81. schôdza

31.1.2023 - 31.1.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.1.2023 o 13:17 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:12

Peter Pollák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Prosím o zaradenie nového bodu, č. 125, na 81. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky s názvom uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k vražde v Michalovciach a jej zneužívaniu.
Odôvodnenie: Poslanci za stranu REPUBLIKA podávajú identický, alebo teda uznesenie tiež k tejto vražde, avšak za túto vraždu obviňujú všetkých Rómov, čo nie je pravda a zneužívajú opäť iba vraždu nevinnej ženy, ktorá, bohužiaľ, umrela rukou bezcitného človeka, a túto špinu hádžu na celú komunitu a tancujú takto na hrobe nevinnej ženy.
Prosím o zaradenie tohto nového bodu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.1.2023 o 13:12 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:14

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Navrhujem doplniť program tejto schôdze o uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k závažným informáciám o spoločnosti Pfizer. Ako ste možno mnohí zachytili, tak investigatívni novinári z projektu Veritas zverejnili video, na ktorom sa riaditeľ výskumu a vývoja spoločnosti Pfizer priznáva k tomu, že táto spoločnosť účelovo modifikuje a vyrába v laboratóriách patogény, aby následne na tieto mohla predávať rôzne formy liečiv. To znamená, priznali sa k absolútne neetickému správaniu, ktoré ohrozuje životy miliónov ľudí na tejto planéte, a môžme hovoriť o tejto firme už nielen ako o najväčšej farmaceutickej spoločnosti, ale aj ako o medzinárodnej zločineckej organizácii. A preto týmto uznesením požiadame vládu, aby okamžite vyžadovala od Európskej komisie všetky dokumenty k nákupu vakcín bez toho identického začiernenia, ktoré bolo zverejnené, a aby Národná rada počula od predstaviteľov vlády, koľko Slovenská republika spoločnosti Pfizer za posledné roky za nákup liečiv zaplatila.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.1.2023 o 13:14 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:15

Peter Kmec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala nasledujúce uznesenie, a navrhujem, aby sa o ňom hlasovalo ihneď. Dovoľte mi prečítať návrh uznesenia.
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k usmrteniu slovenského občana Jozefa Chovanca po zásahu belgických bezpečnostných zložiek na letisku Charleroi vo februári 2018
Národná rada Slovenskej republiky
a) odvolávajúc sa na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 231 z 2. septembra 2020 k úmrtiu pána Jozefa Chovanca a zásahu belgických bezpečnostných zložiek na letisku v Charleroi vo februári 2018,
b) vyjadruje hlboké rozčarovanie z rozhodnutia belgickej prokuratúry nezačať trestné stíhanie voči príslušníkom bezpečnostných zložiek po ich brutálnom zásahu proti slovenskému občanovi pánovi Jozefovi Chovancovi,
c) odsudzuje neúmerné naťahovanie času zo strany belgických orgánov pri vyšetrovaní tohto nehumánneho násilného... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím vás pekne, dajte ešte čas pánovi poslancovi.

Kmec, Peter, poslanec NR SR
d) žiada vládu Slovenskej republiky, aby požiadala vládu Belgického kráľovstva o vysvetlenie dôvodov, ktoré viedli k zastaveniu trestného stíhania páchateľov tohto násilného činu,
e) žiada vládu Slovenskej republiky, aby s využitím všetkých politických, diplomatických a právnych prostriedkov trvala na vyvodení trestnoprávnej a disciplinárnej zodpovednosti voči tým príslušníkom bezpečnostných zložiek, ktorí sa priamo podieľali na tomto násilnom zásahu,
f) vyzýva slovenských poslancov Európskeho parlamentu, aby v rámci svojich kompetencií iniciovali a zasadili sa za vytvorenie nezávislej monitorovacej misie Európskeho parlamentu na dôsledné prešetrenie prípadu Jozefa Chovanca,
g) žiada vládu Slovenskej republiky, aby k 5. výročiu úmrtia Jozefa Chovanca informovala Národnú radu Slovenskej republiky o stave vyšetrovania tejto kauzy a predložila zoznam krokov, ktoré povedú k dosiahnutiu spravodlivosti pre Jozefa Chovanca,
h) ... (Odznelo mimo mikrofónu po prerušení vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.1.2023 o 13:15 hod.

JUDr.

Peter Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:17

Anna Záborská
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov – OĽaNO, SME RODINA a SaS – žiadame preložiť bod 15, tlač 1355, vládny návrh zákona o záchrannej zdravotnej službe, a bod 16, tlač 1263, vládny návrh zákona o radiačnej ochrane, na koniec programu 81. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Pokračujú naďalej rokovania o pozmeňujúcich návrhoch.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.1.2023 o 13:17 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:18

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Žiadam, aby sa body tlač 1315, teda návrh poslancov zákona o sociálnom poistení, a tlač 1381, návrh poslancov o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, zaradili na pôvodné miesta programu, tak ako boli uvedené v programe pôvodnom poslanom poslancom, teda zákon o sociálnom poistení na miesto č. 44 a zákon o dotáciách na miesto 88.
Nevidím dôvod na posunutie týchto bodov programu, teda týchto bodov na koniec programu. Chcem oznámiť, že sociálny výbor všetkými hlasmi, jednomyseľne, teda aj hlasmi koalície schválil zákon o sociálnom poistení, a takisto nevidím potrebu posúvať obed, teda zákon, ktorý sa týkal obedov zadarmo. Jediným dôvodom posunutia týchto bodov musí byť len to, že SME RODINA nedokáže akceptovať tieto body a robí si kampaň na úkor iných politických strán.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.1.2023 o 13:18 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:19

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Podľa § 24 ods. 1 odmietam o tomto dávať hlasovať, nestihli ste lehotu, mali ste to dať predtým, počas otvorenia schôdze už nemôžete do tohto vstupovať.
Ďalej budeme pokračovať. Pán poslanec Valášek.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.1.2023 o 13:19 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:20

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, navrhujem, aby bol bod č. 56, ide o návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 1250, vyradený z programu 81. schôdze.
Dôvod je jednoduchý. § 96 ods. 4 rokovacieho poriadku hovorí jasne, ak navrhovateľ vzal späť návrh zákona schváleného v programe schôdze Národnej rady, nový návrh zákona v tej istej veci možno zaradiť do programu schôdze najskôr o šesť mesiacov odo dňa jeho vzatia späť, ak Národná rada na návrh predsedu Národnej rady nerozhodne bez rozpravy inak.
Pripomínam, že návrh na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, iný návrh, tlač 1142, som predložil ja na septembrovú schôdzu a stiahol 3. 10. 2022. Návrh skupiny, nový návrh skupiny poslancov na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 1250, tak nie je možné zaradiť do programu skôr ako v apríli 2023.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.1.2023 o 13:20 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:21

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, než dám o tomto vašom návrhu hlasovať, chcem povedať všetkým kolegom v pléne, že je to veľmi komplikovaný prípad a vyriešime to nasledovne. Ja som to zaradil, lebo je to v mojej právomoci to zaradiť. Ja som to zaradil a vy tuná v pléne to schválite. To znamená, že teraz dám hlasovať o návrhu pána poslanca Valáška, keď odsúhlasíte túto jeho námietku alebo tento jeho procedurálny návrh, tak tento zákon pani poslankyne Záborskej bude stiahnutý a nebude sa o ňom rokovať. Ale v prípade, že odmietneme tento návrh pána poslanca Valáška, tak zákon teda tento pani poslankyne Záborskej bude prerokovaný v pléne. Takže ak sa chcete rozhodnúť a stiahnuť ho, podporíte pána Valáška, ak nie, tak bude na tejto schôdzi prerokovaný zákon pani poslankyne Zemanovej. Dávam hlasovať teraz o... (Reakcie z pléna.) Pardon, Zemanovej, ospravedlňujem sa, Záborskej.
Dávam hlasovať teraz o procedurálnom návrhu pána poslanca Valáška. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 124 poslancov, za 62, proti 51, zdržalo sa 11.
Uvedený návrh sme neschválili, a tým pádom budeme prerokovávať tak, ako som zaradil tento návrh zákona.
A ešte tu máme tuším tri procedurálne nanovo. Písomne tu už nemám nič, myslím.
Dobre, tak prosím, pán poslanec Valášek.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.1.2023 o 13:21 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:24

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vďaka, pán predseda. Môžete presne upresniť, tak aby bolo úplne jasné. Rokovací poriadok hovorí jasne, na váš návrh vieme späť vrátiť do rokovania a do rokovacieho poriadku, pardon, do programu schôdze zákon aj v prípade, že bol stiahnutý späť pred šiestimi mesiacmi. Vy ste však dali hlasovať o mojom návrhu, čím ste nenaplnili potreby, ktoré vyplývajú z ods. č. 4 § 96 rokovacieho poriadku, lebo stále ste nedali hlasovať o tom, že môže byť zaradený bod pani Záborskej do programu tejto schôdze.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.1.2023 o 13:24 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:25

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja navrhujem, aby pán predseda Národnej rady dal osobitne hlasovať o zaradení návrhu pani poslankyne Záborskej a ďalších poslancov, pretože ak má mať § 96 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku zmysel, tak to nemôže byť naplnené tým, že to zaradíte do návrhu programu. Lebo vy navrhujete zaradiť do návrhu programu všetky body a to ustanovenie hovorí o tom, že možno hlasovať o stiahnutom alebo v tej istej veci, ako bol stiahnutý návrh, ak Národná rada na návrh predsedu Národnej rady nerozhodne bez rozpravy inak. Čiže vy by ste mali navrhnúť, je to vaše právo, keď to navrhnete a Národná rada to odsúhlasí, tak to bude v súlade s rokovacím poriadkom. My sme nemali hlasovať o vypustení, ale o tom, že to zaradíme na váš návrh.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.1.2023 o 13:25 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video