60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

15.3.2022 o 17:08 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 17:08

Jana Žitňanská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. (Ruch v sále.) Poprosím kolegov a kolegyne, ktoré nemajú záujem počuť tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby sa išli rozprávať inde, a ja iba v krátkosti predstavím, o aký pozmeňujúci návrh ide.
Je to legislatívnotechnická úprava, ktorá reaguje na zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony (tlač 938). Vzhľadom na to, že uvedený zákon už obsahuje v § 70 ods. 10, je potrebné vykonať v uvedenom uznesení preznačenie odsekov. Toľko odôvodnenie k tomuto pozmeňujúcemu návrhu a teraz samotný text.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Vladimíra Ledeckého k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 834):
V čl. II 13 bode § 70 sa slová „za odsek 9 vkladá nový odsek 10“ nahrádzajú slovami „za odsek 10 vkladá nový odsek 11“. Zároveň sa označenie odseku 10 nahrádza označením 11 a veta „Doterajšie odseky 10 až 16 sa označujú ako odseky 10 až 16 sa označujú ako odseky 11 až 17.“ sa nahrádza vetou „Doterajšie odseky 11 až 17 sa označujú ako odseky 12 až 18.“
Pán predsedajúci, skončila som. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.3.2022 o 17:08 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:08

Ján Richter
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Vzhľadom na to, že moje vystúpenie už pán minister ohlásil, chcem splniť istú povinnosť a predniesť hlavne pozmeňujúci návrh, ktorý, si myslím, že bude v značnej miere, by som povedal, dôstojným vyvrcholením zmien, ktoré pán minister navrhuje, pretože osobne si myslím, že ak by v takej podobe, ako bol zákon predložený, bol aj schválený, bola by to istá dehonestácia inštitúcie, dôležitej inštitúcie, akou celkom iste inšpektoráty práce na tej krajskej úrovni jednoducho sú.
Vnímam tu aj isté politické kritériá, je záujem meniť ľudí na funkcii krajských inšpektorov, podľa všetkého asi nie je záujem si vybrať z jednotlivých inšpektorov, ktorí spĺňajú podmienku, je ich okolo 900, čo celkove pracujú na inšpektorátoch práce, a preto sa navrhuje funkcia manažérska kvázi krajského, krajského riaditeľa. Asi to budeme musieť akceptovať, túto zmenu. Pre nás je dôležitá jedna vec, že pre zmenu toho manažéra je podmienka, aby mal päťročnú prax v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti práce, to znamená v systéme, no a to, čo idem navrhnúť, je, aby zároveň tento manažér mohol nastúpiť do funkcie, ak spĺňa aj vzdelanostné kritérium. A to vzdelanostné kritérium je jasné, že, že je to vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Je to aj celkom prirodzené, aby človek, ktorý nemá to vysokoškolské vzdelanie, preboha, neriadil stovky zamestnancov, ktorí sú absolventi vysokej školy aj s patričným, s patričnou praxou. To znamená, preto to máme záujem, záujem riešiť aj napriek tomu, že si uvedomujem, že tí politickí nominanti tam asi skončia, ale musia aspoň obsahovať, mať istý stupeň vzdelania, aby vedeli takýto dôležitý úrad, ako je Krajský inšpektorát práce, jednoducho riadiť. Tu treba povedať, že podobne už pán minister pristúpil aj k výmene generálneho riaditeľa, alebo prípadne riaditeľky Slovenského inšpektorátu práce, ale to je niekde, niekde mimo, dnes už pokiaľ viem, tak vysokú školu, vysokú školu pani generálna riaditeľka už má. Dobre. (Reakcia z pléna.) Áno, to nebolo v rozpore so zákonom, pretože generálny riaditeľ bola manažérska funkcia aj, aj predtým.
Teraz ak dovolíte konkrétne znenie návrhu.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona 82 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 834), sa dopĺňa takto:
V čl. I bod 5 v § 7 ods. 2 v druhej vete sa za slová „ktorá má“ vkladajú slová „vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa“.
To je, to je zmenu, ktorú odporúčam, myslím si, že je v našom spoločnom záujme, aby takáto zmena, zmena bola prijatá a akceptovaná. Každopádne to pomôže k istej zvýšeniu úrovne inšpektorátov práce a ľudí, ktorí tam majú tie manažérske funkcie pre to ďalšie obdobie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.3.2022 o 17:08 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:23

Ján Richter
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.3.2022 o 17:23 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:23

Erik Tomáš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegovia a kolegyne, dovoľte, aby som sa ja krátko vyjadril k predkladanej novele zákona.
Vážený pán minister, nemôžem sa teda ubrániť dojmu, že touto zmenou zákona nechcete dosiahnuť nič iné, len politické nominácie na posty hlavných inšpektorov inšpektorátov práce, ktoré máme v krajoch. Je to v podstate evidentné z toho, čo idete urobiť a čo presadzujete. Po novom už hlavný inšpektor nebude potrebovať päťročnú prax v pozícii inšpektora a dokonca podľa pôvodného návrhu zákona, ktorý je stále v platnosti, nebude potrebovať ani vysokú školu. A toto zníženie kvalifikačných predpokladov jasne len ukazuje, že chcete obsadiť tie posty tzv. našimi ľuďmi.
Urobili ste to, pán minister, už v prípade úradov práce. Aj tam muselo najprv dôjsť k zmene zákona a Transparency International sama konštatovala, že drvivá väčšina tých kandidátov buď bola priamo kandidátmi SME RODINA v parlamentných voľbách, alebo dokonca členmi strany v rôznych štruktúrach, prípadne ľuďmi blízkymi SME RODINA.
A teraz sa ide udiať vlastne to isté cez túto zmenu zákona pretláčate tieto politické nominácie tzv. našich ľudí. O nič iné tu jednoducho nemôže ísť. Keď sa raz znižujú kvalifikačné predpoklady, tak určite to odbornosti neslúži. A asi je to aj po vzore vlastne generálnej riaditeľky Národného inšpektorátu práce, pretože aj tu ste obsadili za veľmi zvláštnych okolností. Dokonca v tom čase ešte nemala ani vysokoškolské vzdelanie a myslím si, že kandidovala za hnutie SME RODINA zo šestnásteho miesta, teraz ma neberte za slovo, ale kandidovala za hnutie SME RODINA a nemala žiadne skúsenosti ako inšpektorka. Formálne napĺňala tú skúsenosť BZOP... BOZP, pardon, aj to preto len, že bola zamestnaná vo firme svojho otca, ktorý v tej oblasti, samozrejme, pôsobil.
No a o to tu celé ide. To je jedno, či sa schváli pozmeňujúci návrh s vysokoškolským vzdelaním alebo nie, ale kľúčové je to pôsobenie ako inšpektor. Len chcem tým ľuďom, ktorí, alebo tým poslancom, ktorí sa tým nezaoberajú povedať, že radový inšpektor, ten radový klasický inšpektor na to, aby sa stal inšpektorom, musí mať vysokoškolské vzdelanie a musí rok pôsobiť, musí mať ročnú prax, kým sa tým inšpektorom stane. A podľa tohto návrhu ich šéf, hlavný inšpektor, nemusí mať vysokoškolské vzdelanie a nemusí pôsobiť ako inšpektor. Tak o čo tu ide? Je to jasné. Ide o obsadenie tzv. našich ľudí namiesto odborníkov.
A ja by som ešte chápal, pán minister, a vy ste aj v SME RODINA taký trošku racionálnejší v tomto, keby ste vyhlásili, že viete čo, ja som zodpovedný za svoj rezort, ja si tam dám svojich nominantov, keďže zodpovedám za výsledky rezortu, aj by som to rešpektoval, aj keď si myslím, že aj na týchto postoch by mali byť ľudia, ktorým dôverujete, ale zároveň aj odborníci. No lenže aj vy, aj hnutie SME RODINA ste hlasovali za programové vyhlásenie vlády, v ktorom je napísané, že do štátnej správy odborníci namiesto tzv. našich ľudí. A to je klasický príklad toho, že idete opakom. Len pokračujete, samozrejme, v línii obsadzovania štátnej správy tzv. našimi ľuďmi aj v iných sektoroch. Veď môžem tu zase opakovať do nekonečna, že prednostov všetkých okresných úradov obsadilo OĽANO bez výberových konaní len ľuďmi blízkymi OĽANO, a pritom Igor Matovič bol ten, ktorý tu najviac vykrikoval o transparentnosti výberových konaní a podobne. Dokonca OĽANO zašlo tak ďaleko, že na prednostov okresných úradov Banskej Bystrice a vo Zvolene vybralo rovno manželský pár. Len títo ľudia dva v celom Banskobystrickom kraji, a teda v Zvolenskom okrese a Banskobystrickom okrese sú tí najkompetentnejší na vykonávanie pozície prednostov okresných úradov.
Je to proste hanba, je to smiešne a je to jedným z hlavných alebo kľúčových volebných podvodov, ktoré ste na voličov urobili, pretože niečo iné ste im sľubovali a niečo iné konáte.
Ja len si myslím, že rytiersky by bolo dobre sa k tomu postaviť a priznať, a už tu nič nehovoriť do budúcna o tom, že vy dávate odborníkov do štátnej správy. Nie je to pravda. Robíte opak a tento zákon je toho ďalším príkladom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.3.2022 o 17:23 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:23

Tomáš Šudík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Erik, spomínal si, že sme vraj podosadzovali ľudí na okresné úrady bez výberových konaní, ale myslím, že už viackrát to tu bolo povedané, dokonca aj odprezentované na tlačových konferenciách a besedách nášho hnutia, že aj na miesta prednostov okresných úradov boli výberové konania. Na každý úrad sa zaujímalo oveľa viac uchádzačov a porota komisie vybrala toho najvhodnejšieho. Teda je to klamstvo, ak hovoríš, že výberové konania neboli, lebo tie výberové konania boli. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.3.2022 o 17:23 hod.

Bc.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:23

Erik Tomáš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
A, Tomáš, ako tie výberové konania vyzerali? Bolo to výberové konanie pod patronátom okresného úradu? Alebo výberové konanie pod patronátom ministerstva vnútra, pod ktoré tie okresné úrady patria? Nie. Tak prosím ťa neklam ty, nezavádzaj týchto ľudí. Sú to vaši čisto stranícky nominanti a, bohužiaľ, o kvalite toho vášho výberu veľa napovedá aj súčasná utečenecká kríza. Keby na pleciach okresného úradu, okresných úradov malo ležať, ležať, mala ležať zodpovednosť za riešenie tejto krízy a vidíme, ako ju nezvládajú.
Toto sú už priame dôsledky toho, ako ste vy tieto okresné úrady obsadili, a ja si myslím, že je každému príčetnému človeku na Slovensku z toho smutno.
Skryt prepis

15.3.2022 o 17:23 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:23

Milan Krajniak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Pán poslanec Tomáš, hovoril som to už v prvom čítaní, poviem to ešte raz. Urobil som v rezorte presne to, čo som aj pred voľbami sľuboval. To znamená, ja som tu vystupoval ako opozičný poslanec a vystupujem tu aj ako predstaviteľ vlády s tým, že uprednostňujem manažérsky štýl riadenia, kde ten, kto má zodpovednosť, má mať právo vybrať si svojich podriadených a spolupracovníkov. A presne takto som postupoval, čo sa týka úradov práce.
Ale čo sa týka inšpektorátov práce, a teda tých hlavných inšpektorov, tam som postupoval úplne inak. Ani jedného z hlavných inšpektorov z tých ôsmich krajských, som nepoznal pred tým, než boli vymenovaní. S jedným z nich som sa zoznámil krátko pred tým, než bol vymenovaný, lebo som ho chcel vidieť predtým a stretnúť sa s ním, všetkých som vymenoval na základe odborných doporučení. Čiže to, čo hovoríte, absolútne vylučujem už z podstaty veci, absolútne som neovplyvňoval výber týchto ľudí, pretože si myslím, že je to odborná robota, ktorú majú robiť ľudia, ktorí majú skúsenosti, a takto budem postupovať aj do budúcnosti. Už len tým, že som povedal, že nemám absolútne problém s tým, aby bola urobená spomínaná malá novela, aby tam bolo expressis verbis zakotvené, že tu majú byť vysokoškolsky vzdelaní ľudia s druhým stupňom, svedčí o tom, že nemám žiadny problém dávať tam kvalifikovaných ľudí.
A ešte poslednú vec. Myslím si, že aj na základe, aj keby to tam, aj keby tá novela tam nebola, tak na základe zákona o štátnej službe aj tak na tejto pozícii podľa môjho názoru musia byť iba ľudia s druhým stupňom vysokoškolského vzdelania, ale majme to tam expressis verbis, nevadí mi to vôbec, aby to bolo úplne jasné.
Ďakujem.
Skryt prepis

15.3.2022 o 17:23 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:23

Jana Žitňanská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Budeme hlasovať zajtra o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis

15.3.2022 o 17:23 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:23

Milan Krajniak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Dámy sa páni, opäť aj tu sme v druhom čítaní. Novela zákona o BOZP rieši niekoľko praktických problémov alebo javov, ktoré, ktoré vyplynuli z praxe a ktoré chceme odstrániť. Po prvé predlžujeme lehotu na školenia zamestnancov o BOZP z dvoch rokov na tri roky, aby jednoducho, najmä pokiaľ zamestnanci pôsobia na tej istej pozícii, nemuseli zbytočne takto administratívne náročné raz za dva roky to absolvovať. Predlžujeme lehotu o jeden rok.
Po ďalšie zlučujeme odborné spôsobilosti. To znamená, že aby sme mali vlastne iba bezpečnostných technikov, ktorí prejdú skúškou v Národnom inšpektoráte práce s tým, že garantujem, že každý, kto sa na túto skúšku alebo na toto preskúšanie poctivo pripraví, tak ňou prejde. Čiže nemá to byť vylučujúce kritérium, iba niečo ako vodičák, keď to tak poviem, ktorý naozaj, je nám zrejmé, že každý, kto sa naň pripraví, tak je schopný ho urobiť.
A po ďalšie máme tu na Slovensku aktuálne päť oprávnených právnických osôb, ktoré poskytujú zo zákona rôzne služby svojim klientom. Predstavme si to veľmi zjednodušene, ako keby sme tu, tak ako máme viacerých mobilných operátorov, tak aj v tejto oblasti BOZP máme päť, nazvime to operátorov, ktorí majú štátnu pečiatku na to, aby mohli vykonávať tieto služby, ale získali tento certifikát, pečiatku, keď to tak poviem, oprávnene na základe rôznych pravidiel, rôzne prísnych pravidiel. Toto zjednocujeme, akreditácie a dávame prechodné obdobie dva roky, aby, aby jednoducho si upravili tieto akreditácie tak, aby mohli pôsobiť na trhu ďalej. Je to štátom garantovaný biznis, štátom garantovaný, nazvime to oligopol, a preto si myslím, že štát má právo vyžadovať, aby odborná spôsobilosť týchto firiem bola garantovaná.
To sú asi také najdôležitejšie veci, ktoré sú s touto novelou spojené, a chcel by som vás poprosiť o jej podporu. Ďakujem.
Skryt prepis

15.3.2022 o 17:23 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:23

Ján Kerekréti
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 835).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1209 z 2. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný vládny návrh zákona (tlač 835) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Výbor pre sociálne veci dňa 14. marca 2022 o predmetnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča...
===
Skryt prepis

15.3.2022 o 17:23 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video