66. schôdza

14.6.2022 - 30.6.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2022 o 17:40 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:40

Richard Nemec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Pani Vaľová, ja som tam sedel dosť dlho. Vy namiesto toho, aby ste tej komisii poďakovali, že dali plno otázok, lebo vy ste tam nesedeli naozaj toľko hodín, koľko tu bolo povedané. To, že ste to sledovali zvonku a behali ste tu za novinármi, tak to je, to je proste váš, váš prejav. Problém je to, že tie deti, ktoré vás teraz počuli hore, a niekto si tú námahu dá, že si pozrie to vypočúvanie a teraz, čo ste tu tliachali, ako ste klamali, tak si to zostrihá a budete na hanbu celého vášho východu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2022 o 17:40 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:40

Jozef Pročko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Ja som tam bol, pani Vaľová, a musím povedať, že ste aj tam predvádzali toto, čo predvádzate tu. Vy ste pri všetkej úcte veľmi arogantná, ste neprispôsobivá, vy idete do konfliktu stále. Ja som sa tu smial, samozrejme, veď ste, ako čo iné sa môže človek, len smiať z vás a vy reagujete urážkami, dehonestovaním. Zas, ja som sa zasmial z toho a to každý má právo tu v tomto parlamente sa zasmiať. Tak isto ste reagovali aj včera. Boli ste veľmi arogantná, nepríjemná, zlá. Proti tej komisii nemám nič, pretože to robíme inak. Bola vybraná komisia a tam naozaj boli odborníci, odborníci, ktorí mali posúdiť a pomôcť vybrať si. U vás to bolo iné. Hranol povedal tento bude riaditeľ a ten bol riaditeľ. Viete, ja keby som teraz mal byť taký ako vy, tak vám tak naložím za to Humenné, čo ste tam robili, tak by som vám mohol dať tiež nakladačku teraz pred celým národom, ale načo? Stačí, keď si pozrú všetci ten film od Paľa Fejéra, na ktorého ste boli nahnevaná, že ten film natočil o vás a ľudia si o vás urobia naozaj názor.
Ja vám ako človeku zo srdca želám veľa zdravia. Ale takí ľudia ako vy, takí ako vy vnášajú do spoločnosti len nenávisť a zlobu. Vytvárate, vytvárate aj s vašou smeráckou partičkou na všetko, čo urobíme, vytvárate o nás veľmi negatívny pohľad a popritom tá komisia bola len a len na pomoc.
Dnes tu napríklad vypovedal pán Mizík, ktorý je člen kultúrnej komisie a ktorý tam vôbec, ale vôbec nebol a mohol prísť tiež. Aj to svedčí o tom, aký má opozícia vzťah ku kultúre.
Skryt prepis

14.6.2022 o 17:40 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:40

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tí, ktorí na mňa reagovali, začnem od konca, od psychológa Pročka, ktorý ma ohodnotil psychologicky, veľmi pekne mu za to ďakujem.
Pán Pročko, my o vás vytvárame zlý pohľad, vy ste o nás vytvárali vynikajúci. Na základe klamstiev ste vyhrali voľby a myslím si, že dneska o tom už ľudia vedia a myslím si, že sa to prejavuje aj v spoločnosti.
Na pani Kozelovú. Pani Kozelová, ja som sa slovom nedotkla, ani som raz nespomenula riaditeľa českého, nikoho. Ja som spomenula tých, ktorí tam nemajú čo robiť, a tých, ktorých si pán riaditeľ nominoval a teraz ste mi potvrdili, že to neboli organizácie, pán Kučera povedal, že jeho oslovili, kto tam má byť. Prečo neoslovili nás, opozičných poslancov? A rovno pán Čekovský sa priznal ku klamstvu, že predseda komisie má byť poslanec. Veď v zákone nie je, že predseda komisie má byť predseda výboru. Prečo ste neoslovili niektorého z poslancov, aby bol predseda výboru, aby Čekovský sám sebe nepredsedal v dvoch výboroch? Prečo ste to neurobili, ak ste transparentní, aby to bol opozičný poslanec? Veď klamete, až sa práši za vami. A proste ste z toho nervózni, ak niekto spochybní vaše takzvané transparentné kroky, ktoré len píšete, fotíte sa na Facebooky. Keby ste tak konali, ako všetko píšete, len ľudia vidia, že to tak nie je. A čo sa týka, ja som tam bola do 20.30 h aj s prestávkou.
A čo sa týka nechodenia na výbory, vážení, viete čo je to politická obštrukcia? Prečo dneska nebol kultúrny výbor 10.15 h? Prečo?! Lebo ste tam koalícia nesedeli! A ja nemienim vás suplovať na výboroch, mám ofotené prezenčky, pravidelne sa rušia výbory, pretože koalícia na tie výbory nechodí! A viete, čo to je obštrukcia? My to bežne robíme, my to bežne robíme a robili nám to bežne, aj nám v parlamente, že nám neprišla opozícia na výbor, lebo výbor nebol uznášaniaschopný.
Pán Čekovský, a o vás nebudem rozprávať, o akej hanbe. Vy ste robil novinára za prachy podnikateľovi, ktorý dneska zvýšil v Humennom, či pán tento (reakcie z pléna), Potocký, áno, neviem mu prísť na meno, ktorý zvýšil teplo o 53 %, ste robil hajzla... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

14.6.2022 o 17:40 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:40

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak premenovaná Kozelová. Dobre, vrátim sa ešte teda k tomu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Viete, koľko je depeháčka? (Smiech a potlesk v sále.)

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
A načo? (Povedané so smiechom.) Boris, už prestaň, tuto pani kultúrna sa nedosmeje dneska. (Reakcie z pléna.) Dobre, už nechajme to tak, dobre?
Ale, ale k tomu včerajšku ako naozaj, bolo to pod úroveň a hlavne keď pani poslankyňa skutočne kričala na celú tú porotu netušiac, že v časti tej poroty sedí aj generálny riaditeľ Českej televízie. Netušili ste to. Nevedeli ste ani, ktorý to je. (Reakcia z pléna.) Takže to len tak mimochodom. Dobre.
Poďme, poďme k rozprave.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pani poslankyňa Vaľová, prosím, nemôžete vykrikovať.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
Poďme k rozprave. K zákonu, k pozmeňováku, ktorý som prednášala minule, prišlo ešte zopár, zopár drobností. Po dohode sme upravili, upravili pozmeňovák, predkladám nový pozmeňovák, ktorý upravuje veci tak, ako sme dohodli aj v rámci ostatných poslaneckých klubov, tak mi preto, priatelia, dovoľte, aby som predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kozelovej k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 762.
1. V čl. 1 § 58 ods. 3, § 228 ods. 2, § 229, § 230, § 232 ods. 2, § 234 ods. 1 až 3, § 235, § 236 ods. 2 a 3, § 238 ods. 2, § 239 ods. 1, § 240 ods. 1 a 2, § 241 ods. 1 a 2, v čl. 6 bode 8 v nadpise, § 27a, v čl. 9 v bode 22, § 43d v nadpise a v odsekoch 2 až 4 a v čl. 13 sa slová "1. január 2022" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "1. august 2022" v príslušnom gramatickom tvare.
2. V čl. 1 § 61 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
"(2) Poskytovateľ obsahovej služby, ktorý je poskytovateľom hostingových služieb, je povinný
a) prijať osobitné opatrenia na ochranu pred šírením teroristického obsahu podľa osobitného predpisu a oznámiť ich regulátorovi.
b) odstrániť teroristický obsah alebo znemožniť prístup k teroristickému obsahu po doručení príkazu na jeho odstránenie podľa osobitného predpisu.
(3) Poskytovateľ obsahovej služby je povinný zabezpečiť, aby priamo alebo prostredníctvom ním poskytovanej obsahovej služby neumožňoval koncovému užívateľovi a ani verejnosti prístup k obsahu alebo k službe, ktorej poskytovanie sa osobám, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom podľa osobitného predpisu zakazuje."
Poznámky pod čiarou k odkazom 29) až 34) znejú:
"29)-34) Čl. 2 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online, Ústava v Európskej únii L172 zo 17. 5. 2021.
Čl. 2 ods. 7 Nariadenie Európskej únie 2021/784, čl. 5 ods. 1 až 3, 5 a 6 Nariadenia Európskej únie 2021/784, Čl. 3 ods. 3 Nariadenia Európskej únie 2021/784, čl. 3 Nariadenia Európskej únie 2021/784. Napr. čl. 2f a 12 Nariadenia Rady Európy č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, Ústava v Európskej únii L229 z 31. 7. 2014 v platnom znení."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primeranej prečíslujú.
3. V čl. 1 v § 110 sa ods. 3 dopĺňa písm. t) až v), ktoré znejú:
"t) pôsobiť ako orgán dohľadu nad vykonávaním osobitných opatrení podľa osobitného predpisu,
u) ukladať sankcie podľa osobitného predpisu za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2,
v) ukladať sankcie podľa osobitného predpisu za porušenie povinností podľa § 61 ods. 3."
Poznámky pod čiarou k odkazom 58) až 60) znejú:
" 58)-60) Čl. 5 Nariadenia Európskej únie 2021/784, čl. 18 Nariadenia Európskej únie 2021/784, napr. čl. 8 ods. 1 Nariadenia Rady Európy č. 833/2014 v platnom znení.
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
4. V čl. 1 § 124 sa ods. 1 dopĺňa písm. m), ktoré znie:
"m) informácie o výkone dohľadu podľa osobitného predpisu nad poskytovateľmi obsahových služieb."
Poznámka pod čiarou k odkazu69) znie:
"69)Čl. 8 Nariadenia Európskej únie 2021/784.
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
5. V čl. 1 § 135 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
"(6) Regulátor pri rozhodovaní o uložení sankcie za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2 zohľadňuje kritériá podľa osobitného predpisu."
Poznámka pod čiarou k odkazu71) znie:
"71) Čl. 18 ods. 2 Nariadenia Európskej únie 2021/784."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
6. V čl. 1 § 144 vrátane nadpisu znie:
"§ 144 Pokuty ukladané poskytovateľom platformy na vzdelanie obsahu a poskytovateľom obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenia podľa tohto zákona.
(1) Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu od 2 500 eur do 100-tisíc eur, ak
a) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 2 písm. a),
b) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 3,
c) nesplnil povinnosť podľa § 105 ods. 1,
d) porušil povinnosť vrátiť odstránený obsah do stavu pred jeho odstránením podľa § 152 ods. 2.
(2) Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu do výšky 4 % z celkového obratu poskytovateľa platformy na zdieľanie obsahu za predchádzajúci finančný rok, ak poruší povinnosť podľa § 61 ods. 2 písm. b).
(3) Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu alebo poskytovateľovi inej obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona od 2 500 eur do 100-tisíc eur, ak
a) porušil povinnosť poskytovať regulátorovi súčinnosť podľa § 152 ods. 8,
b) neodstránil nelegálny obsah a nezamedzil jeho ďalšiemu šíreniu v lehote uvedenej v rozhodnutí regulátora o zamedzení šírenia nelegálneho obsahu podľa § 153."
7. V čl. 1 § 228 ods. 1, 3 a 5 až 8, § 231 ods. 1 až 4, § 232 ods. 1 a 2, § 234 ods. 1 až 3, § 235, § 236 ods. 1 a 2, § 237 ods. 1 a 2, § 238 ods. 1 a 2 a v čl. 9 v bode 22 § 43d ods. 3 a 4 sa slová "31. december 2021" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "31. júl 2022" v príslušnom gramatickom tvare.
8. V čl. 1 § 228 ods. 2 sa slová "do 31. decembra 2022" nahrádzajú slovami "do 30. júna 2023".
9. V čl. 1 § 228 ods. 4 sa slová "účinných do 31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "účinných do 31. júla 2022" a slová "skončí 31. decembra 2021" sa nahrádzajú slovami "skončí 1. augusta 2022".
10. V čl. 1 § 230 sa slová "do 30. júna 2022" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2022".
11. V čl. 1 § 231 ods. 2 a 3 sa slová "31. december 2021" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "1. august 2022" v príslušnom gramatickom tvare.
12. V čl. 1 § 239 ods. 1 sa slová "do 30. septembra 2022" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2022".
13. V čl. 1 § 239 ods. 5 sa v úvodnej vete slová "od 1. januára 2022 do 31. decembra 2030" nahrádzajú slovami "od 1. augusta 2022 do 31. decembra 2026" a písm. a) znie:
"a) najmenej 25 % všetkých vysielaných spravodajských programov a publicistických programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku najmenej 15 % všetkých vysielaných detských programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a najmenej 15 % všetkých vysielaných detských programov tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku."
14. Za čl. 3 sa vkladá nový čl. 4, ktorý znie:
"Čl. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z. , zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. , zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 288/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:
"§ 59a
Príslušný výbor si zriaďuje komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa rozhlasu a televízie ako svoj odborný, poradný a konzultačný orgán a schvaľuje jej štatút, ktorý upravuje podrobnosti o jej zložení, úlohách a rokovaní."
Následné články sa primerane prečíslujú.
15. V čl. 6 v bode 8 v § 27a písm. a) sa vypúšťajú slová "od 1. januára 2022".
16. V čl. 13 sa slová "22. až 24. bodu a 26. bodu" nahrádzajú slovami "bodov 15. a 19".
To je celé. Zároveň žiadam hlasovať o mojom prvom už podanom pozmeňujúcom návrhu tak, že vynímam z neho body 2, 9, 10, 12 a 15 na samostatné hlasovanie a hlasovať o nich spoločne.
Ďakujem.
Skryt prepis

14.6.2022 o 17:40 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:55

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Začnem od začiatku.
Pani Kozelová, neklamte. Pán Jarjabek upozornil pána predsedu, aby predstavil všetkých členov komisie, čiže všetci boli predstavení, aj čo robia, čiže určite som vedela, kto je český riaditeľ RTVS. Tak niektorí tí, ktorí sú tam odborníci, boli zneužití v prospech vašich politických cieľov, je to veľmi smutné.
Čo sa týka zákona, zákon mal doteraz 265, vážení, pozmeňujúcich návrhov. Zákon neprišiel ešte do praxe a má 265, a teraz, keď pani Kozelová prečítala, tak by som bola veľmi rada, čiže už je to 301, hej? A ešte predtým čítali ďalšie dve kolegyne, takže je to niečo neskutočné, čo sa tu deje, také paškvily. A vy budete niekoho napádať, lebo vám povie pravdu, tak ma budete napádať, že ja nemám byť vo výbore, pretože vám poviem pravdu, že pozmeňovákov 265, členov komisie ste predstavili, sami ste si ich zvolili a podobne, to sa vám nepáči. Ja chápem, že Denník N, ako raz povedal, že to bola chyba, že Vaľová je vo výbore pre médiá. Jasné, však Denník N vám radí, pretože vedia, akú zohrali špinavú úlohu pri komunálnych a pri všetkých voľbách.
A čo sa týka ešte zasadania na výboroch, pýtam sa vás a všetkých, prečo dnes sme dostali esemesku, že výbor sa neuskutoční, lebo nie je uznášaniaschopný? Vážení, osem je vás tam vládnych poslancov, nechodíte na výbory a my vám nebudeme, ja vám teda nebudem robiť štafáž, aby sme mali uznášaniaschopné výbory. Nás je päť, ja vám štafáž robiť nebudem. Je to normálna obštrukcia a prídem vtedy, a je to uznané, normálne ako obštrukcia je to uznané.
Takže, pani Kozelová, koľko to je tých pozmeňovacích návrhov? Veľmi rada by som vedela. Tristo jedna s vaším? Ešte zákon neprišiel do praxe. To je tá vaša vynikajúca práca, to je to vaše odbornosť, to je všetko, o čom rozprávate. O tom rozpráva tento zákon. Nie o tom, aby ste kričali a obviňovali ľudí.
A už čo sa týka komisie kultúry, ja som bola osem rokov predsedníčka na VÚC v komisii kultúry. Také podvody sme tam nerobili, ani takéto špinavosti a preto sa ma to tak nedotýkalo a išlo to úplne normálne.
A za vás prišla takáto móda.
Skryt prepis

14.6.2022 o 17:55 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:10

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani Kozelová som ja.
Pani Vaľová, no tak to vám poviem, vy tej kultúre rozumiete asi ako ja atómovej elektrárni. Vôbec. Vôbec. To, že vy ste boli nejaká šéfka komisie, mi je úplne jedno, lebo šéfom komisie v tých vašich priestoroch môže byť naozaj kdekto.
Čo sa týka včerajška, ak mi ukážete na fotke, ktorý z nich je riaditeľ, generálny riaditeľ Českej televízie, no jasné, však vy, vygoogliť si to vygoogli každý blbec, to je úplne jedno, to vôbec neriešte. Ale to, že ste ani nevedeli, kto tam v tej komisii sedí, tak, a nakladali ste im jak malým deťom, tak to už teda ako bolo aj na mňa príliš, to vám poviem pravdu. Ja chápem, že ste boli z toho taká nejaká vykoľajená. Ja by som tiež bola, keby som sedela na niečom, čomu nerozumiem, ale to už je fakt váš problém. Ja som tu dnes bola presne od 10.00 h, čiže hovoriť mi, že, že nedostatok, pokiaľ viem, tak tu bol aj pán Čekovský, neviem, kde boli ostatní, aj pán Potocký tu bol, čo viem. Čiže, čiže nechápem, prečo sme neboli uznášaniaschopní, ale my sme tu boli. Takže, takže to je tak asi zhruba všetko.
A ďakujem, že sa tak plne venujete poradnému zboru a povedala by som, skúste si prečítať alebo skúste si naštudovať, čo vlastne sa pýtali, ako sa pýtali a prečo sa pýtali, a naozaj prídete na to, že boli vysoko profesionálni. A to, akým spôsobom komunikovali, komunikovala táto porota, respektíve komisia, ako komunikovala s adeptami na generálneho riaditeľa, tak tie otázky boli vysoko, vysoko profesionálne.
Skryt prepis

14.6.2022 o 18:10 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:10

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda Národnej rady, za slovo.
Vážená pani ministerka, vážený pán kolega, ja začnem trošku inak, ak by ste boli takí dobrí.
Pani ministerka má dneska narodeniny, ja by som jej chcel aj z tohto miesta pogratulovať a popriať jej všetko, všetko, všetko najlepšie, hoci politicky máme, samozrejme, výhrady, to musíme mať. Ale ľudsky sa máme radi, aspoň keď to môžem takto z mojej strany povedať, lebo všeličo sme prežili, aj keď ona bola na tej opozičnej stoličke, na tej koaličnej.
(Odznelo mimo mikrofónu: "Čiže, pani ministerka, všetko dobré, veľa zdravia prajem, všetko dobré. Rečník pristúpil k ministerke a osobne jej zablahoželal.) Reakcia ministerky: "Ďakujem.")
Oslaďte si trošku život, je to tak, je to dobré na nervy (povedané so smiechom). No a ja vám dám jeden, jeden darček ako k tomu. Ja nebudem dlhý, samozrejme. Ja vystúpim k tomu návrhu zákona a vystúpim veľmi jednoducho.
Pani ministerka, stiahnite ten zákon sama. Dopracujte ho. Ten zákon je strašne komplikovaný, ten už je tak komplikovaný, že sa v ňom 99 % ľudí stráca. Aj tých ľudí, ktorí vlastne by sa tým mali profesionálne zaoberať. Ten zákon treba spraviť oveľa jednoduchším. Teraz už, teraz už vlastne sa robia opravy opráv. No a naozaj, naozaj to nie je dobré, lebo keď to nestiahnete teraz, o šesť mesiacov niekto príde zase s nejakou novelizáciou. Proste, a ja to hovorím v dobrom a nechcem vôbec, aby z toho tuná bola nejaká zase tupá politická rozprava. Proste ten návrh zákona nie je dobrý, to sa stane. A to je tak zhruba z mojej strany všetko.
Čiže ja znova navrhujem tento návrh zákona vrátiť predkladateľovi na prepracovanie a v dobrom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

14.6.2022 o 18:10 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:10

Milan Potocký
Skontrolovaný text
Nie, pán predsedajúci, my sme sa všeobecným súhlasom zhodli, že bude hlasovanie zajtra o jedenástej.
Skryt prepis

14.6.2022 o 18:10 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:10

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Za mňa v rámci rozpravy by som chcel uviesť len toľko, že v súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Kozelovej žiadam vyňať na samostatné hlasovanie bod 2 môjho pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2022 o 18:10 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:10

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi otvoriť rozpravu z dôvodu posunutia účinnosti. Ďakujem.
Skryt prepis

14.6.2022 o 18:10 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video