66. schôdza

14.6.2022 - 30.6.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

30.6.2022 o 11:40 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:55

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Len chcem poprosiť členov Výboru pre financie a rozpočet, aby ihneď po hlasovaní išli do našej miestnosti, máme rokovanie výboru. Ďakujem pekne.

(Verejné hlasovanie.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.6.2022 o 11:55 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:40

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré sa konalo 29. júna 2022.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 137 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 137 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 137 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
- Petra Badača hlasovalo za 0, hlasovalo proti 32, zdržalo sa 105 poslancov,
- za Tibora Búzu hlasovalo za 22, proti 25, zdržalo sa 90 poslancov,
- za Ivana Goliana hlasovalo 0, proti 25, zdržalo sa hlasovania 112 poslancov,
- za Petra Janku hlasovalo za 1, hlasovalo proti 31, zdržalo sa hlasovania 105 poslancov,
- za Ľuboša Machaja hlasovalo za 67, proti 20, zdržalo sa hlasovania 50 poslancov,
- za Jaroslava Rezníka hlasovalo za 41, proti 34, zdržalo sa hlasovania 62 poslancov,
- za Vladimíra Semana hlasoval 1 za, proti 36 a 100 poslancov sa zdržalo hlasovania.
Na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov.
Keďže generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska nebol zvolený, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.
Overovatelia poverujú svojho člena Luciu Drábikovú, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.6.2022 o 12:40 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:55

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktoré sa konalo 29. júna 2022 - nová voľba II.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo v novej voľbe II vydaných a poslanci si osobne prevzali 137 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 137 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie - v novej voľbe II všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 137 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných a 132 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
- za Michaelu Rakovickú hlasovalo za 6, proti 25 a zdržalo sa hlasovania 101 poslancov,
- za Richarda Šmída hlasovalo za 98, proti 7, zdržalo sa hlasovania 27 poslancov.
Na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní v novej voľbe II bol za za člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolený Richard Šmíd.
Overovatelia poverujú svojho člena Luciu Drábikovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.6.2022 o 12:55 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
66. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie v rozprave 11:10

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili štyria poslanci.
Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu zákona podľa čl. 88 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi, poverenému riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. (Hlasovanie.)
Prítomných 122 poslancov, za 42, proti 75, zdržalo sa 5.

Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi, poverenému riadením ministerstva pôdohospodárstva a vidieka. (Potlesk.)

Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte ďalšie hlasovanie.

Karahuta, Jaroslava, poslanec NR SR
Teraz dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré predložil pán poslanec Kamenický.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 123 poslancov, za 40, proti 75, zdržalo sa 5, nehlasovali 3.
Konštatujem, že Národná rada návrh uznesenia podaný v rozprave poslancom pánom Kamenickým neschválila.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.6.2022 o 11:10 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:10

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Pán predseda parlamentu, milé kolegyne, kolegovia, ja si dovolím do toho takto vstúpiť.
Včera večer sa predseda najsilnejšej, najsilnejšieho poslaneckého klubu OĽANO stal prvýkrát otcom. Tak prajem jeho dcérke, jemu a jeho manželke veľa zdravia, šťastia a úspechov. Držte sa. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.6.2022 o 11:10 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:40

Monika Kavecká
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré sa konalo 30. júna 2022 - opakovaná voľba.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 122 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 122 poslancov. Pri vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska v opakovanej voľbe odovzdali všetci poslanci hlasovacie lístky.
Zo 122 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 0 neplatných, teda všetky boli platné.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
- za meno Ľuboš Machaj bolo za 89, proti 12, zdržalo sa 21,
- meno: Jaroslav Rezník za 29, hlasovalo proti 49, zdržalo sa hlasovania 44.
Na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní v opakovanej voľbe bol za generálneho riaditeľa rozhlasu a televízie Slovenska zvolený Ľuboš Machaj.
Overovatelia poverujú svojho člena Moniku Kaveckú oznámiť výsledky hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.6.2022 o 11:40 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video