78. schôdza

29.11.2022 - 22.12.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.1.2023 o 11:45 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:45

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, len upresnenie, zajtra je schôdza o desiatej?

Kollár, Boris, predseda NR SR
Áno, o 10.00 hod.

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
A vtedy sa aj hlasuje? Alebo o jedenástej?

Kollár, Boris, predseda NR SR
Nie, nie. Len...

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
Len sa otvorí schôdza.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Len sa otvorí schôdza, áno.

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. A máme nejaký predpoklad, kedy sa hlasuje, alebo niečo také?

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ja si myslím, že to bude v piatok alebo v utorok.

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
Ďakujem.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Tak to vidím, lebo keď sa prihlásia, koľko ľudí sa prihlási...

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
Jasné, rozumiem.

Kollár, Boris, predseda NR SR
... koľko poslancov sa prihlási, ale predpokladám, že...

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
Budeme rokovať vlastne o termíne skrátenia, o uznesení, áno. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.1.2023 o 11:45 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
78. schôdza NR SR - 18.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:14

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja len poprosím vás, kolegyne, kolegovia, pre upresnenie, vy ste to povedali včera viackrát, ale aby sme aj ostatní vedeli, ako to bude alebo nebude, že keď teoreticky tá rozprava skončí dnes o šestnástej, tak aj tak hlasujeme až v utorok?
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2023 o 10:14 hod.

PhD.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:20

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Ctené plénum, v krátkosti sa vyjadrím k tomu návrhu skupiny poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady o skrátení volebného obdobia. Očakávam, že aj keď je veľa prihlásených ľudí do rozpravy, že tá debata bude konštruktívna a nebudeme sa vracať k tomu, čo predchádzalo schvaľovaniu tohto uznesenia. Teda o hlasovaní, nechcem, aby sme sa vracali znova k rozprave, ktorá sa týkala o možnosti vsunutia skrátenia volebného obdobia uznesením a s tým, že sa tam nedalo referendum. To sme si rozobrali už minulý týždeň, teda resp. tento týždeň. (Ruch v sále.) Chcem sa spýtať, že koho to nebaví, tak tu nemusí byť, kto chce počúvať, nech počúva, keď nie, ja počkám... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár Boris, predseda NR SR
Pán poslanec, prosím vás pekne, uvádzajte tento návrh a nie vaše nejaké myšlienky, buďte taký dobrý. (Smiech v sále.)

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
To nie sú moje myšlienky, to nie sú myšlienky, ale...

Kollár Boris, predseda NR SR
Nie, pri všetkej úcte, toto je právo každého poslanca, ja viem, že ani mne sa to nepáči, keď sa budú vykecávať ešte teraz o referende, ale musíme to rešpektovať a vlastne už len zdržiavate, tak vás pekne poprosím, uveďte návrh zákona.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Takže ja sa nemôžem k tomu vyjadriť, k tomu referendu...

Kollár Boris, predseda NR SR
Ukľudnime sa, prosím!

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Takže zatiaľ sa nebudem k tomu vyjadrovať, čo sa týka toho referenda, až potom, keď sa budú všetci v rozprave k tomu vyjadrovať. Takže dostali sme sa do stavu, že uznesením Národnej rady možno skrátiť volebné obdobie, takže odôvodním to len v krátkosti, tak jak je to uvedené v návrhu.
Národná rada schválila dňa 25. januára 2023 návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Novela Ústavy Slovenskej republiky bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnená ako zákon č. 24/2023.
Čl. 73 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky ustanovuje, že prebiehajúce volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky podľa ods. 1 možno skrátiť na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa určí čas vyhlásenia a konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky môže predložiť najmenej pätina poslancov. Uznesenie o skrátení volebného obdobia Národnej rady sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Skrátené volebné obdobie Národnej rady uplynie dňom konania volieb do Národnej rady.
Právomoc schváliť uznesenie o skrátení volebného obdobia priznáva Národnej rade Slovenskej republiky čl. 86 písm. n) ústavy, pričom čl. 84 ods. 4 ústavy určuje, že sa tak má stať kvalifikovanou, t. j. trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady. Čl. 154h ústavy zároveň spresňuje, že uznesením Národnej rady možno skrátiť aj práve prebiehajúce volebné obdobie začaté v roku 2020. Na základe uvedeného, preto viac ako 30 poslancov Národnej rady predkladá na rokovanie Národnej rady návrh uznesenia, ktorým by sa skrátilo volebné obdobie Národnej rady začaté v roku 2020 tak, že voľby do Národnej rady sa vykonajú 30. septembra 2023. V zmysle čl. 73 ods. 3 ústavy sa v uznesení zároveň navrhuje, aby predseda Národnej rady vyhlásil tieto voľby najskôr 130 dní a najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. Ohraničenie časového obdobia vyhlásenia volieb, pokiaľ ide o najneskorší termín ich vyhlásenia, teda 110 dní predo dňom konania volieb, je aj v súlade s § 56 ods.1 zákona 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Teraz prečítam návrh uznesenia, o ktorom sa bude po rozprave hlasovať.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré je uvedené pod tlačou 1429.
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 73 ods. 3, čl. 84 ods. 4 a čl. 86 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
A. rozhodla, že
skracuje volebného obdobie Národnej rady Slovenskej republiky začaté v roku 2020;
B. určuje, že
1. voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú 30. septembra 2023.
2. predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do Národnej rady Slovenskej republiky najskôr 130 dní a najneskôr 110 dní predo dňom ich konania.
Ďakujem, skončil som nateraz.
Skryt prepis

Vystúpenie

26.1.2023 o 10:20 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:26

Dominik Drdul
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu v ústavnoprávnom výbore.
Predseda Národnej rady pridelil návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určil aj ako gestorský výbor. Stopäťdesiata tretia schôdza ústavnoprávneho výboru bola zvolaná na 26. januára 2023. Ústavnoprávny výbor o návrh nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. O návrhu správy výboru vrátane stanoviská gestorského výboru ústavnoprávny výboru nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný.
Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky ma zároveň určil za spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania ústavnoprávneho výboru.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

26.1.2023 o 10:26 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:28

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som sa bez akýchkoľvek emócií vyjadril v mene poslaneckého klubu strana SMER -slovenská sociálna demokracia k návrhu uznesenia Národnej rady o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Nachádzame sa na určitom míľniku slovenských ústavných dejín, pretože až do dnešného dňa bolo praxou v Národnej rade skracovať volebné obdobie prijatím ústavného zákona a nikdy to nebolo predmetom žiadnych sporov.
Nie som príliš nadšený tým, ale pamätám si od vzniku samostatnej Slovenskej republiky všetky situácie, kedy sme v parlamente skratovali volebné obdobia. Prvýkrát sme to zažili v roku 1994 po tom, čo Národná rada odvolala vládu pána Mečiara. Došlo k dohode a o niekoľko mesiacov sa konali predčasné parlamentné voľby práve na základe ústavného zákona. Potom to bolo skrátenie volebného obdobia tzv. druhej Dzurindovej vlády. A potom tretíkrát sme boli toho svedkami v roku 2011, keď Národná rada vyslovila nedôveru vláde pani Radičovej. Nikdy s týmto nebol žiadny problém. A vychádzali sme zo základnej ústavnoprávnej premisy, že Ústavu Slovenskej republiky môžeme meniť prijatím ústavného zákona.
Prišlo však obdobie pre demokraciu nie príliš priaznivé. Rok 2021, kedy sme po nezvládnutej pandémii, požiadali slovenskú verejnosť o realizáciu petičnej akcie, ktorá skončila obrovským úspechom, keď ju podpísalo viac ako 600-tisíc ľudí. Títo ľudia požiadali prezidentku Slovenskej republiky o vyhlásenie referenda, v ktorom by sa rozhodlo o skrátení volebného obdobia Národnej rady.
Opäť žiadne nóvum. Tak ako sme skracovali ústavným zákonom volebné obdobia, tak dovtedy prebehli dve referendá, ktoré síce neboli úspešné z pohľadu účasti verejnosti, ale boli legitímne, nikto ich nespochybňoval. A ľudia v určitom počte hlasov vyjadrili súhlas s tým, že áno, sme za skrátenie volebného obdobia Národnej rady. Bolo to tak preto, dámy a páni, že sa plne rešpektoval čl. II Ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí, že suverénom štátnej moci je ľud.
Pán predkladateľ, rešpektujem vaše postoje a názory, že si neželáte, aby sme hovorili o tom, čo sa udialo pred niekoľkými hodinami v Národnej rade. A rovnako si nemyslím, pán predseda Národnej rady, že je vhodné používať pri príhode, kedy ste zlikvidovali referendum, slovo, že sa ideme vykecávať o nejakom referende.
Chcel by som veľmi jasne zopakovať, že ústavná prax skracovania volebného obdobia referendami alebo ústavnými zákonmi bola zabehnutá, bezproblémová, až prišiel okamih pravdy, kedy bolo priam evidentné, že referendum o skrátení volebného obdobia môže byť v roku 2021 na tretíkrát úspešné. A vtedy ako obyčajne zabrala pani prezidenta, podala nezmyselný návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky a výsledkom je, že Ústavný súd nám prikázal: Musíte to dať do ústavy, ak si chcete skracovať volebné obdobie, či už formou nepriamej, alebo priamej demokracie. Čakali sme od roku 2021, či k takejto zmeny ústavy dôjde. A som presvedčený, že keby 15. decembra 2022 vláda nepadla, tak nikto nepristúpi k zmene Ústavy Slovenskej republiky, nikto a pôjdeme do ďalších riadnych parlamentných volieb vo februári 2024 s tým, že nebude zabezpečená možnosť organizovania skracovania volebného obdobia. Preto významným míľnikom bol 15. december 2022, kedy Národná rada Slovenskej republiky vyslovila nedôveru vláde a bolo potrebné, keďže asi iné riešenie ako predčasné voľbe nemáme, zabezpečiť potrebnú úpravu.
Dámy a páni, chcem vám vo vládnej koalícii v mene všetkých občanov Slovenskej republiky poďakovať a zablahoželať vám k tomu, že ste ich obrali o významné ústavné právo. Ak máme v ústave napísané, že suverénnom štátnej moci je ľud a že štátnu moc vykonávajú ľudia buď priamo, alebo prostredníctvom volených zástupcov, tak vaše rozhodnutie, že ste im zobrali právo priamo rozhodovať o najzákladnejšej svätej veci, či bude, alebo nebude pokračovať Národná rada a vláda, je tým najhrubším pošliapaním základných ústavných politických práv občanov Slovenskej republiky. A musí byť ambíciou každej jednej vlády, ktorá príde po nasledujúcich parlamentných voľbách, aby učinila opravu a aby sme vrátili občanom do Ústavy Slovenskej republiky to, čo im patrí, právo priamo v referende rozhodovať, ak sú nespokojní o tom, či chcú, aby vláda a Národná rada pokračovala. Je to krok nevídaný a je to krok, ktorý potvrdzuje, ako sa neuveriteľne bojíte tej demokracie. Máte veľa rečí o demokracii, plné ústa, ale keď dôjde na skutky, tak zisťujeme, že robíte kroky, ktoré sú od demokracie ďaleko-ďaleko vzdialené.
Prekvapuje nás, dámy a páni, alebo neprekvapuje, akú súčinnosť máte s pani prezidentkou pani Zuzanou Čaputovou. Všetci si pamätáme, že po páde vlády 15. decembra prezidentka jasne vyhlásila, že si želá, aby potrebná ústavná zmena nastala do 31. januára 2023 a rovnako, aby do tohto dátumu bolo rozhodnuté o predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa majú podľa nej konať najneskôr 30. júna. Ak sa tak nestane, jasne povedala, že využije svoje oprávnenie, ktoré má v ústave a že pristúpi k menovaniu úradníckej vlády. Slovenská verejnosť nemá dostatok informácií o týchto ústavných procesoch. Ale je pravda, že vláda, ktorú dnes na Slovensku máme, je v demisii. Premiér je odvolaný, odvolaní sú členovia vlády. Prezidentka môže v ktoromkoľvek okamihu stiahnuť po komkoľvek na Slovensku a vymenovať ho za predsedu vlády. Tento ktokoľvek bez akéhokoľvek politického krytia príde za pani prezidentkou a prinesie jej zoznam ministrov, ktorých potom prezidentka vymenuje ako členov úradníckej vlády. Táto vláda má jedinú povinnosť - predstúpiť do 30 dní s programovým vyhlásením vlády, o ktorom bude rozhodovať Národná rada. Áno, dá sa predpokladať, že takáto úradnícka vláda by asi ťažko získavala podporu v Národnej rade.
Ale to by nebránilo pani prezidentke pokračovať v opakovaných krokoch. Dokonca si myslím, že ústava predpokladá aj situáciu, že vláda, ktorá by nezískala podporu v Národnej rade, by ešte pokračovala ďalej.
Pani prezidentka však z dôvodov, o ktorých budeme ešte veľa hovoriť aj v nasledujúcich dňoch a týždňoch, sa rozhodla, že svoj sľub, ktorý dala slovenskej verejnosti, poruší. V podstate sa postavila na vašu stranu, na stranu klamárov, keď povedala, že ona bude spokojná, keď to bude aj 30. septembra a nebude to 30. júna. Nehovoriac o tom, že je pripravená robiť aj ďalšie kroky, o ktorých budem ja v tomto vystúpení ešte hovoriť a ktoré sa týkajú kriminalizácie opozície.
Takže poďme, dámy a páni, veľmi jasne k tomu, čo ste predložili a dovoľte mi postaviť k návrhu uznesenia niekoľko základných otázok. Navrhujete po tom, čo vláda, vaša vláda, bola kvôli neschopnosti odvolaná 15. decembra, aby ste nerušene mohli vládnuť až do 30. septembra 2023. Dokonca navrhujete, aby to bolo pravdepodobne až do konca októbra 2023, pretože spracovanie výsledkov v politických rokovaniach po parlamentných voľbách trvá nejaký čas a je treba predpokladať, že na vytvorenie novej vlády bude potrebné minimálne 3-4 týždne. Čiže vláda bude pokračovať ďalej, bude môcť rozhodovať prakticky až do 31. októbra 2023. A vy od nás chcete, od opozície, aby sme vám zahlasovali za návrh, že po odvolaní vlády pre neschopnosť sa budeme na vás pozerať až do 31. októbra bez toho, aby sme sa vás mohli dotknúť. Neveríme pani prezidentke ani jedno slovo, pokiaľ ide o tvrdenie, že ak by náhodou vláda nebola profesionálna, pristúpi k vymenovaniu úradníckej vlády. Uvedomte si, že od nás pýtate bianko šek, chcete od nás, aby ste boli vo funkciách bez toho, že nebudeme môcť vykonávať voči vám ani základnú kontrolnú činnosť Národnej rady, pokiaľ ide o fungovanie ministerstiev a ministrov v podobe podávania návrhu na vyslovenie nedôvery či už ministrovi, alebo vláde. Lebo ako som to už raz povedal, už ste utopení a už sa obesiť jednoducho vás nedá, pretože neexistuje procedúra ústavná, aby sme podali voči ministrovi, ktorý je v demisii, alebo predsedovi vlády návrh legitímny podľa ústavy na vyslovenie nedôvery. Toto vy od nás chcete. A čím argumentujete a pri týchto argumentoch sa treba výrazne zastaviť.
Po prvé, argumentujete, a tým argumentuje aj prezidentka Slovenskej republiky, že pokiaľ bude vidieť profesionalitu vládnutia, že vás nechá do 30. septembra a len v prípade nejakého hrubého zlyhanie sa rozhodne urobiť radikálny krok v podobe vymenovania úradníckej vlády. A v podstate to isté nám hovoríte aj vy. Hovoríte, že my potrebujeme čas, aby sme ukázali slovenskej verejnosti, že vieme vládnuť. Ako sa hovorí v krásnom prísloví: "Už je pozde, milý drozde". To ste mali ukazovať tri roky, keď ste boli vo vláde. A nie teraz od nás chcete, že sa vás nemôžeme dotknúť, nemôžeme podávať návrhy na odvolanie členov vlády a vy nám chcete v nasledujúcich ôsmich mesiacoch bezvládia Národnej rady, lebo Národná rada voči vám nebude mať žiadne právomoci, ukázať, ako dobre viete vládnuť. Tak sa chcem teda pani prezidentky verejne spýtať, čo ešte viac potrebujete, pani prezidentka, aby bola preukázaná neprofesionalita vlády, ako to, že predstavitelia SaS, keď sedeli vo vládnej koalícii, požiadali Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, aby vyrátaval zálohové platby na rok 2023 a pre malých podnikateľov z referenčného obdobia august, september, keď bolo úplne jasné, že tieto ceny budú na úrovni päťsto alebo šesťsto eur? Čo ešte viacej chcete, pani prezidentka, aby sme vám ukázali, že táto vláda je totálne neprofesionálna? Pani prezidentka, chcem vám oznámiť, že existuje pravidlo pri čerpaní európskych fondov, ktoré sa nazýva n+3. V roku 2014 začalo rozpočtové obdobie Európskej únie, ktoré trvá do roku 2020. Ale Európska únia je veľmi pružná a dáva členským štátom možnosť čerpať fondy až do roku 2023 na základe pravidla n+3. Veľmi hrubé čísla, pani prezidentka. Celkový finančný rámec bol na úrovni okolo 15 mld. eur od roku 2014 do roku 2023. Dámy a páni, k dnešnému dňu stále nie je vyčerpaných 5,1 mld. eur a nemáte šancu ich vyčerpať. Vy jednoducho kvôli vašej neprofesionalite, neodbornosti, necháte pravdepodobne prepadnúť, pripúšťam, že nejaká časť peňazí sa môže použiť na to, aby sme kompenzovali ceny, ale minimálne tri až tri a pol miliardy eur skončí v zbernom koši Európskej únie. Pani prezidentka, čo ešte vám viacej máme dávať, aké príklady, aby ste pochopili, aká tu je miera neprofesionality? A môžem pokračovať ďalej.
S úžasom sledujeme v poslednom období rôzne návrhy zákonov, ktoré prichádzajú z dielne poslancov vládnej koalície. Pamätáte sa, keď bol SMER - slovenská sociálna demokracia vo vláde? Zaviedli sme stoeurovú poukážku pre prvákov základných škôl, aby mali rodičia na nákup základných školských potrieb. A táto suma bola vyplácaná v rámci konkrétneho príspevku rodinného myslím v mesiaci september alebo už sme to aj robili v auguste. Vy ste to slávnostne zrušili a povedali ste, kdeže, to je návrh z dielne SMER-u, to treba zlikvidovať, to treba zničiť. Aj ste tak urobili. A teraz nedávno sme v parlamente hlasovali o poslaneckom návrhu z vašich radov, aby sa opätovne tento príspevok zaviedol.
Obedy zadarmo. Čo ste sa nakričali, aké to je nesystémové opatrenie, čo to je za nezmysel. My sme kvôli obedom zadarmo urobili obrovské investície, pokiaľ ide o školské jedálne, pretože sme s hrôzou zistili, že na teplé obedy chodí iba 50 % percent žiakov základných škôl. A podarilo sa nám to. A chcem poďakovať mestám a obciam. Zrušili ste, lebo vraj to je zlé, je to o ničom. A teraz ste zistili, že nielen, že ste to zrušili, ale keďže nič nerobíte s cenami energií a nerobíte nič s cenami potravín, že tie obedy idú z 33, 34 eur na 50 eur a platí rodina, ktorá má tri deti 150 eur za mesiac len za školské obedy. Tak slávnostne predkladáte do Národnej rady návrh na opätovné zavedenie opatrenia, ktoré bude znamenať v praxi obedy zadarmo.
Pani prezidentka, počúvate, čo teraz hovoríme? Čo za neprofesionálnu partiu dnes máme na Slovensku, pokiaľ ide o poslanecký zbor vládnej koalície a pokiaľ ide o vládu? Čo ešte viacej máme dodať, aby sme preukázali, že odbornosť tejto vlády je tak nízka, aká ešte v histórii moderného Slovenska od roku 1993 nebola?
Čo je závažnejšie, dámy a páni, je to, čo hovoria predstavitelia vládnej koalície v podstate ako jeden z hlavných argumentov, že prečo treba ten termín potiahnuť až do septembra 2023. A hovoria to predstavitelia vládnej koalície bez škrupulí a bez hanby. Hovoria, že orgány činné v trestnom konaní musia mať čas, aby dokončili svoju robotu proti mafii. Ak hovoríte o mafii, hovoríte stále o nás. Takže vy oznamujete slovenskej verejnosti, politici, ktorí nemáte nič spoločné alebo nemali by ste mať nič spoločné s vyšetrovaním trestnej činnosti, že potrebujete mať volebné obdobie do 30. septembra 2023 preto, aby ste pozatvárali opozíciu. Áno, lebo nič iné neviete. Vy neviete viesť normálny demokratický súboj, normálnu súťaž. No neviete. A som zvedavý, ako budete chodiť po týchto výsledkoch, ktoré ste dosiahli medzi ľudí, keď bude volebná kampaň, ktorá začína prakticky dnešným dňom alebo začala schválením novelizácie Ústavy Slovenskej republiky. Je veľmi nebezpečné, ak je súčasťou vládneho programu a, bohužiaľ, dnes to vidíme, že najvýznamnejšou súčasťou vládneho programu - likvidácia opozície prostriedkami trestného práva. A viete, čo všetko vychádza na povrch. Viete, že vaši ministri vedia o zneužívaní trestného práva, viete, že dostávajú prokurátori, vyšetrovatelia konkrétne pokyny od konkrétnych politikov, čo majú robiť a ako majú robiť. Viete, že tí vyšetrovatelia, prokurátori a, žiaľ, aj mnohí sudcovia páchajú neuveriteľné zločiny tým, že porušujú základné zásady trestného konania a trestného práva hmotného. Niet nebezpečnejší model, ako je model likvidácie opozície cez trestné právo len preto, lebo nás neviete poraziť v normálnej demokratickej súťaži.
Je veľmi nebezpečné, dámy a páni, že do tejto hry sa zapojila opäť pani prezidentka. Pýtam sa vás, páni poslanci z vládnej koalície, prečo vy nepodáte návrh na Ústavný súd na vyslovenie nesúladu § 363 Trestného poriadku s Ústavou Slovenskej republiky a nahovorili ste na to prezidentku. Prečo to neurobíte vy? No lebo máte dobrú prax a viete, že v prípade návrhov poslancov Ústavný súd koná niekedy niekoľko rokov. A tiež sa obraciam teraz verejne na predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky pána Fiačana. Pán Fiačan, ako je možné, že pred dvoma rokmi vám bol podaný návrh ohľadne súladu alebo nesúladu niektorých ustanovení Trestného zákona s Ústavou Slovenskej republiky a počúvame tu na pôde Národnej rady od predsedu ústavnoprávneho výboru, že má informácie, že Ústavný súd je pripravený vyjsť v ústrety tomuto návrhu. A aby sa tomu zabránilo, tak prichádza predseda ústavnoprávneho výboru do Národnej rady so samostatnou novelizáciou Trestného zákona, ktorá keby bola prijatá, tak zabráni, aby Ústavný súd konštatoval hrubé porušovanie ľudských práv v súvislosti s trestom prepadnutia majetku. Všetci dobre viete, o čom teraz tu hovorím.
Pán Fiačan, prečo nerozhoduje Ústavný súd? Na čo čakáte? Prečo sa vyhýbate zodpovednosti? Ako je možné, že predseda ústavnoprávneho výboru pozná výsledky vašej rozhodovacej činnosti? Ja patrím medzi jedných z predkladateľov tohto návrhu spred dvoch rokov a ja neviem, ako ste rozhodli. Ale nie je možné, aby chodil po Národnej rady predseda ústavnoprávneho výboru a hovoril, že on vie, že Ústavný súd vraj o tom už rozhodol, len sa to bojí zverejniť, lebo to rozhodnutie by vraj bolo veľmi kritizované, či už ide o rôzne pravicové denníky, alebo tých, ktorí tak s opozíciou bojujú. Tak prečo ste to nepodali vy a nechali ste to na pani prezidentku? Pani prezidentka ide z dôvodov nám absolútne neznámych atakovať § 363 na Ústavnom súde. No preto, aby ste sa zbavili aj tej poslednej kontroly, ktorá je na Generálnej prokuratúre, pokiaľ ide o zákonnosť konania. A včera sme to videli aj na tlačovej konferencii špeciálnych prokurátorov, ktorí si dovolili niečo v demokratickej spoločnosti, niečo v orgáne, ktorý je monokraticky stavaný, nevídané. Myslím si, že je na čase, aby si urobil generálny prokurátor Slovenskej republiky poriadok v štruktúrach Generálnej prokuratúry.
Aby som to skrútil do polohy, ktorá sa vám nikdy nepáči, tak teda tú skrúcaninu urobím nasledovnú. Predstavte si, páni vo vládnej koalícii, že 15. decembra 2022 je moja vláda odvolaná pre neschopnosť. Lebo vaša vláda bola odvolaná pre neschopnosť. Krátko na to presadíme novelizáciu ústavy, kde vyradíte možnosť referenda ako spôsobu skrátenia volebného obdobia. A ja sa tu postavím pred vás a budem kričať, ja chcem vládnuť do 30. septembra preto, aby som vám ukázal ako profesionálne vládnem, ale hlavne preto, kolegovia v opozícii, aby som vás pozatváral, aby ste mi nezavadzali, keď dôjde k predčasným parlamentným voľbám. Počúvate ma, čo robíte? Vy si myslíte, že toto je normálne, toto je normálne v roku 2023? Pre vás asi áno. Lebo vaše vnímanie demokracie, právneho štátu je pravdepodobne vnímanie, ktoré je na hony vzdialené tomu, čo učia prvákov na právnickej fakulte alebo možno aj žiakov v základných školách v rámci nejakej občianskej náuky. Za týchto okolností, dámy a páni, keď je štát rozvrátený, doslova rozvrátený a teraz nehovorím o nefungovaní inštitúcií. Hovorím aj o spoločnosti, hovorím o verejnosti. Ak vidíme, ako ste zanedbali svoju robou, pokiaľ ide o ceny potravín. Vám je úplne jedno, že minulý rok ste zaplatili možno za jeden košík potravín sto eur a tento rok už budete platiť stotridsať eur. A keď to necháte tak, tak to bude o trištvrte roka stoštyridsať eur. Nič s tým nerobíte. Vykašľali ste sa na päťsto obcí, vykašľali ste sa na mnohé byty, ktoré sú špeciálne, buď vykurované, alebo majú špeciálne dodávky tepla. Nechali ste v chudobe obrovské množstvo ľudí, prepadáva sa životná úroveň, vo vzťahu k Európskej únii ideme tak prudko dole ako nikdy.
Historicky ste zadlžili Slovenskú republiku. Nikdy nebol taký vysoký verejný dlh, nikdy nebol taký deficit. Peňazí máte, koľko potrebujete, ale jednoducho nie ste schopní, lebo to neviete robiť. A ešte okrem toho, samozrejme, aj robíte veci, ktoré majú ďaleko od transparentnosti alebo objektivity. Tie vaše nákupy pokiaľ išlo o covid, tie vaše nákupy, pokiaľ ide o zbrojnú techniku, tie vaše darovačky smerom na Ukrajinu. Toto, samozrejme, všetko bude predmetom jasného preskúmania, pretože nie je predsa možné, aby sa štát zbavoval vlastného majetku spôsobom, ktorý nemá nič spoločné s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Dámy a páni, z dôvodov, ktoré som teraz uviedol, že súčasná vláda bez akýchkoľvek argumentov, dôvodov, vláda, ktorá tento štát dotiahla do chaosu a rozvratu, vrátane rozvratu verejných financií, aby žiadala o mandát prakticky nedotknuteľný do 30. septembra s tým, že ešte oznamuje opozícii, že to potrebuje na to, aby opozíciu pozatvárala. Viem, že sa vám to mnohým páči táto predstava. Samozrejme, máte smolu, pretože sme príliš skúsení na to, aby sme sa len tak ľahko nechali dostať do tých situácií, do ktorých vy chcete nás dostať. Ja chápem, chápem, že by ste boli veľmi radi, keby opoziční lídri sedeli pár mesiacov pred parlamentnými voľbami vo väzbe, aby ste zlikvidovali líderstvo týchto opozičných strán a išli v podstate bez akejkoľvek oponentúry do nasledujúcich volieb. S týmto my súhlasiť nemôžeme. Keďže neexistujú žiadne dôvody na termín 30. september, keďže je dôležité reagovať na krízové situácie rýchlym vyvolaním predčasných parlamentných volieb, keďže doslova prezidentka Slovenskej republiky kolaboruje s vami, kolaboruje a to je ešte slabé slovo, ktoré teraz pripomínam, musím oznámiť, že my tento termín nepovažujeme za akceptovateľný a podávame pozmeňujúci návrh na termín konania predčasných parlamentných volieb 27. mája 2023. Pretože už júnový termín je kompromisný. Ak 15. decembra vláda padla, voľby mali prebehnúť v marci alebo začiatkom apríla. Jún je veľký kompromis. September je totálny nezmysel. A preto navrhujeme termín, ktorý zodpovedá realite a potrebám Slovenskej republiky. Predčasné parlamentné voľby sú predovšetkým o ľuďoch, aby si ľudia demokraticky vybrali, koho chcú. Už sa toľko nebojte tých ľudí. Choďte medzi tých ľudí, pýtajte sa ich, čo vám budú hovoriť. Samozrejme, že nikto z vás nemá na to absolútne žiadnu odvahu, aby ste takéto niečo robili. My to robíme a budeme robiť.
Preto v mene poslaneckého klubu strany SMER - slovenská sociálna demokracia podávam tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 1429.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 1429, sa mení a dopĺňa takto.
V bode B.1. sa slová "30. septembra 2023" nahrádzajú slovami "27. mája 2023".
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie

26.1.2023 o 10:28 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:55

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem vám pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán predseda Robert Fico, tak ako si presne povedal, včerajším hlasovaním zostatky vládnej koalície pošliapali akúkoľvek demokraciu na Slovensku. Myslím si, že včerajší deň sa zapíše čiernym do dejín Slovenskej republiky tým, že zlikvidovali možnosť predčasných volieb vo forme referenda v najvyššej forme demokracii a na druhej strane dnes tu rokujeme o skrátení tohto volebného obdobia, kde je návrh zo zostatkov vládnej koalície na 30. septembra.
Tu treba povedať a hovoria to už všetci koaliční predstavitelia, ktorí chodia do diskusií všade krížom-krážom. Prvý to bol Sulík, ktorý to povedal, ďalej pokračujú aj predstavitelia OĽANO, a to je presne príklad toho, že nič iné nevedia. Ich jediný dôvod prečo až 30. septembra je ten, ako si povedal, treba pozatvárať opozíciu. Oni presne, oni v roku 2020 vyhrali voľby na základe toho, že oklamali všetkých občanov na Slovensku. Vytvorili tu nejakú fatamorgánu a za tri roky riadenia štátu jednoznačne preukázali, že tento štát riadiť nevedia. Chaos, chaos, chaos. Cítia to občania na celom Slovensku, že od týchto predstaviteľov za tri roky nedostali žiadnej adekvátnej pomoci, čo sa týka cien potravín, čo sa týka cien elektriky, plynu, proste všetkého. Totálna likvidácia občanov Slovenskej republiky a Slovenskej republiky ako takej, a preto si dali september. Lebo sa snažia a budú snažiť a budú robiť všetko preto, aby pozatvárali ešte opozíciu, aby sa zbavili akejkoľvek konkurencie, lebo oni s nami nevedia súperiť vo forme toho, či predkladajú oni lepší zákon, alebo my lepší zákon. Toto nevedia a pevne verím, že to vidia všetci občania.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2023 o 10:55 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:57

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja chcem reagovať na niektoré nepresnosti, ktoré uvádzal pán Fico o tom, že sme zabránili referendu. Ja som to hovoril už minule v rozprave a poviem to aj teraz a možno sa prihlásim znova do rozpravy. Vôbec to nie je pravda. Keď sa robil tento návrh, čo v konečnom dôsledku predkladala pani Kolíková, tak tam bola aj táto možnosť toho ľudového plebiscitu, ale keď si to rozoberieme z právneho hľadiska, tak Ústavný súd rozhodol, že referendum má silu ústavného zákona a referendum by malo byť tiež o normotvorných otázkach normotvorného charakteru. To znamená, že by to mala byť ako zákonodarná nejaká iniciatíva, ktorá sa potom vyhlási ako zákon. Takže z toho dôvodu to nemôže byť referendum, ale malo by to byť ako ľudové hlasovanie. Ja tu mám pôvodný návrh toho pozmeňováku, kde sme o tom hovorili a tam to máme uvedené ako ľudové hlasovanie a určite o tom budeme, určite ešte o tom budeme diskutovať a určite takýto návrh predložíme a som zvedavý, ako zahlasuje HLAS a SMER a celá opozícia.
A druhá vec, čo sa týka toho § 363, tak to podanie je na Ústavnom súde už vyše roka. Podával to a inicioval to pán Baránik.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2023 o 10:57 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:59

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Bol som zvedavý, čo tu tento skorumpovaný zlodej, ktorý vydal orgány činné v trestnom konaní do rúk bosa nitrianskej mafie, aké teda úžasné vystúpenie tu dá na obhajobu toho, aby mal čím skôr možnosť sa vrátiť k moci. Bola to klasika. Zrejme sa dobre nevyspal, ale pár bludných vecí zaznelo, ale jeden poklad alebo jednu perlu som si poznačil, keď hovorí, citujem: "Ak hovoríte o mafii, tak hovoríte o nás". Je to krásne priznanie si presne toho, čo ste. Áno, hovoríme o mafii a hovoríme o vás, lebo vydať orgány činné v trestnom konaní do rúk šéfa nitrianskej mafie Norberta Bödöra a o tom už dnes sú aj záznamy z tej známej chaty, kde sa priznávate, kde o vás svedčia desiatky vašich ľudí, čo ste robili, že na objednávku konali orgány činné v trestnom konaní a vy si dovolíte povedať, že nie je nebezpečnejší model, ako likvidovať opozíciu cez OČTK. My nelikvidujeme opozíciu cez OČTK. My sme OČTK len dali slobodu, ktorú vy ste im zobrali, a že OČTK idú po mafii, ktorou ste vy, je ich úlohou a keď niekto pácha zločiny, tak mal by za to znášať aj trest, a preto je veľmi dôležité, aby sme toto obdobie slobodného konania OČTK maximalizovali a zabojovali a zväčšili pravdepodobnosť, že po voľbách sa opäť mafia, to znamená vy, nevrátite k moci.
A keď tak strašne hovoríte, ako ste mysleli na rodiny s deťmi, tak ste mysleli tak, že ste im zvyšovali ročne rodinné prídavky o 21 centov. Daňový bonus o 20 centov. My sme zo 44 eur, čo mali rodiny pri vás, zvýšili podporu na dieťa na 200 eur.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2023 o 10:59 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:01

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Ako bolo povedané v rozprave, už mnohokrát bola vláde Slovenskej republiky v pléne Národnej rady Slovenskej republiky vyslovená nedôvera a každá predchádzajúca vláda, ktorá bola odvolaná, mala toľko osobnej statočnosti, toľko chochmesu, toľko cti voči vlastným voličom, ale aj voči všetkým občanom Slovenskej republiky, že dokázala odísť v čo najkratšom čase, dokázala odísť so cťou a dokázala odísť bez toho, aby sa zubami, nechtami držala stoličiek, na ktoré už nemajú žiaden morálny nárok.
Čiže ak si to rozmeníme naozaj na drobné, tak v čase, kedy vláda Eduarda Hegera bola v pléne Národnej rady Slovenskej republiky odvolaná 78 hlasmi, mala jednoducho vláda, ktorá bola v tej chvíli odvolaná, spoločne s predsedom Národnej rady a s prezidentkou Slovenskej republiky hľadať čo najkratší možný termín, ako umožniť predčasné parlamentné voľby. To je celé. To, že vláda Eduarda Hegera v demisii, si predĺžila alebo chce predĺžiť svoje pôsobenie na Úrade vlády bez akejkoľvek legitimity až do 30. septembra alebo do konca októbra podľa toho, ako sa budú vyvíjať nejaké možné alebo nemožné koaličné rokovania, je úplne za čiarou. To, že včera 92 hlasmi bývalá vládna koalícia naozaj podupala, znásilnila a úplne zdegradovala akúkoľvek formu demokracie, či už ju budeme nazývať referendom, alebo všeľudovým hlasovaním, to je úplne jedno. Moc pochádza od ľudí a túto moc, ktorú ľudia doteraz mali, táto vláda alebo toto torzo bývalej vlády týmto našim občanom vzala. Čiže ľudia, ktorí túto referendovú otázku považovali za správnu, o túto možnosť jednoducho prišli.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2023 o 11:01 hod.

PhDr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:03

Ľuboš Blaha
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Matovič tu roky vrieskal o... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Upozorňujem, pán poslanec, že máte reagovať na predrečníka, čiže na pána predsedu Fica.

Blaha, Ľuboš, poslanec NR SR
Pán predseda hovoril o Matovičovi veľmi dlho, takže poprosím späť čas. Ďakujem a skúsme sa vyhnúť týmto veciam.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Nech sa páči, máte späť čas, ja len upozorňujem.

Blaha, Ľuboš, poslanec NR SR
Matovič tu roky vrieskal o referende a potom ho bez mihnutia oka zarezal. Matovič tu roky vrieskal o plagiátoroch, ako treba ich zbaviť titulov a potom sa ukázalo, že on je tu ten najväčší plagiátor. Matovič tu roky vrieskal o tom, že chce zmeniť volebný systém a dať viacej možností regiónom a potom si zabetónuje jeden volebný obvod. Toto je Igor Matovič. Ak by existovala fyzikálna jednotka farizejstva, bol by to jeden Igor, jeden Igor a tento človek sa teraz tvári, že on má nejaké sväté právo tu vládnuť napriek tomu, že jeho vláda bola odvolaná. Povedzte mi, na akej báze. Na základe akého mandátu? Oni si úplne prachsproste uzurpujú moc ako nejaká chunta, ako nejakí blázni, ktorí nemajú ale absolútne žiadnu demokratickú legitimitu a majú tri ciele.
Jeden - zatvoriť opozíciu, presne ako hovoril pán predseda Robert Fico. Na to majú tých svojich urválkov u Lipšica. Druhý ciel - posielať zbrane na Ukrajinu. Na to majú svojho agenta Naďa. A tretí cieľ - kradnúť, robiť kšefty a pakovať si vačky, na to sú odborníci všetci, to je ich jediná odbornosť, to sú všetko prachsprostí zlodeji.
Len ja mám taký pocit, že oni sa prerátali. Matovič si myslí, že teraz, keď bude deväť mesiacov vrieskať o mafiách a mať tie svoje bludy a každý je mafián, vrah, zlodej a podobne, že to ešte pomôže, ale veď to už nikoho nezaujíma. Čím dlhšie budú vládnuť, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa nedostanú do parlamentu. To vidí každý, a to platí o OĽANO, to platí o SME RODINE, to platí aj o ZA ĽUDÍ, tá už sa nedostane stopercentne a to platí takisto aj SaS-ke. Viete, robia školácke chyby. Referendová strana sa pred celým národom obrátila chrbtom k referendu a teraz navyše ukazujú celému národu, že sú takí prilepení k tým stoličkám, že ich odtiaľ neviete dostať ani bagrom. Toto je taká neuveriteľná hanba, že Matovič už nebude voliť ani jeho Pavlínka.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2023 o 11:03 hod.

Mgr. PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video