78. schôdza

29.11.2022 - 22.12.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.12.2022 o 15:10 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:10

Marek Krajčí
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ten je dohodnutý. Termín hlasovania bude zajtra o jedenástej hodine.
Ja len chcem úplne skrátko poďakovať za tie prednesené návrhy. Ten prvý samozrejme sme veľmi radi, že došlo k takej dohode, že do zdravotníctva pôjde viac peňazí. A, a že došlo aj k teda dohode, že sa bude teda platiť ten daňový systém aj za, aj za poistencov štátu. Samozrejme, treba si ešte zapriať, aby sme dobre hospodárili a tie peniaze v tom rozpočte boli.
Čo sa týka toho druhého návrhu, tak tam samozrejme ja som toho názoru, že ja by som chcel ešte viac z tých financií, ktoré tečú do poistného systému, aby šlo k poskytovateľom a aby sme, aby sme z tohto pohľadu mali stále zach. Alebo nieže zachované, ale aby sa podarilo v tejto snemovni presadiť ten návrh, ktorý hovorí o výdavkových limitoch. Teda, že do zdravotnej starostlivosti by šiel, by šlo určité percento vybraného poistného. Minimálne percento vybraného poistného.
Žiaľ tento druhý pozmeňujúci návrh to ruší, tým pádom samozrejme zisk zdravotnej poisťovne bude plnení tak ako stanovuje zákon v prvom rade. Tak ako to je robená aj doteraz tie poisťovne väčšinou na začiatku si vypočítajú zisk, a potom počítajú koľko môžu financií minúť pre ten ktorý typ zdravotnej starostlivosti. My sme to chceli otočiť, aby to garde bolo otočené naspäť, teda, aby sa najskôr muselo hľadať a akým spôsobom všetky financie investovať do zdravotnej starostlivosti. A potom, keď zvýšia financie, by sme sa mohli rozprávať o zisku. Toto je žiaľ otočený návrh zákona, a ja preto ten druhý pozmeňujúci návrh ja osobne nedoporučujem, aby ste prijali v pléne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.12.2022 o 15:10 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:10

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda, ja by som sa chcel len spýtať, či vieme aj tie ďalšie body, či budeme čakať na každý ten pozmeňovák alebo, aby sme sa vedeli nejako zariadiť časom, lebo viete, je to také nekorektné voči nám. Ak nemáme pripravené, keby povedali tí predkladatelia tých pozmeňovacích návrhov, že nie sú pripravené, tak nemusíme tu zbytočne sedieť tie hodiny. A keby sme ako zo slušnosti, ja si myslím, že by to bolo fér.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.12.2022 o 15:10 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:10

Marián Viskupič

Vystúpenie v rozprave 16:25

Marián Viskupič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
...písm. a) a b) sa slová 22 % nahrádzajú slovami 27 %.
Bod. 7. V 72 ods. 2 sa slová "ods. 2 písm. d) až f)" nahrádzajú slovami "ods. 2 písm. d) až g)".
Bod 8. Za § 100a sa vkladá § 100b, ktorý v rátane nadpisu znie:
„§ l00b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2023.
Ustanovenia § 71 ods. 2 písm. d), f) a g), ods. 3 písm. e) a g), ods. 4 písm. a) a b), ods. 5 písm. a) a b) a § 72 ods. 2 v znení účinnom od 1. februára 2023 sa prvýkrát použijú na úhradu odvodov za mesiac február 2023. Mesačné vyúčtovanie odvodov prevádzkovateľov hazardných hier za mesiac január 2023 sa vykoná podľa predpisu účinného do 31. januára 2023."
V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví názov zákona.
Nový článok II nadobúda účinnosť 1. februára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Ďakujem pekne skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.12.2022 o 16:25 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:25

Martin Čepček
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne. Ja chcem pán poslanec poďakovať hoci mi včera zákon neprešiel o zdanení hazardu, ale aspoň takouto drobnou zmenou konečne bude mať v štátnom rozpočte aj z tejto kapitoly niečo. No a ja dúfam, že sa dostaneme, bol sľub aj k tej prevencii hazardu. Tak ja len toľkoto. Ďakujem, teda včera mi zákon neprešiel, ale dneska aspoň v tejto časti sa tam objavilo zdanenie hazardu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2022 o 16:25 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:25

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo. Ja tak isto chcem poďakovať predkladateľovi. 10 % pre gastro, čo hovoril, tak natrvalo s tým sa jednoznačne stotožňujem. Tak isto 10 % pre športoviská. To je podľa mňa veľmi správne rozhodnutie. Aj keď to znamená nižší príjem do rozpočtu verím, tak ako sa povedalo, že sa to oplatí a som rád, že sa našla vôľa toto presadiť nielen krátkodobo, ale natrvalo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2022 o 16:25 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:25

Eduard Kočiš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo pán predsedajúci. Hovorí sa, že kde je vôľa, tam je cesta a pevne verím, že táto vôľa zníženie DPH pre gastro sektor, ktorý naozaj trpel počas posledných dvoch rokov viac ako veľa a nebol to len gastro sektor, ale boli to celkovo služby športovísk. Boli to služby ubytovacie, kde tieto kapacity neboli využívané na patričný počet osôb, keďže to obmedzovali rôzne obmedzenia a návrh, ktorý bol na začiatku tejto schôdze prijatý na zníženie DPH pre gastro na 3 mesiace na tých 10 %. Dobre vládna väčšina si to schválila, ale tento zákon, tento pozmeňovák je oveľa lepší, komplexnejší, kvalitnejší, pretože udržuje dlhodobú znížiteľnosť tejto DPH a pocítia to nielen prevádzkovatelia reštaurácie, reštauračných zariadení, ale mal by to pocítiť najmä aj zákazník, ktorý by mal dostať za adekvátnu službu aj adekvátny posudok. Takže ja si myslím, že tento pozmeňujúci návrh zákona je dobrý a kvalitný, pretože aj gastro sektor aj športoviská, či už sa budeme baviť o fitnes centrách alebo o poskytovateľoch športovísk na komerčný prenájom, ale aj najmä o ubytovacích kapacitách ako sú hotely, horské chatky a podobné iné zariadenia, tak aj toto je dôležitá súčasť nášho biznisu a prevádzky týchto služieb tiež značným spôsobom prispievajú do rozpočtu. Takže najmä za tých prevádzkovateľov, ktorých naozaj strádali dlhé mesiace treba povedať, že veľká vďaka, že to vydržali a zároveň pevne verím, že tieto takéto pokusy, ktoré boli sa už viac opakovať nebudú. Takže naozaj tento pozmeňovák považujem za vysoko kvalitný. Takže pánovi predkladateľovi ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2022 o 16:25 hod.

PhDr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:25

Marián Viskupič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým kolegom, ktorí teda mali faktické poznámky. Skúsim tak všeobecne. Ja sa vždy snažím vlastne o rozumné, zmysluplné a funkčné riešenia a o to viac ma teší, že toto je presne ten návrh zákona, kde sa skutočne spojilo to, že napríklad ten nie úplne dobrý návrh teda zdaňovanie hazardu sa po dohode vyriešil tak, že teda nebol len zhodený zo stola, ale našlo sa riešenie vlastne teda, ktoré to zdanenie v zmysluplnej miere prináša. Tak isto aj teda poviem ešte pár slov k tomu liehu. Áno, ten sa dlhé roky nezvyšoval, čiže toto by som ani nevolal zvýšenie dane, ale skôr valorizácia, ale teda tiež je tam nejaký nárast. Ale zasa to pekne dáva zmysel s tým, že keď toto bude vlastne v reštauračných zariadeniach, tak zasa je to vlastne vyvážené tým, že tá DPH sa znižuje, takže aj tuná je vlastne určitá taká zmysluplnosť daná. Takže ja som veľmi rád, že sa teda vôbec podarilo takéto niečo dohodnúť a posunúť do druhého čítania a mám taký pocit, že čo sa týka aj pléna tak myslím si, že to bude mať širokú podporu. Takže veľmi pekne kolegovia ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.12.2022 o 16:25 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:25

Jaroslav Karahuta
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predsedajúci. Ja by som vo svojom príspevku chcel predniesť v závere pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto zákonu, ktorý teraz prerokúvame. Tento zákon 530/2001 zo spotrebnej dani z alkoholických nápojov, keď sa valorizuje výška spotrebnej dane prichádza dosť v nešťastnom období. Prichádza na konci roka a jeho účinnosť, tak ako je navrhnutá v zákone by bola v podstate dňom zverejnenia v Zbierke zákonov, čiže by sa to kľudne mohlo stať aj deň pred, posledný pracovný deň v tomto roku. Čo by sa mohlo stať? Mohlo by sa stať to, že výrobcovia a obchodníci, ktorí vyrábajú alkoholické nápoje mali by málo priestoru na to, aby sa na túto zmenu pripravili. Obchodníci sa na túto zmenu pripravujú. Mám informácie, že posledné týždne aktívne veľké obchodné systémy nakupujú veľké množstvo liehovín na sklady a tým vlastne by sa dostali do veľkej konkurenčnej nevýhody malé podniky, malé obchody, ktoré sú závislé na denno-denných dodávkach alkoholických nápojov do svojich obchodov. K týmto obchodíkom ešte toľko, že súčasne treba si uvedomiť, že tých 85 % potravín sa predáva v sieťach, kde sú všetky tovary zazmluvnené na ročnej báze. čiže skôr akoby mohli začať dodávať tie výrobky museli by si obchodníci urobiť nové zmluvy, čo ani teoreticky nie je možné v priebehu jedného dňa v rámci celého Slovenska urobiť. Druhá skupina to sú pestovateľské pálenice, ktoré majú v zmysle zákona výnimku. Tam je tá výška spotrebnej dane 50 % avšak tým, že navyšujeme spotrebnú daň, čo nikto tu nespochybňuje, ale dochádza k tomu súčasne, že sa a je tam stále 20 % DPH, časť malých pestovateľských páleníc, ktoré oficiálne, oficiálne spracúvajú kvasy z ovocia v týchto páleniciach sa dostanú do povinnej sadzby DPH a tým pádom tieto ceny, tie výstupy budú v podstate vyššie. Tu nám hrozí jedno veľké riziko aj v súvislosti s tou situáciou, kde sa nachádzame. Máme reálnu krízu, reálne ľudia počítajú každý jeden cent, nám hrozí zvýšená produkcia alkoholu tzv. čiernym balením, čo v prípade tejto produkcie destilátov môže, môže u niektorých spôsobiť to, že na to doplatia svojim zdravím konzumenti, ktoré nakúpia možno o 2 eurá lacnejšie, ale zdravotne závadný alkohol. Plus hovorím do toho idú softvérové vybavenia, pokladnice treba prestaviť. Treba vo všetkých obchodoch dať nové cenovky, čiže ozaj je to vec, ktorá nedá sa urobiť zo dňa na deň a nedá sa skôr urobiť ako tento zákon nebude zverejnený v Zbierke zákonov. Čiže teoreticky to môže byť 29. decembra, čo je veľmi neskoro. Preto z tohto dôvodu predkladám pozmeňujúci a doplňujúci, kde navrhujem účinnosť tohto zákona 1. apríla 2023. Čiže vytvárame dostatočný priestor všetkým zainteresovaným v tom reťazci od výrobcov až po obchodníkov, aby sa na to mohli zodpovedne pripraviť. Pestovateľské pálenice budú môcť ukončiť sezónu spracovania ovocia ešte do toho 1. 4. v podstate sa ukončí, lebo tie kvasy dlhšie i tak nevydržia. Takže môžu sa kľudne pripraviť na budúcu spracovateľskú sezónu. A teraz mi dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry Hajšelovej, Jaroslava Karahutu, Milana Vetráka k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (tlač 1182). Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V čl. 1 sa doterajší bod 3 vypúšťa.
V bode 2. v čl. 2 sa slová "dňom vyhlásenia" nahrádzajú slovami "1. apríla 2023".
To je k pozmeňováku všetko a chcel by som poprosiť ctených kolegov o podporu pri schvaľovaní tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.12.2022 o 16:25 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:25

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Ono tento pozmeňujúci návrh podporíme. Si myslím, že je veľmi správne, že s nim ste prišli a za to ti ďakujem a pri čiernom pálení ako sa hovorí, že môže dôjsť k riziku, že môže dôjsť k ohrozeniu zdravia. To môže vždy a ja si myslím, že na čierno sa pálilo a bude sa aj naďalej. Je jedno, či tento zákon dáme alebo nie, bude to stále. Ale áno podporíme tento pozmeňovák. Som rád, že ste s tým prišli.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2022 o 16:25 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video