90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

4.5.2023 o 18:13 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:03

Karol Kučera
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, tak začnem od pána Zahorčáka. Tak s tým hokejom a futbalom to je naozaj na takú trošku odbornejšiu diskusiu, lebo im už vlastne pridáva, by som povedal, v tom vzorci to, že sú to, je to, je to šport, ktorý je veľmi populárny aj vo svete, aj, samozrejme, u nás. To znamená, že v rámci toho vzorca majú nejakú výhodu oproti tým ostatným športom už len toto, ale oni tam nie sú teraz zaradení v tom vzorci, hej, ja hovorím hypoteticky, keby tam boli, čiže oni už tú výhodu by dostali len tým, že sa tam zaradia, takže ono naozaj, aby každý mal tú štartovaciu líniu z tých zväzov úplne rovnakú, by bolo naozaj vhodné urobiť, čiže tam by som povedal, že nesúhlasím, ale zase áno, súhlasím, že je na možno polemiku tých ďalších zložiek ako napríklad tie turistické trasy, ktoré možno trošku vadili aj pánovi prezidentovi SOŠV alebo, ja neviem, nejaké ďalšie, hovorím, že drobné veci, ktoré sa dajú vykomunikovať a vyargumentovať.
Takže chcel by som sa ešte k Monike vyjadriť, lebo ona mala naozaj veľmi dobrú myšlienku a naozaj by sme mali myslieť aj na také športové výkony, ktoré nejakým spôsobom, by som povedal, že prepadli aj sitom v, v tomto zákone, alebo sa nedá úplne, by som povedal, nejaké úplne tie, tie jednotlivé výkony, ktoré sú, by som povedal, také že jedinečné tak zohľadniť. Takže áno, tu musíme hľadať cestu. Všetci si možno, alebo niektorí možno máte navnímaný, navnímanú austrálsku jachtárku, ktorá vlastne preplávala celú zemeguľu a naozaj to malo velikánsky ohlas, výborne reprezentovala, celá krajina v Austrálii tým žila, takže toto je podobný prípad.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2023 o 18:03 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:05

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, nebudem dlhý v ústnej rozprave a nebudem zbytočne naťahovať čas, ale vrátim sa k tomu, čo odznelo tu aj v rámci úvodného slova pána ministra, ale aj to, čo odznelo od pána spravodajcu.
Viete, kvalita obsahu tkvie v detailoch a z toho, čo tu zaznelo, som pochopil, že asi to najpodstatnejšie, čo je v tom samotnom návrhu nového zákona o športe, je zmena vzorca na financovanie jednotlivých športových zväzov a športových organizácií, osobitne dotýkajúcich sa tých dvoch športových zväzov, ktoré tu už boli menované, a to futbalu a ľadového hokeja. Bolo spomínané, že ten mechanizmus, ktorý je navrhnutý v tomto zákone, by za istých podmienok mohol byť výhodnejší pre tieto dva zväzy. Ak by tomu tak bolo, tak predpokladám, že tieto zväzy by nemali nejaké zásadné pripomienky k tomuto vzorcu a s radosťou by ho uvítali. Ja som však zachytil pravý opak, že teda pripomienkujú stále tvorbu tohto vzorca, ktoré im mení zásadnejším spôsobom alebo zásadným spôsobom ich financovanie jednotlivých činností.
Čo mi v tomto návrhu zákona chýba je, že vypadol vysokoškolský šport, prosím, ten ako keby neexistoval. Nenájdeme ho ani vo fonde na podporu športu. Naše vysoké školy sa prostredníctvom tohto fondu nemôžu uchádzať o projekty na rozvoj svojej športovej infraštruktúry. Vysokoškolský šport absentuje aj v predmetnom návrhu zákona a určite je treba na to pamätať. Vysokoškolský šport je čiastočne financovaný prostredníctvom rozpisu dotácie vysokým školám, ktoré majú, teda mám na mysli verejné vysoké školy, ale naozaj to sú drobné. My máme na škole univerzitný hokejový tím, ktorý hrá európsku univerzitnú hokejovú ligu, sme po sebe dvakrát majstri tejto ligy a viete, koľko som dostal príspevok na tento rok? 1 303 euro, na dve hokejky a dva tréningy. Nepredpokladáme, že vysoké školy vlastnia zimné štadióny alebo ľadové plochy a svojím spôsobom, ak chcete podporovať kolektívne športy na jednotlivých vysokých školách, musíte hľadať zdroje aj mimo tejto symbolickej, symbolickej dotácie, čiže ich hľadáte u vašich nejakých prirodzených, prirodzených partnerov alebo rôznych sponzorov, aby ste zabezpečili na akej-takej kvalitnej úrovni činnosť týchto jednotlivých kolektívnych športov, pretože určite to treba, treba podporiť.
Takže prosil by som, aby sme sa v rámci tohto zákona venovali aj vysokoškolskému športu a chcel by som tu dostať nejakú jednu jednoznačnú odpoveď, aký je postoj tých dvoch spomínaných zväzov. Súhlasia alebo nesúhlasia so zmenou toho vzorca a toho mechanizmu tak, ako je navrhnutý v tom novom zákone o športe?
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2023 o 18:05 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:09

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Ja rozumiem tomu, čo hovoril pán poslanec Habánik, otázka je, že či, dajme tomu, ten hokej, ktorý vás trápi, nie je cez hokejový zväz, pretože asociácia vysokoškolských klubov hrajúcich hokej, teda hokejových tímov, ktoré sa tej ligy účastnia, a to je, myslím, Stümpel, tak podľa, podľa toho, čo ja viem, je súčasťou Slovenského zväzu ľadového hokeja, takže možno, možno týmto smerom sa aj otáčať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2023 o 18:09 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:09

Karol Kučera
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem. Jozef, by som ťa trošku opravil, ako my tu neaplikujeme nejakú zmenu vzorca ako takého, hej, ten vzorec stále ostáva rovnaký, tie parametre tam zostávajú rovnaké, tie sa menia veľmi, by som povedal, jemne po dôkladných nejakých analýzach a štatistikách a tak ďalej. Ale my zavádzame naspäť vlastne tieto dva športy späť do toho vzorca, tak ako aby boli hodnotené rovnako ako tie ostatné zväzy, ktoré sú hodnotené podľa toho vzorca. Čiže áno, tieto veľké zväzy teraz sa bránia možno, tak keď to tak poviem tomu, že kto by už možno nechcel z takej, z takej istoty zísť a byť zaradený do možno takej jemnej neistoty a trošku sa pobiť vlastne o tie výsledky s tými ostatnými zväzmi, hej. Ale tam sa netreba obávať naozaj žiadnej nejakej dramatickej zmeny, lebo tam je aj nejaký brzdový mechanizmus. To by museli napríklad, ja neviem, vo futbale naozaj tak, tak zle, by som povedal, reprezentovať počas piatich rokov, že aby sa im nejako dramaticky ponížilo. A naopak, keď majú výsledku, tak ako napríklad tí hokejisti, som ich spomínal, tak, tak sa im polepší.
K tomu vysokoškolskému športu, ako tam by som ti dával možno aj za pravdu. Poďme sa určite o tom baviť. Ja vieš, ja som všetkými desiatimi za to, aby sa vylepšili podmienky pre vysokoškolský šport a áno, ak riešime napríklad aj nejaké financie pre turistické trasy, tak prečo by sme nemohli riešiť vysokoškolský šport si myslím takisto. Takže súhlasím a hovorím, že tam sú ešte otvorené tie rokovania.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2023 o 18:09 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:12

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Čo sa týka pani poslankyni Kozelovej, tam, samozrejme, je aj zmluvný vzťah, takže toto funguje. Tam žiadny problém medzi tou asociáciou európskeho hokeja, univerzitného a Slovenským zväzom ľadového hokeja nie je, tam dobrá spolupráca. Však nakoniec to na jednej aj na druhej strane vedú významní hokejisti, ktorí dosiahli naozaj úspechy na medzinárodnom poli. Takže oni vedia sa k tomuto vždy stretnúť a vedia hľadať aj nejaké spoločné riešenie. Ale to financovanie zo strany ministerstva školstva je, aké je. Povedal som tú sumu a to je možno najvyšší príspevok, ktorý sme dostali tam. Napríklad žilinská univerzita ten príspevok bol 890 eur a podobne. Takže ešte si nemôžem ani sťažovať, že som dostal o 500 euro viac oproti iným, ale, ale bolo povedané na úvod, že tento zákon vychádza z aplikačnej praxe.
Preto som sa pýtal na tú, na tú otázku, že či tieto zväzy, ktorých sa tá zmena týka, nejakým spôsobom v rámci procesu prípravy mali možnosť sa k tomu vyjadriť, či sa vyjadrili a keď je to pre nich priaznivejšie, prečo nesúhlasia. Toto je pre mňa niečo, čo je ako také zvláštne alebo podozrivé, že ak je niečo pre nich výhodnejšie z hľadiska financovania, že by mohli tých financií získať do budúcna viac, prečo sa tomu bránia.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2023 o 18:12 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:13

Ján Horecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za všetky pripomienky, osobitne pánovi poslancovi Habánikovi. Mnoho cenných pripomienok bolo v celom procese zapracovaných do tohoto nového zákona a keďže ide o prvé čítanie, tak predpokladám, že ešte bude príležitosť medzi prvým a druhým čítaním v spolupráci so všetkými, ktorí o toto majú záujem preskúmať, cizelovať a zlepšovať, ak bude, ak to bude možné.
Ja sa teraz vyjadrím k tým dvom konkrétnym veciam, na ktoré ste sa pýtali, na futbal a hokej na ich reprezentácie a teda na začlenenie pod zväzy. Áno, ja viem že teda prebiehala široká diskusia, formálna, neformálna. Bolo veľa stretnutí, komentárov celého procesu. Ale chcem vám povedať, pán poslanec, že v rámci formálneho MPK, tak tieto zväzy skutočne oficiálne nevyjadrili žiaden odpor alebo nesúhlas s týmto začlenením. Mali obavy, komentovali veci v podobnom duchu, ako to tu už zaznelo nielen od vás, že cítili akúsi, akési privilégium toho, že sú to, patria medzi najmasovejšie športy, a ktoré aj nejakým spôsobom reprezentujú Slovensko úspešne na medzinárodných podujatiach. Napriek tomu práve konsenzuálne so všetkými zväzmi tak ten impakt na masovosť, na popularitu športu a na potrebu rozhýbať celé generácie, hlavne mladých, tak viedol k tomu, že sa ten, že sa vraciame do stavu, kedy nediverzifikujeme príliš tie podmienky financovania pre jednotlivé športy, ale snažíme sa ich urobiť transparentnejšie a konsenzuálne naprieč všetkých zväzom.
Spomínali ste, že by padol vysokoškolský šport. Mám za to, alebo teda také informácie som získal, že tento je začlenený pod školským športom, mal by byť v zákone rozpracovaný pod touto dimenziou s tým, že práve tam, ako som čítal tie percentá, sa zdvihol príspevok alebo etabloval pevný príspevok 2 % práve na školský šport.
Teraz jednu informáciu by som si rád overil, lebo nepoložil som oči na ten dokument, ale mal som informáciu, že práve cez, práve univerzitný šport podporujeme pravidelne cez Slovenskú asociáciu univerzitného športu. V rámci toho sme ich podporili, pravidelne podporujeme a údajne, poviem údajne, tam bolo aj tento rok aj minulý rok 20-tisíc eur na univerzitný hokej v Trenčíne. Čiže ja si túto informáciu overím, 20-tisíc eur na univerzitný hokej v Trenčíne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2023 o 18:13 hod.

Ján Horecký

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:13

Ján Horecký
Skontrolovaný text
Ešte raz zopakujem. Za všetky pripomienky, ďakujem za všetky pripomienky a pozývam v spolupráci ďalej v rámci druhého čítania a prosím o podporu pre tento zákon. Ďakujem všetkým, ktorí mali na ňom podiel.
Skryt prepis

4.5.2023 o 18:13 hod.

Ján Horecký

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:13

Karol Kučera
Skontrolovaný text
Ja takisto len veľmi krátko. Poprosím o podporu v prvom čítaní a určite sú veci, ktoré vieme, vieme vyriešiť, ktoré tu zazneli. Takže poprosím všetkých o podporu. Ďakujem, hlasovanie o jedenástej v utorok.
Skryt prepis

4.5.2023 o 18:13 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:18

Ján Horecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem za slovo. Predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 245 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a ktorým sa teda, samozrejme, menia a dopĺňajú príslušné ešte súvisiace zákony.
Tento návrh zákona, týmto návrhom zákona sa plnia niektoré míľniky a ciele reforiem 1, 2 a 3 komponentu 6 plánu obnovy a odolnosti.
Spomeniem spomedzi týchto cieľov tohto zákona iba niekoľko point vzhľadom na blížiacu sa devätnástu hodinu. Verím, že ste s týmto zákonom, vy čo ste tu, dobre oboznámení.
Zákonom sa prijíma právny nárok na prijatie do materskej školy, tak aby mohlo byť do materskej školy prijaté každé dieťa od troch rokov veku, ktorých rodičia o tom prejavia záujem. Stransparentňuje sa financovanie materských škôl obcami tak, aby bola zachovaná ich ústavná kompetencia v rámci originálnych kompetencie. Ďalej sa zavádza nová koncepcia definícia špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb na naplnenie vzdelávacích potrieb potenciálu detí spojená so systémom podporných opatrení tak, aby každé jedno dieťa mohlo dostať maximálnu podporu a nielen viazanú na diagnostiku, ako to bolo doposiaľ.
Zavádza sa model nárokovateľných podporných opatrení vrátane systému ich financovania a mnohé ďalšie opatrenia. Spomeniem ešte aspoň dve-tri z nich. Rozširujú sa možnosti experimentálneho overovania v školách, v školských zariadeniach v súvislosti so zavádzaním kurikulárnej reformy. Zvyšuje sa flexibilita úpravy počtu ročníkov v rámci stupňov. Znižuje sa byrokratizácia a administratívna záťaž vo viacerých oblastiach. Upravuje sa zriaďovanie úvodného ročníka, rozširuje pôsobenie zdravotného pracovníka aj na stredné školy. Zjednodušuje a zefektívňuje sa postup pri prestupe, zanechaní štúdia napríklad v materských školách, pokiaľ nejde o povinné predprimárne vzdelávanie a tak ďalej.
Rozširuje sa, ešte spomeniem jednu vec, rozširujú sa účely použitia príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách. V navrhnutej novele tohto zákona bolo vznesených cez 500 pripomienok, z toho cez 300 zásadných. Viac ako polovicu z nich bolo plne akceptovaných, bolo možné plne akceptovať. Najviac pripomienkujúcim subjektom bol ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Združenie miest a obcí Slovenska či Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 140 pripomienok dala aj verejnosť. S každou pripomienkou, s každým subjektom sme sa zaoberali tak, ako by bol povinne pripomienkujúci a významne prispeli ku skvalitneniu zákona práve skúsenosťami a potrebami aplikačnej praxe.
Po prvom čítaní v Národnej rade prebehli ďalšie viaceré rokovania aj s viacerými z vás. Cieľom, ktorých bolo nájdenie širšej vzájomnej zhody v niektorých sporných otázkach návrhu. Výsledkom rokovaní sú zmeny schválené v gestorskom výbore. Medzi podstatné zmeny patrí napríklad, po týchto rokovaniach medzi prvým a druhým čítaním, zavedenie definície segregácie vo výchove a vzdelávaní, zdôraznenie práva každého dieťaťa na poskytnutie podporného opatrenia prednostne v škole alebo v školskom zariadení, ktoré navštevuje, intenzívnejšie zohľadnenie míľnikov a cieľov plánov obnovy a odolnosti v kontexte zmien plánu, ktoré vláda schválila minulý týždeň, ale tak, aby sa maximálne neohrozili tie najlepšie princípy, ktoré dokážeme v školách produkovať, či už sa to týka budúcich pedagogických zamestnancov, učiteliek v materských školách alebo tí, ktorí pracujú s deťmi v povinnom predprimárnom vzdelávaní, ale aj napríklad vykonateľnosť povinnosti obce zverejňovať dôvody, pre ktoré by neposkytli plnú výšku finančných prostriedkov z podielových daní, ktoré boli poukázané na deti, ktoré navštevujú materské školy a vo viacerých ďalších oblastiach.
Veľmi si vážim, že mnohí z vás, ktorí prispievali a rokovali o tomto zákone, či už formálne alebo neformálne, tak prispeli konštruktívne k tomu, že máme v druhom čítaní na stole zákon, ktorý je konsenzuálne tým najlepším možným výsledkom spoločného úsilia a ktorý naďalej podporujú všetky dotknuté asociácie a združenia, stavovské, ktorých sa to týka.
Veľmi si vážim, že práve títo ľudia z terénu a z praxe, ktorým tento zákon prináša predovšetkým tlak na poskytovanie vyššej kvality vo výchove a vzdelávaní a nie nejaké benefity či zvyšovanie platov, tak si uvedomujú, podobne ako vy, ktorí ste k tomuto prispeli, absolútnu nevyhnutnosť pohnúť s našim školstvom a to, čo desiatky rokov nebolo predmetom záujmu, v tom urobiť systém, poriadok a princípy, vďaka ktorým nebude to len otázka šťastia či peňazí, či sa dieťa dostane na dobrú školu, ale chceli by sme kvalitu poskytovaných služieb priblížiť deťom bez ohľadu na to, akú školu navštevujú.
Preto vás všetkým prosím, pani poslankyne, páni poslanci, o podporu aj v druhom čítaní a ďakujem za vašich 90 hlasov pri prvom čítaní.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2023 o 18:18 hod.

Ján Horecký

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:24

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada uznesením z 30. marca 2023 č. 2175 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila aj lehoty na jeho prerokovanie.
Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet dňa 25. 4. 2023 neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny o návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 741 z 27. apríla a Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 213 z 27. apríla 2023 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rady republi... Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 59 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor vo svojom záverečnom stanovisku k návrhu zákona neprijal návrh odporúčať Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý bol gestorským výborom z 2. mája 2023 č. 222. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

4.5.2023 o 18:24 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video