75. schôdza

19.10.2022 - 10.11.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

8.11.2022 o 8:55 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:10

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Dobrý deň. Ďakujem pekne. Žiadam o preradenie tlačí 1119 a 874 po Správnom súdnom poriadku, čo je tlač 1189, kvôli ústavnej väčšine a prítomnosti člena vlády na otvorenie tretieho čítania. Sú to body 70 a 73.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.10.2022 o 11:10 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
75. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia
 

8:55

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Ctené kolegyne, kolegovia a všetci tí, ktorí nás sledujete aj online, myslím si, že táto téma si zaslúži aj väčšiu pozornosť, aj zvýšený záujem, pretože tak ako pri predchádzajúcich návrhoch, ktoré som predkladala, týkali sa problematiky ľudí so zdravotným postihnutím, tak aj tento jeden, tento jeden návrh je istým slovom prelomový.
Za to, že vôbec teda môže byť a môže byť aj v druhom čítaní, sa chcem poďakovať, samozrejme, všetkým vám, poslankyniam a poslancom, za to, že ste hlasovali za posunutie týchto návrhov do druhého čítania, ale moja veľká vďaka patrí aj ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, bez ktorého osobného nasadenia, si myslím, že by sme neboli tam, kde sme, a že tieto návrhy by možno neboli v takej kvalitnej a dobrej podobe, ako sú. Takže dovoľte mi možno v krátkosti sa vrátiť k tomu môjmu pôvodnému návrhu, vlastne k zámeru, že prečo, prečo som sa rozhodla požiadať o vašu podporu pre túto, pre tento návrh.
Iste viete, že ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím potrebujú, aby sa niekto o nich postaral. Najčastejšie to bývajú ich blízki príbuzní a dnes zákon nastavuje tie podmienky tak, že pokiaľ poberateľ príspevku na opatrovanie začne poberať nejakú dôchodcovskú dávku, to znamená nejaký vdovský, vdovecký, invalidný alebo starobný dôchodok, tak automaticky sa mu príspevok na opatrovanie kráti na polovicu. Neznamená, že pracuje menej, neznamená, že niečo sa zmenilo, len teda začal poberať nejaký typ dôchodcovskej dávky a automaticky je mu krátený príspevok na opatrovanie.
Ja som v tom prvom čítaní uviedla dva také príklady, že si predstavte, že je rodina – otec, mama, dieťa so zdravotným postihnutím, eventuálne ešte ďalšie deti, ktoré sú zdravé. Mama je, sa stará o to dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, berie príspevok na opatrovanie. Nanešťastie, otec rodiny zomrie, ona začne poberať vdovský dôchodok a automaticky štát jej skráti jej príspevok na opatrovanie na polovicu. Zo dňa na deň tragédia v rodine, strata otca, strata manžela, strata príjmu a vlastne celá rodina je poznamenaná aj finančne touto udalosťou. A myslím si, že to nie je fér a že to nie je spravodlivé.
Rovnako niekto, kto sa celý život staral o svoje ťažko zdravotne postihnuté dieťa, príde do dôchodcovského veku, kedy už má aj menej síl, aj to dieťa je väčšie a je ťažšia aj manipulácia s ním a je to všetko náročnejšie, a napriek teda týmto okolnostiam opäť tento opatrovateľ má krátený príspevok na opatrovanie. A to tiež nepovažujem za správne a vzhľadom aj na počet vás, poslankýň a poslancov, ktorí ste hlasovali v prvom čítaní za tento návrh, tak vidím, že proste v tomto máme zhodu, že to nie je správne a spravodlivé. A preto sme chceli a chceme, aby sa táto nespravodlivosť vlastne zastavila, aby sa toto krátenie zastavilo.
Po diskusiách s pánom ministrom Krajniakom a s ľuďmi z ministerstva práce, ale aj financií, za čo opäť teda patrí veľká vďaka pánovi ministrovi Krajniakovi, že teda dal niekoľko tých kôl rokovania aj s ministerstvom financií, sme dospeli k istému kompromisu, k istému, k istej zmene možno toho pôvodného návrhu. Nič sa nemení na tom cieli, že chceme zastaviť toto krátenie, ale vzhľadom proste na okolnosti urobíme to postupne, to znamená, že pozmeňujúci návrh, ktorý sme pripravili a ktorý podávam aj v mene pani poslankyne Drábikovej, pána poslanca Drdula a pani poslankyne Šebovej, ten upravuje teda to, že v prvom roku, v roku ´23 by sme išli cez nariadenie vlády na minimálne, minimálne 75 % výšky príspevku na opatrovanie pre týchto poberateľov dôchodcovských dávok a v tom ďalšom roku už by sme išli na tých 100 %.
A to nie je ale všetko, čomu sa veľmi teším, pretože mnohí z vás, tí, ktorí poberáte príspevok na opatrovanie, ste nás opakovane – aj mňa, aj ďalších – kontaktovali, že dnes, keď sa posudzuje, kto má nárok na príspevok na opatrovanie a posudzuje sa teda príjem tohto opatrovateľa, tak je tam hranica dvojnásobku životného minima. A keď sa prekročí tento dvojnásobok, tak automaticky buď sa odníme ten príspevok na opatrovanie, alebo sa ani neprizná. A uvedomujúc si, že proste je to strašne nízka táto, táto úroveň, tak v tomto návrhu sa navrhuje aj zvýšenie tohto koeficientu.
Opäť, predstavy boli rôzne. Tie čísla, koeficienty boli rôzne, ktoré sme navrhovali, ale nakoniec sme sa dohodli na kompromise 2,5-násobku, za čo tiež ďakujem pánovi ministrovi Krajniakovi. A ja verím, že to nie je to posledné navýšenie, ktoré robíme, ale ja som vždy zástancom toho, že radšej aj menší krok, ale krok vpred, akoby sme vôbec nič nezmenili a ľuďom nepomohli.
Sú ďalšie ešte body v pozmeňujúcom návrhu, ktoré teda potom by som predniesla v rámci rozpravy. Len som chcela teda uviesť túto tému, že teda cieľ, verím, že bude naplnený a tie kroky, ktoré k nemu budú viesť, budú síce dva, ale aj v tom druhom kroku potom ešte nás čakajú ďalšie prilepšenia rodinám, ktoré majú ľudí so zdravotným postihnutím vo svojich domácnostiach.
Takže toľko na úvod. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

8.11.2022 o 8:55 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

8:55

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov (tlač 1146).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1592 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 1146) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode spoločnej správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 3 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 232 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

8.11.2022 o 8:55 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:10

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Vážené dámy a páni, som vždy rád, keď v parlamente môžme rokovať o návrhu zákona, o ktorom predpokladám, sa nájde úplne celospoločenský konsenzus a dohoda napriek celým politickým spektrom. Som rád, že pani poslankyňa Žitňanská otvorila túto tému. Diskutovali sme o nej naozaj mesiace, pretože nebola len otázka, že ako to urobiť, so zámerom, samozrejme, kto by nesúhlasil, ale aj ako na to nájsť finančné prostriedky, aj ako to technicky urobiť, aby to bolo čo najľahšie vykonateľné.
Chcem poďakovať pani predkladateľke, pani poslankyni Žitňanskej, že teda sa účastnila týchto dlhomesačných debát s otvorenou mysľou a možno sme nakoniec našli o trochu iné technické riešenie, než ktoré predpokladala ona, ale jednoduchšie vykonateľné.
Chcel by som tiež poďakovať pánovi ministrovi financií Matovičovi, ktorý, samozrejme, musel byť účastný týchto rokovaní, aby sme tieto finančné prostriedky pre ľudí, ktorí poberajú ten tzv. znížený opatrovateľský príspevok, aby sme tieto peniaze vedeli nájsť.
Takže vystupujem preto, lebo mám naozaj radosť, že keď sa urobí dobrá vec, ktorá pomôže skupine tých najzraniteľnejších ľudí na Slovensku, to sú ľudia s ŤZP, a súčasne to vieme urobiť takým spôsobom, že prakticky konsenzom po rokovaniach celého politického spektra a všetkých zúčastnených ministerstiev môžem s radosťou tento návrh zákona podporiť. A vystúpil som v podstate ani nie tak kvôli tomu, aby som vás vyzval, aby ste tento návrh podporili, lebo predpokladám, že naozaj ho podporí asi väčšina, veľká väčšina prítomných, ale aby som ocenil to, ako aktéri všetci zúčastnení pri príprave tohto zákona spolupracovali, za čo som vďačný.
Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne pani predkladateľke a, samozrejme, že vás prosím o podporu, ale myslím si, že v tomto prípade ani nie je potrebné vás vyzývať, aby ste tento návrh zákona podporili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.11.2022 o 9:10 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:10

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne ešte raz teda za spoluprácu a dovoľte, aby som teraz v krátkosti predstavila pozmeňujúci návrh, o ktorom teda už som hovorila na úvod rozpravy k tomuto bodu, ktorý teda vzišiel z našich spoločných rokovaní aj za účasti pani poslankyni Drábikovej, zástupcov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, a teda v konečnom dôsledku aj ministerstvo financií dalo tomu zelenú.
Tak ako som spomínala, to navyšovanie príspevku na opatrovanie pre ľudí poberajúcich niektorú z tých dôchodcovských dávok urobíme cez dva kroky. To znamená, že cez nariadenie vlády k 1. 7. 2023 by sa navýšil príspevok na opatrovanie na minimálne 75 % jeho celkovej výšky, potom vlastne k 1. júlu ´24 by začal teda platiť ten zákon vzťahujúci sa teda na to stopercentné navýšenie, alebo teda to dorovnanie toho príspevku na opatrovanie. Čiže vlastne júl ´23 je dôležitý, lebo tam pôjdeme na tých 75 % minimálne, a ja dúfam, že to bude aj viac, a potom 1. júl ´24 už by to malo byť na tých 100 %.
To, čo som spomínala aj v úvodnom slove, a to je ďalší bod tohto pozmeňujúceho návrhu, že navýšime, navýšime ten koeficient, pri ktorom sa posudzuje príjem opatrovateľa. Čiže dnes je to dvojnásobok životného minima, po novom to bude 2,5-násobok životného minima. Ja viem, ja viem a sama si uvedomujem, že ešte stále proste je to nízke a malo by to byť viacej, ale opakujem a prosím o zhovievavosť v tom, že poďme krok po kroku, tak ako nám to aj financie umožňujú, tak ako aj, aby sme našli konsenzus v pléne, aby niečo prešlo, hej? Čiže berte to, prosím, aj s ohľadom na toto, pretože už som počula, že tak málo? Áno, snažili sme sa viacej, aj pán minister Krajniak, proste situácia je táka, že sme aspoň sa dohodli na takomto navýšení.
Ale čo je podstatné ešte, tí, ktorí sa vyznáte v tejto téme, viete, že keď je maloleté dieťa alebo nezaopatrené, tak pokiaľ rodič nepracuje a poberá príspevok na opatrovanie, tak ešte môže k tomu dostať 100 eur. Teraz, keď prejde tento pozmeňujúci návrh a novela, tých 100 eur budú dostávať všetci, ktorí sa starajú o dieťa, ktoré je nezaopatrené, to znamená, že aj nepracujúci, aj pracujúci, aj poberatelia nejakej dôchodcovskej dávky. To znamená, že bude to spravodlivé, nebude to demotivačné, pretože áno, mnohí sme to vnímali aj tak, aj tých, ktorých sa to týka, že tak ja si nájdem prácu, aby som si privyrobil, a vy my zoberiete hneď 100 eur. Že potom vlastne komu sa oplatí ísť pracovať a tak ďalej. Čiže 100 eur dostanú aj tí, ktorí pracujú.
Ďalšia zmena, tiež aby to bolo spravodlivé. Nebude sa krátiť príspevok na opatrovanie poberateľom dôchodcovskej dávky ani v prípade, že ich opatrovaný bude navštevovať sociálnu službu ambulantnou formou. Čiže už ten rozsah, že koľko strávi v takomto zariadení, v ambulantnej forme podotýkam, už nebude mať vplyv na výšku príspevku na opatrovanie.
K tej účinnosti som hovorila teda, že sú, že sú dve tie účinnosti, resp. účinnosť zákona bude júl ´24, ale predtým cez prechodné ustanovenie zavedieme navýšenie príspevku na opatrovanie pre túto skupinu opatrovateľov už od 1. júla ´23. Ten 1. júl ´23 je preto, alebo vôbec 1. júl, pretože vždy vtedy dochádza k valorizácii alebo k navýšeniu príspevku na opatrovanie a ďalších príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, čiže nech to máme pekne zjednotené. Takéto aj postupné vlastne navyšovanie toho príspevku na opatrovanie nám umožní možno ešte vychytať aj v tom systéme nejaké detaily alebo nejaké ojedinelé prípady, pretože vieme, že táto oblasť je značne komplikovaná. Sú rôzne modely, tak aby naozaj sme nikomu nepoškodili, ale naozaj čo najviac ľuďom pomohli.
Takže dovoľte teraz, aby som predniesla pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Lucie Drábikovej, Dominika Drdula, Zuzany Šebovej k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov (tlač 1146).
1. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 40 ods. 8 sa vypúšťajú písm. c) až e)."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
2. V čl. I bod 3 znie:
„3. V § 40 odsek 9 znie:
„(9) Peňažný príspevok na opatrovanie podľa ods. 7 a 8 sa zvýši o 100 eur mesačne, ak je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí."."
3. V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 40 ods. 11 sa slovo „dvojnásobok" nahrádza slovom „2,5-násobok"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti.
4. Čl. I sa dopĺňa bodom 8, ktorý znie:
„8. Za § 67m sa vkladá § 67n, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠67n
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2023
(1) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením vlády Slovenskej republiky k 1. júlu 2023 výšku peňažného príspevku na opatrovanie
a) podľa § 40 ods. 7,
b) podľa § 40 ods. 8 písm. a) najmenej vo výške 75 % peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ustanoveného podľa písmena a),
c) podľa § 40 ods. 8 písm. b) najmenej vo výške 75 % peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím ustanoveného podľa písmena a).
(2) Výška peňažného príspevku na opatrovanie uvedená v § 40 ods. 7 a 8 sa neuplatňuje ustanovením novej výšky peňažného príspevku na opatrovanie podľa ods. 1.
(3) V roku 2023 sa § 42 ods. 7 a 8 neuplatní na určenie výšky peňažného príspevku na opatrovanie."."
V nadväznosti na tento bod sa v úvodnej vete k čl. I za slovo „mení" vkladajú slová „a dopĺňa".
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
5. V čl. II sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. júla 2024".
A ešte chcem uviesť, že v súvislosti s predloženým návrhom je potrebné hlasovať osobitne o pozmeňu... o bode 2 spoločnej správy. V súvislosti s predloženým návrhom je potrebné hlasovať osobitne o pozmeňujú... nie, pardon. Proste budeme hlasovať o bode 2 spoločnej správy osobitne, tak by som povedala.
Ešte raz veľmi pekne ďakujem aj za pozornosť, aj za to, že vám nie sú ľahostajní ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodiny, za spoluprácu, za všetko. A ja pevne verím, že toto je ten, jeden z tých prvých krokov, ktoré urobíme smerom k zlepšeniu aj tej, toho finančného ohodnotenia ľudí, ktorí sa starajú o ťažko zdravotne postihnutých. Ak mi ešte niečo napadne, znovu sa prihlásim potom aspoň vo faktickej alebo v záverečnom slove. Ešte raz veľká vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.11.2022 o 9:10 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:10

Dominik Drdul
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Dovoľ mi poďakovať sa ti ako jednému zo spolupredkladateľov tohto návrhu zákona za takúto iniciatívu. Tiež ju považujem za veľmi dobrú a správnu, a preto veľmi rád podporím daný či už pozmeňujúci návrh, alebo návrh ako celok. A považujem za dobré a správne, že robíme to, čo sa v danom čase dá, tak ako sa to dá s ohľadom na verejné financie, ale aj s ohľadom na ten cieľ pomôcť konkrétnej skupine, ktorá naozaj tú pomoc potrebuje, čo je nesporné, a odstraňujeme týmto spôsobom naozaj zjavnú nespravodlivosť a robíme systém menej demotivačný.
Pre mňa je veľmi dôležité, aby bola sociálna pomoc a podpora v štáte nastavená spôsobom, ktorý nerobí poberanie sociálnych dávok pohodlnejšie než zapojenie sa do nejakého bežného spoločenského a pracovného života, a nastavovanie takého systému, ktorý netrestá za to, že sa človek nasta... zaradil, pardon, do pracovného alebo spoločenského života. No a preto vnímam tento návrh ako krok správnym smerom.
Samozrejme, vždy sa dá viac. Budem rád súčinný, aby sme to posunuli ešte ďalej, ale nateraz vnímam veľmi pozitívne a kladne, že sa nám podarilo takéto niečo vyrokovať a že to za chvíľku bude realitou. A týmto chcem tiež poprosiť všetkých kolegov o podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.11.2022 o 9:10 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:10

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja už by som sa asi len opakovala, ale naozaj všetky tie zákony, ktoré sa týkajú ťažkého zdravotného postihnutia, resp. ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sme predložili a vylepšovali aj za pomoci vás všetkých a, samozrejme, aj ministerstva práce, sociálnych vecí, sú zákony, kde po rokoch ideme meniť filozofiu, kde ideme meniť tie princípy, že to, čo bolo zaužívané ix rokov, tak ideme to meniť nie preto, že proste potrebujeme si niečo dokázať alebo rebelovať, ale preto, že tá doba sa nejako vyvinula, a preto, že tie podnety od ľudí, ktorých sa to týka, sú také, že si to oni žiadajú. A myslím si, že to naozaj môže zlepšiť či už zamestnávanie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, to, že ideme urobiť z chránených dielní naozaj nielen tie uzavreté miestnosti, ale budú môcť vykonávať desať pracovných dní v mesiaci tú prácu aj mimo týchto štyroch stien, čiže či už je to home office, alebo môžu chodiť robiť poradenstvo, služby poskytovať. Takisto ideme zvýhodňovať služby na úkor tovarov, resp. chceme ľudí so zdravotným postihnutím vtiahnuť medzi nás, nech nie sú uzavretí v tých zariadeniach. Chceme, aby mali možnosť sa nechať posúdiť v zariadení pred tým, než odídu, a osamostatnia sa. Proste všetko toto sú veci, ktoré aj vďaka, opakujem, ústretovosti pána ministra Krajniaka sme mohli už teda prerokovať v tých predchádzajúcich návrhoch a dnes teda rokujeme o tom, aby sa zvýšil príspevok na opatrovanie aj pre ľudí, ktorí poberajú dôchodky.
Myslím si, že je to ten prvý krok, opakujem, ako keby že je na mne a myslím si, že na viacerých z vás aj vrátane pána ministra Krajniaka, tak ideme ešte ďalej. Ale hovorím, treba, treba ísť niekedy možno krok po kroku a dosiahnuť niečo, ako proste stroskotať hneď pri prvom pokuse. Takže tak ako ma poznáte, viete, že ja ten krok po kroku budem aj naďalej sa snažiť robiť, kým bude vôľa v tejto snemovni, a budem veľmi rada spolupracovať s vami všetkými na zlepšení situácie rodín, ktoré majú ťažko zdravotne postihnutých členov.
Takže ešte raz ďakujem za spoluprácu a veľmi vás pekne chcem poprosiť o podporu tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.11.2022 o 9:10 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:10

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tiež len tak v stručnosti chcem poďakovať Janke Žitňanskej. Chcem poďakovať aj za ústretovosť pracovníkom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, takisto ministerstva financií aj ostatným kolegom. Som presvedčená, že je to aspoň krok naozaj pre tisícky ľudí, ktorí sa obetujú, starajú sa o svojich príbuzných doma, a odstraňujeme naozaj tú diskrimináciu, tú nespravodlivosť.
A ja si myslím, že je naozaj dobré, ak nastavíme také podmienky, aby ľudia mohli doopatrovávať svojich blízkych v prostredí domova, ktoré je pre tých ľudí naozaj také najhumánnejšie, najprirodzenejšie. Utužuje to aj rodinné vzťahy. Na neposlednom mieste to šetrí verejné financie a myslím si, že naozaj toto je dobrý krok dobrým smerom, podobne ako aj tie predošlé zákony, a som veľmi rada, že som mohla spolupredkladať a že som ich mohla aj spravodajcovať, a som presvedčená teda, že tieto návrhy získajú podporu celej snemovne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.11.2022 o 9:10 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:25

Viliam Karas
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie pléna Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Účelom návrhu zákona je vykonať transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností.
Cieľom návrhu zákona je umožniť zjednodušeným spôsobom založiť spoločnosť s ručením obmedzeným prostredníctvom štandardizovaného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy za splnenia zákonných podmienok.
Zároveň sa za splnenie zákonných podmienok umožňuje taktiež zjednodušeným spôsobom zriadenie podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby a ich zápis do obchodného registra. V oboch prípadoch je príslušný Okresný súd Žilina, pričom zápis do obchodného registra bude zahŕňať aj proces získania živnostenského oprávnenia vo vzťahu k vybraným voľným živnostiam.
Ďalším cieľom návrhu zákona je v nadväznosti na požiadavky smernice dopracovanie právnej úpravy súvisiacej s výmenou informácií cez systém prepojenia centrálnych registrov a obchodných registrov a registrov spoločností.
Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje 1. januára 2023 okrem článku V, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2023.
Návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkového konania, rokovania Legislatívnej rady vlády a vlády Slovenskej republiky, ktorá ho prerokovala a schválila na svojom rokovaní dňa 28. septembra 2022.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana a súčasne predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom ide o rozpočtovo zabezpečené vplyvy. Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, sociálne vplyvy ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Ďakujem pekne a prosím o podporu tohto návrhu.
Skryt prepis

8.11.2022 o 9:25 hod.

Viliam Karas

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:25

Dominik Drdul
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

8.11.2022 o 9:25 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video