83. schôdza

1.2.2023 - 17.2.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

14.2.2023 o 16:46 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:30

Peter Cmorej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1389. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií, ktoré konštatuje, že predkladateľ si nesplnil svoju povinnosť a neuviedol dopady návrhu.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu č. 1457 zo 17. januára 2023 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.2.2023 o 16:30 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:31

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Cieľom predkladaného návrhu je pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí s úhradou nákladov na bývanie. Ten dôvod je, myslím, zrejmý.
Na Slovensku dlhodobo čelíme bytovej kríze. Poznáte všetci tú story, nedostatok nájomných bytov, zdĺhavé stavebné konania a astronomické ceny stavebného materiálu a hypoték. Trápi nás asi všetkých, ale najviac sa to, samozrejme, dotýka ľudí ohrozených chudobou a nižšiu strednú vrstvu, lebo keď sa k tým vysokým výdavkom na bývanie pridá aj ten bezprecedentný nárast spotrebiteľských cien, hlavne energie a potravín, tak mnohí z nich zrazu čelia dileme o prežití. Rozhodujú sa pri večernom stole, či zaplatiť za strechu nad hlavou, alebo niečím do úst.
Ľudí v tejto kategórie je žalostne veľa. V roku 2021 bolo celkom 12 %, 12,3 % obyvateľov
ohrozených príjmovou chudobou. Po rokoch pomalého, ale definitívneho zlepšovania ich postavenia sa situácia, žiaľ, začala opäť zhoršovať. Len na ilustráciu, v absolútnych číslach je to tak, že na hranici chudoby dnes žije viac ako 670 000 ľudí.

Možno si práve hovoríte, fajn, ale veď už na nich myslíme, už máme jeden príspevok na bývanie. Odpoveď je áno, ale pre drvivú väčšinu ľudí v núdzi nie, nemáme, nemajú naň nárok, nie je pre nich dostupný. Príspevok totiž, tak ako je dnes v zákone postavený, je stavaný alebo viazaný výlučne na stav hmotnej núdze, teda situáciu, kedy príjem osoby nedosahuje sumu životného minima, hej, že suma životného minima už dlhé roky stagnuje a je dnes hlboko pod hranicou, reálnou hranicou chudoby. Aktuálne je to v prípade dospelej osoby žijúcej samostatne len 234 eur mesačne. Vo výsledku z tých zhruba 700-tisíc ľudí, je to menej, čosi pod 700-tisíc ľudí sú ohrození chudobou, vyše 90 % nemá nárok na príspevok na bývanie. Aktuálne ho poberá len 25-tisíc domácnosti.
Ako krajina máme, samozrejme, silný ľudský dôvod pomôcť spoluobčanom v núdzi. Máme však aj dobrý ekonomický argument, z hľadiska verejných výdavkov je totiž oveľa lacnejšie pomôcť ľudom ešte predtým, než prídu o strechu nad hlavou, ako potom riešiť následky bezdomovectva. Tak či tak sa o nich štát bude musieť postarať. Ale ak tak urobíme ešte predtým, než prídu o dom či byt, chránime nielen ich dôstojnosť, ale aj verejné financie.
Predkladaný návrh sa inšpiruje českou právnou úpravou, no podobný systém nájdete aj v ďalších štátoch, napríklad Poľsko či Francúzsko.
A v čom teda spočíva? Cieľom návrhu je kompenzovať zdokladované náklady na bývanie, ktoré prevyšujú 30 % z príjmu domácnosti. Inými slovami, nebudete vynakladať viac ako zhruba tú tretinu príjmu na bývanie, lebo keď náklady prerastú alebo prekročia 30 %, preplatil by štát. Aby táto pomoc šla naozaj len chudobným, lebo aj majetní ľudia v princípe to vedia prepísknuť a vedia míňať viac ako 30 % na bývanie, zavádzame tiež tvrdý limit na, absolútny limit na hranicu tejto pomoci. Pomoc nedostanú tí, ktorí na bývanie míňajú viac ako 0,9-násobok životného minima.
Tá hranica je trošku komplikovanejšia, ale je v podstate nastavená tak, aby príspevok zachytil všetky domácnosti v spodnej polovici príjmovej distribúcie, ktorých náklady na bývanie prevyšujú 30 % príjmu domácnosti. Inými slovami, ak máte nájomný byt v starom činžiaku alebo v nejakom starom dome a nestíhate platiť nájomné a vychovávať deti naraz, tak budete mať reálnu pomoc s cenami energií a s cenami na bývanie. Ak ste inak prosperujúca rodina, ktorá si odkusla príliš veľké sústo vo forme drahého domu s dvoma bazénmi, tak vám táto dávka veľmi nepomôže. Kde presne je tá normatívna hranica a do akej výšky opäť môže ten príspevok až dorásť, to navrhujeme počítať rôzne v závislosti od toho, či je domácnosť nad hranicou životného minima, alebo pod ňou. Nebudem vás tým zaťažovať. Detailne sme to rozviedli v dôvodovej správe.
Bude vás asi zaujímať, čo všetko spadá do kategórie nákladov na bývanie. Tak dodaj... dovoľte mi dodať, že patrí sem, samozrejme, nájomné, ale aj náklady na plyn, elektrinu či teplo a výdavky na spoločne vlastnené priestory v domoch, čiže tie položky, ktoré práve v tých ostatných mesiacoch narástli tak dramaticky a spôsobujú ľuďom najväčšie ťažkosti.
A na záver asi to najdôležitejšie, čo to bude stáť. Nie je pravda, že sme to nevyčíslili. Tak krátka odpoveď je zruba od 100 mil. do 250 mil. ročne, tá dlhá odpoveď je, že reálne prinesie úspory potenciálne v miliardách. Vysvetlím.
Ten minimalistický scenár, tých zhruba 106 mil., predpokladám, a tu sa musíme pohybovať v tých, v tej rovine scenárov, pretože nevieme predpovedať ľudské správanie, ako ľudia zareagujú na ten príspevok. Ale ten minimalistický scenár, tých 106 mil. predpokladá, že ľudia nezvýšia svoje náklady na bývanie v reakcii na príspevok, ale uplatnia si ho len vo... do výšky existujúcich nákladov. A v tom prípade prídeme na sumu zhruba 106 mil. ročne.
Ten maximalistický scenár predpokladá, že domácnosti vlastníkov, ktorých náklady prevyšujú 30 % príjmu, zvýšia svoje náklady o polovicu. A keďže zvýšené náklady v novom systéme platí štát, nájomníci tiež zvýšia svoje náklady na maximum, napríklad tým, že sa presťahujú do lepšieho bývania, lebo môžu, lebo štát im s tým pomôže. V takom prípade by ten návrh stál okolo 236 mil. Náš odhad, priemer je zhruba 171 mil. Opäť, presnejšie to vyčísliť to nikto nevie, lebo nevieme nikto predpovedať presné správanie ľudí. To je, samozrejme, veľká suma a peňazí je málo. Každým dňom, tým, čím ďalej, tým menej vďaka rozhadzovaniu v tomto parlamente.
Je však dôležité vedieť, že náš zákon ponúkame ako alternatívu k súčasnému extrémne drahému riešeniu vysokých cien energií. To plošné zastropovanie cien, ktorým sme vyriešili nárast cien energií, splnilo svoj účel. Nenechali sme ľudí napospas tým vysokým cenám, ale platíme za to privysokú daň, 6 mld., aby som bol presnejší, to sú odhadované náklady. Tie náklady sú astronomické práve preto, že pomáhame ľuďom neadresne. Ten strop na ceny energií pomáha ľuďom s dvoma bazénmi rovnako ako ľuďom, ktorí, ako matke, ktorá vychováva dve deti na jednom príjme niekde v garsónke. To nie je ani múdre, ani ekonomické. Navyše to nami nadraftované a schválené zastropovanie nezahŕňa ani napríklad tuhé palivá, ktoré využívajú na kúrenie najmä nízkopríjmové domácnosti.
Keďže budúci rok ceny energií nejak zásadne neklesnú, všetci dúfame, že budú nižšie, ale pravdepodobnosť, že sa vrátime do cien z roku 2020 či ’19, nehrozí. A sme si takmer istí, že bude treba hľadať adresnejšie riešenia pomoci ľuďom aj budúci rok, a také riešenia, ktoré nezabúdajú na tých najzraniteľnejších. Ak budeme mať tento príspevok, stropovanie cien na budúci rok nebude musieť byť také drastické a možno nebude potrebné vôbec.
Čiže áno, tento príspevok bude niečo stáť. Bude to v tom rozpätí od 106 do zhruba 236 mil., ale tvrdenie, že založí alebo že si vyžiada dodatočné financie, vychádza len z toho, že sme v súčasnom rozpočte vôbec nezarátali výdavky na pokrývanie cien energií od roku 2024. To nie je realistické. Opäť, tie ceny klesnú o niečo, všetci dúfame, ale neklesnú na úroveň z roku 2020. Pomoc bude treba naďalej.
Je vysoko pravdepodobné, že o deväť mesiacov sa budeme presne v tomto fóre, v tejto budove, z tohto pódia baviť o ďalšej forme pomoci ľuďom s cenami elektriny a plynu. A my vám formou tohto zákona ponúkame nielen oveľa adresnejšie, ale aj oveľa lacnejšie riešenie, lacnejší spôsob, ako ľuďom pomôcť a ušetriť peniaze v porovnaní s tým, čo na stropovanie cien energií vynakladáme dnes a teraz.
Vďaka.

Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.2.2023 o 16:31 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:40

Peter Cmorej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, Tomáš, za odôvodnenie. Z tvojej reči sme sa dozvedeli teda oveľa viacej, ako sme sa dozvedeli z dôvodovej správy, ktorá je de facto len prepísaná, prepísané paragrafové znenie, a človek sa tam de facto nič nedozvie. Už z toho, už z toho konštruktu, z toho zákona je evidentné, že ste sa inšpirovali, aj som predpokladal, že v českej právnej úprave. Zase nevenoval som tomu zákonu až toľko času, aby som si hľadal českú právnu, právnu úpravu a presne to porovnával.
Musím povedať, že finančné dopady od 100 do 250 mil., to je také pomerne rozkošné. To je naozaj, naozaj že (povedané so smiechom) veľmi široká, veľmi, veľmi široký priestor finančných dopadov.
Čo by som teda chcel ti vyčítať, Tomáš, alebo teda tvorcom tohto zákona, ja rozumiem, že idú voľby, že je potrebné nosiť aj takéto predvolebnejšie témy a prezentovať sa, že čo by ste chceli, keby ste mali tú možnosť meniť na Slovensku. Len ťa chcem poprosiť, že či by ste mohli uvažovať tak viacej systematicky a nevymýšľať nové dávky, nevymýšľať nové byrokratické monštrá, ktoré opäť budú potrebovať stovky, možno tisíce úradníkov na, na realizáciu, lebo ten koláč, ktorý delíme, nie je nekonečný, tie deficity sú veľké, a to nie sú iba náklady na samotné príspevky, ale sú to aj náklady na realizáciu toho príspevku.
A je to také, no, až kričí z toho populizmus, keď napíšeš, že niečo takéto by malo platiť od 1. mája 2023, to znamená za necelé tri mesiace. A hovoríš o tom, že desiatkam, stovkám, tisícom ľudí majú teraz úradníci vypočítavať podľa komplikovaných vzorcov, ktoré tam máte v § 6 a ktoré je aj ťažké pochopiť na prvé prečítanie, majú vyplácať, majú vypočítavať dávky a vyplácať dávky. Sám vieš, že je to nereálne, že takéto niečo keby ste zaviedli, tak potrebuješ, tak máš účinnosť možno za dva roky. A veľmi by ma zaujímali tie finančné dopady tej administratívy tohoto byrokratického monštra.
A mrzí ma, že nejdete po, nejdete po riešeniach, ktoré je možné robiť v rámci tej architektúry tých sociálnych služieb, ktoré máme, že nepozeráte sa na to, ako robiť veci efektívnejšie, ako znižovať ten byrokratický moloch, ktorý v tomto štáte funguje. Už máme príspevok na bývanie, sám si to spomínal. Máme ľudí, ktorí ho administrujú, a stačí tento príspevok na bývanie vyňať z toho systému, aby sa neposudzoval v rámci dávok v hmotnej núdzi, stačí z neho spraviť samostatný príspevok.
Toto sme inak navrhovali v tzv. dáždniku pomoci. To bolo pred niečo vyše rokom, kedy sme sa tu rozprávali ešte vtedy ako súčasť vládnej koalície o tom, komu pomôžeme jednorazovo pri, pri dôsledku vysokej inflácie, a vtedy to bola, to bolo prvýkrát v podstate, čo sa príspevok na bývanie tak na verejnosti dostal na, na, na pretras. Už vtedy sme navrhovali, vyjmime ho z dávok v hmotnej núdzi, aby sa neposudzoval a neznižoval podľa, teda na základe toho, či človek má príjmy vo výške životného minima, alebo nemá príjmy, aby sa neznižovalo 75 % jeho, jeho vlastných príjmov, ale aby sa znižoval nejakým normálnejším spôsobom, sme navrhovali o 10 % vlastného príjmu, zvýšme ten príspevok, lebo je nedostatočný, a použime tých úradníkov, ktorých tam už teraz na tých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny máme.
Rovnako sme navrhovali, aby sa zjednodušilo preukazovanie nároku na ten príspevok, čo je dôvod, prečo to dnes tak málo ľudí využíva, lebo, to nepoviem presne z hlavy, ale myslím, že každé tri mesiace musím niečo nosiť, musím niečo nosiť, my sme navrhovali, nech raz ročne preukážu akýmkoľvek papierom, že majú nejaký vzťah k nehnuteľnosti, aj keby to, či už je to nejaký predpis na vodu, na elektrinu, na nájomné, hocičo, nech to, nech to, nech to môže byť, poďme to zjednodušiť maximálne, ako by sa dalo.
Ešte by som rád uviedol k tomuto systému, ktorý si tu navrhol ty, ktorý si okopíroval, ktorý si okopíroval z Českej republiky. No keby, neviem, či ste sa zamýšľali nad tým, neviem, či ste si pozreli, že, že aká je na ten systém kritika, lebo tak, ako ste to vy navrhli, je to možné aj zneužívať. Ak som živnostník, ktorý má reálny príjem, ja neviem, 1 500 eur mesačne, a teraz uplatním si, a teraz uplatním si veľmi vysoké paušálne výdavky, tak ten posudzovaný príjem, ktorý ti tam vyjde, bude taký, že ešte on bude mať nárok na ten tvoj príspevok. A pritom to je niekto, kto má možno reálne náklady veľmi nízke a má oveľa vyšší reálny príjem, ako, ako majú priemerní zarábajúci na Slovensku.
Takže tento systém, ktorý si ty priniesol z Čiech, ktorý si ty okopíroval z Čiech, má aj svoje muchy, áno, ako si aj sám naznačil, keď nevieš vyrátať dopady, a hovoríš, že to je od 100 do 250 mil., tak je možné, že tento príspevok pomerne, pomerne významne vyciciavať rozpočet.
Takže toto, prepáč, ale toto beriem za predvolebný populistický ťah. Rozumiem, prečo ho tuto predkladáš, ale takto by sa legislatíva robiť nemala.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.2.2023 o 16:40 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:46

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vďaka, pán predsedajúci. A, pán kolega Peter, to bol, oslovím ťa takto, rozumiem tomu, že budeme mať legitímne rozdiely v tom, ako ten zákon uviesť do praxe. Dostanem sa k nim o minútu.
Mohol si si odpustiť tie populistické kopance o voľbách. Sám dobre vieš, stáli sme tu, presne na tomto mieste pred ôsmimi mesiacmi, keď sme ešte netušili, že budú predčasné voľby v septembri 2023. Stál som tu s týmto istým legislatívnym návrhom. Dôvod, prečo som tu s ním opäť, je ten, že môžem, že po šiestich mesiacoch vypršala lehota, kedy môžem znovu predložiť. Obviniť nás, že sme ho vytiahli, vycucali z prsta, lebo sa blížia voľby, je, predstav... prepáč, ale neférové a hlavne nie, proste unikajú ti fakty a kontext.
Vyčítaš nám, že (ruch v sále a zaznievanie gongu), že nie sme presní v odhade nákladov. Prepáč, to je takisto neúprimné. Mohli sme si takto vycucať číslo z prsta a povedať 101 453 258 euro 41 centov. A dobre vieš, že by to bola, s odpustením za slovo, kravina. Ľudské správanie nevieš predpovedať ty, nevieš predpovedať... neviem predpovedať ja, nevie predpovedať nikto z nás. Ak ľudia v reakcii na tento príspevok zmenia svoje správanie, napríklad sa dospelá dcéra vysťahuje zo svojho bytu, lebo si povie, s týmto príspevkom si už viem dovoliť vlastný nájom, a pred ním, predtým som to nevedela, no tak tie náklady narastú. Ale ja neviem predpovedať, ty nevieš predpovedať, nikto z nás nevie predpovedať, ako ľudia zareagujú. Jediné úprimné, jediné odborné, jediné profesionálne správne riešenie je byť, je byť otvorený a pomenovať tú škálu nákladov, ktorú tento náklad, tento príspevok môže spôsobiť. To sme presne urobili. To považujem za jediné poctivé.
Vyčítaš nám byrokratické monštrá, tisíce úradníkov. Spýtam sa ťa, čo sú tie alternatívy? Pretože ty vieš rovnako dobre ako ja, a túto frustráciu zdieľame, že to, čo na Slovensku reálne robíme, je, že ponúkame kríza po kríze neadresnú pomoc, že sa tu ako jeleň v tom svetle reflektorov po každej jednej kríze chytáme za hlavu, ježišmária, treba pomáhať ľuďom kvôli dopadu a covidu na tie obchody, treba pomáhať ľuďom kvôli vojne na Ukrajine a utečencom, treba pomáhať ľuďom s cenami energií. Kiežby sme mali systém, ktorý to robí adresne, ale nemáme. Raz sa ho možno dožijeme.
A my ho už, my ho ponúkame. A môžme sa baviť o tom, či sa dá robiť lepšie, či sú tie riešenia o niečo, či sa dali ešte o niečo zlepšiť. Ideme do veľkých detailov, kto to má administrovať, ako sa to posudzuje. Ty nazývaš tie formulky, tie rovnice komplikovanými, nuž tak to v živote je. Ak chceš robiť veci adresne, je ľahké urobiť šmahom ruky takto, že vydávam vám 6 mld. A spýtam sa ťa, kto to bude platiť.
My ponúkame adresné riešenie, to si vyžaduje nejaké komplikácie, tie kalkulácie, tie kalkulácie a tá presná metóda rozdeľovania príspevku je do detailov vymenovaná v tomto návrhu zákona. My sme na to hrdí. Takto presne adresná pomoc má vyzerať.
A teraz ak máme rozdiely v tom, že či sa to dá urobiť adresne, ale inak, poďme do tej debaty, kľudne. Som si istý, že tento zákon sa dá vylepšiť. Ešte som nevidel návrh zákona v tomto fóre, ktorý by sa nedal vylepšiť nasledujúcou debatou, ale prosím, neznižujme sa k tomu lacnému populizmu. Myslím si, že máme na viac.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.2.2023 o 16:46 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:50

Peter Cmorej
Skontrolovaný text
Chcem oceniť pána navrhovateľa, že tak urputne bojuje za tieto návrhy, ktoré teda evidentne nepísal on a písal ho jeho tím, je to veľmi obstojné a chcem ťa aj takto pochváliť, ale teda mohli ste to, mohli ste to naozaj trošku viacej premyslieť a využiť tie nástroje, ktoré už dneska máme v tom sociálnom systéme.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.2.2023 o 16:50 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:51

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Keď vás môžem poprosiť, máme desať minút teda do hlasovania a by som ich rád naplno využil na to, aby sme trochu dnes ešte odľahčili aj témy, ktoré tu preberáme, a zároveň aby sme aj stihli prerokovať ešte tento bod programu, pretože myslím si, že je na to priestor. Tak ako som naznačil, ide trošku o odľahčenejší, ale nie menej dôležitý návrh pre zachovávanie aj našej kultúry, našej histórie a našich, našich technických nejakých majetkov, ktoré na Slovensku máme.
Myslím si, že jazdy historických vlakov sa tešia širokej obľube verejnosti, za posledných 30 rokov sa stali veľmi obľúbenými turistickými lákadlami vo viacerých regiónoch Slovenska. Asi každý pozná napríklad Čiernohronskú železnicu alebo Lesnú železnicu vo Vychylovke na Kysuciach. Ja sám som časť môjho detstva strávil v Kométe vo Vysokých Tatrách alebo v rôznych iných historických vlakoch v rôznych kútoch Slovenska a myslím si, že aj vy so svojimi rodinami počas rôznych prázdnin navštevujete takéto turistické atrakcie.
Starostlivosť o historické lokomotívy, vozne a techniku patrí k zachovávaniu nášho kultúrneho a technického dedičstva. Tieto pamiatky sú súčasťou histórie Slovenska a mali by sme sa k nim správať s úctou a venovať im náležitú pozornosť. V praxi však túto starostlivosť vykonávajú predovšetkým nadšenci, dobrovoľníci. Prečo je to tak a prečo sa o tieto vlaky nestará štát, opisujem bližšie v dôvodovej správe, aby som to tu možno veľmi vám v skratke vysvetlil.
Pri delení železníc v roku 2005 sa jednoducho táto ťarcha presunula z rúk štátu do rúk dobrovoľníkov v rôznych občianskych združeniach a neziskových organizáciách a naozaj často historické vlaky, ktoré boli a sú stále v majetku štátu, ale tak boli dané do... nájmom do občianskych združení, neziskových organizácií. A tieto železničné kluby alebo teda kluby železničnej histórie robia to ako svoju dobrovoľnícku činnosť, prezentujú tieto vlaky ľuďom, robia na nich rôzne jazdy, vyberajú nejaké vstupné a z toho sa starajú, z toho tie vlaky natierajú, vymieňajú na nich rôzne, rôzne teda technické veci, ktoré tam sú, rozvody, skrine a motory a podobne.
Samozrejme, asi vám je jasné, že z takýchto financií a z takýchto peňazí nie je možné vykonávať tak náročnú, finančne náročnú činnosť, preto robia väčšinu svojej práce dobrovoľne, neberú za to žiadne peniaze a potom peniaze, ktoré zozbierajú, tak, tak investujú práve do týchto vlakov a naozaj že zveľaďujú to, čo majú v nájme, teda majetok štátu, z týchto peňazí zveľaďujú majetok štátu.
Myslím si, že za toto všetko im patrí vďaka a ocenenie, ale myslím si aj to, že z poďakovania sa nenajedia. Aj preto navrhujeme s kolegami zavedenie poskytovania dotácií na podporu obnovy historických železničných vozidiel, názov zákona - historických dráhových vozidiel - čisto terminus technicus, ktorý sa využíva.
Tuto, teda tento návrh zákona, zavádzame ročnú dotáciu na podporu obnovy historických dráhových vozidiel v sume 150-tisíc eur, ktorú by podľa presne vymedzených pravidiel mohol štát prerozdeliť jednotlivým klubom železničnej histórie. Starostlivosť o ňu tak dostane systémovú podobu a bude mať priaznivý vplyv na záchranu železničnej histórie. (Ruch v sále.)
Keď vás môžem poprosiť, pán predsedajúci, trošku pochopenia. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Páni poslanci, trošku tichšie. Už vydržte.

Čekovský, Kristián, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Veľmi podobný systém, nevymýšľame koleso, pretože je zbytočné vymýšľať niečo, niečo od, od piky, ako sa vraví, veľmi podobný systém funguje v Českej republike, kde je železničná história pevnou súčasťou turistických a rekreačných aktivít v regiónoch. Predpokladáme, že pozitívny vplyv na rozvoj cestovného ruchu bude mať poskytovanie dotácie na obnovu historických vozidiel aj u nás.
Návrh nepomôže len samotným klubom železničnej histórie, ale celému regiónu, kde vyvíjajú takúto činnosť, a tak ako som spomenul v úvode, takáto činnosť je naozaj súčasťou mnohých regiónov na Slovensku.
Možno k zá... takto na záver by som ešte spomenul z diskusií, takto s kolegami keď som sa poslaneckými rozprával. Myslím, že Tomáš Valášek sa na to pýtal, keď momentálne tu už nie je. Boli k tomuto asi také dve základné otázky, prečo vlaky, a nie autá historické nejaké, a prečo na to nejde finančná podpora, tak rovno spomeniem, aby sme si ušetrili možno debaty v rámci rozpravy. Autá sú väčšinou v súkromnom vlastníctve, takže vlastníci sa o ne starajú, sú to ich autá. Tieto vlaky, ako som spomenul, občianske združenia majú veľmi často v nájme alebo ich odkúpili od štátu za symbolické peniaze a starajú sa teda poved... poväčšine o štátny majetok. A prečo to musí byť zákon? Pretože, pretože podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy nemôže u nás minister len tak si vymyslieť, že rozdá nejakú, nejaký balík peňazí nejakým združeniam nejaké peniaze. Jednoducho potrebuje mať na to podobu návrhu zákona, a preto, preto tento návrh dávame.
Ide teda o vytvorenie naozaj systematickej podpory, pretože v tomto návrhu zákona je jasne vymedzené, kto môže o tieto peniaze žiadať, za akých okolností, za akých podmienok a taktiež akým spôsobom sa prideľujú, takže ide o systémovú podporu, po ktorej tu mnohí kolegovia tak často volajú.
Tento návrh sme zároveň prediskutovali aj s ľuďmi na ministerstve dopravy. Zapracovali sme väčšinu ich pripomienok. Ide teda, tak ako som spomenul, o zavedenie systémovej podpory, a tak ako som povedal, funguje to v Českej republike už viac ako desať rokov, tak verím, že niečo také môže fungovať aj u nás, a myslím si, že tá suma je na úvod pomerne skromná. Ak bude mať nejaký minister dopravy alebo niekto v budúcnosti ešte bližšie k tejto téme, tak môže do tejto kapitoly presúvať viac peňazí, ak sa tento návrh alebo tento model osvedčí, tak sa táto podpora môže rozbehnúť naplno.
Ja by som bol veľmi rád, ak by sa nám podarilo, na Slovensku aj dnes v rôznych kútoch, v rôznych regiónoch vidíme schátralé lokomotívy, schátralé rušne alebo vozne, čakajú na svoju príležitosť. Tie peniaze naozaj nemajú od... odinakadiaľ odkiaľ prísť, len z toho, že sa niekde ľudia prevezú a zaplatia nejaké minimálne vstupné, takže asi je vám jasné, že na takéto niečo treba tisíce, desiatky tisíc eur, a toto je systém, kedy môže štát v malej miere pomôcť týmto združeniam, ktoré sa budú uchádzať o podporu, a môže im priamo na základe ich projektov dať na presne stanovený cieľ nejaký, nejaký peniaz a oni, samozrejme, potom opäť v rámci tej dobrovoľníckej práce dajú do toho svoj čas, energiu a, a obnovia nejaké ďalšie vlaky a vláčiky na Slovensku. Tým by som asi skončil.
Ďakujem pekne za pozornosť a ďakujem aj všetkým, ktorí tento návrh podporia. Som pripravený na otázky v rámci rozpravy. Pekný deň.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.2.2023 o 16:51 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:59

Peter Vons

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:25

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľujem si vás požiadať v mene troch poslaneckých klubov, SaS, OĽANO a SME RODINA, aby sme vypustili tlač 1420, návrh na voľbu členov Rady pre mediálne služby z tejto schôdze a zaradili ju na ďalšiu riadnu, teda marcovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.
Odôvodnenie, presun bodu navrhujeme z dôvodu vytvorenia časového priestoru na voľbu kandidátov. Sú tam nejaké legislatívne, legislatívne, alebo teda technické problémy, kvôli ktorým sa musí táto, táto voľba uskutočniť až v marci.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.2.2023 o 17:25 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:30

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý podvečer. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda Národnej rady. Vážené kolegyne, kolegovia, vážení občania, väčšinou zákony prijímame s tým (ruch v sále a zaznievanie gongu), aby začali pôsobiť a preniesli do života našej krajiny zmeny, ktoré považujeme za správne a dobré.
Tu si dovolím povedať v tejto súvislosti jeden paradox. Mám za to, že tento zákon, tento návrh zákona v podstate nespôsobí zásadnú alebo takmer žiadnu zmenu v tom, aby v prípade jeho prijatia alebo neprijatia sa niečo zásadné v oblasti, ktorá je témou tohto návrhu, zmenilo. Tu nič, ani keby sme mohli povedať, že ten zákon je zbytočný. Samozrejme, nechcem byť kacírom a v žiadnom prípade ako spolupredkladateľ nič také nemôžem tvrdiť, že je zbytočný, len chcem povedať, že sa nič nezmení, pretože to, čo tento zákon sleduje, je zabezpečené aj bez toho, aby sme ho prijali.
Viete, moja životná skúsenosť a tú prenesiem aj do tejto reči, je tá, že tie najlepšie veci, ktoré sa darí robiť a ktoré sa aj mne podarilo urobiť, bolo s ľuďmi, ktorí sa nespytovali, koľko, kto a kedy nám dá, kto nás podporí, kto nás zaplatí, kto nám dá nejaké dotácie, a potom začneme konať, pretože tento návrh len podporí tých, ktorí podporu v podstate nečakajú. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.) Tým nechcem povedať, že ju nepotrebujú, pretože ak sme dnes už putovali po Slovensku dopoludnia po turistických značkách, a ďakujem pekne, že sme posunuli tento zákon do druhého čítania, tak teraz môžme trocha poputovať po železniciach Slovenska a pozrieť sa na dráhové vozidlá, ktoré by už dávno boli súčasťou šrotu... (Ruch v sále.) A... a... a... trocha tichšie... (Prerušenie vystúpenia presedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec, na chvíľu vás asi preruším. Počkáme, kým sa kolegovia upokoja. (Krátka pauza.)

Mičovský, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Tak dávno by tieto stroje už boli uložené kdesi na šrotoviskách, resp. ani tam nie, a roztavené, keby nebolo ľudí, ktorí historické dráhové vozidlá dokázali vzniesť, vzkriesiť z popola, zničenia, zabudnutia bez toho, aby im niekto dal na to peniaze, aby ich niekto o to požiadal, aby im to niekto prikázal.
Pamäťové stopy národa majú rôzne podoby. Sú naozaj pestré a ja si nedovolím povedať, že by niektorá oblasť bola dôležitejšia ako iná. Určite každý z vás a napokon každý z občanov má svoje priority, ktoré sú mu srdcu blízke a ktoré považuje za dôležité, také záchytné body vývoja našej krajiny, jej histórie, jej hodnôt. No a sú tu ľudia, ktorí sa zaľúbili do železníc. Napokon kto z nás, možno hlavne chlapcov, ale možno aj dievčat nemal v mladosti nejaký vláčik, ktorý považoval za hračku snov, možno to už dnes neplatí, možno už dnes sú skôr tie virtuálne, ale v každom prípade železničná doprava je niečo, čo vstúpilo do života sveta v 18., 19. storočí a čo teraz zdalo sa, že bude zanikať, ale zdá sa, že renesancia tejto dopravy nás čaká, takže tie historické stopy v podobe dráhových vozidiel zachraňujú ľudia, a ja si dovolím aj trocha personifikovať. Budem možno nespravodlivý, ale ja tých ľudí mám pred sebou a je správne, aby zazneli ich mená aj tu v sieni zákonnosti.
Keď sa rozbehneme z Tisovca hore na Zbojskú, nádherný kút Slovenska, možno by sme povedali, že tie visuté mosty sú niekedy skoro ako ten nikdy nevybudovaný Alweg. Čo taký Jiří Kubáček? Človek... a teraz to je nespravodlivé, lebo za ním je kopu ďalších ľudí a tisícky a tisícky hodín, ktorí z tej priepasti zabudnutia, z toho prepadliska času vytiahli vagóniky a rušne, ktoré mojej generácii ešte čosi aj našepkávajú, lebo ako dieťa si pamätám, ako vypadali, ale vďaka týmto ľuďom, keď sa pozriem do múzea v Tisovci, alebo keď nasadnem v Tisovci do toho vláčika v lete a tou zubačkou sa odveziem na Zbojskú, tak zrazu mám pocit, že existuje stroj času, a vďaka týmto ľuďom sa môžme pozrieť opäť do histórie tých vagónikov, ktoré mnohí už ani nepamätáte, ale nie je dôležité, aby sme spomínali až tak veľmi. Je dôležité povedať, že to sú ľudia, ktorí možno opúšťajú svoje kancelárie v piatok popoludní, obliekajú si montérky a doslova zo šrotu vybudujú vlaky, rušne a vagóny, ktoré by inak boli naozaj absolútne zabudnuté, a pamäťová stopa by sa po nich by sa navždy strácala.
Možno odbočím teraz chvíľočku k téme, ktorá vám bude blízka. Slovenské národné povstanie a pancierové vlaky. Čo si myslíte, koľko sme ich zachránili? A je to slávna kapitola Slovenska, na ktorú sme hrdí. No, boli to časy vojnové a my sme nezachránili z týchto vzácnych vlakov skoro nič, lebo ak si beriete ten vlak, ktorý je pod Zvolenským zámkom, tak ten veru nie je pôvodným, to je len replika vyrobená pre potreby filmovania a sú zachované len dva vagóny, tankový a guľometný, ktoré sú súčasťou Múzea SNP v Banskej Bystrici, pričom podotýkam, že ten tankový je vlastníctvom mesta Zvolen a ktorý je len výpožičkou pre Múzeum SNP. Nuž prečo? Pretože neboli ľudia vtedy, v tom čase, možno nebol ani ten, ten vzťah k pamiatkam, hoci išlo o také významné fakty slovenskej histórie, že by sme tie vlaky dokázali v ’45., ’6., ’7. zachraňovať, stratili sa kdesi, stopa sa stráca v Rumunsku a tých vlakov niet.
Ale našťastie sú tu ľudia, ktorí si uvedomili túto stratu, a keď už som vo Zvolene, tak spomeniem klub, ktorý je pri rušňovom depe, ktorý je sám osebe raritnou technickou pamiatkou, myslím, že zase budem trocha nespravodlivý, spomeniem meno pána Oravca a jeho priateľov, ktorí dávno predtým, ako sa my dneska bavíme o tomto zákone, venovali svoj čas, peniaze, nadšenie, múdrosť k tomu, aby zachránili a zachraňujú množstvo koľajových vozidiel, a naozaj tí ľudia nečakajú na náš zákon a budú robiť určite, aj keby sme ho neprijali, s takým nadšením ako doteraz, pretože to, vravím, sú ľudia, ktorí sa nikdy nespytujú, kto nám zaplatí, koľko nám zaplatí a kedy nám zaplatí, a to sú tie najlepšie typy spolupráce, z ktorých vznikali vždy podľa mojich skúseností tie najkrajšie a najcennejšie veci, pretože s tými ľuďmi sa spolupracuje výborne.
Zablúďme na Oravu. Oravsko-kysucká železnica, Vychylovka, Zákamenné, opäť mi tu vynára sa meno, budem zase nespravodlivý, už len pani Agnešákovej, riaditeľky múzea z Oravy, ale kopu ďalších vecí. Ale napokon keby tu sedel pán podpredseda Blanár, možno aj on by sa pridal k tomu, lebo to je... Aha, tam je pán podpredseda. A buďme spravodliví, však aj vy ste sa pričinili o to, aby táto železnička vstala ako bájny vták z popola a urobili ste vtedy ako župan Žilinského kraja kroky, ktoré určite, dávno sa možno aj na vaše, aj na moje meno zabudne, ale tá železnička vďaka aj vám bude sa škriabať na Beskyd a potom zíde, možno, dajbože, lebo druhá strana ešte nie je zabezpečená, dole až do Zákamenného zo Sedla Beskyd.
Takto by sme mohli pokračovať, možno skončím toto krátke putovanie po Slovensku dolinou, ktorá mi je srdcu najbližšia. Nádherná Kolbenka, ktorá chodí Vydrovskou dolinou. Vlado Paško, prvý riaditeľ železničky, ktorý v Urbione v Banskej Bystrici si povedal, že ide zachraňovať túto trať. Tie rušne, tie vagóny naozaj boli horšie ako šrot. Oni naozaj títo ľudia dokázali malý zázrak, a preto, a teraz môžem ísť k podstate zákona, a preto som sa s veľkou radosťou a vďakou pridal k tomuto návrhu, pretože tento návrh len podporí tých, ktorí nič nepýtali, nič nečakajú a budú konať aj bez nás.
Ale prečo by sme nepodporili ľudí, ktorí nám zachraňujú históriu, ktorú, ktorých stopy, pamäťové stopy histórie fixujú tak, aby sa mohli pozrieť do týchto historických obzorov aj naše deti, naši vnuci, naši pravnuci, lebo keby nebolo ich, týchto nadšencov, tak by sme naozaj dnes už hovorili len o obrázkoch, ak vôbec by sa nám nejaké zachovali?
Takže dnes hovoríme o historických vozidlách dráh a ja som rád, že tá čiastka, možno svojím spôsobom až symbolická, však často tu lietajú milióny, miliardy a ani celkom nevieme si predstaviť rozsah peňazí, ktoré spomíname. Dnes hovoríme o 150 000 eurách, ktoré ministerstvo dopravy rozdelí podľa kľúča, tak ako sa navrhuje v tomto návrhu zákona, pre jednotlivé kluby dráhových vozidiel, teda železničnej histórie, je to ozaj, ak by som to dal do nejakej takej váhy, tých 150-tisíc, to je kvapka a to obrovské nadšenie, úsilie tých ľudí, ktorí desaťročia zachraňujú tieto vozidlá, to je... (krátka pauza, rečník sa zadíval smerom hore) ... vtákodrap, to je more, more úsilia, more poctivého prístupu k tomu, čomu títo ľudia počas svojich voľných dní zasvätili život.
A ja možno skončím tým, že dnes je reč o dráhových železničných vozidlách, vagónoch a rušňoch. Malá to časť našej histórie, ale tento prístup, toto nadšenie, ktoré nečaká na poslancov Národnej rady, dajte a potom urobíme, toto nadšenie potrebuje naozaj každá oblasť našej histórie a ja chcem vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí v tejto chvíli bezmenným spôsobom, nebudem menovať tie oblasti, ktorí bojujú kvôli tomu, aby pamäťové stopy nášho Slovenska, obyvateľov Slovenska boli zachované, a ktorí nečakajú na žiadne podpory, pretože robia to, čo im káže svedomie, nadšenie a vedomosti.
Takže v tejto chvíli vďaka všetkým, ktorí prišli s týmto návrhom, vďaka Kristiánovi, ktorý bol iniciátor tohto zákona, a opakujem ešte raz, považujem toto vystúpenie za možnosť vyjadriť vďaku tým ľuďom, ktorých som menoval a ktorí sú tou dobrou soľou slovenskej histórie, za čo im patrí určite ocenenie, nie v podobe tých 150-tisíc, ktoré im pomôžu, ale v podobe našej úcty, pretože to sú ľudia, ktorí v duchu toho jedného výroku, ktorý mám rád, sa postarali o to, že tam, kde rástlo jedno steblo trávy, rastú dnes dva, a to je dôkaz toho, že nežili nadarmo.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

14.2.2023 o 17:30 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:42

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Janko, super, že ďakuješ, ďakuješ Kristiánovi, ja mu ďakujem tiež, ale ja chcem poďakovať tebe, lebo tak exkurz do histórie historických vláčikov na Slovensku a taký prehľad ako máš ty, to sa fakt len tak nevidí.
Takže ja by som ti ešte navrhla, že fakt s týmto by si mohol chodiť po školách, lebo by bolo fajn, keby si aj deti vedeli uvedomiť, čo a aké poklady tu máme.
Takže ďakujem všetkým predkladateľom a hlavne tebe za, za ten exkurz do histórie, pretože to je to, čo nám tu chýba, a to je to, čo si tu už dlhú dobu nevážime a mali by sme si.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.2.2023 o 17:42 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video