ak je spoločnosť aktívna, ak tí, ktorých sa to týka, v tomto prípade Akademická obec sa vyjadruje, argumentuje, namieta a zase my pozorne počúvame, vyhodnocujeme a nakoniec rozhodneme, pretože to je náš mandát, to je naša, naša právomoc.
Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu, ktorý, ktorý podávam v mene poslancov Richarda Vašečku, Radovana Slobodu a Márie Šofranko, tak vlastne z veľkej časti rieši jednu veľmi praktickú vec, a to je posun termínu účinnosti na 25. apríla z dôvodu toho, že celé toto rokovanie sa posúva, a aby zostala férová a zákonná lehota pre pani prezidentku v prípade schválenia zákona v treťom čítaní, tak budeme mnohé tieto veci posúvať.
Pozmeňujúci návrh má 14 bodov, takže len zlomok toho, čo sme prijali na, na výbore. Odôvodnenie tohto pozmeňujúceho návrhu znie:
Dátum účinnosti sa posúva na 25. apríla 2022 vzhľadom na dodržanie legisvakančnej doby, vzhľadom na čo sa táto úprava premieta aj do prechodných ustanovení príslušných novelizačných článkov vzhľadom na navrhované doplnenie § 94a zákona č. 131/2002 Z. z., ktorým sa zavádza nový druh štipendií v nadväznosti na plán obnovy, je potrebné navrhované ustanovenie premietnuť do znenia ustanovenia paragrafu § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. Zároveň sa navrhuje navrhnúť technické úpravy zákona č. 368/2021 Z. z. Zároveň sa upravujú podmienky odvolania dekana, tak aby nedochádzalo k svojvoľnému uplatňovaniu kompetencií rektorov vo vzťahu k dekanovi. Vo vzťahu k zloženiu správnej rady verejnej vysokej školy sa upravuje, že subjekt, ktorý má alternatívne voliť jedného člena správnej rady, bude Slovenská akadémia vied, a do pôsobnosti schvaľovania akademickým senátom verejnej vysokej školy sa zveruje aj schvaľovanie metodiky rozpisu dotácie.
Chcem poznamenať, že v tomto pozmeňujúcom návrhu sú zhrnuté napríklad aj také kvalifikované pripomienky pani poslankyne Horváthovej, pani poslankyne Šofranko a ďalších ľudí, ktorí spolupracovali. My sme vždy na to otvorení a sme vďační, keď niekto si všimne niečo, čo by mohlo byť problém, prípadne navrhnúť niečo lepšie.
Takže teraz avizujem, že budem čítať znenie, znenie pozmeňujúceho návrhu, tak ako mi to predpisuje rokovací poriadok, s tým, že môžeme zastaviť čas, vlastne nemusíme, ja som spravodajca, mám neobmedzený, ja len upozorním na to, teda že začínam čítať.
Pozmeňujúci návrh poslancov Richarda Vašečku, Radovana Slobodu, Márie Šofranko k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 822).
1. V čl. I bode 16 § 9 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
„4. rozpočet verejnej vysokej školy,
5. metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy,“.
2. V čl. I bode 16 § 9 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) prerokúva na návrh rektora pred rokovaním správnej rady verejnej vysokej školy rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy,“.
3. V čl. I bode 16 § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Návrhy dokumentov podľa odseku 1 písm. b) a c) prerokuje akademický senát verejnej vysokej školy do 45 dní od ich predloženia rektorom; uplynutím tejto lehoty sa dokumenty podľa odseku 1 písm. b) považujú za schválené a dokumenty podľa odseku 1 písm. c) za prerokované.“
Doterajšie odseky 2 až 4 sa primerane preznačia.
4. V čl. I bode 17 § 10a ods. 1 písm. d) sa slová „správnej rade verejnej vysokej školy návrh rozpočtu“ nahrádzajú slovami „akademickému senátu verejnej vysokej školy a správnej rade verejnej vysokej školy návrh rozpočtu verejnej vysokej školy a návrh metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti“.
5. V čl. I bode 51 § 22 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak bola funkcia dekana obsadená voľbou, môže rektor odvolať dekana len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov volebného zhromaždenia podľa odseku 4.“
6. V čl. I bode 54 § 40 ods. 2 sa slová „Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie“ nahrádzajú slovami „Slovenskej akadémie vied“.
7. V čl. I bode 54 § 41 odsek 1 znie:
„(1) Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy rozpočet verejnej vysokej školy a metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy.“
8. V čl. I bode 54 § 41 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po vyjadrení akademického senátu verejnej vysokej školy rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy.“
Doterajšie odseky 2 až 13 sa primerane preznačia.
V nadväznosti na vloženie nového odseku 2 v § 41 sa vykoná súvisiaca legislatívnotechnická úprava (preznačenie odseku) v čl. I doterajšom bode 16 § 9 ods. 1 písm. g) a l).
9. V čl. I bod 129 znie:
129. Za § 94 sa vkladá § 94a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠94a
Štipendiá poskytované ministerstvom školstva
(1) Ministerstvo školstva môže poskytovať podľa dosiahnutých výsledkov vzdelávania štipendium študentovi, ktorý študuje
a) študijný program tretieho stupňa a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b) na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
c) na vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá je najmenej podľa dvoch nezávislých medzinárodných hodnotení vysokých škôl za posledný rok zaradená medzi 250 škôl s najvyšším hodnotením na svete a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2) Ministerstvo školstva môže poskytovať štipendium študentovi vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov vzdelávania počas vzdelávania v strednej škole.
(3) Ministerstvo školstva môže poskytovať štipendium študentovi podľa štipendijného programu schváleného vládou alebo ministerstvom školstva.
(4) Za každého študenta, ktorému sa poskytuje štipendium podľa odseku 1 písm. b) alebo odseku 2, možno vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky poskytnúť finančné prostriedky na účel určený ministerstvom školstva.
(5) Ministerstvo školstva môže poveriť organizačno-technickým zabezpečením poskytovania a vyplácania štipendií podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 vysokú školu alebo inú právnickú osobu.
(6) Osoba podľa odseku 5 plní úlohy na základe písomnej zmluvy s ministerstvom školstva, ktorá obsahuje okrem identifikačných údajov zmluvných strán najmä
a) objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie príslušných štipendií,
b) obdobie, za ktoré sa príslušné štipendium poskytuje, a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov na účel poskytovania príslušného štipendia,
c) dátum, do ktorého osoba podľa odseku 5 predloží ministerstvu školstva zúčtovanie.
(7) Počet študentov, ktorým sa priznáva štipendium, požadované študijné výsledky, lehotu na podávanie žiadostí, kritériá a spôsob hodnotenia žiadostí a ďalšie podmienky priznania štipendia podľa odsekov 1 a 2 určuje a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Pre študentov so špecifickými potrebami podľa § 100 ods. 2 a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia možno požadované študijné výsledky a podmienky priznania štipendia podľa odsekov 1 a 2 určiť osobitne. Ak ide o štipendiá poskytované podľa odseku 3, štipendijný program zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.
(8) V rozhodnutí o priznaní štipendia podľa odseku 1 alebo podľa odseku 2 sa uvádza výška štipendia a odôvodnenie jeho priznania; ak sa štipendium neprizná, táto skutočnosť sa vyznačí na webovom sídle určenom ministerstvom školstva. Rozhodnutie o priznaní štipendia vydáva ministerstvo školstva; ak ministerstvo školstva poverí podľa odseku 5 vysokú školu, rozhodnutie o priznaní štipendia vydáva vysoká škola.“ (Krátka pauza, rečník sa napil vody.)
10. V čl. I bod 166 znie:
166. Za § 113ak sa vkladá § 113al, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113al
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 25. apríla 2022
(1) Vysoké školy zosúladia do 31. augusta 2023 svoje vnútorné predpisy a vnútorné predpisy fakúlt s predpismi účinnými od 25. apríla 2022; tým nie je dotknutá lehota na zosúladenie vnútorného systému podľa osobitného predpisu.“ (Poznámka55), ktorú prečítam potom, keď príde na rad.)
„Ak je to potrebné na účely ustanovenia orgánov verejnej vysokej školy alebo orgánov fakulty pred 31. augustom 2023, vysoká škola vykoná zmeny vo svojich vnútorných predpisoch v rozsahu nevyhnutnom na účely ustanovenia týchto orgánov podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022 bez zbytočného odkladu. Od 1. septembra 2023 sa zrušujú vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022. Vysoká škola vydá do 31. októbra 2022 zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora.
(2) Na účely počtu funkčných období rektora verejnej vysokej školy a dekana fakulty verejnej vysokej školy sa funkčné obdobie, ktoré začalo plynúť pred 25. aprílom 2022, považuje za prvé funkčné obdobie podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022. Výkon funkcie dekana vymenovaného podľa predpisov účinných do 24. apríla“ 2002 („2022“, pozn. red.) „zostáva zachovaný do jeho zániku z dôvodov podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(3) Funkčné obdobie rektorov, dekanov, členov kolektívnych orgánov vysokých škôl a členov kolektívnych orgánov fakúlt, ktoré začalo plynúť podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, ak odsek 11 neustanovuje inak. Funkčné obdobie prorektorov a prodekanov, ktoré začalo plynúť podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, uplynie dňom uplynutia funkčného obdobia príslušného rektora alebo príslušného dekana.
(4) Ak verejná vysoká škola po 25. apríli 2022 nemá rektora, akademický senát verejnej vysokej školy poverí do vymenovania nového rektora, najviac na 12 mesiacov, výkonom funkcie rektora osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých členov akademického senátu verejnej vysokej školy.
(5) Voľba kandidáta na rektora, ktorá sa vyhlási do 30. apríla 2022, sa vyhlási a dokončí podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022. Voľba kandidáta na dekana vyhlásená do 24. apríla 2022 sa dokončí podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022. Voľby do akademického senátu verejnej vysokej školy a voľby do akademického senátu fakulty vyhlásené podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(6) Ak sa voľba kandidáta na rektora uskutoční pred 1. novembrom 2022 podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, volebné zhromaždenie sa ustanoví tak, aby správna rada verejnej vysokej školy mala vo volebnom zhromaždení najmenej jednu pätinu hlasov.
(7) Akademické senáty fakúlt, vedecké rady fakúlt, umelecké rady fakúlt alebo vedecké a umelecké rady fakúlt a disciplinárne komisie fakúlt, ktoré vznikli podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, sa zrušujú ku dňu vymenovania, zvolenia alebo iného ustanovenia orgánov fakulty zriadených štatútom vysokej školy podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(8) Ak vysoká škola zriaďuje orgány fakúlt, vykoná všetky úkony na to, aby sa vymenovanie a voľba členov orgánov fakulty uskutočnili do 31. augusta 2023.
(9) Konanie akademického senátu fakulty, ktoré sa začalo a neskončilo do 24. apríla 2022, dokončí od 25. apríla 2022 do dňa svojho zrušenia podľa odseku 7 akademický senát fakulty podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022. Konanie vedeckej rady fakulty, umeleckej rady fakulty alebo vedeckej a umeleckej rady fakulty, ktoré sa začalo a neskončilo do 24. apríla 2022, dokončí od 25. apríla 2022 do dňa svojho zrušenia podľa odseku 7 vedecká rada fakulty, umelecká rada fakulty alebo vedecká a umelecká rada fakulty podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(10) Konanie podľa odseku 9, ktoré nedokončí akademický senát fakulty alebo vedecká rada fakulty, umelecká rada fakulty alebo vedecká a umelecká rada fakulty, dokončí orgán fakulty určený štatútom vysokej školy postupom podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(11) Členstvo v správnej rade verejnej vysokej školy, ktoré vzniklo do 24. apríla 2022, zaniká prvým ustanovením správnej rady verejnej vysokej školy podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, najneskôr 30. novembra 2022. Minister školstva vymenuje a akademický senát verejnej vysokej školy zvolí do 30. novembra 2022 príslušný počet členov správnej rady verejnej vysokej školy v zložení podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022; ich funkčné obdobie začína plynúť v deň nasledujúci po ich vymenovaní alebo zvolení. Po prvom ustanovení správnej rady verejnej vysokej školy podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022 si jej členovia na jej prvom zasadnutí žrebom určia členov v počte zodpovedajúcom polovici členov správnej rady verejnej vysokej školy zaokrúhlenom nahor, ktorých funkčné obdobie je päť rokov; funkčné obdobie ostávajúcich členov správnej rady verejnej vysokej školy je dva roky.
(12) Do nadobudnutia účinnosti štatútu verejnej vysokej školy schváleného podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022 sa rozsah samosprávnej pôsobnosti fakulty, pôsobnosť orgánov fakulty a spôsob ustanovovania orgánov fakulty spravuje podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(13) Študent zapísaný do 31. októbra 2022 na štúdium študijného programu prvého stupňa v externej forme štúdia, študijného programu druhého stupňa v externej forme štúdia alebo študijného programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň v externej forme štúdia dokončí štúdium so štandardnou dĺžkou štúdia podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(14) Študijný program, ktorý vysoká škola“ neposkytuje, nepo... pardon, opravujem, „neposkytovala do 31. decembra 2021, sa podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022 zostavuje od 1. januára 2023. Zostavenie študijného programu, ktorý vysoká škola poskytovala do 31. decembra 2021, vysoká škola zosúladí do 31. decembra 2026 s predpismi účinnými od 25. apríla 2022.
(15) Školné v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku, sa uhrádza podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, ak sa študent zapísal na štúdium príslušného študijného programu do 24. apríla 2022.
(16) Výberové konania na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov a výberové konania na obsadenie funkcií profesorov a docentov, ktoré sa začali a neskončili do 24. apríla 2022, sa dokončia podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(17) Oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ udelené do 24. apríla 2022 zostávajú nedotknuté.“
Poznámka pod čiarou odkazu 55 znie:
„55) § 37 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. v znení zákona č. 410/2020 Z. z.“ (Krátka pauza, rečník sa napil vody.)
11.V čl. II bode 68 § 28e vrátane nadpisu znie:
㤠28e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 25. apríla 2022
(1) Rady agentúry zriadené pre skupiny odborov vedy a techniky podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 vykonávajú svoju činnosť do zriadenia rád agentúry pre všetky skupiny odborov vedy a techniky podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(2) Do zavedenia systému hodnotenia projektov medzinárodnými expertnými panelmi, najneskôr však do 31. decembra 2023, možno posudzovať žiadosti podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, aj ak nie sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 4 v znení účinnom od 25. apríla 2022. To neplatí, ak ide o hodnotenie projektov na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.16aa)
(3) Žiadosti podané do 24. apríla 2022 sa posudzujú a poskytovateľ o nich rozhodne podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(4) Funkčné obdobie členov predsedníctva agentúry vymenovaných podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 sa skončí uplynutím funkčného obdobia, na ktoré boli vymenovaní podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(5) Členstvo v rade pre vedu, techniku a inovácie, ktoré vzniklo podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, zostáva zachované do odvolania príslušného člena.
(6) Do schválenia národnej stratégie, najneskôr však do 31. decembra 2022, sa za hlavný dokument štátnej vednej a technickej politiky považuje dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky v znení k 24. aprílu 2022.
(7) Do nadobudnutia účinnosti vykonávacieho právneho predpisu vydaného na základe § 26c ods. 9 a § 26d ods. 9 zostáva v platnosti a účinnosti vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.
(8) Posúdenie výstupov publikačnej činnosti a výstupov umeleckej činnosti zaevidovaných do 31. januára 2022 sa vykoná podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(9) Informačný systém obsahuje aj informácie o výsledkoch riešenia úloh výskumu a vývoja uskutočňovaných podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.“
12. V čl. III bode 40 § 40 v celom texte sa slová „1. apríla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „25. apríla“ v príslušnom tvare a slová „31. marca“ sa nahrádzajú slovami „24. apríla“.
13. Za článok III sa vkladá nový článok IV, ktorý znie:
„Čl. IV
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z. a zákona č. 39/2022 z. z. sa mení a dopĺňa takto:“ (zaznievanie gongu)
„1. V § 5 ods. 2 písm. d) sa za slovo „prijímateľa“ vkladá čiarka a slovo „sprostredkovateľa“.
2. V § 5 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.
3. V § 25 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a iných osôb“.
4. V § 25 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) ďalšie údaje v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.27)“.
5. Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
„32) Zákon č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
6. V § 26 ods. 3 sa za slovo „predpisov“ vkladá čiarka a slová „a § 94a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak nejde o poskytovanie finančných prostriedkov vysokej škole,“.
Doterajšie články sa primerane preznačia.
14. V čl. IV sa slová „1. apríla“ nahrádzajú slovami „25. apríla“.
Koniec. (Reakcia z pléna.) Áno, to ešte poviem.
Kvôli, kvôli možno aj šetreniu času uvedeného procesu, ak ste neobjavili nejakú chybu, že som... (povedané so smiechom), aby sme to nemuseli znova počúvať, tak ja som teda skončil, ešte poviem procedurálnu vec. Ako sa hovorí, že, že kto má nejakú námietku, tak nech prehovorí vo faktickej, alebo mlčí naveky radšej.
Takže ešte v súvislosti, v súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem body 4 až 6, 12, 25, 26, 44, 50 a 97 až 99 spoločnej správy vyňať na samostatné hlasovanie.
Pán predsedajúci, skončil som, ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.3.2022 o 18:22 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:49

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vďaka, pán predsedajúci. Začnem takou čisto ľudskou poznámkou či postrehom, je mi až ľúto, že to na vás padlo, prečítať tých 24 minút, a určite neplánujem (povedané so smiechom) vrátiť vám to na prečítanie znovu. Dokonca, naopak, poviem, že ma veľmi mrzí, že nás počúva, túto debatu, tak málo, neviem, či to ľudia, ktorí nás pozerajú na internete, vidia, ale je nás tu presne 12, ak zarátam štedro aj predsedajúceho, ktorý nemá celkom na výber. (Povedané so smiechom.)
V každom prípade, keďže sa bavíme o jeden... o jednom z najdôležitejších zákonov z hľadiska dlhodobej budúcnosti a prosperity tejto krajiny, ma tá neúčasť kolegov úprimne mrzí a je dôležité, aby to odznelo.
K tomu komplikovanému pozmeňovaciemu návrhu, ktorý práve zaznel, pán kolega, pán poslanec, budem sa venovať len tej časti, ktorá sa týka funkčného pôsobenia rektorov a dekanov, ktorí sú zvolení ešte podľa tých, poviem to povedzme ľudovo, že starých pravidiel. A poviem otvorene, neprekvapí vás to, nemôžem súhlasiť s tým duchom aj s tým, to, čo by bolo výsledkom vášho pozmeňovacieho návrhu, že by tam boli de facto, poviem to ľudovo, že zabetónovaní až do konca normálneho funkčného obdobia. To, o čom sa tu bavíme, je reforma - s dôrazom na slovo reforma. Keby ľudia, ktorí boli pri moci alebo vo vedení vysokých škôl, chceli, aby sa to robilo inak, a chceli, aby sa to robilo lepšie, už mali tú možnosť, už mali tú čas, ten čas, už mali tie prostriedky urobiť to inak.
Súčasťou tejto reformy preto musí byť aj určitá personálna obmena. Personálna obmena predpokladá, že tie miesta sú voľné, a je hanbou mnohých rektorov vysokých škôl, oni vedia, ktorí to sú, ktorí sa na poslednú chvíľu nechali zabetónovať vo funkcii, že chcú uprieť svojim následníkom túto šancu vymeniť ich a fungovať už podľa nových pravidiel aj v novom zložení.
Tento pozmeňovací návrh určite nepodporím, podporím tie návrhy, ktoré skrátia funkčné obdobie tých, ktorí boli na poslednú chvíľu zvolení podľa starých pravidiel.
Vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2022 o 18:49 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:52

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, ja som sa už v minulosti vyjadroval proti vysokoškolskému zákonu, dokonca som sa zúčastnil aj protestu proti tomuto zákonu, preto sa nebudem teraz vyjadrovať aj kvôli času, aj kvôli iným veciam, no poviem jeden príklad z vlastnej skúsenosti, čo, si myslím, že má veľký vplyv na kvalitu vysokého školstva.
Osobne ja keď som končil vysokú školu, som mal spolužiaka, ktorý rok učil na vysokej škole jazyky, angličtinu a po roku dostal ponuku z Českej republiky na gymnázium, kde dostal aj nejaké tie benefity, nejaké bývanie, vyšší plat a tak ďalej, tak, samozrejme, že sa rozhodol odísť z univerzity na gymnázium. Čo sa týka toho vyučovacieho procesu, on v tom čase napr. vyučoval v sobotu, v nedeľu, čo mal zaplatené štandardne, ako keby učil v pondelok až piatok. Jednoducho nemôžme sa baviť o vysokoškolskom zákone len z pozície... tá kvalita závisí vždy aj od tých financií. Nemôže byť návrh zákona podmienený len plánom obnovy. To by bolo veľmi málo.
Ak by sa merala kvalita zákona dĺžkou pozmeňovacích návrhov, tak tento zákon by bol jedným z favoritov na víťazstvo, keďže zákon sám osebe mal 58 strán a jeden z pozmeňovacích návrhov má 39 strán, k tomu sú ešte, myslím, ďalšie 2. Samé vysoké školy a univerzity nie sú nadšené, že sa reforma spúšťa tak rýchlo. Ja si osobne myslím, že tak závažná vec, ako je reforma vysokého školstva, si vyžaduje čas a prostriedky. Pýtam sa, sú univerzity dostatočne vtiahnuté do tejto reformy? Dostatočne - myslím dĺžkou, financiami, pripomienkami. Alebo, alebo nemali čas sa k tomuto zákonu dostatočne vyjadriť? Lebo tento zákon rieši široké spektrum okrem zákona o vysokých školách, správu a riadenie, financovanie, vedeckú činnosť, kvalitu vzdelávania.
Toto všetko nie sú schopné školy, vysoké školy, univerzity tak rýchlo aplikovať. Ja si osobne myslím, že nie sú, keďže vieme, že každá legislatívna so sebou prináša aj personálne otázky, či sú to schopní a v akej dobe aplikovať. Treba si uvedomiť, že univerzity a vysoké školy sú pod tlakom z ministerstva, a hlavne keď je ten zákon takto schválený. Ako vidíme, ešte dnes sa čítali pozmeňovacie návrhy, čo je ďalšia komplikácia v tomto legislatívnom procese.
Ďalej v zákone je hra so slovíčkami, ktorá mi tiež vadí. Napríklad prezident Slovenskej republiky sa mení na iba slovíčko prezident. A to, že pozmeňovací návrh, resp. správa výboru má 104 bodov, je tiež trošku zarážajúce.
Univerzity hovoria o strate akademických slobôd a politickom vplyve na vysoké školstvo. Ak to tak vidia ony, ja s tým môžem súhlasiť. Skôr mi však vadí na tomto zákone tá rýchlosť. Okrem toho sú vysoké školy v súčasnosti vystavené aj akreditácii, čo sa odrazí na tej implementácii toho, tej legislatívy do vysokoškolského prostredia.
Ak nám záleží na kvalite zákonov, tak by sme mali zvážiť podporu tohto zákona, a preto podľa rokovacieho poriadku podávam procedurálny návrh, aby bol návrh zákona vrátený na dopracovanie, a tým by sme získali aj čas na to, aby ten zákon bol kvalitný.
Ďakujem.
Skryt prepis

22.3.2022 o 18:52 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:57

Ján Kerekréti
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja budem veľmi stručný. Ďakujem pekne za slovo.
Pán minister, ak docentom a profesorom nepridáme na plate, ak profesor 60-70-ročný dostane tisíc eur a zarobí menej ako moji synovia na brigáde, tak takto nezískame docentov a profesorov určite, takže... a ešte manželka si platila aj za docentúru, aj za profesúru, ako keby to bolo jej nejaké hobby, a nie potreba školy, takže prosím, v tomto smere pokúste sa urobiť zlepšenie, lebo ináč budeme rušiť ďalšie a ďalšie odbory, pretože nebudeme mať profesorov a docentov. Nemá kto ručiť a byť garantom tých štúdií.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2022 o 18:57 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:58

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Martin, ty si hovoril o tom, že treba vrátiť zákon na dopracovanie a že treba viac času. Do mailov, do mailových schránok sme dostali aj list od predsedu Študentskej rady vysokých škôl Filipa Šurana. Aj Študentská rada vysokých škôl, a teda zástupcovia študentov spolupracovali na tom zákone, robili protesty, keď sa im niečo nepáčilo, a oceňujú, že sa im vyšlo v ústrety. Nestihnem tu prečítať celý ten jeho list, máte ho v mailoch, ale možno by sa patrilo aspoň niečo z neho.
On hovorí, že na základe ústupkov a zmien ministerstva školstva rozhodlo Valné zhromaždenie ŠRVŠ o podpore aktuálneho znenia novely. Za podporu hlasovalo 49 delegátov, proti bolo 10, zdržalo sa 8. To poukazuje na síce rozdielny pohľad na novelu, no na jednoznačnú podporu od študentských zástupcov v najvyššom zastupiteľskom orgáne študentov, takže oni napríklad to veľmi oceňujú, tú novelu.
Novela zákona o vysokých školách prináša okrem zachovania minimálne tretiny zastúpenia študentov v akademických senátoch a zefektívnenia riadenia veľmi konkrétne proštudentské opatrenia. Poviem aspoň niektoré, ktoré uvádza: zriadenie poradenských centier, nástroje proti kupovaniu záverečných prác, zjednotenie dĺžky externého a denného štúdia, pomerné školné za nadštandardné štúdium, mobil... mobilitné okná, možnosť zavedenia študentskej samosprávy na fakultách, transparentné obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, špeciálne štipendiá pre študentov, podpora ukrajinských študentov.
A záverom nás prosia o podporu predloženej novely zákona. Ja som si považoval za povinnosť, aby aj tento hlas tu odznel.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2022 o 18:58 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video